Back

Библиотека Института за српску културу – Приштина, са привременим седиштем у Лепосавићу, у оскудним смештајним условима, обухвата фонд од преко 2,5 хиљаде књига и преко 600 часописа, пре свега из области националне историје, српског језика, књижевности, историје уметности, етнологије, етномузикологије, социологије, педагогије и политикологије.

Aзбучни каталог библиотеке Института за српску културу Приштина – Лепосавић

Назив
АВРАМОВИЋ, Зоран / Књижевници и политика у српској култури 1804-2014:лепа душа и Јанусово лице политике /.- Нови Сад: Православна реч, 2016 (Нови Сад:Артпринт).- 288 стр.; илустр.; 22 цм.- II-2264
АВРАМОВИЋ, Зоран / Социологија и књижевност: (огледи о социлогији културе у књижевности) /.- Нови Сад: Old cxommerce.- 2008.- 327 стр.; 21 цм.- (Библиотека Дијалози о суштини).- II-2265
АВРАМОВСКА, Наташа / Ex libris / Наташа Аврамовска.- Скопље: Менора, 2000.- 254 стр.; 21 цм.- II-1530
АВРАМОВСКА, Наташа / Травестиција на усната историја – раскажувачкиот крипторграм на Петре М. Андревски / .- Србије: Менора – Институт за македонска литература, 1999.- 254 стр.; 24 цм.- II-1524
АВРАМОВСКИ, Живко / Британци о Краљевини Југославији : Годишњи извештаји Британског посланства у Београду 1921-1938 Живко Аврамовски.; (превео Ненад Фејић).-Београд: Архив Југославије ; Загреб: Глобус, 1986.- 2 .књ.; 25 цм .- (Плава Библиотека).-Књ.1.: (1921-1930).-709 стр.; Књ.2.:(1931-1938).-716 стр.- II-489/1-2
АДАМ, Дејан М. / Сећање на детињство у селу Златици .- Београд: ЕЊтнографски институт САНУ, 1992 (Београд: Просвета).- 107 стр.; илустр.; 21 цм.- (Библиотека Животопис; књ. 2).- II-1881
АДАМОВИЋ Снежана Љ. / Петар II Петровић Његош у српској критичкој мисли ХХ века / Снежана Љ. Адамовић.- Никшић: Институт за српску културу, 2017.- 239 стр.; 20 цм.- II-2269
АДАМОВИЋ, Вице / Дубровчани изван завичаја . прилог к познавању Дубровачке књижевности и повијести састављен поглавито за учећу омладину / Вице Адамовић.- Фототипско издање (из 1914).- Београд : Мирослав , Матица српска у Дубровнику , 2010.- 95 стр.; 20 .- (Библиотека издања МС у Дубровнику : Мала библиотека , књ.7).- II-764/ 7
АДАМОВИЋ, Снежана Љ. / Петар II Петровић Његош у српској критичкој миси ХХ века (Николаја Велимировића, Исидоре Секулић, Ива Андрића и Милована Ђиласа) / Снежана Љ. Адамовић.- Превлака: Манастир Светог Архангла Михаила, 2018.- 213 стр.- 20 цм.- II- 2343 (2 primerka)
АДЛЕР, Алфред / Познавање човека / Адлер Алфред.- Нови Сад: Матица српска; Београд; Просвета, 1984.- 23 стр.; 21 цм.- II-1584
АЗБУКВАР Срба / приредио Јовица Тишма ; илустр. Саша Гвозденовић.- Београд: Медија планет , 2014.- 30 цм.- III-80
АКАДЕМИК Војислав Ђурић / .- 1. Из.- Рача: Центар за митолошке студије Србије, 2006 (Лапово: Колор Прес).- 292 стр.: илустр.; 21 цм.- (Митолошки зборник; 15).- II-1729
АКОВИЋ, Лакић / Живот Милоша (К) Обилића и косовска битка.- Подгорица: Октоих; Цетиње: Светигора / Приштина: Универзитет .- 2005 (Подгорица: 3М Македоније).- 940 стр.: илустр.; 24 цм.- (Библиотека Виенац / Октоих, Подгорица).- II-1921
АКОВИЋ, Лакић К. / Жртвени пут четнички 1941-1945- Ратна сећања малољетног равногорца / Лакић К. Аковић.- Беране: Новинско издавачко удружење, 1998 (Приштина: „Пергамент“).- 520 стр.;илустр.; 24 цм.- II-1152
АКСИЋ, Станоје / Положај аутономних покрајина у установном систему СФР Југославије: са посебним освртом на полоћај и разој Аутономне Покрајине Косова и Метохије / Спасоје Аксић.- Београд: Научна књига, 1967.- 248 стр.; 24 цм.- II-1946
АЛБАНСКЕ загонетке : Примљено на II скупу Одељења језика и књижевности , од 31. Марта 1981, на основу реферата академика Есада Мекулија и професора Марка Краснићија / уредник академик Војислав Ђурић.- Београд. САНУ .Одељење језика и књижевности , 1981.- 227 стр.; 24 цм.- (Балканске народне умотворине , књ.4).- II-703/4
АЛБАХАРИ, Биљана / Библиографија , издања Института друштвених наука : 1957-2007./ Биљана Албахари, Весна Јовановић.- Београд: Институт друштвених наука , 2007 (Београд: Горограф).-263 стр.; 24 цм.- II-499
АЛЕК Вукадиновић, песник:зборник /уредник Драган Хамовић.- Краљево : Народна библиотека „ Радосав Веснић“, 2001 ( Краљево: Слово).-197 стр., 21 цм.- (Библиотека Преображење ; књ.5).- II-1349
АЛЕКСА Шантић – живот и дјело: зборник радова /уредник Радован Вучковић.- Бања Лука; Српско Сарајево: АНУ Републике Српске, 2000.- 263 стр.; 25 цм.- (Зборници и монографије АНУ РС; књ.3. Одељење књижевности и умјетности; књ. 3).- II-1406
АЛЕКСИЋ Будимир / Библија и српска епика / Будимир Алексић.- Никшић: Институт за српску културу, 2016.- 213 стр.- 20 цм.- (Библиотека: Монографије, књ. 1).- II-2273
АЛЕКСИЋ, Драган: Ђокић, Небојша / Француски ваздухоплови у наоружању војске и морнарице Краљевине Југославије/; Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.- 356 стр.: фотогр.; 23 цм (Библиотека Студије и монографије) Институт за новију историју Србије.- II-2282
АЛЕКСИЋ, Јана, 1984- / Опседнута прича: поетика романа Горана Петровића.- Београд: Службени гласник, 2013.- 380 стр.; 20 цм.- (Библиотека књижевне науке. Колекција Нова традиција).- II-2218
АЛЕКСИЋ, Слађана / Теоријско и методолошко дело Петра Милосављевића / Слађана Алексић.- Косовска Митровица: Филозофски факултет у Приштини, 2018 (Београд: Донтграф).- ХХVII, 422 стр.; 24 цм.- II-2386
АЛЕКСИЋ-Пејковић Љиљана / Значај нишког питања за велике силе на Берлинском конгресу / Љиљана Алексић-Пејковић.- Нишки зборник: публикација за друштвено-историјска и културна питања Ниша и региона (посебан отисак) бр. 13, Ниш, 1983.- 43-47 стр.- III-147
АНАЛИ Борислава Пекића / Бр. 3 / [уредник Гојко Божовић] – Београд: Фонд "Борислав Пекић", 2006 (Београд: Чигоја штампа).290 стр.; 21 цм.- II-1958 /3
АНАЛИ Борислава Пекића. Бр. 6 / (уредник Гојко Тешић).- Београд: Фонд "Борислав Пекић", 2009 (Нови Сад: Артипринт).; 21 цм.- 1958.- II-1958/6
АНАЛИ Борислава Пекића/ уредник Гојко Божовић.- 2004.- 1.- Београд: Фонд Борислава Пекића, (Београд: Чигоја штампа).; 21 цм.- Бр. 1; Бр. 2.- 2005.; 239 стр.; Бр. 3.-2006.; 290 стр. ; Бр. 5.- 2008.; 306 стр. - II-1958
АНАЛИ Филолошког факултета.- Београд: Београдски универзитет, 1961.- 25 цм.- Књ.1.-1961(1962).-436 стр.; Књ.2.-1962(1963).-378 стр.; Књ.3.-1963(1963).-375 стр.; Књ.4.-Вуков зборник.-1964.-456 стр.- II-663
АНАЛИ Филолошког факултета.- Београд: Београдски универзитет, 1961.- 25 цм.- Књ.12.-Свеска посвећена Драгољубу Павловићу.-1976.-627 стр.; Књ.13.-1979.-595 стр.; Књ.14.-1982.-406 стр.; Књ.15.-1983.-296 стр.- II-663
АНАЛИ Филолошког факултета.- Београд: Београдски универзитет, 1961.- 25 цм.- Књ.16.-1985.-246 стр.; Књ.17.-1986.-378 стр.- II-663
АНАЛИ Филолошког факултета.- Београд: Београдски универзитет, 1961.- 25 цм.- Књ.5.-Вуков зборник.-1965.-38 стр.; Књ.6.-Свеска посвећена Пери Слијепчевићу.-1966.-574 стр.; Књ.7.-Свеска посвећена Петру Колендићу.-1967.-471 стр.- II-663
АНАЛИ Филолошког факултета.- Београд: Београдски универзитет, 1961.- 25 цм.- Књ.8.- Свеска посвећена Миодрагу Ибровцу.-1968.-496 стр.; Књ.9.-1969.-431 стр.; Књ.10.-Свеска посећена Фехиму Барјактаревићу.-1970.-408 стр.; Књ.11.-1974.-473 стр.- II-663
АНГЕЛЕУС, Јован / Младост Његошева / Јован Ангелеус ; (илустрац Милена Балабановић).-Горњи Милановац: Дечије новине , Приштина : Јединство, 1989.-; .-29 цм.- III-97
АНГЕЛУС, Јован / Младост Доситеја Обрадовића / Јован Ангелус ; (илустрације Бојана Бан).-Горњи Милановац: Дечје новине ; Приштина : Јединство, 1989.- ;.- 29 цм.- III-98
АНДРЕЈЕВИЋ, Андреј / Исламска монументална уметност XVI века у Југославији : куполне ђамије /Андреј Андрејевић.- Београд. Филозофски факултет; Инсзтитут за истроију уметности, САНУ – Балканолошки институт, 1984.- 126 стр.; фотографије; 29 цм.- III-109
АНДРЕЈЕВИЋ, Андреј / Исламска монументална уметност XVI века у Југославији: купоне џамије / Андреј Андрејевић.- Београд: Филозофски факултет; Институт за историју уметности и САНУ – Балканолошки институт, 984.- 126 стр. + фотографије.- 31 цм.- III-211
АНДРЕЈЕВИЋ, Даница / Национална етика и књижевна естетика Глигорија Божовића / Даница Андрејевић .- Приштинаа . Институт за проучавање културе Срба , Црногораца , Хрвата и Муслимана , 1991.- 71-79 стр.; 24 цм.- (Сепарат из гласника Баштина ; св; .2).- II- 1043
АНДРЕЈЕВИЋ, Даница / Поетика Меше Селимоића –докторска дисертација / Даница Андрејевић.- Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, 1989.-356 стр.; 20 цм.- III-42
АНДРЕЈЕВИЋ, Даница / Портрети косовских писаца / Даница Андрејевић.- Приштина: Јединство, 1988.- 262 стр.; 20 цм.- II- 4
АНДРЕЈЕВИЋ, Даница.- Поетика Меше Селимовића / Даница Андрејевић.- Београд: Просвета, 1996 (Београд: Просвета).-280 стр.; 21 цм.- (Библиотека: књићевни свет.- II-2174
АНДРЕЈЕДВИЋ, Даница / Поезија Десанке Максимовић / Даница Андрејевић,- Приштина: Јединство, 1983.- 166 стр.; 20 цм.- (Библиогтека Обележја).- II-14
АНДРЕЈИЋ, Живојин.- Карађорђе: Завичај мита и историје: 1704-1804-2004 / Живојин Андрејић.- 1 изд.- Рача: Центар за митолошке студије, 2004 (Смедеревска Паланка: Графос).- ХVI, 192 стр.: илустр.; 24 цм.- II-2177
АНДРЕЈИЋ, Љубомир / Библиографија: о народној ношњи југословенских народа / Љубомир Андрејић.- Београд: Етнографски музеј у Београду.- (Етнографски музеј: Посебна издања).- 24 цм.- Св. 8.- 1976.- 403 стр; Св. 9.- 1994.- 106 стр.- II-1922/1-2
АНДРЕЈИЋ, Љубомир /Библиографија : о народној ношњи југословенских народа / Љубомир Андрејић.- Београд : Етнографски музеј у Београду , 1976.- 403 стр.; 25 цм.- (Посебна издања св.8).- II-661
АНДРИЋ, Драгослав / Лексикон вицева / Драгослав Андрић ; илустрације Тошо Борковић….ет. ал.-2.изд.- Приштина : НИЈП „ Панорама „ . Издавачка делатност „Григорије Божовић“, 1994. ( Приштина : НИЈП „Панорама“, Штампарија Грачаница„).- 681 стр.; илустр. 24 цм. (Библиотека Посебна издања).- II-1122
АНДРИЋ, Драгослав / Лексикон вицева / Драгослав Андрић; илустрације Тошо Борковић... ет.ал.- 2. изд.- Приштина: НИЈП "Панорама" Издавачка делатност "Григорије Божовић", 1994. (Приштина: НИЈП "Панорама", Штампарија "Грачаница").- 681 стр.; илустр. 24 цм. (Библиотека Посебна издања).- II-1870
АНДРИЋ, Иво / В.: ВОЈВОДИЋ, Радослав : Судбина уметника : разговори с Ивом Андрићем.-II-316
АНДРИЋ, Иво / Знакови поред пута. књ. 2 / Иво Андрић.- Београд: Политика: Народна књига, 2005 (Београд: Народна књига).- 212 стр.; 21 цм.- (Бисери српске књижевности; књ. бр. 18).- II-1819
АНДРИЋ, Иво / Његош као трагични јунак косовске мисли / Иво Андрић ; приредио Слободан Калезић: „ Григорије Божовић“, 1995 (Приштина : „Грачаница „).- 172 стр.; 20 цм.- (Библиотека Обележја).- II-1126
АНДРИЋ, Иво / О српским писцима / Иво Андрић; избор Задужбине Иве Андрића.- Београд: Просвета , 2014 (Ужице: Графичар).-188 стр.: илустр., 21 цм.- II-636
АНДРИЋ, Иво / Приповетке / Иво Андрић.- Београд: Српска књижевна заједница, 1924.- ( Београд: Штампарија „ Макарије“ А.Д.) -117 стр.; 20 цм .- (СКЗ, коло XXVII, br.179).- II-201
АНДРИЋ, Иво / Травничка хроника / Иво Андрић.- Београд: Новости, 2006 (Штампано у Италији).- 395 стр.; 21 цм.- (Библиотека Миленијум [Новости, Београд]; 12).- II-1794
АНДРИЋ, Надежда / Бранимир Ћосић у писмима и документима / Надежда Андрић.- Београд: Музеј града Београда, 1973.- 377 стр.; 23 цм .- II-926
АНТИЋ, Владимир / Правописни приручник хрватскога или српскога језика / Владимир Антић, Јосип Силић.- 3. изд. – Загреб: Школска књига, 1990.- 707 стр.; 24 цм.- II-29
АНТИЋ, Чедомир / Neutrality as Independence: Great Britain, Serbia and the Crimean War.- Белграде: Институте фор Балкан Студиес, 2007 (Белграде: АТЦ).- 236 стр.; илустр.; 21 цм.- (Special Editions< knj 95 / Institute for Balkan Studies).- II-2038
АНТИЋ, Чедомир / Ralph Paget: a diplomat in Serbia.- Belgrade: Institute for Balkan Studies SASA, 2006 (Beograd: ATC).- 198 str.; ilustr.M; 24 cm.- (Special Editions / Serbian academu of sciences and arts, Institute for balkan studies; 94).- II-2014
АНТИЋ, Чедомир / Велика Британија, Србија и Кримски рат: (1853-1856): неутралност као независност / Чедомир Антић.- Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2004.- ХIII, 193 стр.; (4) листа с таблама: илустр.; 24 цм.- (Библиотека Јазон; књ 8.- II- 1752
АНТИЋ, Чедомир / Са Бедекером по Југоисточној Европи / уредник Ђорђе С. Костић; (аутори текстова Антић Чедомир... (и др.).- Београд: Балканолошки институт САНУ: Народни музеј, Београд 2005 (Београд: Чигоја штампа).- 383 стр.; илустр; 24 цм.- (Посебна издања / САНУ, Балканолошки институт; 86).- II-2011
АНТИЧКЕ струје код Срба / Зборник радова са научног скупа одржаног 3-4 јуна 1987. године у Београду и Новом Саду.- Београд: САНУ, 1989.- 308 стр.; 24 цм.- II-356
АНТИЧКЕ студије код Срба: зборник радова са научног скупа одржаног 3-4.јуна 1987. године у Београду и Новом Саду / одговорни уредник Радован Самарџић.- Београд: САНУ, 1989.- 308 стр.; 24 цм – (Посебна издања / САНУ, Балканолошки институт; књ. 37).- II-2036
АНТИЧКИ театар на тлу Југославије: историја и савременост - зборник радова . - Нови Сад: Матица српска: Одељење за друштвене науке, 1989.-177 стр.+6 стр илустр.;24 цм.- II-411
АНТОЛОГИЈА лирске народне поезије / Београд: Просвета , 1999 (Београд: „Слободан Јовић“).-221 стр.; 20 цм- (Сабрана дела Миодрага Павловића).- II-1309
АНТОЛОГИЈА савремене српске сатире /[ приредио] Мирослав Егерић. 3. допуњено изд.- Бања Лука; Београд : Задужбина „Петар Кочић“ ; Нови Сад: Бања Лука : Змај, 2001 (Нови Сад:Scan studio).-468 str.; 20 cm.- (Библиотека Јазавац) (два примерка).- II-1361
АНТОЛОГИЈА српског сликарства друге ополовине ХХ века / [продуцент и уредник Живојин Иванишевић; превод на енглески Оливера Валешински; фотографије Душан Милић].- Београд: Ж. Иванишевић, 2004 (Београд: Бирограф).- 256 стр.: илустр.; 24 цм.- IV-20
АНТОНИЈЕВИЋ, Драган / Значење српских бајки / Драгана Антонијевић.- Београд: САНУ, 1991.- 206 стр.; 24 цм.- (Посебна издања Етнографског института . Српска академија наука и уметности; књ.33).- II-991
АНТОНИЈЕВИЋ, Драгослав / Дромена.- [1. изд.].- Београд: САНУ, Балканолошки институт, 1997 (Београд: Чигоја штампа).- 216 стр., (21) стр. с таблама: илустр.; 24 цм.- (Посебна издања / САНУ, Балканолошки институт; књ. 72).- II- 2032
АНТОНИЈЕВИЋ, Драгослав / Ритуални транс / Драгослав Антонијевић.- Београд: САНУ , 1990.- 282 стр.; 25 цм.- (Посебан издања Балканолошког института . Српска академија наука и уметност ; књ.42 ) Упоредни наслов на енглеском .- Извод на енглеском.- II-752
АНТОНИЈЕВИЋ, Ненад / Албански злочини над Србима на Косову и Метохији у Другом светском рату: документа / Ненад Антонијевић.- 2 измењено и допуњено издање.- Београд: Музеј жртава геноцида, 2009 (Београд: жиг).-208 стр.; фотогр.; 25 цм.- II-357
АНТОНИЈЕВИЋ, Ненад / Косово и Метохија 1941-1945. година – ратни злочини / Ненад Антонијевић.- Београд: Музеј жртава геноцида. 2017 (Горњи Милановац: Графопринт).- 628 стр.: илустр.; 25 цм.- (Библиотека Докторске дисертације).- II-2313
АНТОНИЋ, Драгомир / Српски народни календар / Драгомир Антонић, Миодраг Зупанац; са цртежима Александра Дерока.- 1.изд.- Београд: Душан Дерић…( и др.), 1988.-191 стр.; 20 цм.-(Библиотека Кариби, коло I, књ.7).- II-372
АНТОНИЋ, Здравко / Чубриловић 1914. и касније.- Београд: Балканолошки институт САНУ, 1999 (Београд: Графомарк).- 432 стр.; илустр.; факс.: 24 цм.- (ПОосебна издања / Српска академија наука и уметности, Балканолошки институт; књ. 75).- II-2015
АНТОНОВИЋ, Милош / Град и жупа и Зетском приморју и северној Албанији у ХIV ХV веку / Милош Антоновић; одговорни уредник Тибор Живковић.- Београд: Историјски институт, 2003 (Београд: Матекс).- 373 стр.: илустр.; 24 цм.- (Посебна издања / Историјски институт, Београд; књ. 39).- II-1858
АНТУНОВИЋ, Милан / Kopun: roman / Milan Antunović.-Novi Sad: Prometej, 1997 (Novi Sad: Prometej, 1997 (Novi Sad: Graph style).-170 str.-18 cm .- II-1247
АНТУНОВИЋ, Милан / Копун: роман / Милан Антуновић.- Нови Сад: Прометеј, 1997 (Нови Сад: Graoh style).- 170 стр.; 18 цм. - II-1435
АНУШИЋ, Анђелко / Крст од леда / Анђелко Анушић.- Београд: Рад, 2000 (Београд: Спринт).- 64 стр.: слика аутора; 20 цм.- (Знакови поред пута).- II-1425
АНУШИЋ, Анђелко / Мркаљев Ламент.- 2002.- Српско Сарајево, "Ослобођење"/Бања Лука, Графид,2002.-112 стр.; 20 цм. - II-1670
АНУШИЋ, Анђелко / Силазак сина у сан / Анђелко Анушић.- (1. изд.).- Бања Лука: Глас српски, 2001 (Бања Лука: Глас српски).- 128 стр.; 20 цм.- (Библиотека Савремена књижевност).- II-1619
АРАДСКА тврђава : аустроугарски логор за истребљење Срба 1914-1918.- Демократски савез Срба и Крушевака у Румунији, Темишвар, 1994.- 112 стр.; 20 цм.- (Посебна издања: Монографије, књ. 4.).- II-1621
АРАНИТОВИЋ, Добрило / Библиографија радова о пљеваљском крају / Добрило Арнитовић.-Пљевље, 1988.-197 стр.; 24 цм.- II-604
АРАНИТОВИЋ, Добрило / Драгутин Драго Ћупић: библиографија поводом 70-годишњице живота .- Београд: Интерпрес, 2003 (Београд: Интерпрес 1847).- 98 стр.; 24 цм.- (Библиотека Посебна издања / [Интерпрес, Београд].- II-1701
АРЗЕНШЕК, Владимир / Структура и покрет / Владимир Арзеншек.- Београд: Институт друштвених наука: Центар за филозофију и друштвену теорију, 1984.-141 стр.; 20 цм.- (Библиотека филозофија и друштво; књ.4).- II-637
АРИТОНОВИЋ, Ивана М. / Српске жене на Косову и Метохији у ратном окружењу: српска породица и последице мартовског погрома 2004. године / Ивана М. Аритоновић.- Приштина; Лепосавић: Институт за српску културу, 2009 (Краљево: Graficolor).- 227 стр.; 21 цм .- II-2127
АРСЕНИЈЕВИЋ, Бобан / Inner aspect and telicity: The decompostional and the quantificational nature of eventualities at the syntax-semantics interface.- Published by LOT Janskerkhof 13 3512 BL Utrecht The Netherlands, 2006.- 241 str.; 24 cm.- II-1994
АРСЕНИЈЕВИЋ, Лазар - Баталака / Историја српског устанка 7 Лазар Арсенијевић - Баталака. – (1. Изд. (репринт). – Београд: Просвета , 1988. -2 књ. ; 25 см.- (Библиотека Наша прошлост).- II-136/ I
АРСИЋ, Бранка / Поглед и субјективности: неки аспекти Барклијеве теорије виђења; докторски рад / .- Београд; Београдски круг, 1999 (Беопград: Чигоја Штампа).- 446 стр.; 24 цм.- II-1544
АРСИЋ, Новица / Песме уз свадбене обичаје у Грачаници / Новица Арсић.- Приштина : Институт за проучавање културе Срба , Црногораца, Хрвата и Муслимана , 1991.- 147-162 стр.; 24 цм.- (Сепарат из гласника Баштина, св.2).- II-1036
АРСИЋ, Светомир Басар / В.: ВОЈИНОВИЋ, Јанко : Косово је грдно судилиште. - II-387
АРСИЋ, Светомир Басара / Корито / Светомир Арсић Басара .- Приштина : Културна манифестација „ Григорије Глиша Елезовић „ : Народна и универзитетска библиотека : Друштво књижевника Ки М , 1998.-126 стр.; 21 цм.- (Библиотека Проза ) (четири примерка).- II-1206
АРХЕОЛОГИЈА и природне науке: Научни скуп САНУ и Војвођанске академије наука и уметности, одржан 23. и 24. октобра 1990. у Београду и 25. у Н. Саду .- Београд: САНУ, 1992 (Београд: Просвета).- 190 стр.: илустр.; 30 цм.- (Научни скупови / САНУ; књ. 64. Одељење историјских наука; књ. 21).- III-152
АРХЕОЛОШКА керамика из фундуса Музеја у Приштини:каталог.-Аранђеловац: Народни музеј у Аранђеловцу; Музеј у Приштини, 2009.- 8 стр.; илустр.; 29 цм (два примерка).- III-84
АРХЕОЛОШКО благо Косова и Метохије: од неолита до раног средњег века /.- Београд: Галерија САНУ и Музеј у Приштини, 1998 (Београд;: Типографик).- 1 - 2. књ. (747); илустрт; 27 цм.- II-2104
АРХИВ : часопис Архива Југославије - Архива Србије и Црне Горе / Београд :Архив за правне и друштвене науке . Орган Савеза удруженја правника Југославије.- књ.XXXVI, br.4, 1980.; год. VI,бр.1-2.- 185 стр.- 2005; Год. XI, бр. 1-2.- 190 стр.- 2010; Год. ХII, бр. 1-2.- 176 стр.- 2011. - II-234
АРХИВСКИ фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ: сап Косово.- Београд.; Савез архивских радника Југославије, 1986.- 299 стр.; 25 цм.- II-271
АРХИВСКИ фондови и збирке у СФРЈ: СР Србија.- (без социјалистичких аутономних покрајина).- Београд. Савез друштва архивских радника Југославије, 1970.- 811 стр.; 24 цм.- II-404
АТАД, кроз векове: зборник радова са Првог петровданског симпозијума у Араду – 11. 07. 1999/приредио: Сима Жарков).- Темишвар: Савез Срба у Румунији, 2000.- 96.; 21 цм.- II-1663
АТЛАГИЋ, Марко / Извори за историју Срба до ХV века / Марко Атлагић, Бранислав Милутиновић.- 1. изд. – Косовска Митровица: Филозофски факултет; Рача: Центар за митолошке студије Србије, 2002 (Краљево: Ofsetpres).- 335 стр.; 24 цм.- II-1932
АТЛАГИЋ, Марко / Извори за историју Срба до ХV века / Марко Атлагић, Бранислав Милутиновић.- 1. изд. – Косовска Митровица: Филозофски факултет; Рача: Центар за митолошке студије Србије, 2002 (Краљево: Ofsetpres).- 335 стр.; 24 цм.- II-1932
АТЛАС старе Србије: европске карте Косова и Метохије / [аутори Мирчета Вемић, Младен Стругар; "свеопшти словар"Јохана Јакоба Хофмана, 1698; изабране песме са латинског превела и приредила Весна Никчевић].- Цетиње: Светигора, 2007.- 316 стр.: геог. Карте; 31 цм.- (Библиотека Свети Петар Цетињски / Светигора, Цетиње).- IV-11
АТТЕРСЕЕ: слике Малереи 1980-1989.-Београд: Музеј савемене уметности (Београд: БИГЗ), 1989.- 30 цм.- III-161
АУТОБИБЛИОГРАФСКЕ белешке Светозара Ластића.- Београд – Будимпоешта : Етнографски институт САНУ - Самоуправа Срба у Мађарској, 2000.- 178 стр.; 21 цм.- (Библиотека Животопис; књ. 4).- II-1884
АФТОНИЈЕ: Прогумнаемата ретора Афтонија : перипремне вежбе за беседнике / превод предговор и напомене Војислав Јелић.- Нови Сад: Матица српска ; Београд: Српска академија наука и уметности, 1997 (Београд: Војна штампарија ).-218 стр.; 21 цм.-(Античка књижевност).- II-1341
АХМЕТАГИЋ, Јасмина / Антички мит у прози Борислава Пекића / Јасмина Ахметагић.- Београд: Књижевна реч, 2001 (Београд: Графотон).- 175 стр.; 20 цм. - II-1420
АХМЕТАГИЋ, Јасмина M. / Невидљиво збивање: православна духовност у прози Григорија божовића / Јасмина Ахметагић.- Лепосавић: Институт за српску културу, 2012 (Краљево: Graficolor).- 149 стр.; 21 21 см.- II-2157
АХМЕТАГИЋ, Јасмина М. Приповедач и прича / Јасмина Ахметагић.- Лепосавић: Ин ститут за српску културу, 2014 (Каљево: Graficolor).- 194 стр.; 21 цм./ .- II- 2157
АЧОЛАНД, ACHOLLAND, Marian M. / Доводимо малишане Богу / Marian M. Schooland.- Пећ: "Дом молитве", 1993.- 261 стр.; 21 цм.- II-1607
БAШТИНА, научни часопис / главни и одговорни уредник Миленко Јевтовић, Приштина: Институт за проучавање културе Срба, Црногораца, Хрвата и Муслимана, 1991.- 24 цм. -Св. 4.- 1993.- 150 стр. Св. 5.- 1994.- 175 стр.-Св. 6.- 1995,- 179 стр. Св. 7.- 1996.- 220 стр.- II- 2238
БАБАЦ, Марко / Језик монтаже покретних слика / Марко Бабац.- Београд: Clio; Нови Сад : Униветрзитет 2000 (Београд : АБ штампарија9.-429 стр.; 20 цм.- (Ars cinema).- II-596
БАБИЋ, Горан / Повремено заустављање времена.- Београд: Службени гласник, 2008 (Београд: Гласник).- 134 стр.; 20 цм.- (Едиција Публикус; књ. 12).- II-2065
БАБИЋ, Данило П. / Заложно право на непокретним и покретним стварима и правима и евиденцији залоге и тражбе.- Београд: Службени гласник, 2008 (Београд: Гласник).- 460 стр.; обрасци; 24 цм.- (Библиотека Право, законодавство и судска праска. Едиција Правна читанка; књ. 3).- II-2052
БАБИЋ, Драган / Прича о српској труби.- Београд: Београдска књига, 2004 (Београд: Беосинг).- 325 стр.: илустр.; 21 цм.- (Библиотека Од злата јабука; клњ. 2).- II-1941
БАБИЋ, Душан / Злочини усташа: жртве и злочини /Душан Бабић (приредио Јован Бабић).- Нови Сад: Полет-прес, 2007 (Суботица: Ротографика).- 769 стр.: илустр.; 21 цм.- (Едиција Збивања и сведочење).- III-218
БАБИЋ, Нада / Хронологија народноослободилачког покрета у Војводини 1944./ Нада Бабић, Ружа Јанковић.- Нови Сад : Музеј социјалистичке револуције Војводине, 1986.- 340 стр.; 23 цм.- II-610
БАБИЋ, Сташа / Поглаварство и полис: старије гвоздено доба централног Балкана и грчки свет.- Београд: Балканолошки институт, САНУ, 2004 (Београд: Чигоја штампа).- 200 стр.: илустр.; 23 цм.- (Посебна издања / САНУ, Балканолошки институт; 81).- II-2016
БАБОВИЋ, Григорије , 1886-1961 / Летопис Шапца :1933-1944./ Григорије Бабовић, приредила Сања Петровић-Тодосијевић.- Београд: Институт за новију историју Србије ; Шабац: Библиотека шабачка , 2010 (Шабац : Графика ).-232 стр.: илустр.; 24 цм.- III-238
БАБОВИЋ, Григорије, 1886-1961 / Летопис Шапца: 1933-1944./ Григорије Бабовић; приредила Сања Петровић-Тодосијевић.- Београд: Институт за новију историју Србје; Шабац: Библиотека шабачка, 2010 (Шабац: Графика).- 232 стр.; илустр.; 24 цм (нема књига).- III-226
БАГДАЛА / Год. ХLV бр. 457.- 132 стр.- бр. 458.- 128 стр. ; Год. ХLVI бр. 461.- 128 стр.- Бр. 462.- 124 стр. ; Год. ХLVII бр. 463.- 128 стр.- Бр. 464.- 124 стр.- II-1519
БАГДАЛА : часопис за књижевност и уметност.- Крушевац: Књижевни клуб Багдала (Крушевац. "Графика Симић").- 20 цм.- Год. ХLIII бр. 452.- 120 стр. - Бр. 453.- 120 стр. ; Год. ХLIII бе. 455.- 128 стр.- II-1519
БАЈАГИЋ, Душаб Р. / Управљање Министарством просвете Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.- Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.- 542 стр; 24 цм.- Библиотека Студије и монографије / Институт за савремену историју Србије; књ. 52).- II-2256
БАЈАДЕ: анегдоте о Николи Пашићу / у перо их похватао Никац од Ровина.- [Репринт изд.].- Београд: Про Бел маркетинг: Гоша-штампарија, 1996 (Београд: Гоша штампарија).- 104 стр.: илустр.; 23 цм.- II-1940
БАЈИЋ, Вучеља / Грешник у свитања / Вучеља Бајић.- Приштина : „ Јединство“ 1993 (Приштина : „ Грачаница „.-66 стр.; 20 цм. (Библиотека Стремљења).- II-1139
БАЈИЋ, Вучеља / Грешник у свитање /Вучеља Бајић.- Приштина : „Јединство“, 1993 (Приштина „Грачаница“.- 66 стр.; 20 цм.- ( Библиотека Стремљења).- II-1086
БАЈИЋ, Љубивоје / Развојни пут просветно-педагошке службе у Крушевцу / Љубивоје Бајић.- Крушевац: Међуопштински завод за унапређење васпитања и образовања, 1983.- 200 стр.; 24 цм.- II-446
БАЈОВИЋ, Милосав / Живот и сећања обавештајаца: (Косметски вилајет) Милосав Бајоивић Бајо.- Краљево: Libro/company, 2006.-253 стр.; 20 цм.- II-511
БАК, Перл / Добра земља / Перл Бак.- Нови Сад: Рад – Матица српска 1965. (превео Владимир Дедијер). - 281 стр.- 20 цм.- II-1349
БАК, Перл / Растурени дом / Перл Бак.- Нови Сад: Рад – Матица српска (превео Владимир Дедијер), 1965.- 357 стр.; 20 цм.- II-2350
БАК, Перл / Синови / Перл Бак.- Нови Сад: Рад – Матица српска (превео Владимир Дедијер), 1965.- 405 стр.; 20 цм.- II-2351
БАКИ, Енвер / Четири сестре и један брат/ Енвер Баки.- с турског превела др. Ламија Хаџиосмановић.-Приштина . Јединство , 1980.- 86 стр.; 21 цм.- (Библиотека Божури).- II-799
БАКИЋ, Драгољуб Н. / Пет векова Крагујевца: Чланци и успоменне: Преводи и преписка / Драгољуб Н. Бакић.- Крагујевац: Народна библиотека „ Вук Караџић2, 1972.- 390 стр.; 21 цм.- II-605
БАКИЋ, Радован / Насеља у простору / Радован Бакић, Мирослав Додеровић, Драгица Мијановић.- Никшић: Филозофски факултет, Географски институт, 2009 (Никшић).- 516 стр.; фотогр.; 25 цм.- II-2325
БАКИЋ, Радован / ПОМОРСКА географија / Радован Бакић; Мирослав Додеровић.- Никшић: Географски институт Филозофског факултета; Андријевица: Издавачка кућа „Комови“, 2005.- 587 стр.-24 цм.- II-2324
БАКИЋ, Радован / Становништво Црне Горе у другој половини ХХ вијека / Радован Бакић, Драгица Мијановић.- Никшић: Филозофски факултет; Географски институт 2008.- (Цетиње; ИВПЕ).- 236 стр.:; табеле; 25 цм.- II-2326
БАКОТИЋ, Лујо / Речник српскохрватског књижевног језика / израдио Лујо Батаковић.- Београд: издање пишчево, 1936.- 1399 стр.; 23 цм.- II-502
БАКРОРЕЗИ српских уметника 18. века : Каталог.- Београд: Народна библиотека Србије, 1990.- 78 стр.; 24 цм.- II-603
БАЛКАНИКА :Annual of the for Balkan Studie = Балканика: годишњак Балакнолошког института / уредник Душан Т. Батаковић.- Београд: САНУ, Балканолошк институт.- 24 цм.- II-2009
БАЛФУР, Нил / Кнез Павле Карађорђевић : једна закаснела библиографија /Нил Балфур , Сели Мекеј.; превео Ђурица Крстић.-(1 изд.).-Београд: Литера, 1990-250 стр.;24 цм.- II-484
БАНАТСКА периодика ХIХ и ХХ века: зборник радова / уредиле Весна Матовић, Марија Циндори.- Нови Сад: Матица Српска; Београд: Институт за књижевност и уметност; Зрењанин: Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 1995.- 386 стр.; илустр.; 25 цм.- II-1400
БАЊАЦ, Милан / ФРАНЦУСКИ у џепу – La françias en posne – са изговором – avec prononciation / приредио Милан Бањац. – Београд: Ecolibri, 1993.- (Беогад: Војна штампарија).- 128 стр.; 18 цм.- II-2355
БАРАЋ, X. / Чланци и есеји / X. Бараћ.- Београд: Српска књижевна задруга, 1943.-( Београд: Штампарија „ Србија „).- 174 стр.; 20 цм.- (СКЗ, коло XLIV.; књ.304).- II-33
БАРАЋ, Драган / Зборник прописа о библиотекарству у СФРЈ / приредио Драган Бараћ.-Нови Сад: Заједница југословенских националних библиотека; Београд: Књижевно-издавачка задруга „Центар“, 1987.- 549 стр.; 22 цм.- II-1007
БАРЈАКТАРЕВИЋ, Данило / Говор Срба у Метохији / др Данило П. Барјактаровић.- Приштина : Јединство , 1979.-335 стр.; 20 цм .- II-826
БАРЈАКТАРЕВИЋ, Радоица / В.: Додир лета …. II-828
БАРЈАКТАРЕВИЋ, Радојица / Бесане Ноћи / Радојица Барјактаревић; фотографије Војин Тодић , Драган Јовановић.- Подгорица – Приштина : „Побједа„ 1966.- 400 стр.; 20 цм.- II-1188
БАРЛОВ, Драган / Чуђење Исидори / Драган Барлов.- Рашка: „Градац“, 2005 (Рашка: Грамис).- 103 стр.; 21 цм.- II-1698
БАРЛОВ, Драган / Чуђење Исидори / Драган Барлов.- Рашка: Градац, 2005 (Рашка:Грамис).- 103 стр.; 21.- II-1698
БАРЛОВ, Драган / Чуђење Пандори / Драган Барлов .- Рашка : Градац , 2006 (Рашка : Грамис).- 129 стр.; 21 цм.- II-1058
БАТАКОВИЋ, Душан Т. / Дечанско питање/ Душан Т. Батаковић.- Београд: Просвета , 1989.-225 стр.; 24 цм.- (посебна издања књ.26).- II-264
БАТАЛИ, Ђамил / Три ластавице / Ђамил Батали; превели Хасибе Буњаку.- Приштина : Јединство , 1989 (Ниш: Просвета).- 133 стр.; 20 цм.- (Библиотека Божури).- II-790
БАТИСТИЋ, Татјана / Локатив у савременом српскохрватском књижевном језику / Татјана Батистић.- Београд: Институт за српскохрватски језик, 1972.- 212 стр.; 24 цм.- (Библиотека јужнословенског филолога; Нова серија књ. 3).- II-1867/3
БАХМАН, Ингеборг / длазак водене виле: приче:избор / Ингерберг Бахман; с немачког превела Марина Павловић Ћетковић.- Београд: Мона, 2001; (Београд: Графолик).- 204 стр.; 20 цм.- II-1638
БАХТИН, Михаил Михаилович / Рани списак / Михаил Бахтин; превод и напомене Душан Радуновић.- Београд: Службени гласник , 2010 (Београд. Гласник).- 128 стр.; 20 цм.- (Библиотека Књижевне науке . Колекција појмовник / „Службени гласник“) .- II-940
БАША , Екрем / Звездоморе /Екрем Баша.- Приштина : Јединство, 1984.-63 стр.; 20 цм .- II-822
БАШТИНА, Баштина, научни часопис / главни и одговорни уредник Срђан Словић, Приштина: Институт за српску културу - Приштина, Лепосавић ,24 цм.- Св. 34.- 2013.-444 стр. Св. 35.- 2013.-430 стр.- Св. 36.- 2014.-462 стр. Св. 37.- 2014.-392 стр.- Св. 38.- 2015.-283 стр. Св. 39.- 2015.-325 стр.- II- 2238
БАШТИНА, научни часопис / главни и одговорни уредник Драган Танчић, Приштина: Институт за српску културу - Приштина, Лепосавић ,24 цм.- Св. 42.- 2017.-344 стр. Св. 43.- 2017.-244 стр.- II- 2238/ 42, 43
БАШТИНА, научни часопис / главни и одговорни уредник Иван Бецић, Приштина: Институт за српску културу - Приштина, Лепосавић ,24 цм.- Св. 40.- 2016.-237 стр. Св. 41.- 2016.-296 стр.- II- 2238
БАШТИНА, научни часопис / главни и одговорни уредник Маринко Божовић, Приштина: Институт за српску културу - Приштина, Лепосавић ,24 цм.-Св. 18.- 2005.- 318 стр. - II- 2238
БАШТИНА, научни часопис / главни и одговорни уредник Миленко Јевтовић, Приштина: Институт за проучавање културе Срба, Црногораца, Хрвата и Муслимана, 1991.- 24 цм.- II- 2238
БАШТИНА, научни часопис / главни и одговорни уредник Милош Ђорђевић, Приштина: Институт за српоску културу - Приштина, Лепосавић.- 24 цм.- Св. 8.- 1997.- 255 стр. Св. 9-10.- 1998/9.- 286 стр.-Св. 11.-2000,- 236 стр. Св. 12.- 2001.- 238 стр.- II- 2238
БАШТИНА, научни часопис / главни и одговорни уредник Милош Ђорђевић, Приштина: Институт за српску културу - Приштина, Лепосавић ,24 цм.-Св. 13.- 2002.- 330 стр. Св. 14.- 2002.- 324 стр.- Св. 15.- 2003.- 212 стр. Св. 16.- 2003.- 277 стр.- Св. 17.- 2004.- 270 стр.-II- 2238
БАШТИНА, научни часопис / главни и одговорни уредник Срђан Словић, Приштина: Институт за српску културу - Приштина, Лепосавић ,24 цм.- Св. 28.- 2010.-355 стр. Св. 29.- 2010.-218 стр.- Св. 30.- 2011.-344 стр. Св. 31.- 2011.-421 стр.- Св. 32.- 2012.-361 стр. Св. 33.- 2012.-421 стр.- II- 2238
БАШТИНА,научни часопис / главни и одговорни уредник Вељко Ђурић, Приштина: Институт за српску културу - Приштина, Лепосавић ,24 цм.- Св. 19.- 2005.- 218 стр. Св. 20.- 2006.- 221 стр.-Св.20/2.-2006.-457 стр. Св. 21.- 2006.- 293 стр.-Св.22.- 2007.- 340 стр. Св. 23.- 2007.- 522 стр.-II- 2238
БАШТИНА,научни часопис / главни и одговорни уредник Марко Атлагић, Приштина: Институт за српску културу - Приштина, Лепосавић ,24 цм.- Св. 26.- 2009.- 372 стр. II- 2238
БАШТИНА,научни часопис / главни и одговорни уредник Чедомир Ребић, Приштина: Институт за српску културу - Приштина, Лепосавић ,24 цм.- Св. 24.- 2008.- 307 стр. Св. 25.-. 2008.- 328 стр.- Св. 27.- 2009.- 275 стр.- II- 2238
БАШЧАРЕВИЋ, Љубишна / Ортопедија /Љубиша Башчаревић.- Приштина : Јединство; Београд: Медицинска књига , 1992.- 213 стр.; 24 цм.- (Библиотека Наука (медицина ).- II-1000
БЕГЕНИШИЋ, Божидар / Драма руске интелигенције у прози Алексеја Толстоја до октобарске револуције / Божидар Бегенишић.- Приштина : Јединство, 1983.- 292 стр.; 20 цм.- II-866
БЕДЕКЕР, Карл / Са Бедекером по југоисточној европи... .- II-2011
БЕЛЕЧИЋ, Милорад Р. / Живот Десанке Максимовић праћен песмом / Милорад Р. Белчић.- (1.изд.).- Београд . Књижевна заједница Звездара: Клуб НТ, 1998 (Београд: МСТ Гајић).-300 стр.; илустр.; 21 цм.- (Библиотека Монографије, студије, есеји, критике).- II-1266
БЕЛИЋ, Александар / Правопис српскохрватског књижевног језика / А.Белић.- Ново допуњено и исправљено издање.- Београд: Просвета, 1950 (1952).- 562 стр.; 20 цм.- II-304
БЕЛИЋ, Александар / Савремени Српскохрватски књижевни језик/ Предавања Александра Белића.- Београд: Научна књига, 1951.-део; 22 цм.- Део I:Гласови и акценат.- 180 стр+ 1 карта.- II-241/I
БЕЛИЋ, Александар / Србија и југословенско питање /Александар Белић; поговор Владимир Стојанчевић.- Библиотека града Београда , 1991 (Бор: Бакар 9.-142 стр.; 24 цм.- (Библиотека Србија и југословенско питање ; 1. Репринт издање ; 1)(Посебна издања / Библиотека града Београда : 5).- II-768
БЕЛОИЦА , Миомир / Музичка школа „ Стеван Мокрањац“ / Миомир Белојица , Хазир Дердемез.- Нови Пазар: Музичка школа „Стеван Мокрањац“ ; Краљево: Публик-прес, 199 ( Краљево: Слово).- 187 стр.; илустр., 24 цм.- II-1183
БЕЛОЈИЦА Павловић, Биљана / Национално васпитање у настави музичке културе / Биљана Бјелоица Павловић, Драгана Цицовић Сарајић; (нотографија Игор Сарајлић).-Косовска Митровица: Учитељски факултет Универзитета у Приштини : Факултет уметности у Приштини, 2018 ( Рашка: Грамис ).- 294 стр.; ноте, табеле; 24 цм.- II-1210
БЕЛТЗ, Валтер / Библијска митологија: Бог и богови/ Валтер Белтз.- Загреб: Графички завод Хрватске, 1984.-333 стр.; 23 цм.- II-174
БЕОГРАДСКА операција (друго издање).- Београд: Институт за војну историју министарства одбране СССР – Војноисторијски институт ЈНА, 1989.- 367 стр. ; 20 цм.- II-1855
БЕОГРАДСКИ историјски гласник = Belgrade Historical Review / главни уредник Никола Самарџић.- Vol. 1 (2010) -.- Београд (Чика Љубина 18-20/V); Филозофски факултет, Одељење за историју, 2010 – Београд: Sapient Graphicis).- 24 cm .- II-2173
БЕРГМАН, Ингмар / Слике / Игмар Бергнман ./ превео са шпанског Љубиша Рајић.-Београд: Југословенска кинотека ; Нови Сад: Прометеј, 1996. (Раковица : Duplex.-340 стр.; илустр.;18 цм.- (Библиотека тачка).- II-1240
БЕРКЕВИЋ, Ула / Марија, Марија / Ула Беркевич, с немачког превели Никола Б. Цветковић, Маја Крстић.- Приштина : „Јединство“ Ниш : Просвета„ 1993. (Приштина : Штампарија „Грачаница„).- 63 стр.; 21 цм (Библиотека Јединство) (два примерка).- II-1141
БЕСОН, Патрик / Поузданији пол / Патрик Бесон: превод и поговор Татјана Шотра.- Бања Лука; Београд: Задужбина "Петар Кочић", 2001 (Нови Сад: Scan Studio).- 201 стр.; 21 цм.- (Библиотека Преводи).- II-1602
БЕСОН, Патрик / Српски дневник Патрика Бесона : 1995/1999 / изабрао и приредио Момо Димић.- Нови Сад . Градска библиотека : Осврт, 1999( Београд: „ Филип Вишњић“).- 232 стр.; 20 цм .- II-944
БЕЋИРИ, Шаип / Између два понора / Шаип Бећири.- Приштина: Јединство, 1988.-82 стр.; 24 цм.- II-539
БЕЋИРОВИЋ, Комнен / Борба за спас Мораче / Комнен Бећировић.- Подгорица: Светигора, Издавачко-информативна установа Митрополије Црногорско-приморске; Никшић: Институт за српску културу – Никшић; Одбор за очување природних, културних и духовних љепота слива ријеке Мораче, 2018.- 278 стр.; 20 цм.- II-2365
БЕЋКОВИЋ, Матија / В.: Поезија Матије Бећковића: зборник радова, Десанкини мајски разговори.- II-1969
БЕЋКОВИЋ, Матија / В.: Претсказања Матије Бећковића .- II-1169
БЕЋКОВИЋ, Матија / Кажа / Матија Бећковић.- 2. изд.- Београд: Српска књижевна задруга, 1989.- ХVIII, 203 стр.; 19 цм.- (Мала библиотека Српске књижевне задруге).- II-107
БЕЋКОВИЋ, Матија / Косово најскупља српска реч / Матија Бећковић.- Ваљево: Глас Цркве , 1989.- 87 стр; 20 цм.- (Библиотека „ Глас Цркве“).- II-312
БЕЋКОВИЋ, Матија / Ћераћемо се још / Матија Бећковић.- Подгорица : Октоих, 1996 (Суботица : Бирографика ).- 92 стр.; 18 цм.- II-1165
БЕЦИЋ, Иван М. / Министарство финмансија Краљњевине Југославије :1918-1941 / Иван М. Бецић.- 1. изд.- Београд: Институт за савремену историју, 2012 .- 539 стр.; 24 цм.- (Библиотека Посебна издања – Институт за савремену историју).- II-2148
БЕШЕВИЋ, Стеван П. / Са старих жица : песме / Стеван П. Бешевић- Београд : Српска књижевна задруга , 1931 ( Београд: Издавачко Предузеће „ Народна Просвета „ ).- 156 стр.; 20 цм.- (СКЗ, коло XXXIV.; 225).- II-301
БИБЛИЈА : Свето писмо Старог и Новог завета / [уредник Жељко Петровић].-Пирот : Pi-press, 2011 ( Пирот: Pi-press).-816 str.: ilustr.; 31 cm .- IV-25
БИБЛИЈА или свето писмо / превео др Лујо Бакотић.- Идиј и ГБВ ("Idij" Ветерник).- 653 стр. + 181 стр.- 21 цм.- II-1536
БИБЛИЈА: Стари и Нови завет / приредио Лујо Бакотић,м др.- Нови Сад: Добра вест, 1988.- 640+179 стр.; 25 цм.- II-73
БИБЛИОГРАФИЈА докторских дисертација у САП Косво 1947-1982.- Приштина: Народна и универзитетска библиотека Косова, 1988.- 393 стр.; 24 цм.- II-3
БИБЛИОГРАФИЈА Југославије . Серијске публикације / Милоје Ракочевић.- уредник Београд: Југословенски библиографски институт , 1985.- 313 стр.; 30 цм.- III-10
БИБЛИОГРАФИЈА радова знанствених радника СР Хрватске 1971-1978.- Загреб: Републичка заједница за знанствени рад СР Хрватске , 1980.-; 29 цм.- III-78
БИБЛИОГРАФИЈА расправа , чланака и књ. радова : Књ.3. I/3 Хисторија страних књижевности, 1959.-846 стр.; Књ.4. II/1 Југ.књ.-Поезија ,1959.-824 стр.; Књ.5. II/I Jуг.књ.-Поезија , 1960.-729 стр.; Књ.6.II/1 Jуг.књ.-Поезија М-P, 1961.-658 стр.- III-145/3,4,5,6
БИБЛИОГРАФИЈА расправа , чланака и књ. радова : Књ.7:II југословенска књижевност II/1 Поезија S-Ž; III страна књижевност III/1 поезија .-908 стр.Књ.8:IV хисторија : IV/1 хисторија опећино, помоћне хисторијске науке, археологија, документи, грађа А-О.-бр.I -15277.-561 стр.- III-145
БИБЛИОГРАФИЈА расправа и чланака: Књ.11: IV хисторија југословенских народа .-664 стр.; Књ.12: И ликовне уметности.-736 стр.; Књ.14:Музика .-Струка VI.-C- Ж.индекси.-620 стр.- III-145/11, 12, 14
БИБЛИОГРАФИЈА расправа и чланака: Књ.9:IV хисторија .-IV/I хисторија опћенито , помоћне хисторијске науке , археологија , документи, грађа.-Оре- ЖВ.-бр15278-27435.-509 стр.; Књ.10:IV хисторија .-Предметни индекс.- књ.-8 и 9.-415 стр.- 145/9-10
БИБЛИОГРАФИЈА Стремљења: Владимир Бован , Владимир Цветановић, Зоран Павловић, Драгољуб Петровић.- Приштина . Народна и унивезитетска библиотека Косова, 1980.-224 стр.; 24 цм. (три примерка).- II-1030
БИБЛИОГРАФИЈА часописа Страни преглед I , 1972 – X , 1939: Примљено на VI скупу Одељења језика и књижевност од 3.новембра 1987. На основу реферата академика Мирослава Пантића.- Београд: САНУ . Издања библиотеке , 8., 1989.- 185 стр.; 24 цм.- II-711/8
БИБЛИОГРАФИЈА, Војводин: Монографске публикације.- Нови Сад: Библиотека Матице српске .- 1981- књ., 24 цм.- 1.-1981.-415 стр.; 2.-1982.-465 стр.; 3.-1983.-424 стр.; 4.-1984.-497 стр.; 5.-1985.-613 стр.- II-558
БИБЛИОГРАФСКИ ВЈЕСНИК :Часопис друштва библиотекара Црне Горе и Централне народне библиотеке Црне Горе "Ђурђе Црнојевић" Цетиње, 2000.- год. ХХIХ, бр. 2-3.- 267 стр.- 24 цм.- II-1950
БИКИЦКИ, Милана / Библиографиј новосадске штампе: 1824-1918 / Милана Бикицки, Ана Каћански.- Нови Сад: Библиотека Матице српске, 1977.- 159 стр.; 24 цм.- (Библиографије Војводине).- II-582
БИЛАНЏИЋ, Душан / Хисторија Социјалистичке Федеративне Републике Југославије : главни процес: 1918-1985./ Душан Биланџић.-3. Допуњено издање.- Загреб: Школска књига , 1985.- ХII, 569 стр.; 24 цм .- II-909
БИЛТЕН - Приштина : Покрајински фонд за науку АП Косова и Метохије , 1991.-19 цм.- Књ.2.-68 стр.; .- III-82/2
БИЛТЕН СЗНУ.- Сарајево: Савез републичких самоуправних интересних заједница за научне делатности у СФРЈ, 1989.-192 стр.; 29 цм.- III-101/14
БЈЕЛАЈАЦ, Миле / Војска Краљевине СХС 1918-1921 / Миле Бјелајац.- [1.изд].- Београд: Народна књига, 1988.- 357 стр.; 20 цм.- (Библиотека: Студије и монографије).- II-91
БЈЕЛАЈАЦ, Миле С. / Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918-1941.: студио о војној елити и биографски лексикон / Миле С. Бјелајац.- Београд: Институт за новију историју Србије: Добра, 2004 (Београд: Алтера).- 362 стр.: илустр.; 24 цм.- III-178
БЈЕЛИЦА, Слободан / Радикали у Војводини 1919-1929.- Београд: Задужбина Андрејевић, 2005 (Београд: "Тодра").- 78 стр.; 24 см.- (Библиотека Academia / Задужбина Андрејевић; 129).- II-1992
БЛАГОЈЕВИЋ, Гордана Ч. / Срби у Калифорнији: обредно-религијска пракса и етницитет верника српских православних парохија у Калифорнији.- Београд: Етнографски институт САНУ, 2005.- 268 стр.: илустр.; 21 цм.- (Посебна издања / САНУ, Етнографски институт; књ. 54).- II-1889
БЛАГОЈЕВИЋ, Марина / В.: Сеобе Срба и Црногораца са Косова и из Метохије .- II-1092
БЛАГОЈЕВИЋ, Милош / Немањићи и Лазаревићи и српска средњовековна државност / Милош Благојевић.- 1.изд.- Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2004 (Суботица: Бирографика).- 452 стр.: илустр.; 24 цм.- (Библиотека Јазон, књ. 9).- II-1746
БЛАГОЈЕВИЋ, Милош.- Немањићи и Лазаревићи и српска средњевековна дужност / Милош Благојевић.- 1. изс.- Београд: Завод за уѕбенике и наставна средства, 2004.- 452 стр.: илустр.; 24 цм.- (Библиотека Јазон, књ. 9).- II-1746
БЛАГОЈЕВИЋ, Обрен / Економска мисао у Србији до другог светског рата / Обрен Благојевић.- Београд: САНУ, 1980.- 977 стр.; 24 цм.- (Посебна издања ; књ 525. Одељење друштвених наука ; књ. 84).- II-690/525
БЛАГОЈЕВИЋ, Обрен /Економска мисао у Црној Гори ( до другог светског рата) / Обрен Благојевић.- Београд . САНУ, 1988.- 424 стр.; 24 цм.- (Посебна издања; књ.580. Одељење друштвених наука , књ.96).- II-690/580 (96)
БЛАГОЈЕВИЋ, Саша / Medadiskurs u akademskom diskursu / Saka Blagojević.- Niš: Filozofski fakultet, 2008 (Niš: Galeb).-260 str.; 24 cm.- II-1365
БЛАЖАРИЋ, Павле / Мемоари / Павле Блажарић.- Лепосавић (тј) Приштина: Институт за српску културу – Приштина: Центар за културу „Сава Дечанац“; Београд: Савез удружења радника ослободилачких ратова Србије 1912-1920. И потомака, 2006.- 381 стр.; 24 цм.- II-1719 3 примерка
БЛАНУША, Евгенија / Изложбена делатност Народног музеја у Београд: 1997-2002 / Евгенија Блануша; [превод Мирјана Вукмановић; фотографије Владимир Вукадиновић].- Београд:; Народни музеј; 2004.- (Београд: Чигоја штампа).- 95 стр.: илустр.; 24 см.- (Музеолошке свеске; 12).- II-1777/12
БОВАН , Владимир / Прилог проучавања српске драме на Косову / Владимир Бован , Владимир Цветановић, Константин Костић.- Приштина : Јединство, 1979.-75 стр.; 22 цм .- II-852
БОВАН, Владимир / В: Народна књижевност Срба на Косову …II-1179/4; II-1179/6; II-1179/8; II-1179/9; II-1179/1
БОВАН, Владимир / Вук Карађић и његови следбеници на Косову и Метохији / Владимир Бован.- Приштина : Јединство , 1987.- 236 стр.; 20 цм.- (Библиотека Народна књижевност).- II-1182
БОВАН, Владимир / Вук Караџић и његови следбеници на Косову и Метохији / Владимир Бован.- Приштина : Јединство , 1987.- 236 стр.; 21 цм.- (Библиотека Народна књижевност).- II-771
БОВАН, Владимир / Јанићије Поповић: живот и дело .- Приштина: Народна и универзитетска библиотека "Иво Андрић": Институт за српску културу, 2000 (Београд: Стручна књига).- 226 стр.; 24 цм.- (Библиотека Знаменити Срби Косова и Метохије; књ. 4).- II-1686
БОВАН, Владимир / Народна књижевност Срба на Косову и Метохији / Владимир Бован.- Приштина : Јединство, 1989 ( Ниш: „Просвета“).- 2 књ.; 21 цм.- (Библиотека Народна књижевност).- Књ.1.-1989.-407 стр.(два примерка); Књ.2.-1980.-437 стр.(два примерка).- II-525/1-2
БОВАН, Владимир / Призренска богословија.- Ниш: Српска православна богословија Светог Кирила и Методија, 2007 (Ниш: Круг).- 502 стр.: фотогр., табеле; 20 цм.- II-2004
БОВАН, Владимир / Сима А. Игуманов: живот и дело /.- Приштина: Народна и универзитетска библиотека "Иво Андрић"; Призрен: Српска православна богословија Светог Кирила и Методија, 2004 (Ниш: Круг).- 290 стр.; 21 цм.- (Библиотека Знаменити Срби Косова и Метохије: књ. 10).- II-1539
БОВАН, Владимир / Српске и албанске народне песме са Косова у записима Вука Караџића / Владимир Бован, Шефћет Плана.- Приштина : Јединство, 1989.-Просвета.-169 стр.: 20 цм.- (Библиотека Народна књижевност) (два примерка).- II-521
БОВАН, Владимир / Српске народне умотворине са Косова и Метохије на страницама „ Цариградског гласника“/ (сакупио и приредио Владимир Бован.- Исток- Лепосавић: Дом културе „Свети Сава „ ; Хвосно, 2006 (Рашка : Прамис).-262 стр.; ауторова слика ; 21 цм.- II-850
БОГАВАЦ, Зоран / Нечујна звона: хришћанско наслешђе Космета / Зора Богавац .- Београд: Принцип Бонарт Прес: Баштина, 2006 (Чачак: Нови дани).- 444 стр.: илустр.; 20 цм.- II-1745
БОГАВАЦ, Милован Ј. / Велика Река на ушћу Лаба у Ситницу / Милован Ј Богавац .- Београд : Одбор за проучавање села САНУ: Институт за економику пољопривреде : Завод за проучавање културног развоја Србије , 1992 (Чачак: „Цане“).-232 стр.; илустр .; 24 цм.- (Библиотека „ Хроника села., 20).- II-1196
БОГАВАЦ, Милован Ј. / Велимир Парлић-песник , приповедач, критичар / Милован Ј. Богавац.- Београд Апостроф: Књижевна заједница Звездара 1995 (Београд: МСТ Гајић).-115 стр. илустр.; факс.; 21 цм.- II-1229
БОГАВАЦ, Милован Ј. / Димитрије Фртунић: прозни писац, критичар, преводилац / Милован Ј. Богавац.- Београд: Апостроф, 2000 (Београд: Меграф).- 143 стр.; илустр.; факс.; 21 цм.- (Библиотека Шум времена; књ. 117).- II-1618
БОГАВАЦ, Милован Ј. / Историја српске књижевности на Косову и Метохији: 1850-1941 /.- 1. изд.- Београд: Апостроф; Лепосавић: Институт за српску културу – Приштина, 2004 (Лозница: Младост колор принт).- 312 стр.; илустр.; 24 цм.- (Библиотека Шум времена; књ. 170).- II-1511
БОГАВАЦ, Милован Ј. / Одбрана књижевности и науке о њој / Милован Ј. Богавац.- Београд. Обележја плус , 2018 (Београд: Colorgrafx).-138 стр.; 21 цм.- II-1325
БОГДАНОВИЋ, Богдан / Платонов тајни роман: Платоном градословни наук / Богдан Бопгдановић.- Нови Сад: Mediteran Publishing, 2008.- 119 стр. ; 21 цм.- II- 2139
БОГДАНОВИЋ, Богдан / Три ратне књиге / Богдан Богданиовић.- Нови Сад: Mediteran Publishing, 2008.- 184 стр.; 21 цм.- II-2140
БОГДАНОВИЋ, Димитрије / Књига о Косову / Димитрије Богдановић.- Београд: Српска Академија наука и уметности, 1988.- 297 стр.- 24 цм.- ( САНУ: Посебна издаења књ. DLXVI; Председништво књ.2).- II-305
БОГДАНОВИЋ, Димитрије / Најстарија служба Светом Сави / Димитрије Богдановић.- Београд: САНУ, 1980.- 134 стр.; 25 цм.- (Зборник за историју , језик и књижевност српског народа .I одељење : књ.XXX).- II-691/30
БОГДАНОВИЋ, Димитрије / Разговори о Косову / Димитрије Богдановић.-Београд : Димитрије Богдановић.- 116 стр.; 20 цм .- II- 1004
БОГДАНОВИЋ, Недељко / Говор алексиначког поморавља / Недељко Богдановић.- Београд: САНУ и Институт за српскохрватски језик, 1987.- 301 стр.; 24 цм.- (Српски дијалектолошки зборник кљ. ХХIII).- II-56
БОГДАНОВИЋ, Недељко / Говор алексиначког поморавња / Недељко Богдановић.- Београд: САНУ. Институт за српскохрватски језик, 1987.- 302 стр., 25 цм .- (Српски дијалектички зборник књ.33/I).- II-667/33/I
БОГДАНОВИЋ, Недељко / Говор Бучума и Белог Потока / Недељко Богдановић.- Београд: Институт за српскохрватски језик, 1979.- 178 стр.; 24 цм.- (Српски дијалектолошки зборник кљ. ХХV).- II-55
БОГДАНОВИЋ, Недељко / Говори Бучума и Белог Потока/ Недељко Богдановић.- Београд: Институт за српскохрватски језик 19779.- 178 стр.; 25 цм.- (Српски дијалектолошки зборник књ.25) два пр.- II-667/25
БОЖОВИЋ , Глигорије / Приповетке / Григорије Божовић.- Београд: Српска књижевна задруга . (Штампарија Драг. Грегорића)1940.-217 стр.; 19 цм.- (Српска књижевна задруга Коло XLIII; kњ.295 ) (фотокопија).- II-1067
БОЖОВИЋ, Благоје / Колашински кнежеви / Благоје Божовић. Григорије Божовић; приредио Драгиша Бојовић.- Зубин Поток: Стари Колашин; Исток: Дом културе "Свети Сава"; 2001. – (Ниш: Пунта).- 68 стр.; 20 цм.- II-1601
БОЖОВИЋ, Глигорије / Приповетке / Григорије Божовић.- Београд: Српска књижевна задруга (коло XXIX. Бр 191.).-1926.- 199 стр.; 19 цм.- (фотокопија).- II-1060
БОЖОВИЋ, Глигорије / Црте и резе / Глигорије Божовић.- (Београд). ( Штампарија „ Јединство“) .1928.- сртр. 158 19 цм. (Сабрано из „ Политике ) (фотокопија).- II-1061
БОЖОВИЋ, Григорије / Из Старе Србије / Григорије Божовић.-Београд: „ Мала библиотека „ / уредник Ристо Кисић (издавачка књижница Пахера и Кисића), књ.XXXI.-св. 151/152.-; 21 цм.- (фотокопија).- II-1115
БОЖОВИЋ, Григорије / Мој Колашин / Григорије Божовић.- Зубин Поток: Стари Колашин (Штампарија: Пума), 2005; 285 стр.; цм.- Друго издање.- II-1531
БОЖОВИЋ, Григорије / Мој Колашин / Григорије Божовић; изабрао приредио и поговор написао Драгиша Бојовић.- Ars Libri, Београд: Приштина; Нови Свет, 1998. (Београд: Санимекс)- 285 стр.; 24 цм.- II-1401
БОЖОВИЋ, Григорије / Неизмишљени ликови / Григорије Божовић.- Београд: Геца Кон. А. Д. (Штампарија Драг. Грегорића), 1940.- 153 стр.; 19 цм.- (Наша књига : Седмо коло . књ.63 од почетка изложења : трећа за март , 1940).- II-1066
БОЖОВИЋ, Григорије / Приповетке / Григорије Божовић.- Београд : Српска књижевна задруга, 1940 ( Боград: штампарија Драг. Грегорић).- 217 стр.; 20 цм.- (СКЗ, коло XLIII. ; књ.295). II-324
БОЖОВИЋ, Григорије / Приповетке / Григорије Божовић; приредио и поговор написао Александар Јовановић.- (фототипско издање ).-Београд: Народна библиотека Србије ; Горњи Милановац : Дечје новине , 1990.-172 , XXVII стр; 21 цм.- (Библиотека Жива Прошлост) Фототипско издање из 1924. год.- II-781
БОЖОВИЋ, Григорије / Са седла и самара (сабрано из „Политике“/ Глигорије Божовић.- (Штампарија „Јединство“) 1930.-156 стр.; 21 цм .- (фотокопија) .- II-1117
БОЖОВИЋ, Григорије / Слике Косова и Метохије: (путописи и репортаже) / Григорије Божовић; избор и предговор Јордан Ристић.- Приштина: Народна и универзитетска библиотека Приштина, 1998 (Призрен: Графика ).-189 стр.; илустр.; 20 цм.- (Библиотека Духовна баштина ; књ.1).- II-1264
БОЖОВИЋ, Григорије / Тешка искушења /Григорије Божовић.-Београд: Издавачко и књижарско предузеће Геца Кон А.Д., 1935.-174 стр.; 21 цм.-(фотокопија).- II-1116
БОЖОВИЋ, Григорије / Црна ријека / Григорије Божовић.- Приштина . Друштво пријатеља црна ријека, 1996 (Приштина : НИП „ Нови свет“).- 25 стр.; 15 цм.- II-1167
БОЖОВИЋ, Григорије /Пет приповедака (Суљ-капетан) /Глигорије Божовић.- Београд: Народна књижница, 1930.- 15 стр.; 19 цм.- (фотокопија).- II-1062
БОЖОВИЋ, Зоран / Чеховљева приповетка у српској књижевности / Зоран Боћовић .- Београд: Филололошки факултет Београдског факултета, 1988.-240 стр.; 20 цм.- (Монографије, књ. 62).- II-675/62
БОЖОВИЋ, Маринко / Говор Ибарског Колашина / Маринко Божовић.- Приштина: Институт за српску културу; Косовска Митровица: Филозофски факултет.- 2002.- 204 стр.; илустр.; 24 цм.- (Библиотека Језик; књ. 2).- II-1477
БОЖОВИЋ, Маринко / Говор Средњег Ибра. – 2. проширено изд. – Приштина (тј.) Лепосавић: Институт за српску културу – Приштина, 2008 (Београд: Чигоја штампа).- 380 стр; 21 цм.- II-2048
БОЖОВИЋ, Маринко / Говори средњег Ибра / Маринко Божовић.-Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 1989.-660 стр.; 31 цм.- (докторска дисертација).- III-86
БОЖОВИЋ, Раде / Арапи у усменој народној песми на српскохрватском језичком подручју / Раде Боћовић.- Београд: Филололошки факултет Београдског факултета, 1977.- 240 стр.; 20 цм.- (Монографије, књ. 47).- II-675/46
БОЖОВИЋ, Ратко / Недоумице Ратка Божовића / [разговор водио] Милош Јевтић.- Београд: Чигоја штампа, 2002 (Београд: Чигоја штампа).- 194 стр.; фотогр.; 20 цм.- (Колекција Одговори / [Милош Јевтић]; књ. 115).- II-1440
БОЈ на Косову у народној песми и причи / (приредио) Милорад Бурић.- (1.изд.).- Београд: „Вук Караџић“, 1989.- 256 стр.; 22 цм.- (Библиотека „Златна грлица“).- II-97
БОЈ на Косову: 1389-1989.- Београд : Матица исељеник Србије , 1989.-158 стр.; 29 цм.- III-29
БОЈЕ Времена - Приштина : Јединство, 1975.- 112 стр.; 21 цм.- Упоредни наслов и текстови и на албанском језику .- II-845
БОЈИЋ, Вера / Вуково наслеђе у европској музици 1. Нова грађа о рецепцији српских народних песама у Европи: текстови и ноте / Вера Бојић.- Београд: САНУ; Munhen: Verlog Otto Sagner, 1987 (Novi Sad: Форум) 167 стр.; илустр.; 33 цм; Књ2. ноте.- 171-476 стр.; илустр.; 33 цм.- III-106/129/1-2
БОЈИЋ, Милутин / Песме и драме / Милутин Бојић.- Београд: Српска књижевна задруга, 1927.- ( Београд: штампарија“ Млада Србија“).- 232 стр., 20 цм.- (СКЗ, коло XXX, бр.197).- II-210
БОЈКОВИЋ, Гордан, 1971-Средњовековне цркве и манастири у Браничеву: по српским и аустртијским пописима из ХVIII века / Гордан Бојковић, Небојша Ђокић.- Пожаревац: Народни музеј, 2016 (Смедерево: Колибри), 278 стр.: илустр.; 25 цм II-2202
БОЈОВИЋ Манић Јована / Библиографија радова о Григорију Боћовићу / Јована Бојовић Манић.- Приштина (тј) Лепосавић: Институт за српску културу, 2015 (Краљево: Graficolor).- 149 стр.; 24 цм.- II-2263
БОЈОВИЋ Манић Јована / Зоонимија Ибарског Колашина / Јована Бојовић Манић.- Приштина (тј) Лепосавић: Институт за српску културу, 2015 (Краљево: Graficolor).- 96 стр.; 21 цм.- II-2262
БОЈОВИЋ, Бојко / Метохија (монографија) / Бојко Бојковић.- Приштина: Јединство, 1979.- 255 стр.; 24 цм.- (Библиотека Јединство 179).- II-217
БОЈОВИЋ, Драгиша / Аналошли смисао песме „ Молитва Богородици“ Димитрија Кантакузина / Драгиша Бојовић.- Приштина : Институт за проучавање културе Срба , Црногораца , Хрвата и Муслимана , 1991.- 53 стр-56 стр.- 24 цм.- (Сепарат из гласника Баштина , св.2.- II-1039
БОЈОВИЋ, Драгиша / Вечни Колашин 🙁 студије , беседе, есеји) / Драгиша Бојовић .- Београд. Просвета 2013 ( Ниш: Пунта).-186 стр.; илустр.; 21 цм.- II-444
БОЈОВИЋ, Драгиша / Колаци у Србији /Драгиша Бојовић.- Ниш : Пунта , 2010 (Ниш : Пунта).- 77 стр.; илустр; 20 цм.- II-770
БОЈОВИЋ, Драгиша / Крај века већ дође : антологије старе српске поезије „последњих времена „ / (избор , предговор и белешке ) Драгиша Бојовић.- Приштина . Јединство . Народна и универзитетска библиотека Косова и Метохије , 1992 (Приштина : ДП Штампарија „Грачаница „).- 111 стр.; 20 цм.- (Библиотека Антологија) .- II-996
БОЈОВИЋ, Драгиша / Манастир Црна Ријека / Драгиша Бојовић.- Приштина : Народна и универзитетска библиотека , Нови свет, 1994 ( Приштина : Штампарија „ Грачаница „ ).- 37 стр. илустр ., 17 цм.- II-1091
БОЈОВИЋ, Драгиша / Манастир Црна ријека / Драгиша Бојовић; (фотографија Драган Јовановић).-2 изд.- Приштина : Друштво пријатеља манастира Црна ријека , Београд : Ars Libri, Зубин Поток : Стари Колашин , 1996 (Београд: Чигоја Штампа).-71 стр.; илустр.; 21 цм.- II-1166
БОЈОВИЋ, Драгиша / Узалудна провера / Драгиша Бојовић- Приштина . Јединство, 1988.-61 стр.: 20 цм.- (Библиотека стремљења)- (два примерка).- II-169
БОЈОВИЋ, Злата / Барокни песник Петар Канавеловић / Злата Бојовић.- Београд : САНУ, 1980.- 343 стр.; 25 цм.- (Посебна издања САНУ ; књ. 523; Одељење језика и књижевности; књ.33).- II-693/523(33)
БОЈОВИЋ, Петар / Одбрана Косова Поља 1915. г. И заштита одступања српске војске преко Албаније и Црне Горе/ Војвода Петар Бојовић.-Београд: КИЗ Хипнос, 1990.- 105 стр; 20 цм.- II-275
БОЈОВИЋ, Радивоје / Војвода Степа Степановић: 1856-1929: каталог изложбе.- Чачак: Народни музеју, 2006 (Чачак: Графички центар).- 83 стр.: илустр.; 23 цм.- (Изложбени каталози / Народни музеј, Чачак; 2).- II-1914
БОРОЗАН, Ђорђе / В.: Зеља живих / Владимир Сојначедвић, Ђорђе Борозан, Љубомир Димић.-. III-201
БОРОЗАН, Ђорђе / Велика Албанија: поријекло – идеје – пракса / Ђорђе Борозан.- Београд: Војноисторијски институт Војске Југославије, 1995 (Београд: Војна штампарија).- 570 стр.; илустр.: 24 цм.- II-1850 (на читање )
БОРХЕС, Хорхе Луис, 1899-1986 / Умеће стиха: предавање у част Чарлса Елиота Нортона: 1967-1968; Приредила Калин –Андреј Михајлеску; превео Лазар Мацура.- Београд: Слубени гласник, 2012.- 145 стр.; 20 цм.- II-2213
БОСАНКСИ-хрватски-српски: Међународни скуп: Актуелна питања језика Бошњака, Хрвата, Срба и Црногораца, Беч 27-28. септ. 2002.- Wien: Wiener slawistischer almanach, 2003.- 326 str.; 20 cm.- II-1705
БОШАН-Симин, Магда / Зашто су ћутале? –мајка и ћерка о истом рату / Магда Бошан –Симин.-Нови Сад.Футура публикације женске судбине и истраживања, 2009.- 152 стр.: илустр.; 24 цм.- II-431
БОШКОВИЋ, Ђурђе / Прочитавања прошлости: разговори са Ђурђем Бошковићем / [разговоре водио]Милош Јевтић.- Београд: Археолошки институт: Републички завод за заштиту споменика културе: Београдска књига, 2004 (Београд: Беосинг).- 90 стр.: илустр.; 21 цм.- (Колекција Одговори / [Милош Јевтић]; књ. 139.- II-1903
БОШКОВИЋ, Стеван / Скретање вертикала у Србији / Стеван Бошковић.- Београд: САН. Географски институт, 1952.- 124 стр.; 25 цм.- (Посебна издања књ. 196.; Географски институт књ.4).- II-655/4
БРАЈОВИЋ – Кентрић, Драгица / Међуутицај матерњег и страног језика на вербалну продукцију будућих упчитгеља / Драгица М. Брајковић-кентрић – Београд: Пословни биро, 2000.- 159 стр.: граф. Прикази, табеле: 24 цм.- II-1990
БРАЈОВИЋ, Тихомир , 1962- / Компаративни идентитети: српска књићевност између европског и јужнословенског контекста.- Београд: Службени гласник. 2012.- 326 стр.; 23 цм.- (Библиотека Књижевне науке. Едиција Везе).- II- 2223
БРАЈОВИЋ-Кентрић, Драгица / Међуутицај матерњег и страног језика на вербалну продукцију будућих учитеља. – Београд: Пословни биро, 2000 (Београд: Бирографика).- 159 стр.; граф. Прикази, табеле; 24 цм.- II-1990
БРАНКОВИЋ, Владимир / Други сремски партизански одред / Владимир Бранковић-Ђорђе Бркић.- Нови Сад : Институт за историју, 1982.- 267 стр; 21 цм.- (Серија Хронике ; књ.29).- II-599
БРАНКОВИЋ, Живко / Судбина рукописа Горског вијенца / Живко Брковић.-У Бечу : Штампарија Министарства (Јерменски манастир), 1987.-272 стр.; 28 цм.- III-15
БРАТИЋ, Радослав / Шехерзадин љубавник или прича о читаоцу и писцу / Радослав Братић.- Нови Сад: Прометеј, 1995 (Раковац :Duplex).-364 стр.; 18 цм.- (Библиотека Тајанствена тачка).- II-1242
БРИНДЗА, Карољ / Оснивање и рад народно-ослободилачких одбора у насељима бачкотополске општине 1944-1945 / Карољ Бриндза:- Бачка Топола, 1983.- 34 стр.; 21 цм.- II-608
БРКИЋ, Ђорђе / В.: БРАНКОВИЋ, Владимир: Други Сремски партизански одред.- II-599
