Back
Др Петар Ристановић

Др Петар Ристановић

НАУЧНИ САРАДНИК
Биографија
Библиографија

Петар Ристановић, научни сарадник, рођен је 1985. у Подгорици.

Образовање:

Дипломирао је 2010. године на Одељењу за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду са темом „Ужичка република у мемоаристици“.

Мастер студије је завршио 2011. године на Одељењу за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду са темом „Србија 1941: сведочења и сећања“.

Докторирао је 2018. године на Одељењу за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду са темом „Српска интелектуална елита и косовско питање 1974-1989“.

Радно искуство:

Од 2011. године запослен је као истраживач у Институту за српску културу Приштина/Лепосавић, на пројекту „Духовна и материјална култура Косова и Метохије“.

Члан је Косовскометохијског одбора Матице српске и сарадник на пројекту Српски биографски речник.

Награде, признања:

Награда „Гаврило Принцип“ за најбољу докторску дисертацију из области националне историје одбрањену у Србији 2018. године.

Награда Ђурђа И. Јелинића за монографију „Косовско питање 1974-1989“. Награду додељује Архив Србије за научни рад из области архивистике и историографије, писан претежно на основу архивске грађе која се чува у архивима у Србији.

Jezici:

Поред српског, говори и пише на енглеском језику.

Изабрана библиографија:

Петар Ристановић, Косовско питање 1974-1989, Информатика/Прометеј, Београд/Нови Сад 2019.

Петар Ристановић, Илузија моћи. Српски критички интелектуалци и комунистички режим, Фондација Александар Невски/ИП Принцип, Београд 2020.

РЕФЕРЕНЦЕ:

 • Петар Ристановић, Косовско питање 1974-1989, Прометеј: Информатика, Нови Сад: Београд, 2019.
 • Петар Ристановић, „Југословенски програм мера и активности за заустављање исељавања Срба и Црногораца са Косова (1987)“, Баштина, св. 46 (2018), стр. 217-227.
 • Петар Ристановић, „Платформа за Косово – одговор Централног комитета Савеза комуниста Југославије на демонстрације Албанаца и покушај побуне 1981. године“, Баштина, св. 45 (2018), стр. 369-386.
 • Петар Ристановић, „Три слике царске лавре: Манастир Високи Дечани у путописима Мјур Макензи и Паулине Ибри, Едит Дарам и Ребеке Вест“, Хронотоп Косова и Метохије у науци и уметности, Међународни тематски зборник, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић 2018, стр. 469-483.
 • Петар Ристановић, Душан Бојковић, „Утицај СССР-а на југословенско-албанске односе током седамдесетих година 20. века и на политику Албаније према САП Косову“, Српско-руски односи у прошлости и садашњости, Књ. 2, Међународни тематски зборник, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић 2018, стр. 315-336.
 • Петар Ристановић, „Употреба заставе албанске народности у социјалистичкој Југославији 1968-1989“, Лесковачки зборник LVII, Народни музеј Лесковац, стр. 271-290.
 • M. Radojković, P. Ristanović, „Use and abuse of History – The Great War in Literature on Wars of Yugoslav Succession“, IUIES Journal, International University Institute of European Studies (IUIES), Gorizia – Italy 2017, vol. 4, no. 1, pp. 101–112.
 • Петар Ристановић, „Случај Мартиновић – утицај и употреба“, Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава, Тематски зборник од водећег националног значаја, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић 2016, књ. 2, стр. 283–303.
 • Петар Ристановић, „Књига гостију манастира Високи Дечани (1924−1945) као историјски извор“, Баштина, св. 39 (2015), стр. 171–188.
 • Петар Ристановић, „Вољни сарадници – место Српске православне цркве у постјугословенском дискурсу“, у: Српска теологија данас 2014, Зборник радова шестог годишњег симпосиона одржаног на Православном богословском факултету 30. маја 2014, Православни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, Београд 2015, стр. 107−118.
 • Петар Ристановић, „’Тамо је све почело’ – Косово као темељ постјугословенског дискурса“, Баштина, св. 37 (2014), стр. 155–173.
 • Петар Ристановић, „Поглед са стране – часопис Наша реч о догађајима на Косову и Метохији 1980−1987“, у: Традиција, промене, историјско наслеђе, питање државности и националног идентитета на Косову и Метохији, Зборник радова са националног научног скупа са међународним учешћем, одржаном у Лепосавићу 24. децембра 2013. године, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, стр. 365−378.
 • Петар Ристановић, „Листови Српске православне цркве и косовско питање 1980−1982“, Баштина, св. 35 (2013), стр. 205–228.
 • Петар Ристановић, „Добрица Ћосић и отварање косовског питања 1968. године“, Баштина, св. 33 (2012), стр. 197–230.
 • Петар Ристановић, „Административне промене на простору Старе Србије 1918–1941“, Баштина, св. 32 (2012), стр. 171–194.
 • Петар Ристановић, „Ужичка република у мемоаристици“, Војноисторијски гласник, бр. 2(2010), стр. 118–135.