Др Срђан Словић

НАУЧНИ САВЕТНИК
Биографија
Библиографија

ДР СРЂАН СЛОВИЋ,  стално запослен као научни саветник у Институту за српску културу-Приштина са привременим седиштем у Лепосавићу, рођен је 30. 10. 1964. године у Врању, Република Србија.

Основно и средње образовање стекао је у Врању. На факултету политичких наука Универзитета у Београду дипломирао је 1989. године на смеру за међународне односе са просечном оценом 8,67.

Последипломске студије је завршио на истоименом факултету на Катедри за међународне односе. 26. фебруара 2003. године одбранио је магистарску тезу под називом Схватање силе и моћи у теорији међународних односа Рејмона Арона.

Научни степен доктора политичких наука стекао је 23. јула 2008. године одбранивши докторску дисертацију под називом Реализам у политичкој теорији рејмона Арона и њен утицај на савремени развитак политичких наука и међународних односа на Факултету политичких наука Универзитета у Београду.

КатегоријаНазив
M14С. Словић, В. Зарковић, "Односи међу савезима као један од главних узрока избијања Првог светског рата", Међународни тематски зборник „Велики рат 1914-1918: Узроци, последице, тумачења", посвећен академику Драгољубу Р. Живојиновићу (1934-2016), Филозофски факултет у Нишу, 762, књ. 1, pp. 107 - 124, 94(100)“1914/1918“ 327.51(4:497.11)“1914/1918“, 978-86-7379-406-8, 2016.
M34Срђан Словић, Отежаност истраживања у теорији међународних односа, Научни скуп Бањалучки новембарски сусрети, „Стање и перспективе истраживања у хуманистичким и друштвеним наукама“, Књига резимеа, Филозофски факултет у Бања Луци, pp. 59 - 60, 978-99953-59-70-0, 001.891:1(048.4); 001.891:3(048.4), , Република Српска, 2015.
M52Срђан Словић, Гроцијусов концепт природног и међународног права – студија случаја Косова и Метохије, Baština, Институт за српску културу Приштина/Лепосавић, 41, pp. 253 - 265, 9353-9008, 341.218/497.115/340.12, 2016.
M51Срђан Словић, Улога институција у успостављању међународног мира и безбедности, Politička revija, Институт за политичке студије, Београд , бр. 1/2010, pp. 223 - 250, 1451-4281, 316.334:327.57. , 2010.
M47Срђан Словић, Предговор тематског зборника Духовно стваралаштво Чедомира Ребића , Духовно стваралаштво Чедомира Ребића – зборник радова, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 5 - 11, 978-86-82797-93-7, 821.163.41 (091); 929. , 2011.
M49Срђан Словић, Прогон и завичај – српска књижевност Косова и Метохије, Прогон и завичај – српска књижевност Косова и Метохије, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 203, pp. 10 - 203, 978-86-82797-98-2, 821.163.41.09“19/20“, 821.163.41:929, 2011.
M49Срђан Словић, Уређивање монографије "Притоке књижевности Косова и Метохије", Притоке књижевности Косова и Метохије, Институт за српску културу Приштина/Лепосавић, pp. 7 - 275, 978-86-8297-92-0, 82.09 (091), 821.163.41.09“19“, 2010.
M56Срђан Словић, Уређивање научћног часописа Баштина св. 38 и 39 за 2015. годину, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 38 и 39, pp. . 5 - 614, 0353-9008, 008, 2015.
M55Срђан Словић, Часопис нацоналног значаја \"Баштина\", Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 782, 32 - 33, pp. 5 - 782, 0353-9008, 008(497.115), 2012.
M52С. Словић, „Тукидидов реализам у међународним односимa“,, Баштина, Институт за српску културу Приштина/Лепосавић, 42, pp. 243 - 254, 0353-9008, 93/94, 2017.
M56Срђан Словић, Уређивање научног часописа "Баштина" св. 34-25 за 2013., Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 7 - 876 (444+ 432) , 0353-9008, 008(497.115), 2013.
M49Срђан Словић, Уређивање Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју - тематски зборник, \\\"Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју\" - тематски зборник\\, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 498, pp. 5 - 498, 978-86-89025-03-3, 930.85(497.115)(082), 821.163.41.09(082), 94(497.115)(082). , 2011.
M49Срђан Словић, Уређивање монографије "Земаљски и небески знаци", Земаљски и небески знаци, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 7 - 297, 978-86-89025-10-1, 821.163.41.09 – Вукадиновић А. 821.163.41.09, 82.0, 2013.
