Back

Виолета Ђорђевић

ИСТРАЖИВАЧ - ПРИПРАВНИК

докторанд

Биографија
Библиографија

Биографија

Виолета Ђорђевић рођена је у Лесковцу 24. јануара 1996. године. Основну и средњу школу завршила је у Лесковцу.

Основне академске студије је уписала 2015. године на студијском програму Социјална политика и социјални рад на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду. Дипломирала је 2019. године са просечном оценом 9,51 и уписаних 244 ЕСПБ бода, додатних 4 ЕСПБ бода остварила је ангажујући се у ваннаставним активностима. Током студирања волонтирала је у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, НВО – Центар за унапређење друштва са децом без родитељског старања и НВО – Центар за палијативно збрињавање и палијативну медицину – BELhospice.Током основних студија била је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а током завршне године основних студије била је стипендиста Фонда за младе таленте Републике Србије – стипендија Доситеја. Четири пута је током основних академских студија добила награду за младе таленте коју додељује град Лесковац и Канцеларија за младе Лесковац.

Мастер академске студије на студијском програму Социјални рад уписала је на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду 2019. године и исте завршила 2022. године са просечном оценом 9,63. По уписивању мастер академских студија Виолета је на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду изабрана у звање демонстратор-сарадник за ужу научну Социо-психолошку и социо-медицинску област за школску 2019/20 годинуи укључила се у обавезан приправнички стаж у Градском центру за социјални рад Београд – Одељење Звездара. Приправнички стаж наставља у Центру за социјални рад Лесковац где је била запослена две године на позицији водитеља случаја. Поседује лиценцу за обављање основних послова у социјалној заштити.

Виолета је докторске академске студије на студијском програму Социјална политика и Социјални рад уписала на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду 2022. године.

Од фебруара 2023. године запослена је на Институту за српску културу Приштина-Лепосавић као истраживач приправник.

Главне области интересовања Виолете везане су за проучавање социјалне заштите, правних норми из ове области и њихова имплементација у пракси, социјални рад са децом без адекватног родитељског старања, права родитеља и начини за њихово унапређење као и миграције и концепт државе благостања.

Виолета течно говори енглески језик, а служи се и немачким језиком.

 

Ђорђевић, В. (2022). “Анализа позиција и потреба деце родитеља који су на издржавању казне затвора  у односу на законску регулативу и социјалну заштиту из перспективе Центра за социјални рад Лесковац”. Мастер рад, Београд: Факултет политичких наука у Београду.