Back
 1. Sporazum o saradnji Institute of History and Theory oh Literature Bucurest
 2. Меморандум о сарадњи Института и Института за социолошка и политичко-правна истраживања из Скопља
 3. Споразум о сарадњи Института и Белгородског техничког универзитета Шухов
 4. Ugovor sa muzejem i galedijom iz Herceg Novog
 5. Ugovor sa gradskim bibliotekama i čitaonicama Herceg Novi
 6. Ugovor sa javnom ustanovom kulture Herceg Fest
 7. Ugovor o saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta Istočno Sarajevo
 8. Уговор о пословној сарадњи-Бјељина
 9. Протокол о сарадњи СКЗ
 10. Уговор о сарадњи са Факултетом савремених уметности
 11. Договорен је споразум о научној сараднји са Универзитетом у Новом Месту, Република Словенија.
 12. Споразум о пословно-техничкој сарадњи Института за српску културу и Универзитета ,,МБ” у Београду,
 13. Уговор о пословној сарадњи Института за српску културу и Факултета за пословне студије Универзитета ,,Мегатренд” у Београду,
 14. Споразум о међусобној сарадњи Учитељског факултета у Призрену-Лепосавић и Института за српску културу-Приштина/Лепосавић,
 15. Споразум о међусобној сарадњи Института и Филолошког факултета универзитета у Беоргаду,
 16. Споразум о сарадњи и Уговор о пословној сарадњи Института за српску културу и Правног факултета Универзитета ,,Мегатренд” у Београду,
 17. Споразум о међусобној сарадњи Института и Филозофског факултета универзитета у Беоргаду,
 18. Уговор о сарадњи Института за српску културу и Филолошког факултета Универзитета у Бањалуци,
 19. Уговор o сарадњи Института са Међуопштинским заводом за заштиту споменика културе Суботица,
 20. Уговор о међусобној сарадњи Института и Високе школе струковних студија за васпитаче “Михаило Палов” са седиштем у Вршцу,
 21. Уговор Института о размени часописа са Факултетом за пословне студије и право,
 22. Споразум о сарадњи Института са Јужним савезним универзитетом из Ростова на Дону,
 23. Споразум о сарадњи Института са Камерним оркестром Љубица Марић,
 24. Уговор о сарадњи Института и Кримског федералног универзитета Вернадског,
 25. Уговор о сарадњи Института са Институтом за српску културу – Никшић,
 26. Сагласност о међусобној сарадњи Института и Черноморский информационно-аналитический центр, Российская Федерация,
 27. Меморандум о споразумевању Института са Европским универзитетом Дистрикт Брчко, Босна и Херцеговина,
 28. Споразум о сарадњи Института са Факултетом за пословне студије и право Универзитета Унион – Никола Тесла у Београду,