БРКОВИЋ, Мирјана / Библиографија академика Вука Филиповића / Миријана Брковић, Ана Ђорђевић.- Приштина (тј.) Лепосавић: Институт за српску културу ; 2004 (Рашка: "Драгољуб Пауновић").- 63 стр.; илустр.; 21 цм.- (Библиотека Библиографија: књ. 1).- II-1493
БРОЗ, Јосип Тито / Југославија у борби за независност и несврстаност / Јосип Броз Тито.- Београд. Просвета , Сарајево : „Свијетлост“, Љубљана . Државна заложба Словеније, Нови Сад: „Мисл„, Скопље. Младост,1978.- 503 стр.; 21цм.- II—554
БРОНТЕ, Емил / Оркански висови / Емил Бронте; превод Живојин Симић.- Београд: Новости, 2005 (Штампано у Европи).- 318 стр.; 24 цм.- (Библиотека Миленијум / [Новости]; 5).- II-1787
БРУКНЕР, Богдан / Праисторија Војводине / Богдан Брукнер.-Борислав Јовановић. Никола Тасић.- Нови Сад : Институт за изучавање историје Војводине ; Савез археолошког друштва Југославије , 1974.-561 стр.; 29 цм.- III-91
БРУН, Гордана / Образовање и васпитање за опстанак / Гордана Брун.- Београд: Задружбина Андрејевић, 2001. - 158 стр.; 24 цм.- II-1468
БУГАРСКИ , Драгољуб / Хидрогеографске карактеристике Вршачких планина / Драгоњуб Бугарски , Павле Томић.- Нови Сад: Матица српска , Одељење за природне науке , 1988.- 41 стр.: илустр., 24 цм.- (Монографија Вршачких планина).- II-600/1
БУГАРСКИ, Стеван / Манастир Бездан: прилог за монографију / Стеван Бугарски, Љубомир Степанов .- Темишвар: Савез Срба у Румунији, 1999.- 183 стр.; 21 цм (Монографије ; књ.10).- II-1335
БУЈАС, Милица / Библиографија српских нерколога/ Милица Бујас, Марија Клеут, Гордана Раичевић.- Нови Сад: Матица српска , 1998 (Суботица : Библиографика).-444 стр.; 24 цм.- II-1289
БУЈИШИЋ, Наталија / Сећање једне учитељице: намењено учитељима, родитељима и ученицима / Наталија и Витомир Бујишић.- Шабац: Удружење грађана "Спорт у Подрињу", 2000 (Шабац: "Драган Срнић").- 167 стр.; илустр.; 21 цм.- II-1579
БУКУМИРИЋ, Милета / Ономастика горњењг и средњег Лаба / Милета Букумирић.- Приштина: Институт за српску културу; Косовска Митровица: Филозофски факултет; Исток: Дом културе „Свети Сава“, 2002.- 208 стр.; 24 цм.- II-1478
БУКУРОВ, Бранислав / Привредно-геогрфске прилике и саобраћајне везе фрушкогорске област / Бранислав Букуров.- Београд: САН. Географски институт, 1951.- 129 стр.; 25 цм.- (Посебна издања књ.184.; Географски институт књ.2).- II-655/2
БУЛАЈИЋ, Милан / Усташки злочини геноцида и и суђење Андрији Артуковићу 1986. Године / Милан Булајић.- Београд: Рад, 1989.- Књига, 25 цм.- (Библиотека Сведочанства).- Књ.3:- 1989.- 656 ; Књ.:4 -1989. - 657 - 1350 стр.- II-195/3 -4
БУЛАТОВИЋ, Бранка / Летопис културног живота:1791-1849/ Бранка Булатовић.- Нови Сад: Матица српска; Београд: Институт за књижевност и уметност, 1997.- 347 стр.; 25 цм.- II-1708
БУЛАТОВИЋ, Љиљана / Призренски процес / Љиљана Булатовић.- Нови Сад: Књижевна заједница, 1980.- 230 стр.; 20 цм.- (Едиција; књ, 148).- II-85
БУЛАТОВИЋ, Милутин / Колашин са околином / Милутин Булатовић; (фотографије Милутин Булатовић).-Колашин: Скупштина општине Колашин, 2000 (Београд, Стручна књига ).-75 стр.; илустр.; 21 цм.- II-1355
БУЛАТОВИЋ, Миодраг / Црвени петао лети према небу / Миодраг Булатовић .- Београд: Новости, 2006 (Штампано у Европи).- 259 стр.; 21 цм.- (Библиотека Миленијум / [Новости Београд]; 29).- II-1811
БУЊАН, Јован / Свети рат (роман) / Јован Буњан.- Пећ, 1991.- 144 стр.; 21 цм.- II-1658
БУТИГАН, Вјекослав / Политичка култура на Балкану.- (1. изд.).- Ниш: Универзитет, Филозофски факултет, 2000 (Пирот: Графика) – 139 стр; 20 см.- (библиотека Монографије / Филозофски факултет, Ниш).-II-2001
БУЏОВИЋ, Јусуф / Хроника Џона Николе Казазија : (роман) / Јусуф Буџови; (превео са албанског Енђел Седај).- Приштина: Јединство, 1988.-165 стр.; 22 цм.- (Библиотека Јединство).- II-540
БУШ, Вилхелм / Исус наша судбина / Вилхелм Буш.- Београд: Алфа и Омега, 1995.- 249 стр.; 20 цм. - II-1412
БУШАТЛИЋ, Абдулах Хафиз / Породично и насљедно право Муслимана (Главне установе и прописи) / Абдулах Хафиз Бушатлић.- Сарајево: издање пишчево, 1926.- 239 стр.; 23 цм.- II-54
БЬЛГАРСКИ : литературно-историски сборник.- књ.1.-Софија. Литературно движене за духовно вьзраждане „Добри Войников“ , 2003.- 117 стр.; 20 цм.- II-1090
ВАЈЛД, Оскар / Пропаст лагања и други есеји / Оскар Вајлд; превод са енглеског и предговор Гордана Ћирајнић.- Београд; Паидеа, 2000.- 176 стр.; 21 цм.- II-1434
ВАЛАС, Едгар / Гримизни круг / Едгар Валчас; [превела Милица Мијовић].- Београд: Политика: Народна књига, 2006 ( Београд: Алфа).- 202 стр.; 21 цм.- (Библиотека Криминалистички бисери; књ. бр. 2).- II-1838
ВАЛЕРИ, Пол, 1871-1945 / Свеске / Пол Валери; избор и превод Коља Мићевић.- Београд: Слижбени гласник, 2010.- 411 Стр.; 22 цм.- (Библиотеа Књижевне науке, уметност и култура. Колекција Велереч).- II-2215
ВАЛТРОВИЋ, Михаило / Валторовић и Милутиновић: документи. 1. Теренска грађа 1871-1884 / [уредник Тања Дамљановић; превод Слађана Бојковић].- Београд: Историјски музеј Србије, 2006 (Београд: Cicero).- 304 стр.; илустр.; 34 цм .- IV-12
ВАНДЕЛ, Херман / Борба Југословена за слободу и јединство / Херман Вендел;предговор за српско издање написао Драгиша Лапчевић; с немачког превео Милан С. Недић.- (Фототипско издање).-Београд. Сремпублик, 1991.-744 стр.; 20 цм .- II-904
ВАНДРИЈЕС, Жозеф / Говор. лингвистички увод у историју / Жозеф Вандријес ; превеле с француског Племенка Влаховић…[и др.].-Сремски Карловци ; Нови Сад . Будућност 9.- 376 стр.; 22 цм.- 8Библиотека Theoria).- II-1380
ВАНРЕДНА скупштина САНУ одржана 18.децембра 1986. године /уредник академик Дејан Медаковић.- Београд : САНУ – Председништво, 1989.- 118 стр.; 24 цм.- II-963
ВАРДАРСКИ зборник= Recuel de Vardar / Уредник Владимир Стојанчевић.- Београд : Српска академија наука и уметности. Међуодељенски Вардарски одбор, 1999.-бр.-402 стр., илустр.15 стр.; 23 цм.- III-1
ВАСИЉЕВ, Душан / Изабране песме / Васиљев Душан.- Темишвар: Uniunea Sârbilor din România, 2000. ; 164 стр.; 21 цм.- II-1622
ВАСИЉЕВ, Спасоје / Митологија древних Словена / Спасоје Васиљев.- Београд: Дечја књига, 1990.- 197 стр.; 20 цм.- ( Библиотека : Митови и религије; Друго коло. Књ. бр.6).- II-287
ВАСИЉЕВИЋ, А. Миодраг / Југословенски музички фолклор: I народне мелодије које се певају на Космету / Миодраг А. Васиљевић.- Београд: Поросвета ; Издавачко предузеће Србије , 1950.- 410 стр.; 22 цм.- II-741
ВАСИЉЕВИЋ, Јован Хаџи / Муслимани наше крви у јужној Србији/ Јован Хаџи Васиљевићж.- Београд. „ Св. Сава“ , 1924.-79 стр; 22 цм.- II-238
ВАСИЋ, Вера / В.: ЈОЦИЋ, Мирјана. Школски речник: стандарддног СрпскоХрватског /Хрватског језика II-418/1-2
ВАСИЋ, Драгиша / Приповетке / Драгиша Васић.- Београд: Српска књижевна задруга, 1929.- 187 стр.; 20 цм.- (Београд. Штампарија „ Св. Сава ; М.Сладековић).- (СКЗ., коло XXXII.; бр.213).- II-278
ВАСИЋ, Драгиша / Црвене магле/ Драгиша Васић.- Београд: Српска књижевна задруга,-; 111 стр.; 20 цм.- (Српска књижевна задруга, књ.166).- II-192
ВАСИЋ, Ненад / Геоекономија Косова: quo voids? / .- Приштина (тј.) Лепосавић: Институт за српску културу; Београд: Стручна књига, 2001 .-(Београд: Стручна књига).- ХVI, 458 стр.; граф прикази, табелеке; 24 цм.- II-1508
ВАСИЋ, Ненад / Слободна земља Косово:платформа за Коначни статус Косова / Ненад Васић...;(превод Чедомир Пушић).-Београд: Група за Косово, 2005 (Ниш:INDEX-COPY).-1 књ.-(раз. Паг.).-29 цм.- III-125
ВАСИЋ, Ненад... / Слободна земља Косово: платформа за Коначни статус Косова / Ненад Васић.... ; (превод Чедомир Пушић).- Београд: Група за Косово, 2005 (Ниш: INDEX-COPY).- 1 кљ.- (раз. Паг.).- 29 цм.- III-125
ВАСИЋ, Оливера / Народне игре и забаве у титовоужичком крају / Оливера Васић.- Београд: САНУ Етнографски институт, 1990.- 210 стр.; 25 цм.- (Посебна издања књ.30, св.3) (два примерка).- II-660/30(3)
ВАСИЋ, Павле / Уметничка топографија Крушевца / Павле Васић.-Нови Сад: Матица српска , Одељење за ликовну уметност Крушевац: Багдала , 1990.-396 стр.; (72 стр. с фотографијама ): илустр.; 24 цм.- (Топографија уметничких споменика ; 4).- III-49
ВАСИЋ, Петар Ј. / Песме о српским јунацима / Петар Ј. Васић.- Београд: Литера, 1988.- 176 стр.; 21 цм.- (Савремена поезија 1988).- II-100
ВАСОВИЋ, Миладин / Јован Цвијић илустрована монографија / Владан Васовић.- Београд: Вајат, 1997 (Београд: Драслар-партнер).- 135 стр.; илустр., геогр. Карте; 20 цм.- (Књиге за школу и дом; св. 7).- II-1927
ВАСОВИЋ, Милорад / Јован Цвијић: научник , јавни радник, државник /Милорад Васовић.- Нови Сад: Матица српска : Сремски Карловци; Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића , 1994.- 454 стр.; 20 цм.- II-1303
ВАСПИСАТЊЕ за хумане односе (проблеми и перспективе) Зборник радова, Научни скуп са међународним учешћем, Универзитет у Нишу, Филозфски факултет, / приредил Бисера Јевтић, Ниш 2011.- 625 стр.; 24 цм (Библиотека Научни скупови) . -II-2171
ВЕЗ на сеоским женским кошуљама Метохије и Косова .- Београд: Етнографски музеј у Београду , 1986.- 24 стр.; 21 цм.- (Катаог).- II-734
ВЕЗИЛИЋ, Оливера / Снови и белешке / Оливера Везилић.- Нови Сад: Матица српска, 1997 (Сремски Карловци: Сремска манастирска штампарија).- 61 стр.; илустр.; 16,5 цм.- (Библиотека Прва књига: 198).- II-1648
ВЕК српске голготе (1915-2015): (међународни тематски зборник)књ.1. Историја / уредио и приредио Далибор Елезовић.- Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини , 2016 (Краљево : Мак.ди).-XX,499 стр.; илустр.; 24 цм .- II-1257/1
ВЕК српске голготе (1915-2015): (међународни тематски зборник)књ.1. Историја / уредио и приредио Далибор Елезовић.- Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2016 (Краљево: Мак.ди).-XX,499 стр.; илустр.; 24 цм.- II-1257/1
ВЕК српске голготе: (међународни тематски зборник).-2. Књ. Књижевност и језик / уреднили и приредили Даница Андрејевић, Александра Костић Тмушић).- Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштина , 2016 (Краљево : Как-d)-XIV, 232 стр.; 24 цм .- II-1257/2
ВЕК српске Голготеке (1915-2015): тематски зборник међународног значаја). 3 књ. Друштвене науке / уредио и приредио Урош Шуваковић).-Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2016 (Краљево : Мак-ди).- XI, 560 стр.; 24 цм.- II-1257/3
ВЕК школе у Адранима / књигу приредили Жарко Пантовић, Верослав Стефановић.- Краљево: Letter, 1997 (Краљево: Letter).- 86 стр.: илустр.; 23х22 цм.- II-1910
ВЕКА, Маринела / Изгубљено Косово /Маринела Века= IL Kosovo perputo?-Београд: Хришћанска мисао: Хиландарски фонд; Србиње: Универзитетски образовани православни богословски; Ваљево : Задужбина „ Николај Велимировић и Јустин Поповић“, 2004.-263 стр., 21 цм.- II-406
ВЕЛИКА енциклопедија историје / [преводиоци Предраг Новаков и Маја Марковић].- Нови Сад: Змај: Атлантик: Подгорица; Завод за уџбенике и наставна средства, 2004 (Суботица: Бирографика) .- VII, 500 стр.; илустр.; 29 цм.- III-174
ВЕЛИКА енциклопедија науке / [преводиоци Бранислав Ђурђев... и др.].- Нови Сад: Змај: Атлантиц, 2003 (Суботица: Бирографика).- 487 стр.: илустр.; 30 цм.- III-175
ВЕЛИКА Сеоба Срба : В.: ЧАКИЋ, Стефан. Велика сеоба Срба и Партријарх Арсеније III Црнојевић.-II-469
ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај, 1880-1956 / Охридски прилог светог владике Николаја : илустрована житија светих са поукама и песмама за сваки дан у години .- Пирот : Pi-press, 2016 (Пирот : Pi- press).-748 str.: ilustr.; 31 cm.- IV-26
ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај, 1881-1956 / Одабрана дела. Књ 3 / владика Николај Велимировић.- Пирот . Pi-press, 2013 (Пирот : Pi-press).-575 стр.; 24 цм .- II-2371/3
ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај, 1881-1956 / Одабрана дела. Књ. 4 / владика Николај Велимировић.- Пирот :Pi-press, 2013 (Пирот: Pi-press).- 525 str.; 24 cm .- II-2371/4
ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај, 1881-1956 / Одабрана дела. Књ.1 /владика Николај Велимировић.- Пирот : Pi-press, 2013 (Пирот: Pi-press).-476 стр.; 24 цм.- II-2377/1
ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај, 1881-1956 / Одабрана дела.Књ. 2/ владика Николај Велимиовић.- Пирот: Pi-press, 2013 (Пирот: Pi-press).-469 стр.; 24 цм .- II-2371/2
ВЕЛИЧКОВИЋ, Драгиша / Начин функционисања привреде / Драгиша Величковић.- Приштина: Институт за српску културу, 2000.- 246 str.; 24 cm. - II- 1472
ВЕЛИЧКОВИЋ, Станиша / Приповедање и поетичко мишљење / Станиша Величковић.- Ниш. Филозофски факултет, 2011.-286 стр., 22,5.- (Библиотека Разбој/ (Филозофски факултет, Ниш): 2 .- II-1235
ВЕЉОВИЋ, Милан / Тасића крст / Милан Вељовић.- 2. Изд.-Трстеник : Културно просветна заједница, 1999 (Трстеник : Минеграф) .-99 стр.; 21 цм .- II-1398
ВЕРН, Жил / 20.000 миља под моерем / Жил Верн; превео Бора Гругић.- Београд: Новости, 2006 (Штампано у Европи).- 275 стр.; 24 цм.- (Библиотека Миленијум [Новости]; 11).- II-1793
ВЕСЕЛИНОВИЋ Јовановић, Мирјана / Хиперактивно дете / Мирјана Веселиновић Јовановић.- Београд: Задужбина Андрејевић, 2001.- 105 стр.: граф. прикази; табеле; 24 цм.- II-1469
ВЕСЕЛИНОВИЋ, Андрија / Држава српских деспота / Андрија Веселиновић.- 1.изд.- Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2006.-VIII, 325 стр., (44) стр. с таблама:табеле; 24 цм.- (Библиотека Јазон; књ. 11).- II-1748
ВЕСЕЛИНОВИЋ, Андрија / Српске династије / Андреја Веселиновић, Радош Љушић.- Београд: Службени гласник, 2008 (Београд:Гласник).- 241.- 24 цм.- (Библиотека друштвена мисао / Службени гласдник).- II-2081
ВЕСЕЛИНОВИЋ, Јанко М. / Слике из сеоског живота (св.трећа) / Јанко М. Веселиновић.- Београд: Српска књижевна задруга, 1927.-176 стр.; 20 цм.- (Београд: Штампарија, Св. Сава „ М. Сладековића).- (скз,; коло XXX.; бр.199) .- II-268
ВЕСОВИЋ, Милан / Илегална штампа Комунистичке парзтије Југославије: 1929.1941/ Милан Весовић.-(1.изд.)..-Београд: Институт за савремену историју 1989-323 стр.; 24 цм.- (Студије и монографије).- II-455
ВЕЧИТИ или стогодишњи календар / написао , прикупио и обрадио Милан Т. Вуковић, са групом сарадника.- Београд: Милан Т. Вуковић, књижар и антикав, 1985 (Београд: Штампарија „Слободан Јовић“).-338 стр.;19 цм.- II-1239
ВИДАКОВИЋ, Кринка / Култура шпанских Јевреја на југословенском тлу XVI-XX век/Кринка Видаковић.- Сарајево : „Свијетлост“, 1986.- 318 стр.; 20 цм.- II-708
ВИДАКОВИЋ-Петров, Кринка / Огледи о усменој књижевности / Кринка Видаковић- Петров.- Београд: Институт за књижевност и уметност, 1990 (Београд: Просвета ).-140 стр.; 21 цм.- (Студије и расправе/ Институт за књижевност и уметност , књ.27).- II-674/27
ВИДАНОВИЋ, Гаврило-Сазда / Висок: природно-географска испитивања / Гаврило Видановић- Сазда.- Београд: САН.: Географски институт, 1955.-195+13 стр. Илустр.; 25 цм.- (Посебна издања књ. 238. Географски институт књ.6).- II-655/6
ВИДМАР, Јосип / Књижевне критике / Јосип Видмар.- Београд: Просвета, 1955 (Београд: Београдски графички завод).-373 стр.; 20 цм.- (Библиотека савремених југословенских писаца; књ.3).- II-1205
ВИДОВИЋ, Жарко / Огледи о духовном искуству / Жарко Видовић.- Београд: Сфаирос, 1989.- 276 стр.; 20 цм.- (Словесна сфера; 1) .- II-94
ВИДОВИЋ, Милан / Данка /Милан Видовић.- Бања Лука: Слово, 1998 (Бања Лука: Europrint).- 136 стр.;цм.- II-1588
ВИДОЕСКИ, Божидар / Горански говор . / Божидар Видовски.- Скопље. МАНУ. Оделение за лингвистика и литературна наука , 1986.- стр. (45)-76; 24 cm.; Посебан отисак Прилози XI, 2.- II-126
ВИЛОВСКИ, Тодор Стефановић / Моје успомене:; (1867-1881) / Тодор Стефановић Виловски; поговор Сава Дамјанов.- Београ: Нолит, 1988.- 557 стр.; 20 цм.- (Српска књижевност. Мемоари, дневници, аутобиографије; 14).- II-109/14
ВИНАВЕР, Станислав, 1891-1955 / Записи и пркоси Лазе Костића.- (приредио Гојко Тешић).- Београд: Службени гласник: Завод за уџбенике, 2012.- 822 стр.; 22 цм.- (Библиотека Дела српских писаца. / Дела Станислава Винавера; књ. 5).- II-2219
ВИНЧА и њен свет: међународни скуп: Подунавље између 6000 и 3000 г. Пре нове ере.- Београд: САНУ, 1990.-206 стр.;25 .-(Научни скупови САНУ ; књ. LI.- Одељење историјских наука ; књ.14).- III-131
ВИРИЈЕВИЋ, Владан / Рашка, ратна престоница Краљевине Србије 1915. / Владан Виријевић.- Рашка: Градац, 2005 (Рашка:Грамис).- 61 стр.: илустр.; 21 цм.- II-1692
ВИРИЈЕВИЋ, Владан / Студенички срез: 1918-1941 : друштвено-економске и политичке прилике.- Краљево: Историјски архив; Рашка: Центар за културу Градац, 2000 (Београд: Јанус).- 228 стр.: илустр. 24 цм.- II-1691 (код Јована Симијановића)
ВИТАНОВИЋ, Слободан / Андре Жид и француски класицизам / Слободан Витановић.-Београд: Филолошки факултет Београдског универзитета, 1967.- 324 стр.; 20 цм.- (Монографије , књ.VIII).- II-697/8
ВИТАНОВИЋ, Слободан / Јован Дучић у знаку Аполона и Диониса : књижевни погледи и поетика 7 Слободан Витановић.- [1.изд.].-Београд . Српска академија наука и уметности, 1994 (Београд : Култура).- XI, 206 стр.,[8] стр. с таблама ; 24 цм.- (Посебан издања / Српска академија наука и уметности ; књ.630. Одељење језика и књижевности ; књ.47).- II-1390
ВИТАНОВИЋ, Слободан / Јован Дучић у знаку Атене: песникова размишљања о нацији, историји, држави и политици.- Београд: САНУ, Балканолошки институт, 1997 (Београд: Чигоја штампа).- 266 стр.; 24 цм.- (Посебна издања / САНУ, Балканолошки институт; 71).- II-2020
ВИТКОВИЋ-Жикић, Милена / Прилог проучавању историје костима – џубе у: Лесковачки зборник бр. 34. (додатак) / Милена Витковић – Живић.- Лесковац, 1994.- 19 стр. + илустр., 30 цм.- III-163
ВИТОШЕВИЋ, Драгиша / Српски књижевни гласник: 1901-1914 /Драгиша Витошевић.- Нови Сад: Матица српска, Одељење за књижевност и језик ; Београд. Институт за књижевност и уметност; „ Вук Караџић“, 1990 (Београд: Просвета ).-295 стр.; 24 цм.- (Институт за књижевност и уметност; Серија Историја српске књижевне периодике; 3).- II-1008
ВИТОШЕВИЋ, Крста / Средачка Жупа (Географска проучавања): докторска дисертација / мр Крста Т. Витошевић.-Приштина , 1987.- 709 стр.; 30 цм.- III-62 /I,II
ВИШЕВСКИ, Иван / Мирења / Иван Вишевсџки.- Нови Сад: Матица српска, 2001 (Нови Сад: "Офсет Идеал штампа").- 70 стр.; 17 цм.- (Библиотека Прва књига; 220).- II-1645
ВЛАДИКА, Николај / Молитве и беседе / Владика Николај.- Београд: политика: Народна књига, 2005 (Београд: Народна књига).- 223 стр.; 21 цм.- (Бисери српске књижевности; књ. бр. 37).- II-1829
ВЛАДИЋ-Крстић, Братислава / Традиционално ћилимарство у Србији / Братислава Владић-Крстић.- Београд: Галерија Српске акдемије наука и уметности, 1985.- 105 стр.; 24 цм.- (Каталог 54) (два примерка).- II-731
ВЛАДУШИЋ, Слободан , 1973- / Црњански, Мегалополис .- 2. узд.- Београд: Службени гласник, 2012.- 359 стр.; 23 цм.- (Библиотека Књижевне науке. Колекција Наслеђе).- II-2222
ВЛАЈКИ, Емил / Демониузација Срба / Емил Влајки: (превод са енглеског аутор и Весна Радуловића).- Београд : “Никола Пашић“, 2001 (Београд: „Зухра“).- 388 стр.; 22 цм.- II-1744
ВЛАХОВИЋ, Митар С. / Средачка Жупа / Митар С. Влаховић.- Скопље . Штампарија Василија Димитријевића , 1931.- 26 цм+ илустр. 22 цм.- II-1072
ВЛАХОВИЋ, Светислав / Земља Васојева / Светислав Влаховић.- Приштина : Јединство , 1991.- 82 стр.; 20 цм.- ( Библиотека „ Стремљења“) (три примерика) .- II-941
ВЛАХОВИЋ, Светислав / Сонрети / Светислав Влаховић.- Приштина : Јединство , 1978.- 47 стр.; 21 цм .- II-840
ВЛАХОВИЋ, Томислав С. / Витезови Карађорђеве звезде са мачевима: најхрабији међу храбрима / Томислав С. Влаховић,- (Аранђеловац: Напредак).- 451 стр.; 33 цм.- IV-13
ВОДА – смисао трајања : WATER – a sense of duration.- Београд: Министарство културе Републике Србије: Друштво конзерватора Србије: Дани европске баштине у Србији 2004 (11-30 септембар 2004 Заједничка иницијатива Савета Европе и Европске заједнице - 50 година Евроипске конвенције о култури), 2004,- 90 цм.- 29 цм.- III-181
ВОДИЧ Архива Србије / (приредила) Даница Ј. Гавриловић.- Београд: Архив Србије, 1975.- 511 стр.; 24 цм.- II-101
ВОДИЧ историјског архива Краљево: (прво издање) / приредио Радомир Ристић.- Краљево: Историјски архиув.- 1993 (Краљево: Слово).- 319 стр.; 24 цм.- II-1916
ВОДИЧ кроз архивске фондове : Историјски архив Бел Црква: Водич кроз архивске фондове.- Сремски Карловци: Заједница архива Војводине, 1983.- 308 стр.; .- III-94
ВОДИЧ кроз информационо документационе службе и специјалне библиотеке у СФРЈ.- Београд: Савет Савеза републичких и покрајинских самоуправа интересних заједница за научну делатност у СФРЈ, 1978.-248 стр.; 29 цм.- III-57
ВОЈВОДИЋ, Михаило / Стојан Новцаковић и његово доба / [аутори каталога Михаило Војводић, Александар Марковић; фотографије Никола Аџић, Владимир Поповић].- Београд: САНУ, 2017.- 198 стр.: илустр.; 24 цм.- (Галерија САНУ; 142).- II-2382
ВОЈВОДИЋ, Момир / Давни Гласник / Момир Војводић.- Приштина : „Јединство“, 1993 (Приштина : „Грачаница„).- 67 стр.; 20 цм.- (Библиотека Стремљења).- II-1085
ВОЈВОДИЋ, Раде / Судбина уметника : разговори с Ивом Андрићем / Раде Војводић.- 2 доп. Издања .- Горњи Милановац: Дечје новине , 1989.- 153 ; 21 цм .- II-954
ВОЈВОДИЋ, Раде / Судбина уметника : разговори с Ивом Андрићем / Раде Војводић.- 2 доп.издања.- Горњи Милановац: Дечје новине, 1989.- 153 ; 21 цм .- II-954
ВОЈВОДИЋ, Радослав / Васељенска свест и уметност / Радослав Војводић.- Београд: Службени гласник 2010 .; 575.- 23 цм.- II-2205 (МЈМ)
ВОЈВОДИЋ, Радослав / Тавнина / Радослав Војводић.- Београд: - М-С филм Group, 2000 (Београд: Војна штампарија).- 213 стр.; 21 цм.- (Савремена књижевност / М-С филм Group. Романи).- II-1637
ВОЈИНОВИЋ, Владета / Франо Менегело Динчић.- Београд: Друштво историчара уметности Србије, 1988.-158 стр; 24 цм .- II-308
ВОЈИНОВИЋ, Иво / Лазарево васкрсење : четири г једне просте историје која зачудно свршава пјесмом / Иво Војиновић.- Фототипско издање (из 1913 ).- Београд : Матица српска у Дубровнику : Мирослав , 2010.- 163 стр.; 20 цм.- 8Библиотека Фототипска издања Матице српске у Дубровнику .; књ.6) .- II-757/6
ВОЈИНОВИЋ, Новица / Српске јаме у Пребиловицима : Геноцид хрватских клероусташа над Србима у Херцеговини / Проф. др Новица Војиновић.-Титоград: Самостално издање, 1991.- 472.; 23 цм .- II-951
ВОЈНА енциклопедија / Књ. 3: Фоча – Јајце .- Београд: Војноиздавачки завод , 1972 (Љубљана : Младинска књига ).- 800 стр.; илустр.; 30 цм (друго издање) .- III-66/3
ВОЈНА енциклопедија / Књ.1: Абдан –Брчко .- Београд: Војноизавачки завод , 1970 (Љубљана : Младинска књига ).-798 стр.; илустр.; 30 цм.- (друго издање). - III-66/1
ВОЈНА енциклопедија / Књ.10: Тирани-Жужул.-Београд: Војноиздавачки завод редакција војне енциклопедије , 1975 (Љубљана: Младинска књига).-768 стр.; илустр.; 30 цм.-(друго издање).- III-66/10
ВОЈНА енциклопедија / Књ.2: Брдо-Фоа.-Београд: Војноиздавачки завод, 1971.-(Љубљана : Младинска књига ).-800 стр.; илустр.; 30 цм.- (друго издање).- III-66/2
ВОЈНА енциклопедија / Књ.5: Лафос-Наукрат.- Београд: Војноиздавачки завод , 1973.- (Љубљана : Младинска књига).-800 стр.; илустр.; 30 цм.- (друго издање) .- III-66/5
ВОЈНА енциклопедија / Књ.6: Наулох- Подводни/ главни уредник Никола Гажевић.- Београд: Војно_издавачки завод , 1973 (Љубљана : Младинска књига).-800 стр.; илустр.; 30 цм (друго издање) .- III-66/6
ВОЈНА енциклопедија / Књ.7: Подводно- Ратна морнарица .- Београд: Војноиздавачки завод, 1974 (Љубљана . Младинска књига ).-795 стр.; илустр.; 30 цм.- (друго издање).- III-66/7
ВОЈНА енциклопедија / Књ.8: Ратна привреда – Спахије .- Београд. Војниздавачки завод , 1974. (Љубљана : Младинска књига ).-799 стр., илустр.- 30 цм.- (друго издање) (два примерка) .- III-66/8
ВОЈНА енциклопедија / Књ.9: Спарта – Тирана .- Београд: Војноиздавачки завод- Редакције војне енциклопедије , 1975 (Љубљана : Младинска књига).-800 стр.; илустр.; 30 цм.- (друго издање)- (два примерка).- III-66/9
ВОЈНА енциклопедија :Индекс.- Београд: Војноиздавачки завод, 1976. (Љубљана : Младинска књига).-809 стр.: илустр.; 30 цм.- III-66
ВОЈНА енциклопеија / Књ. 4: Јакац- Лафет.- Београд: Војноиздавачки завод , 1972 (Љубљана : Младинска књига).-800 стр .; илустр.; 30 цм.-(друго издање) .- III-66/4
ВОЈНЕ крајине у Југословенским земљама у новом веку до карловачког мира 1699: Зборник радова са научног скупа одржаног 24. И 25. Априла 1986 / уредник Васа Чубриловић.- Београд, 1989.- 350 стр.; 24 цм.- (Научни скупови САНУ; књ. 48. Одељење историјских наука ; књ.12)(два примерка).- II-685/48(12)
ВОЈНОВИЋ, Иво / Дубровачка трилогија : (Allons enants…) Сутон – на тераци) / Иво Војновић.- Београд: Српска књижевна задруга, 1927.- 176 стр.; 20 цм.; (Београд: Штампарија „Златибор“).- (СКЗ.;коло XXX.; БР.198).- II-237
ВОЈНОВИЋ, Иво / Смрт мајке Југовића . четврто пјевање / Иво Војновић.- Фототипско издање (из 1912 ).-Београд : Матица српска у Дубровнику : Мирослав , 2010 .- 37 стр.; 20 цм.-(Библиотека фототипска издања МС у Дубровнику : Мала библиотека ; књ.5).- II-763/5
ВОЈНОИСТОРИЈСКИ гласник орган Вопјноисторијског института. - Београд: Војноисторијски институт (Београд: Воијна штампарија).- 24 цм.- бр. 1.- 1995.- Други светски рад... 360 стр.; Бр. 2-3.- 1995. - Ослободилачки ратови... 267 стр.; Бр. 3.- 1996.- 230 стр.; Бр. 3.- 1996.- 230 стр.; Бр. 2-3.- 1997.- 274 стр. - II-1856
ВОЈНОИСТОРИЈСКИ гласник орган Вопјноисторијског института. - Београд: Војноисторијски институт (Београд: Воијна штампарија).- 24 цм.- Бр. 3 год. ХLII сеп-дец. 1991.; Бр. 1-3 ХLIII јан-дец. 1992.- II-1856
ВОЈНОИСТОРИЈСКИ гласник орган Вопјноисторијског института. - Београд: Војноисторијски институт (Београд: Воијна штампарија).- 24 цм.- Бр. 3.- 1998.- 239 стр.; Бр. 1-2.- 2004.- 214 стр.- II-1856
ВОЛТЕР, Франсоа Мари Аруе / Филозофски речник.- Нови Сад: Матица српска 1990.- 434 стр.; 24 цм.- II-2204 (МЈМ)
ВОРЕН, Витни / Црна Гора - злочин Мировне конференције / Витни Ворен (превод : Драган Вугоделић ).- Подгорица : Културно просвјетна заједница , 2000.- 175.; стр.; 21 цм.- (Посебна издања).- II-555
ВРАНЕШЕВИЋ, др. Бранислав Ј. / Синдикална и револуционарна борба новосадских графичких радника од оснивања прве графичке организације 1867.г. до 1967 .г./ др Бранислав Ј. Вранешевић.- Нови Сад. Матица српска . Одељење за друштвене науке , 1979.- 280 стр.; 30 цм.- III-96
ВРАНИЋ, Светлана / Белегиш: Стојића гумно – некропола спаљених покојника.- Београд: Музеј града Београда, 2002 (Београд: Деко Арт).- 199 стр.: илустр.; 24 цм.- (Посебна издања / Музеј града Београда; 10).- II-2019
ВРЕЕМЕ када је народ говорио: "Одјеци и реаговања" у Политици, 1988-1991./ приредили Аљоша Мимица, Радина Вучетић.- 2 изд. – Београд: Филозофски факултет, Институт за социолошка истраживања, 2008 (Београд: Академија).- 336 стр.: илустр.; 24 цм.- II-2097
ВРЕМЕ и вечност : саборник српских молитава: ХIII – ХХ век: антологија / (приредио) Јован Пејчић.- Београд: Универзитетски образовни православни богословни хиландарски фонд; Ваљево;Србиње: Задужбина "Николај Велимировић и Јустин Поповић", 2001 (Београд: Биг штампа).- 247 стр.; 20 цм: илустр.- (Библиотека Свечаник: Хришћанска мисао; књ. 20).- II-1567
ВРЕМЕ, и вечност Саборник српских молитава ; XIII-XX век антологија / (приредио) Јован Пејчић.- Београд: Универзитетски образовни православни богословни хиландарски фонд; Ваљево ; Србиње: Задужбина „Николај Велимировић и Јустин Поповић“ 2001 (Београд Биг штампа)-247 стр.; 20 цм .- II-1313 D
ВРЖИНА, Милован / Суви жиг / Милован Вржина.- (Библиографско изд.).- Београд: Ошишани јеж, 1996 (Београд: Графиграф).- 95 стр.; 24 цм.- (Библиотека Ошишани јеж; књ. 4).- II-1585
ВРУЋИНИЋ, Душан / Демографски губици Србије проузроковани ратовима у ХХ веку; [превод резимеа на енглески Душица Блажић]. – 1. изд.- Београд: Музеј жртава геноцида, 2007 (Земун: Жиг).- 204 стр.; илустр.; 23 цм.- II-1982
ВРЧЕВИЋ, Вук / В.: ПЕШИЋ, Радмила : Вук Врчевић.- II-697/14
ВУЈАНЧИЋ, Бранислав / Усмерење пута. песме / Бранислав Вујачић.- Приштина : Народна унивезитетска библиотека „ Иво Андрић“ 2002 (Београд: Стручна књига).-128 стр.; слика аутора .- II-948
ВУЈИНОВИЋ, Јанко / Вучји накот 7Јанко Вујиновић.- Београд. Просвета , 1986 (Београд: БИГЗ).-195 стр.; 21 цм.-(Савремена проза 86).- II-441
ВУЈИНОВИЋ, Јанко / Косово је грдно судилиште / Јанко Вујиновић.- Београд: Књижевне новине ; Приштина : Јединство… (идр), 1989.- 374 стр. ; 20 цм.- (Библиотека VII век).- II-387
ВУЈИЋ, Јоаким / В.: УЈЕС, Алојз: Позоришно стваралаштво Јоакима Вујића: II-649
ВУЈИЋ, Јоаким / Путешествије по Србији 7 Јоаким Вујић (прва књига ).- Београд. Српска књижевна задруга, 1901.- 226 стр.+ 1 карта у боји .- (Државна штампарија Краљевине Србије).- ( Српска књижевна задруга , књ.66).- II-138
ВУЈОВИЋ, Бранко П. 1947- / Два века школе у Врачеву:1805-2005 / Бранко П. Вујовић.- Лепосавић: Народна библиотека „Свети Сава“; Лешак: ОШ „Стана Бачанин“, 2012. (Краљево: Графиколор).- 496стр.; илустр.; 25 цм.- II-2227
ВУЈОВИЋ, Бранко П. 1947 / Манастир Врачево.- Лепосавић: Народна библиотека "Свети Сава", 2016 ( Краљево: Графиколор).- 303 стр. Илустр.; 30 цм.- III-221
ВУЈОШЕВИЋ, Ново / Промјене у сеоској породици старе Црнре Горе / Ново Вујошевић.- Београд: САНУ. НИО „ Универзитетска ријеч“, 1990.-340 стр., 25 цм.- 8Посебна издања САНУ; књ.587. Одељење друштвених наука . Одбор за филозофијиу и друштвену теорију; књ.2).- II-690/587 (2)
ВУЈОШЕВИЋ, Радомир / В.: Документи централних органа КПЈ НОР и револуција (1941-1945)-II-561 /1 и II-561/2
ВУКАДИНОВИЋ, Алек / Ноћна трилогија / Алек Вукадиновић.- Бања Лука ; Београд: Задужбина „Петар Кочић“, 2001 ( (Б.м.:б.и.)).- 246 стр.;20 цм.-(Библиотека Моја књига; књ.1).- II-1314
ВУКАДИНОВИЋ, Зоран Ч. / Српска просвета и култура у Косовској Митровици : 1836-1941 / Зоран Ч.Вукадиновић, Милован Ј. Богавац.-Приштина [тј.]Лепосвић . Институт за српску културу : Учитељски факултет, 2001 (Београд : Стручна књига ).- 375 стр.; илустр.; 24 цм.- Библиотека Баштина ; књ. 5/ Институт за српску културу (четири примерка).- II-1373
ВУКАДИНОВИЋ, Зоран Ч. / Српска просвета и култура у Косовској Митровици : 1836-1941 / Зоран Ч.Вукадиновић, Милован Ј. Богавац.-Приштина [тј.]Лепосвић . Институт за српску културу : Учитељски факултет, 2001 (Београд : Стручна књига ).- 375 стр.; илустр.; 24 цм.- Библиотека Баштина ; књ. 5/ Институт за српску културу (четири примерка).- II-1373
ВУКАДИНОВИЋ, Зоран Ч. / Српска просвета и култура у Косовској Митровици: 1836-1941 / Зоран Ч. Вукадиновић, Милован Богавац.- Приштина / : Институт за српску културу - Приштина, Лепосавић: Учитељски факулзтет - Призрен, 2001.- 375 стр.; илустр.; 24 цм.- II-1373 ( Филип Обрадовић, 01.10.2018.)
ВУКАДИНОВИЋ, Татомир / Дечја колевка у балканских народа / Татомир Вукановић.- Врање : Врањски гласник , књ. XII-XIII, 1979.- 210 стр.; 24 цм (два примерка).- II-970
ВУКАДИНОВИЋ, Татомир / Народне тужбалице / Татомир Вукановић.- Врање . Народни музеј у Врању, 1972.- 204 стр.; 20 цм.- (Посебна издања; књ.4) .- II-969
ВУКАДНОВИЋ, Татомир / Дреница – друга Света Гора: антропогеогра-фска и етнолошка разматрања на терену и у народу вршена 1934-1937. године.- 3. изд.- Приштина: Музеј: Народна и универзитетска библиотека "Иво Андрић"; Београд: Центар за очување наслеђа Косова и Метохије 2005 (Београд: Цицеро).- 429 стр: геогр. карте, табеле; 24 цм.- II-2045
ВУКАНОВИЋ Слободан / Љубибиће / Слободан .- Приштина : Јединство , 1973.- 46 стр.; 20 цм .- II-841
ВУКАНОВИЋ, Јованка / Вријеме стиха / Јованка Вукановић.- Приштина . Јединство , 1982.- 92 стр.; 20 цм.- (Библиотека Обележја) .- II-839
ВУКАНОВИЋ, Слободан / Снимци касете бродског дневника / Слободан Вукановић.- Приштина : Јединство , 1978.- 53 стр.; 20 цм .- II-842
ВУКАНОВИЋ, Татомир / Српске народне загонетке (Посвећено учитељу , другу и пријатељу др Вој. С. Радовановићу, проф. универзитета и управника Етнографског института САНУ (1894-1957) / Татомир Вукановић .- Врање : Народни миузеј и Раднички универзитет у Врању , 1970.- 152 стр.; 21 цм.- II-972
ВУКАНОВИЋ, Татомир / Српске народне партизанске песме / Татомир Вукановић.- Врање . Народни музеј , 1966.- 158 стр.; 20 цм.- (Посебна издања , књ.2) .- II-973
ВУКАНОВИЋ, Татомир / СРПСКЕ народне песме ( Посвећено учитељу , другу и пријатељу акад. Др. Петру С. Јовановићу, проф. универизитета (10.III 1893- 15.XI 1957.) / Татомир Вукановић.- Врање :Народни музеј , 1972.- 365 стр.; 21 цм .- II-971 "
ВУКАНОВИЋ-Савић, Јованка / Просторне вертикале / Јованка Савић- Вукановић.- Приштина : Јединство , 1974.- 56 стр.; 20 цм .- II-844
ВУКАСОВИЋ, Косара / Основи научних информација –скрипта / Др Косара Вуксановић.- Београд: Народна библиотека Србија , 1991.- 70 стр.; 29 цм.- III-132
ВУКАСОВИЋ, Милан / Приповетке и басне / Милан Вукасовић.- Београд: Српска књижевна задруга, 1933.- (Штампарија Драг. Греогрића).- 143 стр.; 20 цм.- (СКЗ, коло XXXVI.; бр.242).- II-221
ВУКАШИНОВИЋ, Добрила / Видовита вода / Добрила Вукашиновић.- Приштина : Јединство , 1977.- 86 стр.; 20 цм .- II-837
ВУКАШИНОВИЋ, Добрила / Каћа Каћиперка / Добрила Вукашиновић.- Приштина : Јединство , 1980.- 35 стр.; 22 цм.- (Библиотека Божури).- II-800
ВУКАШИНОВИЋ, Добрила /Обраћање Исидори /Добрила Вукашиновић.-Приштина : Јединство , 19986 (Ниш: Просвета).- 67.- 20 цм.- (Библиотека Стремљења).- II-796
ВУКАШИНОВИЋ, Добрила /Трептање душе / Добрила Вукашиновић.- Приштина : Јединство , 1978.- 59 стр.; 21 цм .- II-838
ВУКЕЛИЋ-Ивошевић, Сара / Од Јагатића до Питсбура; [преводилац Слободанка Глишић].- Београд: Просвета).- 157 стр.; 21 цм.- (Библиотекас Животопис; књ. 1).- II-1882
ВУКИЋ, Ана / Слика света у приповеткама Бранка Ћопића / Ана Вукић.- Београд : Институт за књижевност и уметност., 1995 ( Београд : Чип штамппа ).- 252 стр., 20 цм.- II-1305
ВУКИЋ, Предраг / Српство у Црној Гори: збирка докумената / Предраг Вукић.- Цетиње: Светигора, 2004 (Никшић: Штампарија Митрополије црногорско-приморске).- 168 стр.; 29 цм.- III-227
ВУКИЋЕВИЋ, Владимир / Софокле и Хеидеггер / Владимир Вукићевић [приредила за пштампу Јелена Кривокапић].- Подгорица: Универзитет Доња Горица; Факулгтет умјетности 2013.- 365 стр.; 24 цм.- II-2328
ВУКИЋЕВИЋ, Миленко М. / Краљ Петар од рођења до смрти / Миленко М. Вукићевић.- ( репринт према изд. Из 1922).- Београд : Ново дело , 1990.- 64 стр.; 23 цм.- II-352
ВУКИЋЕВИЋ, Милосав / Говори крагујевачке Лепенице / .- Приштина: Универзитет у Приштини, 1995 (Приштина: "Пергамент").- 248 стр.; 24 цм .- II-2093
ВУКИЋЕВИЋ, Милосав С. / Писани језик на Косову и у Метохији седамдесетих година XIX века/ Милосав С. Вукићевић.- Приштина : Јединство, 1978.-181 стр.; 20 цм .-(Библиотекаа Јединство;150).- II- 176
ВУКИЋЕВИЋ, Милосав С. / Прилози гружанском речнику / Милосав С. Вукићевић.- Ниш: SVEN, 2008 (Ниш: SVEN).- 89 стр.: илустр; 21 цм.- (Лексика српских народних годова).- II-2094
ВУКИЋЕВИЋ, Никола / Етничко поријекло Црногораца /Никола Вукићевић.- Београд; аутор, 1981.-131 стр.; 24 цм.- II- 149
ВУКОВАНОВИЋ, Славко / Језик Стипа Марковца Маргитића / Славко Вукомановић.- Београд: Филололошки факултет Београдског факултета, 1971.- 160 стр.; 20 цм.- (Монографије, књ. 39б ).- II-675/39б
ВУКОВИЋ, Борислав / Руски језик – за студенте факултета за физичку културу / Борислав Вуковић.- Приштина : Универзитет у Приштини, 1993 ( НИЈП „Панорама“, Штампарија „Грачаница“) .- 245 стр.; 24 цм.- II-1158
ВУКОВИЋ, Владета / Из нашег романтизма / Владета Вуковић.- Приштина: Јединство, 1976.- 303 стр.; 21 цм .-( Библиотека Јединство; 93).- II-205
ВУКОВИЋ, Владета / Из новије српске књижевности Косова и Метохије / ; приредио Голуб Јашовић.- Косовска НМитровица : Филозофски факултет , 2003 (Краљево: Офест прес).-153 стр.; ауторска слика; 20 цм.- II-1376
ВУКОВИЋ, Владета / Књижевни огледи и студије / Владета Вукповић.- Приштина: Ану Косова одељење језичких и књижевних наука и уметности, 1983.- 275 стр.; 24 цм.- (Посебна издања ; VIII : књ.5).- II-211
ВУКОВИЋ, Владета / Остаћу негде / Владета Вуковић.- Приштина : Друштво књижевника Косова и Метохије . Народна и универзитетска библиотека , 1997.- 78 стр.; 20 цм.- II-1185
ВУКОВИЋ, Владета / Слово о Владети Вуковићу : зборник радова. – II-2078
ВУКОВИЋ, Владета /Обичан датум вечерас / Владета Вуковић.- Београд: Ново дело, 1986 (Београд: Просвета).- 117 стр.; 20 цм.- (Савремена поезија).- II-1979
ВУКОВИЋ, Раде / Напредни учитељски покрет између два рата / Раде Вуковић.- Београд: Педагошки музеј у Београду, 1967-1968.- 120 стр.; 21 цм.- (Водич кроз изложбу).- II-677
ВУКОВИЋ, Слободан / Транзиција и корупција /Слободан Вуковић.-Београд. Институт друштвених наука: Рад, 2007.- 121 стр.: граф. Приказ, 25 цм.- II-479
ВУКОВИЋ, Чедо / Стефанов пут: роман / приредио академик Радомир В. Ивановић.- Цетиње: Обод; КПЗ, 200.- 160 стр.; 21 цм.- II- 1672
ВУКОВИЋ,Слободан / Етика западних медија: антисрпска пропаганца и „хуманитарна“ интервенција / Слободан Вуковић,- 2. проширено и допуњено изд.- Сремски Карковци; Нови Сад: Издавачка књижница Зорана Стојановића; Београд: Институт друштвених наука, 2014 (Смедрево:New press).- 558 стр.: илустр.; 23 цм.- (Библиотека Левијатан).- II-2175
ВУКОСАВЉЕВИЋ , Живорад / Судар у ваздуху: роман/ Живорад Вукосављевић.- Београд: Српска књижевна задруга 1940 ( Београд: штампарија Драг. Грегорића).- 298 стр.; 20 цм.- (СКЗ, коло XLIII.; бр. 297).- II-325
ВУКОСАВЉЕВИЋ, Сретен / Историја сељачког друштва III : СОЦИОЛОГИЈА СЕЉАЧКИХ РАДОВА / Сретен Вуксановић.- Београд: САНУ, 1983.- 596 стр..; 24 цм.- (Посебна издања , књ.548. Одељење друштвених наука ; књ,89).- II-690/ 548 (89)
ВУКОТИЋ, Марта / Архитектура Момчило Белобрк / Марта Вукотић.- Београд: Републички завод за заштиту споменика културе, 1996 (Београд: БИГЗ).- 69 стр.: илустр.; 30 цм.- (Српска архитектура новијег доба. Градитељи и дела; 3) (Посебна издања / Републички завод за заштиту споменика културе и МНТ, Музеј архитектуре; 17).- III-183
ВУКСАНОВИЋ, Анић, Драга / Стварање модерне српске војске: француски утицај на њено формирање / .- Београд: Српска књижевна задруга: Војноиздавачки и новински центар, 1993.- 173 стр.; 18 цм.- (Мала библиотека Српске књижевне задруге).- II-2359
ВУЛЕТИЋ, Александар / Породица у Србији средином 19. века.- уредник Тибор Живковић.- Београд: Историјски институт: Службени гласник, 2002.- 221 стр.; илустр.: 24 цм.- (Посебна издања / Историјски институт, Беоиград; књ. 35).- II-2251
ВУЛЕТИЋ-Вукасовић, Вид / Цар Душан у Дубровнику / Вид Вулетић Вукасовић.-Фототипско издање (из 1912).- Београд: Матица српска у Дубровнику , 2010.- 128 стр.; 20 цм (Библиотека Фототипска издања МС у Дубровнику: Мала библиотека ; књ.4).- II-761
ВУЛИН, Миодраг М. / Кочић и Српски Пијемонт / Миодраг Вулин.- Бања Лука. Београд: Задужбина „Петар Кочић“: Нови Сад; Бања Лука: Змај, 2000.- 208 стр.; 20 цм.- (Библиотека Отаџбинске теме; књ. 10).- II-1977
ВУЛИЋЕВИЋ, Људевит / Моја мати и сила савјести/ Људевит Вуличевић.- Београд: Српска књижевна задруга, 1906.- (нова штампарија Давидовић).- 76 стр.; 20 цм.-(СКЗ, књ.93).- II-150
ВУЛФ, Томас / Погледај дом свој, анђеле: роман о закопаном животу / Томас Вулф .- Београд: Новости, 2006 (Штампано у Европи).- 490 стр.; 21 цм.- (Библиотека Миленијум / [Новости Београд]; 25).- II-1807
ВУЧИНИЋ, Даринка / Говор божурова / Даринка Вучинић.- (2.допуњено издање ).- Београд: „Доситеј“ , 1991.- 107 стр.; 21 цм .- II-1054
ВУЧИНИЋ, Даринка / Селен / Даринка Вучинић.- Београд: Телеграф; Никшић. Универзитетска ријеч, 1992.- 50 стр.; 20 цм .- II-1017
ВУЧИНИЋ-Верга, Дара / Сусрети, додири и пожимања усменог народног стваралаштва и писане књижевности у делу Марка Миљанова / Дара Вучинић- Варга.- Београд. Научна књига , 1982 (1984) .- 218 стр.; 23 цм (два примерка).- II-642
ВУЧКОВИЋ, Лазар / Узалуд враћаш казаљке: (људи, градови и предели ) / Лазар Вучковић, избор и превод Милош Ђорђевић.- Приштина : Културна манифестација „ Григорије Глиша Елезовић“: Друштво књижевника К и М : Народна и унивверзитетска библиотека , 1997.- 165 стр.; 21 цм. (Библиотека Баштина) (три примерка).- II-1219
ВУЧКОВИЋ, Радован, 1935- / Проза српске авангарде.- Београд: Службени гласник, 2011.- 261 стр.;23 цм.- (Библиотека Књићевне науке. Колекција Основна – Књижевна историја).- II-2225
ВУЧО, Никола / Развој индустрије у Србији у XIX веку / Никола Вучо.- Београд, 1981.- 450 стр+ 48 стр. Илустр., 24 цм.- (Посебна оиздања САНУ : књ.533. Одељење историских наука ; књ.7).- II-686/533(7)
ГАБЕЛИЋ, Смиљка / Циклус Арханђела у византиској уметности / Смиљка Габелић.- Београд: Српска академија наука и уметности: Филозофски факултет . Институт за историју уметности, 1991 (Земун Мост).-164.стр. - III-103
ГАВРИЛОВИЋ, Живојин / Антрополошке карактеристике становништва Вршачких планоина / Живојин Гавриловић.- Нови Сад: Матица Српска , 1987.- 54 стр.+ (14) листа фотографија, 24 цм.- II-601
ГАВРИЛОВИЋ, Љиљана / Балкански костими Николе Арсеновића / Љиљана Гавриловић; уредник Драгана Радојичић; [превод закључка на енглески Јелена Чворовић].- Београд: Етнографски институт САНУ, 2004.- 229 стр.; илустр.; 20 цм.- (Посебна издања / САНУ, Етнографски институт; књ. 52).- II-1887
ГАВРИЛОВИЋ, Љиљана / Балкански костими Николе Арсеновића.- Београд: Етнографски институт САНУ, 2004 (Београд: Чигоја штампа).- 229 стр.: илустр.;20.- (Посебна издања / САНУ, Етнографски институт; књ. 52).- II-1887
ГАВРИЛОВИЋ, Обрад / Ћупријски окружни суд 1915-1865./ Обрад Гавриловић.- Београд: САНУ. Одељење друштвених наука, 1991.- 256 стр.; 24 цм.- (Извори српског права X).- II-673/10
ГАВРИЛОВИЋ, Славко / Грађа Бечких архива о Првом светском устанку . књ.3 (1812) приредио Славко Гавриловић.- Београд: САНУ, 1992 ( Београд : Нови дани ).- XI , 684 стр.; 24 цм.- (Зборник за историју, језик и књижевност српског народа / САНУ Одељење 2 ; књ.31).- II-691/31(2)
ГАВРИЛОВИЋ, Славко / Грађа бечких архива о првом српском устанку: (1811): Књига II / Славко Гавриловић.- Београд : САНУ, 19890.- 541 стр.; 25 цм.- (Зборник за историју , језик и књижевност српског народа - II одељења: књ. 29. Одељење историјских наука – Одбор за историју српске револуције 1804-1830).- II-691/29(2)
ГАВРИЛОВИЋ, Славко / Грађа за историју . војне границе у XVIII веку : Банска Крајина 1690-1783.- / Славко Гавриловић.- Београд . САНУ , 1989.- 722 стр.; 24 цм.- (Зборник за историју , језик и књижевност српског народа . II одељење – Споменици на туђим језицима ; књ.XXVIII).- II-691/28 (1)
ГАВРИЛОВИЋ, Славко / Грађа о балканским трговцима у Угарској XVIII царинице и контумаци књ.I.- Београд : САНУ , 1985.- 624 стр.; 24 цм.- (Зборник за историју , језик и књижевност српског народа . Друго одељење – Споменици на страним језицима . књ.24).- II-691/24 (I)
ГАВРИЛОВИЋ, Славко / Грађа о балканским трговцима у Угарској ХVIII века. Књ 3: Царинарнице / Славко Гавриловић; уредник Василије Кресић.- Беоиград: САНУ,2008 (Београд: Чигоја штампа).- 231 стр.; 24 цм.- (Зборник за историју, језик и књижевност српског народа / САНУ. Одељење 2, Споменица на страним језима; књ. 40).- II-2082
ГАВРИЛОВИЋ, Славко / Извори о Србима у Угарској с краја XVII и почетком XVIII века / Славко Гавриловић, Иван Јакшић.- Београд: САНУ. II одељење- Споменици на туђим језицима , 1987.- 895 стр.; 24 цм.- (Зборник за историју , језик и књижевност српског народа САНУ: књ.27).- II-691/27
ГАВРИЛОВИЋ, Славко / Извори о Србима у Угарској с краја XVII и почетком XVIII века / Славко Гавриловић.- Београд: САНУ,- 1990.-(књ.; 25 цм.- (Зборник за историју , језик и књижевност српског народа . II Одељење .- Споменици на туђим језицима ; књ.XXX) .- II-691/30(2)
ГАВРИЛОВИЋ, Славко / Јевреји у Срему у XVIII и првој половини XIX века. Примљено на VIII скупу Одељења историјских наука, 28. Октобра 1987. / Славко Гавриловић.- Београд: САНУ , 1989.- 121.; 24 цм.- (Посебна издања САНУ ; књ.591. Одељење историјских наука књ.14) (два примерка).- II-686/591(14)
ГАВРИЛОВИЋ, Славко / Коморски Срем у другој половини ХVIII века / Славко Гавриловић; уредник Василије Крестић.- Београд: САНУ, 1995 (Београд: Култура).- 159 стр.; 24 цм.- (Посебна изедања / САНУ; књ. 634. Одељење историјских наука; књ. 23).- II-1741
ГАВРИЛОВИЋ, Славко / Митровица: трговиште у Срему у XVIII и XIX века (1716-1848) Примљено на IX скупу Одељења историјских наука од 24. Новембра 1982. / Славко Гавриловић .- Београд.: САНУ 1984.-224 стр.; 24 цм.- (Посебна издања САНУ; књ.558; Одељење историјских наука књ.9).- II-686/558 (9)
ГАВРИЛОВИЋ, Славко / Срби и угарски сабор од краја XVIII до срдине XIX века / Славко Гавриловић.- Београд: Сентадрејски зборник 1, 1987.- 25 цм .- II-986
ГАВРИЛОВИЋ, Славко / Хајдучија у Срему у XVIII и почетком XIX века / Славко Гавриловић.- Београд: САНУ, 1986.-278 стр.; 24 цм.-(Посебна издања САНУ.; 278 стр.; 24 цм.- (Посебна издања САНУ ; књ.669. Одељење историјских наука; књ.11).- II-686/669
ГАВРИЛОВИЋ, Славко /Грађа о балканским трговцима у Угарској XVIII царинице и контумаци књ.I.- Београд : САНУ , 1985.- 624 стр.; 24 цм.- (Зборник за историју , језик и књижевност српског народа . Друго одељење – Споменици на страним језицима . књ.24).- II-691/24 (I)
ГАГИЋ, Мирослав Д. / Од Сталаћа до Деспотовца кроз векове и архивска грађа за родослове. Део 1 - Београд: Културно просветна заједница Србије; Крушевац: Историјски архив: Параћин Графопромет, 2007.- 688 стр.- 25 цм.- II-2043
ГАГИЋ, Мирослав Д. / Од Сталаћа до Деспотовца кроз векове и архивска грађа за родослове. Део 1 - Београд: Културно просветна заједница Србије; Крушевац: Историјски архив: Параћин Графопромет, 2007.- 688 стр.- 25 цм.- II-2043
ГАЈИЋ, Радослав / Живи језик: есеј о комуникацијама и планским језицима / Радослав Гајић.- Ниш: Градина , 1980.-301 стр.; 20 цм.- II-1204
ГАЛОВИЋ, Радосав / Предионица : Неолитско насеље код Приштине / Радосав Галовић.- Приштина : Музеј Косова и Метохије , 1959.- 80 стр.- 96 табл., 34 цм.- III-46
ГАЋЕША, Никола Л. / Народна реформа и колонизација у Југославији: 1945-1948/ Никола Л. Гаћеша.- Нови Сад: Матица српска, 1984.- 401 стр; 24 цм (два примерка).- II-257
ГАЦОВИЋ, Славољуб П. / Етимологија несловенских основа у ојконимији видинског санџака XVI века; матична библиотека „Светозар Марковић“ .- штампарија „Каирос „-Зајечар 1993.-185 стр.- II-1396
ГАЧИЋ, Зоран / В.: КРАУС-Сребрић, Ева: Речник-Српскохрватско- Грчки: Грчко-Српскохрватски . - II-329
ГАШИ, Муса / Услови и могућности за развој туризма у САП Косову: Докторска дисертација / Муса Гаси.- Приштина: Природно математички факултет , 1977.- 265 стр. ; 24 цм.- Литература: стр.259-263 (два примерака).- II-212
ГВОЗДАНОВ, Цветан / Охридско зидно сликарство XIV века / Цветан Грозданов.- Београд: РЗ науке Србије ; Републичке заједнице културе и науке Македоније и заједнице за културу СО Охрид, 1980.- 234 стр.; илустр.; 29 цм.- III-134
ГВОЗДЕН, Владимир / Српска путописна култура 1941-1940) студија о хронотопичности сусретан.- Београд: Службени гласник, 2011.- 339 стр.; 21 цм.- (Библиотека Књижевне науке, уметност, култура. Колекција Повесница) .- II-2210
ГВОЗДИЋ, Мишо / Сузе на Монмартру / Мишо Гвоздић.- Приштина: Јединство, 1987.- 202 стр.; 21 цм.- (Библиотека Јединство) – (2 прмерка).- II-11
ГЕОГРАФСКА истраживања Приштина=: Друштво географа Косова =, 1979- књ., 24 цм.- Св. 1.-1979.-160 стр.; Св. 2.-1980.-127 стр.; Св. 3.-1981.-108 стр.- (Tекста и на албанском јзику).- II-509 /1-3
ГИЛБЕРТ, Кетрин Еверет / Историја естетике: ревидирана и проширена / Катарина Еверет Гилберт, Хелмут Кун.- 1 Деретино издање.- Београд 2004.- ХХVIII, 449 стр.; 24 цм.- II-2206 (МЈМ)
ГИЉФЕРДИНГ, Александар / Путовање по Херцеговини, Босни и Старој Србији / Александар Гиљфердинг.- Сарајево: Издавачко предузеће "Веселин Маслеша", 1972. (Београд: Просвета).- 404 стр.- 24 цм (Библиотека културно насљеђе).- II-1759
ГЛАС .:Београд: Српска академија наука и уметност. Одељење историјских наука, 1980.-24 цм: -ГЛАС: -Београд: САНУ. Одељење ликовне и музичке уметности.- Год.CCCLVI.-књ.-4.-68 стр.- II-671
ГЛАС : Београд: Српска академија наука и уметност. Одељење историјских наука .-Одељење друштвених наука , 1986.- 24 цм.- Год:CCCXLVII.-књ.-24.-160 стр.; II-671
ГЛАС : Београд: Српска академија наука и уметност. Одељење историјских наука, 1980.-24 цм: - Год:CCCXX.-књ.2.-1980.-164 стр.+ 7 стр.. илустр. ; Год: CCCLIV.-књ.6.-1988.-135 стр.;+31 стр. илустр.- II-671
ГЛАС : Београд: Српска академија наука и уметност. Одељење историјских наука, 1980.-24 цм: - Одељење друштвених наука.- Год:CCCXXVIII.-књ.22.-1982.-194 стр. - II-671
ГЛАС : Београд: Српска академија наука и уметност. Одељење историјских наука, 1980.-24 цм: - Одељење историјских наука.- Год: CCCXXXIV.-књ.4.-1983.-188 стр.; Год:CCCXXXVIII.-књ.3.-1983.-281 стр.; Год:CCCXLIII.-књ.-5.-1986.-190 стр.; Гпд-: СDXX.- књ. 16.- 2012.- 612 ст. - II-671
ГЛАС : Београд: Српска академија наука и уметност. Одељење историјских наука, 1980.-24 цм: -Београд: Српска академија наука и уметности.-Одељење друштвених наука, 1988.- Год:CCCLI.-књ.25.-248 стр.- II-671/351(25)
ГЛАС цркве / Часопис хришћанску културу и црквени живот. Излази четири пута годишње.- Шабац: Свештенство епархије шабачко ваљевске.-1988.- 24 цм.- 1988 год. 16 /IV ; Крстовдански број.- 80 стр.- II-285
ГЛАС: Београд: САНУ . Одељење историјских наука.- 24 цм.- Год: CCCLX.-књ.7.-1990.-184 стр.; Год: CDX.-књ.14 .- 2008.- 142 стр.- II-671
ГЛАС: Београд: САНУ. Одељење друштвених наука.- 24 цм.- Год:CCCLXVI.-књ.26.-1992.-377 стр.; Год:CDII.-књ.30.-2005.-210 стр.- II-671
ГЛАС: Београд: САНУ. Одељење језика и књижевности.- 24 цм.- Год. CDIX.-књ.24.-2008.-198 стр.; Год. CDXIII.-књ.25.-2009.-167 стр.; Год. CDXV.-књ.26.-2010.-109 стр.; Год. CDXIX.-књ.28.- 2012.-155 стр.- II-671
ГЛАС: Београд: САНУ. Одељење језика и књижевности.- 24 цм.- Год: CCCLXXXV.-КЊ.17.-1998.-98 стр.; Год:CCCXCIV.-књ.19.-2002.-126 стр.; Год: CDI.-књ.21.-2005.-137 стр.- II-671
ГЛАС: Београд: САНУ. Одељење медицинских наука.; 24 цм .- Год. CCCLVII.-књ.38.-1990.-96 стр.; Год. CCCLVIII.-књ. 39.-1990.-165 стр.; Год. CCCLXIII.-књ. 40.-1991.-150 стр.; Год. CCCLXIV.-књ. 41.-1991.- 165 стр.- II-671
ГЛАС: Београд: САНУ. Одељење природноматематичких наука.- 24 цм.- Год: CCLXII.-књ.-1990.-91 цм.- II-671
ГЛАС: Београд: Српска академија наука и уметности. Одељење језика и књижевности, 1976.- 24 цм.- Год:CCCLXI.-књ14.-1990.-148 стр.; Год:CCCLXXVII.-књ.-16.-1995.-64 стр.; Год:CCCLXXIX.-књ.15.-1996.-184 стр.- II-671
ГЛАСНИК : Српског научног друштва књига XIV /Уредник Др. Радослав М. Грујић.- Скопље. Одељење друштвених наука, књ.8; 1935.- 268 стр.; 22 цм. (Фотокопирана издања у Институту).- II-774/4
ГЛАСНИК Eтнографског института САН.- Београд: САН – Етнографски институт, 1952.- ; 25 цм.- Књ. IV-VI (1955-1956).- 1957.- 487 стр.; Књ. VI I.- 1958.- 195 стр.; Књ. IХ-Х (1960-1961).- 1961.- 280 стр.; .- II -653
ГЛАСНИК Eтнографског института САН.- Београд: САН – Етнографски институт, 1952.- ; 25 цм.- Књ. XLIII.- 1994.- 248 стр.; Књ. XLIV.- 1995.- 351 стр.; Књ. XLIV.- 1995.- 351 стр.; Књ. XLV.- 1996.- 180 стр.; Књ. XLVI.- 1997.- 276 стр.; .- II -653
ГЛАСНИК Eтнографског института САН.- Београд: САН – Етнографски институт, 1952.- ; 25 цм.- Књ. XLVII.- 1998.- 203 стр.; Књ. XLVIII.- 1999.- 165 стр.; Књ. XLIX.- 2000.- 250 стр.; Књ. L-LI.- 2000.- 250 стр.; .- II -653
ГЛАСНИК Eтнографског института САН.- Београд: САН – Етнографски институт, 1952.- ; 25 цм.- Књ. XXXVIII.- 1989.- 242 стр.; Књ. XXXVIII.- 1989.- 242 стр.; Књ. XL.- 1991.- 201 стр.; Књ. XLI.- 1992.- 287 стр.; Књ. XLII.- 1993.- 252 стр.; .- II -653
ГЛАСНИК Eтнографског института САН.- Београд: САН – Етнографски институт, 1952.- ; 25 цм.- Књ. ХI-ХVIII (1962-1966).- 1969.- 244 стр.; Књ. ХIХ-ХХ (1970-1971).- 1973.- 310 стр.; Књ. ХХI (1972).- 1973.- 206 стр.; Књ. ХХII (1973).- 1974.- 201 стр.; Књ. ХХIII (1974).- 1975.- 201стр.; .- II -653
ГЛАСНИК Eтнографског института САН.- Београд: САН – Етнографски институт, 1952.- ; 25 цм.- Књ. ХХIV (1975).- 1975.- 187 стр.; Књ. ХХVII (1978).- 1978.- 248 стр.; Књ. ХХVIII (1979).- 1979.- 216 стр.; Књ. ХХIX (1980).- 1980.- 204стр.;Књ. ХХX (1981).- 1981.- 265 стр.;.- II 653
ГЛАСНИК Eтнографског института САН.- Београд: САН – Етнографски институт, 1952.- ; 25 цм.- Књ. ХХXI.- 1982.- 148 стр.; Књ. ХХXII.- 1983.- 148 стр.; Књ. ХХXIII.- 1984.- 193 стр.; Књ. ХХXV.- 1986.- 213 стр.; Књ. ХХXVI -XXXVII.- 1988.- 213 стр.; .- II -653
ГЛАСНИК Eтнографског музеја у Београду.- Београд: Етнографски музеј,- 1953.- ; 25 цм.- Књ. 1-15 недоставју; Књ. 16.- 1953.- 266 стр.; Књ. 17.- 1954.- 299 стр.; Књ. 18.- 1955.- 279 стр.; Књ. 19.- 1956.- 313 стр.; .- II- 652
ГЛАСНИК Eтнографског музеја у Београду.- Београд: Етнографски музеј,- 1953.- ; 25 цм.- Књ. 20.- 1956.- 272 стр.; Књ. 22-23.- 1960.- 271 стр.; Књ. 24.- 1961.- 180 стр.; Књ. 25.- 1962.- 220 стр.; Књ. 26.- 1963.- 309 стр.; Књ. 27.- 1964.- 502 стр.; .- II-652
ГЛАСНИК Eтнографског музеја у Београду.- Београд: Етнографски музеј,- 1953.- ; 25 цм.- Књ. 28.29. - 1966.- 314 стр.; Књ. 30.- 1967 (1968).- 222 стр.; Књ. 31-32 недостају.- Књ. 33. - 1970.- 270 стр.; Књ. 34. - 1971.- 243 стр.; Књ. 35. - 1972.- 152 стр.; .- II- 652
ГЛАСНИК Eтнографског музеја у Београду.- Београд: Етнографски музеј,- 1953.- ; 25 цм.- Књ. 36. - 1973.- 290 стр.; Књ. 37. - 1974.- 319 стр.; Књ. 38. - 1975.- 233 стр.; Књ. 39-40.- 1976.- 376 стр.;Књ. 41.- 1977.- 310 стр.; Књ. 42.- 1978.- 498 стр.; .- II- 652
ГЛАСНИК Eтнографског музеја у Београду.- Београд: Етнографски музеј,- 1953.- ; 25 цм.- Књ. 43.- 1979.- 359 стр.; Књ. 44 недостаје, Књ. 45.- 1981.- 299 стр.; Књ. 46.- 1982.- 217 стр.; Књ. 47.- 1983.- 282 стр.; Књ. 48.- 1984.- 458 стр.; .- II- 652
ГЛАСНИК Eтнографског музеја у Београду.- Београд: Етнографски музеј,- 1953.- ; 25 цм.- Књ. 49.- недостаје; Књ. 50.- 1986.- 333 стр.; Књ. 51.- 1987.- 338 стр.; Књ. 52-53.- недостаје; Књ. 54-55.- 1991.- 232 стр.; .- II- 652
ГЛАСНИК Eтнографског музеја у Београду.- Београд: Етнографски музеј,- 1953.- ; 25 цм.- Књ. 56.- Сјеничко-пештерска висораван, 1992.- 428 стр.; Књ. 57.- 1993.- 342 стр.; Књ. 58-59.- 1994-1995.- 242 стр.; Књ. 60.- 1996.- 262 стр.; .- II- 652
ГЛАСНИК Eтнографског музеја у Београду.- Београд: Етнографски музеј,- 1953.- ; 25 цм.-Књ. 61.- недостаје; Књ. 62.- 1998.- 452 стр.; Књ. 63.- 1999.- 348 стр.; II- 652
ГЛАСНИК Музеја Косова и Метохије, Гласник Музеја Косова- Приштина: Музеј Косова и Метохије, 1956-; 25 цм.- Књ.1.- 1956.-XV, 962 стр.; Књ.4-5:-1959-1960.-409 стр.; Књ.6.-1961.-208 стр.; Књ.7-8.- 1962-1963. 522 стр.- II-178
ГЛАСНИК одељења друштвених наука.- Подгорица : Црногорска академија наука и уметности.- 24 цм.- Књ.8.-год. 1995.- 296 стр.; Књ.9.-год. 1995.-198 стр.; Књ.10.-год. 1996.- 198 стр.- II-1178
ГЛАСНИК одељења умјетности : Подгорица: Црногорска академија наука и уметности, 1995.- 257 стр.; 24 цм (Одељење умјетности, књ.14).- II-1181/14
ГЛАСНИК Српског научног друштва .- Слкопље . Одељење друштвених наука, 1935.- књ. 15.- 447 стр.; 22 цм.- II-742/15
ГЛАСНИК.- Завод за проучавање културног развитка СРЈ .-Београд: Заво, 1980.-29 цм.- 1.-1980.-28+11 стр.; 2.-1981.-35+16 стр.; 3.-1985.-33 стр.- III-27 /3
ГЛАСНИК.-Београд: САНУ.- 24 цм ; Књ.XXIX: Св.1: Јануар-март:1990.-.-168 стр; Св.2:Април-јуни:1990.-1990.-307 стр.- II-669/29-1-2
ГЛАСНИК.-Београд: САНУ.- 24 цм ; Књ.XXVII: св.4.- октобар-децембар; 332 стр.; Књ.XXVIII: Св.1.:Јануар-март:1989.-248 стр.; Св.2.:Април-Јуни:1989-1990.-308 стр.;Св.3.:Јул-септембар : 1989-1990.-105 стр.; Св 4.:октобар-децембар: 1989-1990.-308 стр.- II-669/27 /28 /-1-2-3-4
ГЛАСОВНИК: часопис за књижевност , уметност и друштвена питања .- Грачаница : Друштво књижевника Косова и Метохије, година I ; број 1.- 127 стр.; 24 цм.- II-1186
ГЛЕДИШТА – часопис за друштвену критику и теорију.- Универзитет у Београду и Републичка конференција ССо Србије, 1990, год. ХХХI св. 1-2.; 209 стр.; 25 цм.- II-2137
ГЛИГОРИЈЕВИЋ, Бранислав / Краљ Петар II Карађорђевић у вртлогу британске политике или Како је укинута монархија у Југославији / Бранислав Глигоријевић.- 2. изд.- Београд:; Завод за уџбенике инаставна средства, 2005.- ХII, 263 стр.; 24 цм.- (Библиотека Јазон; књ. 1).- II-1755
ГЛИГОРИЈЕВИЋ, Мило / Излазак Срба/ Мило Глигоријевић; фотографије Бранко Белић.- 1.изд.- Београд: Књижевне новине : Завод за издавачку делатност „ Филип Вишњић“, 1987.- 222 стр.; илустр.; 24 цм.- (Библиотека Изворници).- II-1020
ГЛИГОРОВ, Владимир / Гледишта и спорови о индустријализтацији и социјализму / Владимир Глигоров.- Београд: Универзитет у Београду / Институт друштвених наука – Центар за филозофију и друштвену теорију, 1984.-149 стр.; 20 цм.- II-2368
ГЛИШИЋ и Домановић1908-2008: примљено на II скупу Одељења језика и књижевности од 24.02.2009..год на основу реферата академика Светозара Кољевића и дописног члана Наде Милошевић Ђорђевић.-Београд. САНУ, 2009.-XIV, 520 стр.; 25 цм. Научни скупови/ САНУ; књ.123. Одељење језика и књижевности: књ.19).- II-415
ГЛИШИЋ Милован / Десет најлепших прича / Милован Глишић; у избору Јована Радуловића.-Београд: Лирика. 2001 (Београд: Чигоја штампа).-207 стр.; 21 цм.- (Библиотека Најлепше приче; књ.5).- II-1338
ГЛИШИЋ, Венцеслав / Ужичка република /Венцеслав Глишић.- Београд: Нолит/ 1986.- 288 стр., 24 цм-(Библиотека Историја).- II-466
ГЛИШИЋ, Милован / Глава шећера / Милован Глишић.- Београд: Политика: Народна књига, 2005 (Београд: Народна књига).- 208 стр.; 21 цм.- (Бисери српске књижевности; књ. бр. 16).- II-1818
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА и десуферензација = Globalization and Sovereignty Decline = Глобализация и десуференизация/ (уредили и приредили Владимир Вулетић, Јован Ћирић, Урош Шуваковоћ).- Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Београд: Српско социолошко друштво: Институт за упоредно право , 2013(Краљево : Grafikolor).-XII, 1080 стр.; 24 цм.- II-1294
ГЛУШЧЕВИЋ, Зоран / Ратне игре око Косова / Зоран Глушчевић.- Београд: Ривел Ко, 1998 (Сопот: Репортер).-215 стр., 20 цм.- (Библиотека , Ривелова издања) .- II-943
ГОДИНА без пролећа / главни и одговорни уредник Милорад М. Дробац: фотографије Гаврило Грујић 1.- Ветерник: ЛДИЈ, 2000 (Ветерник:ЛДИЈ).- 463 стр.; илустр.; 25 цм.- II-1403
ГОДИШЊАК за друштвену историју.- Београд: Филозофски факултет – Катедра заопшту савремену историју, 1994- (Београд: Чигоја).- 25 цм.- Год. 1, св. 3 (1994).- 221-316 стр.; Год. 2, св. 1 (1995).- 133 стр.; Год. 2, св. 2 (1995).- 141- 289 стр.- II-1703
ГОДИШЊАК за друштвену историју.- Београд: Филозофски факултет – Катедра заопшту савремену историју, 1994- (Београд: Чигоја).- 25 цм.- Год. 2, св. 3 (1995).- 297- 378 стр.; Год. 3, св. 1-2 (1996).- 154 стр.;
ГОДИШЊАК за друштвену историју.- Београд: Филозофски факултет – Катедра заопшту савремену историју, 1994- (Београд: Чигоја).- 25 цм.- Год. 3, св. 1-2 (1996).- 154 стр., Год. 2, св. 3 (1995).- 297- 378 стр.; Год. 4, св. 1 (1997).- 126 стр.; Год. 4, св. 2-3 (1997).- 133-278 стр.- II-1703
ГОДИШЊАК за друштвену историју.- Београд: Филозофски факултет – Катедра заопшту савремену историју, 1994- (Београд: Чигоја).- 25 цм.- Год. 5, св. 1-3 (1998).- 147 стр. ; Год. 6, св. 2 (1999).- 91-189 стр.; Год. 6, св. 3 (1999).- 197-298 стр.- II-1703
ГОДИШЊАК за друштвену историју.- Београд: Филозофски факултет – Катедра заопшту савремену историју, 1994- (Београд: Чигоја).- 25 цм.- Год. 7, св. 1 (2000).- 116 стр.; Год. 8, св. 1-2 (2001).- 172 стр.; Год. 8, св. 3 (2001).- 179-324 стр.- II-1703
ГОДИШЊАК за социологију / Филозофски факултет у Нишу; Драгана Захаријевски.- год. 8, бр. 8 (2012) – Ниш: Филозофски факултет, 2005 (Ниш: СЦЕРО принт).- 24 цм. - II-2172
ГОДИШЊАК, Српска академија наука и уметности.- Београд.- 24 цм.- Књ.XCV.-1988 (1989).-782 стр.; Књ.XCVI.-1989(1990).-594 стр.; Књ.XCVII.-1990(1991).-504 стр. - II-668 /95,96,97
ГОДИШЊАК: Академија наука и уметности Косова- Приштина: АНУК, 1976.- 23 цм.- 1.1976.-55+55 стр. (два примерка); 2.1978.-77+81 стр. (два примерка); 3.1979.-86+88 стр. (три примерка); 4.1981.-32+36 стр.(три примерка); 6. 1983.-46+46 стр.; 7.1984.- 28+30 стр.(два примерка); 8.1985.-54+56 стр.- II-513
ГОДИШТАК Учитељског факултета / уредник Сунчица Денић – 2010 књ. 1 - .- Врање (Партизанска 14(): Учитељски факултета у Врању.- 434 стр.; 25 цм.; књ. 8, 1/2017.- 397 стр.; - II-2132
