Back
Проф. др Ненад Перић

Проф. др Ненад Перић

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР
Биографија
Библиографија

Ненад Перић, рођен 1979. у Београду

Звање: доктор наука из области Комуникологија

Позиција: редовни професор наука и редовни професор уметности

Научно поља истраживања: маркетинг, менаџмент, комуникологија, теорија медија, култура и уметност

Образовање

Дипломирао је на Факултету драмских уметности у Београду 2002 (диплома призната за звање мастера у науци и уметности). Специјализирао на ВШМУ у Братислави, Словачка. Магистарску тезу под називом Медија планирање-стање и перпективе у Србији одбранио је 2006. на Факултету драмских уметности у Београду под менторством др Мирјане Николић.

Докторску дисертацију „Креирање и евалуација медијске политике на примеру Војску Србије“ одбранио је 2008. на Факултету за културу у медије у Београду (ментор др Србобран Бранковић). Завршио је 2006. и ШРО Војне академије-смер пешадија,чин: капетан у рез, заменик командира чете.

Радно искуство

– Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, 2021-, редовни професор  (у току избор у истраживачко звање).

– Факултет друштвених наука, Београд, 2020-, редовни професор.

– Факултет за дипломатију и безбедност, Београд, 2019-, редовни професор и шеф Катедре за продукцију културе, уметности и медија.

– Висока школа за комуникације, Београд, 2017-2021, гостујући професор

– Војна академија, Београд, 2011-2012, гостујући професор за тему Медији и безбедност на Високим студијама безбедности и одбране

– Универзитет Метрополитан, Београд, 2009-, доцент, ванредни професор и декан Факултета дигиталних уметности (2013-2016).

– Accademia del Lusso, Mилано-Италија, Београд, 2009-2010, професор.

– Висока струковна школа за пропаганду и односе с јавношћу, Београд, 2008-2009, наставник и професор струковних студија.

Пројекти

Домаћи

Пројекција трендова од значаја за безбедност Републике Србије до 2030. године, Институт за стратегијска истраживања, вођа пројекта др Мирослав Митровић, научни сарадник, 2021-; Циљ пројекта јесте да се идентификују и објасне друштвене појаве и процеси који ће у наредној деценији значајно утицати на стање безбедности Републике Србије.  Овако постављен циљ произилази из става да потпуно и јасно разумевање тих феномена обезбеђује адекватно димензионисање, организовање и ефикасно функционисање безбедносног и одбрамбеног система Републике Србије у превенцији и супротстављању појавама угрожавања националне безбедности.

Страни

Чланство у уређивачким одборима часописа

– члан уредништва новопокренутог научног часописа Дипломатија и безбедност, 2019-2020.

– члан савета уредништва научног часописа Quality – Access to Success (WoS-ESCI), 2019-.

– коуредник мултидисциплинарног научног часописа Middle-East Journal of Scientific Research,2019-.

– члан уредништва мултидисциплинарног научног часописа Хуманистика (2018-).

Конференција

– члан научног одбора Седме међународне конференције Медији и економија, Banja Luka Collegе, Бања Лука, Република Српска, 2021.

– члан научног одбора Прве међународне конференције менаџмент безбедности у спорту, Универзитет Унион, Факултет за спорт, Београд, Србија, 2014.

Тематских зборника

– коуредник међународног зборника Брендирање држава и нација: могућности и импликације, Факултет за пословне студије и право, Београд, Србија, 2020.

Додатно

– аутор две мултимедијалне изложбе

– продуцент/копродуцент 10 изложби у Београду од 2008. до данас (у: Музеју примењених уметности, Галерији РТСа, Међународном културном центру, УК Пароброду, Миксеру, Кући краља Петра, ЦКС Шумице).

Менторства на мастер, магистарским и докторским радовима:

9 мастер радова и 2 докторске дисертације

https://www.researchgate.net/profile/Nenad-Peric

https://metropolitan.academia.edu/NenadPeric?from_navbar=true

Чланство у научним и струковним удружењима

– стални члан: НДАЕБ 2015-2018. 

