Back

Невена Петковић

Истраживач приправник
Биографија
Библиографија

Невена Петковић, истраживач-приправник је рођена 03. априла 1995. у Београду. Основно образовање је завршила у Кучеву, а средње, гимназијско у Смедереву.

На Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду 2018. године, дипломирала је са темом „Начини сазнавања и приказивања ‘реалности’ у етнографским филмовима Дејвида Мекдугала“, ментор проф. др Слободан Наумовић, са највишом оценом и са просечном оценом на студијама 9,51. На истом Одељењу  2019. године, одбранила је мастер рад на тему  „Типови политичког ангажмана у документарним филмовима о распаду Југославије“, ментор проф. др Слободан Наумовић, такође са највишом оценом и просечном оценом на мастер студијама 10. Докторске студије етнологије и антропологије уписала је академске 2019/20. године, и тренутно ради на изради докторске дисертације „Стратегије идентификација интерно расељених лица са Косова и Метохије: антрополошка анализа усмених и писаних наратива о дому“, ментор проф. др Гордана Горуновић, и кооментор проф. др Слободан Наумовић.

За време основних академских студија, завршила је други семестар друге године (2016) на Одсеку за социјалну антропологију Пантеон Универзитета у Атини у оквиру „Еразмус плус“ програма мобилности. Као носилац стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у периоду од 2020. до 2022. била је укључена је у научно истраживачки рад Института за српску културу Приштина – Лепосавић, под менторством др Александра Павловића. Од јула, 2022. године запослена је при Институту, у звању истраживач-приправник.

Примарне области њених досадашњих проучавања су визуелна антропологија и политичка антропологија, којима се придружују антропологија фолклора и антропологија књижевности.

Говори енглески језик, а служи се руским и шпанским језиком.

Петковић 2021: Невена Петковић. „Усмене историје Срба расељених са Косова и

Метохије: утицај присилних миграција на концепт дома“. Баштина 54, 347–364.