ГОДШО, Жак: (превео Никола Бертолинов: 1848/ Жак Годшо.-Београд: Нолит 1987.- 367 стр.; 24 цм.- (Библиотека Историја ).- II-450
ГОЈКОВИЋ, Андријана / Народни музички инструменти / Андрија Гојковић.- Београд: „Вук Караџић“, 1989.-234 стр; 23 цм.- (Библиотека Човек и реч).- II-310
ГОЛГОТА и васкрс Србије / приређивачи Силвија Ђурић, Видосав Стевановић 2 изд.- Београд: Зрински, 1989.-2. Књиге; 24 цм.- Књ. 1: 1914-1915.-644 стр.; Књ. 2: 1915-1918.- 77 стр.- II- 182/1-2
ГОЛЕМОВИЋ, Димитрије / Народна музика титовоужичког краја / Димитрије Големовић.- Београд: САНУ-Етнографски институт, 1990.-231 стр.; 25 цм.- (Посебна издања књ.20, св.2) (два примерка).- II-660/30(2)
ГОЛУБОВИЋ, Вида / Попис српских књижевних часописа и других периодичких публикација са књижевним прилозима 1768-1941 (1) / Вида Голубовић, Силвија Бурић, Станка Костић и Гојко Тешић.- Београд. апстракт из Књижевна историја . год : XVI, бр.62 (19839.-256 -339 стр.; 24 цм.- II-1114
ГОЛУБОВИЋ, Видосава / Летопис културног живота : 1919-1925: „ Политика“, „Провера“ / Видосава Голубовић.- Београд (итд): Институт за књижевност (итд), 1989.- 426 стр.;24 цм.- (Историја Српске књижевне периодике; 2).- II-277
ГОЛУБОВИЋ, Видосава / Летопис културног живота : 1919-1925: „Време“, „Политика“, „Правда“ Видосава Голубовић.-Београд (итд): Институт за књижевност (итд), 1989.- 426 стр.; 24 цм.- (Институт за књижевност периодике / Институт за књижевност и уметност; 2).- II-719/2
ГОРДИЋ, Славко / Огледи о Иви Андрићу / Славко Гордић.- Нови Сад: Академска књига , 2013 ( Нови Сад. Будућност).- 184 стр.; 21 цм.- (Библиотека Хоризонти).- II-905
ГОРТAН-ПРЕМК, Даринка / Акузативне синтагме без предлога у српскохватском језику / Даринка Гортан-Премк.- Београд: Институт за српскохватски језик, 1971.- 180 стр.; 24 цм.- (Библиотека јужнословенског филолога; Нова серија, књ. 2).- II-1867/2
ГОРТАН-ПРЕМК, Даринка / Полисемија и организација лексичког система у српском језику. – Београд: Институт за српски језик САНУ, 1996.- 188 стр.; 24 цм.- (Библиотека јужнословенског филолога; Нова серија, књ. 14).- II-1867/14
ГРАДИНА: Часопис за књижевност, уметност и културу.- Ниш: Издавачка радна организација „Градина“.- 24 см .- Год. 26.- јун 1989.- 152 стр.; Год. 26.- 8-10.- 1989.- 212 стр.; Год. 26.- 11.- 1989.- 175 стр.- II-1731
ГРАДИНА: Часопис за књижевност, уметност и културу.- Ниш: Издавачка радна организација „Градина“.- 24 см.- Год. 26.- 12.- 1989.- 198 стр.; Год. 27.- јануар-фебруар 1990.- 158 стр.; Год 27, април, 1990.- 159 стр.- II-1731
ГРАДИНА: Часопис за књижевност, уметност и културу.- Ниш: Издавачка радна организација „Градина“.- 24 см.-Год. 27.- јун-јул-авгиуст 1990.- 217 стр.; Год. 27.- септембар 1990.- 170 стр.- II-1731
ГРАДСКА култура на Балкану: (XV-XIX век): зборник радова / уредник Верена Хан.- Београд: Српска акдемија наука и уметности, Балканолошки институт, 1988.- 206 стр.: илустр.- 24 цм.- (Посебна издања / Српска академија наука и уметности, Балканолошки институт; 36).-II-2028
ГРАДСКА култура на Балкану: (ХV- ХIХ век): зборник радова/ уредилаВерена Хан.- Београд: САНУ, Балканолошки институт, 1988.- књ. 2. – 1088.- 206 стр; 24 цм (Посебвна изда ; 36).- II-2039
ГРАЂА за историју војне границе у ХVIII веку. Књ. 4, Вараждински гласник. Књ. 2 / приуредио Славко Гавриловић; уредник Василије Крестић.- Београд: САНУ, 2008.- 328 стр.; 24 цм.- (Зборник за историју, језик и књижевност српског народа / САНУ. Одељење 2, Споменици на туђем језику; књ. 42).- II-691/42
ГРАЂАНКЕ и грађани Србије о родној равноправности.- Београд: Управа за родну равноправност Министарства рада и социјалне политике Републике Србије , 2011.- 104 стр., 21 цм.- II-447
ГРАНИЋ, Ф / Први Васељенски сабор у Никеји 325 гоидине после Христа/ Ф. Гранић.- Скопље: Јужна Србија:- Краљевић Марко: српска народна певанија у 9 песама.- Београд: Бор. Ј. Димитријевића, 1925.- бр. 49.- 32 стр.; 24 цм.- II-36
ГРАОР , Живадин / Манипулисање Србима / Живадин Граор.-Београд. Графицом, 2001.- 192 стр.; 21 цм.- II-536
ГРАШАНИН, Милутин / Доколице / Милутин Грашанин.- (предговор Јаша М.Продановић ).- Београд : Српска књижевна задруга, 1939.( Београд: Штампарија Драг. Георгијевића).-174 стр.; 20 цм .- (СКЗ, коло XLII.; књ.297).- II-323
ГРБИЋ Бранислава / Библиографија о Београдском Универзитету; 1838-1987/. Бранислава Грбић, Стела Филипи-Матутановић.-Београд: Универзитет ; Савремена администрација, 1988.- XV, 521 стр; 24 цм.- II-584
ГРЕГОРИЋ, Драгутин / Срце сат живота / Драгутин Грегорић.- Нови Београд: Graficom, 1990.- (Београд: Култура).-327 стр.;20 цм.- II-95
ГРИГОРИЈЕВИЋ, Мило / Рат и мир Владимира Дедијера : сећања и разговори / Мило Григоријевић.- Београд: Народна књига , 1986 ( Београд: ГРО „Култута“ , ООUP, Слободан Јовић“ ).- 324.- (Библиотека Мемоари, дневници, сећања).- II-343
ГРИЦКАТ , Ирена / Актуелни језички и текстолошки проблеми у старим српским ћирилским споменицама / Ирена Грицкат.- Београд: Народна библиотека СР Србије, 1972.- 124 стр.; 20 цм.- II-284
ГРИЦКАТ, Ирена / Злата Ђунђенац:12.III 1998-26.VI 1982/ Ирена Грицкат.- Београд: САНУ, 1990.-232 стр.; 18 илустр.; 24 цм.-(Посебна издања САНУ, књ.549. Одељење ликовне и музичке уметности; књ.7) .- II-688/549(7)
ГРКОВИЋ, Милица / Прва хрисовуља манастира Дечани / Милица Грковић.- Београд: Центар за очување наслеђа Косова и Метохије; Српски православни манастир Високи Дечани; Музеј у Приштини; Архив Србије, 2004.- 175.- 30 цм.- III-186
ГРКОВИЋ, Милица / Речник имена Бањског, Дечанског и Призренског властелинства у ХIV веку / Милица Грковић.- 1 изд..-Београд; Народна књига, 1986.- (Суботица: Минерва).- 236 стр.; 24 цм.- II-47
ГРОЛ, Војислав / Правна мисао Милована Миловановића / Грол Војислав.- Београд: САНУ. Одељење друштвених наука , 1989.- 121 стр.; 24 цм (два примерка) .- II-955/IX
ГРУЈИЋ , Радивој / Хроника Бачког Петровог села/ Радивој Грујић.-Бечеј: Општински одбор СУБРОНА, 1984.- 479 стр.; 21 цм.- II-607
ГРУЈИЋ, Бранислав; Шубин, Никола / Речник руско-српскохрватски српскохрватско-руски са кратком граматиком руског језика (13 издање) .- Цетиње – Обод; Београд – Загреб: Медицинска књига, 1977.- 707 стр.- 20 цм.- II-2354
ГРУЈИЋ, Марина / Дивље маслине / Марина С. Грујућ: (илустрације Олгица Глигоров).- Приштина: Књижевна омладина Приштина, 1998 (Приштина: Enis GRAF).- 60 СТР.; илустр..; 20 цм.- (Библиотека КПРЕНА; књ. 12).- II-1586
ГУБЕРИНИЋ, П. Радомир / Стари трг и рудник Брсково: Трг Брсково на Лиму а не на Тари / Радомир П. Губеренић.- Иванград. 1985.- 95 стр.; 20 цм.- II-609
ГУСИЈА, Исмет / Природни извори и привредни развој САП Косова / Исмет Гусија.- Приштина: Јединство, 1982.- 172.; 22 цм.- (Библиотека Научна Мисао; 243) (два примерка).- II-245
ДАБИЖЉЕВИЋ, Радун-Дуле / Шаховски сусрети. 1, Екипни шампионат Србије и Црне Горе у шаху 2005.- Врњачка Бања: Шаховски клуб "Липова", 2006 (Врњачка Бања: Интерклима-графика).- 368 стр.: илустр.; 24 цм. - II-2040
ДАВИДОВ , Александар / Представе Лозе Јесејеве у српској уметности XVIII века / Александатр Давидов.- Нови Сад: Зборник матицее српске за ликовне уметности : бр.22, 1986.- 147-171 +стр 3 листа фотоса ,; 24 цм.- II-634
ДАВИДОВ Темерински, Александра / Byzance encore vivante. Chapelle de la Sorbonne, Place de la Sorbonne, Paris, 12 décembre 2002 – 25 janvier 2003: La palett d'‚or de Dičo zograf: Les icones de l'églises cathédrale de la Sainte Trinité á Vranje / Aleksandra Davidov Temerinski.- Belgrade: Institute de la protection des monuments historiques de Serbie, 2002 .- 116 str.: ilustr.; 28 cm.- III-180
ДАВИДОВ, Данко / Знамења сеоба / Динко Давидов.- Ваљево: Глас Цркве 1990.- 132 стр.; 23 цм.- ( Библиотека „Глас Цркве: Посебна издања; књ.9).- II-313
ДАКИЋ, Бранимир / Сокобањска котлина : економско географска студија / Бранимир Дакић.- Београд: Географски институт „ Јован Цвијић“ , 1967.- 112 стр + 4 стр.Илустр.; 25 цм.- (Посебна издања књ.19).- II-655/19
ДАМЈАНОВ, Сава / Глосолалија: изабране и нове приче / Сава Дамјанов.- 1.изд.- Нови Сад: Orpheus, 2001 ( Sremska Kamenica : Grafofest).- XIV, 270 стр.; 17 цм.- (Панонска светла ).- II-1354
ДАМЈАНОВИЋ, Драган / Са сумљом на звезду / Драган Дамјановић.- Приштина : Јединство , 1978.- 57 стр.; 21 цм .- II-827
ДАМЈАНОВИЋ, Перо / Тито пред темама историје / Перо Дамјановић .-Београд: Народна књига …(идр), 1977.- 420 стр.; 20 цм.- (Библиотека Савремене историјске теме) .- II-622
ДАМЈАНОВИЋ, Сава / Апокрифна историја српске постмодерне / Сава Дамјановић.- Београд: Службени гласник , 2008 (Београд: Гласник ).- 223 стр.; 20 цм.- (Библиотека Књижевне науке , уметност, култура. Колекција нова традиција).- II-650
ДАМЈАНОВИЋ, Слободан / Есеји (из француске и наше књижевности 19. и 20 . века) / Слободан Дамјановић.- Приштина . Јединство, 1979.- 437 стр.; 21 цм .- II-862
ДАН, Мариана / Fantastika u rumunskoj književnosti / Mirana Dan.- Beograd: Balkanološki institut SANU: "3 T", 1996 (Beograd: "3 T").- 222 str.: ilustr.; 21 cm.- (Posebna izdawa / SANU, Balkanološki institut; 63).- II-2030
ДАНИЛО I Петровић: В.: ПАВИЋЕВИЋ, Бранко: Данило I Петровић Његош, кнез црногорски и брдски : 1851-1860.-II-471
ДАНИЛО II, архиепископ око 1270-1337 / Житије краљице Јелене / Архиепископ Данило Други: приредио Данијел Дојчиновић.- Градац: Манастир Градац, 2017 (Краљево: Принт-промет).- 68 стр.; 17 цм.- II-2407
ДАНИЛОВИ настављачи: Данилов ученик , други настављачи Даниловог зборника (приредио Гордан Мак Данијел).-176 стр.; 21 цм.- ( Стара српска књижевност; књ.7).- II-180/7
ДАНИЦА : српски народни илустровани календар за годину …/ уредник Миодраг Матицки.- Београд : Вукова задужбина , 1994- (Београд: Штампарија Академија).-18 цм.- II- 717
ДАНИЧИЋ, Ђура / Предавања из Словенске филологије / Ђура Даничић.- Београд. Међународни славистички центар ; Филолошки факултет, 19875.- 23 цм- (Фототипско издање).- II-750
ДАНИЧИЋ, Ђура / Рјечник из књижевних старина српских /Ђура Даничић.-Београд : „Вук Караџић, 1975.- књ.; 21 цм .- дио 1: А-К.-1975.-XI, 521 стр.- Фотокопирано издање.- II-497
ДАНИЧИЋ, Ђуро / В.: МАЈКОВ, Антон Александрович: Историја српског народа .- II 274
ДАРМАНОВИЋ, Мина / Српска народна ношња са Косова и Метохије / Мина Дармановић.- Приштина . Институт за проучавање културе Срба , Црногораца , Хрвата и Муслимана , 1991.- 135 – 140 стр.; 24 цм.- (Сепарат из гласника Баштина , св.2).- II-1038
ДАРОВИ Етнографском музеју у Београду 1981-1985.- Београд . Етнографски музеј у Београду , 1986.- 17 стр.; 21 цм.- II-737
ДАСКАЛОВ, Христо / Слизането на богородица в ада / Христо Даскалов.- Софија; ИК Арт Салон „Зора“: ИК Домино, 2003.- 121. ср.; 20 цм.- II-1448
ДАШИЋ, Лазар / Косовске елегије /Лазар Дашић.- Приштина: Јединство, 1990 (Београд: „Радиша Тимотијевић“).- 62 стр.; 21 цм.- (Библиотека „Стремљења“).- II-544
ДВА века савремене уметности : зборник радова са научног скупа одржаног 17. И 18. Септембра 1987. / уредник Миодраг Јовичић.- Београд: САНУ, 1990.- XI, 635 стр., 24 цм.- (Научни скупови САНУ; књ 47. Одељење друштвених наука; књ.9) (два примерка).- II-689/47(9)
ДВА века српског новинарства / [аутори Миодраг Жико Аврамовић..., и др.; главни и одговорни уредник Михаило Бјелица].- Београд: Институт за новинарство, 1992 (Београд: БИГЗ).- ХХХII, 573 стгр.: илустр.; 30 цм.- III-151
ДВА ПРВА пописа Зворничког сандџака (из 1519. И 1533. Године ) /дешифровао , превео и обрадио Адем Хаџић.- Sarajevo: Академија наука и уметности Босне и Херцеговине ; Српска академија наука и уметности , 1986.- 235 стр., 24 цм.- (Грађа , књ. XXVI; Одељење друштвених наука , књ.22).- II-720
ДЕБЕЉКОВИЋ, Бранибор /Стара српска фотографија / Бранибор Дебељаковић.- Београд. Музеј примењене уметности, Музеј града Београда , 1977.- 56 стр.; 21 цм.- (фотокопија).- II-1044
ДЕВА, Агим / Зашто клупа понавља разред/ Агим Дева .- Приштина : Јединство, 1981.- 55 стр., 22 цм.- (Библиотека Божури).- II-798
ДЕВИЋ, Немања / Истина под кључем: Доња Јасеница у Другом светском рату.- Београд: Институт за савремену историју, 2008 (Београд: службени гласник).- 442 стр.; фотогр. ; 24 цм.; 24 цм.- (Библиотека посебна издања / Институт за савремену историју; књ. 14).- II-2054
ДЕДИЈЕР, Владимир / Јосип Броз Тито: прилози за биографоију / Владимир Дедијер.- Београд: Култура, 1955.- 558 стр.; 23 цм.- II-70
ДЕДИЈЕР, Владимир / Југословенско –албански односи (1939-1948) / Владимир Дедијер.- Београд: Борба 1949.- 234 стр.; 20 цм.- II-1078
ДЕДИЈЕР, Владимир / Протеривање Срба са огњишта: 1941-1944: Сверочанства / Владимир Дедијер, Антаон Милетић.- Београд: Просвета, 1989.- 935 стр.; 24 цм.- II-181
ДЕДИЈЕР, Владимир; Милетић Антун .- Протеривање Срба са огњишта: 1041-1944:сведочанства / Владимир Деријер, Антун Милетић.- Београд: Просветга, 1989.- 935 стр.; 24 цм.- II-181
ДЕДИЈЕР, Јевто / Стара Србија: географска и етнографска слика / (приређено по 1. изд.).- Београд: слободна књига, 1998 (Београд: Јуниор).- 28 стр.-; (1) лист с мапом; 22 цм.- (Библиотека Трагови: традиција и настојања; књ. 2).- II-1612
ДЕКИЋ, Оливера / Хууу!: фантастичне приче / Оливера Декић; илустрације Бранко Јовановић.- Приштина: Књижевна омладина Приштине, 1998 (Приштина: Enis GRAF).- 85 стр.; илустр.; 20 цм.- (Библиотека KOP-SF; књ. 1).- II-1591
ДЕЛЕВИЋ, Слободан / Основна школа „Миладин Митић“ у Лапљем Селу: 1890-1990 /Слободан Делевић.- Лапље село : ОШ „ Младен Митић“, 1990 (Краљево; Слово).-82 стр.; 24 цм .- II-1262
ДЕЛЕЗ, Жил / Аntiedip:kapitalizam i shiizofrenika / Žil Delez , Feliks Gatari; prevela s francuskog Ana Moralić.- Sremski Karlovci: Izdavačka kwižarnica Zorana Stojanovića, 1990 (Novi Sad: Dobra vest).-336 str., 23 cm.- II-1300
ДЕЛЕИЋ, Здравко / Занат историчара: метод и техника истортиописања / - . 1. изд.- Косовска Митровица; Универзитет у Приштини, Учитељски факултет, 2008 (Краљево: Офсет пресе).- 432 стр.; 24 цм.- II-2099
ДЕЛЕТИЋ, Здравко / Истраживање историје / Здравко М. Делетић.- 1. Изд.- Косовскан Митровица: Филозофски факултет, 2013 (Краљево: Офсет прес).- 345 стр; 24 24 цм.- II-2179
ДЕЛЕТИЋ, Здравко / Методолошке студије / Здравко Делетић.- Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2004 (Краљево: Офсет прес).- 227 стр.; 24 цм.- II-1724
ДЕЛЕТИЋ, Здравко / Настава историје у Црној Гори од 1834 до 1918. Године / Здравко Делетић.- Подгорица: Историјски институт Црне Горе.; Информативни центар Беране , 1995.- 319 стр.; 24 цм.- II-1251
ДЕЛЕТИЋ, Здравко / Наука о историји,- Здравко Делетић, Ниш: Центар за балканске студије, 2006 (Ниш: СВЕН).- 248 стр., 20 цм.- II-1769 (2 примерка)
ДЕЛЕТИЋ, Здравко / Учитељска школа у Беранима: 1919-1929./ Здравко Делетић.- Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2002 (Краљево: Офсет прес).- 300 стр.: фотограф.; 24 цм.- II-1546
ДЕЛЕТИЋ, Здравко /Прилози методици наставе историје / Здравко Делетић.- 1 . изд.- Приштина : Народна и унивезитетска библиотека : Студентски културни центар : Нови свет., 1997 (Приштина : „ Comproject“).-210 str.; 21 cm.- II-1273
ДЕЛЕТИЋ, Здравко др. / Настава историје у Црној Гори од 1834. До 1918. Године 7 Здравко Делетић.- Подгорица : Историјски институт Црне Горе ; Беране : ЈП Информаципони центар Беране , 1995 (Београд: Архив Србије ).- 319 стр.; 24 цм.- II-1159
ДЕЛЕТИЋ, Мирјана / Митски простор и епика / Мирјана Делетић /примљено на IV скупу Одељења језика и књижевности од 5.маја 1992).-Београд: САНУ . Одељење језика и књижевности , 1992.- 347 стр.;24 цм.- (Посебна издања књ.616; Одељење језика и књижевности књ.46).- II-693/616(46)
ДЕЛЕТИЋ, Ратко / Косовски заточенице / Ратко Делетић: Либертас, 2000. (Бијело Поље: Либертас).- 134 стр.; 20 цм.- (Савремени стихови / Либертас).- II-1684
ДЕЛЕТИЋ, Ратко / Повратак на Косово / Ратко Делетић.- Приштина : „ Григорије Божовић“, 1995 (Приштина : „Грачаница „) .- 59 стр.; 20 цм.- (Библиотека Стремљења).- II-1146
ДЕЛЕТИЋ, Ратко /Епске народне пјесме о војводини Васоједвић Стеву .- Андријевица, "Комови".- 200 (Покрет – Подгорица); 192 стр.; 21 цм; (Библиотека Истраживања).- II-1683
ДЕЛЕТИЋ, Слободан / Како су нас будили / Слободан Делетић.- Приштина : Јединство , 1982.- 94 стр.; 21 цм.- (Библиотека Божури).- II-797
ДЕЛИБАШИЋ., Радован Обрадов / Додир лета 1976./ Радован Обрадов Делибашић, Божица Петровић, Радован Дробњак, Славко Цветковић.- Приштина . Јединство, 1976.- 104 стр., 20 цм .- II-825
ДЕЛИЋ, Здравко / Техника историографије, Здравко Делетић.- Ниш: Центар за балканске студије, 2007.- (Ниш СВЕН).- 170 стр. 24 цм.- II-1768
ДЕЛИЋ, Јован / Традиција и Вук Стефановић Караџић /Јован Делић.- Београд. БИГЗ, 1990.-250 СТР.; 21 ЦМ.- (посебно издање).- II-380
ДЕЛО Владете Вуковића: зборник радова.- Приштина (тј.) Лепосавић: Институт за српску културу; Београд. Стручна књига, 2001 (Београд: Стручна књига).- (Библиотека Посебна издања: књ. 2).- II-1500
ДЕЛО Светомира Арсића: зборник радова / .- Приштина – Лепосавић: Институт зас рпску културу; Библиотека "Свети Сава" – Лепосавић, 2000 (Београд: Стручна књига).- 132 стр.; 24 цм.- (Библиотека Посебна издања / Институт за српску културу, Приштина; 1) .- II-1498
ДЕНИЋ, Живојин Д. / Политичка еконимија и социјализам Бранка Хорвата . (критичке белешке)/ Живојин Д. Денић.- Приштина : Јединство ; Београд: Научна књига , 1992.- 224 стр.; 20 цм.- II-1003
ДЕНИЋ, Сунчица / Књижевно дело Манојла Ђорђевића Призренца / .- Приштина: Институт за српску културу; Београд: Панорама; Косовска Митровица; Филозофски факултет, 2003 (Врање: Спектар).- 284 стр.; факс; 21 цм.- (Библиотека У свету књижевног дела; књ. 11).- II-1496
ДЕНИЋ, Сунчица / Српски писци на Косову и Метохији (1871-1941).- Приштина; Лепосавић: Институт за српску културу, 2008 (Врање: Аурора).- 247 стр.; ауторова слика; 21 цм.- II-2049
ДЕНИЋ, Сунчица/Књижевност: избор књижевних и књижевнонаучних текстова / [приредила] Сунчица Денић.- Врање: Учитељски факултет, 2007 (Врање: Аурора).- 359 стр.; 21 цм.- II-1868
ДЕНИЋ, Чедомир, 1938- / Српске библиотеке у Хабзбуршкој монархији током 18. Века / Чедомир Денић; уредник Василие Ђ. Крестић.- Београд: САНУ, 2010.- 880 стр.; илустр.; 25 цм.- (Посебна издања / САНУ; књ. 664.- Одељење историјских наука; књ. 28).- III-226
ДЕСАНКА Максимовић у токовима српске и светске књижевности: зборник радова / Десанкини мајски разговори књ. 8.- Београд, Ваљево, Бранковина, 13, 14, 15. и 16. мај 1998. ; Београд: Задужбина Десанке Максимовић 2000.- 160 стр.; 21 цм.- II-1968
ДЕСАНКИНИ мајски разговори (1996; Београд и др.) / Десанкини мајски разговори Београд, Ваљево, Бранковина, 14, 15. и 16. маја 1996.; приређивач Слободан Ж. Марковић.- Београд: Задужбина Десанка Максимовић, 1997 (Београд: Студио Арт Плус).- 116 стр.; 21 цм.- II-1966 ; II-1967 ; II-1968 ; II-1975 ;II-1976 ; II-1977 ; II-1978 ; II-1980
ДЕСАНКИНИ мајски разговори: Десанка Максимовић у деценији 1993-2003 / Зборник радова Београд: Ваљево, Бранковина, 14, 15. и 16. мај 2003.- Београд: Задужбина Десанке Максимовић, 2004.- 126стр.; 21 цм.- („Десанкини мајски разуговори“ књ. 18).- II-19743
ДЕСАНКИНИ мајски разговори: Историја као инспирацијас у делу Десанке Максимовић.- Зборник радова Београд: Ваљево, Бранковина, 14, 15. и 16. мај 2004.- Београд: Задужбина Десанке Максимовић, 2005.- 82 стр.; 20 цм.- („Десанкини мајски разуговори“ књ. 20) .- II-1976
ДЕСАНКИНИ мајски разговори: Поезија Бранислава Петровића / Зборник радова Београд: Ваљево, Бранковина, 14, 15. и 16. мај 2001.- Београд: Задужбина Десанке Максимовић, 2004.- 79 стр.; 21 цм.- („Десанкини мајски разуговори“ књ. 13).- II-1972
ДЕСАНКИНИ мајски разговори: ПОЕЗИЈА Љубомира Симоновића: зборник радова / (приређивач Слободан Ж. Марковић).- Београд: Задужбина Десанке Максимовић, 1995.- 64 стр.; 20 цм.- (Десанкини мајски разговори).- II-1965
ДЕСАНКИНИ мајски разговори: Поезија Матије Бећковића: зборник радова, Београд, Ваљево, Бранковина 14, 15 и 16.мај1999.- Београд: Задужтвина Десанка Максимовић, 2002.- 84 стр.; 21 цм.- („Десанкини мајски разговори“, књ. 9).- II-1969
ДЕСАНКИНИ мајски разговори: Поезија Радмиле Лазић.- Зборник радова Београд: Ваљево, Бранковина, 14, 15. и 16. мај 2004.- Београд: Задужбина Десанке Максимовић, 2005.- 84стр.; 20 цм.- („Десанкини мајски разуговори“ књ. 19).- II-1975
ДЕСАНКИНИ мајски разговори: Приређивање издања целокупних дела Десанке Максимовић; Зборник радова .- Београд, Ваљево, Бранковина, 14, 15. и 16. мај 1996.; Београд: Задужбина Десанке Максимовић, 1997.- 116 стр.; 21 цм.- II-1966
ДЕСАНКИНИ мајски разговори: Рецепција дела Десанке Максимовић; Зборник радова .- Београд, Ваљево, Бранковина, 14, 15. и 16. мај 1997.; Београд: Задужбина Десанке Максимовић, 1998.- 137 стр.; 21 цм.- (Десанкини мајски разговори књ. 6).- II-1967
ДЕСАНКИНИ мајски разговори: Родољубље и поезија Десанке Максимовић: зборник радова, Београд, Лајковац, Бранковина 13, 14 и 15.мај 2000.- Београд: Задужтвина Десанка Максимовић, 2002.- 92 стр.; 21 цм.- („Десанкини мајски разговори“, књ. 12).- II-1970
ДЕСАНКИНИ мајски разговори:Поезија Слободана Ракитића.- Зборник радова Београд: Ваљево, Бранковина, 14, 15. и 16. мај 2003.- Београд: Задужбина Десанке Максимовић, 2004.- 119стр.; 20 цм.- („Десанкини мајски разуговори“ књ. 17).- II-1974
ДЕСПОТОВИЋ, Александар / Светопоље / Александар Деспотовић.- Приштина : Јединство , 1989.- 68 цм.- (Библиотека Стремљења).- II-782
ДЕСПОТОВИЋ, Александар / Светопољу молитва / Александар Деспотовић.- Приштина: "Јединство".- 72 стр.; 20 цм.- (Библиотека "Стремљења").- II-1623
ДЕСПОТОВИЋ, Александар / Харитон / Александар Деспотовић.- Исток; Лепосавић; Дом културе Свети Сава, 2003 (Рашка: "Драгољуб Пауновић").- 73 стр.; 21 цм.- (Библиотека Харитон).- II-1583
ДЕСПОТОВИЋ, Александар Ј. / Векови израсли из корена / .- Косовска Митровица / Градска библиортека "Вук Караџић", 2000 (Косовска Митровица) / Штампарија "Слог" – Краљево.- 100 стр., 20 цм.- (Библиотека Корени).- II-1582
ДЕСПОТОВИЋ, Љубиша / МИТОВИ епохе социјализма / Љубиша Деспотовић... - Сремска Каменица: Факултет за европске правно-политичке студије; Нови Сад: Центар за историју, демократиј и помирење, 2010.- 148 стр.; 21 цм.- II- 2136
ДЕТЕЛИЋ, Мирјана / Бели град: порекло епске формуле и словенског топонима / Мирјана Детелић, Марија Илић.- Београд: Балканолошки институт САНУ, 2006 (Београд: Стандард 2).- 249 стр.: граф. Прикази, табеле; 21 цм.- (Посебна издања / САНУ, Балканолошки институт; 93).- II-2002
ДЕТЕЛИЋ, Мирјана / Урок и невеста; поетика епске формуле.- Београд: САНУ, Балканолошки институт; Крагујевац: Универзитет, Центар за научна истраживања, 1996 (Београд: Чигоја).- 232 стр.; 24 цм.- (Посебна издања / САНУ, Балканолошки институт, књ. 61).- II-2031 (2 примерка)
ДЕТИЊСТВО : часопис о књижевности за децу / главни и одговорни уредник Јован Љуштановић.- год. 1, бр. 1 (1975).- Нови Сад: Змајеве дечје игре, 1975.- 23 цм. - Год. ХХХIV, бр. 3. јесен 2008.- 116 стр. - II-2113
ДЕТИЊСТВО у прошлости: Помоћни наставни материјал за средње школе / Милан Ристовић, Дубравка Стојановић;[ Превод са енглеског на српски Хелена Козул].- Београд: Удружење за друштвену историју , 2001 (Београд: Чигоја штампа).-100 стр.; илустр.21 цм.- III-70
ДЕЦА кризе. омладина Југославије крајем осамдесетих / Срећко Михаиловић.- Београд. Институт за друштвене науке , Центар за политиколошка истраживања и јавно мњење, 1990.- (Стара Пазова. 16 мај)- 319 стр.; илустр.; 24 цм.- II-494
ДЕЧАНИ и византијска : Уметност средином XIV века : Међународни научни скуп повоидом 650 година манастира Дечана: Септембар 1985.- Београд: САНУ; Приштина : Јединство, 1989.-446 стр.; 20 цм.- III-41
ДЕЧАНСКИ споменици / Скупио и издао Архимандрит дечансаки Серафим Ристић.- Београд: Државна штампарија, 1964.- 84 стр.; 21 цм.- II-252
ДЕШИЋ, Милорад / Западнобосанки ијекавски говор.- СРПСКИ дијалектички зборник.-Београд:. Институт за српскохрватски језик, 1976.-316.; 25 цм .- II-667/21
ДИАНА / Diana (Beograd).-Beograd: Narodni muzej Beograd.- Vol-1.iss.1(Spring 1997).-Beograd: Nationa l museum Belgrade, 1997.-.-29 cm. Broj 12-2007/2008.-167 str.: ilustr.- III-37
ДИАНА.-Београд: Народни музеј Београд, 1997.- Vol-1..iss.1.-29 cm.- (Oдељење за превремену заштиту).- Број 12-2007/2008.-167 стр.; Број 13-2007/2009.-152 стр.- III-76
ДИЗДАРЕВИЋ Крњењвић Хатиџа / Утва златокрила: дело/творност традиције / Хатиџа Диздаревић Крњевић.- Београд:“Филип Вишњић“, 1997 (Београд: „Филип Вишњић“).- 365 стр.; 21 цм (Библиотека Албатрост; књ. 62).- II-1410
ДИКЕНС, Чарлс / Давид Коперфилд / Чарлс Дикенс; [превео Михаило Ђорђевић] .- Београд: Новости, 2006 (Штампано у Европи).- 739 стр.; 21 цм.- (Библиотека Миленијум / [Новости Београд]; 28).- II-1810
ДИМА, Александар, ст. / Три мускетара / Александар Дима; превео Душан Л. Ђокић.- Београд: Новости, 2006 (Штампано у Европи).- 591 стр.; 21 цм.- (Библиотека Миленијум / [Новости Београд]; 20).- II-1802
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Сергије / Дубровачки каравани у Јужној Србији у XVII веку / Сергије Димитријевић.- Београд: Српска академија наука, 1958.- 207 стр .- II-938
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Сергије / Социјалистички раднички покрет у Србији 1870-1918/ Сергије Димитријевић.- Београд; Нолит, 1982.-350 стр.; 24 цм.- (Библиотека Историја).- II-467
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Станиша / Социолошко – правна мисао Ђорђа Тасића : (монографија) / Синиша Димитријевић.- Косовска Митровица : Филозофски факултет, 2003 (Краљево : Ofest pres).-126 стр., 20 цм.- II-1025
ДИМИЋ, Душан / Ономастика Средске жупе (поменици Горњеселске парохије и антропонимија и допонимија) / Душан Димић.- Приштина: Институт за српску културу, 2003.- 139 стр.- 23 цм .- II-1479
ДИМИЋ, Љубодраг / Срби и Југославија: простор, друштво, политика: (поглед с краја века) / Љубодраг Димић.- Београд: Стубови културе, 1998 (Београд: Репортер).- 197 стр.: слика аутора; 16 цм.- (Библиотека Минут, књ. 50).- II-2026
ДИМИЋ, Љубомир / В.: Зеља живих / Владимир Сојначедвић, Ђорђе Борозан, Љубомир Димић.-. III-201
ДИМИЋ, Мома / Живео живот Тола Манојловић /Мома Димић.- Нови Сад: Прометеј, 1996 (Нови Београд) Географ.- 290 стр.; илустр.; 18 цм.- II-1244
ДИМИЋ, Мома / Посвета: песме /Мома Димић.-Београд: Ново дело, 1986(Београд: Просвета).-70 стр.; 20 цм.- (Савремена поезија) I Димић, Мома.- II-419
ДИНИЋ-Кнежевић, Душанка / Положај жена у Дубровнику у XIII и XIV веку / Душанка Динић- Кнежевић.- Београд: САНУ, 1974.- XIII, 223 STR./ 24 цм.- (Посебно издање књ.2).- II-226
ДИНИЋ-Кнежевић, Душанка / Положај жена у Дубровнику у XIII и XIV веку / Душанка Динић- Кнежевић.- Београд: САНУ, 1974.- XIII, 223 STR./ 24 цм.- (Посебно издање књ.2).- II-226
ДИНИЋ-Кнежевић, Душанлка / Тканине у привреди средњовековног Дубровника / Душанка Динић- Кнежевић.- Београд.: САНУ 1982.-340 стр.; 24 цм.- (Посебна издања САНУ ; књ.540.- Одељење историјских наука; књ.8).- II-686/540 (8)
ДИНКО, Давидов / Српска уметничка ћирилица: калиграфија Захариа Орфелина / Данко Давидов.- Београд: Просвета: балканолошки институт САНУ, 1994 (Београд: БИГЗ).- 216 стр.; илустр.; 25 цм.- (Посебна издања / Балканолошки институт САНУ; књ. 57).- III-202
ДИПЛОМАТСКО представништво Србије у Бечу. Т.1. 1874-1877 / приредили: Мирослав Перишић, елица Рељић, Светоизар Ријак.- Београд: Архив Србије.- 594 стр.; илустр.; 24 цм.- II-2391
ДИШЉЕНКОВИЋ, Душанка М. / Распето Косово: сонети / Душанка М. Дишљенковић.-1. Изд.- Ниш: ДМ Дишљенковић, 2006 (Ниш: Галеб).- 84 стр.;21 цм.- II-373
ДИШЉЕНКОВИЋ, Душанка М. /Моја крила: сонети / Душанка М. Дишљаковић. (1. изд.).- Београд: Књижевни клуб "Бранко Ћопић".- 200 (Ниш:АМЕК).- 156 стр.; 21 цм.- II-1644
ДНЕВНИК Косте Миловановића Пећанца: од 1916. до 1918. године / приредила Божица Младеновић; уредник Славенко Терзић.- Београд: Историјски институт САНУ, 1998 (Краљево: Слово).- 184 стр.: илустр.; 24 цм.- (Грађа / Историјски институт Српске академије наука и уметности; књ. 34. Извори за историју српског народа у ХIХ и ХХ веку; књ. 1).- II-1865
ДОБРОВОЉАЧКИ гласник: часопис Удружења ратних добровољаца 1912-1918, њихових потомака и поштовалаца . - Београд: Удружење ратних добровољаца 1912-1918, њихових потомака, 1991.- 24 цм .- Год.VIII.-бр.-11.-јун 1998.-230 стр.; Год.VI.-бр.-28.-децембар 2006.-294 стр.- II-1277
ДОГАНЏИЋ , Станоје / Развој и структурне промене индустрије СР Србије / Станоје Доганџић.- Приштина: Јединство, 1978.- 250 стр.; 24 цм.- Литература: стр.241-246 (два примерка).- II-213
ДОДЕРОВИЋ, Мирослав / Антартик: регионално-географски аспекти / Мирослав Додеровић,-. Никшић: Филозофски факултет; Институт за географију; Студијски програм за географију, 2011.- 82 стр.; 25 цм.- II-2329
ДОДЕРОВИЋ, Мирослав / Средња Америка: простор и становништво / Мирослав Додеровић.- Никшић: Географски институт Филозофског факултета, 2011.- 230 стр.- 24 цм.- II-2330
ДОДЕРОВИЋ, Миурослав / Океанија регионално-географски преглед / Мирослав Додеровић.- Никшић: Институт за географију; Студијски програм за географију Филозофског факултета 2010.- 220 стр.; 24 цм.- II-2327
ДОДИЋ, Михајло / Златни новац Европе / Михајло Дарић.-Београд: Панбулиик, 1988.-235 стр.; 25 цм.- II-462
ДОКТОРИ, наука 1907до 1996; Магистри наука 1962 до 1996. Специјалисти 1962 до 1966./ (главни и одговорни уредник Коста Андрејевић).-Београд: Задужбина Андрејевић, 1999. (Београд: Биг Штампа).-98 стр.: 24 цм.- (Едиција Научници Југославије, св.1) (два примерка).- II-1357/1
ДОКУМЕНТИ О Рашкој облсти: 1890-1899 / приредио Милић Ф. Петровић: фотографије Вукадин Шљукић; карте Драган Поповски; превод на енглески Слађана Бојковић; превод на руски Сава Ристић.- Београд: Историјски музеј Србије, 1997 (Београд: Панграф).- 661 стр.: илустр.: 24 цм.- II-1918
ДОКУМЕНТИ о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914 /уредник академик Васа Чубриловић.- Београд: САНУ, Одељење историјских наука 1980. књ. VII, св.2.- ( 1/14. мај – 22. јули / 4. август 1914).- приредили: Владимир Дедијер, Живота Антић.- 855 стр.- II-682
ДОКУМЕНТИ о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914 /уредник академик Васа Чубриловић.- Београд: САНУ, Одељење историјских наука 1981. књ. VI, св. 1. (1/14. јануар – 31. март/13. април 1913.).- приредио Душан Лукач, 563 стр.- II-682
ДОКУМЕНТИ о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914 /уредник академик Васа Чубриловић.- Београд: САНУ, Одељење историјских наука 1981. књ. VI, св. 2. – (1/14. април – 30. јуни/13. јули 1913.).- приредио Душан Лукач, 681 стр.- II-862
ДОКУМЕНТИ о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914 /уредник академик Васа Чубриловић.- Београд: САНУ, Одељење историјских наука 1983. књ. VI, св. 3.- (1-14. јули – 31. децембар 1913/13. јануар 1914.) .- приредио Климент Џамбазовски.- 608 стр.- II-862
ДОКУМЕНТИ о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914 /уредник Василије Крестић.- Београд: САНУ, Одељење историјских наука 1999. књ. I, св. 2; 15/28. фебруар 1904 – 31 децембар 1904/13. јануар 1905. / прир. Андрија Раденић. 1998.- 1060 стр.- II-2344 /I/2
ДОКУМЕНТИ о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914 /уредник Радован Самарџић.- Београд: САНУ, 1991. књ. I, св. 1; 29.мај/11. Јун 1903 – 14/27. Фебруар 1904 / прир. Андрија Раденић. 1991.- 1008 стр.- II-862
ДОКУМЕНТИ о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914 /уредник Радован Самарџић.- Београд: САНУ, Одељење историјских наука 1980. књ. VII, св.1.- (1/14. јануар – 30. април / 13. мај 1914.) .- приредили: Владимир Дедијер, Живота Антић.- 825 стр.- II-862
ДОКУМЕНТИ о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914 /уредник Радован Самарџић.- Београд: САНУ, Одељење историјских наука 1984. књ. V, св. 1 1/14. јануар – 14/27.јули 1912. / приредио Михаило Војоводић.- 1969 стр.- II-862
ДОКУМЕНТИ о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914 /уредник Радован Самарџић.- Београд: САНУ, Одељење историјских наука 1986. књ. V, св. 3.- 5/18. октобар – 31. децембар 1912/13. јануар 1913 .- приредио Михаило Војводић.- 798 стр.- II-862
ДОКУМЕНТИ о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914 Књ. 3, додатак, Организација Српске одбране 1908. Године: из фондова Архива Србије / приредила Љиљана Алењксић-Пејковић; уредник Василије Крестић.- Београд: САНУ, Одељење историјских наука, 2011.- 420 стр.; 24 цм.- II-682/III(1)
ДОКУМЕНТИ о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914 Књ. 3, св 1/I, 1/14. jануар -15./27 март 1908 године: из фондова Архива Србије / приредили:Михаило Војводић, Љиљана Алексић Пејковић.- Београд: СНУ, Одељење историјских наука, 2010.- 760 стр.; 24 цм .- II-682/III(1/I)
ДОКУМЕНТИ о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914 Књ. 3, св 1/II, 16/29. март -31 мај/13.јун 1908 године: из фондова Архива Србије / приредили:Михаило Војводић, Љиљана Алексић Пејковић.- Београд: СНУ, Одељење историјских наука, 2010.- 716-1416 стр.; 24 цм.- II-682/III(1/II)
ДОКУМЕНТИ о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914 Књ. 3, св 2/I, 1/14. јуни – 15/28.јули 1908 године: из фондова Архива Србије / приредили:Михаило Војводић, Љиљана Алексић Пејковић.- Београд: СНУ, Одељење историјских наука, 2011.- 716-548 стр.; 24 цм.- II-682/III(2/I)
ДОКУМЕНТИ о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914 Књ. 4, св 3/I, 1/14. jaнуар -31 март / 13. април 1911. године / приредили: Љиљана Алексић Пејковић, Климент Џамбазовски.- Београд: СНУ, Одељење историјских наука, 2009.- 727 стр.; 24 цм.- II-682/IV(3/1)
ДОКУМЕНТИ о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914 Књ. 4, св 3/II, 1/14. април -30 јуни / 13. Јули 1911. године / приредили: Љиљана Алексић Пејковић, Климент Џамбазовски.- Београд: СНУ, Одељење историјских наука, 2009.- 729-1568 стр.; 24 цм.- II-682/IV(3/2)
ДОКУМЕНТИ о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914 Књ. 4, св 4/ II, 1/14. октобар -31. децембр 2911/ 13. јануара 1912. године / приредили: Љиљана Алексић Пејковић, Климент Џамбазовски.- Београд: СНУ, Одељење историјских наука, 2009.- 970-1799 стр.; 24 цм.- II-682/IV(4/II)
ДОКУМЕНТИ о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914 Књ. 4, св 4I, 1/14. јула -30 септембар / 13. октобар 1911. године / приредили: Љиљана Алексић Пејковић, Климент Џамбазовски.- Београд: СНУ, Одељење историјских наука, 2009.- 968 стр.; 24 цм.- II-682/IV(4/1)
ДОКУМЕНТИ о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914.- Београд: САНУ, Одељење историјских наука 2004. књ. II, св.3/ I.- ( 1/14. јануар – 2/15 април 1907 / приредили:Љиљана Алексић-Пејаковић ; Живота Антић.- 732стр.; 24 цм.- II-682/II(3/I)
ДОКУМЕНТИ о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914.- Београд: САНУ, Одељење историјских наука 2004. књ. II, св.3/II.- ( 2/15. април – 30. Јуни/13.јули 1907 / приредили:Љиљана Алексић-Пејаковић ; Живота Антић.- 732-1393стр.; 24 цм.- II-682/II(3/II)
ДОКУМЕНТИ о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914.- Београд: САНУ, Одељење историјских наука 2006. књ. II, св.2/I.- ( 1/14. јули – 30. септембар/13.октобар 1906/ приредили:Љиљана Алексић-Пејаковић ; Живота Антић.- 443. стр; 24 цм.- II-682/II(2/I)
ДОКУМЕНТИ о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914.- Београд: САНУ, Одељење историјских наука 2006. књ. II, св.2/II.- ( 1/14. октобар – 30. децембар 1906/ 13. Јануар 2017.; приредили:Љиљана Алексић-Пејаковић ; Живота Антић.- 446-1080. стр; 24 цм.- II-682/II(2/II)
ДОКУМЕНТИ о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914.- Београд: САНУ, Одељење историјских наука 2008. књ. II, св.4/ I.- ( 1/14. јулиу – 30 септембар. 1907/13. октобар 1907).- приредили:Љиљана Алексић-Пејаковић ; Живота Антић.- 579 стр.; 24 цм.- II-682/II(4/I)
ДОКУМЕНТИ о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914.- Београд: САНУ, Одељење историјских наука 2008. књ. II, св.4/ II.- ( 1/14. октобар – 31 децембар. 1907/13. јануар 1908).- приредили:Љиљана Алексић-Пејаковић ; Живота Антић.- 579/1131стр.; 24 цм.- II-682/II(4/II)
ДОКУМЕНТИ о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914.- књ. 2, додатак 1, Организација Српске одбране 1903-1905.године: из фондова Архива Србије / приредили:Љиљана Алексић-Пејаковић; уредник Василије Крестић.- Београд: САНУ, Одељење историјских наука, 2008.- 772 стр.: табеле; 24 цм.- II-682/II(1)
ДОКУМЕНТИ о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914.- књ. 2, додатак 2, Организација Српске одбране 1906.године: из фондова Архива Србије / приредили:Љиљана Алексић-Пејаковић; Живота Антонић.- Београд: САНУ, Одељење историјских наука, 2007.- 746 стр.; 24 цм.- II-682/II(2)
ДОКУМЕНТИ о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914.- књ. 2, додатак 3, Организација Српске одбране 1907.године: из фондова Архива Србије / приредили:Љиљана Алексић-Пејаковић; Живота Антонић.- Београд: САНУ, Одељење историјских наука, 2008.- 630 стр.; 24 цм.- II-682/II(3)
ДОКУМЕНТИ о спољној политици Социјалистичке федеративне Републике Југославиије .- Београд : Југословенски преглед ; Савезни секретаријат за иностране послове . Центар за информационо –документационе послове : Институт за међународну политику и привреду .- 24 цм.- Год:1945.- (1984).-426 стр.; Год:1941-1945.-(1988).-519 стр.; Год:1946.-књ.I.-1985.-454 стр.; II-1103
ДОКУМЕНТИ о спољној политици СФРЈ / Београд: Савезни секретаријат за иностране послове; Институт за међунарону политику и привреду: Југословенски преглед, 1984.- 24 цм.- 1941-1945; књ. I; 519 стр.- 1945.- 426 стр.;.- 1946.- књ. I и књ. II.- 454 стр.- 1947. - књ. II.- 572 стр. - 1949. – 517 стр.- II-1104
ДОКУМЕНТИ о спољној политици СФРЈ 1941-1945(I).- Београд: Југословенски преглед. Савезни секретаријат за информисање . Центар за информационо –документационе послове, 1988.- 519., 24 цм.- II-729
ДОКУМЕНТИ о спољној политици СФРЈ 1947.- Београд:Савезни секретаријат за иностране послове . Центар за информационо-документационе послове . Институт за међународну политике и привреду .; 24 цм.- Књ.I.-1985.-666 стр.; Књ.II.-1986.-572 стр.- II-729/1947(I-II)
ДОКУМЕНТИ о спољној политици СФРЈ….- Год 1946.-књ.II.-1985.-470 стр.; Год 1947.-књ.II.-1986.-572 стр.; .- II-1103
ДОКУМЕНТИ централних органа КПЈ НОР и револуција (1941-1945) / приредио Младен Стефановић.- Београд: Комунист, 1985.-22 цм.- Књ.2: (16. септембар-31 децембар 1941).538 стр. - II-561/2
ДОКУМЕНТИ централних органа КПЈ: И револуција (1941-1945) / приредио Радомир Вујошевић.- Београд: Комунист, 1985.- 2 књ.; 22 цм.- Књ.1: (6 .април- 15 .септембар 1941).-1985.-527 . стр.- II-561/1
ДОМАНОВИЋ, Радоје / Мртво море / Радоје Домановић.- Београд: Политика: Народна књига, 2005 (Београд: Народна књига).- 181 стр.; 21 цм.- (Бисери српске књижевности; књ. бр. 25).- II-1823
ДОМАНОВИЋ, Радоје / Приповетке , Фељтони, Писма, Хронологија, Библиографија / Радоје Домановић; приредили: Милорад Ђурић, Љубиша Јеремић;- Београд (итд): БИГЗ (итд.).- 413 стр.; 24 цм.- (Изабрана дела Радоја Домановића; књ.2).- II-529/2
ДОМАНОВИЋ, Радоје / Сатире; Приповетке / Радоје Домановић; приредили Милорад Ђурић, Љубиша Јеремић.- Београд (итд): БИГЗ, 1989.- 473. Стр; 24 цм.- (Изабрана дела Радоја Домановића; књ.1).- II-529/1
ДОМЕТИ: часопис за културу (излази у пролеће, лето,, јесен и зиму).- Сомбор: Градска библиотека "Карло Бијелицки".- 24 цм.- Бр 94-95.- јесен-зима 1998.- 120 стр.- II-1952
ДОНЧИЋ, Милоје / Трошна катедра / Милоје Дончић.- Приштина: Јединство, 1987 (Ниш: Просвета).- 68 сгтр.; 20 цм.- (Библиотека Стремљења).- II-10
ДОПУНЕ и поправке Српске библиографије Стојана Новаковића / Приредио Драган Бараћ.- Београд: Народна библиотека Србије , 2004 (Београд: Желнид).-182.; 24 цм.- II-1276
ДОСТОЈЕВСКИ, Фјодор Михајлович / Браћа Карамазови / Фјодр М. Достојевски; превод Јован Максимовић.- Београд: Новости, 2006 (Штампано у Европи).- 977.; 21 цм.- (Библиотека Миленијум / [Новости, Београд] ; 10).- II-1792
ДРАГАНИЋ Трипко / Савремени изазови и утицаји верског туризма .- Никшић: Институт за српску културу, 2017.- 262 стр.; 24 цм.- (Библиотека: Монографије књ. 7.).- II-2275
ДРАГИШИЋ, Јован, 1836-1915.- Јека од гусала и друге песме / Јован Драгашевић ; прирерио Велиша Јоксимовић: Центар за културу Пожаревац, 2014.- 199 стр:; 21 цм (Едиција Браничево).- II-2187
ДРАГИШИЋ, Петар / Односи Југославије и Аустрије 1945-1955.- Београед: Институт за новију историју Србије, 2013.- 205 стр.: илустр.; 24 цм (Библиотека студије иу монографије/ Институт за новију историју Србије; књ. 93).- II-2249
ДРАГОВИЋ, Вук / Српска штампа између два рата I : основа за библиографију српске периодике 1915-1915 / Вук Дргаовић.- Београд: САН: Историјски институт 1956.- 422 стр.; 25 цм.- (САН: Грађа књ.XI; Историјски институт , књ.8).- II-900
ДРАШКИЋ, Мирослав / Народне ношње ( Северозападне Босне/ Мирослав Драшкић.- Зеница : Музеј града, 1972.- књ; 24 цм.- II-222/II
ДРАШКОВИЋ, Александар / Српски народ на међи вјекова . прилог решавању српског националног програма / Александар Драшковић.- Београд: Стручна књига , 1997 (Београд: Стручна књига). -226; 24 цм.- II- 341
ДРАШКОВИЋ, Владо / Огледи из синтаксе и историје француског језика /Владо Драшковић.- Београд: Филолошки факултет Београдског универзитета , 1969.- 307 стр.; 20 цм.- (Монографије ; књ. XXIX).- II-697/29
ДРАШКОВИЋ, Вук / Којекуде Србијо .- Београд: Нова књига и "Глас Цркве" (Шабац:Предузеће "Драган Срнић").- 144.; 21 цм.- II- 1679
ДРАШКОВИЋ, Вук / Руски конзул: роман / Вук Драшковић.- Београд: аутор, 1988.- 398 стр.; 20 цм.- II-142
Древне хришћанске литургије / превео са руског и црквено-словенског Матеја Матејић; (уредник Мирољуб Јоковић).- (2. изд.).- Рашка: Пета међународна хиландарска конференција: Центар за културу "Градац", 2002 (Ваљево: Агенција "Ваљевац").- 288 стр.; 24 цм.- II-1690
ДРЉАЧА, Душан / Колонизација и живот Рољака у југословенским земљама / Душан Дрљача.- Београд:САНУ Етнографски институт, 1985.- 207 стр.; 25 цм.- (Посебна издања књ.29).- II-660/29
ДРНДАРСКИ, Марија / Никола Томазео и нашђа народна поезија / Мирјана Дрндарски .-Београд: Институт зза књижевност и уметност, 1989.-354 стр.; 21 цм.- (Студије и расправе / Институт за књижевност и уметност : књ.23 ).- II-674/23
ДРНДАРСКИ, Мирјана / Nikola Tomazeo i naša narodna poezija / Mirjana Drndarski .- Beograd : Institut za književnost i umetnost , 1989.-354 str.; 22 cm.- (Studije i rasprave Institut za književnost i umetnost: knj.23) .- II-1307
ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ : od Blickriga do Hirošime : veliki ilustrovani vodič / [urednik Miodrag Nikolić ; prevod Uroš Milivojević].- Beograd : Data status, (Slovačka), 2016.- 372 str. : ilustr. ; 31 cm.- IV-23
ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ: : od Blickriga do Hirošime : veliki ilustrovani vodič / [urednik Miodrag Nikolić ; prevod Uroš Milivojević].- Beograd : Data status, (Slovačka), 2016.- 372 str. : ilustr. ; 31 cm.- IV-23
ДРУШТВЕНЕ промене и положај Рома :зборник радова са научног скупа одржаног 10 и 11. децембра 1992. год /уредници Милош Мацура , Александар Митровић.- Београд: САНУ : Институт за социјалну политику, 1993.- 197 стр.; 24 цм.- (Научни скупови / САНУ ; књ.80. Одељење друштвених наука . Комисија за проучавање живота и обичаја Ром.; књ.2).- II-1081
ДРУШТВНО-политичке заједнице и њихова организација власти , I том: Природа друштвено-политичких заједница.- Београд: Институт друштвених науика - Центар за правна и политичка истраживања, 1986.- 492 стр.; 20 цм.- II-2374
ДУБНОВ, Симон / Кратка историја јеврејског народа.- Београд: Савез јеврејских општина Југославије.- (Београд: ГИРО „Србоштампа“ 1988.- 283 стр.; 20 цм .- II-2344
ДУГАЛИЋ, Љубинко / Квадрат /Љубинко Дугалић.-Краљево: Књижевни клуб, 2001 (Краљево: Анаграф).-72 стр.; 20 цм.- (Библиотека Словар; књ.15).- II-451
ДУДИЋ, Драгојло / Дневник 1941 / Драгојло Дудић; поговор Михајло Пантић.- Београд: Нолит, 1988.- 270 стр.; 20 цм.-. (Српска књижевност. Мемоари, дневници, аутобиографије; 22).- II-109/22
ДУДИЋ, Никола / Стара гробља и надгробни белези у Србији / Никола Дудић.- Београд: Републички завод за заштиту споменика културе: Просвета, 1995 (Нови Сад: Форум).- 492 стр.; илустр.; 24 цм.- Републички завод за заштиту споменика културе.- III-177
ДУКИЋ, Душан / Сава: потамолошка студија / Душан Дукић.- Београд: САН. Географски институт, 1957.- 157 стр.; 25 цм.- (Посебна издања књ.275. Географски институт књ.12).- II-655/8
ДУРСУН, Тарик К. / Реци јој да је волим /Тарик К. Дурсун ; (с турског превела Мирјана Теодосијевић).-Приштина: Јединство, 1988.- 187 стр.; 21 цм.- (Библиотека Јединство).- II-530
ДУХОВНИ геноцид на простору бивше СФТЈ: / приређивачки одбор Љубиша Фолић, Саша Поповић, Петар Пашић, Неђо Ђевић, Мирко Шућур; преводилац Душан Грбић.- Источно Сарајево: НИП Прес, 2005(Београд: НИП Полет Прес).-320 стр.: фотогр. и фотогр. у бојама ; 29 цм.- III-236
ДУХОВНО стваралаштво Чедомира Ребића: зборник научнихрадова / (главни и одговорни уредник Срђан Слолвић).- Приштин а (тј.) Лепосавић: Институт за српску култуеру, 2011.- 300 стр.; 27 цм.- II-2153
ДУШАНИЋ, Слободан / Историја и политика у Плантоновим „Законима „ / Слободан Душанић.- Београд: САНУ, 1990.- 389 стр.; 24 цм.- (Посебна издања САНУ ; књ.15).- II-686/602(15)
ДУШАНОВ законик – 650 година од његовог доношења (Бања Лука, 22. децембар 1999) / главни уредник академик Рајко Кузмановић (1.изд.).- Бања Лука, Академија наука и умјетности Републике Српске, 2000, 418 стр.; 24 цм – Научни скупови, књ. ΙV, Одељење друштвених наука, књ. III.- II-1549
ДУШИ, Минир / Принципи избора рационалних карактеристика извозних торњева / Минир Души.- Приштина: Заједница научних установа КиМ. 1968.- 143 стр.; 24 цм.- (Студије, књ. 11).- II-122/11
ЂАКОВИЋ, Спасоје др / Сукоби на Косову – др Спасоје Ђаковић.- Београд: Народна књига (Београд: Београдски издавачко-графички завод).- 1984.; 451 стр. – 20 цм.- II-1772
ЂАПОВИЋ, Ласта / Земља: веровања и ритуали.- Београд: Етнографски институт САНУ, 1995.- 274 стр.; 21 цм.- (Посебна издања / САНУ (и) Етнографски институт; књ. 39).- II-1892
ЂЕКИЋ, Ђорђе / Свети Јован Владимир: историја и култ / Ђорђе Ђекић.- Лепосавић: Институт за српску културу – Приштина, 2018 (Пирот: При-прес).- 183 стр.; илустр.; 24 цм.- II-2399
ЂЕРЂЕКУ, Енвер / Камени цвет : сонет / Енвер Ђерћеку.- Приштина . Јединство, 1987 /Ниш : Просвета ).-115 стр.; 20 цм.- II-793
ЂИКАНОВИЋ, Весна / Исељавање у Сједињене Америчке Државе: југословенско искуство 1918-1941.- Београд:Институт за новију историју Србије, 2012.- 355 стр.: илустр.; 21 цм.- (Библиотека Студије и Монографије књ. 78).- II-2294
ЂИЛАС о себи, други о Ђиласу: можда роман / (приредио) Горан Лазовић.- Београд: Синиша Лазаревић идр. , 1989 (Бановци: Вис).227 стр.; 23 цм.- (Посебна издања. Едиција Сведочења).- II-350
ЂИЛАС, Алекса / Оспоравана земља: југословенство и револуција / Алекса Ђилас; превела с енглеског Вера Вукелић у сарадњи са аутором.- Београд : Књижевне новине , 1990.- 304 стр.; 24 цм.- II-334
ЂИЛАС, др Јагош К./ Српске школе на Косову од 1856 . до 1912 . / др Јагош К. Ђилас .- Приштина : Заједница научних установа Косова (студије књ.14.), 1969- 332 стр.; 24 цм.- II-1157
ЂИЛАС, Јагош К / Српске школе на Косову и Метохији од Немањића до 1929. године / Јагош К. Ђилас .- Приштина (рј.) Лепосавић: Институт за српску културу, 2000 (Рашка „Раткјо Паујновић).- 328 стр.; Илустр.; 24 цм.- II-1369
ЂИЛАС, Јагош К. / Српске школе на Косову и Метохији од Немањића до 1912. Године / Јагош К. Ђилас.- Приштина (тј.) Лепосавић : Институт за српску културу , 2000 (Рашка : „Ратко Пауновић“).- 328 стр.: илустр 24 цм.- II-1369
ЂИЛАС, Милован / Бесудна земља / Милован Ђилас; приредио и предговор написао Бранко Поповић.- Београд: Политика: Народна књига, 2005 (Београд: Алфа).- 339 стр.; 21 цм.- (Библиотека Сведочанства / [Народна књига и Политика]; књ. бр. 2).- II-1840
ЂИЛАС, Милован / Власт – Милован Ђилас.- Лондон: Наша реч, 1983.- 320 стр.; 24 цм .- II-68
ЂИЛАС, Милован / Несавршено друштво : и даље од „нове класе“ / Милован Ђилас.- Лондон: Наша реч, 1970.- 233 стр.; 21 цм.- II-67
ЂИНЂИЋ, Славољуб / Ратна и револуционарна тематика у делима Јакуба Кадрија Караосманоглуа /Славољуб Ђинђић.-Београд: Филолошки факултет Београдског универзитета, 1967.- 140 стр.; 20 цм.- (Монографије ; књ.XV).- II-697/15
ЂИНОВИЋ, Ранко Видов / Метох у пламену / Ранко Видов Ђиновић.- Приштина : „Глигорије Божовић“, 1995 (Приштина : „Грачаноица „ ).- 53 стр.; 20 цм.- (Библиотека Стремљења).- II-1147
ЂОКИЋ, Радиша / Афоризми: од А до Ш / Радиша В.-Ђокић.- (1.изд).- Крушевац: Багдала, 1990 (Беч: аутор ).-189 стр.; 21 цм.- (Библиотека „Савремени афоризми“) .- II-947
ЂОКОВИЋ, Милета / Монографија села Лепосавић / Милета Ђоковић.- Краљево: Графиколор, 2015 (Краљево: Graficolor).- 94 стр.; 21 цм.- II-2401
ЂОКОВИЋ, Милета / Основни делови тетралогије / Милета Ђоковић.- 2. изд. Косовска Митровица: Књижевно друштво Косова и Метохије, 2019.- (Ниш: Галаксијанис).- 128 стр.: ауторова слика; 21 цм .- (Едиција Притоке).- II-2400
ЂОКОВИЋ, Милорад / Косметски досије: исповести и судбине прогнаних Косоваца/ Милорад Ђоковић.- Београд: Аи З Досије, 1990.- 235 стр.; 21 цм.- II-347
ЂОРЂЕВИЋ Призренац, Манојло / Љубав у сујети или Отровница: драма у четири чина / (приређивач Марта Фрајнд).- Београд: Музеј позоришне уметности Србије, 2000 (Београд: Србоштампа).- 209 стр.; 15 цм.- (Београд Драмска баштина: коло 7. књ. 4).- II-1640
ЂОРЂЕВИЋ, Ана М. 821.163.41.09-32 Мтавуљ С. Вера у стварање (верски мотиви у приповеткама Симе Матавуља) / Ана Ђорђевић, - Приштина (тј.) Лепосавић: Институт за српску културу, 2011 (Београд: Принт-промет).- 275 стр.; ауторкина слика; 21 цм
ЂОРЂЕВИЋ, Бранислав / О кнезовима под турском управом / Бранислав Ђурђев.- Београд: Српска академија наука, 1949.- 37 цм.; 24 цм.- (Историјски часопис. Орган Историјског института САН ; год I, св.1-2).- II-978
ЂОРЂЕВИЋ, Владан / Успомене / Владан Ђорђевић; избор и поговор Светлана Слапшек.- Београд: Нолит, 1988.- 427 ст.; 20 цм.- (Мемоари, дневници, аутобиографије; 12) .- II-109/12
ЂОРЂЕВИЋ, Горан / Сентадерија и друге песме / Горан Ђорђевић.- Исток: Хвосно . Дом културе „Свети Сава“, 2007 (Рашка: Грамис).-96 стр.; 21 цм.- II-379
ЂОРЂЕВИЋ, Горица / Капије сна / Горица Ђорђевић.- Крушевац: Народна библиотека , 2007 (Крушевац: Графика Симић).- 93 стр., илустр.; 21 цм .- II-934
ЂОРЂЕВИЋ, Деса / Народне игре Шумадије и Поморавља / Деса Ђорђевић.- Згреб: Културно просвећени сабор, 1988.- 200 стр.; 24 цм.- (Библиотека „Народни плесови Југославије).- II-435
ЂОРЂЕВИЋ, Димитрије / Аустро –српски сукоб око пројеката новопазарске железнице: Отисак из Историјског часописа VII, Орган Историјског института САН /Димитрије Ђорђевић.- Београд: САН, 1957.- 213-248 стр.; 25 цм (два примерка).- II-980
ЂОРЂЕВИЋ, Драгомир / Шта нос тражи код мог прста /Драгомир Ђорђевић; -Приштина : Јединство, 1990, (Београд: Култура).- 105 стр.; 24 цм.- (Божур).- II-546
ЂОРЂЕВИЋ, Драгослав / Одаја за реч / Драгослав Ђорђевић.- Нови Сад: Матица српска, 2000 (Нови Сад: Верзел).- 48 стр.; 17 цм.- (Библиотека прва књига; 217).- II-1646
ЂОРЂЕВИЋ, Драгутин М. / В.: Народне песме из лесковачке области / Сакупио Драгутин М.Ђорђевић, приредио Момчило Златановић.- Београд . САНУ, 1990.- XV, 231 стр: 11 сл.; 25 цм.- (Српски етнографски зборник ; XCV).- II-660/95
ЂОРЂЕВИЋ, Ђорђије / Потврда вечности : старе и нове песме / Ђорђије Ђоровић- Ђоле .- Приштина.- II-1140
ЂОРЂЕВИЋ, Живота / Чукур-чесма 1862.: Студија о одласку Турака из Србије / Живота Ђорђевић.-Београд: Нолит, 1983.-316 стр.: 20 цм.- (Библиотека Историја).- II-486
ЂОРЂЕВИЋ, Јадранка / Сроднички односи у Врању, Београд: САНУ, Етнографски институт, 2001 (Београд: Чигоја штампа).- 139 стр.; 21 цм.- (Посебна издања 7 [САНУ, Егнографски институт]; књ. 45).- II-1896
ЂОРЂЕВИЋ, Јелена / Поимање природе у делима Драгољуба Јовановића / Јелена Ђорђевић.- (1. изд.).- Ниш: Комренски социолошки сусрети, 2001 (Ниш: CRON).- 63 стр.; 21 цм.- (Библиотека "Коморен") .- II-1628
ЂОРЂЕВИЋ, Милан П. / Србија и Југословени за време рата: 1914-1918 / Милан П. Ђорђевић; поговор Драгољуб Р. Живојиновић.- Београд . Библиотека града Београда , 1991 (Бор : Бакар).- 292 стр.; 24 цм.- (Библиотека Србије и југословенско питање ; 2 . репринт издања ; 2) (Посебан издања / Библиотека града Београда ; 5).- II-773
ЂОРЂЕВИЋ, Милош / Гојбуљска основна школа : 1926-1996./ Милош Ђорђевић, Божидар Зарковић.- „Глигорије Глиша Елезовић“: Народна и универзитетска библиотека Приштина , 1997. (Призрен : „Графика „).-стр.: Илустрације .; 20 цм.- (Библиотека Баштина).- II-1342
ЂОРЂЕВИЋ, Милош / Дело Вука Филиповића / Милош Ђорђевић.- Приштина (тј.) Лепосавић: Институт за српску културу – Приштина, Београд: Панорама; Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2004.- (Рашка: "Драгољуб Пауновић".- 306 стр.; факс.; 21 цм.- (Библиотека У свету књижевног дела; књ. 12).- II-1489
ЂОРЂЕВИЋ, Милош / Дело Лазар Вучковић / Милош Ђорђевић.- 2 . изд. Приштина : Културна манифестација „Глигорије Глиша Елезовић“, НИП „ Нови свет“; Подгорица : Октоих, 1997 (Графика : Призрен).-160 стр.; 22 цм. (Библиуотека Читање ) Библиографија .- Селективна литература (два примерка).- II-1174
ЂОРЂЕВИЋ, Милош / Додир лета 77 / Милош Ђорђевић, Радоица Барјактаровић, Живојин Радовић.- Приштина : Јединство, 1977.- 79 стр.; 20 цм .- II-828
ЂОРЂЕВИЋ, Милош / Зло/ Милош Ђорђевић.- Врање : Књижевна заједница „Борисав Станкковић“, 1994 (Приштина : „Пергамент“).-58 стр.; 20 цм. (Библиотека Вијалет).- II-1101
ЂОРЂЕВИЋ, Милош / Модели српског романа : 1945-1955/ Милош Ђорђевић.- Приштина : Институт за српску културу ; Београд : Просвета ; Приштина : НИП Нови свет , 1996 (Приштина : НИП „ Нови свет“ ).-370 стр.; 20 цм. (четири примерка).- II-1172
ЂОРЂЕВИЋ, Милош / Свети ја: изабране песме / Милош Ђорђевић.-Вршасловенски-историјски часописц: Књижевна општина ; Ниш: Просвета , 1992.(Косовска Митровица : Прогрес).-180 стр.: илустр.; 18 цм.- Библиотека КОБ: књ.83) (три примерка).- II-1100
ЂОРЂЕВИЋ, Милош / Српске школе у Вучитрну 1912-1998 / Милош Ђорђевић, Милован Ј. Богавац , Јасна Љ. Парлић- Божовић.- Приштина : Институт за српску културу . Културна манифестација „Григорије Глиша Елезовић „ . Народна и универзитетска библиотелка Приштина , 1998 (Призрен: „Графилка „).-232 стр., 21 цм.- (Библиотека „ Баштина“књ . 2) (пет примерака) .- II-1372
ЂОРЂЕВИЋ, Милош / Стваралачки дух и аналитички чин 1 / Милош Ђорђевић.- Приштина (тј. Лепосавић): Институт за српску куктуру; Београд: Стручна књига, 2001 (Београд. Стручна књига).- 242 стр.; 21 цм.- (Библиотека Свет књижевног дела; књ. 4).- II-1490
ЂОРЂЕВИЋ, Милош / Стваралачки дух и аналитички чин 2 / Милош Ђорђевић.- Приштина: Институт за српску културу: НУБ "Иво Андрић"; Косовска Митровица: Филолошки факултет, 2002 (Београд: Стручна књига).- 252 стр.; 21 цм.- (Библиотека У свету књижевног дела; књ. 8).- II-1491
ЂОРЂЕВИЋ, Миодраг Ј. / Између црног и црвеног фашизма- у оснабричком логору /Миодраг Ј. Ђорђевић.- Лондон: Савез „Ослобођење“ 1962.-166 стр.; 21 цм.- (Библиотека „Наше Дело“ 10-12).- II-421
ЂОРЂЕВИЋ, Радомир / Град и графити: политички графити у северној Косовској Митровици / Радомир Ђорђевић.- 1. Изд.- Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2011 (Краљево: Либро кампани).- 140 стр.: илусњтр.; 21 цм.- II-1736
ЂОРЂЕВИЋ, Радомир Д. / Опсене и лажи.: Порекло Албанаца у делима наших историчара новијег века / Радомир Д. Ђорђевић.-1 изд.- Ниш: Кућа књиге – Сербона , 2012 (Ниш: Универза).-237 стр.; 20 цм.- II-443
ЂОРЂЕВИЋ, Радомир Д./ Педагогија код Срба и њени антички антички корени : да ли је српска педагогија старија од грчке / Радомир Д. Ђорђевић, Драгана Б. Ђорђевић.- Ниш: Кућа књиге Сербона , 2016.- 145 стр.; илустр.; 21 цм .- II-917
ЂОРЂЕВИЋ, Сава М. / Споменица др Рајсу: Од срца к срцу. Епопеја српске и савезничке војске 1914.-1918 / Сава М. Ђорђевић.-Шабац: Сава М. Ђорђевић., 1988.- 168.; 27 цм.- III-63
ЂОРЂЕВИЋ, Тихомир Д. / Рашка и околина / Тихомир Д. Ђорђевић.- Рашка: СИЗ културе СО Рашка; (ГИТРО "Слово", 1987.- 800 стр.- II-1687 ( код Јована Симијановића)
ЂОРЂЕВИЋ, Тихомир Р. / Деца у веровањима и обичајима нашега народа /Тихомир Р. Ђорђевић.-Бепоград. Идеа, Ниш. Просвета , 1990 (Ниш. Просвета).-300 стр.; 20 цм.- II-473
ЂОРИЋ, Петар / Историја српске ћирилице : палеогарфско-филолошки прилози / Петар Ђорић.-III изд.-Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1990 (Ниш: Просвета ).-532 стр.; илустр.; 28 цм.- III-143
ЂУБИРИЋ, Слађана С. / Освета и казна: социолошко истраживање крвне освете на Косову и Метохији / Слађана С. Ђурић.- (1.изд.).- Ниш: Просвета, 1998. (Ниш: Просвета).- 341 стр.-; 24 цм.- (Библиотека Свет културе).- II-1957
ЂУЗА, Петар / Косовски мотиви у делу Драгослава Васиљевића- Фиге / Петар Ђуза.- Пришина : Институт за проучавање културе Срба , Црногораца , Хрвата и Муслимана , 1991.- 124-132 стр.; 24 цм.- (Сепарат из гласника Баштина ; св.2).- II-1034
ЂУЗА, Петар / Синкретизам Милоша Црњанског / Петар Ђуза.- Београд: Чигоја штампа ; Српска Каменица : Универзитет Едукос; Звечан : Факултет уметности, 2001.- 133 стр.; илустр.; 21 цм.- II-1177
ЂУКАНОВИЋ, Марија / Кроз турску народну поезију / Марија Ђукановић.- Београд: Филололошки факултет Београдског факултета, 1969.- 170 стр.; 20 цм.- (Монографије, књ. 23).- II-675/23
ЂУКАНОВИЋ, Марија / Кроз Турску народну поезију / Марија Ђукановић.-Београд: Филолошки факултет Београдског универзитета , 1969.- 170 стр.; 20 цм,. Монографије ; књ.XXIII).- II-697/23
ЂУКАНОВИЋ, Марија / Римована аутобиографија варвари Али-Паше /Марија Ђукановић.- Београд: Филолошки факултет Београдског универзитета , 1967.-114 стр.; 20 цм.- (Монографије ; књ.X).- II-697/10
ЂУКИЋ, Трифун / Изабране пјесме / Трифун Ђукић; - Подгорица ; Октоих , 1994 (Суботица : Бирографика).-167 стр., 20 цм. (Библиотека Савременици).- II-1135
ЂУРАКОВ, Никодим Хаџи протосинђел / Ректори призренске богословије: поводом њене 130-годишњице 1871-2001./протосинђел Никодим Ђураков.- Манастир Светог Романа, 2001.- (Лапово: Колор прес).- 286 стр.; 24 цм.- II-1771
ЂУРЂЕВИЋ, Бранислав / Проучавање важнијих типова ораха на Косову и Метохији / Бранислав Ђурђевић.- Приштина: Заједница научних установа КиМ. 1968.- 196 стр.; 24 цм.- (Студије, књ. 9) .- II-122/9
ЂУРИЋ, Вељко / Прилози за историју Српске православне цркве 1. / Вељко Ђурић Мишина.- Приштина; Лепосавић: Институт за српску културу, 2006. Београд: Драслар парзтнер).-259 стр.; 21 цм.- (Монографије и студије / Институт за српску културу, Лепосавић; 1).- II-1735/1
ЂУРИЋ, Вељко / Прилози за историју Српске православне цркве. 2 / Вељко Ђурић Мишина.- Приштина; Лепосавић: Институт за српску културу, 2007 (Београд: Драслар парзтнер).- 217 стр.: факс; 21 цм.- (Монографије и студије / Институт за српску културу, Лепосавић; 2).- II-1735/2
ЂУРИЋ, Војислав.- Б.: На траговима Војислава Ђурића.- III-239
ЂУРИЋ, Игор М. / Колона / Игор М. Ђурић.- Исток: ДК „ Свети Сава „, (Рашка : Грамис).- 314 стр.; 21 цм.- II-709
ЂУРИЋ, Маја / Чудесна књига :збирка приповедака / Маја Ђурић.- Нови Сад: Прометеј, 1977 (Нови Сад: Duplex9.-195 стр.; 18 цм.- II-1243
ЂУРИЋ, Милован / Приче за причу / Милован Ђурић.- Београд: Народна књига – Алфа, 2006 (Београд: Алфа).- 193 стр.; 20 цм.- (Бивблиотека Савремени српски писци / (Народна књига – Алфа).- II-1944
ЂУРИЋ, Мишина Вељко / Шта ће у Сплиту Свети Сава.- Београд: В. Ђурић, 2007 (Београд:Драслер партнер).- 216 стр.: илустр..; 21 цм.- II-2236
ЂУРИЋ, Мишина Вељко, Шта ће у Сплиту Свети Сава.- Београд: В. Ђурић, 2007 (Београд:Драслер партнер).- 216 стр.: илустр..; 21 цм.- II-2236
ЂУРИЋ, Слађана С. / Освета и казна: социолошко истраживање крвне освете на Косову и Метохији.- (1. изд.).- Ниш: Просвета, 1998 (Ниш: Просвета).- 340 стр.; 24 цм.- (Библиотека Свет културе).- II-1957
