1. Уговор о сарадњи Института за српску културу и Филолошког факултета Универзитета у Бањалуци,
 2. Споразум о пословно-техничкој сарадњи Института за српску културу и Универзитета ,,МБ” у Београду,
 3. Уговор о пословној сарадњи Института за српску културу и Факултета за пословне студије Универзитета ,,Мегатренд” у Београду,
 4. Споразум о међусобној сарадњи Учитељског факултета у Призрену-Лепосавић и Института за српску културу-Приштина/Лепосавић,
 5. Споразум о сарадњи и Уговор о пословној сарадњи Института за српску културу и Правног факултета Универзитета ,,Мегатренд” у Београду,
 6. Споразум о међусобној сарадњи Института и Филозофског факултета универзитета у Беоргаду,
 7. Споразум о међусобној сарадњи Института и Филолошког факултета универзитета у Беоргаду,
 8. Уговор о међусобној сарадњи Института и Високе школе струковних студија за васпитаче “Михаило Палов” са седиштем у Вршцу,
 9. Уговор o сарадњи Института са Међуопштинским заводом за заштиту споменика културе Суботица,
 10. Уговор Института о размени часописа са Факултетом за пословне студије и право,
 11. Уговор о сарадњи Института и Кримског федералног универзитета Вернадског,
 12. Споразум о сарадњи Института са Јужним савезним универзитетом из Ростова на Дону,
 13. Сагласност о међусобној сарадњи Института и Черноморский информационно-аналитический центр, Российская Федерация,
 14. Меморандум о споразумевању Института са Европским универзитетом Дистрикт Брчко, Босна и Херцеговина,
 15. Споразум о сарадњи Института са Факултетом за пословне студије и право Универзитета Унион – Никола Тесла у Београду,
 16. Уговор о сарадњи Института са Институтом за српску културу – Никшић,
 17. Споразум о сарадњи Института са Камерним оркестром Љубица Марић,
 18. Договорен је споразум о научној сараднји са Универзитетом у Новом Месту, Република Словенија.
 19. Уговор о сарадњи са Факултетом савремених уметности