Back

Ivana Ženarju Rajović

RESEARCH ASSOCIATE
Biography
Bibliography

Ivana Ženarju Rajović, senior scientific associate, was born in 1985 in Sarajevo.

Education

In 2009 she graduated from the Faculty of Philosophy in Belgrade, Department of Art History;

In 2011 she defended her master’s thesis, Faculty of Philosophy in Belgrade, Department of Art History;

In 2014, she received her PhD from the Faculty of Philosophy in Belgrade, Department of Art History. She defended her doctoral dissertation entitled “Church Art and Religious Renewal in the Raška-Prizren Diocese 1839-1912”.

Work experience

Since 2011, she has been employed at the Institute for Serbian Culture.

Since 2011, dr Ivana Ženarju Rajović has been participating in the implementation of the project “Material and Spiritual Culture of Kosovo and Metohija” (Ev. No. 178028), which is financed by the Ministry of Education, Science and Technological Development. In the period 2014–2019 on this project, she managed a project task called “Church Heritage of Kosovo and Metohija”. She was an associate on the project of the Museum in Prijepolje called “On the holy waters of the Lim river” from 2012 to 2016. Se has been an active collaborator in the development of the Serbian Encyclopedia since 2012, and the Serbian Biographical Dictionary since 2019.

Since 2020, she has been an associate on the Horizon 2020 project called „Visual Culture, Piety and Propaganda: Transfer and Reception of Russian Religious Art in the Balkans and the Eastern Mediterranean (16th – early 20th century) which is realized by the Foundations for Research and Technology Hellas and the Institute for Mediterranean Studies from Creta.

Bibliography

I. Ženarju Rajović (2021), Pilgrimage and visual cuture in 19th-century Kosovo and Metohija, Journeys, Art reading, ed. By E. Moutafov, M. Kuyumdzhieva, Institute of Art Studies, Sofia, 239–257. ISBN 978-954-8594-98-1

Ženarju Rajović (2020), Economy and Cult of Relics: The Miracle-Working Icon of the Virgin and Financing the Patriarchate of Peć Monastery, in: Cultures of Economy in South-Eastern Europe. Spotlights and Perspectives, in: J. Murašov, D. Beganović, A. Lešić (eds.), Transcript Verlag, Bielefeld, 111–122. DOI: 10.14361/9783839450260-006

I. Ženarju Rajović (2017)The Rise of Church Art in the Last Century of Ottoman Rule, Artistic Heritage of the Serbian People in Kosovo and Metohija: History, Identity, Vulnerability, Protection, eds. D. Vojvodić, M. Marković, SASA, Belgrade, 325–339. ISBN 978-86-7025-758-0

Ženarju Rajović (2016) Church Art in the Diocese of Raška and Prizren (1839–1912), Institute for Serbian Culture Priština, Leposavić.ISBN 978-86-89025-30-9

Ženarju (2014), Performances and the cult of the martyr Bosiljka in Pasjan, Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti 42, Matica sprska, Novi Sad, pp 187–202.

