Back

Др Срђан Словић

НАУЧНИ САВЕТНИК
Биографија
Библиографија

Срђан Словић, научни саветник рођен 1964. године у Врању

Образовање

Дипломирао 1989. године на Факултету политичких наука у Београду;

Магистрирао 2003. године на Факултету политичких наука у Београду на тему: „Схватање силе и моћи у теорији међународних односа Рејмона Арона“;

Докторирао 2008. године на тему: „Реализам у политичкој теорији Рејмона Арона и њен утицај на савремени развитак политичких наука и међународних односа“.

Радно искуство

Од 2008. до 2010. године – истраживач сарадник на Институту за српску културу Приштина/Лепосавић;

Од 2011. до 2015. године – научни сарадник на Институту за српску културу Приштина/Лепосавић;

Од 2016. до 2021. године виши научни сарадник на Институту за српску културу Приштина/Лепосавић;

Од 2021. године научни саветник на Институту за српску културу Приштина/Лепосавић-

Говори енглески и француски језик.

Библиографија

Словић Срђан, МОНОГРАФИЈА: Људска права KEBS/OEBS и косовска криза, Институт за српску културу – Приштина, Приштина-Лепосавић, 2010, стр 204, ISBN 978-86-82797-90-6; УДК 341.231.14, 341.231.14 (497-115) 327.71.8(497-115) COBISS.SR-ID 179051532.

Срђан Словић, Весна Зарковић, МОНОГРАФИЈА: Косово и Метохија од Берлинског конгреса до распада СФРЈ – историјски, етнички и безбедносни аспект, Институт за српску културу – Приштина, Приштина-Лепосавић, 2012, стр 170, ISBN 978-86-82797-99-9; УДК 94/497.11)“ 1878/1991“, 327(497.115)“ 1878/1991“, 323.1 (497.115)“ 1878/1991“ COBISS.SR-ID 188773900.

Словић Срђан, монографија, Политички развој Косова и Метохије од распада СФРЈ до доласка мисије EULEX кроз призму европске безбедности, Институт за српску културу Приштина/Лепосавић, 2013, стр. , УДК 323(497.115)»1989/2013» 327.7/.8(497.115)»1989/2013; 327.56(497.115)»1989/2013», COBISS.SR-ID 200253708, ISBN 978-86-89025-09-5, стр. 208.

Словић Срђан, Косово и Метохија – последња етапа распада СФРЈ, Институт за српску културу Приштина/Лепосавић, 2014, UDK 327(497)“19“, 323(497.1)“1991/1995“, 323(497.115)“19“, 3323(497.11)“, ISBN978-86-89025-17-0, COBISS.SR-ID 211221004.

Срђан Словић, Реалистичке, либералне, институционалистичке и теорије међународног друштва у међународним односима – студија случаја Косова и Метохије, Институт за српску културу Приштина/Лепосавић, 2016, UDK 327(497.115) 327.7/8/497.115/ 321.1 141.7, ISBN 978-86-89025-29-3, COBISS 227531020, стр. 179.

Срђан Словић, Постмодернизам у друштвеним наукама и међународним односима, Институтза српску културу Приштина/Лепосавић, 2018, УДК 141.78, ISBN 978-86-89025-36-1, COBISS-ID 265325836, стр. 129.

Srđan Slović, Peace and War – Eternal Companions of International Relations, Leposavić, the Institute for Serbian Culturte, 2019, UDK 327 (100)355.01:1172.4:1, ISBN 978-86-89025-51-4, COBISS.SR.ID 281450764, str. 140.

