Back
Др Бојан Шево

Др Бојан Шево

НАУЧНИ САРАДНИК
Биографија
Библиографија

Bojan Ševo , naučni saradnik , rođen 1978. u Beogradu

Obrazovanje

Diplomirao : 2003 godine , Fakultet političkih nauka u Beogradu

Magistrirao : 2007 godine , Fakultet političkih nauka u Beogradu

Doktorirao : 2009 godine , Fakultet političkih nauka u Beogradu

Radno iskustvo

Institut za političke studije , 2008 do 2011 godine , ,, Politički pluralizam u Srbiji “, istraživač saradnik

Institut za srpsku kulturu , od 2012 , na projektu : ,, Društveni i kulturni sukobi i saradnja na Kosovu i Metohiji kroz tradiciju i savremenost ,,

Jezici : engleski

Bibliografija :

Dr.B.Ševo, dr.D. Janjić, dr.D.Tančić ,,Aktuelni problemi bezbednosti i terorizma početkom 21 veka Beograd 2010. Institut za srpsku kulturu Leposavić ; ISBN 978-86-906949-5-2,str.231M12

dr.D.Janjić ,dr.B.Ševo, dr.D.Tančić ,,Miosrdni anđeo i žrtve terorizma na primeru SRJ-Kosova i Metohije Beograd 2010.Institut za srpsku kulturu Leposavić; ISBN 978-86-906949-6-9,str 219 M42

dr.D.Tančić, dr.M.Jakšić,dr.B.Ševo ,,Stradanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji ” Beograd 2012, Institut za srpsku kulturu Priština- Leposavić ISBN 978-86-89149-00-5

dr.D.Tančić, dr.B.Ševo,J.Smijanović, Problemi naučnog definisanja rata, agresije, terorizma i bezbednosti Beograd 2013 ISBN 978-86-89149-043

  1. Ševo , M. Baljak, Međunarodnopravni okvir zaštite dece od nasilja,Baština,ISK,504,45,pp.223-237,0353-9008,341.231.14-0532 343.85:343.62-053.2. 2018 M- 51
  2. Ševo , E. Lazović Jović, Vrste i karakteristike metodoloških istraživanja u politikologiji,Baština,ISK 504,45,pp 151-166,0353-9008,001.891:321.01. 2018 M-51

Okupacija Srbije na primeru vojne baze Bondstil, Hronotop Kosova i Metohije u nauci i umetnosti(međunarodni tematski zbornik) 596.pp 227-236,355.02 327.51(497.11)978-86-89025–35-4 2018 M-14

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА

  1. Шево Бојан, ,,Избори и изборни систем”, Политичка ревија: часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику, год. 20(7), vol. 18, бр. 4 (2008), стр. 1239–1260.
  2. Шево Бојан, ,,Тероризам и културно наслеђе на Косову и Метохији”, Научни скуп ,,Културно наслеђе Косова и Метохије – научно виђење исходишта, развоја, значаја и чувања”, Лепосавић, 2009, стр. 195–208.

 

Монографије:

  1. Танчић Драган, Шево Бојан, Научна схватања тероризма и жртава тероризма са основама концептуализације научног истрживања, Београд, 2007.
  2. Шево Бојан, Јањић Драгана, Танчић Драган, “Милосрдни анђео” и жртве тероризма на примеру СРЈ- Косова и Метохије, Београд, Институт за српску културу-Приштина, 2010.
  3. Шево Бојан, Јањић Драгана, Танчић Драган, Актуелни проблеми безбедности и терорирзма почетком 21. века, Београд, Институт за српску културу-Приштина, 2010.
  4. Танчић Драган, Јакшић Милена, Шево Бојан, Страдања српског народа на Косову и Метохији, Београд, Институт за српску културу-Приштина, 2012.
  5. Танчић Драган, Шево Бојан, Симијановић Јован, Проблеми научног дефинисања рата, агресије, тероризма и безбедности, Београд, 2013.