Back
Др Александар Павловић

Dr Aleksandar Pavlović

SENIOR RESEARCH ASSOCIATEК
Биографија
Библиографија

BIOGRAPHY

Aleksandar Pavlović,  Senior Research Associate, born in 1973 in Belgrade.

Education

Graduated in 2002 from the Department of Ethnology and Anthropology at the Faculty of Philosophy in Belgrade, with the topic Belgrade Auto Club (1922-1941): Social and cultural dimension of existence.

He received his master’s degree in 2009 from the Department of Ethnology and Anthropology at the Faculty of Philosophy in Belgrade, with the topic Written Sources for the Study of Everyday Life of Serbs and Montenegrins Colonized in Kosovo and Metohija in the Period between the Two World Wars.

He received his PhD in 2016 at the Department of Ethnology and Anthropology of the Faculty of Philosophy in Belgrade, with the topic Everyday life of the inhabitants of northern Kosovska Mitrovica.

Work experience

Institute for Serbian Culture Priština – Leposavić, from 2006 until today. He participated in the following projects of the Institute: Spiritual Appearance and Creativity of the Serbian People in Kosovo and Metohija from the 15th to the 20th century (number 148020) and the Material and Spiritual Culture of Kosovo and Metohija (number 178028).

Languages

Speaks English.

(Selected) Bibliography

Aleksandar Pavlović (2010) “Everyday life of Serbs and Montenegrins colonized in Kosovo and Metohija in the period between 1918 and 1941 according to the data in the archives”, in: Kosovo and Metohija in the currents of civilization, International thematic collection, vol. 3, Faculty of Philosophy, University of Prishtina, Kosovska Mitrovica, pp 377-397, ISBN 978-86-80273-52-5.

Aleksandar Pavlović (2011) Everyday life of colonists in Kosovo and Metohija 1918-1941. Institute for Serbian Culture – Priština, Leposavić, p 166, ISBN 978-86-82797-94-4.

Aleksandar Pavlović (2013) “Public Rituals in Northern Kosovska Mitrovica (Christmas Day and Mitrovdan)”, in: Individual, Family, Society in Transition, International Thematic Collection, Faculty of Philosophy, University of Priština, Kosovska Mitrovica, pp 420-445, ISBN 978-86-6349-017-8.

Aleksandar Pavlović (2013) “Celebration of Christmas in northern Kosovska Mitrovica organized by the Serbian Orthodox Church”, in: Cultural heritage of Kosovo and Metohija – Historical heritage of Serbia and challenges of the future, Thematic collection of leading national importance, Office for Kosovo and Metohija of the Government of Serbia and University of Priština, Belgrade – Kosovska Mitrovica, pp 107-134, ISBN 978-86-6349-015-4.

Aleksandar Pavlović (2017) “Elements of the spatial symbolism of Serbs in Kosovska Mitrovica”, Ethnoanthropological problems, year 12, vol. 4 (n. S.), Department of Ethnology and Anthropology, Faculty of Philosophy in Belgrade, Belgrade, pp 1233-1257, ISSN 0353-1589.

Aleksandar Pavlović (2017) “The dance of a peacock and she-peacock on the third day of Easter in Velika Hoča”, Baština, vol. 43, Institute for Serbian Culture – Priština, Leposavić, pp 159-177, ISSN 0353-9008.

Aleksandar Pavlović (2018) “Specificity of the White Fairy as an Element of the Intangible Cultural Heritage of Serbs in Velika Hoča”, in: Chronotop of Kosovo and Metohija in Science and Art, International Thematic Collection, Institute for Serbian Culture – Priština, Leposavić, pp 561-586, ISBN 978-86-89025-35-4.

Aleksandar Pavlović (2018) “The wedding of Kraljević Marko” on the day of the White Carnival in Štrpce “, Baština, vol. 44, Institute for Serbian Culture – Priština, Leposavić, pp 469-497, ISSN 0353-9008.

Aleksandar Pavlović (2018) “Mavanje kumbara” – Lighting carnival fires in Sirinić parish “, Baština, vol. 45, Institute for Serbian Culture – Priština, Leposavić, pp 471-484, ISSN 0353-9008.

