Back
Проф. др Ненад Перић

Проф. др Ненад Перић

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР
Биографија
Библиографија

Звање: доктор наука из области Комуникологија

Позиција: редовни професор наука и редовни професор уметности

Научно поља истраживања: менаџмент, маркетинг, комуникологија, теорија медија, култура и уметност

Образовање: дипломирао је на Факултету драмских уметности у Београду 2002 (диплома призната као еквиваленција звању мастера). Специјализирао на ВШМУ у Братислави, Словачка. Магистарску тезу под називом Медија планирање-стање и перпективе у Србији одбранио је 2006. на Факултету драмских уметности у Београду под менторством др Мирјане Николић.

Докторску дисертацију Креирање и евалуација медијске политике на примеру Војску Србије одбранио је 2008. на Факултету за културу у медије у Београду (ментор др Србобран Бранковић). Завршио је 2006. и ШРО Војне академије-смер пешадија, чин: капетан у рез, заменик командира чете.

Радно искуство

– Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, 2021-, редовни професор  (у току избор у истраживачко звање).

– Факултет друштвених наука, Београд, 2020-2023, редовни професор.

– Факултет за дипломатију и безбедност, Београд, 2019-2021, редовни професор и шеф Катедре за продукцију културе, уметности и медија.

– Висока школа за комуникације, Београд, 2017-2021, гостујући професор

– Војна академија, Београд, 2011-2012 и 2024-, гостујући професор за тему Медији и безбедност на Високим студијама безбедности и одбране

– Универзитет Метрополитан, Београд, 2009-2021, доцент, ванредни професор и декан Факултета дигиталних уметности (2013-2016).

– Accademia del Lusso, Mилано-Италија, Београд, 2009-2010, професор.

– Висока струковна школа за пропаганду и односе с јавношћу, Београд, 2008-2009, наставник и професор струковних студија.

Пројекти

– неколицина домаћих и међународних научних пројеката и више десетина стручних у области менаџмента, маркетинга, едукације, културе, уметности и медија

Чланство у уређивачким одборима часописа

– главни и одговорни уредник новопокренутог научног часописа КУЛТУРА-УМЕТНОСТ-КРЕАТИВНИ СЕКТОР

– члан уредништва новопокренутог научног часописа Друштвени хоризонти (2021-).

– члан уредништва новопокренутог научног часописа Дипломатија и безбедност, 2019-2020.

– члан савета уредништва научног часописа Quality – Access to Success (WoS-ESCI), 2019-.

– коуредник мултидисциплинарног научног часописа Middle-East Journal of Scientific Research, 2019-.

– члан уредништва мултидисциплинарног научног часописа Хуманистика (2018-).

Конференција

– члан научнoг одбора конференције Conflicts Security Challenges of Modern Society – Problems, Dilemmas and Implications, Faculty of Law, Security and Management Constantine the Great, Nis,Union-Nikola Tesla University, Belgrade Faculty of Security and Protection, Independent University of Banja Luka, 2022.

– члан научног одбора Седме међународне конференције Медији и економија, Banja Luka Collegе, Бања Лука, Република Српска, 2021.

– члан научног одбора Прве међународне конференције менаџмент безбедности у спорту, Универзитет Унион, Факултет за спорт, Београд, Србија, 2014.

Тематских зборника

– уредник међународног зборника Knowledge Management in Economy, Technology and Education, RITHA Publishing, Craiova, 2024.

– коуредник националног зборника Брендирање држава и нација: могућности и импликације, Факултет за пословне студије и право, Београд, Србија, 2020.

Додатно

– аутор две мултимедијалне изложбе

– продуцент/копродуцент 10 изложби у Београду од 2008. до данас (у: Музеју примењених уметности, Галерији РТСа, Међународном културном центру, УК Пароброду, Миксеру, Кући краља Петра, ЦКС Шумице).

– Kooснивач београдске иницијативе за дигиталну дипломатију (2015-)

– Од 2008е одржао 16 јавних трибина (по позиву институција) на тему медија, културе и креативних индустрија и њиховог утицаја на друштво и сл. Девет самосталних у Београду: током 2008 (по две у: Дому омладине Београд, ДКСГ и Библиотеци града Београда), и једну током 2010, 2011 и 2013 у ДКСГ, Београд. Седам групних: током 2011 у Дому омладине Панчево и СКЦ Крагујевац, 2012 KЦ Град, Београд, током 2015 ДКСГ и УК Пароброд, Београд, током 2016 на Факултету политичких наука у Београду, током 2020 на Факултету за дипломатију и безбедност у Београду.

