Back

Стефан Анђелковић

Истраживач-приправник
Биографија
Библиографија

Биографија

Стефан Анђелковић је рођен 29. децембра 1996. године у Косовској Митровици. Основну школу ,,Свети Сава’’ завршио је у Жеровници, општина Звечан, док је Гимназију ,,Косовска Митровица’’ (друштвено – језички смер) завршио у Косовској Митровици.

Основне академске студије уписао је 2015. године на студијском програму Међународне студије на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду. Дипломирао је четири године касније (просечна оцена 9,05). Током основних студија био је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Привременог органа Општине Косовска Митровица. Мастер академске студије на студијском програму Политикологија – међународне студије, модул Међународна политика на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду, завршио је 2019/2022 године (просечна оцена 9,25), одбранивши мастер рад Уставне промене (1989-1990) и српско-албански односи.

Током основних студија обављао је стручну праксу у Канцеларији за Косово и Метохију, на пословима Официра за везу, у трајању од шест месеци (мај-октобар 2019), у оквиру програма стручног оспособљавања Центра за каријерни развој. Био је учесник стручног семинара ,,Дани јавних политика’’ у организацији ГАЈП, ПЕРФОРМ, Конрад Аденауер Штифунг у Београду, октобра 2018. године. Од јуна. 2020. године до маја 2023. године обављао је послове у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, у Београду. Обављао је послове маркетинг менаџера у немачкој компанији ‘‘PM – International’’, септембра 2022. године, и маркетинг менаџера у словеначкој компанији  ‘‘Smart Money Solutions’’, октобра 2022. године.

Докторске академске студије уписао је на студијском програму Међународне и европске студије на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду 2022. године.  Планирана тема докторске дисертације бавила би се проблемом односа кризе комунизма у међународним размерама и кризе југословенске идеје самоуправног социјализма, за који су руководиоци СКЈ истицали да је сасвим особена и другачија од осталих социјалистичких уређења, с обзиром да је истраживање последице Амандмана на Устав Србије 1989. године и потоњег устава Србије, подразумевало и обраду теме о распаду Савеза комуниста Југославије, вероватно последње политичке споне међу републикама СФРЈ.

Од маја 2023. године запослен је на Институту за српску културу Приштина-Лепосавић као истраживач – приправник.

Главне области интересовања Стефана су међународни односи, спољна политика, дипломатија, етнички односи и мултиетничке заједнице, са посебним освртом на уставне амандмане (1989-1990) и српско-албанске односе у двадесетом веку.

Стефан говори енглески језик, али се служи и немачким језиком.

Анђелковић, С. (2022). ’’Уставне промене (1989-1990) и српско-албански односи’’. Мастер рад, Београд: Факултет политичких наука, Универзитет у Београду.