Back

Jasmina Ahmetagić, PhD

PRINCIPAL RESEARCH FELLOW
Biography
Bibliography

She graduated in 1994 at the Faculty of Philology, University of Belgrade, where she got her master in 2000 with the subject ’Anthic myth in the prose of Borislav Pekić’. At the same faculty she obtained her PhD wit the title of the disertation ’ Biblical subtext of Serbian prose’ (Borislav Pekić, Danilo Kiš, Milorad Pavić, Mirko Kovač, Vladan Dobrojević)’.

She worked as a high school teacher, a librarian at the National Library of Serbia, a professor at the International Faculty in Novi Pazar, at the State University in Novi Pazar, at the Faculty of Foreign Languages of “Alfa” University.

Since 2006 she has been engaged at the Institute for Serbian Culture Prishtina – Leposavic, on the project Spiritual Phenomena and Creation of the Serbian People in Kosovo and Metohija from the 15th to the 20th Century, and since 2011, she has been engaged again at the Institute for Serbian Culture Prishtina – Leposavic, on the project Material and Spiritual Culture of Kosovo and Metohija (Ev. No. 178028).

She won the “Isidoriana” award for the best books of Serbian literature in 2007 (for the following books: Anthropopeia: the biblical subtext of Pekić’s prose and The Inner Side of Postmodernism: A Look at Theory / Pavić). In 2014, she received the “Nikola Milošević” award for the book Storyteller and Story. For her review work, she was awarded the “Distinguished Reviewer” charter in 2020.

Speaks English language.

She is the author of 13 scientific monographs and one collection of poems.

 

МОНОГРАФИЈЕ
1. Прича о Нарцису злостављачу, Нова Варош: Блум издаваштво, 2021, стр. 237, ISBN 978-86-6070-020-1 (прво издање: Београд: Службени гласник, 2011, стр. 232. ISBN 978-86-519-0801-2)
2. Знати унапред: параноја у српској књижевности, Приштина [тј.] Лепосавић : Институт за српску културу, 2020, стр. 274. ISBN 978-86-89025-59-0
3. Књига о Камију: поетика мере, Београд: Дерета, 2017, стр. 169. ISBN 978-86-6457-123-4.
4. Проза душе, Београд: Досије студио, 2016, стр. 201. ISBN 978-86-6047-199-6
5. Приповедач и прича, Приштина [тј.] Лепосавић : Институт за српску културу, 2014, стр. 194. ISBN 978-86-89025-20-0
6. Књига о Достојевском: болест прекомерног сазнања, Дерета, 2013, стр. 215. ISBN 978-86-7346-924-9
7. Невидљиво збивање: православна духовност у прози Григорија Божовића, Приштина [тј.] Лепосавић: Институт за српску културу, 2012, стр 149. ISBN 978-86-89025-05-7
8. Потрага која јесам: о прози Владана Добривојевића, Београд: Драслар, 2009, стр. 291. ISBN 978-86-7614-148-7 (прво издање: Београд: Драслар, 2002, стр. 289, ISBN 86-7614-007-3)
9. Унутрашња страна постмодернизма: Павић/Поглед на теорију, Београд: Драслар, 2008, стр. 248. ISBN 978-86-7614-113-5 (прво и друго издање: Београд: Рашка школа, 2005, 2006. стр. 132, ISBN 86-83337-15-4 (broš.)).
10. Дажд од живога угљевља: читање с Библијом у руци (проза Данила Киша и Мирка Ковача), Београд: Драслар, 2007, стр. 167. ISBN 978-86-7614-074-9
11. Антропопеја: библијски подтекст Пекићеве прозе, Београд: Драслар, 2006, стр. 163. ISBN 86-7614-048-0
12. Антички мит у прози Борислава Пекића, Београд: Књижевна реч, 2001, стр. 175.
СТУДИЈЕ
1. „Борислав Пекић: Језик политике, политика језика“, Српски језик, XXVI (2021), 425-435.
2. „Апокалиптични сан госпођице Рајке Радаковић“, Doomsday: Седми печат. Ур. Марија Лојаница, Драган Бошковић, Крагујевац: ФИЛУМ, 2020, стр. 197-214. ISBN 978-86-80796-65-9
3. „Студија случаја Славенке Дракулић: Чија је жртва Милева Ајнштајн? Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, L (4), 2020, 3-18.