– редовни члан: Српско удружење за маркетинг 2012-.

– редовни члан:  Друштво Србије за односе с јавношћу (2008-2012).

Објавио је 4 научне монографије, аутор је преко 80 научних чланака у међународним и домаћим научним часописима и 11 на међународним и домаћим конференцијама.

Радови индексирани у WEB of Science

– Тихомир Вранешевић, Ненад Перић, „Comparative Analysis of Consumer Attitudes in Croatia and Serbia According to Domestic and Foreign Brands“, Economic Research, Vol 33:1, 2020. str: 68-86. ISSN 1331-677X ISSN 1848-9664 (Online) М22(5)

– Татјана Мамула Николић, Ненад Перић, Ана Бован, „Тhe Role of Feedback as a Management Tool in Performance Management Program“, Quality – Access to Success, Vol.21(177), 2020.  str: 3-8.  ISSN 1582-2559 ISSN 2668-4861 (Online)            М23(4)

– Ненад Перић, Мирјана Миловановић, Тихомир Вранешевић, „Predicting Customer Loyalty Levels of Professional Customers: The Case of Balkans“, EMC Review, Vol X No.2, 2020., str: 319-337.  ISSN: 2232-8823 (Print) ISSN: 2232-9633 (Online) М23(4)

– Андријана Васић Никчевић, Стефан Алимпић, Ненад Перић, „The Efficiency of Sales Promotion Methods Emphasing the Impulse Behaviour: Case of Serbia“, Quality – Access to Success, Vol.21(175), 2020.  str: 13-17. ISSN: 1582-2559  М23(4)

– Тихомир Вранешевић, Ненад Перић, Тајана Марушић, „Perception of Social Media as a Source of Relevant Information“, Zagreb International Review of Economics & Business, Vol. 22, No. 1, 2019, str: 133-144.    ISSN 1331-5609  M23(4)

– Mирјана Миловановић, Ненад Перић, Binary Logistic Regression as a Method of Predicting Customer Dissatisfaction in Resolving Complaints: The Case of Bosnia and Herzegovina, Serbia and Former Yugoslav Republic of Macedonia, Quality – Access to Success, Vol.20(173), 2019. str: 27-31. ISSN:1582-2559  М23(4)

– Ненад Перић, Tатјана Мамула Николић, Милица Слијепчевић, „Clothes Consumption in RS: a Customer Behaviour Overview“, Теkstilec, 62(2),2019, стр:137-147. ISSN:2350-3696 М23(4)

– Татјана Мамула, Ненад Перић, Ненад Вујић, „The Contribution of Innovative Leadership Style as an Answer to Global and Business Changes“, Quality – Access to Success, Vol. 20, No. 170/June 2019, str: 9-14. ISSN 1582-2559   М23 (4)

– Ненад Перић, Милица Васиљевић Благојевић, “Strategic Management and Crisis PR relationship”, ТТЕМ, Vol. 7., No. 1. 2012., cтр: 446-    ISSN: 1840-1503   М23(4)

– Ненад Перић, “Branding the State and the Nation (The Case of The Republic of Serbia)”, ТТЕМ, Vol. 6., No. 2., 2011., стр: 361-367       ISSN: 1840-1503   М23(4)

Говори енглески и шпански језик.

