Back
 1. Статут Института за српску културу-Приштина/Лепосавић,
 2. План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести,
 3. Решење Владе Србије о именовању председника и чланова Управног одбора Института за српску културу-Приштина/Лепосавић,
 4. Одлука о акредитацији Института за српску културу-Приштина/Лепосавић из 2014. године,
 5. Одлука о акредитацији Института за српску културу-Приштина/Лепосавић из 2018. године,
 6. Одлука о акредитацији Института за српску културу-Приштина/Лепосавић из 2022. године
 7. Правилник о раду,
 8. Пословник о раду Управног одбора Инситута за српску културу-Приштина/Лепосавић,
 9. Пословник о раду Научног већа Инситута за српску културу-Приштина/Лепосавић,
 10. Кодекс професионалне етике,
 11. Правилник о раду етичке комисије и одбора за професионалну етику Института за српску културу-Приштина/Лепосавић,
 12. Правилник о поступку утврђивања неакадемског понашања у изради писаних радова.
 13. Закон о науци и истраживањима,
 14. Самопроцена научноистраживачких института 2020. године.