Back
Др Драгана Јањић

Др Драгана Јањић

НАУЧНИ САВЕТНИК
Биографија
Библиографија

Др Драгана Јањић, научни саветник

Рођена: 1963, Врање

dragana.janjicka@gmail.com

Звање: Доктор наука.

Основни подаци:

Филозофски факултет (археологија), Универзитета у Београду 1991. Звање магистра источно-црквених наука 1996. године – Понтификални Оријентални институт у Риму.

Звање доктор источно-црквених наука – Понтификални Оријентални институт у Риму – 2002. године. Тема: La vita di San Pitero di Koriša, un anacoreta serbo del XIII secolo (Житије Светог Петара Коришког, српског испосника из XIII века) – ментор Герхард Подскалски. Нострификован – 21. мај. 2003.

У периоду од 2004-2008 – обављала је дужности асистента на Православном Богословском факултету СПЦ, на катедри за Општу историју цркве – (Историја Хришћанске цркве и Историја Помесних цркава). Од 1. јуна 2008. године налази се на пројекту Института за Српску културу у Лепосавићу. На месту руководиоца Пројекта, бр. 148020Д,  Духовне појаве и стваралаштво српског народа на Косову и Метохији од XV до XX века, налази се у последњој години пројектног циклуса 2009/2010. године. да би у следећем пројектном циклусу у периоду од 2011-2015/2019. године, руководила Пројектом на матичном Институту, бр. 178028  Материјална и духовна култура Косова и Метохије.

Члан је уређивачкоог одбора часописа Баштине и члан организационих одбора научних скупова у земљи и иностранству. Учесник научних скупова (националних и мађународних). Аутор девет научних монографија (на италијанском је 2012. године публикована докторска дисертација) и великог броја научних радова из области црквене средњовековне историје, од којих су неки објављени у релевантним часописима ван земље. Уредник неколико монографија. Члан је Међународног центра за православне студије у Нишу.

У периоду од 1. октобра 2009. године до 1. фебруара 2010. године ангажована је у настави и извођењу вежби из предмета Општа историја цркве са националном при Високој школи Српске православне цркве за уметност и консервацију у Београду. Године 2010. именована је од стране Скупштине града Београда за члана Надзорног одбора Завода за заштиту споменика културе града Београда. На основу Решења Владе о именовања председника и чланова Управног одбора на матичном Институту, именована за члана УО 2010. године.

У звању научни саветник је од 26.01.2021. године.

Говорим и пишем италијански, служим се француским, енглеским и руским.