ISSN 0354-3293
4. „Илија Чворовић: ‘Све је супротно од оног како изгледа да јесте’“, Зборник Учитељског факултета Призрен – Лепосавић, бр. 14 (2020), стр. 29-39. ISSN 1452-9343 https://uf-pz.net/wp-content/uploads/2020/11/Z-B-O-R-N-I-K-14-2020.pdf
5. „Есхатолошка носталгија у прози Владана Добривојевића“, Philological studies [Elektronski izvor] = Филолошки студии = Filološke pripombe = Филологические заметки = Filološke studije, год. 18, бр. 1 (2020), стр. 1-17, Скопље : Институт за македонску књижевност, Универзитет "Св. Кирил и Методиј" ; Перм : Државно национално-истраживачко свеучилиште ; Ljubljana : Filozofski fakultet ; Zagreb : Filozofski fakultet ; Београд : Институт за књижевност и уметност. ISSN 1857-6060. opac.detail-results.eRes-links: http://www.philologicalstudies.org/
6. „Уметник пораза: Вељко Милићевић“, поговор У: Вељко Милићевић, приредила Биљана Мичић. Антологијска едиција Десет векова српске књижевности, књ. 135. Нови Сад: Издавачки центар Матице српске, 2020, стр. 310-321. ISBN 978-86-80730-29-5
7. “Parnoias in the Novel Sort of (Pa kao) by Vladimir Tabašević”, Баштина, Св. 50 (2020), стр. 15-28. ISSN 0353-9008.
8. „Криза адолесценције и(ли) криза хуманитета: Ловац у житу“, Српски језик, књижевност, уметност : зборник радова са XIII међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (26-27. X 2018). Књ. 2, Бебе. Ур. Драган Бошковић, Часлав Николић, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2019, стр. 161-171. ISBN 978-86-80796-42-0
9. „Говор тела Музилове неме јунакиње“, Наслеђе (Темат: Kњижевно-културолошки анатомски атлас), бр. 43 (2019), Крагујевац, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, стр. 73-86. ISSN 1820-1768.
10. „Политика параноје у роману Светислава Басаре: Дневник Марте Коен“, Србистика данас, год. IV, књ. 4, Научни скупови Филолошког факултета: зборник научних радова, Универзитет у Бањој Луци: Филолошки факултет, 2019, 62-76. ISSN 2490/3736
11. „Хронотоп Косова у путопису Станислава Кракова“, Хронотоп Косова и Метохије у науци и уметности: међународни тематски зборник. Ур. Д. Танчић, Ј. Ахметагић, Д. Елезововић. Лепосавић: Институт за српску културу, 2019, стр. 43-54. ISBN 978-86-89025-35-4.
12. „Параноидна психоза у патријархалној култури: Један разорен ум Лазара Комарчића“, Баштина, 48 (2019), стр. 15-28, ISSN 0353-9008
13. „Психолошки роман Ђорђа Оцића“, Српско језичко и књижевно насљеђе на простору данашње Црне Горе. Српски језик и књижевност данас: зборник радова са Другог међународног научног скупа одржаног у Подгорици 26–28. маја 2017. године. Ур. Ј. Стојановић. Подгорица: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Матица српска у Новом Саду, 2019, стр. 739-747, ISBN 978-9940-580-56-8.
14. „Гроб под јарким сунцем: Даудова романескна интерпретација Камијевог Странца“, Гробља: књижевно-културна материјализација смрти. Ур. Драган Бошковић. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2019, стр. 153-163. ISBN 978-86-80796-49-9
15. „Психолошки роман Ђорђа Оцића“, Српско језичко и књижевно насљеђе на простору данашње Црне Горе. Српски језик и књижевност данас: зборник радова са Другог међународног научног скупа одржаног у Подгорици 26–28. маја 2017. године. Ур. Ј. Стојановић. Подгорица: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Матица српска у Новом Саду, 2019, стр. 739-747, ISBN 978-9940-580-56-8.
