Back

Милена Шљивић

СТРУЧНИ САРАДНИК

докторанд

Биографија
Библиографија

Milena Šljivić, stručni saradnik,rođena 1984. godine u Beogradu.

Obrazovanje

Diplomirala, 2008.godine na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, odsek etnomuzikologija.

Master, 2008. godine na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, odsek etnomuzikologija

Upisala doktorske studije na Filozofkom fakultetu u Beogradu, odsek etnologija i antropologija.

Radno iskustvo

Zaposlena na Institutu za srpsku kulturu od 2010. godine, trenutno zvanje stručni saradnik.

Jezici: Govori engleski jezik

Bibliografija:

Milena Adamović, Materijalna kultura izbeglica sa Kosova i Metohije, Tematski zbornik ’’Duhovne i materijalne specifičnosti kulture Kosova i Metohije kroz istoriju’’, Institut za srpsku kulturu – Priština/ Leposavić, 498, rr. 287 – 295, 987-86-89025-03-3, 930 . 85 (497 . 115) (082) 821 . 163 . 41 . 09 (082) 94 (497 . 115) ( 082) , 2012.

Milena Adamović, Svadbeni običaji u Prizrenu i okolini, Tematski zbornik od vodećeg nacionalnog značaja ’’ Tradicija, promene, istorijsko nasleđe, pitanja državnosti i nacionalnog identiteta na Kosovu i Metohiji’’ , Institut za srpsku kulturu – Priština/ Leposavić , rr. 379 – 395. , 978-86-89025-13-2 , 94(497.115)(082) 930.85(497.115)(082) 323.1(=163.41)(497.115)(082) 821.163.41.09(497.115)(082) , 2014.

Назив
Милена Адамовић, Однос Српске православне цркве према Косову и Метохији, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 33, pp. 233 - 239, 0353-9008, 398.332.4(=163.41)(497.11)\"200/...\", 2012.
Милена Адамовић, Религијски идентитет кроз родни аспект (на примеру избеглица са Косова и Метохије), , Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 34, pp. 271 - 284, 0353-9008, 316.74:2(497.115) 305, 2013.
Милена Адамовић, Слављење празника код избеглица са Косова и Медтохије , Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 361, св. 32, pp. 289 - 295, 0353-9008, 271.222(497.11)-662:323.1(497.115)“1982/...“ , 2012.
Милена Адамовић, Материјална култура избеглица са Косова и Метохије, Тематски зборник „Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју“, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 498, pp. 287 - 295, 987-86-89025-03-3, 930 . 85 (497 . 115) (082) 821 . 163 . 41 . 09 (082) 94 (497 . 115) ( 082) , 2012.
Милена Адамовић, Расељена лица са Косова и Метохије као предмет истраживања, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 38, pp. 175 - 182, 0353-9008, 316.662-054.73(497.115)"1999" 314.151.3-054.73(497.115)"1999/...", 2015.
Милена Адамовић, Одевање расељених лица са Косова и Метохије у цркви, Baština, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 36, pp. 315 - 324, 0353-9008 , 391.1/.2(=163.41)(497.115)271.2:39(=163.41)(497.115), 2014.
Милена Адамовић, Свадбени обичаји у Призрену и околини, Тематски зборник од водећег националног значаја "Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији", Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, pp. 379 - 395. , 978-86-89025-13-2 , 94(497.115)(082) 930.85(497.115)(082) 323.1(=163.41)(497.115)(082) 821.163.41.09(497.115)(082) , 2014.
Милена Адамовић, Везаност избеглица са Косова и Метохије за религију и цркву, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 344, св. 30, pp. 221 - 229, 0353-9008, 316.644-054.73(497.115)“1999/...“ 341.151.3-054.73(497.115)“1999/...“ , 2011.
Милена Адамовић, Радне каријере по причању избеглица са Косова и Метохије, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 421, св. 31, pp. 323 - 331, 0353-9008, 314.151.3-054.73(497.115)“1999“; 316.42:39(497.115)“1999“(093.3) , 2011.
Милена Адамовић, Oдевање избеглица са Косова и Метохије као индикатор припадности панк и хип хоп супкултури, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 40, pp. 115 - 129 , 0353-9008, 391.1/.2(497.115) 316.723(497.115), 2016.