Back

 

Часопис Баштина ERIHPLUSлинк

Часопис Баштина је научни гласник Института који се објављује од 1991. године и рангиран је као часопис од међународног значаја М 24 (на основу категоризације Министарства). Уређује се у складу са Актом о уређивању научних часописа, а конципиран је као мултидисциплинарни научни часопис да би могао да апсорбује радове из хетерогених научних области, како би се задовољиле потребе запослених научника из сваке од научних дисциплина које су у програму научних истраживања на Институту. Овакав приступ омогућава публиковање широког дијапазона радова из области: књижевности, археологије, историје, историје културе, историје уметности, политикологије, етнологије, етномузикологије, социологије, а објављују се и приређена грађа, полемике, критике и прикази.

Међу члановима уређивачког и редакцијског одбора преовладавају запослени на Институту, али његов међународни карактер дају научници из Русије и Сједињених Америчких Држава.

Од  покретања часописа  1991. године,  закључно са  2001. годином, Баштина   је излазила  једном годишње. Од  2002. до краја 2017. године,  два пута годишње, а од 2018. три свеске годишње,  са садржајем тематски одређеним пројектима Института.  Од  2020. године, теме су  у оквиру научноистраживачког плана  рада  НИО по Уговору склопљеном са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.  

Циљ уредништва часописа јесте да у наредном периоду у уредништво инкорпорира еминентне научнике и привуче квалитетне истраживаче како би часопис напредовао.

Одлуку о категоризацији Баштине можете погледати на следећем линку:

Упутство за сређивање радова за научни часопис Баштина као и за Тематске зборнике Инситута за српску културу Приштина – Лепосавић можете преузети на следећим линковима:

Динамика предаје текстова за научни часопис „Баштина“ у 2024. години:

  • Баштина св. 62 – рок за достављање рукописа 1. март 2024. године;
  • Баштина св. 63 – рок за достављање рукописа 1. јун 2024. године и
  • Баштина св. 64 – рок за достављање рукописа 1. октобар 2024. године.

У штампаном и електронском издању постоје следећи бројеви часописа:

Цена: 1.000,00 дин.
Поручите
Цена: 1.000,00 дин.
Поручите
Цена: 1.000,00 дин.
Поручите
Цена: 1.000,00 дин.
Поручите
Цена: 1.000,00 дин.
Поручите
Цена: 1.000,00 дин.
Поручите
Баштина свеска 54
Цена: 1.000,00 дин.
Поручите
Баштина свеска 53
Цена: 1.000,00 дин.
Поручите
Баштина свеска 52
Цена: 1.000,00 дин.
Поручите
Баштина свеска 51
Цена: 1.000,00 дин.
Поручите
Цена: 1.000,00 дин.
Поручите
Цена: 1.000,00 дин.
Поручите
Цена: 1.000,00 дин.
Поручите
Баштина свеска 47
Цена: 1.000,00 дин.
Поручите
Баштина свеска 46
Цена: 1.000,00 дин.
Поручите

У штампаном издању постоје следећи бројеви часописа:

Баштина свеска 27
Цена: 300,00 дин.

Баштина свеска 27
2009.

Поручите
Баштина свеска 26
Цена: 300,00 дин.

Баштина свеска 26
2009.

Поручите
Баштина свеска 25
Цена: 300,00 дин.

Баштина свеска 25
2008.

Поручите
Баштинa свеска 24
Цена: 300,00 дин.

Баштина свеска 24
2008.

Поручите
Баштинa свеска 23
Цена: 300,00 дин.

Баштина свеска 23
2007.

Поручите
Баштинa свеска 22
Цена: 300,00 дин.

Баштина свеска 22
2007.

Поручите
Баштина свеска 21
Цена: 300,00 дин.

Баштина свеска 21
2006.

Поручите
Баштина свеска 20/2
Цена: 300,00 дин.

Баштина свеска 20/2
2006.

Поручите
Баштина свеска 20
Цена: 300,00 дин.

Баштина свеска 20
2006.

Поручите
Баштина свeска 19
Цена: 300,00 дин.

Баштина свеска 19
2005.

Поручите
Баштина свeска 18
Цена: 300,00 дин.

Баштина свеска 18
2005.

Поручите
Баштина свeска 17
Цена: 300,00 дин.

Баштина свеска 17
2004.

Поручите
Баштина свеска 16
Цена: 300,00 дин.

Баштина свеска 16
2003.

Поручите
Баштина свеска 15
Цена: 300,00 дин.

Баштина свеска 15
2003.

Поручите
Баштина свеска 14
Цена: 300,00 дин.

Баштина свеска 14
2002.

Поручите
Баштина свеска 13
Цена: 300,00 дин.

Баштина свеска 13
2002.

Поручите
Баштина свеска 12
Цена: 300,00 дин.

Баштина свеска 12
2001.

Поручите
Баштина свеска 11
Цена: 300,00 дин.

Баштина свеска 11
2000.

Поручите
Баштина свеска 9-10
Цена: 300,00 дин.

Баштина свеска 9-10
1998-1999.

Поручите
Баштина свеска 8
Цена: 300,00 дин.

Баштина свеска 8
1997.

Поручите
Баштина свеска 7
Цена: 300,00 дин.

Баштина свеска 7
1996.

Поручите
Баштина свеска 6
Цена: 300,00 дин.

Баштина свеска 6
1995.

Поручите
Баштина свеска 5
Цена: 300,00 дин.

Баштина свеска 5
1994.

Поручите
Баштина свеска 4
Цена: 300,00 дин.

Баштина свеска 4
1993.

Поручите
Баштина свеска 3
Цена: 300,00 дин.

Баштина свеска 3
1992.

Поручите
Баштина свеска 2
Цена: 300,00 дин.

Баштина свеска 2
1991.

Поручите
Баштина свеска 1
Цена: 300,00 дин.

Баштина свеска 1
1991.

Поручите