Back
Др Ена Мирковић

Др Ена Мирковић

НАУЧНИ САРАДНИК
Биографија
Библиографија

Ena Mirković, naučni saradnik, rođena 1986. u Požarevcu.

Obrazovanje

Diplomirala je 2010. godine, na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na Katedri za Istoriju Jugoslavije, sa temom ,, Časopis Naša stvarnost (1936 – 1939)”

Doktorirala je 2016. godine, na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na Katedri za Istoriju Jugoslavije sa temom „Blagoje Nešković (1907 – 1984). Politička biografija“.

Radno iskustvo

2010 – 2011, Katedra za Istoriju Jugoslavije, Filzofski fakultet u Beogradu, demonstrator u nastavi

2013 – 2021, Institut za srpsku kulturu u Leposaviću, naučni saradnik

Projekti

Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije, № 178028,  (2013 -2020) rukovodilac Dr Dragana Janjić, zvanični projekat Instituta za srpsku kulturu-Priština/Leposavić, multidisciplinarno naučno istraživanje vezano za istoriju, politiku, umetnost i kulturu Kosova i Methoije.

Otvorena knjiga – Registar žrtava Komisije za tajne grobnice ubijenih posle 12. septembra 1944, (2012 -2015), rukovodilac Dr Slobodan Marković. Osnovni zadaci prijekta bili su  da istraži, pronađe i obeleži sve tajne grobnice u kojima se nalaze ostaci streljanih od septembra 1944. godine u NRS  i da preuzme posao lociranja i obeležavanja svih grobnih mesta kao i da utvrdi tačan broj streljanih lica od septembra 1944. godine.

Međuakademska komisija SANU i MAN za utvrđivanje civilnih žrtava u Vojvodini tokom i posle Drugog svetskog rata 1941–1948, (2012 -2015), rukovodilac Dr Srđan Cvetković,  projekat nastao iz bilateralne saradnje SANU i Mađarske akademije nauka, sa ciljem da popiše broj civilnih žrtava u Vojvodini tokom i posle Drugog svetskog rata 1941–1948.

Jezici:

Govori engleski i italijanski jezik.

Bibliografija:

Ена Мирковић (2018) Благоје Нешковић, Институт за српску културу-Приштина/Лепосавић, стр. 308, ISBN: 978-86-89025-42-2

Ena Mirković (2018) Оdnos Blagoja Neškovića prema nacionalnom pitanju (1944 – 1952), u: Istorija 20. veka, Institut za savremenu istoriju, str. 101 – 116, doi 10.29362/ist20veka.2018.2.mir.101-116: ISSN 0352-3160

Ена Мирковић, Милутин Живковић (2016) Махмутбеговић (Беголи) Сефедин (1885 – 1946) – сенатор Краљевине Југославије , у: Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава: национални научни скуп са међународним учешћем, тематски зборник од водећег националног значаја, Институт за српску културу Приштина/Лепосавић, стр. 155 – 171, ISBN 978-86-89025-26-2

Ена Мирковић (2014) Благоје Нешковић и Косовско питање. Прилози истраживању, у: Тематски зборник од водећег националног значаја: Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији, Институт за српску културу-Приштина/Лепосавић, стр. 307 – 323, ISBN 978-86-89025-13-2

Ена Мирковић (2014) Извештај председништву владе Народне Републике Србије о албанској националној мањини на Косову и Метохији, у: Баштина, 37, Институт за српску културу-Приштина/Лепосавић, стр. 375 – 386, ISBN 0353-9008.