ЂУРИЧИЋ, Милутин Л. / Остваривање права радника: (обрасци и судска пракса) / Милутин Л. Ђуричић.- Београд: Новинско издавачлка установа Службени лист СФРЈ, 1988.- 235 стр.; 20 цм .- II-23
ЂУРИЧИЋ, Милутин Р. / Чувари бесе / Милутин Р. Ђуричић.- Београд: САНУ, 1979.- 179 стр.; 24 цм.- (Посебна издања , књ.520. Одељење друштвених наука ; књ.83).- II-690/520 (83)
ЂУРИЧИЋ, Слободан / Грачаница : историја и архитектура / Слободан Ђурчић; [ превела Весна Радановић- Коцић].- Београд..; Просвета .- , 1988.-278 стр.; илустр.; 32 цм.- (Библиотека Уметнички споменици).- III-2
ЂУРИЧКОВ, Милутин / Хиландарски печат /Милутин Ђуриковић.- Приштина: „Јединство“, 1992 ( Приштина : „ Грачаница).-77 стр. ; 20 цм.(Библиотека Стремљења).- II-1002
ЂУРИШИЋ, Митар / Приморска оперативна група / Митар Ђуришић.- Београд: Војноисторијски институт; Подгорица: Историјски институт Црне Горе, 1997 (Београд: Чигоја штампа).- 287 стр.: илустр.; 24 цм.- II-1847
ЂУРИШИЋ, Ненад / Нуна / Ненад Ђуришић.- Краљево: Слово, 2001 (Краљево: Слово).- 168 стр.; 20 цм.- (Заустављени рукописи); књ. 5).- II-1417
ЂУРИШИЋ, Ненад / Ожиљци. заустављени рукописи)/ Ненад Ђуришић.- Краљево : Слово , 1998 (Краљево : Слово).-151 стр.; слика аутора; 21 цм.- II-1350
ЂУРОВИЋ, Арсен / Модернизација образовања у Краљевини Србији: 1909-1914 / Арсен Ђуровић.- Београд: Историјски институт, 2004 (Београд: Чигоја штампа).- 288 стр.: илустр.; 24 цм.- (Посебна издања / Историјски институт, Београд; књ.28.- II-272
ЂУРОВИЋ, Жарко / Цврчак на кларинету / Жарко Ђуровић.- Приштина : „ Јединство“, 1993 ( Нови Сад: „ Цврчак“ ).- 66 стр.; 21 цм.- II-1151
ЂУРОВИЋ, Жарко / Цвтрчак на кларинету /Жарко Ђуровић.- Приштина : „Јединство“, 1993 (Нови Сад: „ Цврчак“).-66 стр.; 21 цм.- II-1088
ЕВОЛУЦИЈА популационе политике у Србији: 1945-2004. / уредници: Милош Мацура, Ана Гавриловић.- Београд: САНУ, 2005 (Београд: САНУ).- VI, 426 стр; 24 см.- (Демографски зборник / САНУ, Одељење друштвених наука; књ. 7).- II-2085
ЕВРОПА нација: часопис / уредник Бранислав Матић.- Београд:Ринасцита , 20005-2006 (Београд: Репрограф), 28 цм.- Год.1.бр.1 (јун 2005); бр.2(август 2005); бр.3 (септембар 2005); бр.4(октобар.2005); бр.5 (новембар-децембар 2005); - Год.:2.- бр.6 (јануар-фебруар 2006);бр.7 (март 2006); бр.8 (април 2006); бр.9 (јун 2006); бр.10(јул-август 2006).- III-75
ЕГЕРИЋ, Мирослав / Дух и чин. Есеји о романима Меше Селимовића / Мирослав Егерић.- Бања Лука : Београд : Задужбина „Петар Кочић“ , 2000 (Нови Сад: Scan studio).-156.; 21 цм.- (Библиотека Духовне стазе; књ.2).- II-638
ЕГЕРИЋ, Мирослав / Срећна рука: огледи о српским песницима и критичарима / Мирослав Егерић.- (3. допуњено изд.).- Нови Сад: Матица српска; Приштина: Институт за српску културу, 2004 (Петроварадин: Алфа граф).- 243 стр.;: илустр.; 20 цм.- II-1509
ЕКМЕЧИЋ, Милорад / Огледи из историје / Милорад Екмечић.- 2. изд.- Београд: Службени лист СРЈ, 2002 (Краљево: Слово).- 498 стр.; 24 цм.- II-1540
ЕКМЕЧИЋ, Милорад / Стварање Југославије: 1790-1912 / Милоад Екмечић.- Београд: Просвета, 1989.- књ 1.- 842 стр.; 22 цм.- II-191/1 (2 primerka)
ЕКМЕЧИЋ, Милорад / Стварање Југославије: 1790-1912 / Милоад Екмечић.- Београд: Просвета, 1989.- књ 1.- 842 стр.; 22 цм.- II-191/2 (2 primerka)
ЕКМЕЧИЋ, Милорад / Стварање Југославије: 1790-1918/ Милорад Екменчић.- Београд : Просвета, 1988.-2 књига; 22 цм.- Књ. 1. - 660 стр.; Књ. 2. - 840 стр.- II-191/1-2
ЕКОНОМИЈА и политика / уредник дописни члан Иван Максимовић.- Београд: САНУ, 1986.- 113 стр.; 24 цм.- (Научни скупови; књ.28. Одељење друштвених наука , ке.6) (два примерка).- II-689/28(6)
ЕКОНОМСКИ зборник / В.: II-681/ 1, 4, 5, 6, 7, 8,9,10
ЕКОНОМСКИ сигнали: пословни магазин = biusiness magazine / главни и одговорни уредник Михаило Дедовић.- Vol. 1, бр. 1 (март 2006).- Лепосавић: Виша економска школа Пећ, 2006, (Чакак: Инпринт).- 24 цм.- II-1993
ЕЛАН, Клар / Живот и смрт Александра I Краља Југославије / Клар Елан.- С Француског превео Мирко Ђорђевић.- Бепоград: Ново дело, 1988.- 208 стр.; 20 цм.- II-483
ЕЛЕЗОВИЋ, Глиша / В.: Речник косовско –метохијског дијалекта.- II-1051
ЕЛЕЗОВИЋ, Глиша / Из путописа Евлије Челебије /Глиша Елезовић.-Београд: Српска академија наука, 1949.- 29 стр., 24 цм.- (Историјски часопис. Орган историјског института САН; I , св.1-2).- II-977
ЕЛЕЗОВИЋ, Григорије Глиша / Речник косовско-метохијског дијалекта књ.1./ Глиша Елезовић.- Репринт изд. Из 1932 .- Приштина : Институт за српску културу : Културна манифестација „ Григорије Глиша Елезовић“: Народна и универзитетска библиотека Приштина , 1998.-477 стр.; 24 цм .- II-1199/1
ЕЛЕЗОВИЋ, Григорије Глиша / Речник Косовско-метохијског дијалекта. књ.2.-Глиша Елезовић.-Репринт изд. Из 1935.- Приштина: Институт за српску културу: Културна манифестација , Глигорије Глиша Елезовић“: Народна и универитетска библиотека Приштина , 1998.- 593.; 24 цм.- II-1199/2
ЕЛЕРМАЈЕР- Животић, Олга / Из Немачко –југословенских књижевних веза : Хајрих Штиглиц (1801-1849) и његов однос према Југославији / Олга Елермајер – Животић .- Београд: САНУ ; књ.DCVIII.Одељење језика и књижевности; књ.44.).- II-857
ЕЛИЈАДЕ , Мирча / Историја веровања и религијских идеја : Од Мухамеда до Реформације / ( с француског превела Мирјана Здравковић).- 1991 ( Беогрд: БИГЗ).- 301 стр.; 24 цм .- II-910/3
ЕЛИЈАДЕ, Мирча / Историја веровања и религијских идеја / написао Мирча Елијаде . Просвета ; 24 цм .- Књ.II: Oд Гаутаме Бунде до тријумфа хришћанства.- 1991 (Београд. БИГЗ).-437 стр.- II-910/2
ЕЛИЈАДЕ, Мирча / Истрорија векова и религијских идеја / написао Мирча Елијаде.- Београд: Просвета , 1991.I књ.; 24 цм.-(Библиотека Каријатде); 1: Од каменог доба до Елеусних мистерија.- 1991.-403 стр .- II-910/1
ЕНВЕР Хоџина Албанија / група аутора.- Београд: Новинска агенција Танјуг, 1981.- 269 стр.; 24 цм.- ( Посебно издање: Актуелна политичка библиотека Танјуга).- II- 59
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА Британика. А-Б / [одговорни уредник Милан Мишић; превели Лазар Мацура, Сергеј Мацура].- Београд: Политика: Народна књига, 2005 (Београд: Народна књига).- 197 стр.; илустр.; 24 цм.- (Енциклопедија Британика 1-10; књ. 1).- II-1844/1
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА Британика. Ј-Л / [одговорни уредник Милан Мишић; превели Лазар Мацура... у др.].- Београд: Политика: Народна књига, 2005 (Београд: Народна књига).- 208 стр.; илустр.; 24 цм.- (Енциклопедија Британика 1-10; књ. 4).- II-1844/4
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА Британика. М-П / [одговорни уредник Милан Мишић; превели Сергеј Мацура... и др.].- Београд: Политика: Народна књига, 2005 (Београд: Народна књига).- 191 стр.; илустр.; 24 цм.- (Енциклопедија Британика 1-10; књ. 6).- II-1844/6
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА Британика. С / [одговорни уредник Милан Мишић; превели Владимир Д. Јанковић... и др.].- Београд: Политика: Народна књига, 2005 (Београд: Народна књига).- 191 стр.; илустр.; 24 цм.- (Енциклопедија Британика 1-10; књ. 8).- II-1844/8
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА живих религија / Главни уредник Кит Крим: (преводиоци Љиљана Миочиновић…ет ал; аутори допунског текста Атанасије Јевтић…ет ел.).Београд: Нолит, 1990 (Суботица: Бирографика).-XX.821 стр.; 25 цм.- (Библиотека Одреднице).- II-632
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА живих религија / Главни уредник Кит Крим: (преводиоци Љиљана Миочиновић…ет ал; аутори допунског текста Атанасије Јевтић…ет ел.).Београд: Нолит, 1990 (Суботица: Бирографика).-XX.821 стр.; 25 цм.- (Библиотека Одреднице).- II-632
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА Југославије .Издање на ћирилици: 1.А- Бју / Иво Цецић.- Загреб : Југословенски лексикографски завод , 1983.- 30 цм.- Књ.1. А- Бју.-1983.-760 стр.; Књ.2. Бла- Вод.-1985.-760 стр.; Књ.3. Црн- Ђ.-1984.-751 стр.-латиница .; Књ.5. Хрв- Јањ.-1988.- 776 стр.- латиница .; Књ.6.Јап-Кат.- 1990.-731 стр.- латиница.; .- III-108/1-6
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА Југославије / главни редактор Мирослав Крлежа .- Загреб: Лексикомографски завод ФНРЈ, 1955.-; 30 цм .; књ. 1, А- Боск.- 708 стр. (56) с таблама репродукцијеа (21) лист с географ. Карата; илустр.; Књ.2.-Босна – Dio.-1956.-716 стр.; Књ.3.-Дип- Хиџ.-1958.-686 стр.; Књ.4: Хил- Југос / М. Крлежа.-1960.-651 стр.; .- III-108/1-4
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА Југославије / главни редактор Мирослав Крлежа .- Загреб: Лексикомографски завод ФНРЈ, 1955.-; 30 цм .; Књ.5:Југос – Мак/ М. Крлежа.-1962.-690 стр.; Књ.6: Макљ-Пут/ М. Крлежа .-1965.-562 стр.; Књ.7:Р-Србија / М. Крлежа.-1968.-688 стр.; Књ.8: Србија –Ж/М.Крлежа.-1971.-654 стр. -III-108 /5-8
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА Ликовних уметности .-Загреб: лексикографски завод ФНРУ, MCMLIX (1959).- 4 књиге; 30 цм.- Књ.1:А-Ćus.-1959.-755 стр.; Kњ.2:D-Ini.-1962.-699 стр.; Књ.3:Inj-Portl.-1964.-714 стр.; Књ.4:Port-Ž.-dodatak.-1966.-693 стр.- III-18 /1-4
ЕПИСКОП , Артемије / Значај св.тајне покајања и примери исповести / епископ Артемије .- Призрен: Епархија рашкопризренска , 1996 (Призрен : Штампарија „ Свети Архангели „ ).- 20 стр.; 21 цм.- II-1163
ЕРДЕЉАНОВИЋ, Јован др. / Основе Етнологије / Јован Ердељановић.- Београд: Кредитна и Припомоћна задруга Професорског друштва , 1939.-191 стр.; 20 цм .- II-1194
ЕРИКСЕН, Свеин / Којим путем : структура министрства у Холандији , Великој Британији , Шведској , Финској и Данској / Свеин Ериксон (превод: Жанета Арнаутовић, Тијана Ђурковић.- Београд: Влада Републике Србије .Агенција за унапређивање државне управе , 2002.- 211 стр.; 21 цм.- II-1186
ЕРИЋ, Добрица / Косовски венац: бројанице повеснице од 433 чворића / Добрица Ерић.- Београд: Народна књига – Алфа, 2007 (Београд: Алфа).- 95 стр.; 20 цм.- (Библиотека дела Добрице Ерића / [Народна књига - Алфа]).- II-2348
ЕРИЋ, Добрица / У ватри бисмо не изгоресмо . песме и записи / Добрица Ерић.- 1.изд.- Приштина : „Јединство“, 1993 (Приштина : „Грачаница „).-120 стр.; 21 цм.- II-1087
ЕТНИЧКИ и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору / [уредник Никола Пантелић].- Београд: Етнографски институт САНУ, 1997 (Београд: Интерпринт).- 142 стр.; цм 21.- (Пособена издања) / САНУ, Етнографски институт; књ. 42).- II-1894
ЕТНИЧКИ и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору / [уредник Никола Пантзелић],- Београд: Етнографски институт САНУ, 1997 (Београд: Интерпринт).- 142 стр.; 21.- (Посебна издања) / Српска академија наука и уметности, Етнографски институт; књ. 42).- II-1894
ЕТНОГРАФСКА спомен збирка Христофора Црниловића: Монакова кућа.- Београд: Етнографски музеј , 1986.- 34 стр.; 2 цм.- (Каталог ) (три примерка).- II-732
ЕТНОГРАФСКО наслеђе из фундуса Музеја у Приштини : каталог / аутор Мина Дармановић.- Београд: Музеј у Приштини; Звечан : Скупштина општине 23 мај 2011.- III-85
ЕТНОЛОГИЈА и антропологија: стање и перспективе / главни и одговорни уредник Драгана Радојичић; уредник Љиљана Гавриливић.- Београд: Етнографски институт САНУ, 2005 (Београд: Чигоја штампа).- 287 стр.; 24 цм.- (Зборник / САНУ, Етнографски институт; 211).- II-1877
ЕТНОЛОГИЈА и антропологија: стање и перспективе.- Београд: Етнографски институт САНУ, 2005.- 287 стр.; 24 цм.- (Зборник / Српска академија наука и уметности, Етнографски институт).-II-1877
ЕТНОЛОШКА истраживања ужичког краја, књ. 4 / (уредник Никола Пантелић).- Београд: САНУ, Етнолошки институт, 1992 (Београд: Просвета).- 140 стр.; 24 цм.- (Посебна издања / САНУ, Етнолошки институт; књ. 30).- II-1871
ЕТНОЛОШКА истраживања Ужичког краја.- Београд: САНУ, Етнографски институт, 1992.- 140 стр.; 24 цм.- (Посебна издања / САНУ, Етнографски институт; књ. 30, свеска 4).- II-1871
ЕТНОЛОШКЕ свеске - – часопис етнолошког друштва Србије.- Београд: Етнолошко друштво Србије, 1990.-. св. 11.; стр. 124.- 24 цм.- (Зборник радова Четрнаестог саветовања Етнолошког друштва Србије од 19.до 21 04.1990. године у Суборици).- II-1878/11
ЕТНОЛОШКИ преглед - Reve d’etnologie Ethnological Review.- Beograd: Savez etnoloških društava SFR Jugoslavije, 1988.- 88 str.; 24 cm.- II-1879
ЕТНОЛОШКИ преглед / Београд: Етнолошко друштво Југославије, -1973- књ. ; 24 цм.- Св. 1.-1973-213 стр. - II-508
ЖАНРОВИ српске књижевности . Порекло и поетика облика . зборник бр.2.-1.изд.- Нови Сад : Филозофски факултет. Орфеус, 2005 (Нови Сад: Верзал).- 416 стр.: илустр; 24 цм .- II-854
ЖАНРОВИ српске књижевности : порекло и поетика облика : ззборник бр.2.-1.изд.-Нови Сад: Филозофски факултет: Орфеус , 2005 8Нови Сад: Верзал).-416 стр.; илустр, 24 цм.- II-789
ЖАРИЋ, Мирко / Смртни грех прилози / Мирко Жарић.- Приштина: НИЈП Панорама Издавачка делатност Григорије Божовић, 1995 (Приштина: Штампарија „ Грачаница“).- 68 стр., 20 цм. (Библиотека Стремљења) .- II-1145
ЖЕЛЕЗНИЦА, књижевност и филм: зборник радова / приредила Драгана БНедов.- Вишеград: Андрићев институт, 2017 (Београд: Белпак).- 441 стр.: илустр.; 20 цм.- (Библиотека Научни скупови Одељења за књижевност. Зборници радов; књ. 4).- II-2316
ЖЕНАРЈУ Рајовић Ивана.- Црквена уметност ХIХ века у Рашко-призренској епархији:(1839-1912) .- Лепосавић – Приштина: Институт за српску културу, 2016.- 302 стр.: фотограф. 30 цм.- III-224
ЖЕНАРЈУ, Ивана / Дебарски зографи на Косову и Метохији / Ивана Женарју.- Београд, 2012.-208-227 стр.; 30 цм.-(Сепарат).- III-240
ЖЕНАРЈУ, Ивана / Хероји, политика, свакодневница: илустровани свет „Српске зоре“ (1876-1881)/Ивана Женарју.- Београд: Задружбина Андрејевић, 2012. (Београд: Apollo Graphic Production).- 102.: ilustr.; 24 cm. - II-2181
ЖЕНАРЈУ, Ивана / Црква свете Параскеве на Шапраначком гробљу у Врању / Ивана Женарју .- Лесковац : Лесковачки зборник LII,2012.- 165-184 стр.; 24 цм.- II-1192
ЖЕНЕ Војводине у рату и револуцији 1941-1945: (Радови са саветовања одржаног 27. И 28 . марта 1984. У Новом Саду).-Нови Сад: Институт за историју, 1984.- 909 стр.-21 цм.- II-565
ЖЕНСКЕ СТУДИЈЕ: часопив за филмску теорију.- Београд: Женске студије и комуникације: Центар за женске студије, 1996 (Београд: чигоја штампа).- бр. 5/6.- 268 атр.; 20 цм. - II-1416
ЖИВАДИНОВИЋ, Ст.В. / До последњег даха/ Ст.В. Живадиновић.- Београд. Српска књижевна заједница, 1923.- (штампарија „Родољуб“ Београд).- 116 стр.; 20 цм.- (СКЗ, коло XXVI, бр.172).-II-196
ЖИВАНОВИЋ, Ђорђе / Стеријине полемике / Ђорђе Живановић.-Београд : САНУ, 1985.- 174 стр.+ 9 стр. прилози; 25 цм.- (Посебна издања САНУ ; књ.564 ; Одељење језика и књижевности, књ.37).- II-693/564(37)
ЖИВКОВ , Сава / Аграрно законодавство Југославије 1918-1941: социјални основи / Сава Живков.- Нови Сад: Матица српска, 1976.- 152 цм.- (Одељење за друштвене науке).- II-589
ЖИВКОВИЋ, Богомила / Служба информација (увод у информације - скрипта за стручни испит) – Богомила Живковић.- Београд: Народна библиотека Србије, 1985.-73 стр.- 30 цм.- III-166
ЖИВКОВИЋ, Бранислав / Грачаница цртежи фресака.-Споменици Српског сликарства средњег века .;републички завод за заштиту споменика културе .; штампа „НОВИ ДАНИ“ РО Графичке делатности .-1989 год.- IV-3/7
ЖИВКОВИЋ, Бранислав / Грачаница: Цртежи фесака / Бранислав Живковић.- Београд: Републички завод за заштиту споменика културе, 1989.- (Београд: "Нови дани").- ; илустрације цртежима.- 35 цм.- (Споменици српског сликарства средњег века; 7).- IV-3/7
ЖИВКОВИЋ, Бранислав / Доња Каменица: Цртежи фересака / Бранислав Живковић.- Београд: Републички завод за заштиту споменика културе Србије, 1987 )Београд: БИГЗ).- ; илустр. + цртежи.- 35 цм.- (Споменици српског сликарства средњег века; 6) .- IV-3/6
ЖИВКОВИЋ, Бранислав / Поганово: Цртежи фресака / Бранислав Живковић.- Београд: Републички завод за заштиту споменика културе Србије, 1985 (Београд: БИГЗ).- 31 стр.: илустр. + цртежи .- 35 цм.- (Споменици српског сликарства средњег века; 12).- IV-3/5
ЖИВКОВИЋ, Бранислав / Раваница: Цртежи фресака / Бранислав Живковић.- Београд: Репшублички завод за заштиту споменика културе Србије, 1990.- (Београд: НУ "Владимирт Дујић"Издавачка делатност).- 54 стр. – 35 цм.- (Споменици српског сликарства средњег века; 8) .- IV-3/8
ЖИВКОВИЋ, Бранислав /Раваница цртежи фресака.; Споменици српског сликарства средњег века.- Републички завод за заштиту споменика културе –Београд НУ „Владимир Дујић“ ОУР издавачка делатност (два примерка).- IV-3/8
ЖИВКОВИЋ, Драгољуб / Хоризонти револуције /Драгољуб Живковић.- Приштина : Јединство, 1987;-208 стр.; 21 цм.- II-784
ЖИВКОВИЋ, Душан / Контроверзе четничке организације Драгољуба Драже Михаиловића: 1941-1945.: од идеологије и утопије до издаје .- Београд: Стручна књига, 2000 (Београд: Стручна књига).- 324 стр-.; фотогр.; 25 цм.- II-1675
ЖИВКОВИЋ, Јанко / Стручни каталог: Извод из универзалне децималске класификације / Јанко Живковић.- Загреб : Матица хрватска , 1968.- 167 стр.; 27 цм.- III-89
ЖИВКОВИЋ, Јован / Отворена питања демократије /Јован Живковић.- 1.изд.- Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2003 (Краљево: Ofest press).-175 стр.; табеле; 25 цм .- II-1381
ЖИВКОВИЋ, Милутин / Између „Велике Албаније“ и окупиране Србије.: Нови Пазар, Тутин и Ибарски Колашин (1941-1944) / Милутин Живковић.- Лепосавић: Институт за српску културу – Приштина, 2018 (Пирот: Pi-pres).- 440 стр.: илустр.; 24 цм.- II-2387
ЖИВКОВИЋ, Милутин / Независна држава Хрватска у Србији 1941.: усташки режим у Прибоју, Пријепољу, Новој Вароши и Сјеници: (април-септембар 1941) /. - Београд: Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“, 2018.- 359 стр.: илуст. 24 цм.- II-2320
ЖИВКОВИЋ, Никола / Косово 1999/2000: дневник / Никола Живковић.- Нови Сад: Прометеј, 2000 (нови Сад: Duplex).- 103 стр.; илустр; 20 цм .- II-864
ЖИВКОВИЋ, Станислав / Сликарство Стојана Ћелића / Станислав Живковић Лазар Трифуновић, Ивана Симеоновић.-Београд . САНУ, 1985.- 223 стр.; 24 цм ( изложбу приређује САНУ).- II-648
ЖИВОЈИНОВИЋ, Драгољуб Р. / Краљ Петар I Крађорђевић: рат и последње године: 1914-1921.године / Драгољуб Р. Живојиновић.- (1.изд).- Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2003.- ХI, 384 стр.; 24 цм.- (Библиотека Јазон; књ. 3,3.- II- 1753/ III
ЖИВОЈИНОВИЋ, Драгољуб Р. / Краљ Петар I Крађорђевић: у изгнанству 1844-1903. године / Драгољуб Р. Живојиновић.- (1.изд).- Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2003.-ХVI, 478 стр.;24 см.- (Библиотека Јазон; књ. 3,1).- II-1753/ I
ЖИВОЈИНОВИЋ, Драгољуб Р. / Краљ Петар I Крађорђевић: у отаџбини. 1903-1914. одине / Драгољуб Р. Живојиновић.- (1.изд).- Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2003.- ХII, 530 стр.; 24 цм.- (Библиотека Јазон; књ. 3,2).- II-1753/ II
ЖИВОЈИНОВИЋ, Драгољуб Р. / Петар I Карађорђевић – живот и дело: у изг нанству 1844 -1903.године / Драгољуб Е. Живојиновићж.- Београд: БИГЗ, 19888.- 464 стр.; 21 цм.- (Историјско мемоарска дела).-II-78
ЖИВОТ и дело академика Богумила Храбака: међународни тематски зборник /(уредили и приредили Драги Маликовић, Марко Атлагић, Далибор Елезовић) . - Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2011. (Београд: Чигоја штампа).- 654 стр.; слика Б. Храбака; 24 цм./ II-2182
ЖИВОТ и дело Атанасија Урошевића: зборник радова.- Приштина (тј.) Лепосавић: Институт за српску културу; Београд. Географски институт "Јован Цвијић": Стручна књига, 2002 (Београд. Стручна књига).- 158 стр.: слика А. Урошевића; 24 цм.- (Библиотека посебна издања; књ. 4).- II-1502
ЖИВОТ и дело Вука Филиповића : зборник радова.- Приштина: Институт за српску културу; Косовска Митровица: Филозофски факултет; Београд. Стручна књига, 2002 (Београд. Стручна књига).- 172 стр.; 24 цм.- (Библиотека Посебна издања; књ. 3).- II-1504
ЖИВОТ и дело митрополита Михаила: (1826-1898) / уредник Димитрије Стефановић; 25 цм.- Београд: САНУ, 2008 (Београд: Полиграф).- ХII, 309 стр.- 25 цм.- (Научни скупови / САНУ, књ. 118. Одељење историјских наука; књ 312).- II-2084
ЖИВОТ и дело Петра Коњевића : Зборник радова са научног скупа одржаног од 25. До 27. Октобра 1983, поводом 100-годишњице композиторовог рођења.- Београд: САНУ. Музиколошки институт САНУ, 1989.- 160 стр.; 24 цм.- (Научни скупови књ.XLIII. Oдељење ликовне и музичке уметности, књ.2).- II-727/43 (2)
ЖИВОТ и дело Петра Коњевића: Зборник радова са научног скупа одржаног од 25 до 27. Октобра 1983, поводом 100-годишњице композиторовог рођења / уредник Димитрије Стефановић.- Београд: САНУ, 1989.- 160 стр.; 1 ил.; 25 цм.- (Научни скупови САНУ; књ. XLIII. Одељење ликовне и музичке уметности; књ.2).- II-688/43(2)
ЖИВОТ и дело српских научника / уредник Милоје Сарић.- Београд: САНУ, 1996.- ХVI, 425 стр.: портрети; 24 цм.- (Библиотека / САНУ; књ. 1. II одељење, Одбор за проучавање живота и рада научника у Србији и научника српског порекла; књ. 1).- II-1757
ЖИВОТ и дело српских научника / уредник Милоје Сарић.- Београд: САНУ, 1997 (Београд: Геокарта).- IX, 468 стр.: илустр.; 24 цм.- (Биографије и библиографије / САНУ; књ. 2, II одељење, Одбор за проучавање живота и рада научника у Србији и научника српског порекла; II-1550/2
ЖИВОТ и дело Стевана Христића : Зборник радова са научног скупа одржаног 19 и 20 . новембра 1985, поводом 100-годишњице композиторовог рођења / уредник Димитрије Стефановић.- Београд: САНУ, 1991.-162 стр.; 1 ил.; 25 цм.- (Научни скупови САНУ ; књ.LV. Одељење ликовне и музичке уметности; књ.3).- II-688/55(3)
ЖИВОТ и рад Јована Ристића : поводом 150-годишњице рођења: Зборник прилога са научног скупа одржаног 176. и 18.XI.1991.године .- Београд: САНУ , 1985.-267 стр.; 24 цм.- (Научни скупови; књ.XXV; Председништво; књ.5).- II-683/25(5)
ЖИВОТ и рад Јована Ристића : поводом 150-годишњице рођења: Зборник прилога са научног скупа одржаног 176. и 18.XI.1991.године .- Београд: САНУ , 1985.-267 стр.; 24 цм.- (Научни скупови; књ.XXV; Председништво; књ.5).- II-683/25(5)
ЖИВОТ и рад српског просвјетног добротвора Константина Вучковића: (1818-1893).- Фототипско издањае : Мирослав ; Матица српска у Дубровнику, 2010 (Нови Сад: Верзал).-II , 16,10.; стр 20 цм.- (Библиотека фототипска издања Матице српске у Дубровнику).- II-833
ЖИВОТ, и дело Вука Филиповића : Тематски збворник од водећег националног значаја / [уредници Драгомир Костић, Урош Шуваковић].-Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини , 2013 (Краљево: Grafikolor).- VIII, 194 стр.; илустр.; 24 цм.- II-1378
ЖИВОТИЋ, Александар / Вашингртонска конференција 1951: југословенско приближавање САД.- 1.изд.-Београд: Завод за уџбенике; Институт за новију историју Србије, 2015.- 417 стр.; 24 цм.- (Два столећа/ књ. 63).-II- 2250
ЖИВОТИЋ, Александар / Југословенско-совјетске воијне супротности (1947-1957) / Александар Животић.-Београд: Ахипелаг: Институт за савремену историју Србије, 2015.-266 стр.; 21 цм.- II-2254
ЖИВОТНИ пут наших светитеља – Верска читанка др. Јустину Поповићу и другим писцима / припремио Тихомир Илић, протојереј .- Београд: 1991.- 375 стр.; 20 цм .- II-915
ЖИД, Андре / Подруми Ватикана: сотија / Андре Жид; [превео Марко Ристић].- Београд: Политика: Народна књига, 2004 (Београд: Народна књига).- 211 стр.; 21 цм.- (Век Политике. Бисери светске књижевности; књ. бр. 25).- II-1842
ЖИКИЋ, Бојан / Антропологија Едмунда Лича.- Београд: Етнографски институт САНУ, 1997 (Београд: Интерпринт).- 131 стр.; 20 цм.- (Посебна издања / САНУ, Етнографски институт; књ 43 – vol. 43).- II-1895
ЖИТИЈА светих : Архим. др Јустин Сп.Поповић бивши проф.Универзитета.- Ваљево : Манастир Св.Ћелије, 1991.- 25 цм .- II-975 /I
ЖИТИЈЕ Герасима Зеленића: Свеска прва.- Београд. Српска књижевна задруга, 1897.-211 стр. , 20 цм.- (Српска књижевна задруга, књ.36).-II-130
ЖИТИЈЕ Герасима Зеленића: свеска трећа.- Београд: Српска књижевна заједница, 1900.- (штампано у Државној штампарији Краљевине Србије).-252 стр.; 2 карте у боји.- 20 цм.- (Српска књижевна заједница, књ.58).- II- 132
ЖИТИЈЕ Герасима Зелића.- Свеска друга.-Београд; Загреб.- (Штампано у Српској штампарији у Загребу) 1898.-228 стр.,20 цм.- (Српска књижевна задруга, књ.44).- II-134
ЖУЈОВИЋ, Гордана / КАТАЛОГ фототеке САНУ:1841-1947:Друштво српске словесноти, 1841-1864; Српско учено друштво, 1864-1892: Српска краљевска академија, 1886-1947.- Београд: САНУ, 1998.- 253 стр.; 24 цм.- (Издања библиотеке САНУ; 15) .- II-1706
ЖУЈОВИЋ, Јован М. / Постојање земље и наше домовине / Јован М. Жујовић.- Београд: Српска књижевна заједница , 1927, 188 стр.; 20 цм.- (ЦКЗ.- Поучник III).- II-235
ЖУПСКИ зборник: часопис за историјска, културолошка и природњачка истраживања Жупе / одговорни уредник Иван Брборић и Драгомир Бонџић.-Год.1.бр 1 (2006).-Александровац: Завичајни музеј Жупе , 2006.-375 стр.; 24 цм.- II-1202
ЗАВНОХ 1944 / Земаљско антифашистичко вијеће народног ослобођења Хрватске : Зборник докумената 1944 (Од 1. сијечањ. До 9. свибањ).-Загреб: Институт за хисторију радничког покрета Хрватске, 1970.-733 стр.; 27 цм.- III-67/2
ЗАВНОХ 1944 / Земаљско антифашистичко вијеће народног ослобођења Хрватске : Зборник докумената 1944 (Од 10. свибња до 31. просиоца ).-Загреб: Институт за хисторију радничког покрета Хрватске , 1975.-631 стр.; 27 цм.- III-67/3
ЗАДУЖБИНА „Десанка Максимовић: 1993-2003. / Београд: Задужбина Десанке Максимовић: Народна библиотека Србије, 2004.- 169 стр.; илустр.; 21 цм.- II-1981
ЗАДУЖБИНА Десанка Максимовић: 1993-2003. – Београд; задужбина Десанке Максимови: Народна библиотека Србије, 2004 (Београд: Беосинг).- 169 стр.; илустр.; 21 цм.- II-1981
ЗАДУЖБИНА Десанке Максимовић / уредник Милош Јевтић).- Београд: Задужбина Десанка Максимовић, 1994 (Ваљево: Ваљевска штампарија).- 21 стр.; 20 цм.- II-1664
ЗАДУЖБИНЕ Косова и Метохије: историјско, духовно и културно наслеђе српског народа / [уређивачки одбор Епископ рашко-призренски и косовско метохијски Теодосије....[ и др.]; фотографије Миљан Милетић...[и др.]].-2., допуњено издање... Призрен : Епархија Рашко- Призренска и Косово- Метохијска , 2016 (Врњци: Интерклима –графика).- 119 стр.: илустр.; 25 цм .- III-73 (У канцеларији код директора)
ЗАЈМИ, Газменд / Уставно-правна заштита и третман језика националних мањина у Европи између два света рата) Газменд Зајми.- Приштина: АНУК 1982.- 204 стр.; 24 цм.-( Посебна издања; књ.VII).- II-209
ЗАКИЋ, Растко / Улазница за пакао / Растко Закић.- Београд: Гутенбергова Галаксија, 2000 (Нови Београд: Географ).- 133 стр.; 20 цм.- (Библиотека Страдања: књ. 18).- II-1573
ЗАКОН о браку и породичним односима са објашњењима.- Београд: Новинско издавачка установа Службени лист СФРЈ, 1988.-175 стр.; 17 цм.- (Прописи Социјалистиче Републике Србије).- II-25
ЗАКОНИК Данила првог Кнеза и господара слободне Црне Горе и брда установљен 1855 год. На Цетињу .-55 стр.; 21 цм.- (фотокопија ).- II-1055
ЗАКОНИК цара Стефана Душана: зборник радова са научног скупа одржаног 3. октобра 2000, поводом 650 година од проглашења / уредници Сима Ћирковић, Коста Чавошки.- Београд: САНУ, 2005 (Београд: САНУ) .- VIII, 108 стр.; 24 цм.- (Научни скупови / САНУ; књ. 108, Одељење друштвених наука).- II-1716
ЗАКОНОПРАВИЛО ИЛИ НОМОКАНОН Светога Саве: иловички препис 1262 (фототипија) / приредио и прилоге написао др Миодраг М. Петровић.- Горњи Миланова: Дечје новине; Београд: Историјски институт САНУ; Републички завод..., (Italy: SAVIOPRINT DI PORDENONE) 1991.- ХLIX.- 30 цм.- III-156
ЗАПАДНО-ЕВРОПСКИ барок и византијски свет: зборник радова са научног скупа одржаног од 10.до 13. Октобра 1989./ уредник Дејан Медаковић.- Београд: САНУ, 1991.- (Београд: БИГЗ).- VIII, 335 стр.; 24 цм.- (Научни скупови / САНУ ; књ.59. Одељење историјских наука ; књ.18).- II-684/59(18)
ЗАРКОВИЋ, Божидар / В.: Гојбуљска основна школа : 1926-1996.- II-1342
ЗАРКОВИЋ, Божидар / Тргови и урбанизација Србије у средњем веку / Божидар Зарковић.- Косовска Митровица: Филозофски факултет, Универзитет у Приштини, 2017 (Краљево: Графиколор“.- 495 стр.; 21 цм.- II-2341
ЗАРКОВИЋ, Божидар / Хотачка Метохија: први хиландарски посед у Србији / Божидар Зарковић.- Приштина (тј.) Лепосавић: Институт за српску културу; Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2002.- 193 стр.; илустр.; 24 цм.- (Библиотека Историја; књ. 5).- II-1480
ЗАРКОВИЋ, Весна / Извештај Богдана Раденковића о боравку Виктора Машкова у Косовској Митровици, Ибарском Колашину и Новом Пазару 1901. Године /Весна Зарковић.- Београд: Историјски институт , 2012.-365-385 стр.; 24 цм.- (Сепарат).- II-1189
ЗАРКОВИЋ, Весна, 1973- / Афера у Ибарском Колашину 1901-1902. године.- Приштина; Лепосавић: Институт за српску културу, 2008 (Београд: Чигоја штампа).- 217.; илустр.; 24 цм.- II-2050
ЗАРКОВИЋ, Весна; СЛОВИЋ, Срђан / Косово и Метохија од Берлинског конгреса до распада СФРЈ: истгоријски, етнички и безбедносни аспекти / Срђан Словић, Весна Зарковић.- Институт за српсклу културу: Приштина (тј) Лепосавић, 2012.- 180 стр.; 24 цм.- II-2134
ЗАТОВИЋ, Марија / Stres i mentalo zadravlje dece: studija posledica bombardovanja / Marija Zotović.- Beograd: Zadužbina Andrejević, 2004 (Beograd: Todr).- 125 str.; 24 cm .- (biblioteka Disertatio / Zadužbina Andrejević; 181).- II-1996
ЗАХАРИЈЕВИЋ, Адриана / Постајње женом / Андриана Захаријевић.-Београд: Реконструкција Женски фонд, 2010.- (Нови Сад:Artprint) 221 стр.; илустр.; 21 цм .- II-564
ЗБИЉИЋ, Драгољуб / Српски језик и ћирилица / Драгољуб Збиљић.- Приштина: НИЈП „Панорама“ Издавачка делетнастост „Григорије Божовић“, 1994. (Приштина : НИЈП „Панорама“ Штампарија „Грачаница“).- 281 стр.; 20 цм. (Библиотека Обележја).- II-1131
ЗБИРКА текстова из савремене немачке прозе са објашњењима / (приређивачи) Божинка Петронијевић, Бранислава Поповић.- 3. прегледано и кориговано изд.- Београд: Филолошки факултет Универзитета: Народна књига, 2000 (Београд: Алфа).- II, 288, 109 стр.; 24 цм.- (Библиотека Филолог; књ 4).- 109 стр.; 24 цм.- (Библиотека Филолог; књ 4).- II-1545
ЗБОРНИК Етнографског музеја у Београду: 1901-2001 / [уредник Јасна Бјеладиновић-јергић].- Београд: Етнографски музеј .- 30 цм.- 1901-1951.- 1953 год..- 395 стр,; 1901-2001.- 2001 год.- 553 стр.- III-191
ЗБОРНИК Етнографског музеја у Београду: 1901-2001 / [уредник Јасна Бјеладиновић-Јергић].-Београд: Етнографски музеј, 2001 (Београд: Чигоја штампа).-553 стр.: илустр.; 28 цм.- III-237
ЗБОРНИК за историју школства и просвете.- Љубљана : Словенски школски музеј у Љубљани , 1984.- 154 стр. 24 цм .- II-960
ЗБОРНИК за оријенталне студије 1 /уредник Радомир Самарџић.-Београд: САНУ , 1992 (Београд: БИГЗ).-224 стр.; илустр; 24 цм.- III-146
ЗБОРНИК за теорију права / уредник Радомир Лукић .- Београд. САНУ , Одељење друштвених наука, 1990.-књ.; 24 цм.-(Из теорије права : књ.9) .- Св.IV.-1990.-386 стр.- II-673
ЗБОРНИК за теорију праву.-Београд: САНУ. Одељење друштвених наука- Из теорије права,- ; 24 цм.- Књ.2.-св1.-1978.-657 стр.; Књ.3.-св:1.-1978.-359 стр.; Књ.5.-св:2.-1982.-439 стр.; Књ.7.-св.3.-1987.-428 стр.- II-673
ЗБОРНИК за филологију и лингвистику.- Нови Сад: Матица српска, 1957.- књ.; 24 цм .- Књ .4-5 .- 1961-1962.; Књ.10.-1967.-236 стр.; .- II-364/4-5; 10
ЗБОРНИК за филологију и лингвистику.- Нови Сад: Матица српска, 1957.- књ.; 24 цм .- Књ.15: Св.1.-1972.-268 стр.; Св.2.-1972.-245 стр.- II-364/ XV/1-2
ЗБОРНИК за филологију и лингвистику.- Нови Сад: Матица српска, 1957.- књ.; 24 цм .- Књ.17.- Св.2.-1974.-200 стр. - II-364/ XV/2
ЗБОРНИК за филологију и лингвистику.- Нови Сад: Матица српска, 1957.- књ.; 24 цм .- Књ.26.: Св.1.-1983.-212 стр.; Св.2.-1983.-186 стр.-II-364/XXVI/1-2
ЗБОРНИК за филологију и лингвистику.- Нови Сад: Матица српска, 1957.- књ.; 24 цм .- Књ.29.: Св.1.-1986.-192 стр.; Св.2.-1986.-209 стр. - II-364/XXIX/1-2
ЗБОРНИК за филологију и лингвистику.- Нови Сад: Матица српска, 1957.- књ.; 24 цм .- Књ.30.: Св.1.-1987.-219 стр. (3 примерка) ; Св.2.-1987.-190 стр. ( 2 примерка); Књ.31. - Св.1.-1988.-223 стр.; Књ.31. - Св.2.-1988.-225 стр.- II-364/XXX/XXXI/1-2
ЗБОРНИК за филологију и лингвистику.- Нови Сад: Матица српска, 1957.- књ.; 24 цм .- Књ.32: Св.1.-1989.-211 стр.; Св.2.-1989.- 239 стр. - Књ.33: Св.1.-1990.-5398 стр.- II-364/ XXXII/1
ЗБОРНИК за филологију и лингвистику.- Нови Сад: Матица српска, 1957.- књ.; 24 цм .- Књ.34.- Св.1.-1991.-181 стр.; Књ.34/2.- Св.1.-1991.-244 стр.- II-364/ XXXIV/1-2
ЗБОРНИК за филологију и лингвистику.- Нови Сад: Матица српска, 1957.- књ.; 24 цм .- Књ.35/1: Св.1.-1992.-259 стр.; Књ.35/2: Св.1.-1992.-211 стр.- II-364/35/1-2
ЗБОРНИК за филологију и лингвистику.- Нови Сад: Матица српска, 1957.- књ.; 24 цм .- Књ.38/1: Св.1.-1995.-238 стр. ; Књ.38/2: Св.1.-1995.-243 стр.(два примерка).- II-364/38/1-2
ЗБОРНИК за филологију и лингвистику.- Нови Сад: Матица српска, 1957.- књ.; 24 цм .- Књ.39/1: Св.1.-1996.-248 стр.(два примерка); Књ.39/2: Св.1.-1996.-274 стр.(два примерка).-
ЗБОРНИК за филологију и лингвистику.- Нови Сад: Матица српска, 1957.- књ.; 24 цм .- Књ.40/1: Св.1.-1997.-199 стр. ; Књ.40/2: Св.2.-1997.-330 стр.- II-364/40/1
ЗБОРНИК за филологију и лингвистику.- Нови Сад: Матица српска, 1957.- књ.; 24 цм .- Књ.41: Св.1.-1998.-210.стр. ; Књ.42: Св.1.1999.-573 стр.- II-364/41-42/1
ЗБОРНИК за филологију и лингвистику.- Нови Сад: Матица српска, 1957.- књ.; 24 цм .- Књ.43: Св.-2000.-650 стр.- II-364/43
ЗБОРНИК за филологију и лингвистику.- Нови Сад: Матица српска, 1957.- књ.; 24 цм .-Књ.37: Св.1.-1995.-243 стр.(два примерка).- II-364/37
ЗБОРНИК за филологију и лингвистику.- Нови Сад: Матица српска, 1957.- књ.; 24 цм.- Књ.-1.-1957.-205 стр.; Књ.-2.-1959.-204 стр. ; II-364/1-2
ЗБОРНИК изабраних радова / В.: Љубав према образовању и вера у Бога у православним манастирима...II-1758
ЗБОРНИК историје књижевности / уредник Предраг Палавестра .- Београд: САНУ . Одељење литературе и језика .; 1960.- 24 цм.- Књ.1.-1960.-216 стр.; Књ.2-.-1961.-244 стр.; Књ.3.-1962.-243 стр + 7стр.фотографија; Књ.5.-1966.-191 стр. - II-695
ЗБОРНИК историје књижевности / уредник Предраг Палавестра .- Београд: САНУ . Одељење литературе и језика .; 1960.- 24 цм.-Књ.8.-1974.-289 стр.; Књ.10.-1976.-322 стр.; Књ.11.-1986.-327 стр.; (2 примерка).- II-695
ЗБОРНИК књижевних радова Под небом купаца: / приредио Светомир Миленковић.- Крушевац: С. Миленковић, 2005 (Александровац: Графомед).- 227.: илустр.; 22 цм.- II-2119
ЗБОРНИК Крушевачке филозофско-књижевне школе (књ. 5) / (уредник Љубиша Ђидић).- Крушевац: Багдала, 1998 (Крушевац: Багдала).- 132 стр.; 24 цм.- (Посебна издања / Багдала Крушевац).- II-1507
ЗБОРНИК Матице српске за друштвене науке . - Нови Сад: М.С.-.; 24 цм.- књ.84.-1988.-219 стр.; књ.85.-1988.-189 стр.; .- II-365/83 -85
ЗБОРНИК Матице српске за друштвене науке.-Нови Сад: М.С.-.;24 цм.- Књ.101.-1996.-246 стр.; Књ.102-103.-1997.-288 стр.; Књ.104-105.-1998.-374 стр. - II-365/101-105
ЗБОРНИК Матице српске за друштвене науке.-Нови Сад: М.С.-.;24 цм.- Књ.106-107.-1999.-258 стр.; Књ.108.-2000.-280 стр.; Књ.110-111.-2001.-337 стр.- II-365/106-111
ЗБОРНИК Матице српске за друштвене науке.-Нови Сад: М.С.-.;24 цм.- Књ.88.-1990.-190 стр.; Књ.89.-1990.-225 стр.; Књ.90.-1991.-209 стр.; Књ.91.-1992.-186 стр.- II-365/88-91
ЗБОРНИК Матице српске за друштвене науке.-Нови Сад: М.С.-.;24 цм.- Књ.92-93.-1992.-239 стр.; Књ.94.-1993.-218 стр.; Књ.95.-1993.-411 стр.; Књ.96.-1994.-252 стр. - II-365/92-96
ЗБОРНИК Матице српске за друштвене науке.-Нови Сад: М.С.-.;24 цм.- Књ.97.-1994.-225 стр.; Књ.98.-1995.-151 стр.; Књ.99.-1995.-208 стр.; Књ.100.-1996.-369 стр.- II-365/97-100
ЗБОРНИК Матице српске за историју / .- Књ .6.- 1972.-242 стр .; Књ.7.-1973.-241 стр.; Књ.8.-1973.-241 стр.; Књ.9.-1974.-208 стр.; Књ.11.-1975.-268 стр.; Књ.12.-1975.-262 стр.; Књ.13.-1976.-252 стр.; Књ.14.-1976.-248 стр. - II-359
ЗБОРНИК Матице српске за историју / Књ.15.-1977.-242 стр.; Књ.16.-1977.-261 стр.; Књ.17.-1978.-226 стр.; Књ.18.-1978.-232 стр. ; Књ.20.-1979.-258 стр.; Књ.21.-1980.-198 стр.; Књ.25.-1982.-222 стр.; Књ.26.-1982.-263 стр.- II-359
ЗБОРНИК Матице српске за историју / Књ.-1992.-266 стр.; Књ.-1992.-271 стр.; Књ.-47-48.-1993.-221 стр.; Књ.- 49.-1994.-233 стр. (два примерка); Књ.-50.-1994.-266 стр. (2 примерка); Књ.-51.-1995.-264 стр. (2 примерка); Књ.-52.-1995.-246 стр. (2 примерка).- II-359
ЗБОРНИК Матице српске за историју / Књ.-27.-1983.-238 стр.; Књ.-28.-1983.-216 стр.; Књ.-29.-1984.-218 стр.; Књ.-30.-1984.-226 стр.; Књ.-31.-1985.-207 стр.; Књ.-32.-1985.-210 стр.; Књ.-33.-1986.-223 стр.; Књ.-34.-1986.-235 стр.; .- II- 359
ЗБОРНИК Матице српске за историју / Књ.-35.-1987.-240 стр.; Књ.-36.-1987.-254 стр.; Књ.-37.-1988.-234 стр.-(два примерка); Књ.-39.-1989.-223 стр.; Књ.40.-1989.-238 стр.; Књ.-41.-1990.-246 стр.; Књ.-42.-1990.-235 стр.; Књ.-43.-1991.-257 стр.; Књ.-44.-1991.-235 стр.- II-359
ЗБОРНИК Матице српске за историју / Књ.-52.-1995.-246 стр. (2 примерка); Књ.-53.-1996.-262 стр. (2 примерка); Књ.-54.-1996.-275 стр. (2 примерка); Књ.-55.-1997.-233 стр.(два примерка); Књ.-56.-1997.-270 стр.(два примерка); Књ.-57.-1998.-254 стр.- II-359
ЗБОРНИК Матице српске за историју / Књ.-58.-1998.-303 стр.; Књ.-59-60.-1999.-275 стр.; Књ.-61-62.-2000.-323 стр.- II-359/58-62
ЗБОРНИК Матице српске за историју излази два пута годишње.- Нови Сад : Матица Српска, 1970.- књ.;24 цм.- Књ. 1.- 1970 .- 207 стр. ; Књ. 2.-1970 .- 209 стр.; Књ. 3. -1971.-224 стр.; Књ. 4.- 1971.-243 стр.; Књ. 5.- 1972.-241 стр. - II-359
ЗБОРНИК Матице српске за књижевност и језик / главни и одговорни уредни Јован Делић.- 1953, књ. 1 – Нови Сад: Матица српска, 1954 - .- 24 цм.- Књ. 64.- св. 2/2016.- 319-592 стр.;.- II-366 /64
ЗБОРНИК Матице српске за књижевност и језик.-Нови Сад: М-С.,-24 цм.- 1-3.-1996.-163 стр.; Књ.1-3.-1997.-184 стр.; Књ.1-3.-1998.-249 стр. (два примерка); Књ.1.-1999.-193 стр. (два примерка); .- II-366
ЗБОРНИК Матице српске за књижевност и језик.-Нови Сад: М-С.,-24 цм.- Књ.1.-1990.-201 стр.; Књ.2.-1990.-399 стр.; Књ.2.-1991.-399 стр.; Књ.3.-1991.-571 стр.; Књ.1-1992.-193 стр.; Књ.2-1992.-381 стр.- II-366
ЗБОРНИК Матице српске за књижевност и језик.-Нови Сад: М-С.,-24 цм.- Књ.1.-1993.-165 стр.; Књ.2-3.-1993.-345 стр.; Књ.1-3.-1994.-530 стр.; Књ.1.-1995.-159 стр.; Књ.2-3.-1995.-516 стр.- II-366
ЗБОРНИК Матице српске за књижевност и језик.-Нови Сад: М-С.,-24 цм.- Књ.36/3.-1988.-477 стр.; Књ.37/3.-1989.-564 стр.; Књ.37.1989.-403 стр. - II-366
ЗБОРНИК Матице српске за књижевност и језик.-Нови Сад: М-С.,-24 цм.-Књ.1.-2000.-231 стр.; Књ.2-3.-2000.-661 стр.; Књ.1-2.-2001.-323 стр.; Књ.2.-2016.-592 стр. - II-366
ЗБОРНИК Матице српске за ликовне уметности .- Нови Сад: Матица српска .- Одељење уза ликовне уметности. 1985.-401 стр.; 26 цм.- III-48/21
ЗБОРНИК Матице српске за ликовне уметности.- Нови Сад: Матица српска. Одељење за ликовне уметности.- Књ:22.-1986.-313 стр.; Књ:23.-1987.-18 стр.; Књ:24.-1988.-330 стр.- III-55/22,23,24
ЗБОРНИК Матице српске за природне науке.-Нови Сад. М.С.-1988.-24 цм. - Св.75.-1988.-194 цм.; II- 363/75
ЗБОРНИК Матице српске за Славистику. - Нови Сад: Матица српска.-1987-1988.-24 цм.- Св.33.-1987.-205 стр.; Св.-34.-1988.-212 стр.; Св.35 .-1988.-213 стр.- II-367
ЗБОРНИК Матице српске за Славистику. - Нови Сад: Матица српска.-1987-1988.-24 цм.- Св.36.-1989.-207 стр. (два примерка); Св.37.-1989.-235 стр.; Св.39.-1990.-215 стр.; Св.40.-1991.-213 стр.- II-367
ЗБОРНИК Матице српске за Славистику. - Нови Сад: Матица српска.-1987-1988.-24 цм.- Св.41.-1991.-203 стр.; Св.42.-1992.-201 стр.; Св.43.-1993.-223 стр.; Св.-44-45.-1993.-309 стр.; Св.46-47.-1994.-325 стр. - II-367/39-42
ЗБОРНИК Матице српске за Славистику. - Нови Сад: Матица српска.-1987-1988.-24 цм.- Св.48-49.-1995.-306 стр.; Св.50-51.-1996.-315 стр.(два примерка); Св.52.-1997.-362 стр. (два примерка).- II-367
ЗБОРНИК Матице српске за Славистику. - Нови Сад: Матица српска.-1987-1988.-24 цм.- Св.53.-1997.-331 стр.(два примерка); Св.54-55.-1998.-306 стр.; Св.56-57.-1999.-231 стр.; Св.58-59.-2000.-283 стр.- II-367/53-59
ЗБОРНИК Матице српске за Славистику. - Нови Сад: Матица српска.-1987-1988.-24 цм.- Св.56-57.-1999.-231 стр.; Св.58-59.-2000.-283 стр.; Св.88.-2015.-317 стр.- II-367
ЗБОРНИК Матице српске за сценске уметности и музику.- Нови Сад: Матица српска,- 1988.-Књ.4-5.-1989.-1989.- II-360/4-5
ЗБОРНИК Народног музеја Београд / Књ. ХI-1 1983.- 141 стр.- археологија; Књ. ХI-2 1982.- 254 стр.- ист.уметности; Књ. ХII-1 1986.- 260 стр.- археологија; Књ. ХII-2 1985.- 88 стр.- ист.уметности; Књ. ХIII-1 1988.- 198 стр.; Књ. ХIII-2, 1987.- историја уметности.- 254 стр- археологија; Књ. ХIV-1 1992.- 470 стр.- археологија.-
ЗБОРНИК Народног музеја Београд / Књ. ХIV-2 1990.- 178 стр.- ист. Уметности; Књ. ХV-1 1994.- 201 стр.- археологија; Књ. ХV-2 1994.- 316 стр.- ист. Уметности; Књ. ХVI/1 1996.- 328 стр.- археологија; Књ. ХVI/2 1997.- 280 стр.- истр.уметности.- II-1775
ЗБОРНИК Народног музеја Београд / Књ. ХVII-1 2001.- 495 стр.- археологија; Књ. ХVII/2 2004.- 576. стр.- ист.уметности.- II-1775
ЗБОРНИК о Ђури Даничићу о Ђури Даничићу / уредили Антоније Исаковић….Београд – Загреб : САНУ ; Југославенска академија знаности и уметности, 1981.- 491 стр.- 24 цм .- II-958
ЗБОРНИК о Србима у Хрватској / Одбор за историју Срба у Хрватској .- Београд: САНУ, 1989.-књига; 26 цм.- Књ.1-406 стр.; Књ.5.-416 стр.; Књ.7.-584 стр.; Књ.8.-381 стр.- III-28/ 1,5,7,8
ЗБОРНИК о Србима у Хрватској= Recueil des Travaux sur les Serbes en Croatie / Василије Крестић уредник.- Beograd : SANU, Odbor za istoriju Srba u Hrvatskoj, 1989- (Beograd : BIGZ).- 30 цм.- Књ. 1.- 1989.- 406 стр.; Књ. 7.- 2009.- 584 стр.; Књ. 8.- 2011.- 381 стр. - III-28
ЗБОРНИК прилога филозофији и науци : поводом 80-годишњице рођења академика Душана Недељковића .- Београд. САНУ, 1983.- 311 стр., 24 цм.- (Посебна издања; књ. 551. Одељење друштвених наука , књ.01).- II-690/ 551 (91)
ЗБОРНИК радова / Споразум о средњовековној медицини у Србији посвећен 600-годишњици Косовске битке. Зборник радова.- Приштина: (Прахис медиса, 1989.- 129 стр:- ).- 29 цм.- II-168
ЗБОРНИК радова : Филозофски факултет (Универзитет у Приштини): посебно издање посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу / (уредник Милета Букумирић).- Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2010.- 606 стр.; 24 цм./ II-2183
ЗБОРНИК радова 36. Конгреса Савеза удружења фолклориста Југославије .- Београд : Удружење фолклориста Србије , 1989.- 543 стр.: илустр.; 24 цм .- II-1015
ЗБОРНИК радова XVI ортопедски и трауматолошки дани Југославије.- Приштина: Медицински факултет, 1986.-187 стр.; 30 цм.- III-13
ЗБОРНИК радова XVI ортопедски и трауматолошки дани Југославије.- Приштина: Медицински факултет, 1986.-187 стр.; 30 цм.- III-13
ЗБОРНИК радова XXXIV конгреса Савеза удружења фолклориста Југославије .- Тузла : Удружеење фолклориста Босне и Херцеговине , 1987.- 605 .; 25 цм.- II-1070
ЗБОРНИК радова XXXV конгреса Савеза удружења фолклориста Југославије (Рожаје , 26-29. Септембра 1988).- Титиград : Удружење фолклориста Црне Горе , 1988.- 656 стр.; 24 цм .- II-1014
ЗБОРНИК радова Градкса култура на Балкану: (ХV- ХIХ век): / уредилаВерена Хан.- Београд: САНУ, Балканолошки институт, 1988.- књ. 2. – 1088.- 206 стр; 24 цм (Посебвна изда ; 36).- II-2039
ЗБОРНИК радова Етнографског института / Zbornik radova Etnografskog instituta = Recueil des Travaux de l'Institut Ethnographique / urednik Vojislav S. Radovanović; Beograd : Etnografski institut Srpske akademije nauka i umetnosti, 1950-1989; 1981.- 131 стр.- 24 цм. -II-2160 /11
ЗБОРНИК радова Народног музеја .- Књ. V 1967.- 458 стр.; Књ. VI 1970.- 365 стр.; Књ. VII 1973.- 220 стр.; Књ. VIII 1975.- 683 стр.; Књ. ХI 1979.- 652 стр.- II-1775
ЗБОРНИК радова Нродног музеја.- Народни музеј – Београд (Београд: Београдски графички завор)./ 24 цм.- Књ. I 1956/57.- 399 стр.; Књ. II 1958/59.- 452 стр.; Књ. III 1960/61.- 367 стр.; Књ. IV 1964.- 463 стр.- II-1775
ЗБОРНИК радова о ентомофауни СР Србије , књ.II: Примљено на VII скупу Одељења природноматематичких наука , 24. Септембра 1976,…Београд: САНУ. Одељење природно-математичких наука , 1978.- 216 стр.; 24 цм.- II-726/2
ЗБОРНИК радова о ентомофауни СР Србије : књ.I : Примљено на VII скупу Одељења природно-математичких наука 28.IX 1973, на основу реферата академика Младена Јосифовића и Павла Вуксановића.- Београд: САНУ . Одељење природно-математичких наука, 1975.- 250 стр.; 24 цм.- II-726/1
ЗБОРНИК радова о фауни СР Србије.- Београд: САНУ. Одељење природно-математичких наука, 1980.-књ; 24 цм.- Књ.1.-1980.-204 стр.; Књ.2.-1983.-299 стр.; Књ.3.-1985.-243 стр.; Књ.4.-1987.-248 стр.- II-672/1-4
ЗБОРНИК радова од XXXI конгрес на Сојузот на задуженијата на фолклористе на Југославија : Радовиш 1984.- Скопље: Задужението на фолклористе на Македонијас, 1986.- 661.; илустр.; 24 цм.- II-1013
ЗБОРНИК радова Ослобођење Београда 1944.: главни и одговорни редник Александар Животић.- Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.- 600 стр.; 24 цм.- (Библиотека Зборници радова/Институт за новију историју Србије; бр. 7).- II-2258
ЗБОРНИК радова ПОЕЗИЈА Александра Ристановића Чачак: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, 2011 (Чачак: Артера).- 217 стр.; илустр.; 24 цм.- II-2147
ЗБОРНИК радова са византолошког института.- Београд: Византолошки институт , САНУ, 1992.- 24 цм.- Књ.31.-1992;199 стр.; Књ32.-1993.-205 стр.- II-1098/31
ЗБОРНИК радова са симпозијума поводом 100. годишњице прве југословенске дендрологије Јосифа Пантића.- Београд: Српска академија наука и уметности Босне и Херцеговине: Одељење природно-математичких наука , књ.1, 1974.- 236 стр.; 24 цм.- (Научни скупови, књ.1).- II-715/1 (1)
ЗБОРНИК радова у част академика Славка Леовца / уредник Радован Вучковић.- Српско Сарајево: Бања Лука: Академија наука и умјетности Републике Српске, 1999 (Београд: Чигоја штампа).- 314 стр.; 24 цм .- (Зборници и монографије; књ. 1, Одељење књижевности и умјетности; књ. 1).- II-2111
ЗБОРНИК радова Учитељског факултета .-Врање : Универзитет у Нишу- Учитељски факултет у Врању , 1995.- 226 стр.; 24 цм; књ.II .- II-1109/2
ЗБОРНИК радова Учитељског факултета Призрен – Лепосавић / главни и одговорни уредник Александар Милојевић.- 2005, књ. 1.- Лепосавић: Учитељски факултет, 2007 – књ. 2 /Ниш: СВЕН).- 24 цм.- књ. 1 - ; Књ. 2.- 2006/07.- 254 стр.- II-2010/
ЗБОРНИК радова учитељског факултета Призрен-Лепосавић / главни уредник Радомир Арсић; осдговорни уредник Алија Мандак.- 2012, бр. 6.- Лепосавић: Учитељски факултет, 2012 (Краљево: Graficolor).- 24 цм. -II-2159
ЗБОРНИК радова Филозофског факултета у Нишу: српскохрватски језик и југословенске књижевности.- Ниш: Филозофски факултет, 1990.- књ.; 24 цм .- Св.1.-1990.-175 стр.- II-631
ЗБОРНИК радова Филозофског факултета.- Приштина : Филозофски факултет, 1980 – 24 цм.; Књ.37.-2007.-519 стр.; Књ.39.-2009.-506 стр.; Књ.40.-2010.-367 стр.; Књ.41.-2011.-671 стр.; Књ.42(1).-2012.-453 стр.; Књ.43.-2013.- 834 стр.; Књ.44.(2).-2014.-514 стр.;.- II-1108
ЗБОРНИК радова Филозофског факултета.- Приштина : Филозофски факултет, 1980 – 24 цм.; Књ.44.(3).-2014.-472 стр.; Књ.45 (1).-2015.-422 стр.; Књ.45 (2).-2015.-406 стр.; Књ.45 (4).-2015.-470 стр.; Књ.46 (2).-2016.-644 стр.; Књ.46 (3).-2016.-176 стр.; .- II-1108
ЗБОРНИК радова филозофског факултета.- Приштина : Филозофски факултет, 1980 – 24 цм.; Св. XV: 1980.-369 стр.- II-249
ЗБОРНИК радова Филозофског факултета.-Приштина : Универзитет у Приштини, 1990.-24 цм.- Књ.26-27.-1996-1997 517.-стр.; Књ.28-29.-1998-1999 376.-стр.; Књ.30.-2000 год.-413 стр.; Књ.31.-2001 год.-487 стр.; Књ.32.-2002 год.-505 стр.;Књ.33.-2003 год.-398 стр.; Књ.34.-2003 год.-355 стр.;.-II-1108
ЗБОРНИК радова Фолклорни театар у балканским и подунавским земљамапосвећен V Међународном конгресу за проучавање југоисточне Европе.- Београд: САНу, Балканолошки институт, 1984.- 197 стр.; 24 цм.- (Посебна издања / САНу, Балканолошки институт, књ. 21).- II-2032
ЗБОРНИК радпова о повјести и култури српског народа у Социјалистичкој Републици Хрватској.- Загреб: Југословенска академија знаности и умјетности – Одбор за кооринацију проучавања повјести и културе српског народа у СР Хрватској, 1988.- 199 стр.; 24 цм.- II-115
ЗБОРНИК у част Павла Савића поводом седамдесетогодишњице рођења / уредник академик Милутин Гарашанин. - Београд: Српска академија наука и уметност, 1980.- 315 стр.; 24 цм .- II-957
ЗБОРНИК удружења српских писаца и уметника у инстранству.- Лондон: Удружење српских писаца у иностранству, 1973.- Књига прва.- 120 стр.; 24 цм .- II-887
ЗБОРНИК Филозофског факултета : Научни скуп поводом сто педесет годишњице Филозофског факултета.- Београд: Филозофски факултет, 1990.-416 стр. 24 стр.- II-665/А
ЗБОРНИК Филозофског факултета : Серија Б: Друштвене науке, број XV) Споменица Вељка Кораћа.-Београд: Београдски универзитет, 1988.- 480 стр.; 24 цм.- II-665/XV
ЗБОРНИК Филозофског факултета.- Београд: Београдски универзитет, 1970.-24 цм.- Књ.XI св.2.-1970.-409 стр.- II-665/XI-2
ЗБОРНИК Филозофског факултета: књ.8. - Споменица Михаила Динића бр.2.-Београд: Београдски универзитет, 1964.-772 стр.; 24 цм.- II-665/8
ЗБОРНИК Филозофског факултета: Споменица Борислава Стевановића .- Београд: Београдски универзитет, 1963.-393 стр.; 24 цм (VIII-2).- II-665/VII-2
ЗБОРНИК Филозофског факултета: споменица Милана Будимира.- Београд: Београдски универзитет, 1967.- 362 стр.; 24 цм.- (књ.IX-1) .- II-665/9-1
ЗБОРНИК Филозофског факучлтета.-књ.XIII-1 Београд: Београдски универзитет, 1976.- 286 стр.; 24 цм.- II-665/ XIII-1
ЗБОРНИК Филозофско-књижњвне школе у Крушевцу. Књ.1/ (уредник Љубиша Ђидић).-Крушевац: Багдала , 1994 (Крушевац: Багдала).-285 стр.; 20 цм.- (Посебна издања / Багдала).- II-1278
ЗБОРНИК филолошког фалултета У Приштини .- Приштина : Универзитет у Приштини, 1991.- 24 цм.- Књ.1.-1991.-310 стр.; Књ.2.-1992.-304 стр.; Књ.3.-1993.-280 стр.; Књ.7.-1998.-236 стр.; Књ.9.-1999.-282 стр.; Књ.10.-2000.-263 стр.; Књ.11.-2001.-282 стр.; .- II-988
ЗБОРНИК шесте југословенске ономастичке конференције (Доњи Милановац , 9-12. Октобар, 1985) / уредник Павле Ивић.- Београд: САНУ , 1987.- 651 стр.; 25 цм.- (Научни скупови САНУ; књ. 97; Одељење језика и књижености, књ.7).- II-694 /37(7)
ЗБРНИК радова Етнографског института .- Београд: САНУ. Етнографски институт - 1951- ; 21 цм.- Књ.: 12.- 1981.- 110 стр.; Књ.: 14-16.- 1984.- 571 стр.; Књ.: 17-18.- 1985.- 168 стр.; Књ.: 19.- 1986.- 168 стр.; .- II-654
ЗБРНИК радова Етнографског института .- Београд: САНУ. Етнографски институт - 1951- ; 21 цм.- Књ.: 3.- 1960.- 715 стр.; Књ.: 5.- 1971.- 150 стр.; Књ.: 6.- 1973.- 162 стр.; Књ.: 7.- 1974.- 127 стр.; .- II-654
ЗБРНИК радова Етнографског института .- Београд: САНУ. Етнографски институт - 1951- ; 21 цм.- Књ.: 8.- 1976.- 158 стр.; Књ.: 9.- 1979.- 380 стр.; Књ.: 10.- 1980.- 180 стр.; Књ.: 11.- 1981.- 137стр.; Књ.: 12.- 1981.- 94 стр.; .- II-654
ЗВАНИЧНА Русија на Балкану . пише један бивши дипломата ( политичке брошуре)/Београд . Штампарија Србија 1910.- 28 цм.; 21 цм .- II-976
ЗВИЦЕР, Михаило / Недогледи / Михаило Звицер.- Приштина : „ Григорије Божовић“, 1995 (Приштина : Штампарија # Грачаница „9.-94 стр.; 20 цм- (Библиотека „ Стремљења“).- II-1137
ЗДРАВКОВИЋ, Данијела / Тихомир Ђорђевић у књучу српске етномузикологије / Данијела Здравковић.- Београд: Задужбина Андреједвић, 2004.- 88 стр.; 24 цм.- (Библиотека Academija / Задужбина Андрејевић 117).- II-1995
ЗДРАВКОВИЋ, Данијела.- Tihomir Đorđević u ključu srpske etnosociologije .- Beograd: Zadužbina Andrdjević, 2004 (Beograd "Todra").- 88 str.; 24 cm.- (Biblioteka Academia / Zadužbina Andrejević; 117.- II-1995
ЗДРАВКОВИЋ, Хелена / Политика жртве на Косову : идентитет жртве као примарни дискузивни циљ Срба и Албанаца у упорном сукобу на Косову / Хелена Здравковић.- Београд: Српски генеалошки центар, 2005 (Београд: Чигоја штампа).- 284 стр.; 17 цм.- (Етнолошка библиотека; књ. 17).- II-1762
ЗЕВИ, Бруно / Концепт за контраисторију архитектуре ; превео са италијанског Предраг Вертовшек.- Београд: Центар ВАМ; Крушевац: Народна библиотека, 2007 (Београд: Донатграф).- 133 стр.; илустр.; 20 цм.- II-2088
ЗЕВИ, Бруно / Концепт за контраисторију архитектуре; превро са италијанског Предраг Вертовшек.- Београд: Центар ВАМ; Крушевац: Народна библиотека, 2007 (Београд: Данатграф).- 133 стр.; 24 цм.- II-2047
ЗЕЈНЕЛИ, Зејнел / Ко је издао револуцију: (Косово) / Зејнел Зејнели.- Приштина: Јединство, 1988.- 266 стр.; 20 цм.- (Библиотека Посебна издања).- II-345
ЗЕЛИЋ, Герасим / Житије / Герасим Зелић: поговор Јован Радуловић.- Београд: Нолит, 1988.- 503 стр.; 20 цм.- (Српска књижевност. Мемоари, дневници, аутобиографије; 4).- II-109/4
ЗЕМЉА и људи : популарно научни зборник, св. 30.- Београд: Српско гепографско друштво 1980.- (Смедерево: ГРО „Димитрије Давидовић“).- 233 стр.; 20 цм.- II-24
ЗЕПОС, Панајотис / Зборник цара Стефана Душана и Византијска ренесанса XIV века : Предавање одржано у Српској академији наука и уметности 25. Фебруара 1976. Године / уредник Мехмед Беговић.- Београд: САНУ, 1977.- 15 стр.; 24 цм.- (Споменица САНУ , књ. II. Oдељење друштвених наука :; књ.1).- II- 722/ II (1)
ЗЕРЕМСКИ Милош / Сјеничка котлина : геоморфолошка студија / Др Милош Зеремски.- Београд: Географски институтт „Јован Цвијић, „ 1969.- 128 стр.; 25 цм.- (Посебна издања књ.20).- II-655/20
ЗЕРЕМСКИ, Вида / В.: ЧУРЧИЋ, Марија: Библиографија превода књижевних дела народа Југославије и народности Војводине: 1945-1980.-II-581
ЗЕЧЕВИЋ, Слободан / Елементи наше митологије у народним обредима уз игру/ Слободан Зечевић.- Зеница : Музеј града, 1973._ 166 стр.;; 24 цм .- (радови; V).- II-223
ЗЕЧЕВИЋ, Слободан / Митска бића српских предања; приредили Бојан Јовановић, Божидар Зечевић; стручни сарадник Јасна Вуковић.- 2. изд.- Београд: Службени гласник, 2008 (Београд: Гласник).- 224 стр.; 20 цм.- II-2056
ЗИМЕЛ, Георг / Живот и социологија / Георг Зимел: 1858-2008 / приредио Душан Маринковић; преводиоци Томислав Каргачин.- Нови Сад; Војвођанска социолошка асоцијација:Mediterran Publising, 2008 .- 329 стр.; 21 цм (Библиотека Темпрова књ. 2).- II-2141
ЗИМЕЛ, Георг / Рембрант: оглед из филозофије уметности / Георг Зимел; превела с немачког Дринка Гојковића.- Сремски Карловци: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1992.- 243 стр.; 22 цм.- (Библиотека Елементи).- II-1563
ЗИРОЈЕВИЋ, Жељко / Истина о Апису.- Жељко Видаков Зиројевић.- (2. допуњено издање).- Београд: Стручна књига, 2001 (Београд: Стручна књига).- 144 стр.: илустр.; 24 црм.- II-1544
ЗИРОЈЕВИЋ, Олга / Србија под турском влашћу: 1459-1804 / Олга Зиројевић.- 2. прегледано и илустровано изд.- Београд: Српски генеалошки центар, 2007 (Београд: Чигоја штампа).- 370 стр.: илустр.; 19 цм.- (Етнолошка библиотека / [Српски генеалошки центар]; књ. 21).- II-1766 ( на читању М. Живковић)
ЗЛАТИЧАНИН, Илија / Варошке приче / Илија Златичанин.- Подгорица: Културно-просвјетна заједница Подгорица: Н ародна библиотека "Радослав Љумовић", 1998 (Подгорица: Принт).- 315 стр.; 21 цм.- (Сабрана дјела Илије Златичанина, књ. I) .- II-1597
ЗЛАТКОВИЋ, Мирољуб – Мики / Рудник и рударско насеље «Трепча» - Стари Трг 1927-2007 / Мирољуб – Мики Златковић, издање аутора (Рашка: Грамис), Звечан 2007.- 70 стр.- 22 цм.- II-1783
ЗЛАТКОВИЋ, Мирољуб / Логор нацистички робовски у Руднику „Трепча“ – првом тунелу: [1942-1944] / Мирољуб Мики Златковић.- Косовска Митровица: Градска библиогтека „Вук Караџић“, 2003.- 256 стр.; илустр.; 24 цм.- II-1431
ЗЛАТКОВИЋ, Мирољуб / Логор нацистички робовски у Руднику „Трепча“ – првом тунелу: 1942/1944 / Мирољуб Мики Златковић; [сарадници Радован Антељевић... и др] – Косовска Митровица: Градска библиотека „Вук Караџић“, 2003 (Рашка:Ваљево: Грамис).- 256 стр.; илустр.; 24 цм.- II-1714
ЗЛАТКОВИЋ, Мирољуб / Трепчански рудари Сребрне планине / Мирољуб Златковић.- Београд: Народна и универзитетска библиотека „Иво Андрић“, 2004 ( Рашка: Грамис).- 279 стр., 24 цм.- II-1715
ЗЛАТКОВИЋ, Мирољуб Мики / Средњовековни град Звечан / Мирољуб Мики Златковић.- Косовска Митровица: Градска библиотека „Вук Караџић“, 2008.- 204 стр.- 21 цм. - II-2170
ЗНАЊЕ и корист /(главни и одговорниуредниик Бојана Димитријевић).- Ниш: Филозофски факултет Универзитета, 2013 (Ниш: Scero porint).-518 стр, илустр.; 24 цм.- (Библиотека Научни скупови)/ (Филозофскин факултет: Ниш, том 4).- II-2193
ЗНАЧЕЊА: часопис за друштвена питања и кулбуру.- Добој: Центар за марксистичко образовање и Самоуправна интересна заједница културе.- 1989.- бод. VIII, број 17/18.- 227 стр.; 24 цм.- II-1951
ЗОГОВИЋ, Мирка / Марино и дубровачка књижевност / Мирка Зоговић.- Нови Сад: Матица српска, 1995 ( Сремска Каменица: Grafo-ofest).-179 стр.-24 cm.- II-1296
ЗОГРАФ: часопис за средњовековбну уметност.- Београд: Институт за историју уметности; Филозофски факултет.- ; 33.- Бр. 5.- 1974.- 73 стр.; Бр. 6.- 1975.- 81 стр.; Бр. 7.- 1977.- 102 стр.; Бр. 8.- 1977.- 75 стр.; Бр. 9.- 1978.- 79 стр.; Бр. 10.- 1979.- 93 стр.; Бр. 11.- 1980.- 102 стр.; Бр. 12.- 1981.- 97 стр.- IV-9/
ЗОГРАФ: часопис за средњовековбну уметност.- Београд: Институт за историју уметности; Филозофски факултет.- Бр. 13.- 1982.- 72 стр.; Бр. 14.- 1983.- 89 стр.; Бр. 15.- 1984.- 100 стр.; Бр. 16.- 1985.- 88 стр.; Бр. 17.- 1986.- 85 стр.; Бр. 19.- 1987.- 82 стр.- IV-9/
ЗОЛА, Емил / Жерминал / Емил Зола; превод Душан Матић.- Београд: Новости, 2005 (Штампано у Европи).- 437 стр.; 24 цм.- (Библиотека Миленијум / [Новости]; 4).- II-1786
ЗОТОВИЋ, Марија / Стрес и ментално здравље деце: студија последица бомбардовања / Марија Зотовић. –Београд: Задужбина Андрејевић.- 125 стр.; 24 цм.- (Библиотека Dissertatio / Задужбина Андрејевић).- II-1996
ЗУПАНАЦ, Миодраг / В: АНТОНИЋ, Драгомир: Српски народни календар. II-372
ЗУПАНЦ, Јелица / Кафкине адресе / Јелица Зупанц.- Београд: Чигоја штампа, 2002 (Београд: Чигоја штампа).- 135 стр.; 20 цм.- II-1442
ЗУПАНЦ, Миодраг / Којекуде Србијо: земља за посматрање.- Београд: Службени гласник, 2008 (Београд: Гласник).- 179 стр.; фотогр.; 19 цм.- (Библиотека Књижевне науке, уметност, култура / Колекција Складиште).- II-2069
ЗУРОВАЦ, Мирко / Сигнатуре савремености .- Београд: Ривел Ко, 2007 (Београд: Сека).- 457 стр.; 21 цм.- (Библиотека Ривелова издања).- II-2087
ИВАН В. Лалић: зборник / / уредио Драган Хамовић.- Краљево: Народна библиотека, 1996 (Краљево: Слово).- 207 стр.; 21 цм.- (Библиотека Преображење: издавање часописа Повењља).- II-1682
ИВАНИЋ, Душан / Модели књижевнога говора из историје и поетике српске књижевности / Душан Иванић.- Београд: Нолит, 1990.- 327 стр.; 22 цм.- II-403
ИВАНИЋ, Душан / Српска приповетка између романтике и реализма (1865-1875)/ Душан Ивановић.-Београд: Институт за књижевност и уметност , 1976.- 424 стр.; 21 цм.- (Студије и расправе / Институт за књижевност и уметност, 15).- II-674/15
ИВАНКОВИЋ, Младенка / Јевреји у Југославији:Младенка Иванковић.- Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.- 398 стр.; 24 цм.- (Библиотека „Студије и монографије ке. 48).- II-2299
ИВАНОВА Любмилова , Албена / Поезията на южнославянския символизъм/ Албена Любмилова Иванова .- Софија : Академично издателство „Марин Дринов“, 2006.-305 стр.; 20 цм (два примерка ).- II-1075
ИВАНОВИЋ Радомир / В.: LIBER Amicorum: II-1316 ; II-1317
ИВАНОВИЋ, Ване / Друго звоно : Југославија у рату 1939-1945 (одломак из аутобиографије) / Ване Ивановић.- Лондон: Библиотека Наше дело,1979.- 192 стр.; 22 цм.- II-89
ИВАНОВИЋ, Милан / Икона Преображења у Будисавцима и ктиторски натписи у Ваганешу и Св. Николи / Милан Ивановић.- Београд:Републички завод за заштиту споменика културе, 1984.- стр.[187]-198.;30 цм (Апстракт из Саопштења бр. ХVI/84).- III-21
ИВАНОВИЋ, Милан / Надгробни споменици и натписи на старим српским гробљима и црквиштима у селима метохијског подгора и хвосна .- II-1033
ИВАНОВИЋ, Милан / Натписи и орнаменти на надгробним плочама , иконама и звонима српских цркава на Косову и Метохији (XIV-XIX/XX век)/ Милан Ивнаовић.- Београд: САНУ . Међуодељенски одбор за проучавање Косова и Метохије .- III-22
ИВАНОВИЋ, Милан / Неки подаци о иконостасу цркве Св.Апостола у Пећкој патријаршији / Милан Ивановић.- Београд: Музеј примењене уметности , 1982.-стр.105-118 ; 29 цм.- III-20
