Back

Марина Мијатовић

ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК
Биографија
Библиографија

Марина Мијатовић. Рођена у Тузли, 26. октобра 1989. године. Основну школу и гимназију завршила у Зворнику (БиХ). Живи у Београду.

Дипломирала на Правном факултету за привреду и правосуђе у Новом Саду и стекла звање дипломирани правник.

Мастер тезу, под називом „Теоријско-методолошке основе изучавања безбедности, рата и агресије“ одбранила 2016. године на Факултету за међународну политику и безбедност у Београду, под менторством проф. др Миодрага Гордића и тиме стекла звање мастер политиколог.

Докторску дисертацију „Држава као активна и пасивна странка у парничном, ванпарничном и извршном поступку у Републици Србији и Босни и Херцеговини“ одбранила 2022. године на Правном факултету Мегатренд универзитета у Београду, под менторством проф. др Весне Балтезаревић и стекла звање доктор наука – правне науке.

На Институту за српску културу Приштина – Лепосавић запослена од септембра 2017. године.

Марина Д. Мијатовић, Недељко Д. Станковић, Агресија на Савезну Републику Југославију током 1999. године и злоупотреба моћи међународне заједнице, Баштина, Институт за српску културу, 344, 42, pp. 255 - 266, 0353-9008, 341.311(497.1)"1999" 327.5(497.1)"1999" 355.4(497.1)"1999", Агресија на Савезну Републику Југославију током 1999. године и злоупотреба моћи међународне заједнице, М51, 2017.
Марина Д. Мијатовић, Недељко Д. Станковић, Модели поделе Косова и Метохије крајем двадесетог века, Хронотоп Косова и Метохије у науци и уметности: (Међународни тематски зборник), 596, pp. 163 - 170, 342.24/.25(497.115) 327.7/.8(497.115)"199/1999/...", 978-86-89025-35-4, М14, 2018.
Марина Д. Мијатовић, Звездана М. Елезовић, Филип М. Обрадовић, Споменик Григорију Степановичу Шчербини - симбол јединства Србије и Русије по питању статуса Косова и Метохије, Српско - руски односи у прошлости и садашњости : (Међународни тематски зборник), 2, pp. 223 - 230, 725.94(497.115) 316.7(497.11)"19", 978-86-89025-40-8, М44, 2018.
Марина Д. Мијатовић, Дражена Б. Пејановић, Схватање корупције у научној теорији, међународним документима ОУН, ЕУ и пракси у БиХ, Баштина, Институт за српску културу, 454, 46, pp. 217 - 227, 0353-9008, 343.224-053.6(497.11), Схватање корупције у научној теорији, међународним документима ОУН, ЕУ и пракси у БиХ, М51, 2018.
Марина Д. Мијатовић, Дражена Б. Пејановић, Злоупотреба службеног положаја у Србији и Босни и Херцеговини, Баштина, Институт за српску културу, 504, 45, pp. 179 - 187, 0353-9008, 343.353(497.11+497.6), Злоупотреба службеног положаја у Србији и Босни и Херцеговини, М51, 2018.
Марина Д. Мијатовић, Предраг М. Гордић, Милан М. Мацура, "The criminal act of the betrayal contained in Emperor Aleksey Mihailovich Code since 1649", Политическое пространство и социальное время: система координат в меняющемся мире, 370, XXXV, pp. 192 - 199, 978-5-907162-61-7, Јалта, М31, 2019.
Марина Д. Мијатовић, Биљана Р. Савић, Јелена Д. Савић, "Relations of Russian Federation, the USA and the European Union regarding the solution of the status of Kosovo and Metohija from 1999 to 2019“, Правда и ложb в политике и искусстве, Правда и ложb в политике и искусстве, 334, XXXVI, pp. 164 - 168, 978-5-907162-54-9, Јалта, М31, 2019.
Марина Д. Мијатовић, проф. др Драган Танчић, Петар Танчић, "Social and scientific meaning of cooperation establishment between Eurasian Union and Republic of Serbia at the end of second and beginning of third decade of 21st century", СБОРНИК СТАТЕЙ КАФЕДРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, МЕДИАЛОГИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ИСТОРИИ, 211, 8, pp. 113 - 116, 978-5-7310-5015-9, Санкт Петербург, М31, 2019.
Марина Д. Мијатовић, Јован Гордић, Петар Д. Танчић, Анализа садржаја пресуде Окружног суда у Београду број К. 381/2000 од 21. 09. 2000. године против Вилијема Клинтона, Медлин Олбрајт, Ентони Блера и других, због агресије на СРЈ током 1999. године, Зборник апстраката: Међународни научни скуп „Да се вечно памти“, НАТО агресија на СРЈ (Републику Србију), 152, I, pp. 69 - 72, 978-86-81088-37-1, Београд, М34, 2020.