16. „Иронија код Кјеркегора: Књижевно средство и филозофска позиција“, Књижевност и филозофија - интертекстуалне везе, Црногорска академија наука и умјетности. Радови са научног скупа одржаног у Подгорици 22. новембра 2017. године у организацији младих научника ЦАНУ, бр. 45, 2019, стр. 27-39, ISBN 978-86-7215-463-4
17. „Параноидна исповест и воља за истином у Новом Јерусалиму Борислава Пекића“, Баштина, Институт за српску културу, 47 (2019), стр. 3-14, ISSN 0353-9008
18. „Поетика дијалога: Istočni diwan Џевада Карахасана“, предговор у: Џевад Карахасан, Istočni diwan, Dževada Karahasana“, Нова Варош, Блум издаваштво, 2019, стр. 438-455.
19. „Појам вечности у поезији Мирка Магарашевића“. Песник Мирко Магарашевић: зборник критичких радова. Прир. Саша Радојчић, Марко Паовица. Београд: Чигоја штампа, 2019, стр. 344-357. ISBN 978-86-539-0493-1
20. „Двојник у роману Живојина Павловића и Достојевског: болест правде и аутентичност“, Serbian Studies Research, Научно удружење за развој српских студија (НУРСС), год. 10. бр. 1, 2019, стр. 173-192. ISSN 2217-5210.
21. „Човек без својстава: губитак супстанцијалности у Омерпаши Латасу“, Десети симпозијум 12-14. 10. 2017. Андрићев Латас = Andrićs Latas. Ур. Бранко Тошовић. Graz – Bukurešt – Beograd – Banja Luka: Institut für Slawistik der Karl-Franzes-Universität Graz, Departman za rusku i slovensku filologiju Fakulteta za strane jezike i književnost u Bukureštu, Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Svet knjige, nmlibris, 2018. str. 101-114. ISBN 978-86-7396-674-8
22. „Русија и косовско опредељење Вука и Павла Исаковича“, Српско-руски односи у прошлости и садашњости: (међународни тематски зборник), књ. 1, Лепосавић: Институт за српску културу, 2018, стр. 91-105. ISBN 978-86-89025-37-8
23. „Интердисциплинарни приступ књижевности: књижевност и психологија/психијатрија“, Folia Linguistica et Litteraria: Journal of Language and Literary studies, Nikšić: Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore, 62, 22 (2018), стр. 65-78. ISSN 1800-8542
24. „За нови субјективизам : Књижевна производња и мистерија стварања у теоријско-критичком разумевању Милана Радуловића“, Књижевност, теологија, философија: тематско-проблемски зборник радова у спомен Милану Радуловићу. Ур. Милица Мустур, Кристијан Олах. Београд: Институт за књижевност и уметност, Фоча: Православни богословски факултет Светог Василија Острошког, 2018, стр. 547-559. ISBN 978-86-7095-239-3821
25. „Кјеркегорова критика протестантизма: појам личности“, Српски језик, књижевност, уметност: Зборник радова са XII међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (27–28. X 2017), књ. 2: Протестантизам. Ур. Драган Бошковић, Часлав Николић. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2018, стр. 39-48. ISBN 978-86-80796-25-3.
26. „Теоријско-методолошке претпоставке имагологије и њено преобликовање“, Баштина, Институт за српску културу, св 44 (2018), стр. 13–24. ISSN 0353-9008
27. „Култура – теургија“, Култура, Завод за проучавање културног развитка, 160 (2018), стр. 193-203. ISSN 0023-5164
28. „Параноидни наратив Светислава Басаре: Фама о бициклистима“, Баштина, 45 (2018), стр. 1-15. ISSN 0353-9008
29. „Време и модерна парабола: Пад Албера Камија“, Језик, књижевност, времe: зборник радова. Књижевна истраживања. Ур. Весна Лопичић, Биљана Мишић Илић. Ниш: Филозофски факултет, 2017, стр. 239-250. ISBN 978-86-7379-445-7
30. „Ћутање и поглед с балкона у прози Албера Камија“, Српски језик, књижевност, уметност: Зборник радова са XI међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (28–29. X 2016), књ. 2: Тишина. Ур. Драган Бошковић, Часлав Николић, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2017, стр. 49-60. ISBN 978-86-80796-08-6
31. „Ангажовани Пекић: судбина уметника у тоталитарном друштву“, Србистика данас: зборник научних радова са конференције „Србистика данас. Савремени приступи тумачењу српског језика, књижевности и културе“, одржане 24. марта 2017 године на Филолошком факултету Универзитета у Бањој Луци. Ур. Саша Шмуља. Год. 2, књ 2. Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, 2017, стр. 92-112. ISBN 978-99955-58-38-3. doi: https://doi.org/10.21618/srb1702092a (позивно писмо је у прилогу)
32. „Интердисциплинарни приступ књижевности: књижевност и психологија“, Баштина, Институт за српску културу, 2017, 42, стр. 57-71, ISSN 0353-9008
33. „Слика Другог у косовској причи Мирослава Тохоља и српско симболичко наслеђе“, Баштина, 43 (2017), стр. 33-46. ISSN 0353-9008
34. „Значење концепта личне вредности у Камијевом Странцу“, Језик, књижевност, значење : зборник радова. Књижевна истраживања. Ур. Весна Лопичић, Биљана Мишић Илић. Ниш: Филозофски факултет, 2016, стр. 223-231. ISBN 978-86-7379-408-2.