Драгана Јањић, „Проблем несторијанизма и Асирска црква”, Православна теологија и култура”, (Зборник са научног скупа одржаног 25. и 26. децембра 2008. у Нишу), Универзитет у Нишу и Центар за црквене студије, Ниш, 2009, УДК 27-875.55. ISBN 978-86-84105-28-0. COBISS.SR-ID 172298508, стр. 187-197.
Драгана Јањић, „Хришћани апостола Томе (Малабарска црква или Сиријска индијска црква)”, Црквене студије, 5, Ниш, 2008, УДК 27.252.2. ISSN 1820-2446. COBISS.SR-ID 115723532, стр. 275-279.
Драгана Јањић, „Подаци за историју Хвостанске епархије”, Баштина, 26, Приштина-Лепосавић, 2009, УДК 271.222(497.11)-773-9(497.115). ISSN 0353-9008. COBISS.SR-ID 3404300, стр. 183-194.
Драгана Јањић, „Бањска епископија и разлози њеног оснивања”, Баштина, 27, 2009, Приштина-Лепосавић, УДК 271.222(497.11)-773 ”12/13”. 322(497.11) ”12/13”. ISSN 0353-9008. COBISS.SR-ID 3404300, стр. 103-114.
Драгана Јањић, „Положај светих места у Јерусалиму”, Културно наслеђе Косова и Метохије – научно виђење исходишта, развоја, значаја и чувања, Научни скуп, Институ за Српску културу, Лепосавић, 15. децембар 2009, Лепосавић, 2010, УДК 94 (569.441) 2-522 (569.441). ISBN 978-86-82797-88-3. COBISS.SR-ID 173079308, стр. 59-69.
Драгана Јањић, „О неким питањима Етиопске цркве”, Црквене студије, бр. 7, Ниш, 2010, УДК 271.723, ISSN 1820-2446, COBISS.SR-ID 115723532, стр. 297-305.
Драгана Јањић, „Iustiniana Secunda – Липљанска епископија”, Црквене студије, 8, Ниш, 2011, УДК 271.22(497.115), ISSN 1820-2446, COBISS.SR-ID 115723532, стр. 229-241.
Драгана Јањић, „Белешке о Дабарској епископији”, ISSN 0353-9008, Баштина, 31, УДК 271.222(497.11)-72”10/11”; 94(497.11)”10/11”; ISSN 0353 – 9008, COBISS.SR-ID – 3404300, Приштина/Лепосавић, 2011, стр. 133-148.
Драгана Јањић, „Писмо Вуканово папи Иноћентију III”, Баштина 32, УДК 94(497.11)”11/12”; 94(497.6)”11/12”; ISSN 0353-9008; COBISS.SR-ID – 3404300, Приштина/Лепосавић, 2012, стр. 115-127.
Драгана Јањић, „Други Ватикански концил и осврт католичких теолога на циљеве и задатке остварене на почетку 21. века”, Баштина 33, УДК 272-732.4-675 “1962/1965”, ISSN 0353-9008, COBISS.SR-ID – 3404300, Приштина-Лепосавић, 2012, стр. 123-130.
Драгана Јањић, „Канонско-црквени аспект оснивања Бањске епископије”, Анали Правног факултета у Београду, година LX, бр. 2, УДК 271.222(497.11)-773-74”12/13”; 322(497.11)”12/13”, UDC 34/35 ISSN 0003-2565, COBISS.SR 6016514, Београд, 2012, стр. 350-362.
Драгана Јањић, „Религијски дијалог који се је догодио између Ал-Махдија, Владара правоверних и Католикоса Тимотеја I”, Црквене студије, 9, УДК 27-31:28, ISSN 1820-2446, COBISS. SR-ID 115723532, Ниш, 2012, стр. 257-269.
Драгана Јањић, „Vita Constantini и Персија”, Цар Константин и хришћанство/Saint Emperor Constantine and Christianity. Међународни научни скуп поводом 1700. годишњице Миланског едикта 31.мај – 2. јун 2013, Ниш, 2013, УДК 27(55)-9 “02”, ISBN 978-86-84105-38-9; COBISS.RS-ID 198150668, стр. 231-236.
Драгана Јањић, „Призренска епископија (историјско-канонски аспекти), Баштина 34, Приштина/Лепосавић, 2013, УДК 271.222(497.115)-773-9”, ISSN 0353-9008, COBISS.SR-ID-3403400, стр. 157-170.