M45С. Словић, „Особености проучавања међународних односа“,, Зборник радова Учитељског факултета Призрен/Лепосавић, Учитељски факултет Призрен/Лепосавић, pp. 609 - 631, 371.3(082), 37.013.42(080), 821.163.41.09(082), 811.163.41(082), 978-86-84143-43-5, 2017.
M63Срђан Словић, Утицај Источног питања на образовање идентитета јужнословенских народа у 18-ом веку, Зборник радова Института за српску културу Приштина/Лепосавић, Института за српску културу Приштина/Лепосавић, pp. 165 - 179, 978-86-82797-88-3 , 323 (497) „18“; 327 (4) „18“, Srbija, 2010.
M61Срђан Словић, Бечки конгрес и европски систем равнотеже страна, Научни скуп са међународним учешћем одржаног у Лепосавићу, Учитељски факултет, Лепосавић, pp. 855 - 867, 978-86-84143-46-6, 378, Србија, 6. - 7. Mar, 2015
M45Срђан Словић, Источно питање, јужнословенски народи и Косово и Метохија пре, за време и после Кримског рата , Тематски зборник Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 498, pp. 315 - 336, 987-86-89025-03-3, 930.85(497.115)(082), 821.163.41.09(082), 94(497.115)(082), ISBN 978-86-89025-03-3, 2012.
M49Срђан Словић, Речник праисторијске скулптуре, писмености и керамичке индустрије, Уређивање монографије, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, pp. 1 - 311, 978-86-89025-14-9, 903.26(497)“634/636“ 7.031.1(497) 003.01/.03(497)“.06“ 666.3/7(497)“634/636", 2014.
M49Срђан Словић, Уређивање монографије "Књижевна дјелатност Срба у помјереним културним центрима", Књижевна дјелатност Срба у помјереним културним центрима, , Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 6 - 250, 978-86-82797-92-0, 821.163.41.09“17/18“; , 2010.
M48Срђан Словић, Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији, Тематски зборник од водећег националног значаја , Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, pp. 1 - 558, 978-86-89025-13-2 , 94(497.115)(082), 930.85(497.115)(082), 323.1(=163.41)(497.115)(082), 821.163.4109(497.115)8082), 2014.
M53Срђан Словић, Косово и Метохија од 1900. године до почетка Првог светског рата, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 28, pp. 275 - 290, 0353-9008, 94(497.115)"1900/1914", 327(497.11)"1878", , 2010.
M52Срђан Словић, Аронова теорија међународних односа и рат на Косову и Метохији , Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 34, pp. 287 - 299, 0353-9008, 327(100); 327.7/.8(497.115);355.01, 2013.
M24Весна Зарковић, Срђан Словић, Друштво народа – организацијa проистекла из Првог светског рата и вододелница нове ере дипломатије, Српска политичка мисао , Институт за политичке студије, вол. 52, 02/2016, год. 23, pp. 247 - 264, 1450-5460, 341.121:341.7(091) , 2016.
M49Срђан Словић, Вера у стварање – верски мотиви у приповеткама сима Матавуља, Вера у стварање – верски мотиви у приповеткама сима Матавуља, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 264, pp. 9 - 266, 978-86-82797-96-8, 821.163.41.09-32, 2011.
M52Срђан Словић, Хегелов концепт друштва, државе и признања међу народима и државама, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 39, pp. 281 - 291, 0353-9008, 340.12 141.7 Hegel G., 2015.
M51Срђан Словић, Традиционални концепт односа између силе, моћи и националног интереса у међународним односима, Politička revija, Институт за политичке студије, Београд , бр. 3/2010, pp. 103 - 126, 1451-4281, 321.01:327, 2010.
M52Срђан Словић, Глобална конфигурација моћи након рата на Косову и Метохији, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 35, pp. 347 - 360, 0353-9008, 327.7/.8(497.115) , 2013.
M52Срђан Словић, Косово и Метохија и проблем безбедности за време Првог светског рата , Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 361, 32, pp. 265 - 276, 0353-9008, 94(497.115)“1914/1918“ ISSN 0353-9008, 2012.
M49Срђан Словић, Миљковић између поезије и мита, Миљковић између поезије и мита, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 189, pp. 7 - 195, 978-86-89025-01-9, 821.16.41.09-1 Миљковић Б, 2012.