Naziv
Татјана Мамула Николић, Teoдора Делић, Ненад Перић, „Consumer behavior of Gen Y and Gen Z during the COVID-19 pandemic“, ФПСП, 2021.
Тихомир Вранешевић, Ненад Перић, Тајана Марушић, „Nation Brand Measurement - Important or Maybe Not“, Брендирање држава и нација: могућности и импликације, ФПСП, 2020. стр. 63-92. ISBN 978-86-81088-49-4
Ненад Перић, “Мedia war: “artillery support” for NATO aggression on the FRY 1999“, David vs Goliath: NATO's War Against Yugoslavia and its Implications, Институт за међународну политику и привреду у Београду и Факултет политичких наука у Београду, 2019. cтр: 350-364. ISBN 978-86-7067-261-1
Ненад Перић, „The impact and implementation of digital media on children’s upbringing and education“, Digital Spaces – Chalenges and Expectations, Факултет за медије и комуникације, 2017. стр: 143-164. ISBN 978-86-81042-00-7 COBISS.SR-ID 254222604 УДК: 008:004.92(082)
Ненад Перић, јединицe „Бренд“ и „Бренд државе“, Лексикон економске дипломатије и међународног пословања, Институт за економску дипломатију, 2013. ISBN 978-86-85635-06-9 УДК: 339.9.012(031) COBISS.SR-ID 198822668
Милијанка Ратковић, Ненад Перић, уређивање тематског зборника међународног значаја, Брендирање држава и нација: могућности и импликације, ФПСП, 2020. ISBN 978-86-81088-49-4
Тихомир Вранешевић, Ненад Перић, „Comparative Analysis of Consumer Attitudes in Croatia and Serbia According to Domestic and Foreign Brands“, Economic Research, Vol 33:1, 2020. стр: 68-86 (WoS: SSCI) ISSN 1331-677X ISSN 1848-9664 (Online)
Татјана Мамула Николић, Ненад Перић, Ана Бован, „Тhe Role of Feedback as a Management Tool in Performance Management Program“, Quality - Access to Success, Vol.21(177), 2020. стр: 3-8. (WoS: ESCI листа) ISSN 1582-2559 ISSN 2668-4861 (Online)
Ненад Перић, Мирјана Миловановић, Тихомир Вранешевић, „Predicting Customer Loyalty Levels of Professional Customers: The Case of Balkans“, EMC Review, Vol X No.2,2020., стр: 319-337 (Erih+ i WoS: ЕSCI) ISSN: 2232-8823 (Print) ISSN: 2232-9633 (Online)
Андријана Васић Никчевић, Стефан Алимпић, Ненад Перић, „The Efficiency of Sales Promotion Methods Emphasing the Impulse Behaviour: Case of Serbia“, Quality - Access to Success, Vol.21(175), 2020. стр: 13-17. ISSN: 1582-2559 (WoS: ESCI листа)
Тихомир Вранешевић, Ненад Перић, Тајана Марушић, „Perception of Social Media as a Source of Relevant Information“, Zagreb International Review of Economics & Business, Vol. 22, No. 1, 2019, стр. 133-144. (WoS: ESCI листа) ISSN 1331-5609
Mирјана Миловановић, Ненад Перић, „Binary Logistic Regression as a Method of Predicting Customer Dissatisfaction in Resolving Complaints: The Case of Bosnia and Herzegovina, Serbia and Former Yugoslav Republic of Macedonia“, Quality - Access to Success, Vol.20(173), 2019. стр: 27-31 (WoS: ESCI листа) ISSN 1582-2559
Ненад Перић, Tатјана Мамула Николић, Милица Слијепчевић, „Clothes Consumption in RS: a Customer Behaviour Overview“, Теkstilec, 62(2),2019, стр:137-147. ISSN:2350-3696 (WoS:ESCI листа)