Драгана Јањић, „Прошлост и узроци пропадања манастира-испоснице Св. Петра Коришког”, Културно наслеђе Косова и Метохије (Историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности), Београд, 7-8. октобар 2013. године, Научни скуп, Зборник, 1, УДК 271.222(497.11)-523.6-9(497.115)*14/19* 726.71(497.115)*14/19, Косовска Митровица-Београд, 2013, Тематски зборник од водећег националног значаја, ISBN 978-86-6349-014-7 (ФФУП), COBISS.SR-ID 202114060, стр. 385-397.
Драгана Јањић, „Белешке о неким питањима владавине светог Стефана Немање”, Научни скуп „Часни крст великог жупана Стефана Немање – 1113-2013”, Поводом 900 година од рођења Стефана Немање, одржан 15. новембра 2013. године у Рачи, Митолошки зборник, 31, Центар за митолошке студије Србије, Рача, 2013, УДК: 94(497.11-89)“11”, ISBN 978-86-83829-51-4; COBISS.SR-ID 202459916, стр. 233-246.
Драгана Јањић, „Косовски проблем и положај хришћанских заједница на Блиском и Средњем Истоку”, Баштина 35, Приштина/Лепосавић, 2013, УДК 323(497.115) 27(5-15) 27(5-11), ISSN 0353-9008; COBISS.SR-ID 203739404; стр. 117-133.
Драгана Јањић, „Почеци оснивања западно-сиријске (јаковитске) цркве”, Богословље, 2, 2013, Београд, УДК: 27-1:271.222(497.11), ISSN 0006-5714, COBISS.SR-ID 5887490, УДК: 27-9:271.742, стр. 320-335.
Драгана Јањић, „Рашка епископска катедра до прве половине XIV века”, скуп, Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и инационалног идентитета на Косову и Метохији, Тематски зборник од водећег националног значаја, Национални научни скуп са међународним учешћем, Лепосавић 24. децембар 2013. године, ISBN 978-86-89025-13-2, COBISS.SR-ID 206697484, стр. 185-199.
Драгана Јањић, „Нека питања о положају Браничевске епископије”, Митолошки зборник 32, Научни скуп Пек и Звижд, одржан у Кучеву 26. августа 2014. године, Центар за митолошке студије Србије, Рача, 2014, УДК: 271.222(497.11)-9, ISBN 979-86-83829-52-1, COBISS.SR-ID 209047308, стр. 69-88.
Драгана Јањић, „Разлози установљења Звечанске епископије”, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Косовској Митровици, УДК: 271.222(497.11)-773”12/13” 94(497.115)”12/13”, DOI:10.5937/ZRFFP44-6477, XLIV(2)/2014, Косовска Митровица, ISSN0354-3293, eISSN 2217-8082, COBISS.SR-ID 10455311, стр. 147-162.
Драгана Јањић, „Нека питања о проучавању средњовековног школства у Србији”, Баштина, 36, Приштина-Лепосавић, 2104, УДК 371 (497.11)”04/14”; 930.85 (497.11)”04/14”, ISSN 0353-9008; COBISS.SR-ID 203739404; стр. 145-156
Драгана Јањић, „Црквена имовина и ктиторска делатност српских владара до друге половине XIV века”, Црквене студије, 11, Ниш, 2014, УДК 726.54:271.222(497.11), ISSN 1820-2446, COBISS.SR-ID 115723532, стр. 331-342.
Драгана Јањић, Небојша Ђокић, „Никољска црква у Шаторњи у књажевини Србији”, Митолошки зборник 33, Научни скуп Шумадија – историја и мит, одржан у Рачи 15. новембра 2014. године, Центар за митолошке студије Србије, Рача, 2014, УДК: 271.222(497.11)-523-9, ISBN 978-86-86721-04-4, COBISS.SR-ID 209047308, стр. 529-544.
Драгана Јањић, Милосав Ђоковић, „Оснивање и први дани епархије Шумадијске”, Митолошки зборник 33, Научни скуп Шумадија – историја и мит, одржан у Рачи 15. новембра 2014. године, Центар за митолошке студије Србије, Рача, 2014, УДК: 271.222(497.11)-9”1947/1948”, ISBN 978-86-86721-04-4, COBISS.SR-ID 209047308, стр. 653-674. (коауторство са младиm истраживачем)