M51С. Словић, "Монтескјеов концепт природног стања, природних и позитивних закона и облика владавине", Политичка ревија, Институт за политичке студије, 54, 4, pp. 21 - 36, 1451-4281, 321.01, 2017.
M52Срђан Словић, Дејтонски мировни споразум (Историјска позадина, припрема и резултати) , Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 421, 31, pp. 335 - 352, 0353-9008, 323(497.6)“...“; 341.382(497.1)“1995“ , 2011.
M14С. Словић, В. Зарковић, Односи међу савезима као један од главних узрока избијања Првог светског рата, Велики рат 1914-1918: Узроци, последице, тумачења, Међународни тематски зборник посвећен академику Драгољубу Р. Живојиновићу (1934-2016), Филозофски факултет Ниш, књ. I, pp. 107 - 124, 94(100)“1914/1918“ 327.51(4:497.11)“1914/1918“, 978-86-7379-406-8, 2016.
M44Срђан Словић, Ослободилачка војска Косова – порекло, деловање, организација и преображај, Тематски зборник од водећег националног значаја „Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији“, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, pp. 419 - 437, 978-86-89025-13-2 , 94(497.115)(082)к 930.85(497.115)(082), 323.1(=163.41)(497.115)(082), 821.163.4109(497.115)8082), 2014.
M51Срђан Словић, Хегелово схватање слободе и права, Baština, Институт за српску културу Приштина/Лепосавић, 40, pp. 187 - 195, 0350-9008 , 141.7 Хегел, Г.В.Ф. 340.12 Хегел Г.В.Ф, 2016.
M52Срђан Словић, Утицај косовске кризе на односе између Русије и Западне алијансе (НАТО), , Baština, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, 37, pp. 309 - 320, 0353 – 9008, 327(470) 323.1(497.115), 2014.
M52Срђан Словић, Деловање КПЈ на Косову и Метохији током Другог светског рата, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 33, pp. 299 - 312, 0353-9008, 329.15(497.115)“ 1941/1945“ , 2011.
M24С. Словић, „Августинов концепт Божје и земаљске државе“, Црквене студије, Црквене студије, Центар за византијско-словенске студије, Центар за црквене студије Универзитета у Нишу, 14, pp. 131 - 137, 1820-2446, 27-29, 27-1, Ниш, 2017.
M52Срђан Словић, Међународне организације и успостављање мира и безбедности на Косову и Метохији, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 345, 30, pp. 233 - 248, 0353-9008, 341.12(497.115)\"1999...“, 327.7/.8(497.115)\"1999, 2011.
M49Срђан Словић, Уређивање монографије „Косово отворена тема“, „Косово отворена тема“, , Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 7 - 154, 978-86-89025-22.4 , 821.163.41.09(497.115) 930.85(497.115) 94(497.115), 2015.
M49Срђан Словић, Дохалкидонске цркве, Дохалкидонске цркве, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 7 - 145, 978-86-89025-08-8, 271.2-72.744-9, 2011.
M49Срђан Словић, Уређивање монографије "Наличје форме и идеје", Наличје форме и идеје, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 6 - 317, 978-86-89025-11-8, 821.163.41.09“ 18/19“, 811.163.41' 373.7, 2013.
M47Срђан Словић, Предговор , Тематски зборник \"Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју\", Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 498, pp. 9 - 10, 978-86-89025-03-3, 930.85(497.115)(082), 821.163.41.09(082), 94(497.115)(082). ISBN 978-86-89025-03-3, 2012.
M66Срђан Словић, Зборник радова – Духовно стваралаштво Чедомира Ребића, Тематски зборник радова – Духовно стваралаштво Чедомира Ребића, , Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 298, pp. 7 - 298, 978-86-82797-93-7, 821.163.41. (091):929. , 2011.
M49Срђан Словић, Војска у Нишу 1918-1941, Уређивање монографије, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, pp. 1 - 413, 978-86-89025-16-3 , 94(497.11)“1918/1941 355.48(497.11)“1918/1941 323(497.11-12)“ 1918/1941, 2014.
M49Срђан Словић, Уређивање монографије„Зоонимија Ибарског Колашина“, „Зоонимија Ибарског Колашина“, Јована Бојовић , Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 5 - 95, 978-86-89025-23.1, 811.163.41' 373.22:53, 2015.
M49Срђан Словић, Приповедач и прича, Уређивање научне монографије, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, pp. 1 - 192, 978-86-89025-20-0 , 82,0, 2014.
M56Срђан Словић, Уређивање два броја часописа за 2010, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 28 и 29, pp. 5 - 673 (355+218), 0353-9008, 008(497.115), 2010.
