Back

Контакт подаци

Контакт подаци Института за српску културу

Факс

+381 28 84 311

Адреса

Ул. 24. новембар бб, 38218 Лепосавић, Србија

Контакт форма

Контактирајте нас директно на мејл или путем контакт форме

  Општина Лепосавић

  Најсевернија општина јужне покрајине Републике Србије, Косова и Метохије.

  Општина Лепосавић је формирана почетком 70-их година од некадашњих општина Лешак, Лепосавић и Ибарска Слатина. Има 7 месних заједница, 72 села, са око 4818 домаћинстава са популацијом око 14262 становника.

  Град Лепосавић се налази у Ибарској долини, 35 км северно од Косовске Митровице. Надморска висина града је између 445 и 500 м. Град Лепосавић има око 5568 становника. До 1991. године окосницу свих програма урбане индустријализације чинило је рударство, тачније ДП „Копаоник” који послује у оквиру сложеног система РМХК „Трепча”.

  Значајно место у општини заузима дрвна индустрија, што је и разумљиво, с обзиром на то да шумски фонд чини укупно половину земљишног фонда којим располаже општина. Шуме овог краја омогућавају производњу 2 960 м3 техничког дрвета, 5 600 м3 огревног и другог просторног дрвета и 330 м3 шумске грађе.

  Носиоци металне индустрије су „ППТ – Зглобни лежајеви” и ФМД „Иво Лола Рибар” и велики број малих привредника.

  Пољопривреда је одувек била основна делатност житеља овог краја. Међутим, услови за пољопривредну производњу су веома скромни. Развој пољопривредне производње побољшао би се активирањем земљорадничких задруга и откупних станица за пољопривредне производе који би се даље пласирали фабрикама за њихову даљу прераду.

  Од 1999. године, у Лепосавићу су измештени, поред Института за српску културу Приштина и факултети Универзитета из Приштине: Учитељски факултет из Призрена, Факултет за физичку културу и спорт, Пољопривредни факултет, и струковне школе: Висока пословна школа струковних студија из Пећи и Висока техничка школа из Урошевца.