Back
Марија Савић

Марија Савић

ИСТРАЖИВАЧ - САРАДНИК

докторанд

Биографија
Библиографија

Марија Савић, истраживач-сарадник, рођена 1984. у Јелакцу, општина Лепосавић

Образовање

Дипломирала 2010. године на Филозофском факултету Универзитета у Београду, на одељењу за археологију.

Мастер студије завршила 2011.године на Филозофском факултету Универзитета у Београду, на одељењу за археологију.

Докторске студије од (2013- ), на Филозофском факултету Универзитета у Београду, на одељењу за археологију.

Радно искуство

Запослена на Институту за српску културу Приштина са приврменим седиштем у Лепосавићу, на научно-истраживачком пројекту Материјална и духовна култура Косова и Метохије, у звању  истраживач-приправник и истраживач-сарадник.

Учесник на многобројим  пројектима који се односе на заштитна археолошка  истраживања терена широм земље.

Језици

Енглески и руски

Назив
Марија Савић, Антички рударски центри Косова и Метохије, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 444, 34, pp. 230 - 247, 0353-9008, 904:622"652"(497.115); , 2013.
М. Савић, Н. Ђокић, Римска војска у Мезији Прими и Дарданији, по подацима из Notitia Dignitatum-a, Лесковачки зборник LVII, Народни музеј Лесковац, Народни музеј Лесковац, pp. 63 - 103, ISSN 0459-1070, 930.2:355.48“03/04“(497.11)904:72“652“(497.11), 2017.
Марија Савић, Ђокић Небојша, „Континуитет антиких комуникација на тлу римске провинције Горња Мезија“ , Baština, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић , 41, pp. 51 - 73, 0353-9008 , 904:625.7”652”(398), 2016.
Марија Савић, Трговинска и занатска делатност на Косову и Метохији у римском периоду , Baština, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 37, pp. 41 - 59, 0353-9008 , 904:339.1(398) 904904:334.712(398)904:339.1"652"(409-115), , 2014.
М. Савић, Н. Ђокић, Крушевачки крај у античким изворима, Тематски зборник: Загрлата у историји српског народа, Историјски архив Крушевац, Месна заједница Велики Шиљеговац, pp. 19 - 30, 978-86-80836-03-4, 2017.
Милан Крајиновић, Анка Поповић-Врањеш, Давид Цветановић, Jovanović S., Savić M., Grubačić M., Pihler I., Technological Quality of Vlaška Vitoroga Sheep Milk, 22nd International Symposium Food safety production, University of Novi Sad Faculty of Agriculture, pp. 57 - 59, 978-86-7520-219-6, 338.439.4:616-092.11, Bosnia and Herzegovina, 19. - 25. Jun, 2011
Марија Савић, Prezentacija i popularizacija rimskog grada Municipium DD (Municipijum Dardanorum) kod Sočanice, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 35, pp. 107 - 114, 0353-9008, 904"652"(497.115), 2013.
Д. Јањић, М. Савић, Континуитет базилика на Косову и Метохији, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 38, pp. 21 - 41, 0353-9008, 904:726.54(497.115)"03/11, 2015.
Марија Савић, Материјална култура Дарданаца у предримском периоду, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 39, pp. 67 - 84, 0353-9008, 903/904(497.115), 2015.
Марија Савић, Античке сполије у црквеним споменицима Косова и Метохије, Тематрски зборник радова од националног интереса ,,Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији“, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, pp. 155 - 183, 978-86-6349-021-53, 94(497.115)(082) 930.85(497.115)(082) 323.1(=163.41)(497.115)(082) 821.163.41.09(497.115)(082), , 2014.
М. Савић, Н. Ђокић, Крушевачки крај у античким изворима, Тематски зборник: Загрлата у историји српског народа, Историјски архив Крушевац, Месна заједница Велики Шиљеговац, pp. 19 - 30, 978-86-80836-03-4, 2017.
Марија Савић, „Римска виле рустике на Косову и Метохији“, Тематски зборник од водећег националног значаја „Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић , књ. 2, pp. 55 - 63, 978-86-89025-26-2 , 904:728.8(497.115)”02/03” 904:338.43(497.115)”02/03”, 2016.
М. Савић, Н. Ђокић, А. Костић Ђекић, 3. Антонијевић, Археолошки локалитети у селу Вреоци, Црква и парохијски живот у селу Вреоци, Библиотека Димитрије Туцовић Лазаревац, Црквена општина Вреоци, 987 - 86 - 81335 - 59 - 8, 2017.
Марија Савић, Римска пољопривреда на Косову и Метохији , Baština, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 36, pp. 113 - 134, 0353-9008 , 904:632(398);904:631, 2014.
М. Савић, Н. Ђокић, Дарданија у Нотицији дигнитатум, научни скуп, Филозофски факултет Косовска Митровица, 2017.
М. Савић, Н. Ђокић, Два мање позната средњовековна насеља у околини Крушевца, Расински анали 15,, Историјски архив Крушевац, pp. 29 - 34, 2017.