1. Статут Института за српску културу-Приштина/Лепосавић,
 2. План примене мера за спречавање појаве и ширенја епидемије заразне болести,
 3. Решење Владе Србије о именовању председника и чланова Управног одбора Института за српску културу-Приштина/Лепосавић,
 4. Одлука о акредитацији Института за српску културу-Приштина/Лепосавић из 2014. године,
 5. Одлука о акредитацији Института за српску културу-Приштина/Лепосавић из 2018. године,
 6. Правилник о раду,
 7. Пословник о раду Управног одбора Инситута за српску културу-Приштина/Лепосавић,
 8. Пословник о раду Научног већа Инситута за српску културу-Приштина/Лепосавић,
 9. Кодекс професионалне етике,
 10. Правилник о раду етичке комисије и одбора за професионалну етику Института за српску културу-Приштина/Лепосавић,
 11. Правилник о поступку утврђивања неакадемског понашања у изради писаних радова.
 12. Закон о науци и истраживањима,
 13. Самопроцена научноистраживачких института 2020. године.