Back

Никола Марковић

Истраживач-приправник
Биографија
Библиографија
Никола Марковић, истраживач приправник.
ORCID број: 0009-0001-7219-5703
Рођен 1997. у Београду.
Образовање:
Дипломирао: 2020 године, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за археологију; са просеком 8,86.
Мастерирао: 2021 године, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за археологију; са просеком 9,67.
Докторске студије: Школске 2022/2023 године уписао докторске студије из Историје на Филозофском Факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, модул 1 (античка и средњовековна историја).
Ваннаставне активности:
2018. Летња школа статистике у Центру за бихејвиоралну генетику на Филозофском факултету у Новом Саду.
2020. Месец дана волонтирања у Министарству културе и информисања при сектору за културно наслеђе. Бавио се обрадом документације пројеката који су се пријавили за конкурс Министарства и саветовао странке.
2020. Две недеље волонтирања у Покрајинском заводу за заштиту споменика у Петроварадину.
2021. Учествовао у радионици: Intensive course in Data Science 22-27. марта под покровитељством HeriStem-a и Универзитета у Љубљани. Током 2023. и 2024. године био је стипендиста Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије, при Институту за српску културу Приштина – Лепосавић.
Вештине: Одлично знање енглеског језика и рада на рачунару (Excel, SPSS, R, Orange, PostgreSQL, Tableau, Power BI, Blender, Photoshop, AutoCAD, и други).
Научно интересовање: Српска средњовековна историја са посебним освртом на економску и друштвену историју.
Запослен је у Институту за српску културу Приштина – Лепосавић као истраживач приправник од јула 2024. године.
Библиографија
1. Рад штампан у часопису међународног значаја М23
1.1. Marković, N.,Pondering Pottery – Elemental Characterization of Early Eneolithic Pottery from Šanac–Izba near Lipolist, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, 2022, 52(3), 221–236. doi: 10.5937/zrffp52-39973
2. Рад у националном часопису међународног значаја М24
2.1. Марковић Никола: Дубровачки трговац – криминал и недела међу члановима дубровачких заједница у средњовековној Србији, Рукопис предат за часопис БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, 2024.
3. Саопштења на међународној конференцији М34
3.1. Марковић Никола: Сербские средневековые правители и монастырь Святого Пантелеймона на Святой Горе, XLIII Международного Харакского форум «ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ: Цивилизационные модели формирования многополярного мира» 6-8 мај 2024 г. Јалта, добијен сертификат.
4. Саопштење штампано у целини на конференцији националног значаја М63
4.1. Никола Марковић, “Римски путеви у Србији - значај истраживања у циљу заштите и промовисања културног наслеђа”. “Пут и животна средина”, Врњачка Бања, 23 – 25 октобар, Зборник радова 87-95. Усмено излагање
5. Приказ
5.1. Никола Марковић: Копаоник у средњем веку: Историја једне планине; (Божидар Зарковић, Копаоник у средњем веку) Филозофски факултет универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици/Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, Косовска Митровица/Лепосавић, 2022) БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, 61 (3), 529-531, 2023.