Научно веће Института на седници од 26.10.2020. године донело је:

ОДЛУКУ
о броју и саставу чланова научног већа Института

Др Јасмина Ахметагић, виши научни сарадник изабрана је за председника научног већа Института на седници већа одржаној 7.8.2020. године

Састав већа чини 10 чланова и то:

  1. Др Јасмина Ахметагић, виши научни сарадник, председник већа
  2. Др Весна Зарковић, виши научни сарадник, заменик
  3. Др Срђан Словић, виши научни сарадник, члан
  4. Др Драган Танчић, научни сарадник, члан
  5. Др Бојан Шево, научни сарадник, члан
  6. Др Ивана Женарју Рајовић, научни сарадник, члан
  7. Др Александар Павловић, научни сарадник, члан
  8. Др Звездана Елезовић, научни сарадник, члан
  9. Др Марија Јефтимијевић Михајловић, научни сарадник, члан
  10. Др Далибор Велојић, научни сарадник, члан