ИВАНОВИЋ, Милан / Ћирилски епиграфскиспоменици из Србије, Црне Горе и Македоније (одливи) / Милан Ивановић.- Београд: Народни музеј, 1984.- 48 стр.; + илустр. [26] стр.; 22 цм.- II- 58
ИВАНОВИЋ, Радомир / Искушења књижевне анализе/ Радомир Ивановић.- Приштина: Јединство, 1972.-261 стр.; 21 цм.- ( Библиотека Јединство; 25).- II-224
ИВАНОВИЋ, Радомир / Књижевно обликовање стварности литературолошке студије и огледи / Радомир В. Ивановић.- Лепосавић: Институт за српску културу, 2003 (Нови Сад: СЦАН студио).- 232 стр.; илустр.; 21 цм.- (Библиотека У свету књижевног дела; књ. 9).- II-1492
ИВАНОВИЋ, Радомир / Његошева поетика даривања 7 Радомир Ивановић.-Приштина : Институт за проучавање културе Срба , Црногораца , Хрвата, Муслимана , 1991.-58-70 стр.; 24 цм.- (Сепарат из гласника Баштина ; св.2).- II-1035
ИВАНОВИЋ, Радомир В. / В.: Јокић, Бранко : Био-библиографија др Радомира В. Ивановића .- II-1106
ИВАНОВИЋ, Радомир В. / Македонске поетике вертикале . студије и огледи / Радомир В. Ивановић.- (1. Изд.).-Нови Сад : Змај , 2003-445 стр.; ауторова слика , 23 цм.- ( Студије и огледи коло 4; књ.1).- II-1065
ИВАНОВИЋ, Радомир В. / Машта и мудрост : поезија и поетика Блажа Конеског (монографија ) / Радомир В. Ивановић.-1.изд.- Нови Сад. Змај , 2004.- 379 стр.; слика Б. Конеског ; 20 цм.- ( Студије и огледи : коло 5, књ.1).- II-1064
ИВАНОВИЋ, Радомир В. / Његошева поетика и естетика / Радомир В. Ивановић.- [1.изд.].- Нови Сад: Змај , 2002 (Нови Сад: SCAN студио).-420 стр.; 20 цм.- (Библиотека Посебна издања / Змај).- II-1388
ИВАНОВИЋ, Радомир В. / По сунчаном сату: поетика Владана Деснице / Радомир В. Ивановић.- Нови Сад . Змај , 2001 ( Нови Сад. Scan студио).-311 стр.; 20 цм.- (Студије и огледи. Коло 2 ; књ.1).- II-1068
ИВАНОВИЋ, Слободан / Птице , месец и остало / Слободан Ивановић.- Парћин: Графо- С: Књижевни клуб „ Мирко Бањевић“, 2008.- 90 стр.; 20 цм .- II-919
ИВИЋ, Павле / Банатски говори шумадијско –војвођанског дијалекта.- I књ. Увод у фонетизам / Павле Ивић, Жарко Бошњаковић, Гордана Драгин.- Београд: САНУ и Институт за српски језик, 1994.-412 стр.; 25 цм.- (Српски дијалектолошки зборник; књ.40).- II-667/40
ИВИЋ, Павле / Дечанске Хрисовуље / Павле Ивић и Милица Трковић.-Нови Сад: Институт за лингвистику , 1976.-341 стр.; 33 цм.- III-5
ИВИЋ, Павле / Дијалектологија српскохватског језика: увод у штокавско наречје / Павле Ивић.- Нови Сад: Матица српска, 2.изд., 1985.- 214 стр.; 20 цм.- II- 57
ИВИЋ, Павле / Из историје српскохрватског језика / Павле Ивић.- (1.изд.).-Ниш: Просвета , 1991.- 324 стр.; 21 цм (Изабрани огледи / Павле Ивић; 2).- II-990/2
ИВИЋ, Павле / Из српскохрватске дијалектологије / Павле Ивић.- (1.изд.).-Ниш. Просвета , 1991.- 295.; 21 цм.- (Изабрани огледи / Павле Ивић; 3)(два примерка).- II-990/3
ИВИЋ, Павле / О Вуку Караџићу / Павле Ивић.; (Приређивач Александар Младеновић).- Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1991.- 315 стр.; 20 цм .- II-946
ИВИЋ, Павле / О говору Галипољских Срба :примљено на I скупу Одељења литературе и језика држаном 12 марта 1954 / Павле Ивић.-Београд. САНУ. Институт за српски језик, (Издавачко предузеће „Научна књига“); 1957.- 519 стр.; 25 цм (Српски дијалектички зборник књ.XII).- II-667/12
ИВИЋ, Павле / О језику некадашњем и садашњем / Павле Ивић.- Београд: БИГЗ; Приштина : Јединство, 1990.- 335 стр., 21 цм.- (Нове књиге домаћих писаца).- II-523
ИВИЋ, Павле / О Словенским језицима и дијалектима / Павле Ивић.-(1.изд.).- Ниш: Просвета , 1991.- 273 стр.: граф. Призкази; 21 цм.- (Изабрано огледи / Павле Ивић; 1) (два примерка).- II-990 /1
ИВИЋ, Павле / Правопис:српскохрватских Ћирилских повеља и писама XII и XIII века / Павле Ивић и Вера Јерковић.- Нови Сад: филозофски факултет; Институт за јужнословенске језике, 1981.-226 стр.; 24 цм.- II-242
ИВИЋ, Павле… / Банатски говори шумадијско –војвођанског дијалекта : II књ.; Морфологија , синтакса, закључци, текстови / Павле Ивић, Жарко Бошњаковић, Гордана Драгин.- Београд: САНУ. Институт за српски језик, 1997.-385 стр.; 25 цм.- (Српски дијалектолошки зборник. Књ.43.- II-667/43
ИВИЋА, Милка / Запис о косовском боју / Милка Ивић.- Свети кнез Лазар: споменица о шестој стогодишњици косовског боја 1389-1989.- Београд: 1989.- 159-162 стр.; 30 цм.- III-148
ИВОШЕВИЋ, Дејан / Појам привредног кривичног права / Дејан Ивошевић.- Приштина: Заједница научних установа КиМ. 1973.- 124 стр. - 24 цм.- (Студије, књ. 29).- II-122/29
ИГЊАТОВИЋ, Душанка / Језик штампаних дела Јеролима Филиповића фрањевачког писца XVIII века/ Душанка Игњатовић.- Београд: Институт за сх. Језик, 1974.- 157 стр-; 24 цм.- (Библиотека јужно словачког филолога. Нова серија књ.5).- II- 227
ИГЊАТОВИЋ, Душанка / Језик штампаних дела Јеролима Филиповића фрањевачког писца ХVIII века / Душанка Игњатовић.- Београд: Институт за српскохрватски језик, 1974.- 157 стр.; 24 цм.- (Библиотека јужнословесниг филолога; Нова серија књ. 5).- II-1867/5
ИГЊАТОВИЋ, Јаков / Јаков Игњатовић / приредила Снежана Милосављевић Милић.- Нови Сад: Издавачки центар Матице српске, 2016., (Бачки Петровац: HL print).- 443 стр.; 25 цм (Антологијска едицеија Десет векова српске књижевности; књ. 31).- II-1743
ИГЊАТОВИЋ, Јаков / Мемоари .рапсодије из прошлог српског живота / Јаков Игњатовић.- Београд: Српска књижевна задруга , 1996.- 576 стр.; 20 цм.- (СКЗ. Коло 59 ; књ.399).- II-1261
ИГЊАТОВИЋ, Јаков / Мемоари / Јаков Игњатовић; приредио Живојин Бошков; поговор Милутин Петровић.- Београд: Нолит, 1988.- 569 стр.; 20 цм.- (Српска књижевност. Мемоари, дневници, аутобиографије; 8).- II- 109/8
ИГЊАТОВИЋ, Јован / Чудан свет : роман / Јован Игњатовић.-Београд: Српска књижевна задруга, 1988.; 20 цм.- ( Београд: Штампарија „ Привредник“ ).- (СКЗ.; коло XXXI. ; бр.205).- II-273
ИГЊАТОВИЋ, Светозар М. / Земља чуда у изломљеном огледалу- југословенска тематика у модерној енглеској књижевности /Светозар М. Игњатовић, Београд : Филолошки факултет; Народна књига – Алфа , 2000 ( Београд: Алфа).- 186 стр.; 21 цм.- (Библиотека Филолог. Књ.1).- II-542
ИГЊАТОВИЋ, Срба / На мраву небо: мало и велико у поезији Зорана Михића / Србо Игњатовић.- Ниш: Просвета (Ниш: Просвета).- 1999.; 125 стр.; 21 цм.- II-1596
ИГЊАТОВИЋ, Срба / Текст и свет / Срба Игњатовић.-Приштина : Јединство, 1982.-207 стр.; 20 цм.- (Библиотека Обележја).- II-817
ИГО, Виктор / Богородичина црква у Паризу / Виктор Иго; превод Душан Ђокић.- Београд: Новости, 2005 (Штампано у Европи).- 475.; 21 цм.- (Библиотека Миленијум / [Новости]; 3).- II-1785
ИГУМАНИЈА Танасија / Писма искушеници / Игуманија Тајсија (+1915), духовна мати свете Русије.- Манастир Тресије, 1998.- 95.; 21 цм.- II- 1680
ИДЕЈЕ српске уметничке: Критике и теорије 1900/1950.-Београд: Музеј савремене уметности, 1980.- ; 29 цм.- Књ.1.-1980.-306 стр.(три примерака); Књ.2.-1981.-300 стр.(три примерка); Књ.3.-1981.-377 стр.(два примерка).- III-123/1-2-3
ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ: поетика –критика –историја : зборник радова у част академика Предрага Палавестре / уредио Миодраг Матицки .- Београд : Институт за књижевност и уметност , 1997 (Београд: Чигоја штампа ).- 531 стр.; 25 цм.- (Посебна издања / Институт за књижевност и уметност .; књ .20 ) .- II-1379
ИЗ српске књижевности : зборник радова посвећен Мирославу Егерићу.- (1. изд.).- Нови Сад: Филозофски факултет: Змај, 2003 (Нови Сад: Sean studio).- 270 стр.; илустр.; 21 цм.- (Библиотека Зборник).- II-1655
ИЗАЗОВИ европских интеграција: часопис за право и економију европских интеграфија / уредник Никола Јовановић.- 2008, бр. 1-. – Београе: ЈП "Службени гласник", 2008- (Београд: ЈП "Службени гласник").- 24 цм.- II- 2058
ИЗБЕГЛИЦЕ и расељена клица на простору бивше Југославије / уредништво Срђан Шљукић, Дарко Гавриловић, Љубиша Деспотовић.- Нови Сад: филозофски факултет, одсек за социологију, 2009.- 157 стр.; илустр.; 21 цм.- II-2135
ИЗВОРИ о Србима у Угарској почетком ХVIII века. (књ. 5), Исписи, преписи и преводи из доба Ракоцијевог устанка (1703-1711) / приредио Славко Гавриловић; Београд: САНУ, 2005.- VI, 250 стр.; 21 цм.- (Зборник за историју, језик и књижевност српског народа / САНУ, Одељење 2; Споменици на тужим језицима; књ. 38).- II-691/38
ИЗДАЈНИК и ратни злочинац Дража Михаиловић пред судом: стенографске белешке и документа са суђења Драгољубу-Дражи Михаиловићу.- Репринт.- Београд: Мултинационални фонд културе: Дин седма сила, 2005 (Београд: Српски Гутенберг).- 318 стр.: илустр.: 25 цм.- (Библиотека Заборављени рукописи).- II-1930
ИЗЛОЖБА 13 векова Срба У Далмацији Славонији и Хрватској.- Сремски Карловци, јун 1997; Београд: Светска српска заједница : Народна библиотека Србије, 1997.- 129 стр.; 24 цм.- II-639
ИЗЛОЖБА српске писане речи .- Београд: Народна библиотека СР Србијер, 1973.- (Београд: Издавачко графички завод).- 179 стр.; 20 цм .- II-63
ИЗЛОЖБА српске писане речи: 6 април 1973.- Београд: Народна библиотека Србије, 1973-179 стр.; 22цм.- II-170
Изложба СТО година споменика косовским јунацима (21. јун – 30 јул 2004), изложбу организују Народни музеј , Историјски архив и Народна библиотека Крушевца / кустос и текст Ема Радуловић.- 11 стр.- 21 цм.- II-2118
ИЛИНЧИЋ Вукић /Први опозициони лист у Црној Гори – Народна мисао, одабрани чланци - /.- Никшић: Институт за српску културу, 2016.- 191 стр.; 20 цм. – (Библиотека:Историјски извори, књ. 1).- II-2272
ИЛИЋ, Војислав И. / Токови македнске књижевности: (студије. Есеји .постери) Војислав И. Илић.- Приштина : Јединство, 1976.- 350 стр.; 21 цм.- II-207
ИЛИЋ, Драган / Маурианус. Роман / Драган Илић.- Крушевац. Народна библиотека , 2005 8Крушевац: Медиа-принт).- 107 стр.: илустр.; 21 цм.- II-591
ИЛИЋ, Крстивоје / Мале љубавне песме / Крстивоје Илић: илустрације Мирко Вуковић.- 5. Изд.- Приштина : НИЈП „Панорама„ Издававачка делатност „ Григорије Божовић“, 1995 (Приштина : Штампарија „Грачаница„ ). - 56 стр. - 24 цм.- II-1150
ИЛИЋ, Милан Маја / Оштар угао за тупљење .- Приштина: Нови свет, 19984. (Приштина: НИЈП "Панорама" Штампарија "Грачаница").- 94 стр.; 20 цм.- (Библиотека И те како).- II-1681
ИЛИЋ, Милош / Културеме : Есеји из културе и уметности / Милош Илић.- 4.изд.- Београд : Научна књига, 1989.- 258.; 20 цм .- II-320
ИМДАХЛ Мах / Избор текстова / Мах Имдахл.- Београд: Музеј савремене уметности, 1986.- 104 стр.; 21 цм.- II-748/8
ИМЕНИК насељених места у Социјалистичкој федеративној Републици Југославији / [приредио Растко Грујички.- Београд : Службени лист СФРЈ , 1985.-452 стр.; 30 цм.- III-38
ИМЕНИК насељених места у СФРЈ / приредио Растко Грујичић са групом сарадника.- Новинско-издавачко предузеће „Службени лист СФРЈ“.- (Београд: Београдско издавачко-графички завод), 1985.- 452 стр.; 30 цм.- III-231
ИМШИРОВИЋ, Јелка / Од стаљинизма до самоуправног национализма (Прилог критици социјализма у конгресним документима КПЈ/СКЈ – од V –ХI конгреса) / Јелка Имшировић.- Београд: Центар за филозофију и друштвену теорију 1991.- 256 стр.; 20 цм .- II-2369
ИНЂИЋ, Милица / Библиографија Милутина Миланковића / Милица Инђић.- Београд: САНУ , 1994 (Београд: Нови дани ).- 168 стр.; 24 цм.- (Библиографије / САНУ ; књ.2.Одељење језика и књижевности; књ.2).- II-693/II / 2
ИНСТИТУТ на македонска итература: двадесет години од оснивањето: (1981-2002) / приредиле Јованка Стојановска – Друговац, Валентина Миронска – Христовска.- Скопље: Институт за македонска литература, 2001.- 155 стр.; илустр.; 21 цм.- II-1521
ИНФОРМАТОЛОГИЈА , Југославица.- Загреб: Реферални центар свеучилишта у Загребу, 1984.- 189 стр.; 30 цм.- III-77
ИСАКОВИЋ, Светлана / Савремена керамика у Србији/ Светлана Исаковић.- Београд: Просвета, 1988.-255 стр.; 24 цм.- II-141
ИСИЋ Момчило / Сељаштво у Србији 1918-1941. књ. 2. Просветно-културни и верски живот.- Београд: Службени гласник: Институт за новију историју Србије, 2009.- 558 стр.; табеле; 24 цм.- II-2253
ИСИЋ, Момчило / Основно школство у Подрињу: 1914-1944 / Момчило Исић.- Београд: Институт за новију историју Србије, 2005 (Београд: Финеграф).- 408 стр.; та беле; 24 цм (Библиотека Студије и монографије / ИНИС; књ. 30).- II-2402
ИСИЋ, Момчило / С народном, за народ, о народу: Сретен Вукосављевић 1881-1960.- Београд: Институт за новију историју Србије, 2012.- 476 стр.: илустр.; 25 цм.- (Библиотека: Студије и монографије књ. 83).- II-2296
ИСИЋ, Момчило / Угашен, а није засијао: Институт за изучавање села САН: 1947-1954 / Момчило Исић.- Београд: Институт за новију историју Србије, 2014.- 266 –стр,; илустр.; 24 цм.- (Библиотека Студије и монографије, књ. 92).- II-2248
ИСЉАМИ, Хамид /Девојке на коњу / Хамид Исљами .- Приштина : „Григорије Божовић“, 1995 (Приштина : „Грачаница„ ).- 71 стр.; 20 цм.- (Библиотека Стремљења).- II-1144
ИСМАИЛ, Хамид С. / Почивалиште : (одар) / Хамид С. Ислами- Шоле.- Ваљево: Установа за културу младих „ Омладински центар „, 1990 (Ваљево : „Милић Ракић“).-70 стр.; 20 цм.- II-633
ИСТИНА / Музеј радничког покрета и народне револуције Војводине; Историјски архив Покрајинског комитета СКС за Војводину; Матица српска, 1963.- год 1. бр 8 (децембар 1940)- год 4, бр. 113 (29. октобар 1944).- 32 цм.- Год I, II, III, IV.- IV-6
ИСТИЋ, Момчило / Основно школство у Посавотамнави: 1914-1944.- Београд: Институт за новију историју Србије, 2006.- 360 стр.: табее; 24 цм.- (Библиотека: Студије и монографије, књ 34).- II-2295
ИСТОИЈА српског народа.- књ.5 Од Првог устанка до Берлинског конгреса : 1803-1878.т.1./написали. Владимир Стојанчевић, Јован Милићевић, Чедомир Попов, Радован Јовановић, Милорад Екремчић.- 3. изд.- Београд: СКЗ, 2000.- 570 стр.-23 цм .- II-931/V-1
ИСТОРИЈА 20. века часопис Института за савремену историју.- Београд: Институт за савремену историју.- 24 цм.- год. ХХХI.- 2013.- бр. 2.- 274 стр.- Год. ХХХII.-2014.- бр. 1.- 259 стр.- год. ХХХII.-2014.- бр. 2.- 240 стр.- Год. ХХХIII.-2015.- бр. 1.- 200 стр.- Год. ХХХIII.- 2015.- бр. 1.- 229 стр.- II- 1919
ИСТОРИЈА 20. века часопис Института за савремену историју.- Београд: Институт за савремену историју.; 1, бр. 1 (1983). - 24 цм.- год. Х.- 1992.- бр. 1-2.-262 стр; год. ХIV.- 1996.- бр. 2.-194 стр; год. ХVIII.- 2000.- бр. 2.- 174 стр. Год. ХIХ.- 2001.- бр. 1.-174 стр. Год. ХIХ.- 2001.- бр. 2.- 222 стр. Год. ХХ.- 2002.- бр. 2.-256 стр.- II-1919
ИСТОРИЈА 20. века: : часопис Института за савремену историју.- Београд: Институт за савремену историју.;1, бр. 1 (1983)- - 24 цм.- II-1919
ИСТОРИЈА и географија: сусрети и прожимања: тематски зборник радова / уредфник Софија Божић.- Београд: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ; Институт за славистику РАН, 2014.- 840 стр.; 24 цм (Библиотека зборници радова / Институт за новију историју Србије; бр. 11).- II-2246
ИСТОРИЈА као инспитација у делу Десанке Максимовић: зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, Ваљево, Бранковина 14, 15. и 16. маја 2004.; приредила Ана Вукић – Ћосић.- Београд: Задужбина Десанке Максимовић, 2005.- (Београд: Gramiх).- 82 стр.; 20 цм.- ("Десанкини мајски разговори"; књ., 20).- II-1976
ИСТОРИЈА опште хришћанске и српске православне цркве : за више разреде средњих школа , друго изд. Београд: Књижаре Влад. Н. Рајковић и КОМП. 1935.- 154 стр.; 24 цм.- II-1156
ИСТОРИЈА осигурања Аустрије = Versicherungsgeschichte Österreichs (zbornik).- Bd. 13 Der Umbruch Europas und das digitaleVersicherungszeitalter / heraugegeben aus anlass des 70. geburtstags vom Wolfigang Rohubach.- Beograd: Tronik dizajn, 2017.- 1133 str.: ilustr. ; 25 cm.- II-2375
ИСТОРИЈА Савеза комуниста Југославије (1.изд.) .- Беогтад: Издавачки центар комунист; Народна књига; Рад, 1985 (Беогад: ГРО „Култура).- 48с стр.; 24 цм.- II-69
ИСТОРИЈА српског народа . књ.5.Од Првог устанка до Берлинског конгреса : 1803-1878. Т.2./ написали : Славко Гавриловић, Василије Крестић, Андрија Раденић, Коста Милутиновић, Павле Ивић, Јован Кашић, Драгиша Живковић, Дејан Медаковић.- 3 изд.- Београд : СКЗ, 2000.-495 стр.; 23 цм.- 3 изд.- Београд: СКЗ, 2000.- 495 стр.; 23 цм .- II-931/V-2
ИСТОРИЈА српског народа . књ.6. Од Берлинског конгреса до уједињења 1878-1918 . т. 2/ написали: Андреј Митровић, Павле Ивић, Драгиша Живковић, Предраг Палавестра, Дејан Медаковић, Радован Самарџић, Владета Тешић.-3 изд.- Београд: СКЗ, 2000.- 592.; 23 цм .- II-931/VI-2
ИСТОРИЈА српског народа,VI књ. том I: Од Берлинског конгреса до уједињењеа 1878-1918.- Наприсали: Чедомир Попов, Димитрије Ђорђевић, Новица Ракочевић, Ђорђе Микић, Коста Милутиновић, Василије Крестић, Андрија Раденић, Милорад Екмечић.- Београд: Српска књићевна задруга, 1983.- 679 стр.; 22 цм.- II-931/VI-1 ( 2 primerka)
ИСТОРИЈА српског народа. књ 3. Срби под туђинском влашћу: Т.1 / Радован Самарђић, Рајко Л. Васиљевић, Тома Поповић.- 3 изд. Београд: СКЗ, 2000.- 694 стр.- 23 цм .- II- 931/III-1
ИСТОРИЈА српског народа. књ. 3. Срби под туђинском влашћу: 1537-1699. Т. 1. / написали Радован Самарџић, Рајко Л. Веселиновић, Тома Поповић.- 3 изд.- Београд: Српска књижевна задруза, 2000.- 692 стр.- 23 цм.- ИСТОРИЈА српског народа. књ. 3. Срби под туђинском влашћу: 1537-1699. Т. 1. / написали Радован Самарџић, Рајко Л. Веселиновић, Тома Поповић.- 3 изд.- Београд: Српска књижевна задруза, 2000.- 692 стр.- 23 цм.- II-931/III-1
ИСТОРИЈА српског народа. књ. 3. Срби под туђинском влашћу: 1537-1699. Т. 2. / написали Радован Самарџић,Павле Ивић, Димитрије Богдановић,Мирослав Пантић, Сретен Петковић, Дејан Медаковић.- 3 изд.- Београд: Српска књижевна задруза, 2000.- 473 стр.- 23 цм.- II-931/III-2
ИСТОРИЈА српског народа. Књ. 4, Срби у ХVIII нвеку. Т. 1 / написали Радован Самарџић, Јован Милићевић, Рајко Веселиновић, Славко Гавриловић, Александар Форишковишћ, Новица Ракочевић.- 3. Изд.- Београд: СКЗ, 2000.- 603 стр. (56) стр. С табелама: илустр.; 23 цм.- II-931/ IV-1
ИСТОРИЈА српског народа. Књ. 4, Срби у ХVIII нвеку. Т. 2 / написали Рајко Веселиновић, Павле Ивић, Александар Младеновић, Мирослав Пантић, Милорад Павић, Дејан Медаковић, Никола Гавриловић.- 3. Изд.- Београд: СКЗ, 2000.- 397 стр. (58) стр. С табелама: илустр.; 23 цм.- II-931/ IV-2
ИСТОРИЈА српског народа. Књ. 5, Од Првог устанка до Берлинског конгреса:1803-1878. Т. 1 / написали Владимир Стојанчевић, Јован Милићевић, Чедомир Попов, Радоман Јовановић, Милорад Екмечић.- 3. Изд.- Београд: СКЗ, 2000.- 570 стр. (84) стр. С табелама: илустр.; 23 цм.- II-931/ V-1
ИСТОРИЈА српског народа. Књ. 5, Од Првог устанка до Берлинског конгреса:1803-1878. Т. 2 / написали Славко Гавриловић, Василије Крестић, Андрија Раденић, Коста Милутиновић, Павле Ивић, Јован Кашић, Драгиша Живковић, Дејан Медаковић.- 3. Изд.- Београд: СКЗ, 2000.- 495 стр. (40) стр. С табелама: илустр.; 23 цм.- II-931/ V-2
ИСТОРИЈА српског народа. Књ. 6, Од Берлинског конгреса до уједињења 1878-1918. Т. 1 / написали Чедомир Попов, Димитрије Ђорђевић, Новица Ракочевић, Ђорђе Микић, Коста Милутиновић, Василије Крестић, љандрија Раденић, Милорад Екмечић .- 3. Изд.- Београд: СКЗ, 2000.- 683 стр. (88) стр. С табелама: илустр.; 23 цм.- II-931/ VI-1
ИСТОРИЈА српског народа. Књ. 6, Од Берлинског конгреса до уједињења 1878-1918. Т. 2 / написали Андреј Митровић, Павле Ивић, Драгиша Живковић, Предраг Палавестра, Дејан Медаковић, Радован Самарџић, Владета Тешић .- 3. изд.- Београд: СКЗ, 2000.- 592 стр. (116) стр. С табелама: илустр.; 23 цм.- II-931/ VI-2
ИСТОРИЈА српског народа. књ.3. Срби под туђинском влашћу : 1537-1699. Т.2 / написали Радован Самарџић, Павле Ивић, Димитрије Богдановић, Мирослав Пантић, Сретен Петковић, Дејан Медаковић.- 3 изд.- Београд: СКЗ, 2000.- 473 стр.- 23 цм .- II-931 / III-2
ИСТОРИЈА српског народа. књ.4, Срби у XVIII веку . Т.2 / написали Рајко Веселиновић, Павле Ивић, Александар Младеновић, Мирослав Пантић, Милорад Павић, Дејан Медаковић, Никола Гавриловић.-3 изд. Београд: СКЗ, 2000.- 397 стр.- 23 цм .- II-931/IV-2
ИСТОРИЈА српског народа. књ.4, Срби у XVIII веку. Т.1 / напислаи Радован Самрџић, Јован Милићевић, Рајко Веселиновић, Славко Гавриловић, Александар Форишковић; Новица Ракочевић.- 3 изд. Београд : СКЗ .- 2000.- 603 стр. (56 ) стр. с табелама : илустр.; 23 цм .- II-931 / IV-1
ИСТОРИЈА српског народа.- Књ.6. Од Берлинског конгреса до уједињења : 1878-1918.т.1/написали Чедомир Попов, Димитрије Ђорђевић, Новица Ракочевић, Ђорђе Мисић, Коста Михуновић, Василије Крестић, Андрија Раденић, Милорад Екменчић.- 3. изд.- Београд: СКЗ, 2000.-683 стр.- 23 цм (два примерка).- II-931/VI-1
ИСТОРИЈСКА трибина: Истраживање младих сарадника Института за новију историју Србије 2.- Београд: Институт за новију историју Србије, 2016.- 198 стр.; 24 цм.- (Библиотекла Трибина ИНИС-а; бр. 2).- II-2307/II
ИСТОРИЈСКА трибина: Истраживање младих сарадника Института за новију историју Србије.- Београд: Институт за новију историју Србије, 20134.- 244 стр.: илустр.; 24 цм.- (Библиотекла Трибина ИНИС-а; бр. 1).- II-2307 / I
ИСТОРИЈСКЕ свеске .- Андрићград: Андрићев институт, 2014.- 30 цм.- Том I.- 2014.- 438 стр.;Том II.- 2015.- 560 стр.;Том III.- 2016.- 500 стр.-III-234
ИСТОРИЈСКЕ свеске.- Андрићград: Андрићев институт, 2014.- 30 цм.- Том I.- 2014.- 438 стр.; Том II.- 2015.- 560 стр.; Том III.- 2016.- 500 стр. - III-234
ИСТОРИЈСКИ гласник: орган Историјског друштва Народне републике Србије/ одговорни уредник Стеван Белић.- Београд: Научна књига , 1948-1998.-24 цм.- Год.1980.-бр.1-2.-224 стр.; Год.1981.-бр.1-2.-241 стр.; Год.1982.-бр.1-2.-211 стр.; Год.1984.-бр.1-2.-237 стр.- II-1234
ИСТОРИЈСКИ гласник: орган Историјског друштва Народне републике Србије/ одговорни уредник Стеван Белић.- Београд: Научна књига , 1948-1998.-24 цм.- Год.1986.-бр.1.-203 стр.; Год.1994.-св.1-2.-204 стр.; Год.1996.-св.1-2.-203 стр.; Год.1997.-св.1-2.-169 стр.; Год. 1998.-св.1-2 185 стр.- II-1234
ИСТОРИЈСКИ часопис.- Београд: Историјски институт, -1989-; 24 цм.- Књ.IV.- 372 стр.; Књ.VI. 259 стр.; Књ.VIII .- 320 стр.; Књ.IX-X.- 452 стр.; Књ.XX.-1873.-458 стр.; Књ.XXI.-1974.-315 стр.; Књ.XXII.-1975.-307 стр.; Књ.XXIII.-1976.-339 стр.; .- II-263
ИСТОРИЈСКИ часопис: Књ.XLIV.-1997.-395 стр.; Књ.XLVIII.-2001.-254 стр.; Књ.XLIX.-2002.-321 стр.; Књ.L.-2003.-339 стр.; Књ.LI.-2004.- 247 стр.; Књ.LII.-2005.-444 стр.; .- II- 263
ИСТОРИЈСКИ часопис: Књ.XXIV.-1977.-392 стр.; Књ.XXVII.-1980.-326 стр.; Књ.XXIX-XXX.- 1982-1983.- 564 стр.; Књ.XXXII.-1985.-272 стр.; Књ. XXXIII.-1986.-266 стр.; Књ.XXXIV.-1987.-362 стр.; .- II-263
ИСТОРИЈСКИ часопис: Књ.XXXV.-1988.-227 стр.; Књ.XXXVI.-1989.-332 стр.; Књ.XXXVI.-1989.-332 стр.; Књ.XXXVII.-1990.-350 стр.; Књ.XXXVIII.-1991.-388 стр.; .- II- 263
ИСТРАЖИВАЊА : Ваљево: Народни музеј, 1984.- књ.; 24 стр. Св.1.: Ваљевска Колубара. Етномузикологија и етнокорелогија .- 1984.-183 стр.- II-617/1
ИСТРАЖИВАЊА: Приштина: Академија наука и уметности Косова, 1980- књ.; 24 цм.- Књ.1.-1980.-92 стр.- II-516/1
ИСТРАЖИВАЊЕ српског језика на Косову и Метохији (2008). Књ.1/ уредник Милета Букмирић.-Косовска Митровица : филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2010 (Београд: Чигоја штампа).-333 стр.; табеле; 24 цм.- Год :2008.-књ.1.-333 стр.; Год :2009.-књ.2.-284 стр.; Год :2010.-књ2-3.-234 стр.; Год: 2010.-књ.3.-234 стр.; II-1258
ИЧЕВИЋ, Душан / Мисао и смисао / Душан Ичевић.- Подгорица : CID, 2000 (Београд: Војна штампарија ).-214 стр.; 21 цм.- (Библиотека Посебна издања / CID , Подгорица) .- II-1318
ЈАВНА и културна политика : социо-културолошки аспекти /приредила Милена Драгићевић Шешић.- Београд : Магна агенда, 2002 8Београд: Чигоја штампа ).-246 стр.; граф. Прикази, табеле ; 23 цм.- II-707
ЈАГЛИЧИЋ, Владимир / В.: СРЦЕ земље: преводиоци Крагујевца; (зборник препева крагујевачких преводилаца) 2006 (Крагујевац: сквер).- 327 стр.; илустр.; 21 цм (Библиотека Бразде).- II-1730
ЈАГОДИЋ, Милош / Насељавање Кнежевине Србије: 1861-1880 / Милош Јагодић; уредник Рибор Живковић; - Београд: историјски институт, 2004 (Београд: Чигоја штампа).- 204 стр.: илустр.; 25 цм. + (Посебна издања / [Историјски институ, Београд]; књ. 47).- II-1861
ЈАГОДИЋ, Милош / Нови крајеви Србије (1912-1915) / Милош Јагодић.- 1. изд.- Београд: Филозофски факултет, Београд (Суботица:Минерва).- 601 стр.: илустр.; 24 цм . - II-2169
ЈАКОБСОН, Роман / Темељи ризика / Роман Јакобсон и Моррис Халле; (превели Иван Мартинчић, Анте Стамаћ.-Загреб: Глобус, 1988.-109 стр.20 цм.- II-392
ЈАКОВЉЕВИЋ, Добрила / Рањена птица / Добрила Јаковљевић.- Београд: "ГНОСОС", 2008.- 64 стр; 21 цм.- II-2077
ЈАКУМОВСКА-Тошик, Маја / Македонска књижевност во ХV век / Маја Јакимовска – Тошик.- Скопље: Институт за македонска литература, 2001.- 342 стр.; 21 цм.- II-1522
ЈАКУМОВСКА-Тошик, Маја / Оригиналите књижевни состави во македонскиот ХV век / Маја Јакимовска – Тошик.- Скопље: Институт за македонска литература, 2002.- 250 стр.; 21 цм.- II-1523
ЈАКШИЋ, Божидар / Људи без крова: живот избеглица и расељених Рома са Косова у Црној Гори/ Божидар Јакшић.- Београд: „ Република“, 2002.- 156 стр; 20 цм (два примерка).- II-288
ЈАКШИЋ, Божидар / Уметност преживљавања: где и како живе Роми у Србији / Божидар Јакшић, Горан Башић.- Београд: Институт за филозофију и друштвену историју, 2005.- 297 стр.; 25 цм.- (Библиотека Диспут).- II-501
ЈАКШИЋ, Ђура / Поноћ / Ђура Јакшић.- Београд: Политика: Народна књига, 2005 (Београд: Народна књига).- 337 стр.; 17 цм.- (Бисери српске књижевности; књ. бр. 11).- II-1815
ЈАКШИЋ, Милета / Песме / Милета Јакшић.- Београд: Српска књижевна заједница , 1922.- (штампарско предузеће „Застава“ д.д. Нови Сад). – 190 стр.; 20 цм.- (СКЗ, коло XXV, бр.164).- II-189
ЈАКШИЋ, Павле / Над успоменама / Павле Јакшић.- Београд: Рад, 1990.- 2 књ. 25 цм .- Библиотека Сведочанства).- Књ.1.-619 стр.; Књ.2.-716 стр.- II-442/1-2
ЈАНЕВ, Костадин / Ултразвук у офтамологији / доц. др Костандин Г. Јанев .- Приштина . НИРО „Јединство“, 1987.- 240 стр.; 24 цм.- II-807
ЈАНЕВ, Костадин Г. / Ултрасонографија ока и обрве / Костадин Г. Јанев.- 2.проширено изд.- Приштина : „Јединство“; Београд : Медицинска књига , 1992.- 271 стр.- (Библиотека Наука- Медицина).- II-1001
ЈАНИЋИЈЕВИЋ, Милосав / Нови правци промена друштвене структуре Југославије / Милосав Јанићијевић.... – Београд: Институт друштвених наука, Центар за социолошка истраживања, 1990 (Београд: Институт друштвених наука).- 171 стр.; 21 цм.- II-22
ЈАНКО Веселиновић: 1862-2012 / уредник Светлана Велмар –Јановић.-Београд: САНУ, 2013.- 362 стр.; 24 цм.- (Научни скупови / САНУ; књ.141. Одељење језика и књижевности, књ.25).- II-606
ЈАНКОВИЋ, Ђорђе / Српске громиле / Ђорђе Јанковић; [илустрације Ђорђе Јанковић].- Београд: Свесловенски савез: Књижевна реч, 1998 (Београд: Марком трејд).- 174 стр.: илустр.; 29 цм.- (Библиотека Вид).- III-189
ЈАНКОВИЋ, Љубица и Даница / Стилови и технике српских традиционалних играча / Љубица и Даница С. Јанковић.- Београд : Гласник Етнографског института САН, књ. II-III(1953-1954).- 5 стр.; 22 цм.- II-1074
ЈАНКОВИЋ, Милорад / Вегетација СР Србије : I општи део /Милорад Јанковић, Никола Пантић, Војислав Мишић, Никола Диклић, , Милован Гајић.- Београд: САНУ. Одељење природно –математичких наука, 1984.- 408 стр.; 24 цм.- II-714
ЈАНКОВИЋ, Милорад / Вегетација СР Србије : I општи део /Милорад Јанковић, Никола Пантић, Војислав Мишић, Никола Диклић, , Милован Гајић.- Београд: САНУ.Одељење природно –математичких наука, 1984.- 408 стр.; 24 цм.- II-714
ЈАНКОВИЋ, Ненад Ђ. / Астрономија у старим српским рукописима / Ненад Ђ. Јанковић.- Београд: САНУ , 1989.- 257 стр.+ 54 илустр.; 24 ЦМ.- (Посебна издања , књ. 590 . Одељење природно-математичких наука , књ.64) (два примерка).- II-728/590 (64)
ЈАНКОВИЋ, Ружа / В.: БАБИЋ, Нада . Хронологија народноослободилачког покрета у Војводини .- II-610
ЈАНКОВИЋ-Сречанин Слободан / Пролеће у башти / Слободан Јанковић- Сречанин.- Приштина . Јединство, 1977.- 74 стр.; 21 цм .- II-891
ЈАЊЕТОВИЋ, Зоран, 1967- / „У складу са насталом потребом...“: принудни рад у окупираној Србији 1941-1944. – Београд: Институт за новију историју Србије, 2012.- 222 стр.; 25 цм.- (Библиотека студије и монографије.-. књ. бр. 79).- II-2261
ЈАЊИЋ, Драгана / Дохалкидонске цркве / Драгана Јањић.- Лепосавић: Институт за српску културу, 2012 (Краљево: Graficolor).- 157 стр.; 21 цм. - II-2158
ЈАЊИЋ, Драгана / Неке особености Несторијанске цркве / Драгана Јањић.- Лепосавић: Институт за српску културу, 2013 (Краљево:Graficolor).- 200 стр.; 21 цм.- II-2166
ЈАЊИЋ, Драгана / Преподобни Петар Коришки. ; Лепосавић [тј.] Приштина: Институт за српску културу: Панорама; Зоичиште: Манастир светих Козме и Дамјана; Београд: Академија СРпске православне цркве, 2007 (Београд: Биг штампа).- 264 стр.; 20 см.- (Библиотека Богословско-историјске студије).- II-2037
ЈАЊИЋ, Драгана Ј. 271.2-72/.744-9 Дохалкидонске цркве / Драгана Јањић.- Лепосавић: Институт за српску култуту, 2012 (Краљево: Graficolor).- 157 стр.; 21 цм
ЈАЊИЋ, Драгана, 1963-; Јерменска црква – идентитет, истгорија и богословље .- Лепосавић: Институт за српску културу, 2014 (Београд: Јасен).- 157 стр-; 21 цм.- II-2237
ЈАЊИЋ, Драгана, Јерменска црква – идентитет, истгорија и богословље .- Лепосавић: Институт за српску културу, 2014 (Београд: Јасен).- 157 стр-; 21 цм.- II-2237
ЈАЊИЋ, Душан / Записи из Србије / Душан Јаењић.- Беогад: Драслар партнер, 2006 (Београд: Драслар партнер).- 571 стр.; 21 цм .- II-1720
ЈАЊИЋ, Јован / Задужбина Симе Игуманова / Јован Јањић.-Београд: Задужбина Симе А. Игуманова, 2008 (Београд: Штампарија Српске патријаршије).- 215 стр.; 20 цм.- II-1455
ЈАЊИЋ, Јован /Будимо људи: живот и рече патријарха Павла / Јован Јањић; [фотографије Хаци Марко Вујичић].- 4. Допуњено изд..- Београд: Ј.Јањић, 2009 (Нови Сад: Будућност).- 331 стр.; илустр.; 20 цм.- II-1439
ЈАЊИЋ, Милош / Техничка заштита у рудницима/ Милош Јањић.- Звечан: „Трепча“, 1978.- 224 стр.; 25 цм (Библиотека стручних и научних издања; бр.5).- II-243
ЈАРИЋ, Љубица / Трансфер технологије у Аустралији / Љубица Јарић.- Београд: Заедружбина Андрејевић, 2002.- 99 стр.; 24. цм. (Библиотека Академија).- II-1467
ЈАРИЋ, Светислав М. / Love intuition / Светислав М. Јарић; (translated by Jelena Matić; ilustracije Boris Jarić).- (1. зд.).- Нови Сад: Stylos 2003.- 214 стр.: илустр.; 20 цм.- II-1457
ЈАРИЋ, Светислав М. /System dr abstrakten Rechtswissenschft/ Svetislav M. Jarić: (übersztz Zoran Velikić).- (1.izd.).- Novi Sad: Stylos, 2003 (Novi Sad: Styos print).- 296 str.; 24 cm.- II-1456
ЈАСТРЕБОВ, Степанович Иван: зборник радова са научног скупа одржаног у Призрену 31. октобра и 1. новембра 1996. / редакциони одбор Артемије, епископ рашко-призренски... [и др.]; уредници Славенко Терзић... [и др.]. Београд: Историјски институт САНУ; Призрен: Округ: Општина, 1998 (Призрен: Графика).- 128 стр.: илустр.: 24 цм.- II-1864
ЈАШОВИЋ, Голуб / Именослови српских писаца са Косова и Метохије / Голуб Јашовић, Емилија Реџић, Милена Реџић.-Косовска Митровица :филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2016 (Ниш:Униграф).-322 стр.;21 цм.- II-1236
ЈАШОВИЋ, Голуб / Лексика оријенталног порекла у приповедној прози Григорија Божовића / Косаовска Митровица: Књижевнои друштво Косова и Метохије; Филозофски факултет, 2008 (Врање: Врањске).- 175 стр.; 24 цм.- (библиотека Понирања; књ 2).- II-2100
ЈАШОВИЋ, Голуб / Савременици о Владети Вуковићу /Голуб Јашовић.-Књижевна омладина Приштине, 1988 (Приштина: Enis GRAF).-63 стр.; 20 цм (Библиотека Ископине: књ.1.).- II-815
ЈАШОВИЋ, Голуб М. / Док смо гризли камен / Голуб М. Јашовић.- Приштина: Студентски културни центар, 1996.- 42 стр.; 20 цм.- (Едиција Светоболи) књига 2.- II-1212
ЈАШОВИЋ, Голуб М. / Пастирска терминологија Пећког Подгора /Голуб М. Јашовић.-Исток : Дом културе „Свети Сава „; Зубин Поток : ЈП „Стари Колашин“; Приштина: Народна и унивезитетска библиотека , 1997 ( Enisgraf: Приштина).-215 стр.; 23 цм.- (Библиотека Језик и завичај):књ.1).- II-1253
ЈАШОВИЋ, Голуб, 1961- / У сенци Проклетија / Голуб Јашовић – В сени Проклетий: Голуб Яшович.- Врање: Врањске књиге, Краљево: Libro Company, 2009 (Краљево: Libro Company) – 107 стр.: Ауторова слика; 20 цм – ()Библиотека Бистрик).- II-2110
ЈАШОВИЋ, Предраг / Експликација структуре Бањевићевог песништва – Посебан отисак иѕ Зборника радова са научног скупа Пјесник и вријеме – о књижевном дјелу Марка Бањевића, Зборници радова бр. 80, ОУ књ. 25, Подгорица, 2006, 69-91 стр.; 24 цм.- II-2041
ЈАШОВИЋ, Предраг / Експликација структуре Бањевићевог песништва / Предраг Јашовић.-Подгорица : Црногорска академија наука и уметности, 2006.-69-91 стр.; 24 цм.- (Посебан отисак из Зборника радова са научног скупа „ ПШјесник и вријеме о књижевном дјелу Мирка Бањевић.- Зборници радова бр. 80, ОУ књ.25) (два примерка).- II-1207
ЈАШОВИЋ, Предраг / Житирије Никовића из Никшића / Предраг Јаповић.- Параћин: Књижевни клуб „Мирко Бањевић“, 2006 (Параћин: Обеликс).- 76 стр.; 22 цм.- (Културолошки пројекат „Јухорско око“. Едиција „Друштво живих песника“) (2 kom).- II-1728
ЈАШОВИЋ, Предраг / Књига о Ђорђу / Предраг Јашовић.- Параћин: Графопромет, 2003 (Параћин:Графопромет).- 158 стр.; 20 цм.- (Културолошки пројекат „Јухорко око“. Едиција „Темнићки зборник“ књ. 2).- II-1725
ЈАШОВИЋ, Предраг / Књижевне притоке – диференцијална критика II / Предраг Јашовић.- Параћин: Књижевни клуб „Мирко Бањевић“, 2005.- 141 стр.; 20 цм.- (Културолошки пројект „Јухорско око“.- Едиција „Темићки зборник“, коло 3. књ. 1).- II- 1726
ЈАШОВИЋ, Предраг / Књижевне притоке II Предраг Јашовић.- Нови Сад: Бистрица 2008.- 178 стр.; 20 цм.- (Нови Сад: МБМ плас).- ( 3. knjige).- II-1726/2
ЈАШОВИЋ, Предраг / Рецепција књижевног дела Доситеја Обрадовића.- - Панчево: Мали Немо, 2007 (Панчево: Мали Немо).- 329 стр.; илустр; 21 цм.- (Библиотека Мала академија).- II-2007
ЈАШОВИЋ, Предраг / Реч и значење / Предраг Јашовић.- Параћин: Графопромет Књижевни клуб „Мирко Бањевић“, 2006 (Параћин: Обеликс).- 194 стр.: илстр., 21 цм.- (Културолошки пројекат „Јухорско око“. Едиција „Темни-ћки зборник#,коло 4. Књ. 1).-II-1727
ЈАШОВИЋ, Предраг / Транспозиције књижевности за децу .- 1. изд.- Крушевац: Књижевни клуб "Багдала", 2007 (Доњи Матејевац: Графика).- 202 стр.; ауторова слика; 21 цм.- II-2092
ЈАШОВИЋ, Предраг / Транспозиције књижевности за децу .- 1. изд.- Крушевац: Књижевни клуб "Багдала", 2007 (Доњи Матејевац: Графика).- 202 стр.; ауторова слика; 21 цм.- II-2092
ЈАШОВИЋ, Предраг / Транспозиције књижевности за децу / Предраг Јашовић.- 1 изд.- Крушевац. Књижевни клуб „Багдала“ , 2007 (Доњи Матејевац: Графика).-202 стр.: ауторова слика; 21 цм.- II-445
ЈЕВЕРИЋ, Милорад / Студије из македонске књижевности / Милорад Јеврић.- Приштина: Јединство, 1987.- 234 стр.; 21 цм.- (Библиотека Обележја).- II-7
ЈЕВИЋ, Милорад / Царски Призрен у српској уметничкој поезији: (антологија) / саставио Милорад Јеврић.- Приштина: НИП "Нови свет", 1998 (Приштина: НИП "Нови свет").- ХХХIII, 141 стр.; 20 цм.- (Библиотека Жилиште; књ. 17).- II-1962
ЈЕВРИЋ, Милорад / Из српског реализма / Милорад Јеврић.- Приштина: Институт за српску културу – Приштина; Косовска Митровица: Филозофски факултет; Призрен: Учитељски факултет (Београд: Стручна књига).- 264 стр.; 20 цм.- II-1482
ЈЕВРИЋ, Милорад / Основе српског реализма / Милорад Јевртић.- Бања Лука: Бесједа; Београд: Ars Libri, 2005 (Бања Лука: Графид).- 230 стр.; 24 цм.- (Библиотека књижевна критика / Бесједа (и) Ars Libri).- II-1723
ЈЕВРИЋ, Милорад / Царски Призрен у српској уметничкој поезији (антологија) / саставио Милорад Јеврић.- Приштина: НИП „Нови свет“, 1998.- ХХХIII, 141 стр.; 20 цм.- (Библиотерка Жилиште, ке. 17).- II-1962
ЈЕВРИЋ, Миодраг / Македонски роман о рату и револуцији . 1956- 1980 / Милорад Јеврић.-Приштина : Јединство, 1989.-310 стр.; 22 цм.-(Библиотека Обележја).- II-534
ЈЕВТИЋ, Атанасије / Српски завичај /Атанасије Јевтић.- Приштина : Народна и универзитетска библиотека , 1993 (Приштина : ДП“Грачаница“).- 240 стр.; 24 цм.- (Библиотека Светионик, књ.1).- II-1047
ЈЕВТИЋ, Атанасије / Страдања Срба на Косову и Метохији : од 1941 до 1990./ Атанасије Јевтић.-Приштина: Јединство, 1990.-469 стр.; 24 цм (два примерка).- II-520
ЈЕВТИЋ, Бисера / Изазови социјалнопедагошке делатности: са хрестоматијом /Бисера Јевтић, Оливера Кнежевић-Флорић.-Ниш:Филозофски факултет , 2011 (Ниш: Свен).- 235 стр.; илустр.; 25 цм.- II-698
ЈЕВТИЋ, Бисера С. / Образовање у схватањима Доситеја / Бисера С. Јевтић.- Београд: Задружбина Андрејевић, 2003.- 97 стр.; 24. цм. (Библиотека Академија).- II- 1466
ЈЕВТИЋ, Добривоје / Предели /Добривоје Јевтић.- Приштина : Јединство. 1989.- 150 стр.; илустр.; 20 цм.- (Библиотека Стремљења) (два примерка).- II-527
ЈЕВТИЋ, Живко / Самосвести ; Постојање ; Присност / Живко Јевић; (приредио Радомир Батуран ).- Крушевац: Народна библиотека ; Јагодина : Народна библиотека , 1996.- 312 стр.; 21 цм.- II-916
ЈЕВТИЋ, Мирољуб / Ислам и геополитичка логика / Мирољуб Јевтић, Милован Р. Пецељ: [илустрације Љубиша Гвојић].- Београд: Ковинг – Инжењеринг, 1995 (Београд: Просвета).- 178 стр.: геогрф. Карте: 24 цм.- II-1740
ЈЕВТОВИЋ, Јевта / Музејски вернисажи / Јевта Јевтовић; (превод Милена Стојчев).- Београд: Народни музеј 2002 (Београд: БатАтиск).- 304 стр.: илустр.; 28 цм.- (Едиција Музејске године).- III-194
ЈЕВТОВИЋ, Миленко / Григорије Божовић у међуратној критици /избор и предговор Миленко Јевтовић.- Приштина (тј.) Лепосавић: Институт за српску културу, 2004 (Рашка: "Драгољуб Павловић").- 201 стр.; 21 цм.- (Библиотека У свету књижевног дела; књ. 13).- II-1495
ЈЕВТОВИЋ, Миленко / Кулура и масмедијска комуникација.- Национално и југословенско у Нашој Савременој култури.- Београд, 1990.- стр.81- (86).- II-202
ЈЕВТОВИЋ, Миленко / Личност и књижевно дело Григорије Божовић/ Миленко Јевтовић.- Зубин Поток: „Стари Колашин“ Приштина . „Нови свет“; Институт за српску културу , 1996(Краљево : „Слово“).- Књ.1.-145 стр.-24 цм.; Књ.2.-196 стр.-24 цм.- II-1170/1-2
ЈЕДИНСТВО В: Три века сеобе Срба .-III-136
ЈЕЗИК данас: гласило Матице српске за културу усмене и писане речи. (Нови Сад: Футура публикације).- бр1 / 1997.- 29 стр.- 30 цм.- III-167
ЈЕЗИК и култура Рома: Међународни научни скуп Језик и култура Рома.- Сарајево: Институт за проучавање националних односа, 1989.- 534 стр.; 24 цм.- II-1559
ЈЕЗИК и култура рома: Међународни научни скуп: (Сарајево 9-11.VI, 1986).- Сарајево: Институт за проучавање националних односа . 1989.-534 стр.; 25 цм .- (Посебна издања; књ.II).- II-429
ЈЕЛЕНА – краљица, монахиња, светитељка: тематски зборник радова посвећених краљици Јелени / (уредник Катарина Митровић; фотографија Светлана Дингарац, Гордан Вељковић),. Брвеник; Манастир Градац, 2015 (Крагујевац: Графостил).- 198 стр.; илустр.; 30 цм .- III-244
ЈЕЛИЋ, Добрашин / Бог у Слатини – анегдоте / Добрашин Јелић; Андријевица, "Комови".- 2004.- ("Меграф").- 108 стр; 21 цм.- II-1526
ЈЕЛИЋ, Добрашин / Срећа (2. изд.) / Добрашин Јелић; Андријевица "Комови".- 2002. ("Меграф"); 190 стр.; 21 цм.- Едиција Роман / Комови.-
ЈЕЛИЋ, Милосав / Летопис југа: листине –записи- дневник –поменик/ Милосав Јелић.- Београд: Штампарија „Привредник“, 1930.-182 стр.; 22 цм.- II-1113
ЈЕЛУШИЋ, Синиша / Ut picture poesis: Kњижевност и сликарство Ђуре Јакшића / Синиша Јелушић.- Приштина : „Нови свет“, 1996 (Приштина : НИП „Нови Свет“).- 329 стр.; илустр.; 20 цм.- (Библиотека читање).- II-1024
ЈЕРИНИЋ, Душан / Да се не заборави / Душан Јеринић, Ивана Ивковић; [коректуре Зоран Михајловић, Жељко Пузовић].- Београд: Академски информациони центар Србије, 1999 (Београд: Репрограф).- 57 стр.: илустр.; 21 цм.- II-1987
ЈЕРКОВИЋ, Вера / Српска Александрија, ортографска и језичка истраживања / Вера Јерковић.- Београд : САНУ, 1983.- 248 стр.; 25 цм.- (Посебна издања САНУ ; књ. 554 , Одељење језика и књижевности, књ.35).- II-693/554(35)
ЈЕРКОВИЋ, Иван / Говор Пољака у Остојићеву / Иван Јерковић.- Приштина: Заједница научних установа КиМ. 1969.- 146 стр.; 24 цм.- (Студије, књ. 15).- II-122/15
ЈЕРОТИЋ, Владета / Милан Ракић и религија / Владета Јеротић.- Београд: Драслар партнер, 2006 (Београд: драслар партнер=.- 95 стр.; 20 цм.- (Библиотека Траг).- II- 1656
ЈЕФИМИЈА часопис за књижевност, уметност и духовност.- Трстеник: Културно-просветна заједница (Врњачка Бања: Минеграф).- 24 цм.- Год. 11 Бр. 11 .- 2001.- 156 стр.- II-1954
ЈЕФИМИЈА: Часопис за књижевност, уметност и духовност.- Трстеник: Културно просветна заједница Трстеника; Народна библиотека „Јефимија“.- 2001.- 156 стр.; 24 цм.- II-1954
ЈЕФТИМИЈЕВИЋ Михајловић Марија / Знамења и значења: (огледи о српској књижевности Косова и Метохије) / Марија Јефтимијевић Михајловић.- Приштија тј. Лепосавић: Институт за српску културу – Приштина, 2018.- 279 стр; 21 цм.- II-2396
ЈЕФТИМИЈЕВИЋ-Лилић, Милица / Хибернација. песме / Милица Јефтимијевић - Лилић.-Вршац: КОВ,1998 (Београд: Жиг).-64 стр.; 21 цм.- Библиотека КОВ).- II-1353
ЈЕФТИМИЈЕВИЋ-Михајловић Марија / Миљковић између поезије и мита / Марија Јефтимијевић-Михајловић.- Лепосавић: Институт за српску културу, 2012 (Краљево: Graficolor).- 195 стр. ; 21 цм.- II-2155
ЈЕФТИМИЈЕВИЋ-Михајловић Марија /Слика и идеја : (поетика и критика) / Марија Јефтимијевић-Михајловић.- Приштина (тј. Лепосавић): Институт за сртпску културу, 2011 (Краљево: Graficolor).- 266 стр.; 23 цм.- II-2154
ЈИРИЧЕК, Константин / Историја Срба / Константин Јуречек; превео Јован Радонић.- исправљено и допуњено издање.- Београд: Змај, 1990.- 2 књ.; 24 цм .- Књ.1: ( Политичка историја : до 1537: године.- XVI, 512 стр.- II-328/1
ЈИРИЧЕК, Константин / Књ.2: (Културна историја).- XVI, 565 стр.- II-382/2
ЈОВАН Скерлић у Српској књижевности 1877-1977. Зборник радова /уредник Предраг Палавестра.- Београд: ИРО „Народна књига“ и Институт за књижевност и уметност, 1980.-424 стр.; 24 цм.- (Посебна издања / Институт за књижевност и уметност; књ.7).- II-716 /7
ЈОВАНОВИЋ , Борислав / В.: Праисторија Војводине ...III-91
ЈОВАНОВИЋ Стоимировић, Милан / Дневник: 1936-1941/ Милан Јовановић Стоимировић; приредили Стојан Трећаков, Владимир Шовљански.- Нови Сад: Матица српска, Рукописно одељење, 2000 ( Нови Сад: Верзал).- 565 стр.; илустр., 21 цм.- II-1312
ЈОВАНОВИЋ, Батрић / Црногорци о себи : (од владике Данила до 1941): прилог историји црногорске нације / Батрић Јовановић.- 2 изд.- Београд: Слобода , 1989.- 420 стр.; 20 цм.- (Библиотека Посебна издања ).- II-966
ЈОВАНОВИЋ, Божидар / Привредни развој Косова и проблем формирања комуналних центара / Божидар Јовановић.- Приштина: Заједница научних установа КиМ. 1970.- 296 стр.; 24 цм.- (Студије, књ. 19).- II-122/19
ЈОВАНОВИЋ, Борис / Пергамент од сирениног попрсја: (изабрани есеји 1996-2000) Борис Јовановић Кастел.- Подгорица: Народна библиотека "Радослав Љумовић", 2000 (Подгорица: "Принт").- 164 стр.; слика аутора.; 24 цм.- (Едиција Студије/ Народна библиотека "Радослав Љумовић", Подгорица.- II-1548
ЈОВАНОВИЋ, Владимир / Научни скуп „ Друштвена и политичка мисао и делатност Владимира Јовановића „, (2008:Београд)/ уредници Михаило Марковић, Александар Костић.- Београд: САНУ , 2011.- IX, 258 стр.; 25 цм.- (Научни скупови / САНУ књ. 131. Одељење друштвених наука ; књ.31).- II-1029
ЈОВАНОВИЋ, Владимир / Поезија Десанке Максимовић као инспирација музичких стваралаца.- Београд: Задужбина Десанке Максимовић, 2003 (Београд: МБ графика).- 120 стр.: ноте; 21 цм.- ("Десанкини мајски разговори", књ. 14).- II-1971
ЈОВАНОВИЋ, Владимир / Поезија Десанке Максимовић као инспирација музичких стваралаца.- Београд: Задужбина Десанке Максимовић, 2003 (Београд: МБ графика).- 120 стр.: ноте; 21 цм.- ("Десанкини мајски разговори", књ. 14).- II-1971
ЈОВАНОВИЋ, Властимир / Библиографија радова Димитрија Кулића / Влкастимир Јовановић.- (1. изд.).- Ниш: Просвета).- 94 стр.; 21 цм.- (Библиотека Библиографије; књ. 1).- II-1561
ЈОВАНОВИЋ, Војислав / Ново брдо / Војислав Јовановић.; Републички завод за заштитут споменика културе.;Београд, 2004 (Београд : Полиграф).-258 стр.; илустр.; 30 цм. (превод и на енглеском ).- III-105
ЈОВАНОВИЋ, Војислав М. / Енглеска библиографија о источном питању у Европи: II допуњено и исправљено издање / Војислав М. Јовановић.- Београд : Институт за књижевност и уметност, 1978.- 257 стр.; 25 цм.- (Приручници / Институт за књижевност и уметност, књ.1).- II-718/1
ЈОВАНОВИЋ, Жарко Ж. / Фацијална обележја Вулканогено-седиментних творевина Горње Креде у Метохији- Дреница (Косово) =/ Жарко Ж. Јовановић.- Приштина : Заједница научних установа , 1974.- 127 стр; 24 цм.- II-236
ЈОВАНОВИЋ, Змај Ј. / Друга певанија / Змај Ј. Јовановић.- Београд: Српска књижевна задруга , 1895. (Државна штампарија Краљевине Србије) - 272 стр.; 20 цм.- (Српска књижевна задруга, 23).- II-114
ЈОВАНОВИЋ, Зоран М. / Александар Дерко / Зоран М. Јовановић.- Београд. Републички завод за заштиту споменика културе , Друштво конзерватора Србије , 1991.- 120 стр.; 23 цм.- (Посебна издања , књ.8).- II-700/8
ЈОВАНОВИЋ, Милана др / С мора и са сува (црте) / др Милана Јовановић.- Београд: Српска књижевна задруга.- ( Београд: Државана штампарија Краљевине Србије), 1892.- 104 стр.; 20 цм.- (Српска књижевна задруга, 2).- II-105
ЈОВАНОВИЋ, Миливоје / Утопија Михаила Булгакова / Миливоје Јовановић.- Београд: Институт за књижевност и уметност, 1975.-244 стр.; 21 цм.- (Студије и расправе / Институт за књижевност и уметност, књ.13).- II-674/13
ЈОВАНОВИЋ, Миодраг / Михаило Миловановић / Миодраг Јовановић; превод Ана и Момчило Селић.- Београд: Народни музеј; Ужице: Арт, 2001 (Београд: Цицеро).- 201 стр.: илустр.; 28 цм.- (Српска уметност од XVIII до XX века; Монографија 9).- III-197
ЈОВАНОВИЋ, Мирјана / Матија Пауновски – биографија душе и тајне биља /Мирјана Јовановић.- Земун : ЈРЈ.- 204 стр.: илустр.; 20 цм.- II-765
ЈОВАНОВИЋ, Радоман / Политички односи Црне Горе и Србије.1860-1878 / Радоман Јовановић.-Цетиње. „Обор“, 1977.-338 стр; 25 цм.- ( из прошлости Црне Горе).- II-472
ЈОВАНОВИЋ, Рашко В. / Иво Војиновић: живот и дело / Рашко В. Јовановић.- Београд : Институт за књижевност и уметност, 1974.- 412 стр.; 21 цм.- (Студије и расправе / Институт за књижевност и уметност Београд, књ.10).- II-674/10
ЈОВАНОВИЋ, Слободан / Влада Александар Обреновић / Слободан Јовановић.- Београд : БИГЗ: Југославијапублик: Српска Књижевна задруга, 1990.- ( Београд : Бигз).- књ.: илустр.; (Т.7) 24 цм.- II-353/7
ЈОВАНОВИЋ, Слободан / Влада Александра Обреновића / Слободан Јовановић.- Београд : Бигз…, 1990.- књ., 24 цм .- Књ.1.-1990.-365 стр.- II-353/6
ЈОВАНОВИЋ, Слободан / Влада Милана Обреновића / Слободан Јовановић.- Београд: Бигз…., 1990.- књ.; 24 цм .- Део 1.- 1990.- 405 стр.- (Сабрана дела Слободана Јовановића; том 4).- II-353/4
ЈОВАНОВИЋ, Слободан / Вођи француске револуције / Слободан Јовановић.- Београд: Бигз…, 1990.- 335 стр; 24 цм .- (Сабрана дела Слободана Јовановића; том 1).- II-353/1
ЈОВАНОВИЋ, Слободан / Део 2.- 1990.- 422 стр.- (Сабрана дела Слободана Јовановића; Том 5).- II-353/5
ЈОВАНОВИЋ, Слободан / Држава /Слободан Јовановић.- Београд: БИГЗ: Југославијапублик: Српска књижевна задруга, 1990 (Београд: БИГЗ).- 617 стр.; 24 цм.- (сабрана дела Слободан Јовановић / приредила Радовановић Самарџић, Живорад Стојковић ; Т.8).- II-353/8
ЈОВАНОВИЋ, Слободан / Из историје политичких доктрина: Платон- Макиавели-Берк- Маркс.- Београд: БИГЗ- Југославијапублик . Српска књижевна задруга, 1990 (Београд: БИГЗ).- 444 стр.; 24 цм.- ( Сабрана дела Слободана Јовановића; Т.9).- II-353/9
ЈОВАНОВИЋ, Слободан / Портрети / Слободан Јовановић.- Београд: Политика: Народна књига, 2005 (Београд: Алфа).- 261 стр.; 21 цм.- (Бисери српске књижевности; књ. бр. 34).- II-1827
ЈОВАНОВИЋ, Слободан / Примери политичке социологије . Енглеска- Француска- Немачка : 1815-1914 / Слободан Јовановић,- Београд . БИГЗ: Југославијапублик: Српска књижевна задруга, 1991 ( Београд: БИГЗ).- 511 стр., 24 цм.- (Сабрана дела Слободана Јовановића; Т 10).- II-353 /10
ЈОВАНОВИЋ, Слободан / Уставно право краљевине Срба, Хрвата и Словенаца / Слободан Јовановић.- Београд: Службени лист СРЈ, 1995 (Београд: Војна штампарија).- 556 стр. (1) сл. аутора; 20 цм.- ( Класици јужнословенског права; 9).- II-286
ЈОВАНОВИЋ, Софија / Тезаурус за област археологије / Софија Јовановић.- Београд . Народна библиотека Србије , 1990.-147 стр.; 20 цм.- (стручна библиотекарска литература. Тезаурус; 2).- II-376
ЈОВАНОВИЋ, Тома / Адам / Тома Јовановић.- Нови Сад: Прометеј, 2000 (Ваљево: Босис).- 128 стр.; илустр.; 21 цм.- II-1418
ЈОВАНОВИЋ-Змај, Јован / Ђулићи; Ђулићи увеоци / Јован Јовановић Змајх.- Београд: Политика: Народна књига, 2005 (Београд: Народна књига.- 222 стр.; 21 цм.- (Бисери српске књижевности; књ. бр. 12).- II-1816
ЈОВИЋ, Борислав / Датум за историју: 28. март 1989. / Борислав Јовић.- Београд: БИГЗ, 1989.- 198 стр.; 24 цм.- II-90
ЈОВИЋ, Звездан / Serbia sacta:роман. Књ. 1 . – Крушевац: Народна библиоте,а 2003 (Крушевац: Media print).- 223 стр.; 21 цм.- (Библиотека Завичајни рукопис; књ. 1).- II-2046
ЈОВИЋ, Момир / Српске земље и владари / Момир Јовић, Коста Радић.- Крушевац: Друштво за неговање историјских вредности, 1990 (Љубљана: Младинска књига).- 181 стр.; илустр.; 31 цм.- III-56
ЈОВИЋЕВИЋ , Д. Владимир / Данилов законик : снага државе / Владимир Д. Јовићевић.- Подгорица: „Октоих“; Приштина :“Григорије Божовић“, 1994. (Приштина : НИЈП „Панорама „ Штампарија „ Грачаница).-486 стр.; 24 цм.- II-1120
ЈОВИЋЕВИЋ, Нико / Слијепе силе I (роман) / Нико Јовићевић.- Приштина . Јединство ; Београд. Партизанска књига ; Титоград: Побједа , 1984 .- 313 стр.; 20 цм.- (Библиотека Јединство).- II-858/1
ЈОВИЋЕВИЋ, Нико / Слијепе силе II (роман) / Нико Јовићевић.-Приштина . Јединство; Београд: Партизанска књига ; Титоград. Побједа , 1984.- 337 стр.; 20 цм.- (Библиотека Јединства).- II-859/2
ЈОВИЋЕВИЋ, Нико / Слијепе силе III (роман) / Нико Јовићевић.-Приштина : Јединство ; Титоград : Побједа , 1986.- 361 стр.; 21 стр.; (Библиотека Јединство).- II-859/3
ЈОВИЧИЋ, Владимир / Био једном један човек / Владимир Јовичић.- Београд: Пословни биро; Шабац: Графопапир Мијатовић – Драмић, 1999 (Шабац: Графопапир Мијатовић – Драмић).- VIII, 517 стр.; 22 цм.- (ИОзабрана проза Владимира Јовичића) (Едиција Заслонска распродаја).- II-1630
ЈОВОВИЋ, Јелица / В.: Јокић, Бранко : Био-библиографија др Рдаомира В. Ивановића.- II-1106
ЈОКИЋ, Бранко / Био-библиографија др Радомира В. Ивановића / Бранко Јокић, Јелица Јововић.- Нови Сад : Цветник , 1992.- 128 стр.; 24 цм .- II-1106
ЈОКИЋ, Бранко /Био-библиографија др Радомира В. Ивановића / Бранко Јокић, Јелица Јовановић.-2., допуњено изд.- Сремски Карловци : Кровови : Културни центар Карловачка радионица , 1996 (Приштина : Панорама ).-198 стр.; 24 цм.- (Библиотека Посебна издања :1).- II-1315
ЈОКИЋ, Момчило / Пет векова пољске поезије : антологија / Јокић Момчило._ Приштина : „ Јединство ,; Горњи Милановац: Дечје новине , 1991.- 264 стр.; 23 цм. (три примерка).- II-812
ЈОКИЋ, Момчило / Предели ватре/ Момчило Јокић.- Приштина : Јединство, 1966.-45 стр.; 20 цм .- II-851
ЈОРДАНОВИЋ, Бранислава / Ректори Лицеја, Велике школе и Универзитет у Београду: 1838-1988 / (аутор Бранислава Јордановић).-Београд: Универзитет (итд.) 1988.- 131 стр.; илустр.; 29 цм.- III-92
ЈОСИЋ Вишњић, Мирослав / Азбучник придева у српској прози двадесетог века / Мирослав Јосић Вишњић.- Београд: М. Јосић, 1991.-340 стр .; 21 цм .- II-925
ЈОЦИЋ , Мирјана / Школски речник . стандардног Српскохрватског језика / Мирјана Јоцић , Вера Васић.- Нови Сад : Завод за издавање уџбеника …(и др), 1988.- књ; 25 цм.- Књ.1:А-Љ.- 1988.- 900 стр. ; Књ.2:М-По.-1989-856 стр. - II-418 /1-2
ЈОЦИЋ, Дамир / Ветрови у причама: романисирана биографија ништавила / Дамир Јоцић.- Београд: Рашка школа, 1997 (Београд: Јанус).- 95 стр.; 20 цм (Библиотека прва књига).- II-1427
ЈОЦИЋ, Дамир / Лавиринт тишине / Дамир Јоцић.- Београд: Апостропф`, 2001 (Београд: Меграф).- 87 стр.; 21 цм.- (Библиотека Шум времена; књ, 135).- II-1419
ЈУГОСЛАВИЈА у хладном рату: прилози истраживањима: зборник радова /[ главни и одговорни уредник Алексадар Животић].- Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.- 212 стр.; 24 цм.- („Зборницви радова“ / Институт за новију историју Србије; бр. 6).- II-2288
ЈУГОСЛАВИЈА.Устав СФРЈ; Устави Социјалистичких република и покрајина; уставни закони; регистар појмова.- Београд; Просвета , 1974.- XXIII, 917 стр; 25 цм.- II-630
ЈУГОСЛОВЕНСКА дипломатија 1945-1961.: зборник радова /[главни и одговорни уредник Слободан Селенић].- Београд: Институт за новију историју Србије, 2012.- 407 стр.; 24 цм.- (Библиотека Зборници радова; књ 9).- II-2302
ЈУГОСЛОВЕНСКА ДРЖАВА И АЛБАНЦИ Т. II / приредили Љубодраг Димић, Ђорђе Борозан.- Београд: Службени лист СРЈ: Архив Југославије: Војно-историјски институт, 1999 (Краљево: Слово).- 880 стр.; 24 цм.- II-1852
ЈУГОСЛОВЕНСКА социологија села Приредио др Петар Марковић: Примљено на II скупу Одељења друштвених наука 10 . фебруара 1987. Године , на основу реферата академика Радомира Лукића и Обрена Благојевића .- Београд : САНУ, 1987.- 216 стр.; 24 цм.- (Посебна издања ; књ.578.Одељење друштвених наука ; књ.95).- II-690/578 (95)
ЈУГОСЛОВЕНСКА уметност XX века / Југословенско сликарство шесте деценије : Југословенска уметност XX века .- Београд: Музеј савремене уметности, 1980.-444 стр.;30 цм (два примерка).- III-122
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ земље и Русија за време првог српског устанка 1804-1813.: Зборник радова приказаних за округлим столом који је од 18. до 20. новембра 1980. одржао Одбор југословенских и совјетских историчара за обављање докумената из совјетских архива о првом српском устанку / уредник Васа Чубриловић.- Београд , 1983.- 413 стр.; 24 цм.- (Научни скупови САНУ, књ. 27, Одељење историјских наука , књ.4).- II-685/17(4)
ЈУГОСЛОВЕНСКИ историјски часопис. орган Савеза друштвених историчара Југославије .- Београд : Филозофски факултет . Истпоријски семинар , 1964.- бр.2.-159 стр.; 24 цм.- II-1104/2
ЈУГОСЛОВЕНСКИ модел социјалистичке привреде тржишног социјализма: теоријска заснованост и могућност операционализације.- Беогад: САНУ. Одељење друштвених наука.- 1991.- 298 стр.; граф. прилози; 24 цм.- (Економски зборник књ. 8).- II-681/8
ЈУЖНА Србија .- Београд: Савез сокола Краљевине Југославије . Просветни одбор, 1937.- 145 стр., 24 цм.- II-1057
ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ Филолог : Повремени спис за словенску филологију.- Београд: САНУ.Институт за српски језик.- 1949.;25 цм.- Књ.18 (два примерка); Св.1-4.-1949-1950.-VIII, 547 стр.- II-666
ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ Филолог: Повремени спис за словенску филологију.- Београд: САНУ.Институт за српски језик.- 1949.;25 цм.- Књ.19.- Св.1-4.-1951-1952.-V, 497 стр.; Књ.20.- Св.1-4.-1953-1954.-VI, 596 стр.; Књ.2.- Св.1-4.-1955-1956.-V, 530 стр.- II-666
ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ Филолог: Повремени спис за словенску филологију.- Београд: САНУ.Институт за српски језик.- 1949.;25 цм.- Књ.22.- Св. 1-4.-1957-1958.- VII, 522 стр.; Књ.23.- Св.1-4.-1958.-VII, 409 стр.; Књ.24.- Св.1-4.-1959-1960.-VII, 526 стр. (два примерка).- II-666
ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ Филолог: Повремени спис за словенску филологију.- Београд: САНУ.Институт за српски језик.- 1949.;25 цм.- Књ.25.: -1961.-VII, 593 стр.; Књ.26.: - Св. 1-2.-1963-1964.-517 стр.- Св. 3-4.-1963-1964.-VIII, 520/822 стр; Књ.27.: Св.1-2.-1966-1967.-364 стр.; Св.3-4.-1968-1969.-VII, 366/808 стр.- II-666
ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ Филолог: Повремени спис за словенску филологију.- Београд: САНУ.Институт за српски језик.- 1949.;25 цм.- Књ.28: Св.1-2.-1969.-386 стр.; Св.3-4.-1970.-388-772 стр.- Књ.29: Св.1-2.-1972.-338 стр.; Св.3-4.-1973.-340-844 стр. - II- 666
ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ Филолог: Повремени спис за словенску филологију.- Београд: САНУ.Институт за српски језик.- 1949.;25 цм.- Књ.30 (два примерка).- Св.1-2.-1973.-634 стр.; Књ.31.-1974-1975.-579 стр.(два примерка); Књ.32.-1976.-451 стр.(два примерка); Књ.33.-1977.-445 стр.(два примерка); Књ.34.-1978.-415 стр.(два примерка).- II-666
ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ Филолог: Повремени спис за словенску филологију.- Београд: САНУ.Институт за српски језик.- 1949.;25 цм.- Књ.35.-1979.-349 стр.(два примерка); Књ.36.-1980.-331 стр.(два примерка); Књ.37.-1981.-419 стр.(два примерка); Књ.38.-1982.-311 стр.(три примерка); Књ.39.-1983.-444 стр.(три примерка); Књ.40.-1984.-376 стр. (два примерка).- II-666
ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ Филолог: Повремени спис за словенску филологију.- Београд: САНУ.Институт за српски језик.- 1949.;25 цм.- Књ.41.-1985.-322 стр.(два примерка); Књ.42.-1986.-369 стр.(два примерка); Књ.43.-1987.-430 стр.(два примерка); Књ.44.-1988.-234 стр.; Књ.45.-1989.-397 стр.(два примерка).- II-666
ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ Филолог: Повремени спис за словенску филологију.- Београд: САНУ.Институт за српски језик.- 1949.;25 цм.- Књ.46 .-1990.-293 стр.; Књ .47.-1991.-402 стр.; Књ.50.-1994.-316 стр.; Књ.52.-1996.-279 стр.; Књ.53.-1997.-322 стр.; Књ.54.-1998.-350 стр.; Књ.55.-1999.-246 стр.- II-666
ЈУРИШИЋ, Александар / Нова Павлица : резултати археолошких радова /Александар Јуришић.- Београд. Републички завод за заштиту споменика културе , 1991.- 117 стр.; 24 цм. (Посебна издања , књ.9).- II-700/9
ЈУРОДИВИ / приредио архимадрит Пајсије (Танасијевић).-2 допуњено изд.-Лепчинце: Манастир Св. Пантелејмон; Приштина: Народна и универзитетска библиотека – Приштина, 1997 (Краљево: ДБД „Графика „).-238 стр.; 20 цм.- II-1226
КAРАЏИЋ, Вук Стефановић / Даница : 1826.1827, 1828. 1829. 1834 / Вук Стефановић Караџић.- Београд. Просвета . Нолит, 1985-271 стр.; 22 cm.- (Дела Вука Карџића).- II-129
КOЈЕН, Леон / Студије о српском стиху / Леон Којен.- Сремски Карловци; Нови Сад . Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1996 (Нови Сад: Будућност.-VII, 381 стр.; 22 цм.- (Библиотека Тheora).- II-1301
КUSPIT, Donald B. / Избор текстова (7) Donald B. Kuspif.- Београд. Музеј савремене уметности, 1985.- 67 стр.; 21 цм.- II-748/7
КАБИЉО-Шутић, Симха / Посредници двеју култура : студије о српско-енглеским књижевним и културним везама / Симха Кабиљо-Шутић.-Београд: Институт за књижевносзт и уметност, 1989.- 256 стр.; 21 цм.-(Студије и расправе / Институт за књижевност и уметност; књ.24).- II-674/24
КАД сам био ђак: Сећања наших познатих личности / (сакупио и приредио) Дамњан Моранчић.- Приштина : Јединство: Горњи Милановац : Дечје новине, 1990.- 284 стр.: илустр.; 20 цм (два примерка).- II-556
КАДИЈЕВИЋ, Александар / Момир Коруновић / Александар Кадијевић.- Београд: Републиччки завод за заштиту споменика културе, 1996 (Београд: БИГЗ).- 168 стр.: илустр.; 29 цм.- (Српска архитектура новијег доба, Градитељи и дела; 1) [Музеј науке и технике], Музеј архитектуре.- III-184
КАДРИУ, Ибрахим / Лековити извор: (роман) / Ибрахим Кадриу; превео с албанског Бехајл Шита.- Приштина: Јединство, 1987.- 130 стр.; 20 цм.- (Библиотека Јединство) – (2 прмерка).- II-8
КАЗИВАЊА Рома .- Приштина : Јединство, 1980.- 191.;-20 цм.- II-821
КАЛАЈИЋ, Драгош / Кодекси соларног реда / Драгош Калајић; (Приредила Сања Калајић).- Београд: „ Никола Пашић“, 2005 (Београд: Драслар партнер ).- 50 стр.; 21 цм .- II-836
КАЛЕЗИЋ, Димитрије М. / Крсна слова у Срба : поријекло, обред, здравице / Димитрије М. Калезић.- Београд: Сфариос, 1989.- 138 стр.; 19 цм.- (Словенска сфера; 5).- II-300
КАЛЕНДАР ПРОСЈЕТА 2007 / приређивач проф. др Војислав Максимовић.- Пале: Српско просвјетно и културно друштво "Просвјета", 2007.- 476 стр.; 24 цм.- II-1938
КАЛЕР, Џонатан, 1944 – / Теорија књижевности: (сасвим кратак увод) / : (сасвим кратак увод); превео Драган Илић.- Београд: Службени гласник, 2009.- 171 сртр.; илустр. 20 цм.- (Библиотека књижевне науке. Колекција Појмовник).- II-2214
КАЛЕШИ, Хасан / Најстарији вакуфски документи у Југославији на арапском језику / Хасан Калеши.- Приштина: Заједница научних установа КиМ. 1972.- 356 стр.; 24 цм.- (Студије, књ. 23).- II-122/23