Назив
Ивана Женарју, „Слике рата у илустрованом часопису Српска зора (1876–1881)“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 31, pp. 381 - 404, 0353-9008, 75: 050 СРПСКА ЗОРА (436.1) “1876/1881”, 2011.
Ивана Женарју, „Зидно сликарство цркве Успења Богородице у Доњем Кормињану“, Baština, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 37, pp. 281 - 306, 0353-9008 , 75.052.046.3(497.115)"1870", , 2014.
Ивана Женарју, Благовештењска црква у Штиткову, Милешевски записи, Музеј у Пријепољу, 10, pp. 99 - 116, 0354-6926, 726.54:75.052(497.11), 2014.
Ивана Женарју, Ходочасничка икона Јерусалим из манастира Врачева, Baština, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић , 38, pp. 199 - 227, 0353-9008, 75.046.3(497.115), 2015.
Ивана Женарју, „Сакрална топографија манастира Сочанице“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 30, pp. 313 - 330, 0353-9008, 726.71 (497.115) 7.033.046.3 (497.115) 271.222 (497.115)-523.6, 2011.
Ивана Женарју, „Врање. Споменици културе“, Српска енциклопедија, том 2, В-Вшетечка, Матица српска, Нови Сад – Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике, Београд , pp. 753 - 754, 978-86-7946-121-6, 281167623, 2013.
Ивана Женарју, „Улога Одбора госпођа Књагиња Љубица у одржавању живота цркве на Косову и Метохији“, Косовско-метохијски зборник , Српска академија наука и уметности, , br. 5, pp. 169 - 195, 3054-284X, 93/94, 2013.
И. Женарју Рајовић, St Sava in the religious art of the Raška and Prizren Diocese in the last century of the Ottoman rule, Ниш и Византија, Град Ниш, Универзитет у Нишу, Православна епархија Нишка, Нишки културни центар, 15, pp. 361 - 376, 930.85(497.11)(082)(0.034.2) 930.85(495.02:4)(082)(0.034.2) 75.052.046(497)(082)(0.034.2) 904"653"(497.11)(082)(0.034.2), 978-86-6101-136-8 (НКЦ), 2017.
Ивана Женарју, “Visual culture of the 19th century in Kosovo and Metohija“, Visual Culture of the Balkans: State of Research and Further Directions, Abstracts of papers, Center for Visual Culture of the Balkans, Faculty of Philosophy Univeristy of Belgrade, pp. 40 - 40, 978-86-88803-79-3, 208353548, Србија, 2014.
Ивана Женарју, Благовештењска црква у Штиткову, Милешевски записи, Музеј у Пријепољу, 10, pp. 99 - 116, 0354-6926, 726.54:75.052(497.11), 2014.
Ивана Женарју, Хероји, политика, свакодневница: илустровани свет српске зоре (1876–1881), Хероји, политика, свакодневница: илустровани свет српске зоре (1876–1881), Задужбина Андрејевић, pp. 5 - 101, 978–86–525–0009–3, 766.04:050SRPSKA ZORA(436.1)\"1876/1881\", 2012.
Ивана Женарју, Прилог познавању делатности велешких зографа у Рашко-призренској епархији, Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава, Тематски зборник од водећег националног значаја , Институт за српску културу Приштина, Лепосавић , књ. I, pp. 95 - 106, 978-86-89025-26-2, 75.052.046(497)ʺ19ʺ, 2016.
Ивана Женарју, „Патронажни механизам и градитељска пракса у XIX веку на територији Рашко-призренске епархије“ , Културно наслеђе Косова и Метохије: историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности , Канцеларија за Косово и Метохију Владе Републике Србије, Београд – Универзитет у Приштини, Косовска Митровица , 2, pp. 519 - 534, 978-86-6349-015-4 , 726.54(497.115)ˮ18ˮ, 2013.
И. Женарју Рајовић, Иконопис у цркви Светог Николе у Штитарима код Новог Пазара, Милешевски записи, Музеј у Пријепољу, 11, pp. 109 - 115, 75.052.046(497.11), 2016.
Ивана Женарју, „Зидно сликарство цркве Светог Прохора Пчињског у XIX и XX веку“, Манастир Свети Прохор Пчињски, Епархија врањска Српске православне цркве, Српски православни манастир свети Прохор Пчињски, Центар за визуелну културу Балкана Филозофског факултета Универзитета у Београду, pp. 321 - 362, 978-86-87029-10-1, 271.222(497.11)-523.6-9(082) 726.71(497.11)(082), 2015.
И. Женарју Рајовић, Замах црквене уметности у последњем веку Османске власти, Уметничко наслеђе српског народа на Косову и Метохији: историја, идентитет, угроженост, заштита, САНУ, pp. 325 - 339, 930.85(=163.41)(497.115)(082) 323.1(=163.41)(497.115)(091)(082) 726.5/.7(497.115)(082) 72/75(=163.41)"12/18"(082), 978-86-7025-754-2, 2017.
Ивана Женарју, „Слике и фотографије у Мокрањчевој кући" , Мокрањчева кућа у Неготину, Музеј Крајине, Неготин , pp. 47 - 78, 978-86-87691-07-0, 069.5:727.2(497.11)(082), 2015.
Ивана Женарју, „Спомен-храм Светог архангела Михаила у Штимљу“ , Leskovački zbornik, Народни музеј, Лесковац, св. 53, pp. 277 - 292, Народни музеј, Лесковац, 726.54(497.11) 271.222(497.11)-523.4, 2013.