Татјана Мамула, Ненад Перић, Ненад Вујић, „The Contribution of Innovative Leadership Style as an Answer to Global and Business Changes“, Quality - Access to Success, Vol. 20, No. 170/June 2019, cтр: 9-14. ISSN 1582-2559 (WoS: ESCI листа)
Ненад Перић, Милица Васиљевић Благојевић, “Strategic Management and Crisis PR relationship”, ТТЕМ, Vol. 7., No. 1. 2012., cтр: 446- ISSN: 1840-1503
Ненад Перић, “Branding the State and the Nation (The Case of The Republic of Serbia)”, ТТЕМ, Vol. 6., No. 2., 2011., стр: 361-367 ISSN: 1840-1503
Невена Красуља, Дејан Илић, Ненад Вујић, Ненад Перић, „Аnalysis of the “power distance” and “avoidance of risk and uncertainty” dimensions on relations between employees in organizations in the Republic of Serbia“, Journal of Applied Economic Sciences, Volume XVI, Issue 1(71), 2021. стр: 103-114. (Scimago листа) ISSN 2393-5162
Kаролина Перчић, Ненад Перић, „The Effectiveness of Direct Marketing Media Regarding Different Target Groups in Serbia“, Periodica Polytechnica Social and Management Sciences, Vol. 29. No. 1, 2021. стр: 21-32. (Scimago листа)
Aна Бован, Тамара Вученовић, Ненад Перић, „Negotiating Energy Diplomacy and its Relationship with Foreign Policy and National Security“, International Journal of Energy Economics and Policy, Vol. 10(2), стр: 1-6. ISSN 1416-3837 ISSN 1587-3803 (Online)
Стефан Алимпић, Ненад Перић, Татјана Мамула-Николић, „Impact of Certain Sales Promotion Tools on Consumers’ Impulse Buying Behavior“, Journal of Applied Economic Sciences, Volume XV, Issue 1(67) 2020. cтр: 45-55. (Scimago листа) ISSN 2393-5162
Ненад Перић, Јелена Перић, Драган Танчић, „Serbian Political Drama and Theatre“, World Applied Sciences Journal, 37(8), 2019., стр: 690-694. (Scimago листа) ISSN: 1818-4952
Андријана Васић Никчевић, Стефан Алимпић, Ненад Перић, „Symbolic Consumption in Teenagers’ Clothing“, Middle-East Journal of Scientific Research 27(8), 2019, стр: 626-629. ISSN 1990-9233
Милена Савић, Ненад Перић, Драгана Фрфулановић Шомођић, „Emotional Branding of Luxury Goods“, Middle-East Journal of Scientific Research 27(6), 2019, стр: 494-499. ISSN 1990-9233
Јелена Бајић, Ненад Перић, Александра Ђурић, „Relationship of Motivation, Communication and Stress in Employees“, World Applied Sciences Journal, 37(7), 2019., стр: 604-608. (Scimago листа) ISSN: 1818-4952
Јелена Бајић, Ненад Перић, Татјана Мамула Николић, „Investigation of Attitudes About Courses for Improving Communication Competencies“, Middle-East Journal of Scientific Research 27(7), 2019, стр: 544-553. ISSN 1990-9233
Татјана Мамула Николић, Ненад Перић, Мирјана Нећак, „The Role of Employee Engagement in Performance Management“, World Applied Sciences Journal, 37(7), 2019., стр: 618-625. (Scimago листа) ISSN: 1818-4952
Каролина Перчић, Ненад Перић, Ђуро Кутлача, „The Adoption оf Internet Media аs Marketing Innovations in Serbia“, Management, Vol.24/2, 2019., стр: 63-72. ISSN: 1820-0222
Ненад Перић, Ана Бован, „Тhe Interaction of Populistic Politics and (Populistic) Media“, World Applied Sciences Journal, 37(5), 2019., стр: 1-7. (Scimago листа) ISSN: 1818-4952
