Back

Сава Ђурђевић

ИСТРАЖИВАЧ - ПРИПРАВНИК

докторанд

Биографија
Библиографија

Сава Ђурђевић је рођен 23. јануара 1999. године у Новом Пазару.

Основну школу и гимназију (природно-математички смер) завршио је у Лепосавићу.

Основне академске студије историје на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду уписао је 2017. године, а дипломирао је 2021. године. На истом факултету уписао је мастер академске студије 2021. године, које је завршио 2022. године одбраном рада „Модернизација Турске – поглед из Краљевине Југославије 1922-1938“.

Током основних и мастер академских студија био је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а током завршне године основних студија и мастер студија био је стипендиста Фонда за младе таленте Републике Србије. Просечна оцена на основним и мастер академским студијама: 9.65 и 10.00.

У октобру 2022. године уписао је докторске академске студије историје на истом факултету.

Од фебруара 2023. године запослен је у Институту за српску културу Приштина – Лепосавић као истраживач приправник.

Области интересовања и истраживања Саве Ђурђевића везане су за југословенско-турске односе у двадесетом веку, њихову политичку, културну и економску димензију. Поред тога бави се питањима исељавања турског становништва из Југославије у Турску у двадесетом веку, као и перцепцијом османског и турског наслеђа у Србији и Југославији.

Говори енглески и турски језик, служи се руским. Вишегодишњи је полазник курса турског језика у Институту Јунус Емре у Београду (Yunus Emre Enstitüsü).

Đurđević, Sava, „Interpretacije nasilja u jugoslovenskoj štampi: Grčko-turski rat i razmena stanovništva“, Reprezentacije nasilja u jugoistočnoj Evropi 20. stoljeća, ur. (H. Kamberović),  Sarajevo, 2022. ISBN 978-9926-477-19-6