Драгана Јањић, уредник научне монографије, аутора Срђана Словића, Косово и Метохија – последња етапа распада СФРЈ, Лепосавић, 2014, UDK 327(497)”19”, 323(497.1)”1991/1995”, 323(497.115)”19”, 323(497.11)”19”, ISBN 978-86-89025-17-0; COBISS.SR-ID 211221004, стр. 213.
Драгана Ј. Јањић, Небојша Ђокић, „Црква Св. Николаја у Степањи”, Живопис: Годишњак Високе школе Српске Православне цркве за уметност и консервацију, 8, 2014, УДК 7.021.33375.01, ISSN 1452-8908, COBISS.SR-ID 140181772, стр. 165-183.
Драгана Јањић, „Епископ и град у светлу црквено-канонских правила Помесних и Васељенских сабора”, Историјски часопис, LXIV, 2015, УДК 271/279-726.2-74, UDC 93/94, YU ISSN 0350-0802, COBISS.SR-ID 3687170, Београд, стр. 33-42.
Драгана Јањић, Марија Савић, „Континуитет базилика на Косову и Метохији”, Баштина, 38, 2015, УДК 904: 726.54(497.115)”03/11”, ISSN 0353-9008, COBISS.SR-ID 34043000, Приштина-Лепосавић, стр. 21-41.
Драгана Јањић, Небојша Ђокић, Историја нове цркве св. Ђорђа у Призрену до ослобођења од Турака, Ж. Миленовић и С. Башчаревић (ур.) (2015). Зборник радова Настава и наука у времену и простору, са научног скупа са међународним учешћем одржаног у Лепосавићу, 06.-07.03.2015. Унивезитет у Приштини – Косовска Митровица Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић, УДК 378, ISBN 978-86-84143-46-6, COBISS.SR–ID 140941068, стр. 975-998.
Драгана Јањић, Небојша Ђокић, „Прилог познавању мање познатих манастира у Лесковачком и врањском крају до Првог светског рата”, Лесковачки зборник, LV, Лесковац 2015, УДК 271.222(497.11)523.4/6“1878“726.5 (497.11)“1878“ ISSN 0459-1070, COBISS SR-ID 214808844, стр. 85-112.
Драгана Ј. Јањић, „Халкидонски ὅρος и јерменски епископи”, Црквене студије, 12, 2015, УДК 27-732.3-675”04/05”271.72-9, ISSN 1820-2446, COBISS.SR-ID 115723532, Ниш, стр. 240-249.
Драгана Јањић, Небојша Ђокић, „Рафаило I једини србин васељенски патријарх”, Баштин, 39, 2015, УДК 271.2-726.1(560)-732.2:929 271.2-726.1(560)-9, ISSN 0353-9008, COBISS.SR-ID 34043000, Приштина-Лепосавић, стр. 87-109.
Драгана Јањић, Небојша Ђокић, „Повеља манастира Дренче”, Косово и Метохија у контексту Балканских ратова и држава, Тематски зборник од водећег националног значаја, Национални скуп са међународним учешћем, Лепосавић 30. новембар 2015, књига 2, Историја, УДК 271.222(497.11)-523, 091=163.41”13”, 94(497.11)”13”, COBISS-SR-ID 222519308, Приштина-Лепосавић, 2016, 9-32.
Драгана Јањић, „Служба Светог Крста и служба Светог Духа у ћириличном дубровачком молитвенику из 1512. године”, Српски молитвеник. Споменица Милану Решетару (1512-1942-2012), САНУ, Београд, 2016, ISBN 978-86-7025-717-7, COBISS-SR-ID 228609036, стр. 139-144.
Драгана Јањић, Јован Симијановић, „Митрополит Викентије Крџић”, Велики рат 1914-1918; Узроци, последице, тумачења, Међународни тематски зборник посвећен академику Драгољубу Живојиновићу (1934-2016), I, (пр. А. Растовић), Ниш, 2016, УДК 94(497.11) ”1905/1919”; 2-726.1:929 Крџић В. 930-85(497.11)”1914/1919”;272.22(497.11)”1914/1919”;341.322.5(497.2)”1914/1918”(497.11), ISBN 978-86-7379-406-8, стр. 665-685.
Драгана Јањић, „Посредничка улога Цркве за време владавине краља Милутина”, Дипломатија и култура Србије: стање и перспектива, Зборник радова са научног скупа, Институту за међународну политику и привреду, Београд, 2016, CIP 341.7:008(82), 930.85(497.11)(082), ISBN 978-86-7067-220-8, COBISS.SR-ID 221439756, стр. 208-223.