КАЛИНИЋ, Војин Д./ Српске установе у Северној Далмацији: од 1848. До 1914. Годи не / Војин Д. Калинић.- Нови Сад: Прометеј, 2015 (Нови Сад: Прометеј).- 161 стр.: илустр.; 24 цм.- (Библиотека Историја).- II-2312
КАМАЛ, Јашар / Легенда о арарату / Јашар Камал.- Приштина : Јединство , 1978.- 136 стр.; 20 цм .- II-843
КАМБЕРИ, Бери А. / Добивање и стереохемија координационих једињења тровалентног кобалта с неким бидентатним и тридентантним амино-киселинским лигандима: (Докторска дисертација/.- Приштина: П.М.Ф, 1980.-199 стр; 24 цм.- II-246
КАНГРАГА, Милан / Етика и слобода : Увод у постављање етичког бролева / Милан Канграга.- Загреб: Напријед, 1966 (Загреб: Штампарски завод „Огњен Прица“) .- 134 стр.- 18 цм.- II-1761
КАНТ, Имануел / Право на лагање / Имануел Кант, Бенжамен Констан; приредио и превео Небојша Здравковић.- Београд: Службени гласник, 2008 (Београд: Гласник).- 98 стр.; 18 цм.- (1001 књига; 10).- II-2075
КАПЛАН, Роберт Д. / Балкански духови: Путовање кроз историју / Роберт Д. Каплан.- Београд : Don Graf, 2004 (Београд : Стандард 2).- XXIV, 232 СТР.; ИЛУСТР.; 24 ЦМ.- (Библиотека Поговор; књ 7).- II-335
КАРАБЕГ, Емира / Поглед кроз прозор: приповјетке / Емира Карабег; (илустрације Мома Марковић).- Београд: С. Машић, 2000 (Београд: Србоштампа).- 120 стр.; илустр.; 18 цм.- (Нова, 166).- II-1608
КАРАЂОРЂЕВИЋ, Александар П. Југословенски Кнез - Помоз бог Србијо / Њ.К.В. Кнез Александар Павла Карађорђевић; (приређивач Срђан Станишић).-Београд: Цивилни кабинет Њ.К.В. Кнеза Александра Карађорђевића , 2001 (Београд: Графотен).-99 стр.: слика аутора; 21.цм.- II-1299
КАРАЂОРЂЕВИЋ, Александра / В.: ЕЛАН, Клар . Живот и смрт Александра I. краља Карађорђевића. -II-483
КАРАЛЕЈИЋ, Драган Д. / Шлог: узорци , лечење , превентива 7 Драган Д. Каралејић.- Пришина . „Јединство „, 1992.- 147 стр., 24 цм (Библиотека Наука – Медицина) .- II-999
КАРАН , Миленко / Марксизам и српски надреализам / Миленко Каран.- Приштина : „Јединство“ : Горњи Милановац . „Дечје новине „ 1992 (Приштина – „ Рилиндја“ ).-195 стр.; 24 цм.- (Библиотека наука).- II-998
КАРАНОВИЋ, Душан / Вечита жеђ / Душан Карановић.- Рашкла: Градац, 2000 (Београд: Јанус).- 95 стр.; 21 цм.- II- 1671
КАРАЏИЋ, Вук Стефановић / Етнографски списи о Црној Гори (Вук Стефановић Караџић- Београд: Просвета: Нолит, 1985.- 417 стр; 22 цм.- ( Дела Вука Караџића).- II-133
КАРАЏИЋ, Вук Стефановић / Историјски списи , Вук Стефановић Караџић.- Београд. Просвета: Нолит, 1985.-361 стр; 22 cm.- (Дела Вука Караџића).- II-128
КАРАЏИЋ, Вук Стефановић / Српске народне пословице / Вук Стефановић Караџић .- Београд: Просвета. Нолит, 1985.- 389 стр.; 22 cm.- (Дела Вука Краџића).- II- 131
КАРВАЛО де Магелан / Мала велика књига УМЕТНОСТ: западно сликарство од праисторије до постимпресионизма / Роберто Карвало де Магелан ; [ аутор акростихова Гроздана Шарчевић].- Нови Сад : Змај : Атлатис , 2005.- 976 стр.; илустр.; 17 цм.- II -2379
КАРДЕЉ, Едвард / Тито и југословенска социјалистичка револуција / Едвард Кардељ.- Београд : Народна књига … (идр), 1977.- 232 стр, 20 цм.- (Библиотека савремене историјске теме).- II-623
КАТАЛОГ фототеке САНУ:1841-1947:Друштво српске словесноти, 1841-1864; Српско учено друштво, 1864-1892: Српска краљевска академија, 1886-1947.- Београд: САНУ, 1998.- 253 стр.; 24 цм.- (Издања библиотеке САНУ; 15) .- II-1706
КАТИЋ, Реља В. / Терминолошки речник српске средњовековне медицине /Реља В. Катић.- Београд ; 1987.- 160 стр.; 24 цм.- (Посебна издања , књ.575.-Одељење медицинских наука , књ.36).- II-775(36)
КАТИЋ, Реља В./ Терминологија српске средњовековне медицине и њено објашњење / Реља В. Катић.- Београд. САНУ , 1982.- 164 .; 24 цм.- (Посебна издања , књ. DXLI. Одељења медицинских наука, књ.33).- II- 728/541 (3)
КАЋАНСКИ , Ана / В.: БИКИЦКИ, Милана: Библиографија новосадске штампе: 1824-1918.-II -582
КЕСЛЕР, Милица / Диполме Николе Тесле / [ аутор изложбе Милица Кеслер ; фотографије Зоран Јовановић Јус; превод са француског и немачког Весна Радојев ] =Diplomas and Certifikates of Nikola Tesla / [exibition author Milica Kesler; photograpshs Zoran Jovanović Jus; translantions from French and German Vesna Radojev] .-Београд: Музеј Николе Тесле =Belgrade: Nikola Tesla Museum , 2006 (Земун: Алтанова ).-147 стр.: илустр.; 23 цм.- II-1330
КЕЦИЋ, Данило / В.: Народна власт у Војводини 1941-1945. -II-565
КЕЦИЋ, Данило / Револуционарни токови / Данило Кецић.- Нови Сад: Институт за историју, 1989.- 436 стр.; 21 цм.- (Едиција Војводина у борби, серија Посебна издања; књ.5).- II-567
КЕШТОВИЋ, Мухамед др / Контрареволуција на Косову- покушај и спречавање (политички есеј) / Мухамед Кешетовић.- Београд . Новинско –издавачка радња организација „Задруга“, 1984.- 197 стр., 20 цм.- II-974
КИКОВИЋ, Горан / Велика народна скупштина српског народа у Црној Гори Подгорица 1918. године.- Беране: Српскиу културни центар "Жупан Првослав", 2006 (Андријевица: Пако).- 100 стр.; илустр.; 21 цм.- II-1998
КИКОВИЋ, Горан / Велика народна скупштина српског народа у Црној Гори Подгорица, 1918 године / Горан Киковић, Драган Раковић.- Беране: Српски културни центар „Жупан Првослав“, 2006 (Андријевица:Пако).- 100 стр.: илустр.; 21 цм.- II-1998
КИСИЋ, Милица / Библиографија српске дечије и омладинске штампе : 1846-1945./ Милица Кисић.- (1 изд.).- Београд: Народна библиотека Србије ; Горњи Милановац: Дечје новине , 1986.- 235 стр.: илустр.; 21 цм.- II-616
КИТИЋ, Новица / Кратке косовске каже / Новица Китић.- Грачаница: Косовски дом – Грачаница, 2004.- (Грачаница: Никанор).- 81 стр.; 18 цм. - II-1454
КЛАЈН, Иван / Испеци па реци / Иван Клајн.- 5 изд.- Нови Сад: Прометеј. 2010 (Нови Сад: Прометеј).- 271 стр. ; 20 цм.- (Лингвистичке едиције. Едиција популарна лингвистика; књ 4).- II-2206
КЛЕУТ, Марија / Иван Сењанин у српскохрватским усменим песмама / Марија Клеут.- Нови Сад: Матица српска – Одељење за књижевност и језик; Београд: Балканолошки институт, 1987.- 272 стр.; 24 цм. - II-2033
КЛИКОВАЦ, Душка / Семантика предлога: студија из когнитивне лингвистике.- Београд: Филолошки факултет, 2000 (Београд: Чигоја штампа).- 431 стр.; илустр.; 25 цм. - II-1547
КНЕЖЕВИЋ Милош / Косметске теме: (19996 – 2006) / Милош Кнећевић.- Лепосавић – Београд: Институт за српску културу, 2006.- 192 стр.; 21 цм.- (Замиосао Замах; књ. 13) (Едиција Геополитика).- II-2278
КНЕЖЕВИЋ, Marija / Lorens u Italiji / Marija Knežević.- Beograd . Zadužbina Andrejević, 2002 (Beograd: Todra).-93 cm.- (Biblioteka Academia / Zadužbina Andrejević, 71).- II-1324
КНЕЖЕВИЋ, Марко / Туристички ресурси и потенцијали Проклетија : моногрфска студија / Марко Кнежевић.- Приштина : НИЈП „Панорама„ Издавачка делатност „Глигорије Божовић“, 1995 (Приштина: Штампарија „ Грачаница „ ).- 303 стр.; 24 цм. (Библиотека Наука) .- II-1121
КНЕЗ Карађорђевић Александар / Свим Србима свуда / Његово Краљевско Височанство Кнез Александар Павла Карађорђевића.- Париз: Приватни кабинет Њ.К.В. Кнеза Александра Карађорђевића.- Париз, 2000; 75 стр.: 21 цм.- II-1667
КЊАЖЕСКА канцеларија. Ужичка нахија. Књ. 1 (1816-1830) / приредио Недерљко Радосављевић.- Ужице: Историјски архив; Београд: Архив Србије, 2005 (Ужице: "Графопласт".- 344 стр.: илустр.; 24 цм.- II-1912
КЊИГЕ о Војводини: Монографске публикације и Завичајној збирци Библиотеке Матице српске .- Нови Сад: Библиотека Матице српске , 1986.- 24 цм.- (катализација).- II-585
КЊИЖЕВНА историја: часопис за науку о књижевности / одговорни уредник Бојан Јовић.- год 1. бр.1 (1968/69).- Београд: Институт за књижевност и уметност, 1968 (Београд: Службени гласник).- 24 цм.- God. 48 (2016) br. 159-160.- 359 стр.- II-2339
КЊИЖЕВНА историја: часопис за науку о књижевности.-Год 1, бр.1 (1968/69).24 цм.- Год.: XXVIII.-1996. бр.98.-157 стр.; Год.:XXVIII.-1996.-бр.100.-355-729 стр.; Год.:XXX.-1998.-БР.105.-118-267 стр.; Год.:XXXI.-1999.-бр.-108.-5-188 стр.; Год.:XXXI.-1999.-бр.-109.-193-390 стр.; Год.:XXXII.-2000.-бр.110.-5-162 стр.- II-1222
КЊИЖЕВНА реч : Магазин за књижевност, уметност, културу и друштвена питања.- Београд: НИП Књижевна реч.- 32 цм.- Год.: ХХIХ.- април 2000.- 66 стр.; Год. ХХIХ.- јун 2000.- 42 стр.; Год. ХХХ.- фебруар 2001.- 66 стр.; .- IV-8
КЊИЖЕВНА топографија Панчева / главни уредним Миодраг Матицки.- Панчево:Градска библиотека; Бењоград: Институт за књижевност и уметност, 2001.- 740 стр.: илустр.; 25 цм.- II- 2243
КЊИЖЕВНИ пут УРПУТ-а (зборник књижевних радова Удружења „Радник – пјесник у туђини“ из Стутгарта / приредио Реља М. Лукић.- (1. изд.).- Штутгарт: Удружење „Радник – пјесник у туђини“ 2001 (Ужице: Братис).- 341 стр.: 22 цм .- II-1424
КЊИЖЕВНИ радови и врсте – теорије и историја .- Београд. Институт за књижевност и уметност, 1989.-138 стр.- (Годишњак / Институт за књижевност и уметност ; 12. Серија Ц:6); 24 цм.- II-701/12(6)
КЊИЖЕВНИ север: (1925-1935): Зборник радова / уредник Марија Циндрои.- Нови Сад: Матица српска, Одељење за књижевност и језик; Београд: Институт за књижевност и уметност, 1999.- 340 стр.; илустр.; 24 цм.- (Серија Историја српске књижевне периодике , књ. 10).- II-1707
КЊИЖЕВНО дело Растка Петровића : зборник радова /уредник Ђорђије Вуковић.- Београд: Институт за књижевност и уметност, 1989.- 503 стр.; 24 цм.- (Посебна издања / Институт за књижевност и уметност ; књ.10).- II-716/10
КЊИЖЕВНО дјело Душана Ђуровића . радови са научног скупа , Подгорица , 21. и 22. децембар 2000/ .- Подгорица . Црногорска академија наука и уметности, 2001. (Цетиње. ИВПЕ).- 274.; стр., 24 цм.- (Научни скупови / ЦАНУ ; књ.57. Одјељење умјетности ; књ. 20).- II-644
КЊИЖЕВНО дјело Михаила Лалића: радови са научног скупа, Беране- Андрејевица , 5-7 1994 . / уредник Милосав Бабовић.- Подгорица : Црногорска академија наука и уметности, 1996 (Подгорица : (лог).-188 стр.; 24 цм.- (Научни скупови / ЦАНУ, књ.40. Одељење уметности : књ.13).- II-1099/40
КЊИЖЕВНО превођење теорија и историја : зборник радова /уредник Кринкја Видаковић-Петров.- Београд итд.: Институт за књижевност и уметност , итд, 1989.-239 стр.; 24 цм.- (Посебан издања / Инстиут за књижевност и уметност: књ.11).- II-716/11/В
КЊИЖЕВНОСТ и језоик: часопис друштва за српскохрватски језик и књижевност СР Србије и Друштва српскохрватски језик и књижевност СР Црне Горе.- Београд, 1986.- Година XXXIII.-БР. 1-2.- 103 стр.; 24 цм.- II-1105
КЊИЖЕВНОСТ на језицима мањина у Подунављу: зборник радова / уредници: Миодраг Матицки, Весна Матовић, Слободанка Пековић.- Београд: Институт за књижевност и уметност, 2004.- 339 стр.; 24 цм (Поеседна издања; 27).- II-1458
КЊИЖЕВНОСТ: месечни часопис (излази 12 пута годишње у месечним свескама ) / уредник Чедомир Миндеровић.- Београд: Просвета .; 24 цм .- Св.12.-1994.- 1131-1416 стр.- II-884
КЊИЖЕВНОСТИ народности Војводине 1945-1972; Нови Сад: Културно –просветна заједница Војводине и Библиотека Матице српске , 1973.- 173 стр.; 22 цм.- II-613
КОВАЧЕВИЋ, Иван / Историја српске етнологије, 2, Правци и одломци / Иван Ковачевић.- Београд: Српски генеалошки центар, 2001 (Београд: Вања).- 285 стр.; 17 цм.- (Етнолошка библиотека) / [Српски генеалошки центар, Београд]; књ 2).-II-1767/II (2 примерка)
КОВАЧЕВИЋ, Иван / Историја српске етнологије,1.- Просветитељство / Иван Ковачевић.- Београд: Српски генеалошки центар, 2001 (Београд: Вања).- 261 стр.; 17 цм.- (Етнолошка библиотека) / [Српски генеалошки центар, Београд]; књ 1).- II-1767/I ( два примерка)
КОВАЧЕВИЋ, Иван / Напредно учитељство у Србији : (1918-1941) / Иван Ковачевић.- (1. изд) .- Београд: Завод за уџбенике и наставна средства (идр.) , 1989.- 396 стр.; 24 цм.- II-291
КОВАЧЕВИЋ, Крешимир / Гласбеници /(Крешимир Ковачевић).-Љубљана : Цанкаријева заложба; Загреб; Н.З. Матице Хрватске, 1990.-408 стр.; 20 цм.- II-485
КОВАЧЕВИЋ, Наташа / Будан сан (не)пристајања: есеји, снови, записи / Наташа Ковачевић.- Краљево: Народна библиотека "Радослав Веснић", 1998 (Краљево: Komino Trode).- 121 стр.; 20 цм.- (Издање часописа Повеља).- II-1620
КОВАЧЕВИЋ-Којић, Десанка / Средњовековна Сребреница : XIV-XV вијек примењено на VII скупу Одељења историјских наука од 30.септембра 2009. године на основу аутореферата Десанке Ковачевић-Којић.- Београд: САНУ , 2010.-312 стр.: табеле; 25 цм.- (Посебна издања / САНУ ; књ. 668. Одељење историјских наука; књ.29).- II-416
КОВАЧЕИЋ, Иван / Научно дело Сретена Вукосављевића / мр Иван Ковачевић.- Пријепоље: Раднички универзитет „ Сретен Вукосављевића“, 1978.- 149 стр.; 21 цм .- II-949
КОВАЧЕК, Божидар / Текелијумске историје ХIХ века / .- Нови Сад: Матица српска; Будимпешта; Задужбина Саве Текелије, 1997 (Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија).- 227 стр.: илустр.; 20 цм.- II-1537
КОВИЈАНИЋ, Гаврило / Трагом читалаштва у Србији / Гаврило Ковијанић.- Београд : Народна књига: Библиотека града Београда, 1986.- 329 стр; 25 цм.- (Посебно издање).- II-279
КОВИЈАНИЋ, Ристо / Књижевна проучавања. Његош- Мажуранић народни песник /Ристо Ковијанић.- Нови Сад: Матица српска: Одељење за књижевност и језик, 1986-298 стр., 24 цм.- II-422
КОВИЋ, Обрад / Срби у Првом светском рату: енциклопедија у сликама / написали Обрад и Милош Ковић.- [фотографије Бошко Гајић].- Београд:Орландо, 2016 (Београд: Графипроф).- 64 стр.; илустр.; 31 цм.- III-235
КОЗЕР, Луис / Функције друштвеног сукоба: испитивање концепта друштвеног сукоба употребе у емпиријском социолошком истраживању /Козер; са енглеског превела Милана Бшковић.- Нови Сад: Mediterran Publising, 2007.- 224 стр.; 21 цм./ II-2142
КОЗИЋ ПРЕРАДОВИЋ, Стевка / Granum salis (зрно соли): пјесме / Стевка Козић Прерадовић,- Бања Лука; Удружење књижевника Српске, Подружница Бања Лука, 2003 (Лакташи: Графо Марк).- 75 стр.; 21 цм.- (Библиотека Савремена поезија).- II-1580
КОЗИЋ-ПРЕРАДОВИЋ, Стевка / Између двије невјере / Inter du malfidos, Стевка Козић – Прерадовић / Бања лука, Bela Espero, 2003. / Бања Лука, Grafid 56 стр.; 21 цм.- II-1581
КОЗЛОФ, Мах / Избор текстова / Мах Козлофф.- Београд. Музеј савремене уметности, 1986.- 84 цтр.; 21 цм.- II-748/9
КОЈИЋ, Бранислав / Друштвени услови развитка архитектонске струке у Београду 1920-1940. године / Бранислав Којић.- Београд: САНУ, 1979.- 274 стр.; 24 цм.- (Посебна издања, књ.516. Одељење друштвених наука; књ.81).- II-690/ 516
КОКЈАРА, Ђузепе / Историја фолклора у Европи / Ђузепе Кокјара (превела са италијанског Татјана Мајсторовић (I том).- Београд: Просвета 1984.- 342 стр._ 18 цм.- (Библиотека ХХ век, књ 62/1).- II-1812
КОЛУНЏИЈА, Драган / Злато и родитељи /Драган Колунџија.- (2. допуњено издање).- Нови Сад: прометеј, 1995 (Нови Сад: Школски центар "Јован Вукановић»).- 190 стр.; илустр.; 19 цм.- (Библиотека Савременици)".- II-1674
КОЉЕВИЋ, Миодраг / В.: ПЕТРОВИЋ, Радмило: Архиви и библиотеке у поплавама, после поплава, пшротив поплава.-II-378
КОЉИБАБИЋ, Жарко / Уплет /Жарко Кољибабић- (1.издање),-Бања Лука.; Глас српски ; Приштина: Друштво за обнову србистике, 1998.(Приштина : Штампарија „Грачаница“)-148 стр.; 20 цм (два примерка) (два примерка).- II-1250
КОМАРЧИЋ, Лаза / Један разорен ум и записник једног покојника / Лаза Комарчић.- Београд: Српска књижевна задруга 1908.- (Штампарија Д. Димитријевић).- 187 стр.; 20 цм .- (цкз, књ.114).- II- 153
КОМЕДИЈА у српској књижевности: зборник радова / Међународна конференција филолошког факултета у Приштини 22-23 . мај 1996 ; главни уредник Синиша Јелушић.- Приштина : Универзитет у Приштини, 1977 (Приштина : „Пергамент“).-277 стр.; 24 цм.- II-1263
КОМНЕНИЋ –Џаковић, Јелисавка / Под сводом мрклина /Јелисавка Конменић-Џаковић.- Београд: Стручна књига, 2001 (Београд: Стручна књига ).-145 стр.; илустр .; 21 цм.- (Библиотека Извори / [ Стручна књига] ) .- II-1397
КОМНЕНИЋ, Петар: живот и дјело / [редакциони одбор Јелисавета Комненић-Џаковић….и др.].- Београд : Стручна књига . Народно дело ; Никшић: Центар за информативну дјелатност, 1994 (Београд: Стручна књига ).-297 стр.: илустр .; 23 цм .- II-1328
КОМУНИКАТИВНОСТ књижевног израза.- Приштина: Јединство, 1977.- 118 стр.; 20 цм.- (Јединство; 108).;(два примерка).- II-267
КОМУНИСТИЧКА партија Југославије КПЈ и револуционарна власт на Косову =. Приштина=: Завод за историју Косова, 1971.- 263 стр.; 24 цм.- II-507
КОНТ, Франсис / Словени: Настанак и развој словенских цивилизација у Европи: (VI-XIII век) / Франсис Конт; превела с француског Гордана Петровић.- Београд :“Филип Вишњић, 1989.- 2 књ. 20 цм .-(Библиотека Ретроспективе»).- Т.1.-1989.-1989.-XV, 287 стр.; Т.2.-287-684.-1989 стр.- II-434/1-2
КОНУШЕВЦИ , Абдулах / Пад јабуке / Абдулах Конушевци.- Приштина : Јединство , 1982.- 76 стр.; 20 цм .- II-894
КОПИЛИЋ, Ђорђе / Народни херој Димитрије Лазаров Рша / Ђорђе Копилић.- Сремска Митровица : „ Сремске новине“ , 1985.- 113 стр.; 21 цм.- II-612
КОРАЛИЈА, Мирко / Песме /Мирко Коралија.- Београд: Српска књижевна задруга. 1933.- (Штампарија Драг. Грегорића)- 199 стр.; 20 цм.- (СКЗ, коло XXXVI.бр. 289).- II-218
КОРАЋ, Војислав / Између Византије и запада . одбране студије о архитектури / Војислав Кораћ.- Београд: Просвета; Институт за историју уметности, 1987.-333 стр.; илустр.;27 цм (два примерка) .-III-93
КОРАЋ, Војислав / Споменици монумелталне српске архитектуре XIV века у Повардарју / Војислав Кораћ; уредник Василије Крестић.- Београд – САНУ Полиграф).-341 стр.: илустр.;28 цм.- (Посебна издања / Српска академија наука и уметности; књ.654. Одељење историјских наука; књ.26) (Споменици српске архитектуре средњег века / Републички завод за заштиту споменика културе, Београд).- IV-1
КОРАЋ, Војислав / Споменици монументалне српске архитектуре XIV века у Повардарју / Војислав Кораћ; уредник Василије Крестић.- Београд – САНУ.- 341 стр.: илустр.; 32 цм.- (Посебна издања / САНУ; књ. 654. Одељење историјских наука; књ. 26) (Споменици српске архитектуре средњег века / Републичкли завод за заштиту споменика културе, Београд).- IV-1
КОРАЋ, Војислав / Студеница хвостанска / Војислав Кораћ.-Београд: Филозофски факултет; Институт за историју уметности, 1976.-174 стр.(55) стр. С таблама , (19) преломљених листова; 26 цм.- III-119
КОРАЋ, Војислав Р. / В.: РИСТИЋ. Момчило м. Опеке српских средњовековних манастира II-307
КОРАЋ, Станко / Преглед књижевног рада Срба у Хрватској (Станко Кораћ.-Загреб. Просвета, 1987.-384 стр; 23цм .- II-158
КОРАЦИ / Часопис за књижевност, уметност и културу.- Крагујевац: Народна библиотека „Вук Караџић“.- 26 цм.- Год. 23, књига 23, св. 9-10.- 1988.- 529-656 стр.; Год. 24, књига 24, св. 1-2.- 1989.- 3-116 стр.; Год. 24, књига 24, св. 3-4.- 1989.- 123-254 стр.- II-1732
КОРАЦИ / Часопис за књижевност, уметност и културу.- Крагујевац: Народна библиотека „Вук Караџић“.- 26 цм.- Год. 24, књига 24, св. 7-8.- 1989.- 292-312 стр.; Год. 35, књ. 32.- св.-9-10.- 2002.; Год. 40, књига 36, св. 11-12.-2006.- 7-194 стр.- II-1732
КОРБУТОВСКИ, Александар / Медитеранска соба: поетска инсталација /Александар Корбутовски.- Нови Београд: Графиком, 2005 (Нови Београд: Графиком).-48 стр.; 20 цм.- II-456
КОРДИЋ, Миле / Злослут / Миле Кордић.- Београд: Стручна књига, 1989.- 257 стр.; 20 цм.- II-82
КОРДИЋ, Милош / Тихо пристајање / Милош Кордић.- Београд: Чигоја штампа, 2004.- 61 стр.; 20 цм.- II-1453
КОРЕНИ: часопис за историографију и архивистику / главни и одговорни уредник Зоран Марковић.- Јагодина: Историјски архив Јагодине (Јагодина:Папирграф).- 2007, бр. 5.- 28 цм.- III-214
КОРНЕЛИЈЕ Станковић / И његово доба . Зборник радова са научног скупа одржаног од 27 до 29. Октобра 1981, поводом обележавања 150-годишњице композиторовог рођења / уредник Димитрије Стефановић.- Београд : САНУ; књ.24. Одељење ликовне и музичке уметности; књ.1).- II-687/24 (1)
КОСИДОВСКИ, Зенон / Кад је сунце било бог / Зенон Косидовски; превео с пољског Петар Вујичић.- 3.изд., (фототипско издање).- Београд: Српска књижевна задруга, 1989.- 374 стр.; 20 цм.- (СКЗ.: Поучник; н.с., 1).- II-83
КОСМЕТ: гласник: Приштина: Институт за историју Косова и Метохије , 1991.- 344 стр.; 24 цм.- Књ.1.- 1991.- 344 стр. (два примерка).- II-1046
КОСОВКО-метохијска обележја (Успешн и познати људи.- Приштина-Београд: Нови Свет; ИНТЕР ЈУ ПРЕС.- (Београд: Ушће-Принт) 1997.- 207 стр.; 24 цм .- II- 2090
КОСОВО живоносни источник, опстанак и окрепљење српског народа: шест векова Косовске битке 1389 -1989.- Београд: Савез удружења правника СР Србије, 1989.- 250 стр.; 24 цм.- II-172
КОСОВО и Метохија у свету етнологије: зборник радова / уредн ик Мирјана Менковић; превод на енглески Милица Шевкушић.- Београд: Етнографски музејх: Музеј у Приштини, Центар за очување наслеђа Косова и Метохије – Menemosyne, 2004 ( Београд: Чигоја штампа).- 507 стр.: илустр.; 24 цм.- II- 2089
КОСОВО и Метохија у цивилизацијским токовима: међународни тематски зборник . Књ.2, Књижевност / уредила Влентина Питулић.-1. Изд.- Косовска Митровица : Филозофски факултет, 2010 (Београд: Службени гласник) .-578 стр.; илустр.;24 цм.- II-1274/2
КОСОВО и Метохија у цивилизацијским токовима: међународни тематски зборник. Књ.54.-Социологија и друге друштвене науке / уредио Урош Шуваковић.- Косовска Митровица : Филозофски факултет, 2010 ( Београд: Службени гласник ).- 956 стр.; илустр.; 24 цм.- II-1274/3
КОСОВО и Метохије 1912-2012: међународни тематски зборник / уредници Бранко Јовановић, Урош Шуваковић.- Приштина; Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2012 (Краљево: Graficolor).- Х, 894 стр.; илустр.; 25 цм.- II-1132
КОСОВО и Метохуја у Другом светском рату: седам деценија касније :[тематски зборник међународног значаја ] / [уредили и приредили Владан Виријевић, Далибор Елезовић].- Косовска Митровица : филозофски факултет Универзитета у Приштини , 2016 (Краљево : Мак-di).-XXII,327 стр.; илустр.;24 цм .- II-1389
КОСОВО у памћењуи стваралаштву/ Приредио Ненад Љубинковић.- Београд: Народна библиотека „Вук Караџић“, 1989.- 336 стр; 20 цм.- (Библиотека „ Расковник; књ.7).- II-281
КОСОВО у усменој и савременој књижевности : Зборник радова .- Крушевац: Народна библиотека и Друштво преводилаца.; 1989.-146 стр.; 24 цм.- (Библиотека Пуж).- II-427
КОСОВСКА битка 1389 године и њене последице : међународни симпозијум ,Химелстир. 1989/ одг. Уредник Никола Тасића .- Београд : САНУ , 1991.- 433 стр.; ил.; 25 цм.- (Посебна издања Балканолошког института . Српска академија наука и уметности; књ.44) .- II-753
КОСОВСКА битка 1389. године и њене последице : међународни симпозијум, Химелстир, 1989.- Београд: САНУ, 1991.- 433 стр.; 25 цм.- (Посебан издања Балканолошког института . САНУ ; књ.44) .-II-921
КОСОВСКА криза: узроци и путеви изласка (Материјали са научног скупа одржаног у Приштини 26 и 27 јануара 1989.)/ уредник Драгољуб Морачић- Приштина : Јединство, 1989.- 392 стр.; 24 цм (Библиотека Обележја).- II-533
КОСОВСКА легенда у народном стваралаштву. Каталог : Шест векова од косовског боја .- Београд: Етнографски музеј, ;-71 стр.; 21 цм.- (Каталог) (два примерка).- II-730
КОСОВСКА Митровица – север 1999-2005.-Косовска Митровица: НВО „Јелена Анжујска, „“ 2005.- 105 стр.; 24 цм.- (Конференција „Косовска Митровица НВО „Јелена Анжујска“ одржана 23.септембра 2005 у К.Митровици.- II-396
КОСОВСКО-метохијски зборник (Посвећено јубилеју 600-годишњице битке на Косову 1389-1989.- / уредник Антоније Исаковић.- Београд: САНУ , 1990.- 427 СТР.; (41) ИЛ., (2) стр са к.средњовековних насеља код Ораховца ; 26 цм.- III-114/1
КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКИ зборник.- Београд: САНУ, 1990.-књ.; 25 цм.- 1:Посвећено јубилеју 600-годишњице битке на Косову 1389-1989.-1990.-427 стр.; (41) .- III-39
КОСТИЋ, Веселин / „Одбрана поезије“ Филипа Синдија / Веселин Костић.- Београд: САНУ – Одбор за књижевне теорије , 1989.- 123 стр.; 25 цм.- (Посебна издања САНУ ; књ 594; Одељење језика и књижевности , књ.39) (два примерка).- II-693/594(39)
КОСТИЋ, Драгомир / Ираклијева лађа / Драгомир Костић.- Приштина : Јединство, 1990. (Београд:Култура).- 65 стр.; 21 цм.- (Библиотека Стремљења) (два примерка).- II-543
КОСТИЋ, Драгомир / Спуштање према мору / Драгомир Костић.- Приштина . Јединство , 1984.- 59 стр.; 20 цм .- II-856
КОСТИЋ, Драгомир / Српска проза на Косову и Метохији: (1945-2000) / Драгомир Костић.- Приштина: Институт за српску културу 2002 (Београд: Стручна књига).- 100 стр.; 21 цм.- (Библиотека У свету књижевног дела; књ 5).- II-1484
КОСТИЋ, Драгомир / Хам / Драгомир Костић.- Београд: Просвета, 1998 ("Мидим принт": Београд).- 56 стр.; 21 цм.- II-1593
КОСТИЋ, Душан / Чарнојевићи /Душан Костић.- Приштина : Јединство, 1989.- 71 стр.; 24 цм.- (Библиотека Стремљења).- II-526
КОСТИЋ, Ђорђе, С. /Павле Ј. Шафарик о новој српској књижевности.- Београд: САНУ, Балканолошки институт, 1988.- 229 стр.; 24 цм.- (Посебна издања / САНу, Балканолошки институт, књ. 34).- II-2035
КОСТИЋ, Лаза / Међу јавом и мед сном / Лаза Костић; [приредио и предговор написао Васа Павковић].- Београд: Политика: Народна књига, 2005 (Београд: Народна књига).- 227 стр.; 21 цм.- (Бисери српске књижевности; књ.бр. 13).- II-1817
КОСТИЋ, Лаза / О књижервности; Мемоари / Лаза Костић; приредио Предраг Палавестра.- Нови Сад: Матица српска, 1991 (Нови Сад: Будућност).- 1 књ.- 283 стр.; 20 цм.- (Сабрана дела Лазе Костића).- II-1835/I
КОСТИЋ, Лаза / О књижервности; Мемоари / Лаза Костић; приредио Предраг Палавестра.- Нови Сад: Матица српска, 1991 (Нови Сад: Будућност).- 2 књ.- 349 стр.; 20 цм.- (Сабрана дела Лазе Костића).- II-18345/II
КОСТИЋ, Лаза / О политици, о уметности: (новински чланци) / Лаза Костић: приредио Младен Лесковац.- Нови Сад: Матица српска, 1990.- I књ.; 386 стр.- 21 цм.- (Сабрана дела Лазе Костића).- II-1836 /I
КОСТИЋ, Лаза / О политици, о уметности: (новински чланци) / Лаза Костић: приредио Младен Лесковац.- Нови Сад: Матица српска, 1990.- II књ.; 21 цм.- (Сабрана дела Лазе Костића).- II-1836/II
КОСТИЋ, Лаза / О политици, о уметности: (новински чланци) / Лаза Костић: приредио Младен Лесковац.- Нови Сад: Матица српска, 1990.- III књ.;287 стр.- 21 цм.- (Сабрана дела Лазе Костића).- II-1836/III
КОСТИЋ, Лаза / О политици, о уметности: (новински чланци) / Лаза Костић: приредио Младен Лесковац.- Нови Сад: Матица српска, 1990.- IV књ.; 354 стр.- 21 цм.- (Сабрана дела Лазе Костића).- II-1836/IV
КОСТИЋ, Лаза / Песме / Лаза Костић; приредио Владимир Отовић.- Нови Сад: Матица српска, 1991 (Нови Сад: Будућност).- 1 књ.; 217 стр.- 20 цм.- II-1837/1
КОСТИЋ, Лаза / Песме / Лаза Костић; приредио Владимир Отовић.- Нови Сад: Матица српска, 1991 (Нови Сад: Будућност).- књ. 2.- 236 стр.; 20 цм.- II-1837/2
КОСТИЋ, Лаза / Песме / Лаза Костић; приредио Владимир Отовић.- Нови Сад: Матица српска, 1991 (Нови Сад: Будућност).- књ. 3.- 231 стр.; 20 цм.- II-1837/3
КОСТИЋ, Лаза /Из мога живота / Лаза Костић: приредио и поговор написао Младен Лескова.- Београ: Нолит, 1988.- 467 стр.; 20 цм.- (Српска књижевност. Мемоари, дневници, аутобиографије; 15).- II-109/15
КОСТИЋ, М. Лазо / Спорне територије Срба и Хрвата : досије / Лазо М. Костић.- Београд, 1990.-318 стр.; 24 цм.- II-635
КОСТИЋ, Мита / Култ Петра Великог код Руса , Срба и Хрвата у XIII веку: посебан отисак из Истор. Часописа , књ.VIII / Мита Костић.- Београд: САН. Историјски институт , 1959.- 84-106 стр.; 25 цм (два примерка).- II-981
КОСТИЋ, Петар / Аутобиографија / Петар Костић; приредила Вјера Митровић.;-Београд: Архив Србије: Призрен: Призренски округ, 1997 (Призрен : „Графика“),- 164 стр.; илустр.; 21 цм .- II-1249
КОСТИЋ, Петар / Просветно -.културни живот православних Срба у Призрену и његовој околини у XIX и почетком XX века : (са успоменама писаца) / Петар Костић.- Скопље: [б.и.],1933.-177 стр.; 30 цм.- III-36
КОСТИЋ, Слободан / Изабране песме /Слободан Костић.- Приштина : Нови свет , 1993.- 93 стр.; 18 цм (два примерка).- II-1069
КОСТИЋ, Слободан / Обрачун с анђелом / Слободан Костић.- Приштина . Јединство , 1974.- 62 стр.; 20 цм .- II-890
КОСТИЋ, Слободан / Читање мапе : песме / Слободан Костић.- Београд: Нолит; Приштина : Јединство, 1983.- 52 стр.; 20 цм.- II-358
КОСТИЋ, Слободан /Стварање и тумачење /Слободан Костић.- Приштина : Јединство, Београд: Просвета .- 1990.- књ.; 21 цм.- (Библиотека Обележја).- II-552
КОСТИЋ, Стојан / Љубав се рађа на судњи дан / Стојан Костић .- Београд: Просвета, 1998. (Лазаревац Елвод-принт).- 111 стр.; 21 цм.- Савремена проза `98 / Просвета, Београд).- II-1587
КОХ, Магдалена, 1958- / Када сазремо као култура: стваралаштво српских списатељица на почетку ХХ века: (канон - жанр – род); превод са пољског Јелена Јовић.- Београд: Службени гласник, 2012.- 358 стр.: илустр. 23 цм.- Библиотека Књижевне науке. Колекција Основне).- II-2220
КОЧИЋ, Петар / Високи Саборе / Петар Кочић.- припремили Рајко Касагић, Боривоје Вулин.- Бања Лука - Београд: Задужбина Петар Кочић 1994 (Београд: Танјуг)- 134 стр.; 20 цм.- (Библиотека Источници).- II-1421
КОЧИЋ, Петар / С планине и испод планине / Петар Кочић.- (1. издање) Срп. академ. Друштва „Зоре“ у Бечу.- Сремски Карловци: Српска Манастирска штампарија, 1902.-Репринт изд. Бања Лука; Београд:Задужбина Петар Кочић, 1996.- 67 стр; 21 цм ( 2 примерка).- II-1426
КОЧОВИЋ, Богољуб / Жртве Другог светског рата у Југославији: (предговор Десимира Тошића) / Богољуб Кочовић.- Лондон: Наше дело, 1985.- 205 стр.; 21 цм.- II- 66
КОЧОВИЋ, Богољуб / Жртве Другог светског рата у Југославији: (предговор Десимира Тошића) / Богољуб Кочовић.- Лондон: Наше дело, 1985.- 205 стр.; 21 цм.- II- 66
КОШТУНИЦА, Војислав / Политички систем капитализма и опозиција / Војислав Коштуноица .- Београд : Институт друштвених наука , Центар за политиколошка истраживања, 1997.- 93 стр., 24 цм.- II-1036
КОШТУНИЦА, Војислав / Угрожена слобода: политичке и правне расправе / Војислав Коштуница.- Београед: Институт за филозофију и друштвену теорију: „Филип Вишњић“, 2002.- 239 стр.; 20 цм.- (Библиотека Фронесис).- II-2370
КПС у источној Србији: окружни комитет 1945-1948./ приредили Момчило Митровић, Страхиња Поповић.- Београд: Институт за новију ињсторију Србије: Архив Србије; Зајечар: Историјски архив „Тимочка крајина“, 2012.- 572 стр.: табеле; 24 цм.- (Библиотека Србије и монографије / Институт за новију историју Србије; књ. бр. 75).- II-2280
КРАКОВ, Станислав / Престолонаследник Петар / Станислав Краков.- Београд: Издајатељска задруга „Југословенска земља“, 1933.- (Беогрд: Народна просвета).- 80 стр.; 20 цм.- II- 34
КРАКОВ, Станислав /За част отаџбине / Станислав Краков / (приређивач) Гојко Тешић.- Београд: Народна књига – Алфа , 2000( Београд: Графопринт).-192 стр.; 20 цм.- (Библиотека Случај, 5).- II-820
КРАЉ Владислав и Србија ХIII века: научни скуп, 15-16. новембар 2000. / одговорни уредник Тибор Живковић.- Београд: Историјски институт, 2003 (Београд: Матекс).- 180 стр.: илустр.; 23 цм.- (Зборник радова / Историјски институт; књ. 20).- II-1862
КРАЉЕВО 1941-1945.- Краљево: Народни музеј Краљево; Историјски архив Краљево, (Врњачка Бања: Интерклима), 2001.- 91 стр.- 29 цм (Изложба октобар-новембар 2002).- III-188
КРАСНИЋ, Марк / Савремене друштвено – географске промене на Косову и Метохији / Марк Краснић.- Приштина .- Музеј Косова и Метохије, 1963.- VIII, 341 стр+1 карта, 24 цм.- (Посебно издање Књ.1).- II-503
КРАСНИЋИ, Али / Звездани снови /Али Краснићи.-Приштина: Јединство, 1989.-70 стр.-20 цм.- (Библиотека стремљење) (два примерка).- II-537
КРАСНИЋИ, Видосава / Српска женска ношња на глави у Сретеначкој жупи / Видосава Краснићи.- Сепарат из Гласник Етнографског института САН.-Београд, 1952.-143-171 стр.; 22 цм.- II-1233
КРАУС- Сребрић, Ева / Речник српскохрватско-грчки: Грчко-српскохрватски / Ева Краус- Србија.- Београд: Научна књига, 1988.- XIII, 281 стр.; 24 цм.- II-329
КРВНА освета на Косову .-Приштина : Институт за правно и друштвено истраживање Правног факултета , 1984.-књ.; 29 цм .- део.2:-1984.- III-45
КРЕСИЋ, Василије Ђ. / Геноцидом до велике Хрватрске / .- Нови Сад: Матица српска; Београд: Архив Србије, 1998.- 157 стр.: илустр.; 20 цм.- (Мозаик).- II-1569
КРЕСТИЋ, Василије / Историја Срба у Хрватској и Словенији: 1848-1914 / Василије Крстић.- Београд. Политика , 1991.- 615 стр.; 24 .- (Библиотека Капитална дела, књ.2) .- II-929
КРЕСТИЋ, Петар В. / Теодор Павловић и Сербске народне новине о Кнежевини Србији (1838-1848) / Петар В. Крестић.- Београд: Историјски институт САНУ; Нови Сад: Матица српска, 1996 (Нови Сад: Верзал).- 166 стр.: илустр.; 24 цм.- (Посебна издања / Историјски институт Српске академије наука и уметности [и] Матица српска; књ. 28).- II-1863
КРИВОКАПИЋ-Јовић, Гордана С. / Оклоп без витеза : о социјалним основама и организациконој структури Народне радикалне странке у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца (1918-1929).- Београд: ИНИС, 2002.- 493.- 24 цм.- II- 1754
КРИЗА и перспектива знања и науке: (наука и савременеи универзитет); тематски зборник радова / (уредник Бојана Димитријевић).- Ниш: Филозофски факултет, 2012; (Ниш:). - 566 стр.: илустр; 24 цм.- (Библиотека Научни скупови; том 2).-II-2189
КРИЗА југословенског економског система: узроци и перспектикве.- Беогад: САНУ. Одељење друштвених наука.- Економика, 1986.- 494 стр.; 24 цм.- (Економски зборник књ. 4).- II-681/4
КРИСТИ, Агата / 1.2 циппела се распала / Агата Кристи.-Београд: Политика : Народна књига , 2005 (Београд: Народна књига ).-218 стр.; 17 цм.- II-1094
КРОВОВИ: часопис за културу и уметност.- Сремски Карловци: "Карловачка уметничка радионица" (Нови Сад: Графомаркетинг).- Год. ХIV/XV.- бр. 47/48/49.- 200/2002.- III-164
КРСМАНОВИЋ, Марко: ретроспективна изложба графика 1957-1987: Музеј савремене уметности , Beograd 19. оktobar 1987./ (концепција изложбе и поставке Љиљана Слијепчевић; Каталог.- Београд: Музеј савремене уметности, 1987.-41 стр.; (36) листова с таблама ; илустр.; 24 цм.- II-1216
КРСМАНОВИЋ, Милан С / Путокази / Југословенске културе / Милан С. Крсмановић.- Београд ; Нови Београд : Центар ; 1987.- III, II, 191 стр.; 20 цм .- II-319
КРСТАНОВИЋ, Божидар / Брвнар Даниловић у селу Лоћане: огледи о вредности предања / Божидар Крстановић.- Београд: Републички завод за заштиту споменика културе , 1994.- 34 стр; 24 цм.- (Посебна издања: књ. 12.- Издање поводом 150 . годишњице заштите споменика културе Србије .- II-1271
КРСТИЋ, Анђелко / Трајан / Анђелко Крстић: Наш дом. L'Age d'Homme, (Београд: Војна штампарија).- 562 стр.; 23 цм.- (библиотека Темељи).- II-1997
КРСТИЋ, Анђелко М. / Приповетке / Анђелко М.Крстић.- Београд: Српска књижевна задруга, 1932.- (штампарија Драг. Грегорић).-125 стр.; 20 цм.- (СКЗ, коло XXXV, бр.248).- II-216
КРСТИЋ, Бранислав Ђ. / В.: Соколовац :(монографија )/.-II-1332 ; Манастир Базајаш …/.- II-1333
КРСТИЋ, Ђорђе / Сликар Ђорђе Крстић: 1851-1907. [аутор монографије, каталога и изложбе ] Никола Кусовац: (аутор попса изложби и библиографије Вера Грујић).- Београд: Народни музеј, 2001 .- 239 стр.; репродукције.- 32 цм.-III-196
КРУЉ Раденко С./ Наставна технологија у функцији повећања ефикасности учења / Раденко С. Круљ.- Приштина : Јединство, 1988.-109 стр.; граф.прикази ; 24 цм.- II-787
КУБУРИЋ, Зорица / Методика верске наставе / Зорица Кубурић и снежана Дачић.- Нови Сад: Центар за емпиријска истраживања религије; Београд: Чигоја штампа, 2004 (Београд: Чигоја штампа) .- 179.; 24 цм .- II-1441
КУЈАЧА, Триша / Прото Душан Кецмановић: живот и рад / Триша Кујача.- Београд: Свет књиге, 2000 (Београд: Чигоја штампа ).-140 стр.: илустр.; 21 цм.- (Едиција Студије и монографије / [Свет књиге]).- II-1340
КУЈУНЏИЋ, Рајко / Од Романије до Канаде / Рајко Кујунџић.- Београд: Свет књиге, 2002 (Београд: чигоја штампа).- 110 стр.; илустр.; 21 цм.- II-1445
КУЛИЋ, Радивоје / Увод у андрагогију /Радивоје Кулић, Миомир Деспотовић.- Београд : Свет књиге : Призрен (i.e.) Лепосавић, 2001 (Београд: Чигоја Штампа).-199 стр.;24 цм.- (Едиција Наука).- II-1327
КУЛИШИЋ, Франко / О Меду Пуцићу . у спомен тридесете обљетнице смрти (1882-1912)/ Франко Кулишић.- Фототипско издање из 1912 .- Београд . Матица српска у Дубровнику : Мирослав , 2010.- 74 стр.; слика М. Пуцића, 20 цм ( Библиотека фототипска издања МС у Дубровнику ; Мала библиотека ; књ.3).- II-760/3
КУЛИШИЋ, Франко / Џино Бунић Вучићжевић: литерално – исторични прилог познавању лирске поезије у Дубровнику у XVII вијеку / написао Франко Кулиш.- Фототипско изд. (из 1911).- Београд . Матица српска у Дубровнику : Милосав , 2010.- 236 стр.; 20 цм.- (Библиотека Фототипско издање Матице српске у Дубровнику : књ.3).- II-756/3
КУЛТ светих на Балкану / (Мирјана Делетић... и др.).- Крагујевац. Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Крагујевцу, 2001 (Крагујевац:"Никола Николић").- 190 стр.; 24 цм.- (Библиотека Лицеум; књ. 5).- II-1535
КУЛТУРА: ДОКУМЕНТАЦИЈА.- Београд: Завод за проучавање културног развитка , 1981.- 1 књига; 29 цм.- 1: Издавачка делатност у Србији : 1968-1978.-329 стр .- III-6/1 ДРАГАН ТАНЧИЋ
КУЛТУРЕ раног бронзаног доба карпатског басена и северног Балкана / Kulturen der frühbronyeyeit das karpatenbeckens und norblakans.- Београд: Балканолошки институт САНУ, 1984.- 401 стр.; 30 цм.- (Посебна издања / САНу, Балканолошки институт; књ. 22).- III-206
КУЛТУРЕН живот: Списание за култура, уметност и општествени прашања.- Скопље, 2004.- 30 цм.- XLX октобер-децембер 2004.- 108. стр.; .- III-165
КУЛТУРНО наслеђе икреативне индустрије: водич за олдрживо управљање културним добрима/ (уредници Donovan Rypkema, Hristina Mikić).- Београд: фондација Група за кретивну економију, 2005.-95 стр.; 25 цм.- II-1432
КУЛТУРНО наслеђе Косова и Метохије: историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности: зборбик 1 / уредници Урош Шуваковић...(ин др.).- Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини; Београда Канцеларија за КиМ Владе РС, 2013 (Земун: Биограф). - 647 стр.: табеле; 22 цм.- II-2162 /1
КУЛТУРНО наслеђе Косова и Метохије: историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности: зборбик 2 / уредници Урош Шуваковић...(ин др.).- Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини; Београда Канцеларија за КиМ Владе РС, 2013 (Земун:Биограф).- 975 стр.: илустр.; 22 цм .- II-2162 /2
КУЛТУРНО, наслеђе : Избор најзначајнијих докумената Савета Европе у области културног наслеђа/ (уредник Мирјана Менковић; превод са енглеског Милица Шевкушић).- Београд: Центар за очување наслеђа Косова и Метохије – Мnemosyne: Mинистарство културе, 2004 (Београд: Цицеро).-495 стр.; 24 цм.- II-1302
ЛАБОВИЋ, Ђурица / Тајне мисије Мустафе Голубовића / Ђурица Лабовић.- Београд: Белетра, 1990.- 113 стр.; 21 цм.- II-449
ЛАВ Јеврејин / Дијалози о љубави; припремила и превела Александра Манчић.- Београд: Службени гласник, 2008 (Београд: Гласник).- 438 стр.; 20 цм.- (Библиотека Гласник).- II-2066
ЛАВ, Влдимир / Друштвени покрети и политички систем у Пољској (1956-1081) / (приредио и написао предговор Владимир Лав.- Београд: Центар за филозофију и друштвену теорију, 1985.- 438 стр.; 21 цм.- II-26
ЛАЗА К. Лазаревић : Целокупна дела , свеска 1/ приредили : Владан Недић, Бранимир Живојиновић.- Београд: САНУ. Одељење језика и књижевности , 1986.- 381 стр.; 24 цм.- (Критичка издања српских писаца , III).- II-702/3 (1)
ЛАЗАРЕВИЋ Велибор / НАРОДНА лирика Левча и Темнића: истраживања и примери / (приредио и предговор написао) Велибор Лазаревић.- Лепосавић: Институт за српску културу – Приштина, 2012.- 911 стр. 24. цм.- II- 2241/2
ЛАЗАРЕВИЋ Велибор / Народна лирика Левча и Темнића: поетика и музичка традиција.- Лепосавић: Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2012.- 371 стр.-: 24 цм.- II-2241 /1
ЛАЗАРЕВИЋ, Анђелија Л. / Паланка у планини и лутања /Анђелија Л. Лазаревић.-Београд: Српска књижевна задруга 1926.-(Београд: Графички уметнички завод „Планета“).-103 стр.; 20 цм.- (ЦКЗ, колоXXIX, бр.192).- II-208
ЛАЗАРЕВИЋ, Бранко / Огледи / Бранко Лазаревић.- Београд: Српска књижевна задруга, 1937. (Београд: Штампарија Драг. Грегорића).- 135 стр.; 20 цм.- (СКЗ: коло XL.; књ.273).- II-315
ЛАЗАРЕВИЋ, Велибор / Манастир Коморане: историја – вера – архитектура – култура – уметност /Велибор Лазаревић.- Бела Вода: Огранак Вукове задружбине, 2012 (Врњачка Бања: SATCIP).- 325 стр.: илустр.; 28 цм.- III-219
ЛАЗАРЕВИЋ, Владимир / Затамњење / Владимир Лазаревић.- Нови Сад: Матица српска, 1997 (Сремски Карловци : Српска ман астирска штампарија).- 105 стр.; 16,5 цм.- (Библиотека Прва књига; 2001).- II-1651
ЛАЗАРЕВИЋ, Мишо / Климатске особине Херцег –Новог и његовог гравитационог подручја : са освртом на услове за развитак туризма и гајење јужног воћа / Мишо Лазаревић.- Београд: Географски институт, 1967.- 88 стр.+3 стр.илустр.; 25 цм.- (Посебна издања књ.18).- II-655/18
ЛАЗАРЕИЋ, Лаза / Швабица / Лаза Лазаревић.- Београд: Политика: Народна књига, 2005 (Београд: Народна књига).- 214 стр.; 21 цм.- (Бисери српске књижевности; књ. бр. 20).- II-1820
ЛАЗАРИЦА или Бој на Косову: народна епопеја у 24 песме / из народних песама и њихових одломака саставио Ср.(Сретен) Ј. Стојковић.- (Фототипско изд.).- Београд: Српска књижевна заједница, 1988.- Х, 271 стр.; 19 цм.- (Српска књићевна задруга; 101).- II-103
ЛАЗИЋ, Душан-Гојко / Сремско крваво лето 1942 / Душан Лазић- Гојко.- Сремска Митровица, 1982.-374 стр; 21 цм.- II-579
ЛАЗИЋ, Живорад / Хиландар цвет божји / Живорад Лазић.- Чаковец: Зрински. 1988.- 219 стр.; 25 цм.- II-79
ЛАЗИЋ, Ксенија / Библиографија издања Народне библиотеке Србије: 1871-1983 /Ксенија Лазић.-Београд: Народна библиотека Србије, 1983.-185 стр, 24 цм.- II-157
ЛАЗИЋ, Радмила / В.:Поезија Радмиле Лазић: зборник радова / Десанкини мајски разговори... – II-1975
ЛАЗИЋ, Слободан / Заборав је велика грехота / Слободан Лазић- Приштина : Подружница Друштва за неговање традиција ослобподилачких ратова Србије до 1918. Из Приштине : НИП „Нови свет „, 1998 (Приштина : НИП „Нови свет“).-256 стр.: илустр, ; 24 цм.- (Библиотелка Посебно).- II-1280
ЛАЗОВИЋ, Радмила / Немачко-српски српско-немачки речник са граматиком / Радмила Лазовић.- Пирот: Пи-прес, 2014.- 640 стр.- 17 цм .- II-2381
ЛАЗОВИЋ, Радмила, 1944 / Немачко-српски српско-немачки речник са граматиком / Радмила Лазовић.- Пирот: Pi-press, 2014 (Pirot: Pi-press).-640 str.; 17 cm.- II-2381
ЛАКИЋЕВИЋ, Драган / Бог на Косову / Драган Лакићевић.- Приштина : Јединство, 1990 (Београд: Просвета).-77 стр.: илустрације; 24 цм.- II-545
ЛАКИЋЕВИЋ, Драган Д. / Теоретичари либерализма - Драган Д. Лакићевић, Божо Стојановић, Илија Вујачић.- 2. изд.- Београд: службени гласник, 2008 (Београд: Гласник).- 295 стр.; 20 цм.- (Библиотека друштвена мисао. Еидиција Политичке фамилије. Идеологије и странке / (Службени гласник, Београд; књ. 1).- II-2062
ЛАКУШИЋ, Ђорђе / КУД „Копаоник“: 20 година заједно / (текст Ђорђе Лакушић; фотографија Јанко Радосављевић и Милица Милетић).-Културно – уметничко друштво „Копаоник „, 2018 (Грачаница : Дом културе Грачаница ).-24 стр.; 28 цм.- III-142
ЛАКУШИЋ, Ђорђе / Повратак исходништву / Ђорђе Лакушић.- Београд: Музеј у Приштини ; Лепосавић: куд „Копаоник „ , 2018 / Београд: (Службени гласник)-208 стр.; илустр.;30 цм.- III-137
ЛАЛИЋ, Михајло / Свадба (роман) / Михајло Лалић.- шесто издање.- Београд: Нолит 1962.- 243 стр.- (Библиотека: Зенит бр. 1).- II-1764
ЛАМАРТИН, Алфонс де / Списи о Србима . изводи из Ламартинових дела 7 Алфонсе де Ламартин; (приредила , превела и предговор написала Јелена Новаковић; поговор Дејан Ристић).- 1.изд. – Београд: Утопија , 2006 (Сонет . Слава).- 288 стр.; 21 цм (Библиотека Баштина ратника , књ.2).- II-1056
ЛАРУСЕ.- LAROUSSE - Мали речник симбола / Nanon Garden: превод са француског: Гордана Бреберина, Бранко Ракић, An-Lor Madek).- Београд: Лагуна, 2011 (Суботица: Ротографика).- 695 стр.: илустр.; 20 цм.- II-2211
ЛАСТИЋ, Светозар С. / Аутобиографске белешке јереја Светозара С. Ластића.- Београд: Етнографски институт САНУ; Будимпешта: Самоуправа Срба у МаЂарској, 2000.-177 стр.; 20 цм (Библиотека Животопис; књ. 4).- II-1884
ЛАТИНСКА граматика / саставили: Вељко Гортан, Отон Горски, Павле Пауш.- Загреб: Школска књига, 1979.- (пето издање).- 365 стр.; 21 цм. - II-1
ЛЕБЛ, Жени / Плима и слом. Из историје Јевреја Варварске Бановине / Жени Лебл.- Горњи Милановац : Дечје Новине, 1990.- 444 стр.; 25 цм.- II-439
ЛЕКИЋ, Властимир / Додир лета (1974) / Властимир Лекић; Славица Јовановић; Живко Васић.- Приштина : Јединство , 1974.- 116 стр.; 20 цм .- II-879
ЛЕКОВИЋ Жарко / Тара – граница и спона Црне Горе и Османског царства / Жарко Лековић.- Никшић: Институт за српску културу, 2016.-287 стр.; 20 цм.- II-2271
ЛЕКОВИЋ, Мишо / Мартовск,и преговори 1943. / Мишо Лековић.- Београд: Народна књига, 1985 – 2.издање (Београд: ГРО „Култура“).- 312 стр.; 20 цм.- II-76
ЛЕКОВИЋ, Неђељко Ј. / Заштита архивске грађе просветних установа ивањичког краја (завршни рад) / Неђељко Ј. Лековић.- Косовска Митровица: Универзитет у Приштини, Филозофски факултет.- Завршни рад на мастер академских студијама на студијском програму Историја.- III-232
ЛЕКСИКОН библијске егзегезе – (ЛНЕ) / приређивачи) Родољуб Кубат, Предраг Драгутиновић.- Београд: Православно богословски факулет Универзитета у Београду, Библијски институт: Слућбени гласник, 2018 (Београд: Гласник).- 534 стр.:илустр.; 22 цм .- II-2403
ЛЕКСИКОН ИСЛАМА : В: Неркез Смаилагић .- III-139
ЛЕКСИКОН Југоловенске музике.- Загреб . ЈЛЗ „Мирослав Крлежа, 1984.- 2 .књ.; 25 цм.- Књ.1:А-Ма.- 1984.-589 стр.; Књ.2:Ме-Ж.-1984.-578 стр.- II-495/1-2
ЛЕКСИКОН писца Југославије .- Нови Сад: Матица Српска ,-1987-књига;30 цм.- Књ.1:К-LJ.-1987.-777 стр.; Књ.2:Đ-J.-1979.-755 стр.; Књ.3:K-Љ.-1987.-777 стр..- III-30/I-III
ЛЕКСИКОН: Савремени писци Косова и Метохије . Лексикон чланова књижевног друштва Косова и Метохије / приредила : Даница Ансрејевић.- Косовска Митровица : ( Књижевно друштво КиМ, 2005.- 63 стр.; фотограф. , 22 цм.- (Библиотека Посебна издања).- II-1155
ЛЕМПИ, Џон Р. / Југославија као историја: Била двапут једна земља / Џон Р. Лемпи; (превод с енглеског Милован Јауковић).- Београд: Дан Граф, 2004.- Х VI, 413 str.: ilustr.; 24 cm- (Biblioteka Pogovor, knj. 8.).- II-1849
ЛЕМПИ, Џон Р./ Југославија као историја : Била двапут једна земља / Џон Р. Лемпи.- Београд: Dan Graf, 2004 (Београд : Стандард 2).- XVI, 413 стр.; 24 цм- (Библиотека Поговор; књ.8).- II-333
ЛЕОВАЦ, Славко / В: II-2111 – Зборник радова у част академика Славка Леовца
ЛЕСКОВАЧКИ ЗБОРНИК.- Лесковац: Народни музеј у Лесковцу (Лесковац: Напредак).- 30 цм.- Бр. ХХХIV.- 1994. год.- 243 стр.- III-163
ЛЕСКОВАЧКИ зборник: .- Лесковац: Народни музеј у Лесковцу (Лесковац: Графика).- 24 цм.- Бр. ХLI.- 2001.- 392 стр.- II-1949
ЛЕСТВЕ: часопис за национална , духовна питања и културу / одговорни уредник Зоран Ђорђевић.- Косовска Митровица :Агенција за издавачку делатност Лестве .- (Рашка : Грамис )- Год 1. бр.1 (2011).-30 цм.- Бр.5/6.-Год. II.-2013.-99 стр.; Бр.11.-Год. VII.-2018.-99 стр.; Бр.12.-Год .VII.-2018.-99 стр.- III-241/5-6,11,12
ЛЕТОПИС Матице српске / Књ. 416.-св.6: 1825-1975.-1975.-539-1138 стр.- II-361/416
ЛЕТОПИС Матице српске / Књ.-1.-1998.-207 стр.; Књ.-2.-1998.-416 стр. (два примерка).; Књ.-3.-1998.-631 стр. ; Књ.-4.-1998.-812 стр.(два примерка) .- II-361/461/1-4
ЛЕТОПИС Матице српске / Књ.-1-2.-1998.-206 стр.; Књ.-3.-1998.-382 стр.; Књ.-4.-1998.-550 стр.; Књ.-5.-1998.-746 стр.; Књ.-5.-1998.-1010 стр. (два примерка);Књ.-6.-1998.-1203 стр.; Књ.-5.-1999.-781 стр.; .- II-361
ЛЕТОПИС Матице српске / Нови Сад: М.С.-, 1990- Књ.; 23 цм.- Књ.445: Св.1: Поезија .- 1990.-182 стр.; Св.2: Поезија.-1990.-187-370 стр.; Св.3: Поезија.-1990.-375 стр.- II-361/445/1-3
ЛИБРАИРИЕ ЛАРОУССЕ / Nouveau petit LAROUSSE, Paris 1969.- 17, rue du Mongtrarnasse, et boulevard Raspail, 114 VI.- 20 цм.- II-2347
ЛИКОВНА Енциклопедија Југославије .-Загреб : ЈНЗ "Мирослав Крлежа", 1984 .-књига ; 30 цм.- Књ.1:А-Ј.-1984.-717 стр; Књ.2:К-Рен 1987.-720 стр. - III-26/1
ЛИЛИЋ, Борислава / Југоисточна Србија у периоду Српске националне револуције : 1804-1878. Књ.II / Борислава Лилић.- Београд, Институт за политичке студије 2002 (Пирот: Пиком).-318 стр.; илустр.; 24 цм (два примерка).- II-1356/2
ЛИЛИЋ, Борислава / Југоисточна Србија у периоду Српске националне револуције: 1804-1878. Књ.I / Борислава Лилић.- Институт за политичке студије – Београд -242 стр.; илустр.; 24 цм.- II-1356/1
ЛИНГВИСТИЧКЕ , актуелности / главни уредник Ђорђе Оташевић.- Београд: Институт за српски језики SANU, 2000, 96 стр.; 24 цм .- II-1358
ЛИЧИНА Ђорђе / Дневник о Југославији / Ђорђе Личина , Владо Рајић.- Загреб . Центар за информације и публицитет, 1990.-449 стр.; 21 цм.- II-780
ЛОМА, Александар / Пракосово: словенски индоевропски корени српске епике.- Београд: Балканолошки институт САНУ, 2002 (Београд: Нови дани).- 354 стр.; 24 цм.- (посебна издања / САНУ, Балканолошки институт; књ. 78).- II-2012
ЛОПИЧИЋ, Ђорђе Ф. /Пјесме, прикази и чланци / Ђорђе Ф. Лопичић; приредио Ђорђе Н. Лопичић.- Београд: Ваша књига, 2004 (Београд: БИГ).- 558.; 21 цм.- II-1846
ЛОПИЧИЋ, Никола / Драме и пјесме / Никола М. Лопичић; приређивачи Војислав М. Лопичић, Ђорђе Н. Лопичић.- Београд: Стручна књига, 2002 (Београд: Стручна књига).- 327.; 21 цм.- (Сабрана дела / (Никола М. Лопичић); књ. 5).- II-1845/V (два примерка)
ЛОПИЧИЋ, Никола / Драме и пјесме / Никола М. Лопичић; приређивачи Војислав М. Лопичић, Ђорђе Н. Лопичић.- Београд: Стручна књига, 2002 (Београд: Стручна књига).- 327.; 21 цм.- (Сабрана дела / (Никола М. Лопичић); књ. 5).- II-1845/V (два примерка)
ЛОПИЧИЋ, Никола / Не дирај палму / Никола М. Лопичић; приређивачи Војислав М. Лопичић, Ђорђе Н. Лопичић.- Београд: Стручна књига, 2002 (Београд: Стручна књига).- 379.; 21 цм.- (Сабрана дела; књ. 4).- II-1845/IV (два примерка)
ЛОПИЧИЋ, Никола / Сељаци / Никола М. Лопичић; приређивачи Војислав М. Лопичић, Ђорђе Н. Лопичић.- Београд: Стручна књига, 2002 (Београд: Стручна књига).- 324.; 21 цм.- (Сабрана дела; књ. 1).- II-1845/I
ЛОПИЧИЋ, Никола /Домаће огњиште - приповетке / Никола М. Лопичић; приређивачи Војислав М. Лопичић, Ђорђе Н. Лопичић.- Београд: Стручна књига, 2002 (Београд: Стручна књига).- 319.; 21 цм.- (Сабрана дела; књ. 3) (два примерка).- II-1845/III
ЛОРЕНС, Дејвид Херберт / Љубавник Леди Четерли / Д. Х. Лоеренс.- превод Светозар Игњатовић.- Београд: Новости, 2005 (Штампано у Европи).- 358 стр.; 21 цм.- (Библиотека Миленијум / [Новости Београд ; 19).- II-1801
ЛУКАЧ, Душан / Трећи рајх и земље југоисточке Европе (трећи део):1941-1945./ Душан Лукач.- Београд :Војноиздавачки и новински центар, 1987.- 870 стр.; 25 цм.- II-75
ЛУКИЋ, Милош / Нештин у борби / Милош Лукић.-Нови Сад: Институт за историју , 1985.-стр.437; 21 цм.-(Серија хронике; књ.34).- II-576
ЛУКОВИЋ, Светлана / Песме/ Светлана Луковић; Велимир Рајић.- предговор Ж.Милићевић.- Београд: Српска књижевна задруга, 1935.- 112 стр.; 20 цм.- (СКЗ, коло XXXVIII.; бр.253).- II-231
ЛУКОВИЋ, Слободанка / Пред небеским вратанцима / Слободанка Луковић.- Београд: Апостроф`. 1999.- 87 стр.- 21 цм.- (Библиотека Шум времена; књ. 106).- II-1452
ЛУКОВИЋ-Пјановић, Олга / Срби…народ најстарији/ Олга Луковић- Пјановић.-Београд: Досије, 1990.- 2 књ; 24 цм.- Том.1.-356 стр.; Том.2.-336 стр.- II-386/1-2
ЛУПУЛОВИЋ, Васа / Соколовац: (монографија)/ Васа Лупуловић, Борислав Ђ. Крстић.- Темишвар: Савез Срба у Румунији , 1999.- 231 стр.; илустр.; 24 цм.- (Посебана издања; кк.10).- II-1332
ЛУПУЛОВИЋ, Васа јереј / Манастир Базајаш : монографија / Васа Лупуловић, Борислав Крстић.- Темишвар: Савез Срба у Румунији, 1998.- 173 стр.; илустр.; 24 .- (Савез Срба у Румунији ; књ.9).- II-1333
ЛУТОВАЦ, Милисав / Привредно-географска карактеристика слива Јесенице / Милисав Лутовац.- Београд: САН. Географски институт , 1951.- 70 стр.; 25 цм.- (Посебна издања књ.185.; Географски институт књ.3).- II-655/3
ЛУЦ, Улрих / Матејева прича о Исусу / Улрих Луц: са немачког превела Фива Савковић.- Градац: Манастир Градац: Библијски институт ПБФ-а, 2018 (Краљево: Моја штампарија).- 195 стр.; 21 цм.- II-2405
ЛУЧА : часопис за философију и теорију културе и друштва.- Никшић: Друштво философа Црне Горе, Студијски програм за филосоцију Филозофског факултета у Никшићу, 2009.- 159 стр.; 24 цм .- II-2362
ЛУЧА: Аспекти филозофске и теолошке мисли Максима Исповједника.- Никшић: Луча: часопис за философију и социологију, 2006.-687 стр., 24 цм.- II-405
ЛУЧА: часопис за културу и науку - главни и одговорни уредник Миле Тасић.- Год. 1, бр. 1 (1991) - .- Суботица: Српски културни центар "Свети Сава", 1991.- 24 см., МАЈ 1999.- год.VIII.-св. 14-15.- 170 стр.; - II-1479
ЛУЧА: часопис за културу, уметност и науку.- Суботица: Српски културни центар "Свети Сава".- 24 цм.- 2001.- b4. 4; 2002 - 2-3.; 2003 - br. 1-4.; 2004 - br. 4.; 2006 - 1-4.; 2007 - 1-4.; 2008 - 1-4.; 2009 - br. 1 и 4.; 2010 - 1-4.; 2011 - 1-4.; - II-1497/
ЛУЧА: часопис за културу, уметност и науку.- Суботица: Српски културни центар "Свети Сава".- 24 цм.- 2012 - 1-4.; 2013 - 1-4.; 2014 - 2-3.; 2015 - 1-4.; 2016 - 1-4.; 2017 - 1-4.; 2018 -1.; 2018 - 2; бр. 1.- год. ХХVIII.-163 str.; бр. 3-4.- год. ХХVII, новембар 2018. - II-1497/
ЛУЧИЋ, Дејан / Павловићев тестамент / Дејан Лучић.- Београд . АИЗ Досије, 1990.- књ; 24 цм.- II-438/1
ЉЕТОПИС Матице српске у Дубровнику: реферати „саопштења: ЗБОРНИК РАДОВА /ПРИРЕЕДИО Момчило Суботић.- Београд: Матица српска у Дубровнику: „Мирослав, 2010 (Београд: Есеологе).-; 24 цм.- Св.1.; 416 стр.; Св.2.;284 стр.-Документи и коментари.- II-493/1-2
ЉЕШЕВИЋ, Милутин / Географија земљишта / Милутин А. Љешевић.- Никшић: Географски институт Филозофског факултета, 2003.- (Београд: ИПН).- 220 стр.- 24 цм.- II-2332
ЉЕШЕВИЋ, Милутин / Структурна геоморфологија са уводом у геоморфолошки метод / Милутин Љешевић.- Никшић: Универзитет Црне Горе – Филозофски факултет Никшић, Институт за географију; Географско друштво Црне Горе, 2012.- 317 стр.- 24 цм.- II-2323
ЉУБЕНОВИЋ, Крста Б. / Како се пише: правописни речник Српскохрватског књижевног језика: са стручном терминологијом / Крста Б. Љубеновић.- Горњи Милановац: Дечје новине , 1985.- 633 стр.; 25 цм.- II-340
ЉУБИБРАТИЋ, Ђурђевка / Млада Србадија: Садржај и предмети регистар / Ђурђевка Љубибратић.-Нови Сад : Матица српска , 1982.- стр. 174; 24 цм.- II-575
ЉУБИБРАТИЋ, Ђурђевка / Титова дела издања у Војводини : Библиографија : 1944-1971 / Ђурђевка Љубибратић.- Нови Сад: Библиотека Матице Српске , 1973.- 113 стр.; 24 цм.- II-621
ЉУБИНКОВИЋ, Ненад / В.: КОСОВО у памћењу и стваралаштву. - II 281
ЉУБИША , Стефан Митров / Кад ми на ум пане све то / Стефан Митров Љубиша ; приредио Желидраг Никчевић.- Подгорица : Октоих, Приштина : „Григорије Божовић“, 1994. ( Приштина : Штампарија „Грачаница„) .- 276 стр.; 22 цм.- II-1134
ЉУБОМИРОВИЋ, Ирена В., Никола Вулић, историчар антике / Ирена Љубомировић.- Ниш: Филозофски факултет, 2013. (Ниш: Scero porint).- 268 стр.: илустр. ; 21 цм.- (Библиотека Студије).- II-2195
ЉУШИЋ, Радош / Вожд Карађорђе: биографија / Радош Љушић.- 2. изд.- Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2005 (Нови Сад: Будућност).- ХII, 550 стр., (16) листова с таблама; 24 цм.- (Библиотека Јазон; књ. 6).- II- 1750
ЉУШИЋ, Радош / Кнежевина Србија (1830-1839) / Радош Љушић.-Београд .:САНУ 1986.-508 стр.; 24 цм.- (Посебна издања САНУ .; 570. О дељење историјских наука књ.12).- II-686/570(12)
ЉУШИЋ, Радош / Кнежевина Србија: (1830-1839) / Радош Љушић.- 1. изд.- Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2004 (Суботица: Биографика).- ХVIII, 543 стр., (24) листова с табелама: илустр.; 24 цм.- (Библиотека Јазон; књ 7).- II- 1751
МEЂУНАРОДНИ тематски зборник УМЕТНОСТ и њена улога у истгорији: између трајоњсти и пролазних –изама, посвећен сећању на проф. др Миодрага Јовановића (1932-2013)/уредили Зоран М. Јовановић и др.- Косовска Митровица: Филозофски факултет у Приштини, 2014.- ХХХVI, 800 стр.; илустр.; 24 цм.- III-230
МАГАЗИНОВИЋ, Мага / Историја игре / Мага Магазиновић.- Београд: Издавачко предузеће Србије Просвета , 1951.- 202 стр., 22 цм .- II-1011
МАГАРАШЕВИЋ, Мирко / Српска критичка поезија / Мирко Магарашевић.- Нови Сад: Академска књига, 2013 (Нови Сад: Будућност).-348 стр.; 23 цм .- II-932
МАЈДАНАЦ, Боро / Народна скупштина Србије / Боро Мајданац.- Београд: Народна скупштина Републике Србије; Архив Србије, 2001 (Београд: Dia-Art).- 174 str.: ilustr.; 24 cm.- III-200
МАЈКОВ, Аполон Александрович / Историја српског народа / Аполон Алексансрович Марков. Превео са руског Ђура Даничић.- 3.изд.- Београд: Ново дело, 1990.- 347 стр.; 21 цм.- II-274
МАКСИМОВИЋ Десанка у деценији 1993-2003 : збоирник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, Ваљево, Бранковина, 14, 15. и 16. маја 2003. ; приредио Слободан Ж. Марковић.- Београд: Задужбина Десанке Максимовић, 2004 (Београд: Беосинг).- 126 стр.; 21 цм.- ("Десанкини мајски разговори", књ. 18).- II-1973
МАКСИМОВИЋ Десанка у токовима српске и светске књижевности: зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, Ваљево, Бранковина, 13, 14, 15. и 16. маја 1998.; приредио Слободан Ж. Марковић.- Београд: Задужбина Десанка Максимовић, 2000 (Београд: калиграф).- 160 стр.; 21 цм.- ("Десанкини мајски разговори"; књ. 8).-II-1968
МАКСИМОВИЋ, Владимир /Српска национална литература: изабрана библиографија књига и часописа на српском језику наших и старих аутора / Владимир Максимовић: (поговор Зоран Милошевбић).- (1. изд.).- Београд: слободна књига, 1999.- 68 стр.; 21 цм (Библиотека Идеје; књ. 48).- II-1942
МАКСИМОВИЋ, Војислав / Понешто / Војислав Максимовић; (2. изд.), Бања Лука – Београд: Задужбина Петар Кочић, 1997. (ОДЈП "Глас српски").- 172 стр.; 20 цм.- (Библиотека: Отаџбинске теме; књ. 3).- II-1600
МАКСИМОВИЋ, Горан / Магија Сремачког смијеха: (ка поетици комичког у дјелу Стевана Сремца) / Горан Максимовић.- Ниш: Просвета, 1998 (Ниш: Просвета).- 220 стр.; 20 цм.- (Библиотека Свет културе).- II-1556
МАКСИМОВИЋ, Десанка / В.: Владимир Јовановић: Поезија Десанке Максимовић као инспирација музичких стваралаца.- II-1971
МАКСИМОВИЋ, Десанка / В.:Десанкини мајски разговори....II-1966; II-1967; II-1968; II-1970; II-1971; II-1973; II-1976; II-1977 ; II-1980
МАЛА енциклопедија Просвета / редакциони .- 4.изд.- Београд: Просвета ., 1986 .-3 . књ.; 27 цм.- Књ .1:А-Ј.-1986.-1012 стр.; Књ.2:К-Пн.-1986.-1020 стр.; Књ.3:По-Ш.-1986.-1018 стр.- III-7/1-3
МАЛЕНЧИЋ, Родољуб / Прича о Матици српској / Родољуб Маленчић.- Нови Сад : Матица српска , 1998.- 148 стр., илустр.; 19 цм .- II-855
МАЛИКОВИЋ, Драги / Дубровник и Анконска Марка 1420-1620/ Драги Маликовић.-Приштина . НИП „ Нови свет“, 1995.-520 стр.; 24 цм.- (Библиотека Наука, Едиција Историја).- II-488
МАЛИКОВИЋ, Драги / Избор рашко-призренског митрополита 1912. Године / Драги Маликовић.- Приштина: Институт за српску културу, 2000.- 119 стр.; илустр.; 21 цм.- II-1475
МАЛИКОВИЋ, Драги / Качачки покрет на Косову и Метохији:1918-1924./ Драги Маликовић.- Приштина (тј.) Лепосавић: Институт за српску културу – Приштина, 2005 (Рашка: Грамис).- 353 стр.; илустр.; 24 цм.- II-1721 (5 примерака)
МАЛИКОВИЋ, Драги / Косово и Метохија: 1908-1912 / Драги Маликовић.- Приштина: Институт за српску културу, 2000 (Београд: Јанус).- 415 стр.; 24 цм .- II-1474
МАЛИКОВИЋ, Драги / Кредитна политика Италијана у Дубровнику (ХIII – ХVII век) / Драги Маликовић.- Приштина: Институт за српску културу, 2001.- 122 стр.: табеле.; 21 цм.- II-1478
МАЛИКОВИЋ, Драги / Рад црногорских посланика у Парламенту Краљевине СХС од 1921. до 1928. године / .- Београд (тј.) Приштина: Институт за српску културу – Приштина, 2002 (Београд: Јанус).- 97 стр.: илустр.; 21 цм.- II-1512
МАЛИЏАН, Драшко / Преци и потомци: поријекло итрадиција братства Малиџан-Лазовић-Дрекаловић / Драшко Малиџан.- Београд: Стручна књига, 2000 (Београд: Стручна књига).- 255 стр.; илустр.; 25 цм.- II-1409
МАЛУЦКОВ, Мирјана / Румуни у Банату: етнолишка монографија / Мирјана Малуцков:- Нови Сад. Војвођански музеј, 1985.- 318 стр.; 24 цм.- (Војвођански музеј- (Посебна издања).- II-569
