Back

Синиша Вулић

Истраживач-приправник
Биографија
Библиографија
Синиша Вулић рођен је 1998. године у Београду.
Основну школу и Десету гимназију „Михајло Пупин” (општи смер – билингвално француско одељење) завршио је у Београду. Основне академске студије историје на Одељењу за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду уписао је 2017. године, а дипломирао је 2021. године. На истом факултету уписао је мастер академске студије 2021. године, које је завршио 2022. године одбраном рада „Односи Федеративне Народне Републике Југославије и Француске Републике од 1948. до 1962. године“. Током основних и мастер академских студија био је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а током завршне године основних студија и мастер студија био је стипендиста Фонда за младе таленте Републике Србије. У октобру 2023. године уписао је докторске академске студије на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на смеру Међународне и европске студије. Од јуна 2024. године запослен је у Институту за српску културу Приштина–Лепосавић као истраживач-приправник. Области интересовања и истраживања Синише Вулића везане су за југословенско-француске односе у хладноратовском периоду, односно српско-француске односе у савременом добу, те југословенску и српску спољну политику. Поред тога бави се критиком научне и популарне историографске литературе.
Говори енглески, француски, руски и есперанто језик.
С. Радојковић, С. Вулић, „Преглед српске литературе о животу и делу Родолфа Арчибалда Рајса: критички осврт“, у: Арчибалд Рајс: живот, реч, наслеђе, пр. А. Лазаревић, Д. Радујко, ИПС, Београд, 2023, 13-37.