Драгана Ј. Јањић, „Теодосијев кодекс и црквени азил”, Црквене студије, 14, Ниш, 2017, УДК 341.43:27, ISSN 1820-2446, COBISS.SR-ID 115723532, стр. 223-232.
Драгана Ј. Јањић, „Јелакце – историја и предање”, Београдски историјски гласник, 8, 2017, Београд, Одељење за историју Филозофски факултет Универзитет у Београду, УДК: 911.3:94(47.11)”04/14”, ID БРОЈ: 249362444, ISSN 2217-4338, стр. 41-50.
Драгана Ј. Јањић, „Римска црква и добијање краљевске круне 1217. године (канонски аспекти римских сабора)”, Српска краљевства у средњем веку, Зборник радова са међународног научног скупа одржаног од 15. до 17. септембра 2017. године у Краљеву, у част обележавања 800 година од крунисања Стефана Немањића (Првовенчаног), УДК 322:272-732.1”11/12, 322:272(497.11)”12”, 94(497.11)”12”, Београд: Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета Универзитета, Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за историју, Ниш: Центар за византијске-словенске студије, Краљево: Град Краљево, ISBN 978-86-6427-093-9, Краљево, 2017, стр. 127-145.
Драгана Ј. Јањић, „Свете мошти и канони помесних и Васељенских сабора”, Византијско-словенска чтенија I, Научна конференција у Нишу, 25. новембра, 2017. године на Универзитету у Нишу, (ур. Драгиша Бојовић), УДК 271.2-36, 271.2-526.7, ISBN 978-86-7181-105-7, Центар за византијско словенске студије Универзитета у Нишу, Међународни центар за православне студије, Ниш, Центар за црквене студије, Ниш, 2018, стр. 87-96.
Драгана Ј. Јањић, „Галич-средњовековно утврђење”, УДК 94:725.182(497.11)”11”, COBISS.SR-ID 275281932, Војно-историјски гласник, 2/2018, Београд, ISSN 0042-8442, COBISS.SR-ID 11409154, стр. 9-24.
Драгана Ј. Јањић, „Коптска црква и христолошке расправе”, Градац, Часопис за књижевносст и језик, бр. 206-207, година 45, Чачак, ISSN 0351-0379, 2018, 6-24. (део из монографије Дохалкидонске цркве)
Драгана Ј. Јањић, „О првим епископски седиштима”, Црквене студије 16/2, 2019, Центар за црквене студије Ниш, УДК 271.222.(497.11)”11”, ISSN 182-2446, COBISS.SR-ID 115723532, 45-56.
Драгана Ј. Јањић, „Монашки покрет у канонима Васељенских сабора”, Православно монаштво, Тематски зборник посвећен архимандрити Дионисију (Пантелићу), духовнику манастира Светог Стефана у Липовцу, поводом седам деценија његове монашке службе, Центар за црквене студије, Ниш, 2019, CIP 271.2-788(082), ISBN 978-86-84105-46-4, COBISS.SR-ID 274014476, 35-45.
Dragana Ј. Janjić, „Le Mont Athos – asile des archevêques serbes (du XIII jusqu’à la seconde moitié du XIV siècle)”, ISSN 0039-3258, 2019, Studia monastica, vol. 64, Fsac. 2, Abadia de Montserrat, Barselona, 367-376.
Драгана Ј. Јањић, „Појам митрополије – у канонима Васељенских и помесних сабора”, УДК 271.222-772-9, Византијско-словенска чтенија II, Зборник радова са Међународне конференције одржане 24. новембра 2018. године на Универзитету у Нишу, (ур. Драгиша Бојовић, Кристина Митић), Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу, Међународни центар за православне студије, Ниш, Центар за црквене студије Ниш, 2019, ISBN 978-86-7181-108-8; COBISS.SR-ID 279648268, стр. 171-178.
Драгана Ј. Јањић, Иван Бецић, „Натпис из Студенице”, Натписи и записи = inscriptions & scriptures 5 (2019), Београд 2019, Центар за историјску географију и историјску демографију, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Народна библиотека Крушевац, Народни музеј Врање, ISSN 2406-2766, COBISS SR.ID 281467148, 41-46.