35. „Пекићев Цветни четвртак и Буњуелова Виридијана“, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ.64, св.2 (2016), стр. 487-499. ISSN 0543-1220 http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSKJ_64_2.pdf
36. „Григорије Божовић и Иво Андрић: Стрико Долгач и Мустафа Маџар, Поетика Григорија Божовића : Tематски зборник водећег националног значаја, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2016, стр. 191-203. ISBN 978-86-6349-058-1
37. „Киш као критичар: Смрт господина Голуже”, Данило Киш : осамдесет година од рођења: (1935-2015). Ур. Радомир В. Ивановић. Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности, 2016, стр. 141-154, ISBN 978-86-7215-386-6
38. „Завештање Борислава Пекића“, Златна греда, год. 16, бр. 181/182, 2016, стр. 51-53
ISSN 1451-0715 (ISSN-L 1451-0715)
39. „Горски вијенац као подтекст Мојковачке битке Ћамила Сијарића“, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, 1 (2016), стр. 109-122, ISSN 0354-3293
https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-3293/2016/0354-32931601109A.pdf
40. „Књижевност није повод да говорим о нечем другом“ (разговор водила Сања Милић), Летопис Матице српске, год 191, књ. 495, св. 4 (април 2015), стр. 533-542. ISSN 0025-5939
41. „Маргина као избор – отпор или колаборација“, Језик, књижевност, маргинализација: књижевна истраживања, Зборник радова са међународног научног скупа, ур. Весна Лопичић, Биљана Мишић Илић, Ниш, Филозофски факултет, 2014, стр. 221- 230. ISBN 978-86-7379-324-5
42. „Проблем изузетне личности – Исидорин есеј о нарцистичкој култури“, Исидоријана, бр. 15-17 (2014) стр. 271-280. ISSN 0354-8767
43. „Да ли је Шкловски убица душе?“ Ускрснуће књижевности: 100 година руског формализма, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац, уредник проф. др Драган Бошковић, 2014, стр. 29-38, ISBN 978-86-85991-69-1 УДК 821.161.1.09 Dostoevskij F. M. 821.161.1.09 Šklovskij V. B.
44. „Промишљање косовске идеје у Златном руну“, Традиција, промене, историјско наслеђе, питање државности и националног идентитета на Косову и Метохији: национални научи скуп са међународним учешћем, Лепосавић, 24. децембар 2013. године: тематски зборник од водећег националног значаја, Лепосавић; Институт за српску културу, 2014, стр. 119-131, ISBN 978-86-89025-13-2
45. „Гомбровичева ‘одбрана Пољака од Пољске’: сатира националистичких митова и матрица“, Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са VIII међународног научног скупа одржаног на Филошко-уметничком факултету у Крагујевцу (26-27. X 2013), Kњ. 2, Крагујевац, Филолошко-уметнички факултет 2014, 15 стр.
46. „Софоклов Ајант: трагедија параноидне свести“, Књижевна историја, Београд, Институт за књижевност и уметност, год. 46, бр. 153 (2014), 15 стр.
