Back

 

Научно веће Института на седници од 26.10.2020. године донело је:

ОДЛУКУ
о броју и саставу чланова научног већа Института

Др Јасмина Ахметагић, научни саветник, изабрана је за председника научног већа Института на седници већа одржаној 7.8.2020. године

Састав већа чини 13 чланова и то:

 1. др Јасмина Ахметагић, научни саветник, председник
 2. др Весна Зарковић, виши научни сарадник, заменик
 3. др Срђан Словић, научни саветник, члан
 4. др Драгана Јањић, научни саветник, члан
 5. проф. др Оља Арсенијевић, редовни професор, члан
 6. проф. др Ненад Перић, редовни професор, члан
 7. проф. др Драган Танчић, научни сарадник, члан
 8. др Бојан Шево, научни сарадник, члан
 9. др Ивана Женарју Рајовић, виши научни сарадник, члан
 10. др Александар Павловић, научни сарадник, члан
 11. др Звездана Елезовић, научни сарадник, члан
 12. др Марија Јефтимијевић Михајловић, виши научни сарадник, члан
 13. др Далибор Велојић, научни сарадник, члан