Back
Марија Савић

Marija Savić

RESEARCH ASSISTANT

doctoral student

Biography
Bibliography

Marija Savić, research associate, born in 1984 in Jelakac, Leposavić municipality.

Education

She graduated in 2010 at the Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Department of Archeology.

She completed her master’s studies in 2011 at the Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Department of Archeology.

Doctoral studies since (2013-), at the Faculty of Philosophy, University of Belgrade, at the Department of Archeology.

Work experience

Employed at the Institute for Serbian Culture Priština with a temporary headquarters in Leposavić, on the scientific research project Material and Spiritual Culture of Kosovo and Metohija, as a trainee researcher and research associate.

Participant in numerous projects related to protective archaeological research of the terrain throughout the country.

Languages

English and Russian

Назив
Марија Савић, Антички рударски центри Косова и Метохије, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 444, 34, pp. 230 - 247, 0353-9008, 904:622"652"(497.115); , 2013.
М. Савић, Н. Ђокић, Римска војска у Мезији Прими и Дарданији, по подацима из Notitia Dignitatum-a, Лесковачки зборник LVII, Народни музеј Лесковац, Народни музеј Лесковац, pp. 63 - 103, ISSN 0459-1070, 930.2:355.48“03/04“(497.11)904:72“652“(497.11), 2017.
Марија Савић, Ђокић Небојша, „Континуитет антиких комуникација на тлу римске провинције Горња Мезија“ , Baština, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић , 41, pp. 51 - 73, 0353-9008 , 904:625.7”652”(398), 2016.
Марија Савић, Трговинска и занатска делатност на Косову и Метохији у римском периоду , Baština, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 37, pp. 41 - 59, 0353-9008 , 904:339.1(398) 904904:334.712(398)904:339.1"652"(409-115), , 2014.
М. Савић, Н. Ђокић, Крушевачки крај у античким изворима, Тематски зборник: Загрлата у историји српског народа, Историјски архив Крушевац, Месна заједница Велики Шиљеговац, pp. 19 - 30, 978-86-80836-03-4, 2017.
Милан Крајиновић, Анка Поповић-Врањеш, Давид Цветановић, Jovanović S., Savić M., Grubačić M., Pihler I., Technological Quality of Vlaška Vitoroga Sheep Milk, 22nd International Symposium Food safety production, University of Novi Sad Faculty of Agriculture, pp. 57 - 59, 978-86-7520-219-6, 338.439.4:616-092.11, Bosnia and Herzegovina, 19. - 25. Jun, 2011
Марија Савић, Prezentacija i popularizacija rimskog grada Municipium DD (Municipijum Dardanorum) kod Sočanice, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 35, pp. 107 - 114, 0353-9008, 904"652"(497.115), 2013.
Д. Јањић, М. Савић, Континуитет базилика на Косову и Метохији, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 38, pp. 21 - 41, 0353-9008, 904:726.54(497.115)"03/11, 2015.
Марија Савић, Материјална култура Дарданаца у предримском периоду, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 39, pp. 67 - 84, 0353-9008, 903/904(497.115), 2015.
Марија Савић, Античке сполије у црквеним споменицима Косова и Метохије, Тематрски зборник радова од националног интереса ,,Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији“, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, pp. 155 - 183, 978-86-6349-021-53, 94(497.115)(082) 930.85(497.115)(082) 323.1(=163.41)(497.115)(082) 821.163.41.09(497.115)(082), , 2014.
М. Савић, Н. Ђокић, Крушевачки крај у античким изворима, Тематски зборник: Загрлата у историји српског народа, Историјски архив Крушевац, Месна заједница Велики Шиљеговац, pp. 19 - 30, 978-86-80836-03-4, 2017.
Марија Савић, „Римска виле рустике на Косову и Метохији“, Тематски зборник од водећег националног значаја „Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић , књ. 2, pp. 55 - 63, 978-86-89025-26-2 , 904:728.8(497.115)”02/03” 904:338.43(497.115)”02/03”, 2016.
М. Савић, Н. Ђокић, А. Костић Ђекић, 3. Антонијевић, Археолошки локалитети у селу Вреоци, Црква и парохијски живот у селу Вреоци, Библиотека Димитрије Туцовић Лазаревац, Црквена општина Вреоци, 987 - 86 - 81335 - 59 - 8, 2017.
Марија Савић, Римска пољопривреда на Косову и Метохији , Baština, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 36, pp. 113 - 134, 0353-9008 , 904:632(398);904:631, 2014.
М. Савић, Н. Ђокић, Дарданија у Нотицији дигнитатум, научни скуп, Филозофски факултет Косовска Митровица, 2017.
М. Савић, Н. Ђокић, Два мање позната средњовековна насеља у околини Крушевца, Расински анали 15,, Историјски архив Крушевац, pp. 29 - 34, 2017.