47. Нерациональное восстание или бунт иррациональности Записки из подполья: Параноидальные наклонностигероя, IV Международный симпозиум «Русская словесность в мировом культурном контексте», 14-18 декабря 2012 г. Москва, ИЗБРАННЫЕ ДОКЛАДЫ И ТЕЗИСЫ, Москва, 2014, 238-243. УДК 821.161.1; ББК 81.2Р; Р89
48. „Немогући приповедач“, Наслеђе, Крагујевац, Филолошко-уметнички факултет, год. XI, бр 27 (2014), стр 33-44. ISSN 1820-1768
49. „Писати роман је као градити кућу“ (разговор са Џевадом Карахасоном), Сарајевске свеске, издавач: Група истакнутних писаца и интелектуалаца из свих западнобалкансних земаља (http://sveske.ba/bs/content/drugi-o-sveskama), бр. 39-40 (2013) (преведено на нем Еволуција романескног жанра ачки и објављено у немачком часопису:“Einen Roman schreiben ist wie ein Haus baunen (Auszug aus einem Interview)”, LICHTUNGEN: zeitschhrif fur literatur, kunst und zeitkritik, XXXIV, 134 (2013), 127-131). ISSN 1012-4705
50. „Слепило Жозеа Сарамага – Тумачење параболе: говор о вредностима)“, Језик, књижевност, вредности: књижевна истраживања, Зборник радова са међународног научног скупа, ур. Весна Лопичић, Биљана Мишић Илић, Ниш, Филозофски факултет, 2013, стр. 345- 354. ISBN 978-86-7379-279-8
51. „Страст за немогућим владике Данила: Нека буде што бити не може“, Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са VII међународног научног скупа одржаног на Филошко-уметничком факултету у Крагујевцу (26-27. X 2012), Књ. 2., Немогуће: завет човека и књижевности, одговорни уредник Драган Бошковић, Крагујевац, Филолошко-уметнички факултет 2013, стр. 169- 177. ISBN 978-86-85991-53-0
52. „У трагању за изгубљeним руном: концепција времена у Златном руну“, Књижевна историја, Београд, Институт за књижевност и уметност, бр. 149 (2013), стр. 159-171. ISSN 0350-6428
53. „Мит о романтичној љубави у прози Лепосаве Мијушковић“, Баштина, Лепосавић, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, св. 34 (2013), стр. 115-127. ISSN 0353-9008
54. „Емпатија у поезији Абдулаха Сидрана“, Одјек, (Специјални прилог излагања са научног скупа „Вјечник: књижевни ликови бесмртника”, одржаног 10. 2. 2007. у Сарајеву,год. 66. Бр. ½ (прољеће-љето 2013), стр. 104-108. ISSN0029-8387
55. „Трагична кривица Неде Селогражданке“, Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју. Тематски зборник са националног научног скупа са међународним учешћем (Лепосавић, 15. новембар 2011), Лепосавић, Институт за српску културу, 2012, стр. 75-83. ISBN 978-86-89025-03-3.
56. „Да ли је Августин починио грех против љубави? (Исповести vs. Vita Brevis)“, Наслеђе, Крагујевац, Филолошко-уметнички факултет, год. IX, бр 22 (2012), стр 9-23. ISSN 1820-1768
57. „Златно руно у светлу дубинске психологије”, Глас 419 САНУ, Одељење језика и књижевности, књ. 28, уредник Предраг Палавестра, Београд, САНУ, 2012, стр. 13-28. ISSN 978-86-7025-545-6
58. „Temporalnost u Zlatnom runu”, ВРЕМЕ И ИСТОРИЯ В СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ, ЛИТЕРАТУРИИ КУЛТУРИ. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19–21 април 2012, Том IІ - ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ. ФОЛКЛОР СЪСТАВИТЕЛИ Ани Бурова, Диана Иванова, Елена Христова, Славея Димитрова, Цветанка Аврамова, София. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2012, стр. 381-387. ISBN 978-954-07-3458-3
59. „Мерило живота“, Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са VI међународног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (28-29. X 2011), Књ. 2, Бог, одговорни уредник Милош Ковачевић, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет: Скупштина града, 2012, стр. 113-122. ISBN 978-86-85991-43-1