Назив
С. Словић, В. Зарковић, "Односи међу савезима као један од главних узрока избијања Првог светског рата", Међународни тематски зборник „Велики рат 1914-1918: Узроци, последице, тумачења", посвећен академику Драгољубу Р. Живојиновићу (1934-2016), Филозофски факултет у Нишу, 762, књ. 1, pp. 107 - 124, 94(100)“1914/1918“ 327.51(4:497.11)“1914/1918“, 978-86-7379-406-8, 2016.
Срђан Словић, Отежаност истраживања у теорији међународних односа, Научни скуп Бањалучки новембарски сусрети, „Стање и перспективе истраживања у хуманистичким и друштвеним наукама“, Књига резимеа, Филозофски факултет у Бања Луци, pp. 59 - 60, 978-99953-59-70-0, 001.891:1(048.4); 001.891:3(048.4), , Република Српска, 2015.
Срђан Словић, Гроцијусов концепт природног и међународног права – студија случаја Косова и Метохије, Baština, Институт за српску културу Приштина/Лепосавић, 41, pp. 253 - 265, 9353-9008, 341.218/497.115/340.12, 2016.
Срђан Словић, Улога институција у успостављању међународног мира и безбедности, Politička revija, Институт за политичке студије, Београд , бр. 1/2010, pp. 223 - 250, 1451-4281, 316.334:327.57. , 2010.
Срђан Словић, Предговор тематског зборника Духовно стваралаштво Чедомира Ребића , Духовно стваралаштво Чедомира Ребића – зборник радова, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 5 - 11, 978-86-82797-93-7, 821.163.41 (091); 929. , 2011.
Срђан Словић, Прогон и завичај – српска књижевност Косова и Метохије, Прогон и завичај – српска књижевност Косова и Метохије, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 203, pp. 10 - 203, 978-86-82797-98-2, 821.163.41.09“19/20“, 821.163.41:929, 2011.
Срђан Словић, Уређивање монографије "Притоке књижевности Косова и Метохије", Притоке књижевности Косова и Метохије, Институт за српску културу Приштина/Лепосавић, pp. 7 - 275, 978-86-8297-92-0, 82.09 (091), 821.163.41.09“19“, 2010.
Срђан Словић, Уређивање научћног часописа Баштина св. 38 и 39 за 2015. годину, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 38 и 39, pp. . 5 - 614, 0353-9008, 008, 2015.
Срђан Словић, Часопис нацоналног значаја \"Баштина\", Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 782, 32 - 33, pp. 5 - 782, 0353-9008, 008(497.115), 2012.
С. Словић, „Тукидидов реализам у међународним односимa“,, Баштина, Институт за српску културу Приштина/Лепосавић, 42, pp. 243 - 254, 0353-9008, 93/94, 2017.
Срђан Словић, Уређивање научног часописа "Баштина" св. 34-25 за 2013., Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 7 - 876 (444+ 432) , 0353-9008, 008(497.115), 2013.
Срђан Словић, Уређивање Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју - тематски зборник, \\\"Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју\" - тематски зборник\\, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 498, pp. 5 - 498, 978-86-89025-03-3, 930.85(497.115)(082), 821.163.41.09(082), 94(497.115)(082). , 2011.
Срђан Словић, Уређивање монографије "Земаљски и небески знаци", Земаљски и небески знаци, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 7 - 297, 978-86-89025-10-1, 821.163.41.09 – Вукадиновић А. 821.163.41.09, 82.0, 2013.
С. Словић, „Особености проучавања међународних односа“,, Зборник радова Учитељског факултета Призрен/Лепосавић, Учитељски факултет Призрен/Лепосавић, pp. 609 - 631, 371.3(082), 37.013.42(080), 821.163.41.09(082), 811.163.41(082), 978-86-84143-43-5, 2017.
Срђан Словић, Утицај Источног питања на образовање идентитета јужнословенских народа у 18-ом веку, Зборник радова Института за српску културу Приштина/Лепосавић, Института за српску културу Приштина/Лепосавић, pp. 165 - 179, 978-86-82797-88-3 , 323 (497) „18“; 327 (4) „18“, Srbija, 2010.
