Back

 


Научно веће Института на седници од 26.10.2020. године донело је:

ОДЛУКУ
о броју и саставу чланова научног већа Института

Др Јасмина Ахметагић, научни саветник, изабрана је за председника научног већа Института на седници већа одржаној 7.8.2020. године

Састав већа чини 15 чланова и то:

Др Јасмина Ахметагић, научни саветник, председник

Др Весна Зарковић, виши научни сарадник, заменик

Др Драгана Јањић, научни саветник, члан

Проф. др Драган Танчић, виши научни сарадник, члан

Др Бојан Шево, научни сарадник, члан

Др Борис Бурсаћ, научни сарадник, члан

Проф. др Оља Арсенијевић, редовни професор, члан

Проф. др Ненад Перић, редовни професор, члан

Др Ивана Женарју Рајовић, виши научни сарадник, члан

Др Александар Павловић, виши научни сарадник, члан

Др Звездана Елезовић, научни сарадник, члан

Др Марија Јефтимијевић Михајловић, виши научни сарадник, члан

Др Далибор Велојић, научни сарадник, члан

Др Марина Мијатовић, научни сарадник, члан

Др Ратомир Антоновић, научни сарадник, члан