60. „Григорије Божовић и Иво Андрић: Нахијска прокуда и Пут Алије Ђерзелеза“, Књижевна историја, Београд, Институт за књижевност и уметност, 2012, год. 44, бр. 146 (2012), стр. 123-136. ISSN 0350-6428
61. „Isidora Sekulić's attitude towards "The mountain wreath" and the Kosovo idea : nationalism and cosmopolitism”, "Isochimenen" : Kultur und Raum im Werk von Isidora Sekulić / herausgegeben von Tatjana Petzer und Angela Richter, München [etc.] : Otto Sagner, 2012, p. 227-238. ISBN 978-3-86688-267
62. „Митомахија Миладина Шеварлића: Косовски бој у Српској трилогији“, Баштина, Лепосавић, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, свеска 32 (2012), стр. 51-63. ISSN 0353-9008
63. „Баналност зла у причи „Бифе ’Титаник’” Иве Андрића”, Свеске Задужбине Иве Андрића, Београд, Задужбина Иве Андрића, година XXXI, свеска 29 (август 2012), стр. 244-259. ISSN 0352-0862
64. Грех солипсизма: православно учење о греху и психолошке теорије нарцизма“, Баштина, Лепосавић, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, св. 33 (2012), стр. 33-46. ISSN 0353-9008
65. „Усамљеници у роману-бајци Михаела Ендеа", Књижевност за децу и омладину – наука и настава. Зборник радова са научног скупа (Јагодина, 6. Април 2012). Посебна издања, књ. 15, Јагодина, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, 2012, стр. 289-299. ISBN 978-86-7604-085-8
66. „Писање као чежња за саговорником: књижевно дело Јованке Хрваћанин", Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе, Година II, број 2 (2012), Филолошки факултет Универзитета у Београду http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=53 (Електронски часопис, део пројекта бр. 178029 Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915 године, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије). ISSN 2217-7809
67. „Архетипски мотиви Скендера Куленовића“, Споменица Скендера Куленовића: поводом стогодишњице рођења (1910-2010), уредника Милосав Тешић (Научни скупови, књ. 137, Одељење језика и књижевности, књ. 24), Београд, САНУ, 2011, стр. 261-272. ISBN 978-86-7025-564-7
68. „Птице од заборава, птице ускрснућа и друге артифицијелне птице у поезији Бранка Миљковића“, Птице: књижевност, култура, Крагујевац, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета, 2011 (Лицеум; 14), Крагујевац: ГЦ Интерагент, стр. 263-275. ISBN 978-86-81037-37-9
69. „Костићев Пера Сегединац и Горски вијенац“, Лаза Костић: 1841-1910-2010, Београд, САНУ (Научни скупови, књ. 133. Одељење језика и књижевности, књ. 23), 2011, стр. [177]-189. ISBN 978-86-7025-537-1
70. „Петронијев Сатирикон и Киклоп Ранка Маринковића: менипска сатира и постмодерни роман“, Антички код у словенским књижевностима: зборник са међународног научног скупа „Античка књижевност и словенске књижевности“, приредиле Корнелија Ичин, Тања Поповић, Београд, Филолошки факултет, 2011, стр. 203-216. ISBN 978-86-6153-075-03
71. „Пројективна идентификација Мустафе Маџара“, Свеске Задужбине Иве Андрића, Београд, Задужбина Иве Андрића,год. XXX, св. 28 (август 2011), стр. 275-291. ISSN 0352-0862
72. „Патолошки лажов Григорија Божовића“, Баштина, Лепосавић, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, св. 31 (2011), стр. 63-74. ISSN 0353-9008
73. „Приватно и јавно у Селимовићевим романима Дервиш и смрт и Тврђава“, Споменица Меше Селимовића, Београд, САНУ (Научни скупови, књига 129; Одељење језика и књижевности, књига 22), 2010, стр. 145-157.