Срђан Словић, Бечки конгрес и европски систем равнотеже страна, Научни скуп са међународним учешћем одржаног у Лепосавићу, Учитељски факултет, Лепосавић, pp. 855 - 867, 978-86-84143-46-6, 378, Србија, 6. - 7. Mar, 2015
Срђан Словић, Источно питање, јужнословенски народи и Косово и Метохија пре, за време и после Кримског рата , Тематски зборник Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 498, pp. 315 - 336, 987-86-89025-03-3, 930.85(497.115)(082), 821.163.41.09(082), 94(497.115)(082), ISBN 978-86-89025-03-3, 2012.
Срђан Словић, Речник праисторијске скулптуре, писмености и керамичке индустрије, Уређивање монографије, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, pp. 1 - 311, 978-86-89025-14-9, 903.26(497)“634/636“ 7.031.1(497) 003.01/.03(497)“.06“ 666.3/7(497)“634/636", 2014.
Срђан Словић, Уређивање монографије "Књижевна дјелатност Срба у помјереним културним центрима", Књижевна дјелатност Срба у помјереним културним центрима, , Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 6 - 250, 978-86-82797-92-0, 821.163.41.09“17/18“; , 2010.
Срђан Словић, Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији, Тематски зборник од водећег националног значаја , Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, pp. 1 - 558, 978-86-89025-13-2 , 94(497.115)(082), 930.85(497.115)(082), 323.1(=163.41)(497.115)(082), 821.163.4109(497.115)8082), 2014.
Срђан Словић, Косово и Метохија од 1900. године до почетка Првог светског рата, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 28, pp. 275 - 290, 0353-9008, 94(497.115)"1900/1914", 327(497.11)"1878", , 2010.
Срђан Словић, Аронова теорија међународних односа и рат на Косову и Метохији , Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 34, pp. 287 - 299, 0353-9008, 327(100); 327.7/.8(497.115);355.01, 2013.
Весна Зарковић, Срђан Словић, Друштво народа – организацијa проистекла из Првог светског рата и вододелница нове ере дипломатије, Српска политичка мисао , Институт за политичке студије, вол. 52, 02/2016, год. 23, pp. 247 - 264, 1450-5460, 341.121:341.7(091) , 2016.
Срђан Словић, Вера у стварање – верски мотиви у приповеткама сима Матавуља, Вера у стварање – верски мотиви у приповеткама сима Матавуља, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 264, pp. 9 - 266, 978-86-82797-96-8, 821.163.41.09-32, 2011.
Срђан Словић, Хегелов концепт друштва, државе и признања међу народима и државама, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 39, pp. 281 - 291, 0353-9008, 340.12 141.7 Hegel G., 2015.
Срђан Словић, Традиционални концепт односа између силе, моћи и националног интереса у међународним односима, Politička revija, Институт за политичке студије, Београд , бр. 3/2010, pp. 103 - 126, 1451-4281, 321.01:327, 2010.
Срђан Словић, Глобална конфигурација моћи након рата на Косову и Метохији, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 35, pp. 347 - 360, 0353-9008, 327.7/.8(497.115) , 2013.
Срђан Словић, Косово и Метохија и проблем безбедности за време Првог светског рата , Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 361, 32, pp. 265 - 276, 0353-9008, 94(497.115)“1914/1918“ ISSN 0353-9008, 2012.
Срђан Словић, Миљковић између поезије и мита, Миљковић између поезије и мита, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 189, pp. 7 - 195, 978-86-89025-01-9, 821.16.41.09-1 Миљковић Б, 2012.
С. Словић, "Монтескјеов концепт природног стања, природних и позитивних закона и облика владавине", Политичка ревија, Институт за политичке студије, 54, 4, pp. 21 - 36, 1451-4281, 321.01, 2017.
Срђан Словић, Дејтонски мировни споразум (Историјска позадина, припрема и резултати) , Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 421, 31, pp. 335 - 352, 0353-9008, 323(497.6)“...“; 341.382(497.1)“1995“ , 2011.