Драгана Ј. Јањић, „Монаси и лична својина”, УДК 271.222-747:347.2, Црквене студије 17, 2020, Ниш, ISSN 182-2446, COBISS.SR-ID 115723532, 129-136.
Драгана Ј. Јањић, „Свештенство и световна служба”, УДК 271.222(497.11)-726.3:929 94, Византијско-словенска чтенија III, Зборник радова са Међународне научне конференције одржане 23. новембра 2019. године на Универзитету у Нишу, (ур. Драгиша Бојовић, Кристина Митић), Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу, Међународни центар за православне студије, Ниш, Центар за црквене студије, Ниш, 2020, ISBN 978-86-80136-21-9; COBISS.SR-ID 279648268, стр. 213-222.
Dragana Ј. Janjić, „Sinai – liturgical determinants in Sinai architecture”, Internаtional Conference „St. Sophia – “Wisdom has built her House” (Proverbs 9, 1)”, 11-13 October 2019, Ohrid – Struga, Faculty of ortodox theology St. Climent of Ohrid in Skopje, 271.2-788(497.11), 726:271.2-523.4/.6(497.11), ISBN 978-9989-743-29-0, COBISS.MK-ID 51215365, str. 313-330.
Драгана Ј. Јањић, Горан М. Јањићијевић, „Свети Никодим Тисмански – тълкователъ у Цариградском „посланству” кнеза Лазара”, УДК 271. – 36:929 Никодим Тисмански, свети, 271.222(497.11)-9”13”, Култура 166, 2020, Београд, DOI 10.5937/kultura2066411J, ISSN 0023-5164, УДК 316.7, стр. 411-432.
Драгана Ј. Јањић, Горан М. Јањићијевић, „Свети Никодим Тисмински у историјском и духовном памћењу”, 800 година аутокефалности Српске православне Цркве у Епархији тимочкој, Зборник радова, ISBN 978-86-913903-8-9, COBISS.SR-ID 33651721, Зајечар, 2020, 79-102.
Драгана Ј. Јањић, уредник научне монографије, аутора Мирослава М. Поповића, Стефан Драгутин – верска политика и култ.
Драгана Ј. Јањић, Милосав З. Ђоковић, „Натписи са цркве Светог Богојављења из села Врдила код Краљева”, Натписи и записи, бр. 6, 2020, 930.2:003.071(497.11)”17/18″, 904:726.54(497.11)”17/18″, ISSN 2406-2766, COBISS.SR-ID27099401, Београд, 51-56.
Драгана Ј. Јањић, „Жупа Пчиња”, Преподобни Прохор Пчињски – 950 година у српском народу, Зборник радова са међународног научнод скупа одржаног од 11. до 13. јуна 2020. године у манастиру Преподобног Прохора Пчињског, предато за штампу
Драгана Јањић, Горан Јанићијевић, „Синаити – монашке заједнице у средњевековној Србији”, Црквене студије, предатато за штампу
Dragana J. Janjić, „Le statut juridictionnel des paroisses catholiques au Kosove-et-Metochie au Moyen Age”, Revue d’Histoire Ecclésiastique, 1-2-02/2021, DOI : 10.1484/J.RHE.5.XXXXXX, Louvaine, Beligique, 33-60.
Монографије:
Драгана Јањић – Унутрашња организација православне Цркве (неколико важних одредница), ISBN 978-86-89025-56-9, COBISS.SR-ID 283766284, стр. 188.
Драгана Јањић, Горан Јањићијевић – Св. Никодим Тисмански (рефлексије монашког богословља у другој половини XIV века), ISBN 978-86-89025-65-1, COBISS.SR-ID 37840393, стр. 146.
Драгана Јањић – Етиопска (Абисинска) Црква, Лепосавић, 2019, Етиопска (Абисинска) Црква, ISBN 978-86-89025-46-0, CIP 271.723-9, COBISS-ID 276804620, стр. 185.
Драгана Јањић – Јерменска црква – идентитет, историја и богословље, издавач – Институт за Српску културу, Лепосавић, 2014, UDK 271.72-9, ISBN 978-86-89025-19-4, CONISS.SR-ID 211306764, стр. 157.