74. „Космичка мандала и архетип смисла“ (Приказ књиге: Иван Настовић, Сеобе Милоша Црњанског у светлу снова Вука Исаковича, Нови Сад, 2007), Кораци, Крагујевац, Народна библиотека „Вук Караџић“, год. 44, бр. 7/8 (2010), стр. 180-
184. ISSN 0454-3556
75. „Породично прождирање: Пијанисткиња Елфриде Јелинек“, Летопис Матице српске, Нови Сад, Матица српска, год. 186, књ. 485, св. 1/2 (јан-феб. 2010), стр.  101-113. ISSN 0025-5939
76. „Клинички случај: Хамберт Хамберт“, Речи: часопис за језик, књижевност и културолошке студије, Београд, Факултет за стране језике „Алфа“ универзитета, год. 2, бр. 3 (2010), стр. 24-36.ISSN 1821-0686
77. „Треба – глагол злостављања: Газда Младен Боре Станковића“, Књижевна историја, Београд, Институт за књижевност и уметност, год. XLII, бр. 142 (2010), стр. 537-547. ISSN 0350-6428
78. „Парадокс злостављања: жена као трофеј (Иво Андрић: Злостављање)“, Свеске Задужбине Иве Андрића, Београд, Задужбина Иве Андрића, година XXIX, свеска 27, Београд, јул 2010, стр. 269-286.ISSN 0352-0862
79. „Еволуција романескног жанра: метафикција и проблем одсуства личности“, Зенит (изабрана саопштења са међународног научног скупа „Еволуција и будућност“), Универзитет у Београду, Невладина организација „Одговорност за будућност“, Српски истраживачки центар и часопис Зенит (Program Committee: Prof. Otfried Höffe, Prof. Stuart Hameroff, Prof. Djuro Koruga, Prof. Jovan Babic, Prof. Bogoljub Sijakovic, Prof. Darko Tanaskovic, Dr. Biljana Stojkovic, Eva Kamerer M. A.), год. 5, бр. 11 (2010), стр. 135-141. ISSN 1452-5534
80. „Феномен страха у роману Источни диван Џевада Карахасана“, Одјек (Специјални прилог излагања са научног скупа „Сјене градова, Карахасаново књижевно и филозофско дјело”, одржаног 8. маја 2010. у Сарајеву), Сарајево, Удружење за очување културне традиције „Одјек“, год. 63, бр. 2 (2010), стр. 55-61. ISSN 0029-8387
81. „Стање порицања: иронија и меморија (суочавање с кривицом Конрада Рутковског)“, Поетика Борислава Пекића: преплитање жанрова, Београд, Институт за књижевност и уметност, Службени гласник, 2009, стр. 155-169. ISBN 978-86-519-0300-0 (SG) 978-86-7095-155-6 (IKU)
82. Је ли било кнежеве вечере?, Зенит, год. 4, бр. 10 (2009), 52-58. ISSN - 1452-5534
83. „Милева Ајнштајн - жртва безусловне љубави или емотивног злостављања”, Наслеђе, Крагујевац, Филолошко-уметнички факултет, вол. 6, бр. 14-1 (2009), стр. 9-22. ISSN 1820-1768
84. „Системом програмиран немоћан положај: Јозеф К. – жртва моралног злостављања”, Књижевност, година LXIV, књига CXXV, број 1 (2009), стр. 92-104. ISSN 0023-2408
85. „Моја је дужност да говорим о ономе што не ваља”, научни скуп „Б. Пекић – Политика и демократија“, Морал и демократија, Београд, Демократска странка, Истраживачко-издавачки центар, 2007, стр. 134-145. (прештампано у: Књижевни лист, бр. 64. (1. децембар 2007), стр. 1, 14-15) ISBN 978-86-7856-082-8
86. „Православна духовност у прози Григорија Божовића”, у: Духовност писане културе Срба у контексту културе балканских Словена: научни скуп, Лепосавић, 25. децембар 2007, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, стр. 85-101. ISBN 978-86-82797-77-7
87. „Дијалог са историјом херменеутике“ (Приказ књиге Слободана Грубачића: Александријски светионик: тумачење књижевности од Александријске школе до постмодерне, Сремски Карловци, Нови Сад, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2006), Књижевност, год. LXII, књ. CXVIII, бр. 2 (јун 2007), стр. 59-64. ISSN 0023-2408