С. Словић, В. Зарковић, Односи међу савезима као један од главних узрока избијања Првог светског рата, Велики рат 1914-1918: Узроци, последице, тумачења, Међународни тематски зборник посвећен академику Драгољубу Р. Живојиновићу (1934-2016), Филозофски факултет Ниш, књ. I, pp. 107 - 124, 94(100)“1914/1918“ 327.51(4:497.11)“1914/1918“, 978-86-7379-406-8, 2016.
Срђан Словић, Ослободилачка војска Косова – порекло, деловање, организација и преображај, Тематски зборник од водећег националног значаја „Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији“, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, pp. 419 - 437, 978-86-89025-13-2 , 94(497.115)(082)к 930.85(497.115)(082), 323.1(=163.41)(497.115)(082), 821.163.4109(497.115)8082), 2014.
Срђан Словић, Хегелово схватање слободе и права, Baština, Институт за српску културу Приштина/Лепосавић, 40, pp. 187 - 195, 0350-9008 , 141.7 Хегел, Г.В.Ф. 340.12 Хегел Г.В.Ф, 2016.
Срђан Словић, Утицај косовске кризе на односе између Русије и Западне алијансе (НАТО), , Baština, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, 37, pp. 309 - 320, 0353 – 9008, 327(470) 323.1(497.115), 2014.
Срђан Словић, Деловање КПЈ на Косову и Метохији током Другог светског рата, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 33, pp. 299 - 312, 0353-9008, 329.15(497.115)“ 1941/1945“ , 2011.
С. Словић, „Августинов концепт Божје и земаљске државе“, Црквене студије, Црквене студије, Центар за византијско-словенске студије, Центар за црквене студије Универзитета у Нишу, 14, pp. 131 - 137, 1820-2446, 27-29, 27-1, Ниш, 2017.
Срђан Словић, Међународне организације и успостављање мира и безбедности на Косову и Метохији, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 345, 30, pp. 233 - 248, 0353-9008, 341.12(497.115)\"1999...“, 327.7/.8(497.115)\"1999, 2011.
Срђан Словић, Уређивање монографије „Косово отворена тема“, „Косово отворена тема“, , Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 7 - 154, 978-86-89025-22.4 , 821.163.41.09(497.115) 930.85(497.115) 94(497.115), 2015.
Срђан Словић, Дохалкидонске цркве, Дохалкидонске цркве, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 7 - 145, 978-86-89025-08-8, 271.2-72.744-9, 2011.
Срђан Словић, Уређивање монографије "Наличје форме и идеје", Наличје форме и идеје, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 6 - 317, 978-86-89025-11-8, 821.163.41.09“ 18/19“, 811.163.41' 373.7, 2013.
Срђан Словић, Предговор , Тематски зборник \"Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју\", Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 498, pp. 9 - 10, 978-86-89025-03-3, 930.85(497.115)(082), 821.163.41.09(082), 94(497.115)(082). ISBN 978-86-89025-03-3, 2012.
Срђан Словић, Зборник радова – Духовно стваралаштво Чедомира Ребића, Тематски зборник радова – Духовно стваралаштво Чедомира Ребића, , Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 298, pp. 7 - 298, 978-86-82797-93-7, 821.163.41. (091):929. , 2011.
Срђан Словић, Војска у Нишу 1918-1941, Уређивање монографије, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, pp. 1 - 413, 978-86-89025-16-3 , 94(497.11)“1918/1941 355.48(497.11)“1918/1941 323(497.11-12)“ 1918/1941, 2014.
Срђан Словић, Уређивање монографије„Зоонимија Ибарског Колашина“, „Зоонимија Ибарског Колашина“, Јована Бојовић , Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 5 - 95, 978-86-89025-23.1, 811.163.41' 373.22:53, 2015.
Срђан Словић, Приповедач и прича, Уређивање научне монографије, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, pp. 1 - 192, 978-86-89025-20-0 , 82,0, 2014.
Срђан Словић, Уређивање два броја часописа за 2010, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 28 и 29, pp. 5 - 673 (355+218), 0353-9008, 008(497.115), 2010.
