Back

Стефан Анђелковић

Истраживач-приправник
Биографија
Библиографија

Стефан Анђелковић је рођен 29. децембра 1996. године у Косовској Митровици. Основну школу ,,Свети Сава’’ завршио је у Жеровници, општина Звечан, док је Гимназију ,,Косовска Митровица’’ (друштвено – језички смер) завршио у Косовској Митровици.

Основне академске студије уписао је 2015. године на студијском програму Међународне студије на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду. Дипломирао је четири године касније (просечна оцена 9,05). Током основних студија био је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Привременог органа Општине Косовска Митровица. Мастер академске студије на студијском програму Политикологија – међународне студије, модул Међународна политика на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду, завршио је 2019/2022 године (просечна оцена 9,25), одбранивши мастер рад Уставне промене (1989-1990) и српско-албански односи.

Током основних студија обављао је стручну праксу у Канцеларији за Косово и Метохију, на пословима Официра за везу, у трајању од шест месеци (мај-октобар 2019), у оквиру програма стручног оспособљавања Центра за каријерни развој. Био је учесник стручног семинара ,,Дани јавних политика’’ у организацији ГАЈП, ПЕРФОРМ, Конрад Аденауер Штифунг у Београду, октобра 2018. године. Од јуна. 2020. године до маја 2023. године обављао је послове у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, у Београду. Обављао је послове маркетинг менаџера у немачкој компанији ‘‘PM – International’’, септембра 2022. године, и маркетинг менаџера у словеначкој компанији  ‘‘Smart Money Solutions’’, октобра 2022. године.

Докторске академске студије уписао је на студијском програму Међународне и европске студије на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду 2022. године, и тренутно је друга година. Планирана тема докторске дисертације бавила би се потенцијалном темом: ,,Холокауст и култура: Политике рецепције холокауста’’.

Од маја 2023. године запослен је на Институту за српску културу Приштина-Лепосавић као истраживач – приправник.

Главне области интересовања Стефана су међународни односи, спољна политика, ,,Косметски проблем’’, као и питање холокауста.

Стефан говори енглески језик, али се служи и немачким језиком.

 

 

Анђелковић, Стефан. 2024. Либерализам и криза демократије у савременом европском контексту. Научна конференција ,,Перспективе политичких наука у савременом европском контексту II’’, Зборник радова, Институт за политичке студије, Београд.

Анђелковић, Стефан. 2024. Космет и колонијални дискурс. Баштина, свеска 62, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, DOI: https://doi.org/10.5937/bastina34-47433.

Anđelković, Stefan. 2023. The Migrant Crisis in The British Media: Case Study – Daily Mail. XLII Международного Харакского форума «ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ: ДИАЛЕКТИКА ЦЕЛЕЙ И ЦЕННОСТЕЙ». Yalta-Simferopol. Russian Federation.

Анђелковић, Стефан. 2022. Уставне промене (1989-1990) и српско-албански односи. Мастер рад, Београд: Факултет политичких наука, Универзитет у Београду.