Mирјана Миловановић, Ненад Перић, Ненад Вујић, „Dependence of the Quality of Services, Satisfaction and Loyalty of Professional Customers in the Auto Industry of Developing Countries: the Case of Bosnia and Herzegovina and FYROM“, World Applied Sciences Journal, 37(1), 2019, стр: 1-10. (Scimago листа) ISSN: 1818-4952
Ненад Перић, Милица Васиљевић Благојевић, Ненад Вујић, „Research of readership attitudes to tabloid editions of newspapers and magazines in RS“, Informatologia, Vol. 50 No. 3-4, 2017., стр: 162-169. ISSN 1330-0067 УДК:007:002:02 (Scimago листа)
Ненад Перић, Андријана Васић Никчевић, Ненад Вујић, “Consumers Attitudes on Organic Food in Serbia and Croatia: a Comparative Analysis”, Економика пољопривреде, Vol. LXIV, Nº 3/2017, стр: 1049-1065 ISSN 0352-3462 UDC 338.43:63 УДК: 339.138:634.11(497.6)
Далибор Дончић, Ненад Перић, Радивој Продановић, “Holistic Marketing in the Function of Competitiveness of the Apple Producer in Bosnia and Herzegovina”, Економика пољопривреде, Vol. LXII, Nº 2/2015, стр 309-323 ISSN 0352-3462 UDC 338.43:63 УДК: 339.138:634.11(497.6)
Ненад Перић, Коуредник међународног часописа Middle-East Journal of Scientific Research, oд првог броја 2019-
Ненад Перић, Милена Савић, „Creative Industries-division, Economic and Cultural implications“, International Scientific Conference PaKSoM, Belgrade, 2020., стр: 181-186. ISBN 978-86-80616-06-3
Ненад Перић, „Advantages and Disadvantages of E-learning”, International Scientific Conference PaKSoM, Belgrade, 2019., стр: 45-49. ISBN 978-86-80616-05-6
Милица Васиљевић Благојевић, Ненад Перић, „Однос новинара и ПР менаџера у функцији унапређења екстерних односа с јавношћу“, II Meђународни научни скуп о развоју тржишне комуникације-Моћ комуникације, Висока струковна школа за пропаганду и односе с јавношћу, Београд, 2013., стр: 382-393 ISBN 978-99955-91-19-9
Милица Васиљевић Благојевић, Драгана Терзић Марковић, Ненад Перић, “Улога и утицај образовања на друштвени и економски развој појединца и земље”, Meђународна научна конференција Методички дани, Кикинда, 2014. стр: 108-114. ISBN 978-86-85625-14-5 COBISS.SR-ID 286091015
Милица Васиљевић-Благојевић, Ана Бован, Ненад Перић, „Комуницирање компанија током кризе – односи с медијима“, III Међународни научни скуп о развоју тржишних комуникација – Моћ комуникације 2014 (POWERCOMM 2014), Београд, Паневропски универзитет Апеирон, мај 2014, стр: 351-361. ISBN: 978-99955-91-35-9
Далибор Дончић, Ненад Перић, „The Marketing Orientation Analysis of Fruit and Vegetable Producers in BiH“, International Scientific Conference Sustainable Agriculture and Rural Development in Terms of the Republic of Serbia Strategic Goals Realization within the Danube Region, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Topola, 2013. стр: 123-140. ISBN 978-86-6269-026-5 COBISS.SR-ID 203206156
Милица Васиљевић Благојевић, Ненад Перић, Влада Боторић, „Customer Relations as a Form of External Public Relations“, Meђународна научна конференција EUROBRAND 3, TQM centar, 2011., стр: 116-122. ISBN 978-86-88065-16-0 УДК: 005(082)(0.034.2) COBISS.SR-ID 186088204
Ненад Перић, “Односи са јавношћу као један од кључних елемената кризног менаџмента”, Међународна научна конференција Менаџмент2010, ФИМ, ICIM plus, Kрушевац, 2010., стр: 441-444. ISBN 978-86-84909-69-7 COBISS.SR-ID 174005772
