Back

Марина Мијатовић

НАУЧНИ САРАДНИК
Биографија
Библиографија

Марина Мијатовић, рођена је 1989. у Тузли. Основну школу и гимназију завршила је у Зворнику (БиХ).

Основне академске студије завршава у Новом Саду и стиче звање дипломирани правник.

Мастер академске студије завршава у Београду и стиче звање мастер политиколог. У истом граду наставља школовање на докторским академским студијама. Докторирала је 2022. године и стекла звање доктора правних наука.

Завршила је обуку за медијатора – посредника.

Учествовала је на бројним конференцијама и научним скуповима и исказује највише интересовања за породичне и наследне односе.

Каријеру је започела у националној авио-компанији Air Serbia a на Институту за српску културу Приштина – Лепосавић запослена је од септембра 2017. године.

Течно говори енглески језик а служи се шпанским језиком.

 

Референце: еНаука https://enauka.gov.rs/cris/rp/rp06449/dspaceitems.html

Одабране референце:

1. Марина Мијатовић, Јован Симијановић Статус жена на Косову и Метохији: историјски и правни оквир Тематски зборник Косово и Метохија кроз чињенице, тумачења и симболе, књига 3 – Политикологија, социологија, право и педагогија, књига 3, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, ISBN 978-86-89025-93-4, 2023.

2. Мarina Mijatović Pravo na rad: posledice virusa Covid-19 u Republici Srbiji The Power of Knowledge, Vol 60. No. 1. ISSN 1857-923X Institute of Knowledge Management, 2023.

3. Marina Mijatović, Borivoje Baltezarević Жене наследници – културолошки и правни аспекти ; Women heirs - cultural and legal aspects Knowledge : International Journal Scientific and applicative papers. - ISSN 1857-923X 55(1), 2022.

4. Marina Mijatović Сила и мощь – международно-правовые аспекты Политическое пространство и социальное время: : глобальные вызовы и цивилизационные ответы : в двух томах. T. 2 (Международный Харакский форум (37 ; 2020 ; Ялта))

5. Marina Mijatović, Dražena Pejanović Zloupotreba službenog položaja u Srbiji i Bosni i Hercegovini Baština, vol. 504 br. 45 str. 179-187, Institut za srpsku kulturu Priština - Leposavić ISSN 0353-9008 2018.