Верица Михајловић

ИСТРАЖИВАЧ - САРАДНИК

докторанд

Биографија
Библиографија

ВЕРИЦА МИХАЈЛОВИЋ је рођена 1986. године у Новом Пазару. Живи у Лепосавићу, где је завршила основну школу.

У Крагујевцу, након завршене средње музичке школе „Милоје Милојевић”, уписује ФИЛУМ, где на смеру Уметност дипломира на смеру Општа музичка педагогија 2010. године.

Након завршених основних студија 2013. године, завршава Специјалистичке академске студије на Факултету Музичке Уметности у Београду на катедри за Музичку теорију.

Тренутно је докторанткиња на поменутој катедри.

На Институту за српску културу – Приштина / Лепосавић запослена је од 2013. године и ради као истраживач – сарадник.

КатегоријаНазив
M52В. Михајловић, Свадбени обичаји и песме села Граничане у околини Лепосавића, Баштина, Институт за српску културу Приштина / Лепосавић, 42, pp. 311 - 326, 0353-9008, 392.51(497.115), 2017.
M42Верица Михајловић, Повратак Исходишту , Повратак Исходишту , КУД-Копаоник Лепосавић; Службени гласник, pp. 1 - 147, 978-86-519-1972-8, 391(=163.41)(497.115) 781.7(497.115), 2015.
M14В. Михајловић, Традиционные и современные свадьбы (венчания) в балканских странах: подавление фольклорных обычаев в результате европейского и американского влияния, Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Межкультурный диалог и вызовы современности», Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, pp. 295 - 305, 316.4, 978-5-9929-0563-2, 2017.
M53В. Михајловић, Фолклорна блискост Бугарске и Косова и Метохије: Аналогија елемената народне ношње и музике, Лесковачки зборник, Народни музеј Лесковавц, LVII, pp. 327 - 340, 0459-1070, 398:303.446 (497.115) 39.316.722, 2017.
M52Верица Михајловић, "Друштвена маргинализација жена као манифест у оквиру народне традиције (Сагледавање положаја жене кроз разматрање њеног реалног позиционирања у оквиру народне игре)", Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 38, pp. 161 - 173, 0353-9008, 316.662-055.2(497.11)(091) 305-055.2(497.11) 392.3/.6(497.115) 394.3(497.115), 2015.
M52Верица Михајловић, “Лепосавић: Музика као сведок етничког порекла становништва“, Baština, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 37, pp. 221 - 234 , 0353-9008 , 781.7(497.115), 2014.
M52В. Михајловић, Фолклорни "хомоними" - локалне специфичности као елементи трансформација народних мелодија из различитих области Косова и Метохије (Трагом песме "Каранфиле, цвеће моје"), Баштина, Институт за српску културу Приштина / Лепосавић, 43, pp. 181 - 196, 0353-9008, 784.4 (497.115) 398.8 (497.115), 2017.
M44Верица Михајловић, Утицаји суседних балканских народа на народну традицију Косова и Метохије манифестовани кроз елементе фолклора, Tематски зборник од водећег националног значаја "Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава", Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, књ. 1, pp. 369 - 384, 978-86-89025-25-5, 398.1(497); 398.1(497.115); 391(497.115); 781.7 (497.115). 414: 369-381, 2016.
M42Верица Михајловић, Милош Заткалик, Пролонгација и структурни нивои у посттоналној музици, Пролонгација и структурни нивои у посттоналној музици, Универзитет у Бањој Луци, Академија умјетности, pp. 5 - 781; 781.5, 978-99938-27-19-1, 781; 781.5, 2016.