Back

Boris Bursać PhD

RESEARCH ASSOCIATE
Биографија
Библиографија

Biography of dr Boris Bursać

Education

He obtained the title of a graduate economist in 2013 at the Faculty of Business Economics. Afterward, he pursued master’s academic studies in the field of Terrorism, Organized Crime, and Security at the University of Belgrade, successfully defending his master’s thesis on the topic ‘Terrorist Organizations in 19th Century Russia.’ Following his master’s studies, he enrolled in and completed specialist studies in ‘Terrorism, Organized Crime, and Security’ at the Faculty of Political Sciences in Belgrade, where he defended his specialist paper on the topic of ‘Islamic State.’ At the University of Belgrade, Faculty of Political Sciences, he enrolled in and completed his doctoral studies in the field of ‘International Relations and European Studies.’ With the highest grade, he defended his doctoral dissertation titled ‘Types and Actors of Islamist Extremism in Nigeria in the Early 21st Century,’ under the mentorship of Dragan Simeunović, thereby earning the title of Doctor of Political Sciences.

Work Experience

Member of the City Council, City of Belgrade: 2022-

Associate Professor at the Faculty of Social Sciences, University of Belgrade: 2022-

Member of Parliament in the National Assembly of the Republic of Serbia: 2020-2022

Author and co-author of several scientific papers published in domestic and international journals. Participated in numerous scientific conferences both domestically and internationally.

Scientific interests in the academic career are in the field of terrorism, security, geopolitics.

He speaks English.

Др Борис Бурсаћ

Библиографија одабраних радова са приказом бодова

 М24 (4) Рад у националном часопису међународног значаја

 1. Bursać, B. (2022), Bioterrorism, Baština, Institut za srpsku kulturu Priština/Leposavić, UDK 623.458.2:343.326, DOI: https://doi.org/10.5937/bastina32-40415.
 2. Бурсаћ, Б. (2022), Постколонијални систем власти као основа конфликата у Нигерији, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, UDK 325.3:32(669.1)“1960/2021“, DOI: https://doi.org/10.22182/spm.7332021.3.

М23 (4) Рад у часопису међународног значаја

 1. Бурсаћ, Б. (2020), Улога религије и њен утицај на сукобе у Нигерији, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, Косовска Митровица, ISSN 0354-3293, DOI: 5937/ZRFFP51-34131.

М51 (3) Рад у врхунском часопису националног значаја

 1. Бурсаћ, Б. (2021), Могућности одговора Европске уније на савремене терористичке претње, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, UDK 323.28(4-672EU), DOI: https://doi.org/10.22182/pr.6532020.1.

М52 (1.5) Рад у истакнутом националном часопису 

 1. Бурсаћ, Б. , Еко тероризам, Наука и друштво, Београд, UDK 343.326:504.61, DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7643060.

М53 (1) Рад у научном часопису

 1. Бурсаћ, Б. (2020), Транснационални тероризам у пост-хладноратовском периоду, Београд, FBIM Transactions, DOI: 10.12709/fbim.08.08.02.03.

М54 (2) Домаћи новопокренути научни часопис

 1. Бурсаћ, Б. (2019), Терористичке организације у Сирији, Београд, FBIM Transactions, DOI 10.12709/fbim.07.07.02.02.
 2. Бурсаћ, Б. (2019), Порекло Исласмке државе, Београд, FBIM Transactions, DOI 10.12709/fbim.07.07.01.05

М71 (6) Одбрањена докторска дисертација

 1. Врсте и актери исламистичког екстремизма у Нигерји почетком 21. века, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, 08. јул 2021. године.

https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/ubsm/45167881

Радови објављени по „JEL“ ( Journal of Economic Literature) – класификационом систему:

 1. Бурсаћ, Б. (2018), Верски фундаментализам, Београд, FBIM Transactions, DOI 10.12709/fbim.06.06.02.01
 2. Бурсаћ, Б; Глумац, С. (2017), Аграрна реформа у Русији у XIX веку и њен утицај на руску привреду, Београд, FBIM Transactions, DOI 10.12709/fbim.05.05.02.02
 3. Бурсаћ, Б; Глумац, С. (2017), Терористичке организације у Русији у XIX веку, Београд, FBIM Transactions, DOI 10.12709/fbim.05.05.01.04