Срђан Словић, Праксеолошки аспект Аронове теорије међународних односа, Политичка ревија , Институт за политичке студије, Београд, вол. 33,, XIII, 1/2014, pp. 177 - 189, 1451-428, 327:32.01, 2014.
Срђан Словић, Дејан Антић, Утицај Дејтонског мировног споразума на покрет косовских Албанаца, Baština, Институт за српску културу Приштина - Лепосавић, 38, pp. 251 - 263, 0353-9008, 2015.
Срђан Словић, Узроци рата на Косову и Метохији према Волцовој теорији представе у међународним односима, Nac interes, Институт за политичке студије Београд, 3/2012, pp. 239 - 267, 1820-4996, 355.01(497.115). , 2012.
Срђан Словић, Свакодневни живот колониста на Косову и Метохији , Свакодневни живот колониста на Косову и Метохији 1918-1941, И, 166, pp. 5 - 166, 978-86-82797-94-4, 316.728 (497.115)“1918/1941. , 2011.
Срђан Словић, Хладноратовски и послехладноратовски концепт безбедности у Европи, Зборник радова Учитељског факултета, Учитељски факултет, Лепосавић, књ. 9, pp. 93 - 101, 1452-9343, 327.56::351.88(4), 2015.
Срђан Словић, Политички развој Косова и Метохије од распада СФРЈ до доласка мисије EULEX кроз призму европске безбедности, Политички развој Косова и Метохије од распада СФРЈ до доласка мисије EULEX кроз призму европске безбедности, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 5 - 208, 978-86-89025-09-5, 323(497.115)»1989/2013» 327.7/.8(497.115)»1989/2013; 327.56(497.115)»1989/2013», 2013.
Срђан Словић, Људска права KEBS/OEBS и косовска криза, Људска права KEBS/OEBS и косовска криза, , Институт за српску културу – Приштина, Приштина-Лепосавић, pp. 5 - 204, 978-86-82797-90-6, 341.231.14, 341.231.14 (497-115) 327.71.8(497-115) , 2010.
С. Словић, „Аронова историјска социологија и савремени међународни односи“,, Зборник радова Филозофског факултета на Палама, Филозофски факултет Пале, књ. 11, pp. 9 - 23, 2490-4074., DOI10. 7251/ZRNS 1702009S, 10, 2017.
Срђан Словић, Косово и Метохија – последња етапа распада СФРЈ, Косово и Метохија – последња етапа распада СФРЈ, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, pp. 1 - 213, 978-86-89025-17-0, 327(497)“19“, 323(497.1)“1991/1995“, 323(497.115)“19“, 3323(497.11)“, 2014.
Срђан Словић, Монографија - Видови српског модернизма, Видови српског модернизма, , Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 292, pp. 5 - 292, 978-86-82797-97-5, 821.163.41.09“19“, 82-02 , 2011.
Срђан Словић, Врањска фразеологија са малим фразеолошким речником, Врањска фразеологија са малим фразеолошким речником, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 156, pp. 7 - 156, 978-86-89025-00-2, 811.163.41\'282.2, 811.163.41\'374\'282.2(038). , 2011.
Срђан Словић, Часопис о националног значаја \"Баштина\", Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 344 и 421, 30 - 31, pp. 5 - 775, 0353-9008, 008(497.115), 2011.
Срђан Словић, „Баштина“, св. 36 и 37, Baština, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, 36 и 37, pp. 1 - 392, 0353 – 9008, 008(497.115), , 2014.
Срђан Словић, Невидљиво збивање: православна духовност у прози Григорија Божовића, Невидљиво збивање: православна духовност у прози Григорија Божовића, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 142, pp. 11 - 142, 978-86-89025-05-7, 821.163.41.09-3, 2011.
Срђан Словић, Интеграције путем безбедности у Европи, „Наука и евроинтеграције“, Филозофски факултет у Источном Сарајеву, Пале, pp. 459 - 472, 978-99938-47-47-9, 10.7251/ZRNETOM 115104599, 2016.
Срђан Словић, Уређивање Тематских зборника од водећег националног значаја књ. 1. и 2., „Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава", Институт за српску културу Приштина/Лепосавић, књ 1 - књ. 2, pp. 5 - 414+304, 978-86-83025-25-5, 821.163.41.03:82.09(082); 811.163.41(082);323.1)=163.41)(497.115(082). , 2016.
