Back
Др Петар Ристановић

Petar Ristanović

RESEARCH ASSOCIATE
Biography
Bibliography

Petar Ristanović, scientific associate, was born in 1985 in Podgorica.

Education:

He graduated in 2010 at the Department of History of the Faculty of Philosophy, University of Belgrade, with the topic “Republic of Užice in Memoirs”.

Petar Ristanović completed his master’s studies in 2011 at the Department of History of the Faculty of Philosophy, University of Belgrade, with the topic “Serbia 1941: Testimonies and Memories”.

He received his doctorate in 2018 at the Department of History of the Faculty of Philosophy, University of Belgrade, with the topic “Serbian intellectual elite and the Kosovo issue 1974-1989”.

Work experience:

Since 2011, he has been employed as a researcher at the Institute for Serbian Culture Pristina / Leposavic, on the project “Spiritual and Material Culture of Kosovo and Metohija”.

He is a member of the Kosovo-Metohija Board of Matica Srpska and an associate on the Serbian Biographical Dictionary project.

Awards, acknowledgements:

“Gavrilo Princip” award for the best doctoral dissertation in the field of national history defended in Serbia in 2018.

Djurdje I. Jelinić Award for the monograph “Kosovo issue 1974-1989”. The award is given by the Archives of Serbia for scientific work in the field of archival science and historiography, written mainly on the basis of archival material kept in archives in Serbia.

Languages:

English

Selected bibliography:

Petar Ristanović, Kosovo Issue 1974-1989, Informatika / Prometej, Belgrade / Novi Sad 2019.

Petar Ristanović, The Illusion of Power. Serbian Critical Intellectuals and the Communist Regime, Alexander Nevsky Foundation / IP Princip, Belgrade 2020.

РЕФЕРЕНЦЕ:

 • Петар Ристановић, Косовско питање 1974-1989, Прометеј: Информатика, Нови Сад: Београд, 2019.
 • Петар Ристановић, „Југословенски програм мера и активности за заустављање исељавања Срба и Црногораца са Косова (1987)“, Баштина, св. 46 (2018), стр. 217-227.
 • Петар Ристановић, „Платформа за Косово – одговор Централног комитета Савеза комуниста Југославије на демонстрације Албанаца и покушај побуне 1981. године“, Баштина, св. 45 (2018), стр. 369-386.
 • Петар Ристановић, „Три слике царске лавре: Манастир Високи Дечани у путописима Мјур Макензи и Паулине Ибри, Едит Дарам и Ребеке Вест“, Хронотоп Косова и Метохије у науци и уметности, Међународни тематски зборник, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић 2018, стр. 469-483.
 • Петар Ристановић, Душан Бојковић, „Утицај СССР-а на југословенско-албанске односе током седамдесетих година 20. века и на политику Албаније према САП Косову“, Српско-руски односи у прошлости и садашњости, Књ. 2, Међународни тематски зборник, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић 2018, стр. 315-336.
 • Петар Ристановић, „Употреба заставе албанске народности у социјалистичкој Југославији 1968-1989“, Лесковачки зборник LVII, Народни музеј Лесковац, стр. 271-290.
 • M. Radojković, P. Ristanović, „Use and abuse of History – The Great War in Literature on Wars of Yugoslav Succession“, IUIES Journal, International University Institute of European Studies (IUIES), Gorizia – Italy 2017, vol. 4, no. 1, pp. 101–112.
 • Петар Ристановић, „Случај Мартиновић – утицај и употреба“, Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава, Тематски зборник од водећег националног значаја, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић 2016, књ. 2, стр. 283–303.
 • Петар Ристановић, „Књига гостију манастира Високи Дечани (1924−1945) као историјски извор“, Баштина, св. 39 (2015), стр. 171–188.
 • Петар Ристановић, „Вољни сарадници – место Српске православне цркве у постјугословенском дискурсу“, у: Српска теологија данас 2014, Зборник радова шестог годишњег симпосиона одржаног на Православном богословском факултету 30. маја 2014, Православни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, Београд 2015, стр. 107−118.
 • Петар Ристановић, „’Тамо је све почело’ – Косово као темељ постјугословенског дискурса“, Баштина, св. 37 (2014), стр. 155–173.
 • Петар Ристановић, „Поглед са стране – часопис Наша реч о догађајима на Косову и Метохији 1980−1987“, у: Традиција, промене, историјско наслеђе, питање државности и националног идентитета на Косову и Метохији, Зборник радова са националног научног скупа са међународним учешћем, одржаном у Лепосавићу 24. децембра 2013. године, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, стр. 365−378.
 • Петар Ристановић, „Листови Српске православне цркве и косовско питање 1980−1982“, Баштина, св. 35 (2013), стр. 205–228.
 • Петар Ристановић, „Добрица Ћосић и отварање косовског питања 1968. године“, Баштина, св. 33 (2012), стр. 197–230.
 • Петар Ристановић, „Административне промене на простору Старе Србије 1918–1941“, Баштина, св. 32 (2012), стр. 171–194.
 • Петар Ристановић, „Ужичка република у мемоаристици“, Војноисторијски гласник, бр. 2(2010), стр. 118–135.