МАНАСТИР Градац: монографија / (аутори Оливера Кандић... (и др.); фотографије Светлана Дингарац... (и др.).- Града: Манастир Градац, 2017 (Београд: Цицеро).- 203 стр.; фотогр.; 35 цм .- IV-28
МАНАСТИР Жича: зборник радова / [приредио Гојко Суботић].- Краљево: Народни музеј: Завод за заштиту споменика културе, 2000 (Врњачка Бања: Интерклима).- 378 стр.: илустр.: 29 цм.- III-187
МАНАСТИР Морача / Уредници Бранислав Тодић, Даница Поповић.- Београд: Балканолошки институт САНУ, 2006 (Београд: Алта Нова).- 245 стр.: илустр.; 23 цм.- (Посебна издања Српска академија наука и уметности, Балканолошки институт; 90).- III-210
МАНАСТИР Свете тројице Стањевићи 1338-2018 (монографија).- Цетиње: ИИУ Светигора, Будва: Туристичка организација општине, 2018 (Суботица: Ротографика).- 429 стр.; илустр.- 31 цм.- III-243
МАНАСТИР Сопоћани / Olivera Kandić, Desanka Milošević.- Institute for the protection of cultural monuments of the socialist Republic of Serbia, 1986.- 79 str.; 20 cm.- (Monografps 8).- II-1909
МАНАСТИР Хиландар. Библиотека Каталог књига на српскохрватском језику : од XVIII до XX века/ Библиотека манастира Хиландара, приредили Миодраг Живанов… (и др.).- Београд . Народна библиотека Србије , 1989.- 27 цм.- Део 1: А-М.-1989.-X, 519 стр.; Део 2: Н-Ш.-1989.-стр.521-1063.- II-382/1-2
МАНАСТИР Хиландар: конаци и утврђење / Војислав Кораћ, Мирко Ковачевић; [превод на француски Иванка Павловић, Александар Тодоровић, превод на грчки Вукослав Стевовић].- Београд: Републички завод за заштиту споменика културе Србвије: Византолошки институт САНУ; Света Гора Атонска: Манастир Хиландар, 2004 (Београд: публикум).- 196.: илустр.; 36 цм .- IV-18
МАНАСТИР Црна ријека В.: Научни скуп. Манастир Црна ријека…II-1224
МАНАСТИР Шишатовац: зборник радова / уредник Динко Давидов.- Београд (итд.): САНУ (итд.), 1989.- 442 стр.; илустр.; 24 цм.- (Посебна издања / Српска академија наука и уметности, Балканолошки институт; књ. 38).- III-209
МАНДАК, Алија / Основи наставе математике / Алија Мандак.- 1. Изд..- Призрен(тј.) Лепосавић: Учитељски факултет, 2004.- 133 стр.: граф. прикази; 24 цм.- II-1459
МАНДИЋ, Доминик / Хрвати и Срби два стара различита народа /Доминик Мандић.-Загреб: Н.З.Матице Хрватске, 1990.- 319 стр.; 25 цм.- (Хрватске повјеснивце).- II-492
МАНДИЋ, Светислав / Царски чин Стефана Немање: Чињенице и претпоставке о српском средњовековљу / Светислав Мандић.- Београд: СКЗ, 1990.-248 стр.; 18 цм.- (Мала библиотека СКЗ.- II-314
МАНОЈЛОВИЋ, Коста / В.: У спомен Косте Р. Манојловића композитора и етномузиколога…II-1012
МАНОЈЛОВИЋ, Коста / Свадбени обичаји у Пећи / Коста Манојловић.- Београд: Етнографски музеј, 1933.- књ.8.; стр.39-51.; 17 цм.- (фотокопија).- II-256
МАНОЈЛОВИЋ, Татјана / Позоришне библиотеке и архиви у Београду / .- Београд: Задужбина Андрејевић, 2000 (Београд: Удружење "Наука и друштво").- 91 стр.; 24 цм.. (Библиотека Academia /Задужбина Андрејевић; 46).- II-1505
МАНХАЈМ, Карл / Есеји о социологији знања / Карл Манхајм; с енглеског превео Предраг Новаков.- Нови Сад Mediterran Publising, 2009.- 407 стр.; 21 цм.- (Библиотека Аргхипелаг; књ. 7.).- II-2143
МАОДУШ, Зоран / Прометеј без стене . песме / Зоран Маодуш.-1 изд.- Београд: 3. Маодуш, 2006.- 48 стр.; 48 стр.; 21 цм.- II-452
МАРЕТИЋ, Гедеон Ернест / Историја српске револуције / Гедеон Ернест Маретић; превео Бранимир Живојиновић. Предговор написао Роман Мулић.- Београд: „Филип Вишњић“ 1987.- 295 стр.; 21 стр.- (Библиотека Ретроспектива).- II-185
МАРИН, Будимир / Мартинци у вихору рата / Будимир Марин.- Нови Сад, 1984.-331 стр; 21 цм.- (Серија хронике књига 32).- II-580
МАРИНКОВИЋ, Боривоје / Заборављени братственици по перу: [есеји о заборављеним посцима ХVIII столећа].- Београд: Службени гласник, 2008 (Београд: Гласник).- 359 стр.; 22 цм.- (Библиотека Повесница / [Службени гласник]).- II-2055
МАРИНКОВИЋ, Боривоје / Хаџи Рувим: пре целине, пре смисла /Боривоје Маринковић.- Ваљево: „Милић Ракић „ (идр.), 1989.-2 књ.; 24 цм.- Књ.1:Записи с коментарима: (1777-1790).-1989.-403 стр.; Књ.2: Записи с коментарима: (1791-1803).-1990.-438 стр.- II-369/1-2
МАРИНКОВИЋ, Јаворка / Диференцијална граматика: српски језик и призренско-тимочки говорни простор: лингво-методички аспекти / Јоворка В. Маринковић, Јован Љ. Јањић.- Врање: Учитељски факултет, 2009 (Врање: Аурора).- 316 стр.: илустр., табеле; 24 цм.- II-2125
МАРИНКОВИЋ, Јаворка / Српски језик I : уџбеник за студенте Учитељског факултета / Јаворка Маринкмовић.- Врање: Учитељски факултет, 2006 (Врање: Аурора).- 187 стр.: илустр.; 21 цм.- II-2129
МАРИНКОВИЋ, Радмила / Српска Александрија: историја основног суда текста / Радмила Маринковић.- Београд: Филолошки факучлтет Београдског универзитета , 1969.- 348 стр.+ 56 стр. фотоса .; 20 цм.- (Монографије ; књ.XXXI).- II-697/31
МАРИНОВИЋ, Ване / И смрт и живот: Повест о Бору Вукомировићу и Рамизу Садику / Ване Мариновић.- Београд. Глас, 1977.-189 стр.; 20 цм .- II-871
МАРИЋ, Душко / Позоришни маркетинг / Душко Марић.- Београд: Задрућбина Андрејевић, 2000.- 99 стр.: илустр; 24 цм. (Библиотека Академија).- II-1462
МАРИЋ, Сретен / О језику и језикословљу; приређивач Милорад Радовановић.- Београд: Службени гласник, 2008 (Београд: Гласник).- 155 стр.; ауторова слика; 18 цм.- (Библиотека Раскршћа / [Службени гласник]; 1).- II-2072
МАРИЋ, Сретен / Огледи II у трагању /Сретен Марић.- Нови Сад . Књижевна заједница , 1987.- 183 стр.; 21 цм.- (Библиотека „ Антхропос“ ; 12).- II-992
МАРИЋ, Сретен, 1903-1992 / О Свифту / Сретен Марић.- Београд: Службени гласник, 2008 (Београд: Гласник).- 111 стр.; ауторова слика; 18 цм.- (Библиотека Раскршћа / [Службени гласник]; 4).- II-2076
МАРИЋ, Станислав / Воћка грех / Станислав Марић.- Крушевац: Народна библиотека , 1996.- 96 стр.; слика аутора ; .- 21 цм.- (Едиција Прва књига).- II-923
МАРИЦКИ Гађански, Ксенија / Неутажива жеђ сећања: неохеленске теме.- 1. изд.- Београд: Службени гласник, 2008 (Београд: Гласник).- 257 стр.; 20 цм.- (Библиотека Гласник).- II- 2070
МАРЈАНОВИЋ, Јован / Народноослободилачки рат – народна револуција у Југославији 1941-1945 (кратак преглед) , треће издање /Јован Марјановић.- Београд: Култура, 1959.- 144 стр.; 20 цм.- II-99
МАРЈАНОВИЋ, Петко / Топлички уастанак 1917. године: Каталог поставке у Лепосавићу / Петко Марјановић, Дарко Жарић.- Прокупље: Народни музеј Топлике; Лепосавић: Културни центар "Сава Дечанац", 2006.- 23 стр.; 24 цм.- II-1926
МАРЈАНОВИЋ, Риста / В.: Ратни албум Ристе Марјановића .-III-141
МАРЈАНОВИЋ-Вујовић, Горадана / Трњање:српска некропола (крај XI- почетак XIII века ) Гордана Марјановић- Вујовић.- Београд: Народни музеј , 1984.-179 стр.; 26 цм.- III-4
МАРКОВИЋ Бели, Радован / Лајковачка пруга / Радован Бели Марковић.- Београд: Политика: Народна књига, 2004 (Београд: Народна књига).- 203 стр.; 21 цм.- (Век Политике. Бисери светске књижевности; књ. бр. 20).- II-1841
МАРКОВИЋ, Биљана / В.; Закон о рудницима деспота Стефана Лазаревића...III-52/126(24)
МАРКОВИЋ, Божидар / Димитрије Матић лик једног правник / Божидар Марковић.- Београд: САНУ . Одељење друштвених наука , 1977.- 112 стр.; 24 цм.- (Извори српског права V) .- II-955/V
МАРКОВИЋ, Бранислав / Улога јавног тужиоца у заштити законитости управних аката/ Бранислав Марковић.-Приштина: Јединство, 1979.- 250 стр; 21 цм.- (Библиотека Јединство; 173).- II-370
МАРКОВИЋ, Веселин / Марсел Прусти и други реалисти / Веселин Марковић.- Београд.- Београд: Задужбина Андрејевић, 1996 (Београд: „ BIG штампа“) .- 125 стр.; 24 цм.- (Задужбина Андрејевић; 4. Библиотека Disseratio).- II-1377
МАРКОВИЋ, Даница / Тренуци и расположења / Даница Марковић /.- Београд: Српска њижевна задруга, 1928.- предговор В. Живојиновић.; 141 стр.; 20 цм.- (Београд: Штампарија „Млада Србија „ Анђелковић).- (СКЗ.; коло XXXI.; бр.204).- II-265
МАРКОВИЋ, Драган С. / Дилбер тута/ Драган С. Марковић.- Приштина : Јединство , 1979.-69 стр.; 20 цм .- II-870
МАРКОВИЋ, Жељко / Мравињак: кратка историја једног лудила; роман / Жељко Марковић; (илустрације Милан Кешељ).- Београд: Рад, 2000 (Београд: Спринг).- 319 стр.; илустр.; 21 цм.- (Библиотека Рад).- II-1610
МАРКОВИЋ, Марина / Шекспир и покрет: истраживање елизабетске конвенције глуме / Марина Марковић.- Београд: Задружбина Андрејевић, 1998.- 155 стр.: граф. прикази; 24 цм. - (Библиотека Академија).- II- 1464
МАРКОВИЋ, Марко С. / Православље и нови светски поредак / др Марко С. Марковић (друго издање).- Београд: Библиотека "Политика и образ".- 1995.- 126 стр.; 20 цм.- II-1568
МАРКОВИЋ, Милена / Библиографија академика Ериха Коша: у част деведесет пет година живота / Милена Марковић; уредник Предраг Палавестра.- Београд: САНУ, 2008 (Земун: Грифон).- 114 стр.; 24 цм.- (Библиографије / САНУ; књ. 10. Одељење језика и књижевности; књ. 4).- II-2114
МАРКОВИЋ, Миливоје / Митологија и стварност . Југословенство, књижевност, критика / Миливоје Марковић.- Никшић: Универзитетска ријеч (Б.г),-251 стр.; 20 цм (два примерка).- II-377
МАРКОВИЋ, Миливоје /Нова раскршћа романа / Миливоје Марковић.-Приштина . Јединство, Ниш: Градина , 1987.- 432 стр.-21 цм.- II-783
МАРКОВИЋ, Паја Адамов / На селу и прелу приповетке / Паја Адамом Марковић.- Београд- Ср. Карловци. Српска књижевна задруга, 1901.- 177 стр.; 20 цм (штампано у Срп. Манастирској штампарији у Ср. Карловцима).- (СКЗ, књ.69).- II-143
МАРКОВИЋ, Радул / Путоказ: народне пословице и изреке / Радул Марковић.- Чачак : Литопапир, 1991 (Чачак: Литопапир).-107 стр.- 20 цм.- II-1102
МАРКОВИЋ, Ратко / Самоуправно одлучивање у друштвеним делатностима (Теоријски и практични проблеми) /Ратко Марковић, Војислав Коштуница.-Београд: Институт друштвених наука. Центар за истраживање јавног мњења, 1978.-83.; 24 цм.- II-496
МАРКОВИЋ, Светозар / Језик Ивана Анчића (босанског писца XVII века) :Примљено на V скупу Одељења литературе и језика 14 јуна 1958 / Светозар Марковић.-Београд: САН. Институт за српскохрватски језик (Научно дело); уредник Александар Белић, 1958.-147 стр.; 25 цм.-(Српски дијалектички зборник књ.XIII).- II-667/13
МАРКОВИЋ, Светозар / Целокупна дела/ Светозар Марковић.- Београд: Београд: Народна књига, 1987-.- књ.; 24 цм.- Књ. 1.- 1987.- ХIХ, 436 стр.: илустр.- II-77/1
МАРКОВИЋ, Светозар / Целокупна дела/ Светозар Марковић.- Београд: Београд: Народна књига, 1987-.- књ.; 24 цм.- Књ. 2.- 1987.- ХI, 315 стр.: слика аутора.- II-77/2
МАРКОВИЋ, Светозар / Целокупна дела/ Светозар Марковић.- Београд: Београд: Народна књига, 1987-.- књ.; 24 цм.- Књ. 3.- 1988.- ХI, 162 стр.: слика аутора.- II-77/3
МАРКОВИЋ, Светозар / Целокупна дела/ Светозар Марковић.- Београд: Београд: Народна књига, 1987-.- књ.; 24 цм.- Књ. 9.- 1988.- ХVI, 249 стр.- II-77/9
МАРКОВИЋ, Светозар / Целокупна дела/ Светозар Марковић.- Београд: Београд: Народна књига, 1987-.- књ.; 24 цм.- Књ.10.- 1988.- 232 стр.- II-77/10
МАРКОВИЋ, Слободан / Атос између неба и земље: српски Хиландар / Слободан Марковић.- Београд : Слобода, 1988.- 174 стр. 21 цм .- II-298
МАРКОВИЋ, Срђан / Светомир Арсић Басара: или скулптура као судбина / Срђан Марковић.- Београд: САНУ; Приштина: Народна и универзитетска библиотека "Иво Андрић", 2004 (Београд: Публикум).- 256 стр.; фотогр.; 32 цм .- IV-21
МАРКСИЗАМ и књижевна критика у Југославији 1918-1941 / уредили : Светлана Лукић и Предраг Палавестра .- Београд: Институт за књижевност и уметност, 1978.- 333 стр.; 24 цм.- (Посебна издања /Институт за књижевност и уметност; књ.6).- II-716/6
МАРТИНЕ , Андре / Индоевропски језик и „Индоевропљани / Андре Мартине; (превела с француског Јасмина Грковић.-Нови Сад: књижевна заједница Новог Сада, 1987.-276 стр.; 21 цм.- (Библиотека „Антхропос, 16).- II-402
МАРТИНОВИЋ, Мираш / Додир лета 1973 7 Мираш Мартиновић, Милутин Србљак ; Душан Николић.- Приштина . Јединство , 1973.- 109 стр., 20 цм .- II-874
МАРТИНОВИЋ, Мираш / Мој будући народ / Мираш Мартиновић.- Приштина . Јединство , Београд : Народна књига , 1980.- 60 стр.; 21 цм .- II-875
МАРТИНОВИЋ, Ратко / Кобне одлуке / Ратко Мартиновић.- 1. изд.- Београд: Народна књига, 1986 (Београд: Просвета).- 280 стр.; 20 цм.- (Библиотека: Мемоари, дневници, сећања).- II-87
МАРТОВСКИ погром на Косову и Метохији 17-19 март 2004. године : с кратким прегледом уништеног и угроженог хришћанског културног наслеђа / уредник Бранко В. Јокић; превод на енглески Милица Шевкушић.- Београд: Министарство културе РС; Музеј у Приштини.- III-126
МАРТОВСКИ погром на Косову и Метохији: 17-19. март 2004. године: с кратким прегледом уништеног и угроженог хришћанског културног наслеђа / уредник Бранко В. Јокић; превод на енглески Милица Шевкушић.- Београд: Министарство културе РС; Музеј у Приштини.- 119 стр.; 30 цм.- III-126
МАРЧЕТИЋ, Милован / Ратно острво / Милован Марчетић; поговор Васа Павковић.- Откривање, 2000 (Београд: Цицеро).- 106 стр.; 21 цм.-. (Библиотека Пан; књ. 3.).- II-1642
МАСЛЕША, Веселин / Млада Босна / Веселин Малеша.- 2 изд.- Сарајево: „ Веселин Маслеша“, 1990.- 190 стр. 21 цм .- II-337
МАТАВУЉ, Симо / Бакоња фра Брне / Симо Матавуљ.- Београд: Политика: Народна књига, 2005 (Београд: Народна књига).- 2007 стр.; 22 цм.- (Бисери српске књижевности; књ. бр. 21).- II-1821
МАТАВУЉ, Симо / Белешке једног писца / Симо Матавуљ; поговор Војин Јелић.- Београд: Нолит, 1988.- 263 стр.; 20 цм.- (Српска књижевност. Мемоари, дневници, аутобиографије; 13).- II-109/13
МАТАВУЉ, Симо / Биљешке једног писца / Симо Матавуљ.- ( предговор Марко Цар).- Београд: Српска књижевна задруга, 1939 ( Београд : Штампарија Драг. Грегорића ).- 263.; 20 цм.- (СКЗ, коло XLII.; књ.290).- II-321
МАТАВУЉ, Симо / Из развијених крајева . приповетке / Сима Матавуљ- Београд: Српслка књижевна задруга, 1923.- ( Штампарија „ Родољуб“ Београд). – 248 стр.; 20 цм.- (СКЗ, коло XXVI, књ.171).- II-197
МАТИЈА Бећковић песник: зборник / уредник Драган Хамовић.- Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“.- 2002 (Краљево: Слово).- 247 стр.; 21 цм.- (Едиција Повеља. Библиотека Преображењењ; књ. 6).- II-1422
МАТИЦКИ, Миодраг / Библиографија српских алманаха и календара / Миодраг Матицки.- Београд: САНУ: Одељење језика и књижевности, 1986.-1144 стр.; 24 цм.- (САНУ.-Одељење језика и књижевности књ 1.; библиографије књ.1.).- II-283
МАТИЦКИ, Миодраг / Севдалинке: народне бисер песме за певање.- II-2074
МАТИЦКИ, Миодраг / Српскохрватска граничарска епика / Миодраг Матицки.- Београд: Институт за књижевност и уметност, 1974.- 310 стр.; 21 цм.- (Студије и расправе / Институт за књижевност и уметност Београд, књ.11).- II-674/11
МАТИЧНИ Апостол (XII век)/ приредили: Радмила Ковачевић; Димитрије Е. Стефановић.- Београд САНУ . Зборник за историју , језик и књижевност српског народа , 1979.- 361 стр.; 30 цм.- (I одељење : књ.XXIX).- III-11
МАТОВИЋ, Весна / Критичка мисао српских социјалиста : (1868-1914)/ Весна Матовић.- Беогтрад : Институт за књижевност и уметност, 1991 (Београд: Просвета ).- 209 стр.; 21 цм.- (Студије расправе / Институт за књижевност и уметност, књ.28).- II-674/28
МАТОВИЋ, Иван / Војсковођа с ореолом мученика: повест о генералу Арсу Р. Јовановићу начелнику Врховног штаба НОВЈ и његовој трагичној судбини / Иван Матовић.- Београд. Новински центар "Војска": Војноисторијски институт, 2001 (Београд: Војна штампарија).- 876.: илустр.; 24 цм.- (Посебна издања; књ. 57).- II-1851
МАЦУРА, Милош / В.: Проблеми политичке обнове становништва у Србији .-II-1259
МАЏАР, Божидар / Просвјета: српско просвјетно и културно друштво 1902-19497Божидар Маџар; одбор за историју Одељења друштвених наука Милан Васић…(и др.).(1.изд.).-Бања Лука : Српско Сарајево; Академија наука и умјетности Републике Српсе , 2001 (Лакташи: Графо Марк).-336 стр.; 21 цм.- (Монографије ; књ.II.-Одељење друштвених наука књ.V).- II-1293
МЕДАКОВИЋ, Дејан / Барок код Срба / Дејан Медаковић.- Загреб: Просвета; 1988.-254 стр; 25 цм.- II-426
МЕДИЋ, Миле / Завештање земље / Миле Медић.- Рума: Српска књига; Торонто: Источник, 2006 (Рума: Српска књига).- 13 стр.: илустр.; 15 цм.- (Завјештања Стефана Немање; 1).- II-1834/1
МЕДИЋ, Миле / Завештање језика / Миле Медић.- Рума: Српска књига; Торонто: Источник, 2006 (Рума: Српска књига).- 14 стр.: илустр.; 15 цм.- (Завјештања Стефана Немање; 5).- II-1834/5
МЕДИЋ, Миле / Завештање књиге и песама / Миле Медић.- Рума: Српска књига; Торонто: Источник, 2006 (Рума: Српска књига).- 14 стр.: илустр.; 15 цм.- (Завјештања Стефана Немање; 9).- II-1834/9
МЕДИЋ, Миле / Завештање крсне славе / Миле Медић.- Рума: Српска књига; Торонто: Источник, 2006 (Рума: Српска књига).- 14 стр.: илустр.; 15 цм.- (Завјештања Стефана Немање; 11).- II-1834/11
МЕДИЋ, Милорад / Стари сликарски приручници. 2 / [превод и пропратни текстови] Милорад Медић.- Београд: Републички завод за заштиту споменика културе: Друштво пријатеља Свете Горе Атонске, 2002 (Београд: Публикум).- 714 сатр.: илустр.; 25 цм.- II-1857/II
МЕДИЋ, Милорад / Стари сликарски приручници.3. Ерминија о сликарским вештинама Дионисија из Фурне / [превод и пропратни текстови] Милорад Медић; [уредник Милка Чанак-Медић].- Београд: Републички завод за заштиту споменика културе, 2005 (Београд: Публикум).- 735 стр. : илустр.; 25 цм.- II-1857/III
МЕЂУНАРОДНА изложба ликовних уметности Београд 77.- Београд: Музеј савремене уметности , 1977 (Београд: Београдски издавачко графички завод ) 427 стр.; илустр.; 23 цм.- II-1217
МЕЂУНАРОДНА изложба ликовних уметности Београд 80=Exposition internationale des Arts plastigues Belgrade 1980/ изложбе .- Београд: Музеј савремене уметности , 1980 (Београд: БИГЗ).-279 стр. илустр.; 23 цм .- II-1217/80
МЕЂУНАРОДНА политика / Главни и одговорни уредник Драган Ђукановић.- Год.1 . бр 1 ( 1950).- Београд: Институт за међународну политику и привреду .- 24 цм (тромесечно).- Год:LX.br.1133 јануар-март 2009.-111 стр.- II-1063
МЕЂУНАРОДНА политика /главни уредник Александар Фатић.- Год 1. бр. (1950).-Београд: Институт за међународну политику и привреду , 1950-;29 цм.- III-81
МЕЂУНАРОДНИ научни скуп „Ниш и Византија „: 15 међународни скуп, Ниш, 3-5 јун 2016.- Ниш: Град Ниш; Универзитет: Православна епархија нишка , Нишки културни центар, 2017.- 428 стр.; илустр.; 24 цм.- ( Дани Цара Константина и царице Јелене) .- II-942/xv
МЕЂУНАРОДНИ научни скуп историчара "Сарајевски атентат 1914./ Гацко, 19-21 септембар 2013) у оквирускупа Ћоровићеви сусрети 2013.- Гацко: ЦПКД Просвјета; Београд: "Филип Вишњић", 2014.- 454 стр.; илустр.; 24 цм.- II-912
МЕЂУНАРОДНИ научни скуп Наука и савремени универзитет (3.:2013; Ниш) Тематски зборник радова.- Савремене парадигме у науци и научној фантастици.- Ниш: Филозофски факултет, 2014 (Ниш: Scero porint). - 612 стр.; илустр.; 24 цм.- (Библиотека Научни скупови / (Филозофски факултет, Ниш).- II-2200
МЕЂУНАРОДНИ научни скуп Наука и савремени универзитет (3;2013; Ниш) Тематски зборник радова (са трећег Међународног научног скупа Наука и савремени универзитет, Ниш, 2013.- (том 1) . - Свет у књижевности – књижевност у свету / (главни и одговорни уредниик Бојана Димитријевић). - Ниш: Филозофски факултет, 2014. - 369 сртр. - илуст.; 24 цм (Библиотека Научни скупови).- II-2199
МЕЂУНАРОДНИ научни скуп Наука и савремени универзитет Тематски зборник радова.- (Том 4), Језик, књижевност и култура / глвни уредмник Бојана Димитријевић.- Ниш: Филозофски факултет, 2014.- 424 стр.; илустр.- 24 цм.- (Библиотека Научни скупови / (Филозофски факултет, Ниш).- II-2201
МЕЂУНАРОДНИ научни скуп Наука и свремени универзитет / Тематски зборник радова са трећег међународног скупа, Ниш, 2013 (том 1). (Ниш: Scero porint).- Историографија и савремени универзитет / главни уреедник Бојана Димитријевић.- Ниш: Филозофски факултет, 2014, 701 стр.- 25 цм.- (Библиотека Научни скупови).- II-2198
МЕЂУНАРОДНИ научни скуп: Радикалне промене у предузећима и привреди у условима глобализације:Зборник радова.- Београд: Мегатренд универзитет примењених наука, 2003.- ХХIII, 701 стр.: илустр.; 24 цм.- III-158
МЕК КЕНЗИ, Дејвид / Апис / Дејвид Мек Кензи; превела Сања Деканић Јаноски.- Горњи Милановац: Дечје новине, 1989.- 328 стр, ; илустр.; 23 цм.- II-124
МЕКЕЈ, Сели / В.: БАЛФУР Нил: Кнез Павле Карађорђевић : једна закаснела биографија.- II- 484
МЕЛЦЕР, Бојана / Српски манастири у Светској културној баштини UNESCO-a: каталог изложбе 7 Бојана Мелцер.- Београд. Универзитетска библиотека „Светозар Маркповић“ , Народни музеј и Галерија фресака , 2004.- 56 стр.; 24 цм.- II- 1073
МЕЛЦЕР, Бојана /Манастир Хиландар: библиографија / Бојана Мелцер; сарадници Стела Филипи-Матутиновић, Бранислав Грбић.- Ниш: Центар за црквене студије; Косовска Митровица: Филозофски факултет: Државни универзитет Охаја, Архивски центар за проучавање словенског средњевековља; Београд: задужбина Светог манастира Хиландара, 2003.- 294 стр.; 24 цм.- III-192
МЕРИДИЈАНИ: Часопис из области међународне научне , просветне, културне и техничке сарадње.- Београд: Завод за међународну научну , просветну, културну и техничку сарадњу Републике Србије .-23 цм.- Св. 9-10.-1990.-90 стр.; Св.1-2.- Св.3.-1991.-71 стр.; Св.8-9.-1991.-88 стр.- 1991.-60 стр.- II-1023
МЕТОДИЧКИ видици: часопис за методику филолошких и других друштвено-хуманистичких предмета / главни и одговорни уредник Љиљана Петровачки, Оливера Радуловић.- 2010, бр. 1—Нови Сад: Филозофски факултет, 2010.- 136 стр.; 22 цм.- II-2317
МЕХМЕТИ, Дин / Време / Дин Мехмети.- Приштина . Јединство, 1982.- 55 стр.; 20 цм .- II-873
МЕШОВИТА грађа = Miscellanea / одговорни уредник Петар В. Крестић.- 1956, књ. 1-1990. Историјски институт, 1956-1990; 2003 – (Београд: Чигоја штампа).- 24 цм.- Књ. 21.- 2003.- 147 стр.; Књ. 22.- 2004.- 165 стр.; Књ. 23.- 2004.- 190 стр.- II-1866
МЕШОВИТА грађа = Miscellanea / одговорни уредник Петар В. Крестић.- 1956, књ. 1-1990. Историјски институт, 1956-1990; 2003 – (Београд: Чигоја штампа).- 24 цм.- Књ. 24.- 2005.- 306 стр.; Књ. 25.- 2005.- 137 стр.; Књ. 26.- 2005.- 168 стр.- II-1866
МИКАВИЦА Дејан; Васин Горан; Нинковић Ненад / Срби у Црној гори 1496 – 1918 ( друго допуњерно издање) / Никшић: Институт за српску културу, 2017.- 303 стр.; 24 цм.- (Библиотека: Монографије књ. 3).-II-2274
МИКИЋ, Живко / Антрополошка структура становништва Србије /.- Београд: Одељење за етнологију Филозофског факултета у Београду, 1988.- 136 стр.; 24 цм.- (Етноантрополошки проблеми – монографије књ. 4).- II-1875
МИКОЛОС, Мароти / Elmondom versekben / Maroti Mikolos./ Novi Sool: Prometej, 2009./129 str; 20 cm.- II-463
МИЛ, Џон Стјуарт / Потчињеност жена / Џон Стјуарт Мил: превела Ивана Миливојевић.- Београд : Службени гласник, 2008. (Београд: Гласник).-194 стр.; 18 цм.- II-528
МИЛ, Џон Стјуарт / Потчињеност жена / Џон Стјуарт Мил: превела Ивана Миливојевић.- Београд: Службени гласник, 2008 (Београд: Гласник).- 194 стр.; 18 цм.- (Библиотека 1001 књига: 13).- II-2123
МИЛАН Будимир / Споменица / Милан Вудимир (Уредник Антоније Исаковић) .-Београд: Српска академија наука и уметности, 1979.- 24 цм (Споменица , књ.V / Oдељење језика и књижевности, књ.1).- II- 724 /5
МИЛАНДКОВИЋ Милутин: илустрована монографија / Никола Пантић.- Београд: Вајат, 1998: (Београд: Драслав Партнер), 110 стр.; илустр.; 20 цм.- II-1928
МИЛАНКОВИЋ, Милутин / В.: Пантић Никола: Милутин Миланковић илустрована монографија.- II-1928
МИЛАНКОВИЋ, Милутин / Успомене: доживљаји, сазнања I / Милутин Миланковић.- Београд: Нолит, 1988.- 1 књ.- 442 стр.; 20 цм.- (Српска књижевност. Мемоари, дневници, аутобиографије; 19).- II-109/19/I
МИЛАНКОВИЋ, Милутин / Успомене: доживљаји, сазнања II/ Милутин Миланковић (поговор Богдан Богдановић).- Београд: Нолит, 1988.- 2 књ.- 501 стр.; 20 цм.- (Српска књижевност. Мемоари, дневници, аутобиографије; 19).- II-109/19/II
МИЛАНОВИЋ, Драган / Споменик незнаном јунаку на авали 1938-2003 / Драган Милановић.- Београд, 2003.- 58 стр.- 20 цм.- II-1939
МИЛАНОВИЋ, Миленко С. / Visoko, the moslem warpri9soners camp: 1992-1993: (diary andn testimonies) /author Milenko S. Milanovic; organizer Momčilo Mitrovic, Milenko S. Milanolvić.- 3rd expanded med.- Beograd: Beoknjiga, 2007.- 126 str.; 23 cm.- II-2292
МИЛАНОВИЋ, Слободан М. / Манастир Ивковић (код Јагодине) / Слободан М. Милановић – Беочић.- М.С. Прокић, 2000 (Крагујевац: ИнтерПринт).- 91 стр.; илустр. 20 цм.- II-1660
МИЛАЧИЋ – Мијаљевић, Даринка / Расули се бисери по стази / [Даринка Милачић-Мијаљевић, Драган Танчић].- Београд: Д. Танчић, 2006 (Београд: Еуридика).- 239 стр.; 20 цм.- II-2373
МИЛАШ, Никодим / Православна Далмација: историјски преглед 7 епископ Никодим Милаш; Предговор Предраг Драгић- Кијук.- Београд (т.ј.) Земун. Сфаирос, 1989.- 574 стр.; 24 cm- (Повесна сфера. Научни круг,1).- II-125
МИЛЕКИЋ, Горан / Педесет славних Срба / Горан Милекић.-Београд. Конрад, 1989.- 226 стр.; 24 цм .- (Библиотека Конрад).- II-381
МИЛЕНКОВИЋ, Димитрије / Повратак у Наису / Димитрије Миленковић.- Приштина : Јединство ; Београд ; БИГЗ, 1991.- 69 .; 21 цм.- (Посебна издања / Београдски издавачко – графички завод ) (два примерка) .- II-939
МИЛЕНОВИЋ,Чедомир / Orlovi visoko lete / Milenović Čedomir.- Timisoara: Uniunea Sârbilor din România, 2000 p.176; 21 cm.- II-1336
МИЛЕТИЋ, Александар Р., 1947- / Journey under Surveillance : the overseas emigration policy of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in global context : 1918-1928 /.- Belgrade : Institute for the Recent History of Serbia = Institut za noviju istoriju Srbije, 2009 (Belgrade : Beoknjiga).- 223 str. : ilustr. ; 24 cm.- II- 2260
МИЛЕТИЋ, Антун / ДЕДИЈЕР, Владимир: Протеривање Срба са огњишта: 1941- 1944: сведочанство.- II-181
МИЛЕТИЋ, Мирко / Крајпуташи: [приповетке] / Мирко Милетић.- Београд: Чигоја штампа, 2004. (Београд: Чигоја штампа) - 119 стр.; 20 цм. - II- 1447
МИЛЕУСНИЋ, Слободан / Манастири Србије: велика илустрована енциклопедија / Слободан Милеуснић;[превод на енглески Елис Копл-Тошић; лепотом књиге бавио се Боле Милорадовић].- Нови Сад: Православна реч, 2002 (Београд: Војна штампарија).- 1-2 књ. (1038 стр.): илустр.; 33 цм.- IV-15/I-II
МИЛЕШЕВСКИ записи : годишњак .- Пријепоље: Музеј у Пријепољу, 1995.- 24 цм .- Св.1.-1995.-182 стр.; Св.2.-1996.-354 стр.; .- II-1195
МИЛИВОЈЕВИЋ, Снежана / Театрализација свакодневног живота: (прилози теорији и пракси медијског рата) / Снежана Миливојевић.- Приштина: Институт за српску – Приштина, 2004 (Рашка: "Драгољуб Пауновић").- 151 стр.; 21 цм.- II-1494
МИЛИНЧЕВИЋ, Васо / Вуково сазвежђе / Васо Милинчевић.- (1. изд.).- Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2000 (Бор: Бакар).- 259 стр.; 24 цм.- (Библиотека Посебна издања / Завод за уџбенике и наставна средства, Београд).- II-1626
МИЛИТАР, Трива / Нови Сад на раскрсници минулог века /Триван Милитар, приредипо Живко Марковић.-Нови Сад: Градска библиотека , 2000 (Нови Сад: Будућност).-472 стр.:фоток.; 20 цм.- II-476
МИЛИЋ, Радован / Животне приче Зафира и Бисере Милић из села Бабиног моста на Космету / Радован Светислава Милић.- Београд: Р.С. Милић, 2015 (Београд: Принт Стар).- 114 стр.; илустр.; 21 цм.- II-1510
МИЛИЋЕВИЋ, Вељко / Опсене: роман / Вељко Милићевић.-Београд: Српска књижевна заједница, 1922.- (Штампарско предузеће „Застава“ дд. Нови Сад).- 198 стр; 20 цм.- (СКЗ , коло XXIV, BR.160).- II-188
МИЛИЋЕВИЋ, Вељко / Приповетке / Вељко Милићевић.- Београд: Српска књижевна задруга, 1930 ( Београд: „ Мала Србија“).- 159 стр.; 20 цм.- (СКЗ, коло XXXIII.; бр.220).- II-297
МИЛИЋЕВИЋ, Вељко / Приповетке II / Вељко Милићевић.- (средио Ж. Милићевић).-Београд: Српска књижевна задруга, 1939 (Београд: Штампарија Драг. Грегорића).- 186 стр.; 20 цм.- (СКЗ, коло XLII.; књ.286).- II-317
МИЛИЋЕВИЋ, Милић / Грб Србије: развој кроз историју / Милић Милићевић; (цртежи и реконструкције Ивана Филиповић; сарадник на тексту Саша Марковић).- Београд: Службени гласник, 1995 (Београд: "Слободан Јовановић").- 111 стр.: 24 цм.- III-216
МИЛИЋЕВИЋА књига / Милан Ђ.Милићевић.-Београд: Српска књижевна задруга, 1908.- 166 стр.; цм.- (Српска књижевна задруга , књ.123).- II-155
МИЛИЧИЋ Мијаљевић, Даринка / Србији и Српском народу родољубима и издајницима / Даринка Миличић Мијаљевић, Драган Танчић.- Београд: Д.Танчић, 2006 (Београд: Графокомерц).-47 стр.; слике аутора; 23 цм (два примерка).- II-477
МИЛИЧИЋ, Сибе / Жена и човек. Приповетке / Сибе Миличић.- Београд. Српска књижевна задруга, 1927.- 133 стр.; 20 цм.- (Београд. Штампарија „ Св. Сава“ М. Сладековића).- (СКЗ.; коло XXX. ; бр.200).- II-239
МИЛО, Зеев / Тако је то било у Независној држави Хрватској (1941-1945): с опширним хисторијским прегледом тога раздобља / Зеев Мило.- Београд: Наклада: Ивица Ексенази, 2004.- 259 стр.; 20 цм.- II-1704
МИЛОВАНОВИЋ, Ана / Српска бајка у драми за децу / Ана Миловановић.- Београд: Задужбина Андрејевић, 2002 (Београд: Тоdra).- 80 стр.; 24 цм.- (Библиотека Аkадемиа / Задужбина Андрејевић).- II-1322
МИЛОВАНОВИЋ, Драгиша / Бити или не бити: (неопходност вегетаријанске исхране) / приредио Драгиша Миловановић.- Пожаревац: Milox D.M., 1999 (Пожаревац: Kompomis Design).- 74 стр.; 21 цм.- II-1631
МИЛОВАНОВИЋ, Ивана. Постконфликтно друштв и свакодневица жена: (поримена метода случаја у истраживању свакодневице жена Косова и Метохије)/ Ивана Миловановић.- Београд: Чигоја штампа; Приштина / Лепосавић: Институт за српску културу, 2016.- 316 стр.- ; 24 цм II-2203
МИЛОВИЋ Милорад Т. / Био-библиографија митрополита Саве Косановића.- Никшић: Институт за српску културу, 2017.- 227 стр.; 20 цм.- II-2270
МИЛОВИЋ, Јевто / Умјетничка радионица : разговори са уметницима / Јевто Миловић.- Будва : Медитеран, 1990.- 170 стр.; 20 цм .- II-993
МИЛОВИЋ, Момир С. / Алагине влаке / Момир С. Миловић.- Приштина : Јединство, 1981.-100 стр.; 20 цм .- II-872
МИЛОЈЕВИЋ, Б.Ж / Цвијићева књига/ предговор Б.Ж. Милојевић.- Београд: Српска књижевна задруга, 1927.- (Штампарија: „Св.Сава“ М.Сладековић).-131 стр+ 1. Оглас.; 20 цм.-(СКЗ.; коло.; бр.201).- II-248
МИЛОЈЕВИЋ, Драгољуб / Политика- сведок нашег доба (1984-прво издање / Драгољуб Миливојевић.-Београд: Народна књига ; Просвета , 1984.-256 стр.; 30 цм.- III-87
МИЛОЈЕВИЋ, М. С. / Путопис дела „Праве Србије“, од млогих сада тако зване „Старе Србије“ I / М.С. Милојевић.- Беогтрад, 1871.- 2118 стр.; 21 цм.- (фотокопија укоричена) .- II-18
МИЛОЈЕВИЋ, Милоје / Милоје Милојевић: композитор и музиколог: Зборник радова.- Београд: Удружење композитора Србије 1986.- 334 стр.: 24 цм.- II-261
МИЛОЈЕВИЋ, Мирослав Д. / Мачва, Шабачка Посавина и Поцерина : привредио- географска прочавања / Мирослав Д. Милојевић.- Београд: Географски институт, 1962.- 98 стр.; 25 цм.- (Посебна издања књ.17).- II-655/17
МИЛОЈЕВИЋ, Нела / Српска реалистичка приповетка: мотив распада кућне задруге.- Рашка: Центар за културу, образовање и информисање "Градац, 2002 (Рашка: Грамис.- 200 стр.; 20 цм.- II-1696
МИЛОЈКОВИЋ-Ђурић, Јелена.- Успони српске културе: књижевни и уметнички живот: 1900-19187 / Средмски Карловци; Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2008 (Нови Сад: Будућност).- 234 стр.; 23 цм.- (Библиотека Посебна издања / Издавачка књижница Зорана Стојановића).- II-2102
МИЛОРАДОВИЋ, Софија / Употреба надлежних облика у говору Параћинског Поморавља: балканистички етномиграциони аспект .- Београд: Етнографски институт САНУ, 2003.- 365 стр; 21 цм.- (Посебна издања / САНУ, Етнографски институт; књ. 50).- II-1885
МИЛОРАДОВИЋ, Софија / Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља: балканистички и етномиграциони аспект /.- Београд: Етнографски институт САНУ, 2003 (Београд: Чигоја штампа).- 365 стр.; 20 цм.- (Посебна издања / САНУ, Етнографски институт; књ. 50).- II-1885
МИЛОСАВЉЕВИЋ, Петар / Драме / Петар Милосављевић.- Сремски Карловци : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1991.- 176 стр.; 22 цм .- II-1208
МИЛОСАВЉЕВИЋ, Петар / Систем српске књижевности / Петар Милосављевић.- Приштина : Народна и универзитетска библиотека Приштина , 1996 (Приштина : Штампарија „Грачаница „9.- 366 стр.; 20 цм.- (Библиотека Светионик, књ.3).- II-1310
МИЛОСАВЉЕВИЋ, Петар / Српски национални програм и српска књижевност / Петар Милосављевић.- Приштина: Народна и универзитетска библиотека : Нови свет, 1995 (Приштина: Нови свет).- 158 стр.; илустр 20 цм (Библиотека Светионик књ.2).- II-1209
МИЛОСАВЉЕВИЋ, Петар / Српски национални програм и српска књижевностр / Петар Милосављевић.- Приштина: Народна и универзитетска библиотека: Нови свет.- 1995.- (Приштина: Нови свет).- 158 стр.; илустр. 20 цм.- (Библиотека Светилник, књ. 2).- II-1603
МИЛОСАВЉЕВИЋ, Петар / Увод у србистику / Петар Милосављевић.- Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2002.- 598 стр.; 20 цм.- II-1413
МИЛОШ ОБИЛИЋ / Милош Обилић: српски јунак и легенда / приређивачи Младен Гверо и Наташа Николић.- Београд : Заједница књижевних клубова Србије, 1989.- 270 стр.; 24 цм.- II-346
МИЛОШЕВИЋ, Велимир / Прстен од неба / Велимир Милошевић.- Приштина : „ Јединство“, 1991.- 106 стр.; 23 цм .- II-936
МИЛОШЕВИЋ, Велимир / Прстен од неба / Владимир Милошевић; ликовна опрема Предраг Драговић.- Приштина : „ Јединство„ 1991 .- (Крагујевац: „ Никола Николић“).- 106 стр.; 23 цм.- II-1152
МИЛОШЕВИЋ, Десанка / Đurđevi stupovi / Desanka Milošević, Jovan Nešković.- Belgrade: Institut pour la protection des monuments historques de la Republique socialiste de Serbie, 1986.- 70 str.; 20 cm (naučno-popularne monografije knj. 10).- II-1907
МИЛОШЕВИЋ, Десанка / Gračanica monastery / Belgrade, The Institute for the protection of cultural monuments of the socialist republic of Serbia, 1989.- 60 стр.; 20 цм.- II-1904
МИЛОШЕВИЋ, Зоран / Хришћанство и политика / приредио Зоран Милошевић.- Шабац: Православна књижара Бели анђео, 1998.- 140 стр.; 20 цм.- II-1411
МИЛОШЕВИЋ, Јован / Паразити оваца подручја Никшић / Јован Милошевић.- Приштина: Заједница научних установа КиМ. 1973.- 116 стр. - 24 цм.- (Студије, књ. 30).- II-122/30
МИЛОШЕВИЋ, Љубиша / Проучавање динамике раста и развита и производње способности луцерке на новоосвојеним земљиштима Метохије узависности од начин обраде иђубрења / Љубиша Милошевић.- Приштина: Заједница научних установа КиМ, 1967.-110 стр.; 24 цм.- II-122/3
МИЛОШЕВИЋ-Ђорђевић, Неда / Заједничка тематско-сижејна основа српскохрватских неисторијских епских песама ипрозне традиције / Нада Милошевић-Ђорђевић.- Београд: Филололошки факултет Београдског факултета, 1971.- 396 стр.; 20 цм.- (Монографије, књ. 41 ).- II-675/41
МИЛТОН, Џон / В.: ПУХАЛО, ДУШАН : Милтон и његови трагови у југословенским књижевностима- II- 697/4
МИЛУТИНОВИЋ, Бранислав / В.:Атлагић, Марко: Извори за историју Срба до ХV века .- II-1932
МИЛУТИНОВИЋ, Сима Сарајлија / Трагедија српског господара и вожда Карађорђа / Сима Милутиновић Сарајлија .- Београд: БИГЗ, Народна библиотека Србије; Горњи Милановац: Дечје новине , 1990.-437 стр.;30 цм.- III-59
МИЉАНИЋ, Војислав / Битка на Вучјем Долу – Круна јулских збивања у Херцеговини 1876, године / Војислав Миљанић.- Никшић: Удружење Бањана и Рудињана „Владика Сава Косановић“,2016.-174.- 22 цм.- II-2322
МИЉАНОВ, Марко / Посланице /Марко Миљанов Поповић: приредили Рајка Биговић- Глушица , Радомир В. Ивановић.- Нови Сад: Орфеус, 2001.- 378 стр., 17 цм (два примерка).- II-1320
МИЉАНОВИЋ, Митар / Једна „Легенда „ у свијетлу савремености: (Поводом „Легенде о Његошу „Милована Ђиласа из 1952. г) /Митар Миљановић.- Шабац: Бели анђео 2000; (Шабац : Grafotyp).-181 стр.21 цм.- II-1399
МИЉКОВИЋ Бојанић Ема, - На раскршћу епоха: студије из историје српког народа под османском влапшћу / Ема Миљковић Бојанић.- Ниш: Филозофски факултет, 2013. (Ниш: Scero porint). - 198 стр.: илустр. ; 21 цм.- (Библиотека Студије / (Филозофски факултет, Ниш).- II-2194
МИЉКОВИЋ, Бранко / Узалуд је будим / Бранко Миљковић.- Београд: Политика: Народна књига, 2005 (Београд: Алфа).- 205 стр.; 21 цм.- ( Бисери српске књижевности; књ. бр. 43).- II-1832
МИЉКОВИЋ, Душан / Распеће вечности: цркве и манастири куршумлијске области: (фотографија и графички приказ Душан Миљковић).- (1. изд.).- Куршумлија: Црквена општина, 1998 (Ниш:Свен).- 166 стр. - II-1937
МИЉКОВИЋ-Катић, Бојана / Структура градског становништва Србије средином ХИХ века / Бојана Миљковић-Катић.- Београд: Историјски институт: Службени гласник, 2002 (Београд:Службени гласник).- 221 стр.: граф. Прикљази,табеле; 24 цм.- (Посебна издања / Историјски институт; књ. 36).- II-2124
МИНХЕНСКИОТ договор и југословенските и чехословачкитер народи : Симпозијум (одржан на 5-6 октомри 1978 година во Скопље: Институт за националана историја, 1980.-426 стр.; 24 цм.- II-506
МИОДРАГ Б. Протић / Приредила Радмила Матић-Панић.- Београд. Музеј савремене уметности, 19865.- 87 стр.; 21 цм.- (Српски критичари) (два примерка).- II-748/1
МИРИЋ, Милан / Град на нишану /; илустрације Слободан Перовић.- Приштина: НИП "Нови свет"; Бањалука: ЈП "Глас српски", 1997 (Приштина: НИП "Нови свет").- 42 стр. Илустр.; 20 цм.- (Гласовник; књ. 2).- II-1606
МИРИЋ, Момир / Крмна база Косова / Момир Мирић.- Приштина: Заједница научних установа КиМ. 1975.- 148 стр. - 24 цм.- (Студије, књ. 37).- II-122/37
МИРИЋ, Момир /Утицај заступљености кобалта у травној маси пашњака Северозападне Шаре на обезбеђености потреба у витамину В-12 код јагњади / Момир Мирић.- Приштина:[б.и.], 1975.- 117стр.; 23 цм.- II-229
МИРКОВИЋ, Ена / Благоје Нешковић .- Лепосавић: Институт за српску културу – Приштина, 2018 (Пирот: При-прес).- 308 стр.; илустр.- 25 цм .- II-2397
МИРКОВИЋ, Лазар / Шта значи мраморни стуб подигнут на месту Косовске битке / Лазар Мирковић.- Нови Сад: [Б.И.], 1974.- [297]-315 стр.; 27 цм.- III-44
МИРКОВИЋ, Чедомир / Суботњи дневник: (Одбране критике) / Чедомир Мирковић.- Приштина: Јединство; Горњи Милановац: Дечје новине, 1989.- 21 цм.- (Библиотека Обележја).- Књ.1-400 стр.; Књ.2.-340 стр. (два примерка).- II-549/1-2
МИРКОВИЋ, Чедомир/Суботњи дневник III / Чедомир Мирковић.- Приштина . НИЈП „Панорама „ Издавачка делатност „ Григорије Божовић“ 1994. (Приштина : НИЈП „ Панорама „, Штампарија „ Грачаница „ ).- 280 стр., 20 цм.- (Библиотека Обележја).- II-1129
МИТИЋ, Божидар М. / Косовска Споменица: ( Посвета палим витезовима од Косовске битке до данас) / Божидар М. Митић.- Београд: „ Привредни преглед , 1939.- 30 стр.; 21 цм.- II-253
МИТОВИ епохе социјализма / Љубиша Деспотовић... - Сремска Каменица: Факултет за европске правно-политичке студије; Нови Сад: Центар за историју, демократиј и помирење, 2010.- 148 стр.; 21 цм.- II- 2136
МИТОЛОГИЈА: илустрирана енциклопедија /приреедили Ричард Кавендиш, Тревор О.Линг: превела Гордана В. Поповић.-Љубљана; Загреб: Младинска књига, 1990.-30'3 стр.; 30 цм.- III-61
МИТОЛОШКИ зборник . 1-2 7 (приређивач Живојин Андрејевић).- Рача . Центар за митолошке студије Србије , 2006 ( Лапово: Колор прес).- 203 стр.; илустр.; 21 цм.- II-989/1-2
МИТОЛОШКИ зборник : Научни скуп „ Два века од смрти српског вожда Ђорђа Петровића Карађорђа (27.јул.2017).-Рача: Центра за митолошке студије Србије , 2017.- 406 стр.; илустр.; 21 цм.- Митолошки зборник; књ.37).- II-989/37
МИТОЛОШКИ зборник: Библиографски речник Митолошког зборника: (1988-2006)/ привређивач Живојин Андрејић.- Рача : Центар за митолошке студије Србије , 2006.- 140 стр.; илустр.; 21 цм .- II-989
МИТОЛОШКИ зборник: Тема: Академик Војислав Ђурић / (приређивач Живојин Андрејић; уредник Миодраг Стојановић).- Рача: Центар за митолошке студије Србије , 2006.- 292 стр.; 21 цм.- 8Митолошки зборник ; књ.15).- II-989/15
МИТРОВ Стјепан Митров / В.: Приповјести црногорске и приморске… II-200
МИТРОВИЋ, Јеремија Д. / Историја Срба .- Београд: Цуро, 1994 (Београд: Цуро).- 516 стр.; илустр.; 24 цм.- II-2086
МИТРОВИЋ, Јеремија Д. / Народоносна свест у Срба/Јеремија Д. Митровић.- (1.изд.).-Београд: Народна књига, 1989.- 220 стр.; 22 цм .-(Библиотека Студије и монографије).- II-461
МИТРОВИЋ, Љубиша / У вртлогу транзиције: Србија у контексту глобалних и регионалних процеса : огледи из социологије развоја, геокултуре и геополитике/ Љубиша Митровић.-Ниш: Филозофски факултет, 2012 (Ниш: Scero print).-266 стр.;табеле: 21 цм.- II-1237
МИТРОВИЋ, Марија / Иван Цанкар и књужевна критика / Марија Митровић.- Београд: Филололошки факултет Београдског факултета, 1976.- 304 стр.; 20 цм.- (Монографије, књ. 46).- II-675/46
МИТРОВИЋ, Момчило / КПС у источној Србији: Обласни комитет 1949-1952.- Београд: Институт за новију историју Србије, 2012 (Београд: Цицеро принт).- 708 стр.; табеле; 25 см.- II-2279
МИТРОВИЋ, Момчило / Три документа о ибеовцима / Момчило Митровић.- Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.- 185 стр.; 24 цм.- II-2303
МИТРОВИЋ, Момчило.- Домовии мензе студената Београдског Универзитета:;1838-1998.- Београд:Центар за савремену историју југоисточне евроипе, 2000 (Београд:СД публик).- 265 стр.: граф. Прикази; 22 цм.- II-2230
МИТРОВИЋ, Момчило.- Милосрдни анђео међу Србима / Момчило Митровић.- Београд: М. Митровић, 2013. (Београд: Цицеро принт).- 295 стр.: илустр.; 21 цм.- II-2231
МИТСКА Топлица / [приреедио Живојин Андрејић].- 1. Изд.- Рача: Центар за митолошке студије Србије, 2009 (Лапово: Колор прес).- 250 стр.: илстр.; 21 цм- (Митолошки зборник 20).- II-1729
МИХАИЛИВИЋ, Милорад / /Милорад Михаиловић, Мирко Ковачевић.- Београд: Републички завод за заштиту споменика културе, 1989.- 61 стр.- 20 цм.- II-1908
МИХАИЛОВИЋ, Вељко / Боје љубави: избор / Вељњко Михаиловић.- Београд: ЗУ Маркетинг Прес, 2004 (Нови Београд: Панграф).- 110 стр.; 21 цм.- II-1517
МИХАИЛОВИЋ, Вељко / Косовкса бројаница / Вељко Михаиловић.- Београд: Интерју прес, 1991 (Т. Митровица: ДП "Светозар Ђорђевић".- 90 стр.; 18 цм.- II-1518
МИХАИЛОВИЋ, Вељко / Огњишта / Вељко Михајловић.- Приштина (итд.): Јединство (итд.), 1988.- 301 стр.; 21 цм.- (Библиотека Јединство).- II-1513
МИХАИЛОВИЋ, Вељко / Патријарх креће у недељу / Вељко Михаиловић.- Београд: Стручна књига, 1989.- 147 стр.; илустр.; 20 цм.- II-1515
МИХАИЛОВИЋ, Вељко / Песме чула: љубавна поезија / .- Београд: ГИП "Слободан Јовић" 1998 (Београд: "Слободан Јовић").- 107 стр.; 15 цм. - (Савремена поезија `98) ГИП "Слободан Јовић" Београд).- II-1516
МИХАИЛОВИЋ, Вељко / Поклоњење / Вељко Михајловић.- Београд: Просвета, 1996 (Београд: Публик Прес).- 129 стр.: 20 цм.- (Савремена поезија 96).- II-1514
МИХАИЛОВИЋ, Дража / В.:Издајник и ратни злочинац Дража Михаиловић пред судом: стенографске белешке и документа са суђења Драгољубу-Дражи Михаиловићу.- II-1930
МИХАИЛОВИЋ, Љубомир / Огледи из примењене лингвистике / Љубомир Михаиловић.- Београд: Филолошки факултет Београдског универзитета , 1970.- 102 стр.; 20 цм.- (Монографије ; књ.XXXIV).- II-697/34
МИХАИЛОВИЋ, Радмила / Мртва природа у српском сликарству XVIII и XIX века/ Радмила Михаиловић.- Београд: Народни музеј, 1979.-92.+48 ст; 25 цм.- II-183
МИХАЈЛОВИЋ, Живојин / Именујем Добротин / Живојин Михајловић.- Приштина . Јединство ; 1981.- 55 стр., 20 цм .- II-876
МИХАЈЛОВИЋ, Милан / Колашински Расковник / Милан Михајловић.- Београд: Књижевна заједница „Звездара„; Издавачко предузеће „ Југограф“,1994 (Приштина: „Грачаница„).-75 стр.; 20 цм. (Библиотека Савремена поезија).- II-1214
МИХАЈЛОВИЋ, Предраг / Странац из Мандића/ Предраг Михајловић Цале , Слободан Лазаревић.- (1 .изд.).- Крагујевац: „Јефимија“, 1999 (Крагујевац : Призма ).-79 стр.; илустр., 24 x 24 цм.- (Библиотека Шумадија).- II-903
МИХАЉЧИЋ, Раде / Крај српског царства / Раде Михаљчић.- Београд: БИГЗ, 1989.- 287 стр.; 24 цм.- (Историјско-мемоарска дела).- II-28
МИЦИЋ, Предраг / Како водити пословне разговоре / Предраг Мицић.- 6. Изд.-Београд: Предраг, Ненад, 1990.- 214 стр.; 24 цм .- II-374
МИЧЕЛ, Маргарет / Прохујало са вихором. 2 / Маргарет Мичел; превод Михаило Ђорђевић.- Београд: Новости, 2006 (штампано у Европи).- Миленијум / [Новости, Београд] ; 17).- II-1799
МИЧЕЛ, Маргарет / Прохујамо с вихором. 1 / Маргарет Мичел: превод Михаило Ђорђевић.- Београд: Новости, 2006 (Штампано у Италији).- 497 стр.; 21 цм.- (Биублиотека Миленијум / [Новости Београд]; 16).- II-1798
МИЧЕЛ, Маргарет М. / Павле Корићани и рођење хришћанске херменеутике / Маргарет М.Мичел.- Градац: Манастир Градац, Београд: Универзитет, Православни богословски факултет, Библијски институт, 2017 (Краљево: Принт-промет).- ХХII, 186 стр.; илустр.; 21 цм.- II-2406
МИШИЋ, Веселин / Лице Бога – срце Бога / Веселин Мишић.- Београд: Просвета, 2001 (Београд: Алфа).- 175 стр.; 21 цм.- (Библиотека Алфа. Проза 2001).- II-1558
МИШИЋ, Живојин војвода / Моје успомене / Живојин Мишић; припремио за штампу и допунио Саво Скоко.- Београд: БИГЗ, 5. Изд., 1985 (Београд: БИГЗ).- 389 стр.: илустр.; 24 цм.- (Историјско мемоарска дела; књ. 1).- II-2411
МИШИЋ, Зоран / Критика песничког искуства / Зоран Мишић.- 2. изд.- Београд: Српска књижевна задруга, 1996 (Бор: Бакар).- ХХХIII, 323 стр.; 20 цм. (Поновљена издања кола Српске књижевне задруге у дивот опреми).- II-1770
МИШИЋ, Радмила / Музички живот Крушевца / Радмила Мишић.- Крушевац: Музичка школа "Стеван Христић", 2001 (Крушевац: Агена, Графички погон "Весић").- 72 стр. – Белешка о аутору: стр. 70.- II-1576
МИШИЋ, Синиша / Светоарханђеловска хрисовуља / Синиша Мишић, Татјана Суботин-Голубовић; уредник Тибор Живковић.- Београд: Историјски институт, 2003 (Београд. Матекс).- 239 стр., (3) листа с таблама; илустр.; 25 цм.- (Извори за српску историју / Историјски институт, Београд; књ. 3. Ћирилички споменици; књ. 3).- II-1859
МЛАДА уметност из Савезне Републике Немачке .- Београд: Музеј савремене уметности, март-апшрил 1989.- 130 стр.; 24 цм.- Упоредни наслов на немачком језику.- II-738
МЛАДЕНОВИЋ, Александар / Напомене о језику у запису девичког јеромонаха ђерасима из 1742. године / Александар Младеновић.- Приштина : Институт за проучавање културе Срба , Црногораца , Хрвата и Муслимана , 1991.- 9- 16 стр., 24 цм.- (Сепарат из гласника Баштина , св.2).- II-1037
МЛАДЕНОВИЋ, Божица / Породица у Србији у Првом светском рату / Божица Младеновић; уредник Тибор Живковић. [регистар Славица Мереник] –Београд: Историјски институт,2006 (Београд: Чигоја штампа).- 220 стр.: табеле; 25 цм.+ (Посебна издања / Историјски институт; књ. 51).- II-1860
МЛАДЕНОВИЋ, Марко / Буђење српског народа / Марко Младеновић.- Београд: Сфаирос, 1989.-302 стр.; 20 цм.- (Словенска сфера; 3).- II-276
МЛАДЕНОВИЋ, Марко / Писмо за Мери Ен: трилогија, књ. 1, Златна свадба / Марко Младеновић.- Београд: Народна књига – Алфа, 1998 (Београд: Глосаријум).- 264.; 21 цм.- II-1676
МЛАДЕНОВИЋ, Марко / Сонетни триптих / Марко Младеновић.- Београд (тј.) Земун: Итрис: Сфарос, 1998 (Београд: Интерграф ММ).- 104 стр.; илустр.; 20 цм.- II-1590
МЛАДЕНОВИЋ, Оливера / Коло у Јужних Словена / Оливера Младеновић.- Београд:САНУ. Етнографски институт, 1973.- 198 стр+32 илустр.; 24 цм.- (Посебна издања: књ 14).- II-667/14
МЛАДЕНОВИЋ, Радивоје / Говор јужнокосовског села Гатање /Радивој Младеновић.-Београд. Институт за српски језик САНУ, 2013.-470 стр.; 24 цм.- (Монографије ; књ.18).- II-464
МОГУЋНОСТ националног васпитања у врфем глобализације: тематски зборник / (главни и одговорни уредник Сунчица Денић).- Врање: Учитељски факулет, 2010 (Врање: Аурора).- 314 стр.: илустр.; 24 цм.- II-2150
МОЈАШЕВИЋ, Миљан / Јакоб Грим – прилог историји филологије и немачко-српских културних веза / Миљан Мојашевић.- Београд: САНУ, 1995 (Београд: Култура).- 245 стр.; 24 цм.- (Посебна издања / САНУ; књ.63, Одељење језика и књижевности; књ. 48).- II-1407
МОЈАШЕВИЋ, Миљан / Јакоб Грим и српска народна књижевност: књижевноисторијске и поетелошке основе / Миљан Мојошевић.- Београд: САНУ , 1983.- 562 стр.; 25 цм.- (Посебна издања САНУ; књ. 553; Одељење језика и књижевности, књ.34).- II-693/553(34)
МОЈАШЕВИЋ, Миљан / Југословенске теме и српска народна поезија у котином „ Morgenblatt“ –у (1807-1865) / Миљан Мојошевић.- Београд: САНУ , 1986.- 207 стр+12 стр. прилози; 25 цм.-(Посебна издања САНУ; књ.572, Одељење језика и књижевности, књ.38).- II-693/572(38)
МОЈАШЕВИЋ, Миљан / Јужнословенске теме у Котином листу „Algemeine Zeitung” по дописима Вилхелма Хопа : (1831-1844): везе немачко –српске Вукове и Вуковог доба / Миљан Моијашевић.- Београд : САНУ, 2001.- 620 стр.; 24 цм.- (Посебна издања / САНУ ; књ.649). - II-693/649/53
МОЈАШЕВИЋ, Миљан / Стихови и путописне цртице Аутора Шота о Србији и Банату (1841-1850) / Миљан Мојашевић.- Београд: САНУ, 1990.- 125 стр.; 25 цм.- (Посебна издања САНУ, књ.603. Одељење језика и књижевности; књ.42).- II-693/ 603(42)
МОЈСИЕВА–Гушева , Јасмина / Македонско-српски и српско –македонски књижевни врски (1945-1990): библиографски прилози / Јасмина Мојсиева Гушева .-Скопље. Институт за македонска литература, 2002.- 356 стр.; 24 цм.- II-641
МОЈСОВ, Лазар / Бугарска радничка партија (комуниста) и македонско национално питање / Лазар Мојсов.- Београд: Борба 1948.- 320 стр.; 20 цм.- II-44
МОКРАЊАЦ , Ставан / Записи народноих мелодија / Стеван Ст. . Мокрањац : приредио Драгослав Девић.- Београд. „Научно дело“ ; „Вук Караџић“, 1966:- 154 стр; 22 цм.- II-744
МОЛАРОВ, Александар / Расправа о просветитељству, либерализму и националиму у Русији, књ. Друга: Апорије просвећеног апсолутизма Фридрих II / Александар Молнар.- Београд: Службени гласник. Институт за филозофију и друштвену теорију, 2011 стр.; 23 цм.- II-478
МОМИРОВИЋ, Константин / Конструкција и примена таксономских мрежа / Константин Момировић, Драган А. Поповић.- / 1. Изд./- Лепосавић: Универзитет у Приштини, 2003 (Књажевац: штампарија «Аполо»).- III-229
МОМЧИЛОВИЋ, Ђорђе / Јован Веселинов : животни пут и револуционарно дело / Ђорђе Момчиловић.- Горњи Милановац, 1982.- 123 стр.; 21 цм.- II-614
МОНАХ Теодор / Седам српских заповести: национални програм /Монат Теодор .- Београд: ПРЕД, 1994.-20 ЦМ.- (Библиотека: Ванвременост, књ.1) фотокопија .- II-1225
МОНАХИЊА Јулијана (М.Н. Соколова) / Труд иконописца Монахиња Јулијана (м.н. Соколова ).,-превод Владимир Нацик .- Краљево : Манастир Жича – Духовни центар Св. Владике Николаја , Краљево , 2005.- 255 стр.; 20 цм.- II-746
МОНЕВ, Љубиша / Жан-Жак Русо код Срба / Љубиша Монев.- Београд: САНУ , 1990.- 166 стр.; 25 цм.- (Посебна издања Српске академије наука и уметности ; књ.43) .- II-693/605 (43)
МОНОГРАФИЈА ИНСТИТУТ за српску културу Приштина: (1988-2002) / (уредник Милош Ђорђевић).- Лепосавић (тј.) Приштина: Институт за српску културу – Приштина, 2002 (Београд: Стручна књига).- 136 стр.: илустр.; 24 цм.- III-160
МОНОГРАФИЈА Параћина / Миша Миленковић.- Параћин: ДДИП „Вук Караџић“, 1996.- (Параћин: „Вук Караџић“).- 208 стр.: илустр.; 25 цм.- (Библиотека „Завичај“, књ. 3).- II-1408
МОРАЧА, Перо / Тито стратег револуције / Перо Морача.- Београд: Народна књига … идр., 81977).-299 стр; 20 цм.- (Библиотека Савремене историјске теме) .- II-624
МОРАЧИЋ, Дамљан / В.: Кад сам био ђак: сећања наших познатих личности. – II-556
МОСКВА – Србија, Београд – Русија = Москва – Сербия: документа и материјали = сборник докуме нтов и материалов. Том 1, Друштвене и политичке везе ХVI – ХVII век.- Београд: Архив Србије; Москва: Главное архивное управленије города Москвы, Федеральное мархивное агентство: Российский государственныи архив древних актов, 2013 (Београд: Цицео принт).- 667. стр.: илустр.- 25 цм.- II-2340/1
МОСКВА – Србија, Београд – Русија = Москва – Сербия: документа и материјали = сборник докуме нтов и материалов. Том 2, Друштвене и политичке везе 1804-1878.- Београд: Архив Србије; Москва: Главное архивное управленије города Москвы, Федеральное мархивное агентство: Российский государственныи архив древних актов, 2011 (Београд: Цицео принт).- 940. стр.: илустр.- 25 цм.- II-2340/2
МОСКВА – Србија, Београд – Русија = Москва – Сербия: документа и материјали = сборник докуме нтов и материалов. Том 3, Друштвено-политичке и културне везе 1878-1917.- Београд: Архив Србије; Москва: Главное архивное управленије города Москвы, Федеральное мархивное агентство: Российский государственныи архив древних актов, 2012 (Београд: Цицео принт).- 703. стр.: илустр.- 25 цм .- II- 2340/3
МОСКВА – Србија, Београд – Русија = Москва – Сербия: сборник документов и материјалов, Том 4, Русско-сербские отношения – Руско српски односи 1917-1945.- Београд: Архив Србије; Москва: Главное архивное управленије города Москвы, актов, 2017 (Москва:ООО „Алатырь“).- 1008. стр.: табеле; .- 25 цм .- II-2340/4
МОСКОВЉЕВИЋ, Милош / У Великој руској револуцији: дневничке белешке / Милош Московљевић; приредио Момчило Исић.- Београд: Институт за новију историју Србије, 2007 (Београд: Беокњига).- 173 стр.; 24 цм.- (Библиотека „Студије и монографије“ / Институт за новију историју Србије, књ. 40).- II-2289
МОСТОВИ: часопис за књижевност, културу и умјетност.- Пљевља: Међурепубличка заједница.- Пљевља 1999.- 24 цм.- Год ХХХ бр. 156-157-158.- 1999. год. 258 стр.- II-1948
МРКИЋ, Миодраг / Прилози за биографију ђавола / Миодраг Мркић.- Београд: Модус,. 2001.- 330 стр.-; 24 цм.- (Библиотека Савремени есеј / Модус).- II-1627
МУДРИУ орач њиве господње: споменица Јосифа Цвијовића епископа битољског и митрополита скопског / уредник Павле Кондић.- Лепосавић: Институт за српску културу; Цетиње: Светигора, 2007 (Нови Сад: Артпринт).- 446 стр.: илустр.; 29 цм.- III-179
МУЖДЕКА, Душко / У Влаовића нема тко да оре / Душко Муждека.- Београд: Душко Муждека, 2000 (Нови Београд: Меграф).- 190 стр.; 20 цм.- II-1659
МУЗИКА : велики ствараоци и велика дела / [превод са шпанског Владимир Карановић, Катарина Крстић, Јелена Дошен].- Пирот: Pi-press, 2010 (Pirot: Pi-press).-404 str.. ilustr.; 29 cm .- IV-27
МУЗИКА и музичари у НОБ.- Београд: Савез организација композитора Југославије , 1982.-382 стр., 24 цм .- II-1076
МУЗИЧКА енциклопедија / Загреб: Наклада југословенског лексикографског завода , 1963.-:29 цм.- Књ.2.-К-Ж.-854 стр.- III-138
МУЗИЧКИ ЛЕКСИКОН : B.: ХЕВЕЛЕР Каспер: Музички лексикон : приручник за љубитеље музике.- II-433
МУНЋАН, Иво / Чудновати сан / Иво Мунћан.- Темишвар: Савез Срба у Румунији, 200.- 88.; 20 цм.- II- 1678
МУЊИЋ, Стана / Снага добра: Шабац и избеглице; (1991-2001) / Стана Муњић.- (1. изд.).- Шабац: Општиунска организација Црвеног крста, 2001 (Лозница: Младост-Колор принт).-132 стр.: илустр.; 21 цм.- II-1574
МУРГАНИЋ, Драгољуб / Светлосни крст / .- Приштина: НИП "Нови свет"; Културна манифестација "Глигорије Глиша Елезовић", 1997.- 15 стр.; 20 цм.- (Библиотека Протеус; књ. 3).- II-1575
МУСЛИУ, Бећир / Дрвене руке / Бећир Муслиу.- Приштина : Јединство , 1974.- 121 стр.; 20 цм .- II-877
МУСТИЋ, Срђан / Романтизам у северно-западној Боки Которској / Срђан Мусић.- Београд: Филололошки факултет Београдског факултета, 1972.- 273 стр.; 20 цм.- (Монографије, књ. 41б ).- II-675/41б
НА ТРАГОВИМА Војислава Ђурића / уредници Дејан Медаковић, Цветан Грозданов.- Београд: САНУ, 2011 (Београд: Публикум).-592 стр.: илустр.; 29 цм.- (Научни скупови / Српска академија наука и уметности; књ.135.Одељење историјских наука; књ.33).- III-239
НАДОВЕЗА, Бранко / Федор Никић: друштвена и историјска мисао / Бранко Надовеза.- Београд: Институт за новију историју Србије, 2011.- 153 стр.; 20 цм.- (Библиотека: Студије и монографије; књ. 71).- II-2305
НАДОВЕЗА, Бранко / Хрватско, македонско и црногорско питање: алтернативни предлози преуређења Краљевине Југославије. Део II .- Београд: Институт за новију историју Србије:Центар за митолошке студије Србије, 2014.- 217 стр.; 20 цм.- II-2306
НАДОВЕЗА, Бранко.- Кратка историја Буигарске ХIХ и ХХ века.- Београд: Институт за новију историју Србије, 2012.- 193.: табеле; 25 цм.- (Библиотека Студије и монографије бр. 81).- II-2255
НАДОВЕЗА, Бранко.- Никола Стојановић: друштвена мисао.- Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.- 179 стр.; 21 цм.- (Библиотека Студије и монографије; књ. 65).- II-2232
НАЈЛЕПШЕ СФ приче двадесетог века / избор и превод Мирјана и Зоран Живковић.- Београд: Блиц прес, 2001 (Ниш: Просвета).- 176 стр.; 21 ц,.- (Библиотека Трећи миленијум: књ. 4).- II-1654
НАРОДНА власт у Војводини 1941-1945: (Радови са саветовања одржаног 22-23. Новембра 1982 у Новом Саду ) / приредио Данило Кецић;- Нови Сад: Институт за историју, 19986.-778 стр.-21 цм.- II-566
НАРОДНА књижевност Срба на Косову : Јуначке песме / приредио Владимир Бован .-Приштина : Јединство, 1980.-295 стр.; 20 цм.-(Библиотека Народна књижевност; књ.197).- II-1179/4
НАРОДНА књижевност Срба на Косову : Народне приповетке I / приредио Владимир Бован .- Приштина : Јединство , 1980.-173 стр.; 20 цм.- (Библиотека Народна књижевност ; књ.198).- II-1179/5
НАРОДНА књижевност Срба на Косову : Народне приповетке II / приредио Владимир Бован .- Приштина: Јединство, 1980.- 135 стр.; 20 цм.- (Библиотека Народна књижевност; књ.199).- II-1179/6
НАРОДНА књижевност Срба на Косову: Народне загонетке /приредио Владимир Бован .- Приштина : Јединство, 1980.- 265 стр.; 20 цм.- (Библиотека Народна књижевност; књ.201 .- II-1179/8
НАРОДНА књижевност Срба на Косову: Народне пословице / Приредио Владимитр Цветановић.- Приштина : Јединство, 1980.- 103 стр., 20 цм.- (Библиотека Народна књижевност; књ.200).- II-1179/7
НАРОДНА књижевност Срба на Косову: О народној књижевности Срба на Косову /приредили : Владимир Бован; Владимир Цветановић; Миленко Јевтовић.- Приштина : Јединство , 1980.-268 стр.; 20 цм.- (Библиотека Народна књижевност ; књ.203).- II-1179/10
НАРОДНА књижевност Срба на Косову:Говорне народне творевине /приредио Владимир Бован.- Приштина : Јединство , 1980.-261 стр.; 20 цм.- (Библиотека Народна књижевност; књ.202).- II-1179/9
НАРОДНА уметност Југославије .- Београд: Етнографски музеј , 1980.- 111 стр + 35 стр. илустрације ; 23 цм.- (Каталог).- II-733
НАРОДНЕ игре : I књ./сакупиле и описале Љубица С. Јанковић и Даница С. Јанковић.- Београд: Штампарија Драг.Георгијевића. 1934.- 142 стр.; 22 цм.- II-754/1
НАРОДНЕ игре : IV књига /сакупиле Љубица С. Јанковић и Даница С. Јанковић.- Београд: Просвета – Издавачко предузеће Србије, 1948.- 340 стр.; 22 цм.- II-754/4
НАРОДНЕ игре : Сакупиле и описале Љубица С. Јовановић и Даница С. Јанковић.- Београд : Просвета ., 22 цм.- Књ.5.- 1949.- 450 стр.; Књ.6.-1951.- 278 стр.; Књ.7.-1964.-311 стр.; Књ.8.-1964.-365 стр.- II-754
НАРОДНЕ игре III књига / скупиле и описале Љубица С. Јанковић и Даница С. Јанковић.- Београд: Штампарија Драг. Грегорића, 1939.- 352 стр.; 24 цм .- II-898/3
НАРОДНЕ лисрске песме / (приредио: дрт Илија Мамузић).- Београд: Савремена школа, 1962.- 196 стр.; 20 цм.- ( Школска библиотека, књ. 64) .- II- 15
НАРОДНЕ песме из лесковачке области / Сакупио Драгутин М.Ђорђевић; приредио Момчило Златановвић.- Београд: САНУ, 1990.- XV, 231 стр.; 11 сл..; 25 цм.- (Српски етнографски зборник; XCV) .- II-660/95
НАРОДНЕ умотворине у Шумадинчету и Шумадинки [ приредио] Милорад Радевић.- Нови Сад : Матица српска; Београд: Институт за књижевност и уметност, 1999 (Нови Сад: Верзал).-191 стр.; 24 цм.- (Библиотека усмене књижевности; 10).- II-1394
НАРОДНЕ умотворине у Шумадичету и Шумадинки / приредио Милорад Радевић.- Нови Сад: Матица српска; Београд: Институт за књижевност и уметност, 1999 (Нови Сад: Верзал).- 191 стр.; 24 цм.- (Библиотека усмене књижевности; 10).- II-1511
НАРОДНИ обичаји и веровања и пословице код Срба са кратким предлогом у њихову прошлост /приредио Милан Т. Вуковић са групом сарадника .-Београд : Милан Т Вуковић; књижар и антиквар, 1985.-340 стр.; 19 цм (Домаћи забавник;2), НАРОДНО стваралаштво :фолклор, Часопис Орган Савеза удружења фолклориста Југославије : излази тромесечно.- Београд: Научно дело,- 1972.; 21 цм XI.-1972.-XI.-1972.- Св.41-43.-248 стр.; XIV.-1975.- Св.53-56.-231 стр. - XXII.-1983. - Св.1.-78 стр.; XXIII.-1984.- Св.1-4.-135 стр.; XXIV.-1985.- Св.1-4.-124 стр.; XXV.-1986.- Св.1-4.-166 стр.; XXV.-1987.- Св.1-4.-126 стр.; XXVII.-1988.- Св.1-4.-109 стр.- II-1016 "
НАСЕЉА и становништво области Бранковића 1455. године: примљено на 4 скупу Одељења друштвених наука САНУ.- Београд: САНУ: Службени гласник, 2001 (Службени гласник),- 793; 24 цм + 1 пресавијен лист.- (Демографски зборник / САНУ. Одељење друштвених наука, књ. 6).- III-225
