Back

Током своје историје, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић остварио је богату издавачку делатност објављујући монографије, тематске зборнике, зборнике радова са научних скупова, периодичне публикације, библиографије и каталоге.

На овој страници можете погледати списак зборника радова са научних скупова и тематских зборника Института за српску културу Приштина – Лепосавић и такође поручити оне која вас занимају.

Зборници радова са научних скупова и тематски зборници

Српско-руски односи у прошлости и садашњости, књ. 1
Цена: 600,00 дин.

Српско-руски односи у прошлости и садашњости, књ. 1
2018.

Поручите
Српско-руски односи у прошлости и садашњости, књ. 2
Цена: 600,00 дин.

Српско-руски односи у прошлости и садашњости, књ. 2
2018.

Поручите
Тематски зборник „Културно наслеђе Косова и Метохије – научно виђење исходишта, развоја, значаја и чувања”
Цена: 500,00 дин.

Тематски зборник „Културно наслеђе Косова и Метохије – научно виђење исходишта, развоја, значаја и чувања”
2010.

Поручите
Зборник радова „Духовност писане културе Срба у контексту културе балканских Словена” 2007
Цена: 400,00 дин.

Зборник радова „Духовност писане културе Срба у контексту културе балканских Словена”
2007.

Поручите
Зборник радова „Духовност писане културе Срба у контексту културе балканских Словена” 2006
ПРОДАТО

Зборник радова „Духовност писане културе Срба у контексту културе балканских Словена”
2006.

Поручите
Зборник радова „Дело Николе М. Лопичића”
Цена: 100,00 дин.

Зборник радова „Дело Николе М. Лопичића”
2005.

Поручите
Зборник радова „Српска књижевност на Косову и Метохији 1945 – 2000”
Цена: 200,00 дин.

Зборник радова „Српска књижевност на Косову и Метохији 1945 – 2000”
2004.

Поручите
Зборник радова „Српска књижевност на Косову и Метохији 1945–2000.” други део
Цена: 200,00 дин.

Зборник радова „Српска књижевност на Косову и Метохији 1945–2000.” други део
2005.

Поручите
Зборник радова „Животи дело Атанасија Урошевића”
Цена: 200,00 дин.

Зборник радова „Животи дело Атанасија Урошевића”
2002.

Поручите
Зборник радова „Живот и дело Вука Филиповића”
ПРОДАТО

Зборник радова „Живот и дело Вука Филиповића”
2002.

Поручите
Зборник радова о Радомиру Ивановићу „Liber amicorum”
Цена: 200,00 дин.

Зборник радова о Радомиру Ивановићу „Liber amicorum”
2001.

Поручите
Зборник радова „Дело Владете Вуковића”
Цена: 100,00 дин.

Зборник радова „Дело Владете Вуковића”
2001.

Поручите
Зборник радова „Стара Србија од Берлинског конгреса до 1912. године”
Цена: 100,00 дин.

Зборник радова „Стара Србија од Берлинског конгреса до 1912. године”
2001.

Поручите
Зборник радова „Дело Светомира Арсића Басаре”
Цена: 100,00 дин.

Зборник радова „Дело Светомира Арсића Басаре”
2000.

Поручите
Цена: 100,00 дин.

Зборник радова „Поезија и поетика Десанке Максимовић”
1999.

Поручите