Драгана Јањић – Неке особености Несторијанске цркве, Приштина/Лепосавић, 2013, CIP 271.6-9”04/06”, UDK271.6-9”04/06, ISBN 978-86-89025-12-5, COBISS.SR-ID 203888908; стр. 164.
Драгана Јањић – Дохалкидонске цркве, Институт за Српску културу, Лепосавић, 2012, CIP 271.2-72/.744-9, ISBN 978-86-89025-08-8, COBISS.SR-ID 195834124, стр.156.
Dragana Janjić – Il venerabile Pietro di Koriša. Un eremita nello scenarioo serbo bizantino della regione del Kosovo nel sec. XIII, ISBN 978-88-89359-38-9, editore, Il ramo d’oro, Trieste, 2012, str. 347.
Драгана Јањић – Преподобни Петар Коришки, 2007, Лепосавић-Београд, ISBN 978-86-82797-75-3, УДК 271.2-36:929, COBISS.SR-ID 143839756, стр. 264.
Драган Танчић, Драгана Јањић, Бојан Шево – Милосрдни анђео и жртве тероризма на примеру СРЈ-Косова и Метохије, Институт за Српску културу, Д. Танчић, Београд, 2010, ISBN – 978-86-906949-6-9. UDK 323.28,355.02,323(497.115)”19/20”, 355.1058.65(=163.41)(497.115) COBISS. SR – 176653580; стр. 219.
Реферати:
Драгана Јањић, Комисија за писање реферата у научно звање истраживач-сарадник, Марије Савић, од 27.11.2015. године, усвојено на седници од 11.02.2016. године.
Драгана Јањић, Комисија и писац реферата у научно звање истраживача-сарадника др Гордана Бојковића, на основу захтева од 1.02.2016. године, усвојено на седници од 11.02.2016. године.
Члан комисије на Филозофском факултету (катедра за средњи век), потписник реферата за добијање звања научни сарадник др Гордана Бојковића (15. 12. 2016).
Драгана Јањић, Члан комисије др Ивану Бецићу за реизбор у звање научни сарадник 2016. године.
Драгана Јањић, Члан комисије др Ивану Бецићу за избор у вишег научног сарадника 2018. године.
Члан уређивачког одбора
Члан уређивачког одбора часописа Баштине.
Члан програмског одбора скупа „Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава“ одржаног 28-29. 11. 2015. године у Лепосавићу.
Драгана Јањић, Члан уређивачког одбора зборника, Православно монаштво, Тематски зборник посвећен архимандрити Дионисију (Пантелићу), духовнику манастира Светог Стефана у Липовцу, поводом седам деценија његове моншке службе, Центар за црквене студије, Ниш, 2019.
Драгана Јањић, Члан организациног одбора међународне конференције, Међународни научни скуп у Охриду, 11-13. октобар 2019.
Менторство (интерно)
Драгана Јањић, Интерни ментор истраживачу-приправнику Марији Савић (у прилогу потврда).
Драгана Јањић, Интерни ментор истраживачу сараднику Марији Савић (у прилогу потврда).
Рецензент научне монографије
Мирко Томасовић, рецензент научне монографије Бог је с нама, ISBN 978-86-89025-48-4, Лепосавић 2019.
Горан Јањићијевић, рецензент научне монографије Иконолошки лавирин Felix Romuliana огледи из теорије касноантичке уметности, ISBN 978-86-89025-49-1, Лепосавић, 2019.
Мирослав M. Поповић, Писац рецензије за монографију О светима, Цркви и Христу, ISBN 978-86-6289-065-8, CIP – 272-789-1/-9”11/16”, Београд, 2019.
На међународном сајму књига 2019. године један од учесника у представљању монографије Горана Јањићијевића.
Мирослав М. Поповић, Писац рецензије за монографију Стефан Драгутин – верска политика и култ,
Докторати:
Члан комисије на Филозофском факултету (катедра за средњи век) за одбрану доктората, ментор проф. др Синиша Мишић, докторант Срђан Младеновић, одбрањен 28.09.2016. године.