Aleksandar Pavlović (2019) “Elements of gender stereotyping in the carnival ritual ‘The wedding of Marko Kraljević’ in Sirinić parish”, in: Стереотипът в славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения София, 26–28 април 2018 г., Том II, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, pp 388-396, ISBN 978-954-07-4893-1.

Aleksandar Pavlović (2021) Everyday life of Serbs in northern Kosovska Mitrovica, Institute for Serbian Culture – Priština, Leposavić, p 356, ISBN 987-86-89025-69-9.

Александар Павловић (2006) Београдски ауто-клуб: Поглед у друштвени и културолошки оквир постојања, Српски генеалошки центар, Београд, 204 стр., ISBN 86-83679-21-7.
Александар Павловић (2006) „Осврт на аграрну реформу и колонизацију Срба и Црногораца на простору Косова и Метохије у периоду између 1912. и 1941. године”, Баштина, св. 21, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 173-193. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2007) „Аграрна реформа и колонизација Срба и Црногораца на Косову и Метохији у периоду између 1918. и 1941. године као предмет интересовања у домаћој науци”, Баштина, св. 22, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 193-216. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2007) „Питање извора у етнолошком проучавању Срба и Црногораца колонизованих на Косову и Метохији у периоду између 1918. и 1941. године”, Баштина, св. 23, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 343-366. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2007) „Змај и вила у народној песми Змај и Јања чобаница”, у: Духовност писане културе Срба у контексту културе балканских Словена, Зборник радова са научног скупа, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 9-24. стр., ISBN 978-86-82797-77-7.
Александар Павловић (2008) „Просторни распоред Срба и Црногораца колонизованих на Косову и Метохији у периоду између 1918. и 1941. године”, Баштина, св. 24, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 231-246. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2008) „Насеља Срба и Црногораца колонизованих на Косову и Метохији у периоду између 1918. и 1941. године”, Баштина, св. 25, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 219-238. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2009) „Употреба кумства на примеру кумовања краљевске породице Карађорђевић”, Баштина, св. 26, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 243-265. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2009) „Миленко С. Филиповић на Косову и Метохији према писању дневног листа Вардар”, Баштина, св. 27, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 189-201. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2009) „Прилог о економско-социјалном положају колониста на Косову и Метохији 1918-1941. године”, Архив, год. Х, бр. 1-2, Архив Југославије, Београд, 91-105. стр., ISSN 1450-9733.
Александар Павловић (2010) „Искључивост националне идеологије као претња очувању културног наслеђа Косова и Метохије”, у: Културно наслеђе Косова и Метохије – научно виђење исходишта, развоја, значаја и чувања, Зборник радова са научног скупа, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 281-300. стр., ISBN 978-86-82797-88-3.
Александар Павловић (2010) „Свакодневни живот Срба и Црногораца колонизованих на Косову и Метохији у периоду између 1918. и 1941. године према подацима у архивској грађи“, у: Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Међународни тематски зборник, књ. 3, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 377-397. стр., ISBN 978-86-80273-52-5.
Александар Павловић (2010) „Прилог проучавању економије колониста на Косову и Метохији 1918-1941“, Архив, год. XI, бр. 1-2, Архив Југославије, Београд, 99-109. стр., ISSN 1450-9733.
Александар Павловић (2010) „Представе о вампиру као упозорење живима“, Баштина, св. 28, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 251-274. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2010) „Бројанице код средњошколаца у улози дефинисања верског и етничког идентитета“, Баштина, св. 29, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 145-166. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2011) Свакодневни живот колониста на Косову и Метохији 1918-1941. године, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 166 стр., ISBN 978-86-82797-94-4.
Александар Павловић (2011) „Структура колонистичких домаћинстава на Косову и Метохији 1918-1941. године према подацима у архивској грађи“, Баштина, св. 30, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 189-219. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2011) „Безбедносни ризик као фактор просторних стратегија становника северног дела Косовске Митровице“, Баштина, св. 31, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 297-321. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2011) „Црква Св. Димитрија у светлу свакодневице становника северне Косовске Митровице“, у: Духовне и материјалне специфичности Косова и Метохије кроз историју, Зборник радова са научног скупа, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 269-286. стр., ISBN 978-86-89025-03-3.
