Back

О нама

Институт за српску културу Приштина – Лепосавић

Институт за српску културу Приштина – Лепосавић је мултидисциплинарна научна институција са одељењима за српски језик и књижевност, историју, археологију, историју уметности и етнографију. Институт има 45 запослених (40 у научном сектору и 5 у администрацији).

Научни сектор чине сарадници међу којима је 24 докторa наука (3 научна саветника, 3 редовна професора (2 стручна саветника), 5 вишa научнa сарадника, 13 научних сарадника); 2 докторанда, истраживачa – сарадника, 8 докторанада, истраживача – приправника и 5 докторанда, стручна сарадника.

Институт постоји од новембра 1987. године, када је Скупштина САП Косова и Метохије донела Закон о оснивању Института за проучавање културе Срба, Црногораца, Хрвата и Муслимана, што је првобитни назив данашњег Института за српску културу–Приштина/Лепосавић. Допринос утврђивању научно-истраживачких циљева дале су престижне научне институције у земљи: Српска академија наука и уметности, Косовска академија наука и уметности, Филолошки и Филозофски факултет у Приштини, Нишу, Београду и Новом Саду, Албанолошки институт у Приштини, као и сви самостални научни институти у Београду и велики број истакнутих научних радника. Одлучено је да Институт буде мултидисциплинарна научна институција. Основана су одељења за српски језик, књижевност, националну историју, историју уметности, етнолошко и етно-музиколошко одељење и научно-документациони центар с научном библиотеком. Кроз своју вишедеценијску историју институт се развио у озбиљну научну институцију која се првенствено бави проучавањем српске културе на територији Косова и Метохије.

Институт српску културу Приштина – Лепосавић је акредитован Одлуком Одбора за акредитацију научноистраживачких организација на седници одржаној 5. јула 2022. године као научни инситут у области друштвених и хуманистичких наука. Претходне одлуке о акредитацији Института можете погледати овде.

Одлука о акредитацији Института од 5. јула 2022. године.