Back

Uroš Đurković

RESEARCH ASSISTANT
Биографија
Библиографија

Uroš Đurković (Belgrade, 1995) is a Serbian Literature graduate of the University of Belgrade, Faculty of Philology (BA in 2018, MA in 2019, currently a PhD candidate). He is currently working as a research assistant at the Institute for Serbian Culture Priština – Leposavić. His main field of interest is an interdisciplinary and comparative research of Serbian literature, especially in the context of ecocriticism. In addition to scientific papers, Đurković publishes literary criticism, essays, teaching materials, and is an editor at PPM Enklava publishing house, specialized for contemporary Serbian poetry. Fluent in English (CAE), uses German.

2023.

Урош З. Ђурковић, „Еколошке теме у савременој српској поезији за децу: преглед проблема”, Детињство, XLIX, бр. 2, 2023, 19–28. ISSN 0350-5286

Uroš Z. Đurković, „Björk’s Biophilia in the Light of the Performing Arts – A Step

Toward a New Paradigm”, in: Aleksandar Dunđerović, Ivan Pravdić (eds.), Digital performing arts: participatory practices in a digital age, Belgrade: University of Arts, 2023, 282–299. DOI 10.5281/zenodo.7714356, ISBN 978-86-7167-064-7

Урош З. Ђурковић, „Тотал Балкан Бланке Чехове: облик, значај, перспективе”, у: Марија Јефтимијевић Михајловић, Јасмина Ахметагић (ур.), Косово и Метохија кроз чињенице, тумачења и симболе: тематски зборник. Књ. 1, Језик и књижевност,   Лепосавић: Институт за српску културу, 2023, 311–318. ISBN: 978-86-89025-91-0

Урош З. Ђурковић, „Кавези Звонка Карановића: жанровска разноликост и проблем форме”, у: Тамара Костић Пахноглу, Оливера Марковић (ур.), Савремена филолошка проучавања младих истраживача I, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2023, 107–115. ISBN: 978-86-7379-626-0

Урош З. Ђурковић, „Поетски пруритус: прилог тумачењу збирке Свраб Милутина Петровића”, у:  Бојан Чолак, Марко Аврамовић (ур.), Поетички концепти Милутина Петровића: зборник радова, Београд: Институт за књижевност и уметност, Српско књижевно друштво, 2023, 315–334. ISBN: 978-86-7095-328-4

Урош Ђурковић, „Тин Ујевић”, Књижевна историја, год. LV, бр. 180, 263–269. ISSN 0350-6428 

Uroš Z. Đurković, „Kina izbliza: kroz prostor i vreme (Zvonimir Stopić, Goran Đurđević: Svila, zmajevi i papir: kineska civilizacija, kultura, arheologija i povijest. Zagreb: Alfa, 2021)”, Reči, god. XV, br. 16, 2023, 325–328. ISSN: 1821-0686

2022.

Урош З. Ђурковић, „’Тражећи спасење у несећању’: Андрић и култура заборава”, Баштина: гласник, св. 57, 2022, 73–84. DOI: 10.5937/bastina32-38147, ISSN 0353-9008

Uroš Đurković, „Ekokritika i geopoetika: ekopsihološki pejzaži”, Poznańskie Studia Slawistyczne, br. 22, 2022, 129–140. DOI: 10.14746/pss.2022.22.6, ISSN 2084-3011

Урош З. Ђурковић, „Појам еколошке анксиозности и страх од нуклеарне катастрофе у српској књижевности: преглед проблема”, у: Драган Танчић, Јасмина Ахметагић, Далибор Елезовић (ур.), Страх у научном и уметничком стваралаштву, Лепосавић: Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, 2022, 115–125. ISBN: 978-86-89025-80-4

Урош З. Ђурковић, „Троструки укрштај: Лаза Костић, Ребека Вест и Станислав Винавер”, у: Маја Анђелковић, Мирјана Секулић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са XIII научног скупа младих филолога Србије, одржаног 10. априла 2021. године године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, Књ. 2,  Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 2022, 357–368. ISBN: 978-86-80596-07-5

Урош З. Ђурковић, „Поетика простора у роману Глувне чини Александра Илића”, у: Саша Шмуља (ур.), Philologia Serbica: Категорија простора и просторни односи у српском језику, књижевности и култури, Бања Лука: Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2022, 221–244. DOI: 10.21618/phs2202221d, ISSN: 2744-1709, ISBN: 978-99955-58-79-6

Урош З. Ђурковић, „Неразмрсиво идеолошко-идентитетско клупко (Горан Коруновић, Музе идеологије: обликовање националних идентитета у Подунавки и Даници илирској, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2020, 277 стр.)”, Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, год. 17, 2022, 351–354. ISSN 1820-5305

2021.

Урош З. Ђурковић. „Статус дидаскалија у драми Бановић Страхиња Борислава Михајловића Михиза”, Баштина: гласник, св. 53, 2021, 111–123. DOI: 10.5937/bastina31-30939, ISSN 0353-9008

Урош З. Ђурковић, „Кратка, најкраћа историја исландског филма: могућности”, Рашка: часопис за књижевност, уметност и културу, год. LI, бр. 44, 2021, 71–78. ISSN 0351-0719

2020.

Урош З. Ђурковић, „Екокритика и историја књижевности”, Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, год. 15, 2019/2020, 267–284. DOI: 10.18485/godisnjak.2020.15.13, ISSN 1820-5305

Урош З. Ђурковић, „О дидаксалијама и природи драмске комуникације”, Баштина: гласник, св. 52, 2020, 59–66. DOI: 10.5937/bastina30-29121, ISSN 0353-9008

Урош Ђурковић, „Сречко Косовел и српски дадаизам”, у: Ina Poteko (ur.), Slovansko jezikovno in literarno povezovanje ter zgodovinski kontekst: Mednarodni študentski simpozij: Slovan Slovanu Slovan [Elektronski vir], Študentska organizacija Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2020, 19–26. ISBN 978-961-95112-0-6,  https://simpozijslovan.files.wordpress.com/2020/09/slovan_zbornik_2020.pdf (електронско издање), ISBN 978-961-95112-0-6