M51Срђан Словић, Праксеолошки аспект Аронове теорије међународних односа, Политичка ревија , Институт за политичке студије, Београд, вол. 33,, XIII, 1/2014, pp. 177 - 189, 1451-428, 327:32.01, 2014.
M52Срђан Словић, Дејан Антић, Утицај Дејтонског мировног споразума на покрет косовских Албанаца, Baština, Институт за српску културу Приштина - Лепосавић, 38, pp. 251 - 263, 0353-9008, 2015.
M51Срђан Словић, Узроци рата на Косову и Метохији према Волцовој теорији представе у међународним односима, Nac interes, Институт за политичке студије Београд, 3/2012, pp. 239 - 267, 1820-4996, 355.01(497.115). , 2012.
M49Срђан Словић, Свакодневни живот колониста на Косову и Метохији , Свакодневни живот колониста на Косову и Метохији 1918-1941, И, 166, pp. 5 - 166, 978-86-82797-94-4, 316.728 (497.115)“1918/1941. , 2011.
M53Срђан Словић, Хладноратовски и послехладноратовски концепт безбедности у Европи, Зборник радова Учитељског факултета, Учитељски факултет, Лепосавић, књ. 9, pp. 93 - 101, 1452-9343, 327.56::351.88(4), 2015.
M42Срђан Словић, Политички развој Косова и Метохије од распада СФРЈ до доласка мисије EULEX кроз призму европске безбедности, Политички развој Косова и Метохије од распада СФРЈ до доласка мисије EULEX кроз призму европске безбедности, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 5 - 208, 978-86-89025-09-5, 323(497.115)»1989/2013» 327.7/.8(497.115)»1989/2013; 327.56(497.115)»1989/2013», 2013.
M42Срђан Словић, Људска права KEBS/OEBS и косовска криза, Људска права KEBS/OEBS и косовска криза, , Институт за српску културу – Приштина, Приштина-Лепосавић, pp. 5 - 204, 978-86-82797-90-6, 341.231.14, 341.231.14 (497-115) 327.71.8(497-115) , 2010.
M44С. Словић, „Аронова историјска социологија и савремени међународни односи“,, Зборник радова Филозофског факултета на Палама, Филозофски факултет Пале, књ. 11, pp. 9 - 23, 2490-4074., DOI10. 7251/ZRNS 1702009S, 10, 2017.
M42Срђан Словић, Косово и Метохија – последња етапа распада СФРЈ, Косово и Метохија – последња етапа распада СФРЈ, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, pp. 1 - 213, 978-86-89025-17-0, 327(497)“19“, 323(497.1)“1991/1995“, 323(497.115)“19“, 3323(497.11)“, 2014.
M49Срђан Словић, Монографија - Видови српског модернизма, Видови српског модернизма, , Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 292, pp. 5 - 292, 978-86-82797-97-5, 821.163.41.09“19“, 82-02 , 2011.
M49Срђан Словић, Врањска фразеологија са малим фразеолошким речником, Врањска фразеологија са малим фразеолошким речником, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 156, pp. 7 - 156, 978-86-89025-00-2, 811.163.41\'282.2, 811.163.41\'374\'282.2(038). , 2011.
M56Срђан Словић, Часопис о националног значаја \"Баштина\", Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 344 и 421, 30 - 31, pp. 5 - 775, 0353-9008, 008(497.115), 2011.
M56Срђан Словић, „Баштина“, св. 36 и 37, Baština, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, 36 и 37, pp. 1 - 392, 0353 – 9008, 008(497.115), , 2014.
M49Срђан Словић, Невидљиво збивање: православна духовност у прози Григорија Божовића, Невидљиво збивање: православна духовност у прози Григорија Божовића, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 142, pp. 11 - 142, 978-86-89025-05-7, 821.163.41.09-3, 2011.
M44Срђан Словић, Интеграције путем безбедности у Европи, „Наука и евроинтеграције“, Филозофски факултет у Источном Сарајеву, Пале, pp. 459 - 472, 978-99938-47-47-9, 10.7251/ZRNETOM 115104599, 2016.
M48Срђан Словић, Уређивање Тематских зборника од водећег националног значаја књ. 1. и 2., „Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава", Институт за српску културу Приштина/Лепосавић, књ 1 - књ. 2, pp. 5 - 414+304, 978-86-83025-25-5, 821.163.41.03:82.09(082); 811.163.41(082);323.1)=163.41)(497.115(082). , 2016.