Ивана Женарју, „Црква Свете Параскеве на Шапраначком гробљу у Врању“, Leskovački zbornik,Leskovački zbornik, Народни музеј - Лесковац, св. 52/2012, pp. 167 - 186, 0459–1070, UDC: 726.54 (497.11)ˮ1925/1929ˮ 271.222(497.11)-523.6ˮ1925/1926ˮ, 2012.
Ивана Женарју, Иконопис у цркви Светог Николе у Штитарима код Новог Пазара, Милешевски записи, Музеј у Пријепољу, 11, pp. 109 - 115, 0354-6926, 75.052.046(497.11), 2016.
Ивана Женарју, „Изградња и опремање цркве Светог Саве у Косовској Митровици (1896–1913)“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 34, pp. 393 - 417, 0353-9008, 726.54(497.115), 2013.
Ивана Женарју, Три иконе Теофана Исаиловића Буџароског у манастиру Грачаници, Косовско-метохијски зборник , Српска академија наука и уметности, Београд , зборник 6, pp. 185 - 190, 3054-284X, 93/94, 2015.
И. Женарју Рајовић, Зидно сликарство у цркви Светог Георгија у Станишору код Гњилана, ПАТРИМОНИУМ.МК, Списание за културното наследство – споменици, реставрација, музеи, Центар за духовно и културно наследство Каламус, 9, 14, pp. 285 - 298, 1857-5811, 75.052.046.3(497.115 Станишор)“19“, 2016.
Ивана Женарју, Црквена уметност и верска обнова у Рашко-призренској епархији (1839–1912) , Црквена уметност и верска обнова у Рашко-призренској епархији (1839–1912) , Филозофски факултет у Београд, 396, pp. ---- - ----, 726.54(497.11) "1839/1912"(043.3) 75.046:2(497.11) "1839/1912"(043.3), 726.54(497.11) , 2014.
Ивана Женарју, „Развој црквене уметности у Рашко-призренској епархији од 1894. до 1912. године“, Тематски зборник од водећег националног значаја „Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији“, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, pp. 201 - 217, 978-86-89025-13-2, UDC: 94(497.115)(082) 930.85(497.115)(082) 323.1(=163.41)(497.115)(082) 821.163.41.09(497.115)(082), 2014.
Ивана Женарју, „Представе и култ мученице Босиљке у Пасјану“, Zb MS za lik umetnosti, Матица српска, Нови Сад , 42, pp. 187 - 202, 0352-6844, 271.222(497.11)-526.62(497.11 Pasjan)”18”, 2014.
Ивана Женарју, „Црква Светог Илије у Вучитрну“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 33, pp. 383 - 411, 0353-9008, 726.54 (497.115), 2012.
Ивана Женарју, „Црква Светих Козме и Дамјана у Врачеву: рад на очувању верског и националног идентитета у XIX веку“, Тематски зборник Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 457 - 478, 978–86–89025–03–3 , 930.85(497.115)(082), 821.163.41.09(082), 94(497.115)(082). , 2012.
Ивана Женарју, „Зидно сликарство у цркви Свете Петке у селу Стража код Гњилана“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 35, pp. 315 - 343, 0353-9008, 75.052.046.3(497.115), 2013.
Ивана Женарју, Црква Свете Тројице у Банатском Новом Селу, Саопштења, Републички завод за заштиту споменика културе, 46, pp. 193 - 214, 0354-4346, 7(497.11) 271.222(497.11)-523.6-9, 2014.
Ивана Женарју, Црквена уметност у Рашко-призренској епархији (1839–1912), Црквена уметност у Рашко-призренској епархији (1839–1912), Институт за српску културу Приштина, Лепосавић , pp. 10 - 302, 978-86-89025-30-9, 271.222(497.11)-774(497.115)"1839/1912" 75.052(497.11)"1839/1912" 726(497.11)"1839/1912", 2016.
Ивана Женарју, „Вучитрн. Црква“, Српска енциклопедија, том 2, Матица српска, Нови Сад – Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике, Београд , pp. 953 - 953. , 978-86-7946-121-6, 281167623, 2013.
Ивана Женарју, „Црква Светог Димитрија у Митровој Реци“ , Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 39, pp. 265 - 278, 0353-9008, 271.222 (497.11 Нови Пазар) – 523.4 – 526.62 726.54 (497.11 Нови Пазар), 2015.
Ивана Женарју, Дебарски зографи на Косову и Метохији, Саопштења, Републички завод за заштиту споменика културе, 44, pp. 207 - 227, 0354-4346, 7 + 902 / 904, 2012.
Ивана Женарју, „Балкански рат у слици и речи: Косовски осветници“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 32, pp. 339 - 357, 0353-9008, 77: 050 БАЛКАНСКИ РАТ У СЛИЦИ И РЕЧИ (497.11) “1913”, 2012.
I. Ženarju Rajović, Church Architecture and Politics in the Last Century of Ottoman Rule: The Case of the Diocese of Raška and Prizren, in: The Relationship Between Art and Politics in the 19th Century Ottoman Empire: Institutionalization, Change and Continuity, eds. A. Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu, H. Toker, F. Nardella, Istanbul University Press 2021, 179 - 211.

DOI :10.26650/B/AA09.2021.007.07