Back

Др Далибор Велојић

ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
Биографија
Библиографија

Далибор Велојић, виши научни сарадник, рођен је 1975. у Нишу.

Дипломирао је на Филозофском факултету у Нишу 2004. Докторску дисертацију под називом „Војска у Нишу 1918-1941“ одбранио је 2012. на Филозофском Факултету у Београду.

Институт за Српску културу Приштина од 2013.

Пројекти

Домаћи

Духовна и материјална култура Косова и Метохије

Говори енглески и немачки језик.

Монографије:

Војска у Нишу 1918-1941, Лепосавић, 2014.

Чланци:

– Улога војске у васпитању омладине – сарадња са спортским савезима у Нишу 1918-1941, Војноисторијски гласник, 1/2011, стр. 180-193.

– Niška oblast i moravsko-vardarski pravac u strategijskim zamislima i ratnim planovima jugoslovenskog vojnog vrha 1918-1941, Историја 20. Века, 1/2012, стр. 43-62

– Улога војске у модернизацији града (нишки гарнизон 1918-1941), Војноисторијски гласник, 1/2012, 71-88.

-Здравствено стање регрута на територији Косовске дивизијске области 1920-1934, са научног скупа Културно наслеђе Косова и Метохије. Историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности, I, Београд, 2013, стр. 503-523. 

-Стратегијска процена албанске границе са ратним плановима Војске Краљевине СХС против Албаније у време потписивања тиранских пактова 1926-1927, Баштина, 35 (2013), 171-186.

-Косовска дивизија у Априлском рату 1941, Баштина, 36 (2014), 223-242.

-Јединице војног ваздухопловства у Нишу 1918-1941, зборник радова са научног скупа Сто година српског војног ваздухопловства, I, Београд, 2014, 67-82.

– Ратни планови војске Краљевине СХС/Југославије према Албанији 1928-1938, Баштина, 41 (2016), стр. 145-155.

– Хигијенске прилике у гарнизонима и здравствено стање војника у војсци Краљевине СХС/Југославије 1920-1934, Војно-историјски гласник, 2/2016, стр. 66-87.

– Зетска дивизија у Априлском рату 1941, Баштина, 42 (2017), стр. 139-152

– Ратни планови војске краљевине СХС/Југославије 1922-1938, Војно-историјски гласник, 1/2017, стр. 46-70.

– Вардарска дивизија у Априлском рату 1941, Хронотоп Косова и Метохије у науци и уметности (међународни тематски зборник), 2018, стр. 389-400.

– Дејства јединица НОВЈ и Црвене армије у пресецању јужноморавског правца и њихов утицај на Нишку операцију октобра 1944, Српско-руски односи у прошлости и садашњости, књ. 1, 2018, стр. 173-183.

– Analfabetski kursevi u vojsci Kraljevine SHS/Jugoslavije 1918-1941, Istorija 20. veka, 1/2019, стр. 37-52.

– Coperation Unit of People’s Liberation Army of Yugoslavia and  the 3rd Ukrainian Front of the Red Army in Niš Operation october 1944, ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

И СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ: ПРАВДА И ЛОЖЬ В ПОЛИТИКЕ И ИСКУССТВЕ, XXXVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ XАРАКСКИЙ ФОРУМ, 2019, 51-60

– The Role of the Army in the Development of Shooting Sports in the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes/Yugoslavia, Tokovi istorije, 3 (2019), str. 37-51

– Венчања официра нишког гарнизона према матичним књигама 1918-1941, Цеквене студије, 17 (2020), стр. 175-183.

– Inžinjerijske jedinice u Vojsci Kraljevine SHS/Jugoslavije 1918-1941, Istorija 20. veka, 2/2021, str. 279-294.

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

  1. Велојић Далибор, ,,Први српски пешадијски пук у операцији за ослобођење Ниша 1918. године”, Пешчаник, 4, 2006, стр. 65-74.
  2. Велојић Далибор, ,,Улога војске у васпитању омладине – сарадња са спортским савезима у Нишу 1918-1941″, Војноисторијски гласник, 1, 2011, стр. 180-193.
  3. Велојић Далибор, ,,Нишка област и моравско – вардарски правац у стратегијским замислима и ратним плановима југословенског војног врха 1918-1941″, Историја 20. Века, 1/2012, стр. 43-62.
  4. Велојић Далибор, ,,Улога војске у модернизацији града (нишки гарнизон 1918-1941)”, Војноисторијски гласник, 1, 2012, стр. 71-88.
  5. Велојић Далибор, ,,Здравствено стање регрута на територији Косовске дивизијске области 1920-1934″, са научног скупа Културно наслеђе Косова и Метохије. Историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности , I, Београд, 2013, стр. 503-523.
  6. Велојић Далибор, ,,Стратегијска процена албанске границе са ратним плановима Војске Краљевине СХС против Албаније у време потписивања тиранских пактова 1926-1927″, Баштина, св. 35, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2013, стр. 171-186.
  7. Велојић Далибор, ,,Косовска дивизија у Априлском рату 1941″, Баштина, св. 36, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2014, стр. 223-242.
  8. Велојић Далибор, ,,Јединице војног ваздухопловства у Нишу 1918-1941″, Зборник радова са научног скупа Сто година српског војног ваздухопловства, I, Београд, 2014, стр. 67-82.

Монографије:

  1. Велојић Далибор, Војска у Нишу 1918-1941, Лепосавић, 2014.