Срђан Словић, Историјска генеза и природа модерних етничких сукоба на Косову и Метохији , Nac interes, Институт за политичке студије Београд, година VII, вол. 11, 2/2011, pp. 150 - 171, 1820-4996 , 323.12 (497.115) »19» , 2011.
С. Словић, "Вестфалски мир - вододелница нове улоге државе у међународним односима", Баштина, Институт за српску културу Приштина/Лепосавић, 43, pp. 209 - 219, 0353-9008, 341.382(430)"1648"(041)94:327(4)"15", 2017.
Срђан Словић, Битна обележја косовског сукоба – истина у функцији избијања рата, Baština, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, 36, pp. 413 - 422, 0353 – 9008, 323.1(497.115)“ 342.25(497.115) 341.31(497.115)“1999“, 2014.
С. Словић, "Теоријски приступи Рејмона Арона и Ханса Моргентауа", Међународна безбедност - теоријски приступи, Академска књига; Иновациони центар Факултета безбедности, pp. 87 - 112, 351.86(100)(082), 351.74/.75(100)(082), 327.56::351.88(100)(82),, 978-86-80014-00-5, 2014.
Срђан Словић, Реалистичке, либералне, институционалистичке и теорије међународног друштва у међународним односима – студија случаја Косова и Метохије, Реалистичке, либералне, институционалистичке и теорије међународног друштва у међународним односима – студија случаја Косова и Метохије, Институт за српску културу Приштина/Лепосавић,, pp. 5 - 179, 978-86-89025-29-3, 327(497.115) 327.7/8/497.115/ 321.1 141.7, 2016.
Весна Зарковић, Срђан Словић, Косово и Метохија од Берлинског конгреса до распада СФРЈ - историјски, етнички и безбедносни аспект, Косово и Метохија од Берлинског конгреса до распада СФРЈ - историјски, етнички и безбедносни аспект, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 170, pp. 7 - 170, 978-8682797-99-9 , 94(497.11) „1878/1991“ 327(497.115) „1878/1991“ 323.1(497.115)“1878/1991“ , 2012.
Срђан Словић, Интернационализација косовског питања и њен утицај на потоње догађаје на Косову и Метохији, , Politička revija, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 1/2011, pp. 255 - 275, 1451-4281, 341.218(497.115):327 , 2011.
Срђан Словић, Улога великих сила у послехладноратовском концепту безбедности у оквиру КЕБС/ОЕБС-а и његова примена на кризним подручјима на Косову и Босни, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 29, pp. 169 - 184, 0353-9008, 327(73+470)"199..., 327.7/.8(497.115)"199, 2010.
Срђан Словић, Утицај Дејтонског мировног споразума на покрет косовских Албанаца, , Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 38, pp. 451 - 462, 0353-9008, 323.1(=18)(497.115)“199“ 341.382(497.1)1995“ 327.7/.8(497.115)“1999“, 2015.
Срђан Словић, Хантингтонов сукоб цивилизација и преустројство светског поретка, „Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава“, тематски зборник од водећег националног значаја, Институт з асрпску културу Приштина/Лепосавић, књига 1, pp. 327 - 338, 978-86-83025-25-5, 32:929 323(497.1) , 2016.
Срђан Словић, Политика САД на Косову и Метохији у светлости постхладноратовских промена у међународним односима, „Косово и Метохија у цивилизацијским токовима“,Зборник Филозофског факултета са међународног научног скупа , Филозофски факултет Косовска Митровица, књ. 4, pp. 745 - 762, 978-86-80273-53-2, 341(73)327(497.115.73); ISBN 978-86-80273-53-2, 2010.
Срђан Словић, Нове димензије моћи у ери глобализма, Зборник радова са научног скупа „Наука и глобализација“, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, књ. 8 том 2/1, pp. 257 - 267, 978-99938-47-57-1, 4257816, 10.7251/ZRNSFFP0814257S, 2014.
Срђан Словић, Фукујамин концепт државе, друштва и међународних односа, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, vol. 46, 4/2014, 21, pp. 331 - 346, 0354-5989, 930.1+321.01 FUKUYAMAF, 2014.
Срђан Словић, Аронов реализам и Вентов социјални конструктивизам, Politička revija, Институт за политичке студије, Београд , 2/2013, pp. 1 - 17, 1451-4281 , 327:32.01+316.3343, 2013.