Back
Др Гордан Бојковић

Gordan Bojković

SENIOR RESEARCH ASSOCIATEК
Biography
Bibliography

Dr Gordan Bojković was born in Požarevac in 1971.

He completed elementary school and high school in his hometown.

He graduated in history at the Faculty of Philosophy in Belgrade in 1997.

He enrolled in doctoral studies at the Faculty of Philosophy in Belgrade in 2008. He defended his doctoral thesis Cities and Squares of Veliki Pomoravlje in the Middle Ages from the 5th to the 15th century – the process of urbanization and deurbanization, in February 2012.

Since 2016, he has been engaged in the project Material and Spiritual Culture of Kosovo and Metohija (ev. No. 178028) of the Institute for Serbian Culture in Leposavić.

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

 1. „Краљ у Даниловом зборнику”, Српска краљевства у средњем веку,Зборник радова са међународног научног одржаног у Краљеву у част обележавања 800 година од крунисања Стефана Немањића (Првовенчаног) Краљево (2017) 163-174.
 2. „Насеља Браничева крајем XIV века, Село Балкана, континуитет и промене кроз историју”, Зборник радова, књ. 34, Историјски институт Београд, Музеј на отвореном ,,Старо село“ Сирогојно, Београд (2017) 35-47.
 3. „Жупа Ждрело”, Београдски историјски часопис, vol. VII, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Београд (2016) 63-71.
 4. „Прилог разматрању седишта раносредњовековне епископије Мораваца”, Баштина, св. 40, Институт за српску културу Приштина/Лепосавић, Лепосавић (2016) 27-33.
 5. „Померање политичког, верског и духовног средишта са Косова и Метохије у моравску Србију”, Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава, Национални научни скуп са међународним учешћем, књ. 2, Институт за српску културу Приштина/ Лепосавић, Лепосавић (2016) 43-53.
 6. „Један помен хусара у Раваничкој повељи, Велики прасак, Сто година атентата у Сарајеву”, Зборник радова са научног скупа одржаног 28.јуна 2014. у Центру за културу Пожаревац, Центар за културу Пожаревац, Пожаревац (2015) 91-97.
 7. „Витезови великоморавске долине, Кнегиња Милица- монахиња Јефимија”, Тематски зборник са научног симпозијума, Трстеник (2014) 95-110.
 8. „Средњовњковни трг Шетоње”, Браничевски гласник, 8, Удружење историчара Браничева и Тимочке крајине, Пожаревац (2012) 67-81.
 9. „Параћин у средњем веку”, Весник: орган војних музеја, 37 Војни музеј Београд, Београд (2010) 141-147.

 

Монографије:

 1. Синиша Мишић, Гордан Бојковић, Средњовековни манастири и цркве Црне Реке, Народни музеј у Пожаревцу, Пожаревац 2018.
 2. Небојша Ђокић, Гордан Бојковић, Цркве и манастири у Браничеву по српским и аустријским пописима из XVIII века, Народни музеј у Пожаревцу, Пожаревац 2016.