M51Срђан Словић, Историјска генеза и природа модерних етничких сукоба на Косову и Метохији , Nac interes, Институт за политичке студије Београд, година VII, вол. 11, 2/2011, pp. 150 - 171, 1820-4996 , 323.12 (497.115) »19» , 2011.
M52С. Словић, "Вестфалски мир - вододелница нове улоге државе у међународним односима", Баштина, Институт за српску културу Приштина/Лепосавић, 43, pp. 209 - 219, 0353-9008, 341.382(430)"1648"(041)94:327(4)"15", 2017.
M52Срђан Словић, Битна обележја косовског сукоба – истина у функцији избијања рата, Baština, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, 36, pp. 413 - 422, 0353 – 9008, 323.1(497.115)“ 342.25(497.115) 341.31(497.115)“1999“, 2014.
M45С. Словић, "Теоријски приступи Рејмона Арона и Ханса Моргентауа", Међународна безбедност - теоријски приступи, Академска књига; Иновациони центар Факултета безбедности, pp. 87 - 112, 351.86(100)(082), 351.74/.75(100)(082), 327.56::351.88(100)(82),, 978-86-80014-00-5, 2014.
M42Срђан Словић, Реалистичке, либералне, институционалистичке и теорије међународног друштва у међународним односима – студија случаја Косова и Метохије, Реалистичке, либералне, институционалистичке и теорије међународног друштва у међународним односима – студија случаја Косова и Метохије, Институт за српску културу Приштина/Лепосавић,, pp. 5 - 179, 978-86-89025-29-3, 327(497.115) 327.7/8/497.115/ 321.1 141.7, 2016.
M41Весна Зарковић, Срђан Словић, Косово и Метохија од Берлинског конгреса до распада СФРЈ - историјски, етнички и безбедносни аспект, Косово и Метохија од Берлинског конгреса до распада СФРЈ - историјски, етнички и безбедносни аспект, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 170, pp. 7 - 170, 978-8682797-99-9 , 94(497.11) „1878/1991“ 327(497.115) „1878/1991“ 323.1(497.115)“1878/1991“ , 2012.
M51Срђан Словић, Интернационализација косовског питања и њен утицај на потоње догађаје на Косову и Метохији, , Politička revija, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 1/2011, pp. 255 - 275, 1451-4281, 341.218(497.115):327 , 2011.
M53Срђан Словић, Улога великих сила у послехладноратовском концепту безбедности у оквиру КЕБС/ОЕБС-а и његова примена на кризним подручјима на Косову и Босни, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 29, pp. 169 - 184, 0353-9008, 327(73+470)"199..., 327.7/.8(497.115)"199, 2010.
M52Срђан Словић, Утицај Дејтонског мировног споразума на покрет косовских Албанаца, , Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 38, pp. 451 - 462, 0353-9008, 323.1(=18)(497.115)“199“ 341.382(497.1)1995“ 327.7/.8(497.115)“1999“, 2015.
M44Срђан Словић, Хантингтонов сукоб цивилизација и преустројство светског поретка, „Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава“, тематски зборник од водећег националног значаја, Институт з асрпску културу Приштина/Лепосавић, књига 1, pp. 327 - 338, 978-86-83025-25-5, 32:929 323(497.1) , 2016.
M14Срђан Словић, Политика САД на Косову и Метохији у светлости постхладноратовских промена у међународним односима, „Косово и Метохија у цивилизацијским токовима“,Зборник Филозофског факултета са међународног научног скупа , Филозофски факултет Косовска Митровица, књ. 4, pp. 745 - 762, 978-86-80273-53-2, 341(73)327(497.115.73); ISBN 978-86-80273-53-2, 2010.
M14Срђан Словић, Нове димензије моћи у ери глобализма, Зборник радова са научног скупа „Наука и глобализација“, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, књ. 8 том 2/1, pp. 257 - 267, 978-99938-47-57-1, 4257816, 10.7251/ZRNSFFP0814257S, 2014.
M24Срђан Словић, Фукујамин концепт државе, друштва и међународних односа, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, vol. 46, 4/2014, 21, pp. 331 - 346, 0354-5989, 930.1+321.01 FUKUYAMAF, 2014.
M51Срђан Словић, Аронов реализам и Вентов социјални конструктивизам, Politička revija, Институт за политичке студије, Београд , 2/2013, pp. 1 - 17, 1451-4281 , 327:32.01+316.3343, 2013.