88. „Проблематичан идентитет приповедача у роману Вјечник Неџада Ибришимовића”, Одјек (Специјални прилог излагања са научног скупа „Вјечник: књижевни ликови бесмртника”, одржаног 10. 2. 2007. у Сарајеву, поводом четири издања романа Вјечник Неџада Ибришимовића у 2006. години. Год. 60, бр. 1/2 (2007), Удружење за очување културне традиције „ОДЈЕК“, Сарајево, стр. 25-29. ISSN 0029-8387
89. „Историја као калеидоскоп ”, поговор у: Драшко Милетић: pH, Београд, Дерета, 2007, стр. 201-211. ISBN 978-86-7346-603-3
90. „Врлинска бића Драге Гавриловић”, избор и предговор, у: Драга Гавриловић: Изабрана проза, Београд, Мултинационални фонд културе, Конрас, Седма сила, 2007, стр. VII-XVI. ISBN 86-7552-023-1, 978-86-7552-023-8
91. „Стереотипна представа о другом и проза Григорија Божовића”, Баштина, Лепосавић, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, свеска 22 (2007), стр. 31-47. ISSN 0353-9008
92. „Феномен чуда у роману Опсада цркве Светог Спаса Горана Петровића”, Баштина, св. 23 (2007), стр. 81-95. ISSN 0353-9008
93. „Христ и антихрист у прози Григорија Божовића”, Баштина, Лепосавић, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, свеска 21 (2006), стр. 31-48. ISSN 0353-9008
94. „Жито и кукољ“ (На трећем тргу: антологија нове кратке приче Босне и Херцеговине, Хрватске, Србије и Црне Горе, Кикинда, Народна библиотека „Јован Поповић”, Београд, Трећи трг, 2006), Кораци, Крагујевац, Народна библиотека „Вук Караџић“, св. 9/10 (2006), стр. 193-196. ISSN 0454-3556
95. „Религиозност Едуарда Сама”, Багдала, год. XLVIII, бр. 467 (2006), стр. 7-24. и у: Зборник Двадесет других књижевних сусрета Савремена српска проза, 18-19. новембар 2005, Трстеник, Народна библиотека „Јефимија“, 2006, стр. 119-131. (излагање са округлог стола „Нова читања Данила Киша“ у Трстенику, штампано у целини) ISBN 86-83191-24-9
96. „Апологија у полемичком кључку“, поговор у: Мирољуб Јоковић, Стрма раван: изабране критике и есеји, Рашка, Градац, Београд, Рашка школа, 2006, стр. 243-247. ISBN 86-83337-19-7
97. „Аутентична религиозност или јерес?: (Хазарски речник), Зенит, год. 1, бр. 1 (2006), 53-59, ISSN - 1452-5534
98. „Како је Христ издао Јуду: јер кад човек говори он говори против некога : Излазак Радомира Константиновића“, Зенит, год, 1, бр. 2 (2006), стр. 62-69. ISSN  1452-5534
99. „Рецепт за безинтересну аргументацију: разговор водио Милета Аћимовић Ивков“, Кораци, год. 39, књ. 36, св. ½ (2006), стр. 203-214. ISSN  0454-3556.
100. Ауторски регистар (коауторство са Сузаном Симић) 18. тома Српске библиографије: књиге: 1868-1944. Књ. 18, Св-Учење, [главни редактор Миодраг Живанов; приредили Миодраг Живанов... и др.], Београд, Народна библиотека Србије, 2006, 536 стр. ISBN 86-7035-147-1
101. „Ликови Ћирила и Методија у Хазарском речнику”, Духовност писане културе Срба у контексту културе балканских Словена: научни скуп, Лепосавић 25. децембар 2006, Лепосавић, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, стр. 27-45. ISBN 86-82797-71-2 
102. „Селективна библиографија Мирослава Максимовића”, у: Мирослав Максимовић, песник : зборник / уредник Драган Хамовић, Краљево, Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, 2006, стр. 213-249. ISBN 86-83047-60-1 
103. „Изгледа, дакле - није”, Сарајевске свеске, бр. 8/9 (2005), стр. 427-442.
104. „Драмска слика проблема виктимизације”, Сарајевске свеске, бр. 11/12 (2005), стр. 325-335
105. „Однос античког мита и Библије у Пекићевом Златном руну“, Наслеђе, год. 1, бр. 1 (2004), стр. 23-35, ISSN 1820-1768.
106. „Човек у делу“, Анали Борислава Пекића, бр. 1 (2004), стр. 216-220, ISSN 1452-1156.
107. „Искупљујуће лице књижевности или пут Богоусличења“, Луча, год. 10, бр. 1 (2001), стр. 44-54, , ISSN 0354-7787.
108. „Записи Боривоја Јевтића“, Гласник Народне библиотеке Србије, год. 1, бр. 1 (1999), стр. 165-179. ISSN 1450-8915.