– Главни говорник неколицине националних и међународних конференција

– Говорник International Communication, Technology, Art and Design Congress (главни говорник Лев Манович)

Менторства на мастер, магистарским и докторским радовима

– 9 мастер радова и 2 докторске дисертације

Чланство у научним и струковним удружењима

– стални члан: НДАЕБ 2015-2018. 

– редовни члан: Српско удружење за маркетинг 2012-.

– редовни члан:  Друштво Србије за односе с јавношћу (2008-2012).

Објавио је, као аутор или коаутор пет научних монографија и преко сто научних радова.

Говори енглески и шпански језик.

Радови индексирани у WEB of Science и Scopus-у

– Тихомир Вранешевић, Ненад Перић, Comparative Analysis of Consumer Attitudes in Croatia and Serbia According to Domestic and Foreign Brands, Ekonomska istraživanja, Vol.33:1, 2020. стр: 68-86. ISSN 1331-677X ISSN 1848-9664 (Online) WoS: SSCI IF 2019: 2.229 M21

– Ненад Перић, Милица Васиљевић Благојевић, Strategic Management and Crisis PR relationship, ТТЕМ, Vol. 7., No. 1. 2012., cтр: 446-450. ISSN: 1840-1503 WoS: SSCI М23

– Ненад Перић, Branding the State and the Nation (The Case of The Republic of Serbia), ТТЕМ, Vol. 6., No. 2., 2011., стр: 361-367. ISSN: 1840-1503 WoS: SSCI М23

– Kаролина Перчић, Ненад Перић, The Effectiveness of Direct Marketing Media Regarding Different Target Groups in Serbia, Periodica Polytechnica Social and Management Sciences, Vol. 29. No.1, 2021. стр: 21-32. Scopus-Q2 М24

– Татјана Мамула Николић, Ненад Перић, Ана Бован, Тhe Role of Feedback as a Management Tool in Performance Management Program, Quality - Access to Success, Vol. 21 (177), 2020. стр: 3-8. ISSN 1582-2559 Scopus-Q3 М24

– Aна Бован, Тамара Вученовић, Ненад Перић, Negotiating Energy Diplomacy and its Relationship with Foreign Policy and National Security, International Journal of Energy Economics and Policy, Vol. 10(2), 2020.стр: 1-6. ISSN:2146-4553 Scopus-Q2 М24

– Андријана Васић Никчевић, Стефан Алимпић, Ненад Перић, The Efficiency of Sales Promotion Methods Emphasing the Impulse Behaviour: Case of Serbia, Quality - Access to Success, Vol.21(175), 2020. стр: 13-17. ISSN 1582-2559 Scopus-Q3 М24

– Mирјана Миловановић, Ненад Перић, Binary Logistic Regression as a Method of Predicting Customer Dissatisfaction in Resolving Complaints: The Case of Bosnia and Herzegovina, Serbia and Former Yugoslav Republic of Macedonia, Quality-Access to Success, Vol.20(173), 2019., стр:27-31. ISSN 1582-2559 Scopus-Q3 М24

– Ненад Перић, Tатјана Мамула Николић, Милица Слијепчевић, Obnašanje potrošnikov pri kupovanju tekstila v Republiki Srbiji (Clothes Consumption in Republic of Serbia: Customer Behaviour), Теkstilec, 62(2), 2019., стр:137-147. ISSN 2350-3696 Scopus-Q3 (2019) М24

– Татјана Мамула, Ненад Перић, Ненад Вујић, The Contribution of Innovative Leadership Style as an Answer to Global and Business Changes, Quality - Access to Success, Vol. 20, No.170, 2019., cтр: 9-14. ISSN 1582-2559 Scopus-Q3 М24

– Ненад Перић, Милица Васиљевић Благојевић, Ненад Вујић, Research of readership attitudes to tabloid editions of newspapers and magazines in RS, Informatologia, Vol. 50 No.3-4, 2017., стр:162-169. ISSN 1330-0067 Scopus-Q3 M24

Цитираност и индексирање на научним мрежама

https://www.researchgate.net/profile/Nenad-Peric (у категоријама истраживања Research Interest Score je veći od 95% do 100% истраживача)

https://metropolitan.academia.edu/NenadPeric?from_navbar=true (Топ 1%)

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=ZJl1kaIAAAAJ (више од 400 цитата)

Доступни хетероцитати-228 (Хиршoв индекс 8, И10 индекс 7) и радови у којима је аутор цитиран, без цитата у стручним и дипломским радовима који укупан број хетероцитата увећавају за око 20% (укупно oкo 270). Између осталог, радови у којима је као аутор или коаутор су цитирани: 9 пута у међународним монографијама, 1 у зборнику међународног значаја, 7 пута у националним монографијама, 11 пута у WoS и 25 у Scоpus/Scimago - укупно 53 цитата наведених категорија.