Ненад Перић, „Популистичка политика-популистички медији“, Meђународни научни скуп Мedia, Democracy, Populism: The media - mediator and promoter of populism, Факултет драмских уметности и Факултет политичких наука, Београд, 2017.
Ана Бован, Ненад Перић, Mирјана Миловановић, „New Forms of Political Influence on EU Energy and Climate Change Policies: Expanding Arena for Civil Society Lobbying“, IEEP 2015, ISBN 978-86-7877-025-8 УДК: 620.9(082)(0.034.2) УДК: 502/504(082)(0.034.2) COBISS.SR-ID 215968268
Ненад Перић, Драган Човић, „Специјални и медијски догађаји-менаџерски и правни аспекти“, ВИСКОМ, 2018. ISBN 978-86-81072-02-8 COBISS.SR-ID 264314380 УДК: 005:316.77
Јелена Перић, Ненад Перић, „Политичка драма и позориште у драмама Драгослава Михајловића“, Факултет за дипломатију и безбедност, 2019. ISBN 978-86-87545-31-1 COBISS.SR-ID 281913868
Ненад Перић, Невена Красуља, Ивана Гујаница, “Медијске, ПР и бренд тенденције”, Чигоја штампа, Београд, 2010. ISBN: 978-86-7558-752-1 COBISS.SR-ID 176667919
Ненад Перић, “Планирање медија и медијских кампања”, Чигоја штампа, Београд, 2008. ISBN: 978-86-7558-575-6 (ČŠ) COBBIS.SR-ID 148214028
Ненад Перић, “Значај политичког лика државе у међународним односима“, Зборник: Србија: политички и институционални изазови, Институт за политичке студије, Београд, 2008. стр: 409-430 ISBN 978-86-7419-174-3 УДК: 321.019.5(497.11) COBISS.SR-ID 154609164
Татјана Мамула, Ненад Перић, Стефан Алимпић, The Role and Importance of Value-based Segmentation on the Cohort of Millennials: Case Study Serbia, Маркетинг, 1/2021, Vol. 52, стр: 43-57. ISSN 0354-3471
Богдан Брудар, Ненад Перић, Трансхуманизам и његов однос са уметношћу, Култура Полиса, бр. 45, 2021., стр: 119-126. ISSN 1820-4589
Ненад Перић, Татјана Мамула Николић, Теодора Делић, „Analysis of Attitudes of GenZ Toward Media and Consumption: The Region of Balkans“, Маркетинг, 3/2020, Vol. 51, стр: 210-218. ISSN 0354-3471
Невена Красуља, Ненад Перић, „Технострес-појам, облици, утицај на запослене и начини за смањивање ефеkата дејства“, Култура Полиса, 41, 2020. стр: 621-635. ISSN 1820-4589
Mилица Слијепчевић, Ивана Радојевић, Ненад Перић, „Considering modern tendencies (trends) in digital marketing“, Maркетинг, 1/2020, Vol. 51, стр: 34-42. ISSN 0354-3471
Ненад Перић, „Утицај научне фантастике на представе оглашавања данашњице“, Култура, год. 2020. 167, стр: 382-393. ISSN 0023-5164 УДК 316.7
Ненад Перић, Милена Савић, „Контроверзно (шок) оглашавање: појам, облик и утицај“, Зборник радова Факултета драмских уметности бр. 37. 2020. стр: 87-99. ISSN 1450-5681 COBISS.SR-ID
Немања Јанковић, Ненад Перић, „Политички маркетинг Милана Стојадиновића“, Национални интерес, 1/2020, стр: 89-112 ISSBN 1451-4281 COBISS SR-ID 105060364
Немања Јанковић, Ненад Перић, „Калемегдан – очување и унапређење“, Баштина, 49/2019. стр: 371-384 ISSN0353-9008 COBISS.SR-ID3404300 УДК725.182.052.8:351(497.11)
Ненад Перић, „Популистичка политика – популистички медији“, Зборник радова Факултета драмских уметности бр. 33. 2018. стр: 193-205. ISSN 1450-5681 COBISS.SR-ID 264967692