НАСЛЕЂЕ Пјера Бурдијеа: поуке и надханућа / приредили Милош Немањић, Ивана Спасић.- Београд: Институт за филозофију и друштвену теорију: Завод за проучавање културног развитка, 2006.- 262 стр.; 24 цм. - II-1471
НАСТАВА повијести: Настава историје =.-Загреб: Савез друштвава хисторичара Југославије, 1974- књ.; 24 цм.- Бр.1.-1974.-72 стр.- II-517 /1
НАСТАСИЈЕВИЋ, Славомир / Витези кнеза Лазара / Славомир Настасијевић.- (5 изд.).- Београд: Народна књига , 1989.- 481 стр.; 20 цм.- II-409
НАСТАСИЈЕВИЋ, Славомир / Деспот Стефан /Славомир Настасијевић.- (5 изд.).- Београд. Народна књига , 1989.-347 стр.; 20 цм.- II-407
НАСТАСИЈЕВИЋ, Славомир / Тешко побеђенима / Славомир Настасијевић.-(5 изд.).-Београд. народна књига, 1989.-2 књ.; 20 цм.- Књ.1.Два деспота.-1989.-316 стр.; Књ.2:Град Смедерево.-1989.-314 стр.; .- II-410/1-2
НАСТАСИЈЕВИЋ, Славомир / Устанак у Зети/ Славомир Настасијевић .-(5 изд.).-Београд. Народна књига, 1989.-310 стр.; 20 цм.- II-408
НАТПИСИ и записи = Inscriptions & / главни и одговорни уредник Владета Петровић.- књ. 2 (2016).- Београд: Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета Универзитета у Београду; Ваљево; Народни музеј, 2016.- 24 цм.- III-223
НАУМОВ, Нићифор / Дикенс код Срба и Хрвата / Нићифор Наумов.- Београд: Филолошки факултет Београдског универзитета, 1967.- 174 стр.; 20 цм.-(Монографије ; књ.IX).- II-697/9
НАУТИЧКИ водич Јадрана.- Загреб: Југословенски лексикографски завод (Загреб: Графички завод Хрватске), 1975.- 191 стр.: илуст.: карте.- 30 цм.- III-162
НАУЧНА политика у СФРЈ Југославији: придјелог.- Загреб: Одбор за координацију науке и технологије у СФРЈ, 1975.- 103 стр.; 24 цм.- II-270
НАУЧНИ и техничко –технолошки развој Југославије до 2000. године .-Београд. Савез инжињера и техничара Југославије , 1982.-323 стр. ; 24 цм.- II-390
НАУЧНИ састанак слагвиста у Вукове дане (33/2; 2003; Београд).- Прожимање жанрова у српској књижевности; Књижевно дело Милоша Црњанског и поетичке промене у савременој српској књижевности.- 531 стр.; 24 цм.- II-1711/33-2
НАУЧНИ састанак слагвиста у Вукове дане : Врсте речи у српском језику (27/2; 1998; Београд, Нови Сад).- (Београд: Чигоија штампа).- 407 стр.; 25 цм.- II-1711/27-2
НАУЧНИ скуп / Велики прасак: сто година од атентата у Сарајеву: зборник радова са научног скупа одржаног 28. јуна 2014. у Центру за културу Пожаревац / уредник за Средњи век владета Петровић; уредник за Нови век Момчило Исић.- Пожаревац: Центар за културу, 2015.- 350 стр; илустр.; 25 цм.- II-2186
НАУЧНИ скуп „ Ниш и Византија„ : зборник радова (2;2003) / II научни скуп 3-5 јун 2003 Дани Св. Цара Константина и царице Јелене .- Ниш: Скупштина града ; Просвета , 2004.- (Ниш: Просвета ).-443 стр.; илустр.; 24 цм .- II-942 / II
НАУЧНИ скуп „Нови аспекти у настави језика“ / Зборник радова са научног скупа одржаног у Косовскоју Митровици, 27. и 28.маја 2005) / (уредник Драги Маликовић).- Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2006.- 286 стр.-; 24 цм./ II- 2184
НАУЧНИ скуп „Пад Српске деспотовине 1459 године „ одржаног 12-14. Новембра 2009. Године : примљено на VI скупу Одељења историјских наука од 30 . јуна 2010.- Београд: САНУ, 2011.- XII, 439 СТР.; 24 ЦМ.- (Научни скупови / САНУ ; књ.134. Одељење историјских наука ; књ. 32).- II-684/134/32
НАУЧНИ скуп Бугарска окупација југа Србије у Првом светском рату 1915-1918 (2015; Сурдулица-Лесковац) / уредници Верољуб Трајковић, Дејан Антић, Иван Бецић.- 1. изд.- Лесковац: Народни музеј, 2016 (Врање: Плутос).- 393 стр.: илустр. ; 25 цм.- II-2290
НАУЧНИ скуп Два века српске уставности / Два века српске уставности:зборник радова санаучног скупа одржаног 11-12. марта 2010 / уредници Александар Фира, Ратко Марковић.- БеоградСАНУ; Правни факултет Универзитета, 2010 (Беогад;ЈП Службени гласник).- ХVIII,428 стр.; 24 цм.- (Извори српског права/САНУ, Одељење друштвених наука; 17).- II-2161
НАУЧНИ скуп Историја и значај Призренске богословије (2011; Ниш): поводом 140. годишњице од оснивања): Зборник радова са научног скупа одржаног од 31. октобра до 1. новембра 2011. године у Нишу) / приредио Славиша Недељковић.- Ниш: Филозофски факултет: Призренска богословија – Св. Кирила и Методија: Центар за црквене студије, 2013. (Ниш: Scero porint).- 205 стр.: илустр. ; 24 цм.- (Библиотека Научни скупови).- II-2196
НАУЧНИ скуп културно наслеђе Косова и Метохије – научно виђење исходишта, развоја, значаја и чувања (2009; 15. децембар Лепосавић), / (Уредник Чедомир Ребић).- Лепосавић: Институт за српску културу, 2010 (Београд: Чигоја штампа).- 383.: илустр.; 24 цм.- II-2131
НАУЧНИ скуп Наука и традиција (2012; Пале) / Филозофски факултет:зборник радова са научност скупа / Научни скуп „Наука и традиција“, Пале, 18-19. мај 2012; (главни уредник Владимир Милисављевић).- Пале: Филозофски факултет, 2013.- 1149.; 25 цм.- (Посебна издања; књ. 7, том 2).- II-2164 /1-2
НАУЧНИ скуп филозофско-филолошке науке на почетку 21. вијека: проблеми и правци развоја: зборник радова са Научног скупа, Бања Лука, 7-8. Децембар 2001.- Бања Лука: Филозофски факултет, 2002 (Бања Лука: Comesgrafika).- 777 стр.: илустр.; 24 цм.- Научни скупови / Филозофски факултет, Бања Лука, књ. 2).- II-1739
НАУЧНИ скуп: Манастир Црна ријека и свети Петар Коришки (1996: Приштина – Зубин Поток - Црна ријека).- Приштина , Зубин Поток и Црна ријека / уредник Драгиша Бојовић.- Приштина. Друштво пријатеља манастира Црна ријека : Народна и универзитетска библиотека у Приштини : Друштво за обнову србистике: Београд: Републички завод за заштиту споменика културе, 1988.- 244 стр.; илустр.; 24 цм.- II-1224
НАУЧНИЦИ Југославије .св.2 / [приредио Звонимир В. Јовановић].- Београд: Задужбина Андрејевић, 2000 (Београд: Удружење Наука и друштво).106 стр.: табеле : 24 цм.- (Едиција Научници Југославије , ISSN 1450-8028:св.2) (два примерка).- II-1360
НАУЧНИЦИ Југославије св.5 / (материјал приредио Звонимир В. Јовановић).-Београд: Задужбина Андрејевић, Универзитетска библиотека „ Светозар Марковић“, 2003 .- 185 стр.; табеле ; 24 цм.- (Едиција Научници Југославије).- II-1118
НАУЧНО дјело академика Мирослава Бабовића : зборник радова .- Погодрица: Црногорска академија наука и уметности, 1996.- (Подгорица: Слог).-305 стр.; 24 цм.- (Зборник радова (ЦАНУ; књ.8).- II-1191
НАЦИОНАЛНО и југословенско у нашој савременој култури , (уредник Весна Ђукић).- Београд: Центар за марксизам универзитета: Завод за проучавање културног развитка СР Србије: Просвета, 1990.- 133 стр.; 20 цм.- II-202
НАШ Језик : Нова серија / САНУ. Институт за српски језик.- Београд: Научна књига .- 1950.-;24 цм.- Књ. VI.-св:5-6.-1953.-134-196 стр.; Књ.VI.-св:7-10.-1955.-198-318 стр.; Књ.VIII.-св:1-2.-1956.-2-63 стр.; Књ.VIII.-св:3-4.-1956.-66-123 стр.;Књ.VII.-св:5-6.-1956.-132-195 стр.; Књ.VII.-св:7-10.-1956.-198-313 стр.; II-670
НАШ Језик : Нова серија / САНУ. Институт за српски језик.- Београд: Научна књига .- 1950.-;24 цм.- Књ. VIII.-св: 5-6.-1957.-126-199 стр.; Књ. VIII. св: 7-10.-1957.-202-315 стр.; Књ IX.-св:1-2.-1958.-2-79 стр.; Књ. IX.- св:3-4.-1958.-82-140 стр.; Књ. IX.-св: 5-6.-1958.-146-216 стр.; Књ. IX.-св.-7-10.-1959.-218-341 стр.- II-670
НАШ Језик : Нова серија / САНУ. Институт за српски језик.- Београд: Научна књига .- 1950.-;24 цм.- Књ.II: Св.1-2.-1950.-69 стр.; Св.3-4./1950.-(71)-150 стр.; Св.5-6.-1951.-(151)-255 стр.; Св.7-10.-1951.-(227).-345 стр.- II-670 / II
НАШ Језик : Нова серија / САНУ. Институт за српски језик.- Београд: Научна књига .- 1950.-;24 цм.- Књ.III.-св:9-10.-1952.-288-358 стр.; Књ.IV.-св:5-8.-1953.-140-277 стр.; Књ.IV.-св:9-10.-1953.-282-385 стр.; Књ.V.- св: 1-2.-1953.-2-80 стр.; Књ.V.-св: 3-4.-1953.-81-150 стр.- II-670/3-4-5
НАШ Језик : Нова серија / САНУ. Институт за српски језик.- Београд: Научна књига .- 1950.-;24 цм.- Књ.VI.-св:1-2.-1954.-1-64 стр.; Књ.VI.-св:3-4.-1954.-66-131 стр.; Књ.V.-св:5-6.-1954.-152-226 стр.; Књ.V.-св:7-8.-1954.-228-296 стр.; Књ.V.-св:9-10.-1954.-298-378 стр.- II-670/5-6
НАШ Језик : Нова серија / САНУ. Институт за српски језик.- Београд: Научна књига .- 1950.-;24 цм.- Књ.X.-св :1-2.-1960.-2-68 стр.; Књ.X.-св :3-6.-1960.-70-185 стр.; Књ.X.-св:7-10.-1960.-188-313 стр.; Књ.XI.-св: 1-2.-1961.-2-61 стр.;КњXI.-св: 3-4.-1961.-64-132 стр.- II-670
НАШ Језик : Нова серија / САНУ. Институт за српски језик.- Београд: Научна књига .- 1950.-;24 цм.- Књ.XI.-св.5-6.-1961.-134-205 стр.; Књ.XI.-св:7-10.-1961.-208-328 стр.; Књ.XII.-св:1-2.-1962.-2-63 стр.; Књ.XII.-св:3-4.-1862.-68-199 стр.; Књ.XII.-св:7-10.-1962.-202-318 стр.- II-670
НАШ Језик : Нова серија / САНУ. Институт за српски језик.- Београд: Научна књига .- 1950.-;24 цм.- Књ.XIII.- с.в:2.-1963.-2-125 стр.; Књ.XIII.-св:3-5.-1963.-128-329 стр.; Књ.XIV.-св:1.-1964.-2-72 стр.; Књ.XIV.-св: 2-3.- 1964.-74-193 стр.; Књ.XIV.-св:4-5.- 1965.-196-327 стр.; Књ.XV.-св:1-2.-1966.-2-120 стр.- II-670
НАШ Језик : Нова серија / САНУ. Институт за српски језик.- Београд: Научна књига .- 1950.-;24 цм.- Књ.XIX.-св:1.-1972.-2-68 стр.; Књ.XIX.-св:2-3.-1972.-70-187 стр.; Књ.XIX.-св: 4-5.-1973.-190-314 стр.; Књ.XX.-св:1-5 1973-1974.-2-156 стр.- II-670
НАШ Језик : Нова серија / САНУ. Институт за српски језик.- Београд: Научна књига .- 1950.-;24 цм.- Књ.XV.-св:3-4.-1966.-122-255 стр.; Књ.XV.-св:3-4.-1966.-122-255 стр.; Књ.XVI.-св:1-2.-1967.-2-113 стр.; Књ.XVI.-св:3.-1967.-116-216 стр.; Књ.XVI.-св:4.-1967.-218-295 стр.; Књ.XVI.-св:5.-1967.-298-397 стр.- II-670
НАШ Језик : Нова серија / САНУ. Институт за српски језик.- Београд: Научна књига .- 1950.-;24 цм.- Књ.XXI.-св:1-2.-1975.-2-131 стр.; Књ.XXI.-св:3.-1975.-138-199 стр.; Књ.XXI.-св:4-5.-1975.-204-287 стр.; Књ.XXII.-св:1-2.-1976.-4-91 стр.; Књ.XXII.-св:3.-1976.-96-162 стр.- II-670
НАШ Језик : Нова серија / САНУ. Институт за српски језик.- Београд: Научна књига .- 1950.-;24 цм.- Књ.XXII.-св:4-5.-1977.-164-316 стр.; Књ.XXIII.-св:1-2.-1977.-4-84 стр.; Књ.XXIII.-св:3-4.-1978.-88-165 стр.; Књ.XXIII.-св:5.-1978.-170-242 стр.; Књ.XXIV.-св:1-2.-1979.-4-91 стр.- II-670
НАШ Језик : Нова серија / САНУ. Институт за српски језик.- Београд: Научна књига .- 1950.-;24 цм.- Књ.XXIV.-св:-1980.-96-177 стр.; Књ.XXIV.-св:4-5.-1980.-291 стр.; Књ.XXV.-св:1-2.-1981.-4-106 стр.; Књ.XXV.-св:3.-1981.-112-180 стр.; Књ.XXV.-св:4-5.-1982.-184-309 стр.- II-670
НАШ Језик : Нова серија / САНУ. Институт за српски језик.- Београд: Научна књига .- 1950.-;24 цм.- Књ.XXIX.-св:1-2.-1991.-2-130 стр.; Књ.XXIX.-св:3-4.-1993.-132-257 стр.; Књ.XXX.-св:1-5.-1995-1996.-2-184 стр.; Књ.XXXII.-св:1-2.-1997.-2-129 стр.- II-670
НАШ Језик : Нова серија / САНУ. Институт за српски језик.- Београд: Научна књига .- 1950.-;24 цм.- Књ.-XXVI.-св: 1.-1983.-4-69 стр.; Књ.-XXVI.-св:4-5.-1985.-168-288 стр.; Књ.-XXVII.-св:3-4.-1987.-138-291 стр.; Књ.-XXVII.-св:5.-1988.-296-372 стр.; Књ.-XXVIII.-св:1-2.-1988.-4-105 стр.; Књ.-XXVIII.-св:3.-1989.-110-193 стр.- II-670
НАША прошлост: зборник радова / уредник Драган Драшковић, Радомир Ристић – год. 1. бр. 1 (1964).- Краљево: Историјски архив Краљево : Народни музеј Краљево, 30 цм.- Књ. 6.- 2005.- 250 стр. ; Књ. 7.- 2006.- 262 стр.- III-212
НАША прошлост: зборник радова = Оур паст: collection of papers / за издаваче Драган Драшковић, Радомир Ристић, Краљево: Народни музеј: Историјски архив.-Год 1, бр. 1 (1964).- 224 стр.- 24 цм; Бр. 2 (1987) .- 256 стр.- 24 цм; Бр. 3 (1988).- 232 стр.- 24 цм; Бр. 4 (1989).- 260 стр.- 24 цм; Бр. 5 (1992).- 257 стр.- 24 цм; Бр. 6 (2005).- 250 стр.- 28 цм; Бр. 7 (2006).- 262 стр.- 28 цм.- II-1917
НЕВЕНИЋ Грабовац , Даринка / Хомер у Срба и Хрвата / Даринка Невенић Грабовац.- Београд: Филолошки факултет Београдског универзитета, 1967.- 261 стр.; 20 цм.- (Монографије; књ.XIII).- II-697/13
НЕГРИШОРАЦ, Иван / Прилози: изабране и нове песме / Иван Негрошинац.- Нови Сад: Orpheus, 2002.- ХХI, 346 стр.; 17 цм.- (Панонска светла).- II-1430
НЕДЕЉКОВИЋ , Бранислав М. / Liber Croceus: примљено на I скупу Одељења историјских наука , од 12. Јануара 1983. Године на основу реферата академика Радована Самарџића / Бранислав М. Недељковић.- Београд: САНУ, 1984.- XXXVI, 567 стр.; 24 цм.).- II-691/23
НЕДЕЉКОВИЋ, Бранислав М. / Liber Croceus: примљено на VI скупу Одељења историјских наука , од 29. Јуна 1988. Године на основу реферата академика Радована Самарџића и Мирослава Пантића / Бранислав М. Недељковић.- Београд . САНУ, 1997.- XXXII, 645 стр.; 24 цм.- II-691/24
НЕДЕЉКОВИЋ, Драган / Беседе под затвореним небом / Драган Недељковић.- Бања Лука ; Београд. Задужбина Петар Кочић; Нови Сад: Школска књига , 2000 (Нови Сад: Школска књига ).-316 стр.; 20 цм- (Библиотека „Отаџбинске теме“; књ.9).- II-1362
НЕДЕЉКОВИЋ, Драган / Тражење добра у недоба : чланци и записи 1995-1997 / Драган Недељковић.- Бања Лука ; Београд: Задужбина „Петар Кочић“, 1997 (Бања Лука : Глас српски).-304 стр.; 20 цм.- (Библиотека Отањбинске теме; књ.2).- II-1363
НЕДЕЉКОВИЋ, Душан / Дијалектика / Душан Недељковић.- Београд: САНУ , 1982.- 357 стр.; 24 цм.- (Посебна издања ; књ. 543. Одељење друштвених наука ; књ.88).- II-690/543(88)
НЕДЕЉКОВИЋ, Живорад / Сушти послови: изабране и нове песне / Живорад Недељковић; предговор Радивоје Микић.- Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2002 (Краљево: Слово).- 174 стр.; 21 цм.- II-1423
НЕДЕЉКОВИЋ, Зоран / Лавиринт историје натчовека и последњег човекла / Зоран Недељковић – Београд: Свет књиге Приштина, Лепосавић: Институт за српску кузлтуру, 2009 (Краљево: Libro company).- 190 стр.; 21 цм.- II-2146
НЕДЕЉКОВИЋ, Зоран / Низ грло око / Зоран Недељковић.- Приштина : Друштво књижевника Косова и Метохије: Народна и универзитетска библиотека , 1998.- 76 стр.; 20 цм.- (Библиотека Поезија , књ.2) (пет примерака ).- II-1200
НЕДЕЉКОВИЋ, Зоран / Низ грло око / Зоран Недељковић.- Приштина: Друштво књижевника Косова и Метохије; Народна и универзитетска библиотека, 1998 (Приштина: Enis Grof).- 76 стр.; 20 цм.- (Библиотека Поезија, књ. 2).- II-1624
НЕДИЋ, Љубомир / Критичке студије / Љубомир Недић.-Београд: Српска књижевна задруга, 1910.-(штампарија Саве Раденковића и брата).- 108 стр.; 20 цм.- (Српска књижевна задруга, књ. 131).- II-161
НЕДИЋ, Марко / Критика новог стила / Марко Недић.- Приштина : „Панорама „ издавачка делатност „Јединство“ Горњи Милановац : „Дечје новине „, 1993 (Приштина : Грачаница „ ).- 316 стр.; 20 цм. (Библиотека Обележја) .- II-1083
НЕДИЋ, Марко / Критика новог стила / Марко Недић.- Приштина : „Панорама „ издавачка делатност „Јединство“ Горњи Милановац : „Дечје новине „, 1993 (Приштина : Грачаница „ ).- 316 стр.; 20 цм. (Библиотека Обележја) .- II-1083
НЕДИЋ, Милан Ђ. / Српска војска на албанској Голготи / Милан Ђ. Недић.-Београд. шт. радионица Ман. вој. И , 1937.-292 стр. И морнарице, 1937.-292 стр. , 21 цм.- Репринт издање из 1435.- Београд. „Графопублик“ (1989-1990).- II-384
НЕДИЋ, Милосав / За крст часни и слободу златну / Милосав Недић : (предговор Драгољуб Р. Живојиновић).- Београд: М.Недић, 2004 (Мионица: Panlevel).- VI, 426 стр.; 21 цм.- II-349
НЕМАЊИЋ, Милош / Један век српске стваралачке интелигенције: 1820-1920 / Милош Немањић.- Београд: Идеа: Институт за криминолошка и социолошка истраживања: Институт за политичке студије, 2001.- 315 стр.: табеле; 20 џм.- (Библиотека Расветљења; књ. 7).- II-1436
НЕМАЊИЋИ:творци српског духа и државе / приредио Жељко Перовић.- Пирот : Pi-press, 2018 (Пирот: Пи- пресс).-399 стр.; илустр.; 32 цм .- IV-24
НЕНАДОВИЋ, Љубомир / Љубомир Ненадовић и српска путописна традиција: зборник радова / Међународна конференција Филолошког факултета у Приштини, 19-20. мај.- II-1543
НЕНАДОВИЋ, Љубомир П. / Писма из Немачке /Љубомир П. Ненадовић.- Београд: Српска књижевна задруга, 1922.- ( Штампарско предузеће „Застава“ д.д. Нови Сад).- 166 стр.: 20 цм.- (СКЗ, коло XXV, бр.165).- II-190
НЕНАДОВИЋ, Матеја / Мемоари / Прота Матеја Ненадовић; поговор Оскар Давичо.- Београд: Нолит, 1988.- 225 стр.; 20 цм.- (Српска књижевност, Мемоари, дневници, аутобиографије; 7).- II-109/7
НЕНАДОВИЋ, Матија / Мемоари / Прота Матеја Ненадовић.- Београд: Народна књига: Политика, 2005 (Београд: Политика).- 237 стр.; 21 цм.- II-1813
НЕНЕЗИЋ, Драган С. /Југословенске области под Италијом; 1941 – 1943 / Драган С. Ненезићч.- Београд. Војноисторијски институт, 1999 (Београд: Војна штампарија),- 261 стр.; илустр.; 24 цм.- II-1848
НЕНЕЗИЋ, Зоран Д. / Масони у Југославији : (1764-1980): преглед историје слободног зидарства у Југославији : прилози и грађа / Зоран Д. Ненезић (3. Доп.изд.).-786 стр.; 24 цм.- (Библиотека „Истраживања“; књ.1) .- II-953
НЕНИН, Миливој / Савић Милан / Миливој Ненин.- Ниш: Филозофски факултет Универзитета ; Нови Сад: Филозофски факултет Универзитета, 2011 (Ниш: Scero print).-191 стр.;22 цм.- (Библиотека Litteraria serbica; 2).- II-1392
НЕСТОРОВИЋ, Зорица / Јован Суботић – драмски писац / Зорица Несторовић.- Нови Сад: Матица српска, 2000. (Нови Сад: Верзал).- 220 стр.; 17 цм.- (Библиотека Прва књига; 215).- II-1652
НЕУГАШЕНО српство: Српска политичка емиграција о српском националном питању (1945-1990): зборник / изабрао , приредио и предговор написао Драган Суботић.- Београд: Друштво Српска Краина, 1992.- 304 стр.; 19 цм.- (Библиотека Граничник).- II-1059
НЕШИЋ, Станиша / Бела куга / Станиша Нешић.- Београд ;,Драслар партнер, 2006 ( Београд: Драслар партнер).- 372 стр.; 20 цм .- ( Библиотека Траг / Драслар партнер).- II-294
НЕШКОВИЋ, Јован / L'eglise saint-pierre pres de Novi Pazar / Jovan Nešković, Radomir Nikolić.- Institut pour la protecxtion des monuments historques de la Republique socialiste de Serbie, Belgrade. 1987.-60 str.; 20 cm.- II-1906
НИКАЦ од Ровина / Ђетићи у парламенту / Никац од ровина.- Београд: Свесловенске књижаре М. Ј. Стефановић и друг: четврто издање.- (Беогтад: Штампарија «Јединство»).- ; 80 стр.; 20 цм.- II-32
НИКЛАС, Тобијас / Памћени и сведочени Исус Христос Новог Завета / Тобијас Никлас.- Београд: Универзитет, Православно богословски факултет, Библијски институт, 2018 (Београд: Донатграф).- 183 стр.; 22 цм.- II-2404
НИКОЛАЈЕВИЋ, Божидар С. / Из минулих дана : сећања и документи / Божидар С.Николајевић.- Београд: САНУ, 1986.-395 стр.; 24 цм.- (Зборник за историју , језик и књижевност српског народа : I одељење; књ.34)(два примерка).- II-691/34
НИКОЛАЈЕВИЋ, Светомир Б. / Истраживање прадоживљаја I : модерна наука и свет структура 7 Светомир Б. Николајевић.- Београд : САНУ. Хегелово друштво, 1985.- 313 стр; 24 цм.- (Посебна издања; књ.565. Одељење друштвених наука , књ.93) (два примерка).- II-690/565 (93)
НИКОЛИЋ Стојанчевић, Видосава / Етнолошка проучавања Срба у Метохији / Видосава Николић-Стојанчевић.- Лепосавић: Институт за српску културу, 2004.- 163.- 25 цм.- II-1473
НИКОЛИЋ Стојанчевић, Видосава / Породица у систему традиционалних и савремених установа у друштвено-обичајном животу Рађеваца /.- Београд: САНУ Етнографски институт.- 302 стр.; 24 цм.- (Посебна издања књ. 31).- II-1874
НИКОЛИЋ, Андреа / Kњижевни радови / Андра Николић (предговор Павле Поповић).-Београд: Српска књижевна задруга, 1938. (четврта књига фонда Слободана Јовановића, пређ. Конзула).- 288 стр.; 20 цм-(СКЗ, коло XLI.; књ.281).- II-318
НИКОЛИЋ, Бранислав М. / Основи млађе новоштокавске акцентуације / Бранислав М. Николић.- Бероград: Институт за српскохватски језик, 1970.- 122 стр.; 24 цм.- (Библиотека јужнословенског филолога; Нова серија, књ. 1).- II-1867/1
НИКОЛИЋ, Данило / Власници бивше среће / Данило Николић.- Београд: Политика: Народна књига, 2005 (Београд: Алфа).- 276 стр.: илустр.; 21 цм.- (Бисери српске књижевности; књ. бр. 36).- II-1828
НИКОЛИЋ, Десанка / Горње Драгачево: етнолошко проучавање културних промен а / Десанка Николић.- Београд: Етнографски институт САНУ, 1996.- 190 стр.; 21 цм.- II-1560
НИКОЛИЋ, Десанка / Горње Драгачево: етнолошко проучавање културних промене.- Београд: Етнографски институт САНУ, 1996.- 192 стр.; граф. прикази; 20 цм.- (Посебна издања / САНУ, Етнографски институт; књ. 41).- II-1893
НИКОЛИЋ, Душан / Нејаки / Душан Николић.- Приштина : Јединство, 1978.- 57 стр.; 20 цм .- II-883
НИКОЛИЋ, Јелена / Библиографија Матице српске / Јелена Николић; Нови Сад : Матица српска .- 1976.-књ.; 24 цм.- I.-1826-1947.-1976.-370 стр.; II.-1950-19965.-1973.-682 стр.; III.-1966-1970.-1974.-344 стр.; IV.-1971-1975.-1979.-434 стр.- II-559
НИКОЛИЋ, Коста / Страх и нада у Србији 1941-1944. gодине: свакодневни живот под окупацијом / Коста Николић.- (1. Изд.).- Београд: Завод за уѕбенике и наставна средства, 2002 (Суботица: Бирографика).- ХII.- 305 стр.; 24 цм.- (Библиотека Јазон; књ. 4) .- II-1756
НИКОЛИЋ, Коста.- Срби и Албанци на Косову и Метохији у 20. веку 1912-1990 / Коста Николић, Срђан Цветковић.- 1. изд.- Београд: Институт за савремену историју, 2014. (Београд: Планета принт).- 343 стр.: илустр.; 24 цм.- II-2233
НИКОЛИЋ, Миодраг / Информбиро / Миодраг Николић.- Загреб: Центар за информације и публицитет, 1989.- 2 књ. ; 25 цм.- (Библиотека „ Тајне силе).- Књ.2.- 315 стр.- II- 348/1-2
НИКОЛИЋ, Мирјана / Радио у Србији: (1924-1941).- Београд: задужбина Андрејевић, 2006 (Београд: "Тодра Плус").- 92 стр.; 24 цм.- (Библиотека Academia / [Задужбина Андрејевић], 147).- II-1991
НИКОЛИЋ, Мирослав / Говори србијанског Полимља / Мирослав Николић.-Београд: САНУ и Институт за српскохрватски језик, 1991.-548 стр.; 24 цм.-(Српски дијалектолошки зборник књ.XXXVII: Расправе и грађа).- II-414
НИКОЛИЋ, Олга / Српске школе у Вучитрну : 1828-1912 / Олга Николић.- Приштина : Институт за српску културу : Културна манифестација „Глигорије Глиша Елезовић“, 1996 (Приштина : Штампарија Грачаница“).- 260 стр.; илустр.; 20 цм.- (Библиотека „Баштина“) (5 примерака).- II-1168
НИКОЛИЋ, Олга / Српске школе у Вучитрну : 1828-1912 / Олга Николић.- Приштина : Институт за српску културу : Културна манифестација „Глигорије Глиша Елезовић“, 1996 (Приштина : Штампарија Грачаница“).- 260 стр.; илустр.; 20 цм.- (Библиотека „Баштина“) .- II-1270
НИКОЛИЋ, Олга / Српске школе у Вучитрну:1828-1912 /Олга Николић.- Приштина : Институт за српску културу : Културна манифестација „Глигорије Глиша Елезовић“, 1996.(Приштина : Штампарија „Грачаница „).- 260 стр.; илустр.; 22 цм.-(Библиотека„Баштина“)(четири примерака).- II-1371
НИКОЛИЋ, Раде М. / Песме / Раде М. Николић.- Приштина : Јединство , 1973.- 151 стр.; 20 цм .- II-886
НИКОЛИЋ, Раде М. / Сунчани пливачи / Раде М. Николић.- Приштина . Јединство, 1981.- 116 стр.; 20 цм .- II-885
НИКОЛИЋ, Риста Т. / Ширење Арнаута у српске земље / Риста Т. Николић.- (Репринт издање ЖГеографског друштва, Београд, 1938).- 42 стр: 22 цм.- (Библиотека Трагови традиције: књ. 4).- II-1702
НИКОЛИЋ, Сарафим / Дуборез у кући за становање у Призрену / Сарафим Николић.- Приштина : Институт за проучабвање културе Срба, Црногораца , Хрвата и Муслимана , 1991.-109-120 стр.; 24 цм.- (Сепарат из гласника Баштина , св.2).- II-1041
НИКОЛИЋ, Серафим С. / Призрен од средњег века до савревеменог доба: (урбанистичко –архитектонски развој ) / Серафим С. Николић.-Призрен : Скупштина општине: Институт за српску културу, Приштина: Завод за заштиту споменника културе, 1998.-488 стр.; илустр.; 24 цм (4 примерака).- II-1269
НИКОЛИЋ-Ристановић, Весна / Преживети транзицију: свакодневни живот и насиље над женама у посткомунистичком и постратном друштву .- Београд: Службени гласник, 2008 (Београд: Гласник).- 215 стр.; 21 цм.- (Библиотека Друштвена мисао. Едиција Став; књ. бр. 11/Службени гласник, Београд).- II-2059.- UDK:316.62-055.2(4-12)
НИКОЛИЋ-Стојанчевић Видосава / Породица у систему традиционалних и савремених установа у друштвено-обичајном животу Рађеваца / Видосава Николић- Стојанчевић.- Београд : САНУ Етнографски институт , 1989.- 302 стр.; 25 цм.- (Посебана издања књ.31).- II-660/31
НИКОЛИШ, Гојко / Корјени, стабло, паветина I / Гојко Николиш; поговор Миодраг Рацковић.- Београд. Нолит, 1988.- књ 1.- 560 стр.; 20 цм.- (Српска књижевност. Мемоари, дневници, аутобиографије; 25).- II-109/25/I
НИКОЛИШ, Гојко / Корјени, стабло, паветина II / Гојко Николиш; поговор Миодраг Рацковић.- Београд. Нолит, 1988.- књ 2.- 399 стр.; 20 цм.- (Српска књижевност. Мемоари, дневници, аутобиографије; 25).- II-109/25/II
НИКОЛОВСКИ, Драгољуб / Тимпанопластика / Драгољуб Николовски.- Приштина : Јединство. 1983.-154 стр; 24 цм.-(Библиотека научна мисао) (два примерка).- II-643
НИМАНИ, Шућри / Onufri dhe piktorë të tjerë mesjetarë shqiptarë / Shygri Nimani.- Приштина :Rilindja; Galeria e Arfere, 1987.- 127 стр.; 30 цм.- III-102
НИНКОВИЋ, Нићифор / Жизиописанија моја / Нићифор Нинковић; приредио Тома Поповић.- Београд: Нолит, 19888.- 329 стр.; 20 цм.- (Српска књижевност. Мемоари, дневници, аутобиографије; 6).- II-109/6
НИСА: Нишки зборник за друштвено-историјска и културна питања .- Ниш . Градина , јул-децембар 1991.- 528 стр.; 24 цм.- II-967/ 3-4
НИЧЕ, Фридрих / Тако је говорио Заратрустра: [књига за свакога и ни за кога] / Фридрих Ниче; превод Бранимир Живојиновић.- Београд: Новости, 2005 (Штампано у Европи).- 312 стр.; 24 цм.- (Библиотека Миленијум [Новости]; 6).- II-1788
НИШКАНОВИЋ, Мирослав / Српска презимена : значење-распрострањеност - порекло породица/ Мирослав Нишкановић.- Београд: Српски генелошки центар, 2004 (Београд: Чигоја штампа).-287 стр., 24 цм.- II-393
НОВА аустријска уметност : каталог са изложбу у загребу, Љубљани и Београду 1986.- 137 стр.; 21 цм.- II-1611
НОВА ЖЕЛЕЗНИЧК мрежа у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца / издрадио инг. П. Миленковић начелник Дирекције за грађење железнице.- Београд: Штампарија Меркур, 1926.- 173 стр.; изван текста 22 карте, 9 слика и 4 табеле.- 24 цм.- II- 911 (Vesna Zarković)
НОВА Зора: часопис за књижевност и културу / главни уредник Радослав Братић.- Билеваћа: СПКД Просвјета 2004.- (Краљево: Офсет .- 2/2004.- 378 стр.; 2-4/2004.- 581 стр.; 5/2005.- 332 стр. ; 7/2005.- 354 стр.; 8-9/2006.- 485 стр.; 10/2006.- 429 стр.;.- II-1712
НОВА Зора: часопис за књижевност и културу / главни уредник Радослав Братић.- Билеваћа: СПКД Просвјета 2004.- (Краљево: Офсет прес).- 23 цм. - 11-12/2006.- 554 стр.; 13/2007.- 354 стр.; 14-2007.- 467 стр; 15-16/2007/7.- 580 стр.; 17/2008.- 395 стр.; 18-19/2008.- 482 стр.; .- II-1712
НОВА Зора: часопис за књижевност и културу / главни уредник Радослав Братић.- Билеваћа: СПКД Просвјета 2004.- (Краљево: Офсет прес).- 23 цм. - 20-21/2008/9.- 501 стр.; 22-23/2009.- 457 стр.; 24/2009/10.- 476 стр.; 25-26/2010.- 546 стр.; 28-29/1010/11.- 558 стр.; 27/2010.- 451 стр.; 30/2011.- 513 стр.; 31/2011.- 341 стр.; .- II-1712
НОВА Зора: часопис за књижевност и културу / главни уредник Радослав Братић.- Билеваћа: СПКД Просвјета 2004.- (Краљево: Офсет прес).- 23 цм.- 32-33/2011/12.- 349 стр.; 37-38/2013.-522 стр.; 39/2013.-396 стр.; 40-41/2013/14.- 456 стр.; .- II-1712
НОВА српска политичка мисао: Часопис за политичку теорију и друштвена истраживања.- Београд: ииц Нова српска политичка мисао: 1997.- 24 цм.- Нова едиција, вол. ХI, no. 1-4.- 307 str.; Нова едиција, вол. ХII, no. 1-4.- 314 str.;Нова едиција, вол. ХIII (2006), no. 1-4.- 342 str.- II-1869
НОВА УМЕТНОСТ у Србије: појединци, групе , појаве 1970-1980.- Београд: Музеј савремене уметности: Загреб: Галерија сувремене уметности; Приштина : Галерија уметности, 1983.-140 стр.; 29 цм (два примерка).- III-130
НОВАК, Виктор / Једно спорно питање : из српскохрватских односа шездесетих година прошлог века / Виктор Новак.- Београд: Српска академија наука, 1949.-20 стр.; 25 цм.- (Историјски часопис . Орган историјског института САН; год. I, св. 1-2) (два примерка).- II-979
НОВАК, Виктор / Магнум темпус: илиризам и католичко свештенство: идеје и личности 1830-1849 / Виктор Новак.- Београд : Нова књига , (1987) МСМ LXXXVII.- 660 стр.; 27 цм.- III-8
НОВАК, Виктор / Палеографија и словенско –латинска симбиоза од VII-XV ст.; Отисак из Историјског часописа VII, Oргана Историјског института Српске академије наука.- Београд: САН, 1957.- 25 цм (два примерка).- II-982
НОВАКОВИЋ Стојан: изабрана документа / [приредили Александар Расовић... ( и др); уредници Марко Анђелковић, Михаило Војводић, Александар Костић].- Београд: САНУ, 2017 (Београд: Планета принт).- 390 стр.; илустр., факс.; 24 цм.- II-2384 В.З.
НОВАКОВИЋ Стојан: поводом 175 година од рођења: научни скуп са међународним учешћем одржан у САНУ 1. и 2. новембра 2017./ уредници [Михаило Војводић, Александар Костић].- Београд: САНУ, 2018.- 518 стр.: илустр.; 24 цм .- (Научни скупови / САНУ; књ. 172. Председништво; књ. 11).- II-2385 В.З.
НОВАКОВИЋ, Стојан / Срби и Турци ХIV и ХV века: историјске стуидије о првим борбама с најездом турском пре и после боја на Косову / од Стојана Новаковића: са пшредговором Станоја Станојевића.- (Репринт изд. ис1933).- VIII,397 стр.; 24 цм.- II-1773
НОВАКОВИЋ, Стојан /Васкрс државе српске / Стојан Новаковић; (превод на енглески Ангелина Чанковић-Поповић).- Нови Сад: Православна реч, 2004 (Београд: Војна штампарија).- 292 стр.: илустр.; 33 цм.- IV-10
НОВАКОВИЋ, Стојан и његово доба / [аутори каталога Михаило Војводић, Александар Марковић; фотографије Никола Аџић, Владимир Поповић].- Београд: САНУ, 2017.- 198 стр.: илустр.; 24 цм.- (Галерија САНУ; 142).- II-2382 В.З.
НОВАКОВИЋ, Стојан: живот, дело, време / [уредници Марко Анђелковић, Михаило Војводић, Александар Костић].- Београд: САНУ, 2017. (Београд: Службени гласник).- 354 стр.; илустр.; 24 цм.- (Поводом 175 година од рођења).- II-2383 В.З.
НОВИ ЗАВЕТ господа нашега Исуса Христа ( Превео Вук Стефановић Караџић.- Београд: Просвета, Нолит, 19985;- 472 стр; 22 cm.- ( Дела Вука Караџића).- II-127
НОВИ ЗВУК: интернационални часопис за музику.- Београд: Савез организација композитора Југославије ; Музички информативни центар , 1993.- ; 24 цм .- Књ.16.- 2000.-150 стр. на српском+145 на енглеском језику .- II-897
НОВИНЕ Београдског читалаштва : Нова серија бр.5, јануар 2006.- Београд: Библиотека града Београда.-2006.-30 стр.; 30 цм.-(Први број 3.јануар 1847).- III-47
НОВИНЕ Сербске 1819 / Уредник академик Мирослав Пантић.- Београд. САНУ; Народна библиотека Србије : Нови Сад: Матица српска , 1991.- 760 стр. и прилози , 22 цм.- (фототипско издање књ.15).- II-1093
НОВО БРДО / Војислав Јовановић... ( и др.); [преводилац, транслатор Слободан Јовановић].- Београд: Републички завод за заштиту споменика културе.- 258 стр.: илустр.; 30 цм .- (Студије и монографије / Републички завод за заштиту споменика културе бр. 13).- III-176
НОВОПАЗАРСКИ зборник - часопис / уредник Светлана Чековић . - Год. 1 (1988) - . – Нови Пазар: Музеј Рас, 1977 – (Нови Пазар: Мерак).- 24 цм.- II-1958
НОВОПАЗАРСКИ зборник / уредник Јасмина Фортић.- Год.1. бр. 1 (1977).- Нокви Пазар: Музеј „Рас“, 1977 - ; 24 цм.; Бр.12.- 1988.- 165 стр.; Бр.13.- 1989.- 225 стр.; Бр. 14.- 1990.- 174 стр.; Бр. 15.- 1991.- 200 стр.; Бр. 16.- 1992.- 186 стр.- II-1958
НОВОПАЗАРСКИ зборник уредник Јасмина Фортић.- Год.1. бр. 1 (1977).- Бр. 17.- 1993.- 165 стр.; Бр. 23.- 1999.- 355 стр.; Бр. 24.- 2000.- 332 стр.; Бр. 26.- 2002.- 358 стр.; Бр. 27.- 2003.- 385 стр.- II-1958
НОВОПАЗАРСКИ зборник уредник Јасмина Фортић.- Год.1. бр. 1 (1977).- Бр. 28.- 2004.- 268 стр.; Бр. 29.- 2006.- 286 стр.; Бр. 38.- 2015.- 290 стр.- II-1958
НОВОПАЗАРСКИ зборник уредник Јасмина Фортић.- Год.1. бр. 1 (1977).- гр. 39. 2016 god.-299 стр. - II-1958
НОВОПАЗАРСКИ зборник: Четрдесет година Новопазарског зборника 1977-2017: библиографија / Мерсиха Кадровић, Фуад Баћићанин, Авдија Селковић).- Нови Пазар: Музеј "Рас", 2018 (Ужице: Графичар).- 246 стр.; 24 цм.- 1959/40
НОВЧИЋ, Сузана / Доба светлости / српска уметност ХIII века) / [аутори изложбе и каталога Сузана Новчић, Татјана Михаиловић].- Краљево: Народни муѕеј, 2007.- (Врњачка Бања: Интерклима-графика).- 64 стр.; илчустр.; 28 цм.- III-213
НОВЧИЋ, Сузана / Драгољуб Босић / (аутор текста и изложбе суцана Новчић; фотографија Довбрило Чуљковић).- Краљево: Народни музеј, 2002. (Врњачка Бања: Интерклима).- 72 стр.: илустр.; 29.- III-195
НРОДНЕ пословице А-И / сакупио Риста Ј. Одавић.- приредили: Весна М. Јовановић, Драгомир Антонић.- Београд: Архив Србије, 2018 (Београд: Ретро-принт).- 338 стр.; 19 цм.- ( Мала библиотека Архива Србије; књ. 3, св. 1.) .- II-2394/1
НРОДНЕ пословице Ј-Њ / сакупио Риста Ј. Одавић.- приредили: Весна М. Јовановић, Драгомир Антонић.- Београд: Архив Србије, 2018 (Београд: Ретро-принт).- 314 стр.; 19 цм.- ( Мала библиотека Архива Србије; књ. 3, св.2) .- II-2393/2
НРОДНЕ пословице О-Ш / сакупио Риста Ј. Одавић.- приредили: Весна М. Јовановић, Драгомир Антонић.- Београд: Архив Србије, 2018 (Београд: Ретро-принт).- 330 стр.; 19 цм.- ( Мала библиотека Архива Србије; књ. 3, св.3).- II-2393/3
НУАЈИМА, Михаил / Газде / Михаил Нуајим; превео са арапског Срећко Чолаковић.- (1. изд.).- Београд: Paideia, 2000 (Београд: Грмеч).- 142 стр.; 18 цм – (Библиотека Маштарије).- II-1633
НУМИЗМАТИЧАР /Народни музеј Београд : Српско нумизматичко друштво.- (Београд: Академија).- 24 см.- Бр. 20.- 1997.- 209 стр.; Бр. 21.- 1998.- 144 стр.; Бр. 22-23.- 2003.- 203 стр.- II-1776
НУШИЋ, Бранислав / Народни посланик / Бранислав Нушић.- Београд: Политика: Народна књига – Алфа, 2005 (Београд: Народна књига).- 340 стр.; 21 цм.- (Бисери српске књижевности; књ. бр. 30).- II-1826
НУШИЋ, Бранислав / Незнани и малознани списи / Бранислав Нушић , приредио Александар Пејовић.-Београд: (итд): Народна библиотека Србије : (итд), 1989.- XXXV, 185 str., 24 cм.- II-375
НУШИЋ, Бранислав, 1864-1938 / Одабрана дела. Књ./ Бранислав Нушић.- Пирот: Pi-press, 2016 (Пирот:Pi-press).-827 str.; 22 cm.-(Одабрана дела / Бранислав Нушић; књ.2).- II-2378/2
НУШИЋ, Бранислав, 1864-1938 / Одабрана дела. Књ.1 / Бранислав Нушић.- Пирот: Pi-press, 2016 (Пирот: Pi-press).-823 стр.; 22 цм.- (Одабрана дела /Бранослав Нушић; књ.1).- II-2378/1
О ДВЕСТАГОДИШЊИЦИ Јакоба Грима : Зборник радова са научног скупа одржаног од 12. До 14. Новембра 1985/ уредник академик Павле Ивић.- Београд: САНУ, 1988.- 463 стр.; 25 цм.- (Научни скупови САНУ ; књ. 40 . Одељење језика и књижевности , књ.8).- II-694/40 (8)
О ТОЛЕРАНЦИЈИ : Расправе о демократској култури / изабрао и предговор написао Игор Приморац; превели Бранко В. Тавела …. (и др.).- (1 изд.).- Београд: „ Филип Вишњић“, 1989.- 454 стр., 20 цм.- (Либертас).- II-296
ОБЕЛЕЖЈА : Год.Х.- бр. 6, 1980.- новем.-децем., 180 стр.; Год.ХI.- бр. 1, 1981.-јануар-фебруар, 148 стр.; Год.ХI.- бр. 2, 1981.-март-април, 184 стр.; Год.ХI.- бр. 4, 1981.-јул-август, 177 стр.; Год.ХII.- бр. 1, 1982.- јануар-фебруар, 195 стр.; Год.ХII.- бр. 3, 1982.- мај-јун, 166 стр.; .- II-167
ОБЕЛЕЖЈА : Год.ХIII.- бр. 5, септембар-октобар 1983.- 173 стр.; Год.ХIV.- бр. 3, мај-јун 1984.- 211 стр.; Год.ХV.- бр. 5, сепем.-октобар 1985.- 227 стр.; Год.ХVIII.- бр. 5, март-април 1988.- 179 стр.; Год.ХIX.- бр. 1, јануар-фебруар 1989.- 177 стр.; Год.ХIX.- бр. 3, мај-јун 1989.- 170 стр.; (Весна).- II-167
ОБЕЛЕЖЈА : Год.ХIX.- бр. 4, јул-август, 1989.- 161 стр.; Год.ХIX.- бр. 6, новем.-децем., 1989.- 217 стр.; Год.ХX.- бр. 1, јануар-фебруар, 1990.- 142 стр.; Год.ХX.- бр. 2, март-април, 1990.- 182 стр.; Год.ХX.- бр. 3, мај-јун, 1990.- 155 стр.; Год.ХX.- бр. 4, јул-август, 1990.- 156 стр.; .- II-167
ОБЕЛЕЖЈА : Год.ХX.- бр. 5, сепем.-октобар, 1990.- 130 стр.; Год.ХX.- бр. 6, новем.-децем., 1990.- 136 стр.; Год.ХXI.- бр. 1, јануар-фебруар, 1991.- 144 стр.; Год.ХXI.- бр. 2-3, март-април, 1991.- 152 стр.; .- II-167
ОБЕЛЕЖЈА : Год.ХXI.- бр. 4, јул-август 1991.- 108 стр.; Год.ХXI.- бр. 5, сепе.-октобар 1991.- 125 стр.; Год.ХXI.- бр. 6, новем.-децем., 1991.- 188 стр.; Год.ХI.- бр. 6, новем.-децем., 1911.- 1889 стр.; .- II-167
ОБЕЛЕЖЈА: Год.VIII.- бр. 5, јануар-фебруар, 1978.- 180 стр.; Год.VIII.- бр. 6, новем.-децем., 1978.- 195 стр.; Год.IХ.- бр. 5, сепем.-октобар 1979.- 165 стр.;Год.IХ.- бр. 6, новем.-децем 1979.- 212 стр.; Год.Х.- бр. 2, март-април 1980.- 175 стр.; Год.Х.- бр. 5, сепем.-октобар 1980.- 188 стр.; .- II-167
ОБЕЛЕЖЈА: Часопис за друштвена питања, науку и културу: .- Приштина: Јединство, - 1989 - ; 23 цм.- Год.VI.- бр. 5, септембар-октобар 1976.- 238 стр.; Год.VII.- бр. 5, септембар-октобар 1977.- 935- 1152 стр.;.- II-167
ОБЕН , Мишел / Његош и историја у песниковом дело/Мишел Обен; превео с француског Живојин Живојиновић.- Београд; „Књижевне новине“, 1989.-293 стр.; 23 цм.- II-428
ОБИЧАЈИ животног циклуса у градској средини / (уредник Зорица Дивац).- Београд: Етнографски институт САНУ, 2002 (Београд: Чигоја штампа).- 408 стр.: илустр.; 21 цм.- (Посебна издања / САНУ, Етнографски институт; књ. 48.- II-1898
ОБИЧАЈИ животног циклуса у градској средини / (уредник Зорица Дивац).- Београд: Етнографски институт САНУ, 2002.- 408 стр.: илустр.; 21 цм.- (Посебна издања / САНУ, Етнографски институт: књ. 48).- II-1898
ОБЛАСТ Бранковића Општи катастарски попис из 1455. Године .- Сарајево : Оријентални институт, 1972.- 24 цм.- Књ.II на турском језику .- XV.; 236 стр.+ карта Област Бранковића 1455 год.- II-743D / 1-2
ОБОЛЕНСКИ, Димитрије / Византијски комонвелт / Димитрије Оболенски; превела Ксенија Тодоровић.- Београд: Просвета, 1991 (Београд : БИГЗ).-491 стр.; географске карте, 21 цм .- II-930
ОБРАДОВИЋ, Радмила / Огледи из примењене лингвистике.1 / Радмила Обрадовић.- Београд: Свет књиге ; Косовска Митровица: Филозофски факултет , 2002 (Краљево : OFSET-PPES).-164 стр.: граф. Прикази; 24 цм.- II-1254
ОБРАДОВИЋ, Славољуб / Историјска матрица родољубља у књижевности за децу .- Ниш: Студентски културни центар, 2008 (Доњи Матејевац: МБ Графика).- 372 стр. ; 21 цм.- II-2105
ОБРАДОВИЋ, Славољуб / Метаморфозе историје у књижевности.- Ниш: Студентски културни центар, 2008 (Доњи Матејевац: МБ Графика).- 296 стр.; 21 цм.- II-2108
ОБРАДОВИЋ, Славољуб / Осам портрета писаца за децу и омладину .- Ниш: Стуидентски културни центар, 2008 (Доњи Матејевац: Графика).- 427 стр., 21 цм- II-2106
ОБРАДОВИЋ, Славољуб / Отажбина се брани животом: антологија родољубиве поезије (приредио Славољуб Обрадовић.- Ниш: Студентски културни центар, 2008 (Доњи Матејевац: МБ Графика).- 294 стр.; 21 цм.- II-2395
ОБРАДОВИЋ, Славољуб / Три портрета.- изд. 1.- Ниш: Књижевна заједница "Вељко Видаковић", 2008 (Доњи Матејевац: Графика).- 355 стр.; 21 цм.- II-2109
ОБРАЗОВАЊЕ и савремени универзитет: тематскин зборник радова (уредник Бојана Димитријевић).- Ниш: Филозофски факултет, 2012; (Ниш: Scero porint).- 634 стр. илустр; 24 цфм.- (Библиотека Научни скупови; том 3).- II-2190
ОБРЕНОВИЋ , Милош / В.: СПОМЕНИК: Кнез Милош прича о себи.-III-135
ОБРЕНОВИЋ, Милан / Начела спољне политике СФРЈ и несврстаности : Са посебним освртом на учешће САП Војводине у међународној сарадњи / Др. Милан Обреновић.- Нови Сад, 1982.- 182 стр.; 20 цм .- II-619 Драган Танчић
ОГЊЕНОВИЋ, Драгутин Огњеновић; (илустр. Деса Керечки).-1. Изд.- Приштина : НИРО, Јединство“, 1992 (Приштина : ДП штампарија „Грачаница“).-128 стр.; 20 цм .- II-1026
ОД БАРОКА до до класицизма / Приредио Милорад Павић.- 2 изд.- Београд: Нолит, 1973.- 594 стр.; 20 цм.- ( Српска књижевност у књижевној критици; 3).- II-177/3
ОД државе до логора / Документи : Србија под НАТО окупацијом Од државе до логора .- Лепосавић: Заједничка седница скупштине општина : Звечан , Зубин Поток , Косовска Митровица и Лепосавић, 2012.-12 стр.; 30 цм.- III-24
ОД косовског завета до Његошевог макрокозма : Петар II Петровић Његош (1813-2013): (међународни тематски зборник)=Откосовског завета до макрокосма Његоша : Пëтр II Петрович Негош(1813-2013):(международный тематски зборник).- II-1298
ОД науке до наставе: Тематскинзборник радова / (главни и одговорниуредниик Бојана Димитријевић).- Ниш:Филозофски факултет Универзитета, 2013 (Ниш: Scero porint).-608 стр, илустр.; 24 цм.- (Библиотека Научни скупови) / (Филозофскин факултет: Ниш), том 2 .- II-2192
ОДАЛОВИЋ, Мошо / Тако и толико / Мошо Одаловић.- Приштина : Јединство, 1973.- 55 стр.; 20 цм.- II-804
ОДНОСИ Југославије и Русије (СССР) : 1942-1945: документи и материјали / (приређивачи Бранко Петровићч... ет ал.).- Београд: Савезно министарство за иностране послове; Војноисторијски институт, 1996 (Београд: Војна штампарија).- 975 стр.; 22 цм.- II-1854
ОДОВИЋ, Чедомир Р. / Одовић са Гласница – Романија / Чедомир Р. Одавић.- Београд 2000.; 87 стр.; 20 цм.- II-1609
ОЈ давори , ти, Косово равно: Српске јуначке песме /приредио Рајко Петров Ного.- Београд (итд): БИГЗ (итд).- 355.; 20 цм.- (Посебна издања/ БИГЗ).- II-535
ОКО ИЗБОРА : парламентарни избори у Републици Србији 21 јануар 2017 / (приредио Срећкпо Михаиловић).- Београд: Центар за слободне избор и демократију , 2007 (Београд: Службени гласник ).- 143 стр.; граф. Прикази, табеле; 24 цм.- Књ.14.-2006.-118 стр.; Књ.15.-2007.-141 стр. - II-1142 /14-15
ОКРУГЛИ сто Краљево октобра 1941. / уредници Драган Драшковић, Радомир Ристић.- Краљево: Народни музеј: Историјски архив, 2003 (Врњачка Бања: Интерклима – Графика).- 375 стр.: и9лустр.; 24 цм.- II-1911
ОНОМАТОЛОШКИ прилози.- Београд: САНУ Одељење језика и књижевности – Одбор за ономастику , 1979.- 25 цм.- Књ.XI.- 1990.-515 стр.(три примерка); Књ.XII.-1996.- 540 стр.; Књ.XIII.-1997.-626 стр.; Књ.XVI.-2002.-282 стр.- II-662
ОНОМАТОЛОШКИ прилози.- Београд: САНУ Одељење језика и књижевности – Одбор за ономастику , 1979.- 25 цм.- Књ.XVI.-2003.-444 стр.; Књ.XVII.-2004.-787 стр.; Књ.XIX-XX.-2009.-787 стр.; Књ.XXI.-2011.- 467 стр.- II-662
ОПАЧИЋ , Петар / Солунски фронт : Зејтинлик / (Петар Опачић; фотографије Будим Будимовски …. и др .; карте Витомир Петровић).- Горњи Милановац : Дечје новине , 1990.- 171 стр.; 24 цм.- II-965
ОПАЧИЋ , Петар / Србија , Солунски фронт и уједињење / Петар Опачић.- Београд : Књижевне новине , 1990.- 471 стр.; (92) стр. Стаблама; 23 цм.- (Библиотека Изворници).- II-432
ОПАЧИЋ, Звонко / Крушевачки писци за децу и младе од 1951. до 2000. и избор из њихових дела / Звонко Опачић.- Крушевац: Виша школа за образовање васпитача, 2001 (Крушевац: Виша школа за образовање васпитача).- 22 стр.; слика аутора: 21 цм.- II-1629
ОПИСАНИЈЕ Јерусалима: Изрезао и у бакру Христофор Жефаровић 1748/ приредио др Данко Давидов:- Нови Сад: „Дневник“ 1973.-64 стр: 24 цм .- фототипско издање.- II-574
ОПЛЕНАЦ : В.: ЦРКВА Светог Ђорђа на Опленцу. Задужбина и маузолеј Карађорђевића .- II-457
ОПШТИНА Обилић / [главни и одговорни уредник Драгослав Ћетковић; сарадници Косовка Ристић.... и др.].- Обилић: Скупштина општине, 1998 (Београед: служба за заједничке послове савезних органа: Завод за израду новчаница и кованог новца).- 160 стр.: Фотографије; 32 цм.- IV-14
ОПШТИНА Штрпце: Сиринићка Жупа.-Београд: САНУ; Географски институт „Јован Цвијић; 1990.- 2 књ.; 24 цм.- Књ. 1: одлике природне средине .-VII, 391 СТР.-(Посебна издања; књ: 37/1.- II-395/1
ОПШТИНА Штрпце: Сиринићка Жупа.-Београд: САНУ; Географски институт „Јован Цвијић; 1990.- 2 књ.; 24 цм.- Књ. 2: Демографски развој и особености социјалног простора 189 стр. (Посебна издања, књ. 37/2).- II-395/2
ОРЛОВИЋ, Виолета / Образовањем до социјалног успеха / Виолета Орловић.- Београд: Задружбина Андрејевић, 1999.- 103 стр.: граф. прикази: 24 цм. (Библиотека Академија).- II-1465
ОРЛОВИЋ, Драган / Ендиминов сан: роман .- Горњи Милановац: Дечје новине , 1981.-131 стр.; 20 цм.- II-1230
ОСАМ грчких песника – избор Ксеније Марицки Грађански; превод Ксенија Марицки Гађански, Ели Скопетеа, Иван Гађански.- Бања Лука: Београд:Задужбина Петар Кочић, 1996 (Београд: Тањуг).- 329 стр; 21 цм.- (Библиотека Мргуда).- II-1668
ОСИПОВ, Генадије В. / Русија: Национална идеја . Социјални интереси и приоритети / Генадије В. Осипов.-Београд: Фондација за европске интеграције и универзитет „Браћа Карић“, 1977.-177 стр.; 24 цм.- II-1255
ОСНОВЕ развоја знанствене делатности у СФРЈ. 1981-85.: (студија)..- Загреб: Институт за друштвена истраживања (свеучилишта, 1981.- 321 стр.; 24 цм.- II-247
ОСНОВИ новог уређења Југославије: зборник радова : група за уставноправна питања / уредник Миодраг Јовичић.- Бепоград : САНУ , 1990.- 75 стр.; 24 цм .- II-964
ОСНОВИ популационе политике : циљеви , институтције , мере/ уредник Милош Мацура .- Београд: САНУ, 1997(Београд:Култура ).-XI , 353 стр.; табеле ; 24 цм.- (Демографски зборник / САНУ . Одељење друштвених наука ; књ.4).- II-696/IV
ОСТАЛА је реч / Књ. 2 / (сакупио и записао и приредио) Милорад Радуновић.- Београд: Музеј у Приштини (са измештеним седиштем): Центар за очување наслеђа Косова и Метохије Mnemosyne; Лепосавић: Институт за српску културу, 2009.- 358 стр.; 25 цм.- II-2128
ОСТИН, Џејн / Гордост и предрасуда / Џејн Остин; превео Живојин Симић.- Београд: Новости, 2006 (Штампано у Европи).- 351 стр.; 24 цм.- (Библиотека Миленијум / [Новости, Београд]; књ. 14).- II-1796
ОСТОЈИЋ, Бранислав / Из црногорске лексикографије и лексикологије / Бранислав Остојић.- Никшић: ИТП "Унирекс" ДД.- 1992.- 205 стр.; 21 цм.- II-1538
ОСТОЈИЋ, Бранислав / Језик Петра I Петровића / Бранислав Остојић.- Титоград : Црногорска академија наука и уметности ; 1967.-283 стр.; 25 цм.- (посебна издања књ.8.-Одељење уметности).- II-430
ОСТОЈИЋ, Бранислав / Прилози о Његошеву језику / Бранислав Остојић. - Никшић- Центар за информатику дјелатност, 1997 (Београд: МВ Графика).-220 стр.; 20 цм .- (Библиотека Научна мисао).- II-1351
ОЦИЋ, Часлав / Економика регионалног развоја Југославије /Часлав Оцић.- 8 1.изд.).- Београд: Економика, 1998 ( Стара Пазова: (ав ПО).- XXVI, 850 стр.: граф.прикази: 20 цм.- II-295
ОЧЕВИЦИ о великој Сеоби Срба . приредио Ђорђе Трифуновићж.- (2. допуњено изд.).- Крушевац : Багдала , 1990 (Крушевац: Багдала ).-XVI , 67 стр.; илустр.; 25 цм.- (Библиотека Источник).- II-772
ОЧЕВИЦИ о великој сеоби Срба / приредио Ђорђе Трифуновић.- Крушевац: Београд, 1982.- 71 стр. ; 21 цм.- II-232
ПАВИЋ, Зоран / ID: lica s naslovnica: одабрани текстови из магазина Статус; карикатуре Зоран Товирац; приредио Славиша Лекић.- Београд: службени гласник: Статустеам, 2008 (Београд: Гласник).- 238 стр.; 20 цм.- (Едиција Публикус / Службени гласник, Београд; књ. 15).- II-2064
ПАВИЋЕВИЋ, Александра /Народни иц рквени брак у српском сеоском друштву /.- Београд: САНУ, Етнографки институт, 2001 (Београд: Чигоја штампа).- 147 стр.; 21 цм.- II-1897 (Посебна издања / [САНУ, Етнографски институт]; књ. 46.- II-1578
ПАВИЋЕВИЋ, Александра, Народни и црквени брак у српском сеоском друштву.- Београд: САНУ, Етнографски институт, 2001 (Београд: Чигоја штампа).- 147 стр.; 21 цм.- (Посебна издања 7 [САНУ, Етнографски институт]; књ. 46).- II-1897
ПАВИЋЕВИЋ, Бранко / Данило I Петровић Његош, Књаз Црногорски и брдски: 1851-1860/ Бранко Павићевић.-Београд: Књижевне новине. Из „Вељко Влаховић“, 1990.-465 стр; 24 цм.- II-471
ПАВИЋЕВИЋ, Слободан / Из Србије јабука / Слободан Павићевић, ликовна опрема Предраг Драговић.- (1.изд.) Приштина . Јединство, 1991 (Београд: Култура).- 93 стр.: илустр .; 21 цм.- II-1149
ПАВКОВИЋ, Никола Ф./ Етнографски записи Јеврема Грујића . критичко издање и превод необјављене архивске грађе / Никола Ф. Павковић.-Београд. САНУ, 1992.- 169 стр.; (12) лист. Са таблама; 24 цм.- (Српски етнографски зборник / САНУ ; 96. Расправе и грађа / Одељење друштвених наука ; књ.10.- II-1079
ПАВЛЕ, српски патријарх / Живот по Јеванђељу/ Патријарх српдки Павле. –Приштина : Православље, 1996 (Приштина : Београд: Православље, 1996 (Приштина : ДП “Грачаница „).-314 стр; 22 цм(Библиотека Светионик ; књ.4).- II-1211
ПАВЛИЧИЋ, Звонко / Вртлози: каталог / Звонко Павличић.-Краљевпо: Галерија Маржик, 2009.-6 стр.; 30 цм (два примерка).- III-72
ПАВЛОВИЋ, Александар / Свакодневни живот колониста на Косову и Метохији 1918-1941. године / Александар Павловић.- Приштина (тј.) Лепосавић: Институт за српску културу, 2011 (Краљево: Graficolor).- 166 стр.: илустр. ; 24 цм.- II-2156
ПАВЛОВИЋ, Александар.- Београдски Ауто-клуб: (1922-1941):поглед у друштвени и културолошки оквир постојања / .- Београд: Српски генеалошки центар, 2006 (Београд: Чигоја штампа).- 203 стр.; илустр.; 17 цм.- (Етнолошка библиотека / [Српски генеолошки центар]; књ. 15).- II-2101
ПАВЛОВИЋ, Биљана / Традиционално народно музичко стваралаштво Косова и Метохије у настави музике: приручник за учитеље и наставнике музичке културе у основној школи /Биљана Павловић.- Леопосавић: Учиељски факултет у Призрену, 2013. (Београд: Биограф цомп).- 148 стр.; илустр., ноте; 24 цм.- II-2165
ПАВЛОВИЋ, Благоје / Насеља и миграције становништва општине Лепосавић / Благоје Павловић.- Приштина (тј.) Лепосавић: Институт за српску културу – Приштина, 2003 (Краљево: Офсетпрес).- 434 стр.: илустр.; 30 цм.- (Библиотека Посебна издања / Институт за српску културу, Приштина; књ. 3).- III-173
ПАВЛОВИЋ, Добривоје / Партизанска фауна бивола на територији САП КОСОВА/ Добривоје Павловић.- Приштина: (B.W.), 1975.- 48 стр.- II-228
ПАВЛОВИЋ, Доброслав Ст. / Споменичко наслеђе Југославије / Ст.Павловић.- Београд: Туристичка штампа, 1986.-191.- стр.; 24 цм.- (Библиотека стручних издања).- II-139
ПАВЛОВИЋ, Драгутин / Социјално –медицински аспекти смртности одојчади и мале деце у САП Косово / доц. др сци. Богољуб С. Реџић.-Приштина : НИРО „Јединство“, 1980.-143 стр.; 24 цм.- II-808
ПАВЛОВИЋ, Звездана / Хидроними Србије / др Звездана Павловић. – Београд: Институт за српски језик САНУ, 1996.- 421 стр.; 24 цм.- (Библиотека јужнословенског филолога; Нова серија, књ. 13).- II-1867/13
ПАВЛОВИЋ, Звездана / Хидронимски систем слива Јужне Мораве / Звездана Павловић,- Београд: Инсртитут за српски језик САНУ, 1994.- 208 стр.; 24 цм.- (Библиотека јужнословенског филолога; Нова серија, књ. 10).- II-1867/10
ПАВЛОВИЋ, Зоран / Експликација песме: Тумачење песама Владете Вуковића / Зоран Павловић.- Приштина: Институт за српску културу: Народна и универзитетска библиотека Приштина, 1998 (Приштина: Графопринт).- 128 стр.; 21 цм.- (Библиотека Свет књижевног дела).- II-1485
ПАВЛОВИЋ, Зоран / Експликација структуралног приступа / Зоран Павловић.- Приштина (тј.) Лепосавић: Институт за српску културу; Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2003 (Краљево: Офест прес).- 179 стр.; 20 цм.- (Библиотека У свету књижевног дела; књ. 10).- II-1487
ПАВЛОВИЋ, Зоран / Функција експликације песме.- Приштина: Институт за српску културу - Приштина, 2000.- 174.стр. - 21 цм.- II- 1486
ПАВЛОВИЋ, Ирена / Владета Поповић – Живот и дело / Ирена Павловић.- Београд: Задружбина Андрејевић, 1999.- 96 стр.; 24 цм.- (Библиотека Академија).- II-1463
ПАВЛОВИЋ, М. Јеремија / Стари живот и обилаји народни у јужној Србији: по народним песмама описао Јеремија М. Павловић.- Београд: Књижарница Радојковића и Ћуковића, 1926.- 127 стр.; 21 цм.- II-1077
ПАВЛОВИЋ, Миливој / Говор Светачке Жупе / Миливој Павловић.- Београд. Српска књижевна академија , 1939.-347 стр., 24 цм.- (Српски дијалектолошки зборник књ. VIII).- II-1048
ПАВЛОВИЋ, Мирјана / Срби у Чикагу: проблем етничког идентитета / Мирјана Павловић.- Београд: Етнографски институт САНУ: Идеа, 1991 (Ниш:Просвета).- 180 мстр.: илустр.; 24 цм.- (Издања Етнографског института, Посебна издања; књ. 32).- II-1891
ПАВЛОВИЋ, Мирјана / Срби у Чикагу: проблем етничког идентитета.- Београд Етнографски институт САНУ: Идеа, 1991 (Ниш:Просвета).- 180 стр.: илустр.; 24 цм.- (Издања Етнографског института, Посебна издања; књ. 32).- II-1891
ПАВЛОВИЋ, Михаило / Српске теме у француском роману ХХ века =Les thémes serbes dans la roman francais du ХХ siéels: avec un résumé en trancais / Михаило Павловић.- Београд.- Чигоја штампа).- 426 стр,; 21 цм.- II-1551
ПАВЛОВИЋ, Михаило Б. / Југословенске теме у француској прози / Михаило Б. Павловић.- Београд : Институт за лкњижевност и умтност , 1982.-497.; 21 цм.- (Студије и распправе / Институт за књижевност и уметност, 19).- II-674/19
ПАВЛОВИЋ, Михаило Б. /Француска библиографија о српској и хрватској народној поезији /Михајло Б. Павловић, Душан А. Јањић; уредник Мирослав Пантић.- (1. Изд).- Београд: САНУ, 1995.-178 стр.; 24 цм.- (Библиографија /Српска академија наука и уметности; књ.2. Одељење језика и књижевности ; књ.3).- II-693/ III /3
ПАВЛОВИЋ, Надежда Д. / Краљ Стефан Дечански / Надежда Д. Павловић; редиговао и приредио Драгољуб Даниловић.- Краљево : Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2001 ( Краљево : Слово).- 141 стр.; 21 цм.- (Едиција Повеља . Библиотека Засебне књиге ; књ.1).- II-1326
ПАВЛОВИЋ, Радослав Д. / Становништво и насеља општине Рашка у функцији привредног развоја .- Београд: Етнографски институт САНУ, 1995 (Београд: Interprint).- 321 стр.: илустр.: 24 цм.- (Посебна издања / САНУ, Етнографски институт: књ. 40).- II-1688
ПАВЛОВИЧ, Антон Чехов / Камелеон / Антон Павлович Чехов.- Београд: Блиц Библиотека, 1996.- 62 стр.; 20 цм.- II-2358
ПАКАО Или комунизам у Црној Гори.-фототипско издање.-Титоград:Издавачко предузеће „Перуж“, 1991.- свеске 1-8.; 29 цм.- III-144
ПАКРАЧКИ декрет: завичајни часопис за књижевност и културу крајишких Срба Западне Славоније / главни уредник Стојан Продановић.- 2016, бр. 1.- Рума:Стојан Продановић, 2016.- 24 цм.- Бр. 2. - 2016.- 186 стр; Бр. 3. - 2017.- 206 стр.- II-2219
ПАЛАВЕСТРА, Александар / Кнежевски гробови старијег гвозденог доба на централном Балкану / Александар Палавестра.- Београд: САНУ, Балканолошки институт, 1984.- 112 стр; илустр.- 30 цм.- (Посебна издања / САНу, Балканолошки институт, књ. 19).- III-205
ПАЛАВЕСТРА, Александар / Праисторијски ћилибар на централном и западном Балкану / Александар Палавестра.- Београд: Балканолошки институт САНУ, 1993 (Ветерник: Добра вест).- VIII, 314 стр.; 30 цм.- (Посебна издања / САНУ, Балканолошки институт; књ. 52).- III-204
ПАЛАВЕСТРА, Предраг / Књижевност- критика идеологије . (Књижевне теме IX) / Предраг Палавестра .- Београд: Српска књижевна задруга , 11991 (Нови Сад : Будућност).-355 стр.; 18 цм.- (Мала библиотека СКЗ).- II-777
ПАЛАВЕСТРА, Предраг /Проучавање и издавање грађе за историју српске критике : историја једног научног подухвата / Предраг Палавестра.- Београд : Истраживања , 1995.- 237-265 стр.; 20 цм.- (Сепарат).- II-1193
ПАЛАВЕСТРА, Предраг, 1930- / Историја модерне српске књижевности: златно доба 1892-1918.- Београд: Службени гласник, 2013.- 387 стр.; 23 цм.- (Библиотека Књижевне науке. Колекција Основа. Књижевна Историја).- II-2221
ПАЛАВЕСТРА, Предраг, 1930- / Послератна српска књижевност 1945-1970 и њена историја.- Београд: Службени гласник, 2012.- 563 стр.; 23 цм.- (Библиотека Књижевне науке. Колекција Основна – књижевна историја).- II-2226
ПАЛАНЧАНИН, Сава / Револуционарна и ратна штампа : 1871-1945: периодика: каталог Библиотеке Матице српске /Сава Павличанин.- Нови Сад: Библиотека Матице српске, 1986.- 257 стр.: илустр.; 24.- (Каталози / Библиотека Матице српске).- II-587
ПАНАЈОТОВИЋ, Артеа, 1985- / Енглеско-српски и српско-енглески стандардни речник : са граматиком енглеског језика / Артеа Панајотовић, Соња Жикић ; [илустрације Андреј Јовановић, Горан Жикић].- Пирот : Pi-press).-640 стр.- II-2380
ПАНДУРОВИЋ, Сима / Стихови / Сима Пандуровић.- Београд: Српска књижевна задруга.1921.-(Штампарско предузеће „Застава“ дд).-128 стр.;- (ЦКЗ, коло XXIII, БР.195).- II-186
ПАНИЋ-Мараш, Јелена, 1976- / Град и старост: натуралистички елементи у српском модернистичком роману.- Београд: Службени гласник, 2009.- 195 стр.; 20 цм.- (Библиотека књижевне науке. Колекција Нова традиција).- II-2216
ПАНИЋ-Суреп, Миодраг / Кад су живи завидели мртвима / Милорад Панић- Суреп.- Ниш: Просвета , 1988.- 239 стр.; 20 цм .- II-907
ПАНКОВИЋ, Душан / Српске библиографије 1766-1850 / Душан Панковић.-Београд. Народна библиотека Србије, Библиотека Матице српске, 1982.-413 стр.; 27 цм.- III-69
ПАНОВИЋ, Зоран / Холдинг Србија: колумне из магазина Стаус / Зоран Пановић,, Службени гласник, Статустеам, 2008 (Београд: Службени гласник).- 184 стр.: ауторова слика, 20 цм.- (Едиција Publikus / Службени гласник, Београд, кнј. 14).- II-2120
ПАНТЕЛИЋ, Никола / Наслеђе и савременост: друштвени живот у селима чачанског и горњомилановачког краја: село, сродство, брак, породица и свадба.- Београд: САНУ, 1991.- 157 стр.; 25 цм.- (Посебна издања Етн ографског института. САНУ; књ. 35).- II-1890
ПАНТИЋ Бабић Љиљана М. / Од змијања Рајко / Сисана М. Пантић Бабић; Љубомир И. Милутиновић.- Никшић: Институт за српску културу –Никшић; Бања Лука: Друштво за његовање духовних вриједности Вука Караџића, 2017.- 191 стр.; 20 цм.-II-2364
ПАНТИЋ Бабић Љиљана; Милутиновић Љубомир / Од Змијања Рајко: епска биографија и сабране пјесме.- Институт за српску културу – Никишић; Друштво за његовање духовних вриједности Вук Караџић – Бања Лука, Никшић 2017.- 191 стр.; 20 цм.- II-2267
ПАНТИЋ, Владимир / Хистологија / Владимир Пантић- 4 изд.- Београд: ИП „ Медицинска књига „; НИЈП „ Панорама „ Издавачка делатност „Григорије Божовић“, 1995 ( Приштина : НИЈР „ Панорама“ Штампарија „ Грачаница „).-320 стр..; илустр.; 24 цм.- II-1119
ПАНТИЋ, Драган / Питање унификације породичног, насљедног и задружног права у Краљевини Југославији (СХС): 1919-1941 / Драган Пантић.- 1. изд.- Источно Сарајево – Пале: Правни факулутет, 2006 (Рогатица: "Мићо Соколовић").- 106 стр.; 24 цм.-II-1960 929:82 Трајић С.- II-1960
ПАНТИЋ, Драган / Питање унификације породичног, насљедног и задружног права у Краљевини Југославији (СХЦ): 1919-1941 / Драган Пантић.- Источно Сарајево – Пале: Правни факултет, 2006. - 106.; 24 цм.- II-1960
ПАНТИЋ, Драган / Српска православна црква у Краљевини Југославији: 1929-1941: с обзиром на правни пложај, политичку улогу и међувјерске односе / Драган Пантић.- 1. изд.- Источно Сарајево – Пале: Правни факултет, 2006 (Рогатица:"Мићо Соколовић".- 230 стр.; 24 цм.- II-1959
ПАНТИЋ, Драган /Српска православна црква у Краљевини Југославији: 1929-1941: с обзиром на правни положај, политичку улогу и међувјерске односе / Драган Пантић.- Источно Сарајево – Пале: Правни факултет, 2006. - 203.; 24 цм.- II-1959
ПАНТИЋ, Мирослав / Сусрети с прошлошћу : огледи и студије / Мирослав Пантић.- Београд: Просвета , 1984 (Београд: BIGZ) .- 462 .; 21 цм.- II-1198
ПАНТИЋ, Никола / В.: Вегетација СР Србије…II-714
ПАНТИЋ, Никола/ Милутин Миланковић: илустрована монографија.- Београд: Вајат, 1998: ()Београд: Драслар Партнер). 110 стр.: илустр.; 20 цм.- (Књиге за школу и дом; св. 20).- II-1928
ПАНТИЋ, Суреп М. / Светлост земаљска / М.Пантић- Суреп.- Београд : Српска књижевна задруга, 1948 ( Београд: Штампарско издавачко предузеће „Задружна књига“) .- 134 стр.; 20 цм .- (СКЗ, коло XLIV. ; књ.304).- II-327
ПАНТОВИЋ, Миомир / Проручник за практичну примену Закона о удруженом раду / Миомир Пантовић.- Београд: „ Глас Подриња „, 1988.- 344 стр.; 24 цм .- II-861
ПАНЧЕВАЧКО читалиште лист Градске библиотеке Панчево.-Панчево : Градска библиотека , 2002-2010.- Год 1. бр 1 (нов.2002)-год 9. бр.17 (2010); Год.II.-бр 2 (мај 2003).-76 стр.- III-124
ПАНЧИЋ – Миленковић, Каја / Мера / .- Приштина: НИЈП "Панорама" Издавачка делатност "Григорије Божовичћ", 1998 (призрен: ДД "Графика").- 70 стр.; 20 цм.- (Библиотека Стремљења).- II-1571
ПАПИНИ, Ђовани / Писма папе Целестина VI људском роду / Ђовани Папини ; са италијанског превео Матеја Матејић.- Београд: Рашка школа ; Рашка ; Градац , 2005.-159.; 21 цм.- II-706
ПАРЛАМЕНТАРНИ избори 2007: околности и резултати / приредио Срећко Михаиловић.- Београд : Службени гласник : CeSID, 2007.-152 стр.; 152 стр.; илустр.; 24 цм.- (Едиција Избори; књ.1).- II-1123
ПАРЛИЋ БОЖОВИЋ, Јасна / Образовање и васпитање у делима српских педагога између два рата 1918-1941. године .- Бладе: Филозофски факултет 2000, (докторска дисертација).- III-233
ПАСТЕРНАК, Борис Леонидович / Доктор Живаго / Борис Пастерник; [превела Олга Влатковић] .- Београд: Новости, 2006 (Штампано у Европи).- 478 стр.; 21 цм.- (Библиотека Миленијум / [Новости Београд]; 27).- II-1809
ПАСУЈЕВИЋ, Миша / ИНК / Миша Пасујевић: Матица српска, 1997 (Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија).- 35 стр.; 16,4 цм.- (Библиотека ПОрва књига; 195).- II-1649
ПАУНКОВИЋ, Ђорђе / Рељеф слива Расине / Ђорђе Паунковић.-Београд: САН. Географски институт, 1953.- 158 стр.; 25 цм.- (Посебна издања књ.211.-Географски институт књ.5).- II-655/5
ПАУНОВИЋ, Синиша / Присени / Синиша П