Александар Павловић (2012) „Јавно налагање бадњака у северној Косовској Митровици“, Баштина, св. 32, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 211-231. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2012) „Досељеници са подручја јужно од Ибра према ставовима становника северне Косовске Митровице“, Баштина, св. 33, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 271-287. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2012) „Бројанице међу младима у Београду“, Гласник Етнографског музеја, књ. 76, Београд, 87-104. стр., ISSN 0350-0322.
Александар Павловић (2013) „Литијски опход у северној Косовској Митровици на дан прославе градске славе Митровдана“, Баштина, св. 34, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 251-269. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2013) „Комшијски односи међу Србима у северној Косовској Митровици“, Баштина, св. 35, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 251-266. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2013) „Прослава Божића у северној Косовској Митровици у организацији Српске православне цркве“, у: Културно наслеђе Косова и Метохије – Историјске тековине Србије и изазови будућности, Тематски зборник од водећег националног значаја, Канцеларија за Косово и Метохију Владе Републике Србије и Универзитет у Приштини, Београд – Косовска Митровица, 107-134. стр., ISBN 978-86-6349-015-4.
Александар Павловић (2013) „Јавни ритуали у северној Косовској Митровици (Бадњи дан и Митровдан)“, у: Појединац, породица, друштво у транзицији, Међународни тематски зборник, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 420-445. стр., ISBN 978-86-6349-017-8.
Александар Павловић (2014) „Албанци у сећањима Срба у северној Косовској Митровици у контексту свакодневице пре рата 1999. године“, Баштина, св. 36, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 289-314. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2014) „Неколико саопштења о слављењу крсне славе код Срба у северној Косовској Митровици“, Баштина, св. 37, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 209-220. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2014) „Прилози о страдању колониста на Косову и Метохији током Другог светског рата“, Архив, год. 15, бр. 1/2, Архив Југославије, Београд, 113-129. стр., ISSN 1450-9733.
Александар Павловић (2014) „Значај изградње Цркве св. Димитрија у северној Косовској Митровици из угла локалног српског становништва“, у: Градитељско наслеђе у Србији, Скуп у част др Доброслава (Бојка) Павловића, Завод за проучавање културног развитка, Београд, 97-133. стр., ISBN 978-86-81529-51-5.
Александар Павловић (2014) „Унутаргрупне перцепције међу српским становништвом у северној Косовској Митровици“, у: Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији, Национални научни скуп са међународним учешћем, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 337-354. стр., ISBN 978-86-6349-021-53.
Александар Павловић (2017) „Елементи просторне симболике Срба у Косовској Митровици“, Етноантрополошки проблеми, год. 12, св. 4 (н. с.), Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду, Београд, 1233-1257. стр., ISSN 0353-1589.
Александар Павловић (2017) „Игра пауна и паунице на трећи дан Ускрса у Великој Хочи“, Баштина, св. 43, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 159-177. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2018) „Специфичност Беле виле као елемента нематеријалног културног наслеђа Срба у Великој Хочи“, у: Хронотоп Косова и Метохије у науци и уметности, Међународни тематски зборник, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 561-586. стр., ISBN 978-86-89025-35-4.
Александар Павловић (2018) „‚Женидба Краљевића Марка‘ на дан Белих поклада у Штрпцу“, Баштина, св. 44, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 469-497. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2018) „‚Мавање кумбара‘ – Паљење покладних ватри у Сиринићкој жупи“, Баштина, св. 45, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 471-484. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2019) „Елементи родне стереотипизације у покладном ритуалу ‚Женидба Краљевића Марка‘ у Сиринићкој жупи“, у: Стереотипът в славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения София, 26–28 април 2018 г., Том II, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 388-396. стр., ISBN 978-954-07-4893-1.
Александар Павловић (2019) „Прилози о економским аспектима свакодневице Срба у северној Косовској Митровици“, Баштина, св. 47, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 491-513. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2020) „Свакодневица Срба у северној Косовској Митровици у условима недефинисаног институционалног статуса“, Баштина, св. 51, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 461-480. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2021) „Прилог истраживању представа о Албанцима код Срба у северној Косовској Митровици“, Баштина, св. 53, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 437-459. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2021) Свакодневица Срба у северној Косовској Митровици, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 352 стр., ISBN 987-86-89025-69-9.
Александар Павловић (2021) „Прослава Ђурена у Призренској Гори – прилог истраживању“, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, бр. LI (02), Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 159-189. стр., ISSN 0354-3293.