Назив
Ена Мирковић, Власи у пописима двадесетог века у Браничевском округу, Браничевски гласник, Удружење историчара Браничева и Тимочке крајине, Пожаревац, 7, pp. 149 - 159 , 1451-2599, 314.117(=135.1)(497.11)"19", 2010.
Ена Мирковић, Реферат о политичком стању у Србији, Војводини и Косову и Метохији, Баштина, Институт за српску културу, Св. 35, pp. 229 - 248, 0353-9008, 94(497.1)"1941/1952" 329.15:929 Nešković B., 2013.
Ена Мирковић, „Часопис „Наша стварност“ (1936−1939)“, Архив, Архив, година XIV, број 1−, pp. 133 - 147, 1450˗973, 930.25(497.11), 2013.
Ена Мирковић, ,,Благоје Нешковић и Косовско питање. Прилози истраживањуˮ, Тематски зборник од водећег националног значаја: Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији, Тематски зборник од водећег националног значаја: Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији, pp. 307 - 323, 978-86-89025-13-2, 94(497.115)(082), 2014.
Ена Мирковић, „Др Благоје Нешковић (1907–1984) – лекарска каријера бившег револуционара “, Историја медицине,фармације, ветерине и народна здравствена култура, Зборник радова са V научно – стручног скупа одржаног 1. новембра 2013. у Зајечару, Историја медицине,фармације, ветерине и народна здравствена култура, Зборник радова са V научно – стручног скупа одржаног 1. новембра 2013. у Зајечару, 4, pp. 89 - 97, 978-86-84483-23-4, 61(497.11)(091)(082), 2014.
Ена Мирковић, „Извештај претседништву владе Народне Републике Србије о албанској националној мањини на Косову и Метохији“, Баштина, Институт за српску културу, 37, pp. 375 - 386, 0353-9008, 323.15(=18)(497.115)(093.2), 2014.
Ена Мирковић, Б. Славковић, „Општи пoглед на здравствене прилике у Југославији у периоду пре и после Другог светског рата (до 1960)“, Историја медицине,фармације, ветерине и народна здравствена култура, Зборник радова са VI научно – стручног скупа одржаног 2 - 3. октобра 2014. у Зајечару, Историја медицине,фармације, ветерине и народна здравствена култура, Зборник радова са VI научно – стручног скупа одржаног 2 - 3. октобра 2014. у Зајечару, 5, pp. 193 - 205, 978-86-84483-24-1, UDC: 61(497.11)(091)(082)., 978-86-84483-29-6, 2014.
Ена Мирковић, ,,Активности Благоја Нешковића у ревoлуционарном покрету на почетку Другог светског рата”, Баштина, Институт за српску културу, 39, pp. 209 - 227, 0353-9008, 321.15:929 Нешковић Б, 2015.
Ена Мирковић, М. Живковић, ,,Махмутбеговић (Беголи) Сефедин (1885 – 1946) – сенатор Краљевине Југославије ˮ, Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава: национални научни скуп са међународним учешћем, tематски зборник од водећег националног значаја, Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава: национални научни скуп са међународним учешћем, tематски зборник од водећег националног значаја, књ. 2, pp. 155 - 171, 978-86-89025-26-2, 94(497.115)(082.834) 323(497.115)(082.834) 930.85(497.115)(082.834), 2016.
Ена Мирковић, „Благоје Нешковић (1907-1984). Политичка биографија “, „Благоје Нешковић (1907-1984). Политичка биографија “, „Благоје Нешковић (1907-1984). Политичка биографија “, pp. ---- - ----, 323.37:929 Nešković B., 323.37:929 Nešković B., 2016.
Е. Мирковић, Б. Славковић, Здравље у народном животу у традицији и свакодневици у источној и јужној Србији, Историја медицине,фармације, ветерине и народна здравствена култура,Зборник радова са VII научно – стручног скупа одржаног 15 - 16. октобра 2015. у Зајечару, Историја медицине,фармације, ветерине и народна здравствена култура,Зборник радова са VII научно – стручног скупа одржаног 15 - 16. октобра 2015. у Зајечару, 6, pp. 193 - 205, 61(497.11)(091)(082), 2015.
Е. Мирковић, Потери Красной Армии и партизнских отряадов, боровишихся за освобождение Белграда, Материалы Международной конференции „Поисковое движение в странах-участницах Второй мировой войны посвященной 65-летино Победы в Великой Отечественной войне, Материалы Международной конференции „Поисковое движение в странах-участницах Второй мировой войны посвященной 65-летино Победы в Великой Отечественной войне, pp. 61 - 66, Подолык, 2010.
Ena Mirković , Благоје Нешковић и питање обавезног откупа, Годишњак за друштвену историју, Удружење за друштвену историју, Београд, 3, pp. 79 - 99, 0354-5318, 332.02:323.28(497.113)”1945/1952”(093.2) 32:929 Нешковић Б., 2017.
Dr Ena Mirković , Оdnos Blagoja Neškovića prema nacionalnom pitanju (1944 – 1952), Istorija 20. veka, Institut za savremenu istoriju, 2, pp. 101 - 116, Institut za savremenu istoriju, 323.1(497.115)"1944/1952", 10.29362/ist20veka, 2018.
Др Ена Мирковић, Благоје Нешковић и Косовско питање у светлу изјаве Ђорђија Ђока Пајковића из 1952. године, Хронотоп Косова и Метохије у науци и уметности, Хронотоп Косова и Метохије у науци и уметности, pp. 527 - 542, 821.163.41.09(497.115)(082) 94(497.115)(082) 930.85(497.115)(082) 323(497.115)(082), 978-86-89025-35-4, 2018.
Ена Мирковић, null, Благоје Нешковић, Благоје Нешковић, 329.15:929 Nešković B. 94(497.1)"19", 978-86-89025-42-2, 2018.
Др Ена Мирковић, Однос Благоја Нешковића према Совјетском Савезу и сукоб са Информбироом, Српско-руски односи у прошлости и садашњости, Српско-руски односи у прошлости и садашњости, 2, pp. 199 - 222, 32:929 Nešković B."(093.2) 329.15(497.1):327.323.32"1948", 978-86-89025-40-8, 2018.
Ена Мирковић, Порођај и култура женског тела у етномедицини источне и јужне Србије, Историја медицине,фармације, ветерине и народна здравствена култура, Зборник радова са VIII научно – стручног скупа одржаног 27. октобра 2016. у Зајечару, Историја медицине,фармације, ветерине и народна здравствена култура, Зборник радова са VIII научно – стручног скупа одржаног 27. октобра 2016. у Зајечару, 7, pp. 117 - 128, 61(497.11)(091)(082), 978-86-84483-39-5, 2017.