Лука Мaрковић, Ненад Перић, „Отпор и пристајање у музици популарне културe“, Култура, бр. 163, год 2019., стр: 280-292. ISSN 0023-5164 УДК 316.7
Ненад Перић, Немања Јанковић, „Пруге и орлови – деловање Централног прес-бироа и сарадња са америчким новинарима у Краљевини Југославији“, Национални интерес, 2/2018., стр: 41-59. ISSN 1452-2152 УДК 070:327(497.1)(73)“1918/1941“
Ненад Перић, Милица Васиљевић Благојевић, Ненад Вујић, „The Public Perception of the Print and Electronic Newspapers and Magazines Editions-Case of Serbia“, Маркетинг, 1/2017. Vol. 48., стр: 50-57 ISSN 0354-3471 УДК 339+658 COBISS.SR-ID 749828
Ненад Вујић, Милица Васиљевић Благојевић, Ненад Перић, “Aнализа такси услуга као предуслов њиховог унапређења”, Маркетинг, 3/2014. Vol. 45., стр: 231-240 ISSN 0354-3471 УДК 339+658 COBISS.SR-ID 749828
Ненад Перић, Мирјана Миловановић, Ана Бован, „Примена интегрисаних маркетиншких комуникација у пословању породичних фирми у Републици Српској“, Маркетинг, 3/2013. Vol. 44., стр: 274-285 ISSN 0354-3471 УДК 339+658 COBISS.SR-ID 749828
Heнад Перић, Илија Кајтез, “Идеологија и пропаганда као масмедијска средства геополитике и њихов утицај на Балкан”, Национални интерес, 2/2013 год. IX vol. 17, стр: 173-189 ISSN 1452-2152 УДК 323.1(=163.41)
Ненад Перић, Ана Стевановић, “Менаџери за односе с јавношћу и политички функционери-истински владари у комуникационом процесу”, Култура, бр. 139, год. 2013., стр: 273-285 ISSN 0023-5164 УДК316.7 COBISS.SR-ID 8472066
Ненад Перић, “Промене политичког маркетинга-комуницирања, идеологија и њихов утицај на друштво”, Национални интерес, 1-3/2009 год. V, vol. 6, стр: 233-245 ISSN 1452-2152 УДК 323.1 (=163.40) УДК: 322:316.77 COBISS.SR-ID 177869580
Ненад Перић, “Проблематика и методе евалуације медијског и ПР деловања”, Политичка ревија, бр. 4/2008 год. (XX)VII vol=18, стр: 1331-1352 ISSBN 1451-4281 COBISS SR-ID 105060364
Ненад Перић, “Медијска политика, информисање јавности, масовно комуницирање и пропаганда као средства међународне политике и идеологије”, Национални интерес, 3/2008 год. IV, vol. 4, стр: 169-182 ISSN 1452-2152 УДК 323.1 (=163.40) УДК: 316.77:327 COBISS.SR-ID 177733644
Ненад Перић, Мирослав Митровић, Нова медијска стратегија Војске србије као инструмент меке моћи, Војно дело, прихваћен за објављивање у 2021, стр:. ISSN 0042-8426 УДК 355/359 УДК 339.138:623.4(497.11:100)
Ненад Перић, „Анализа позиције и маркетиншких потенцијала CrossFit програма“, Спорт-наука и пракса, Vol. 9. No2, 2019. стр: 69-76. 2620-0155 (online)
Ненад Перић, Бранко Бошковић, Игор Радошевић, „Sports mega-events and their wider social importance through Public Relations activities“, Војно дело, бр. 5/2019, година LXX стр: 126-134 ISSN 0042-8426 УДК 355/359 УДК 339.138:623.4(497.11:100)
Ненад Перић, Aлександар Лијаковић, “Могућности унапређења маркетиншког наступа одбрамбене индустрије Републике Србије на глобалном тржишту НВО“, Војно дело, бр. 3/2012 година LXIII, стр: 362-371. ISSN 0042-8426 УДК 355/359 УДК 339.138:623.4(497.11:100)
Ненад Перић, “Односи са јавношћу и кризни ПР са погледом на ВС“, Војно дело, бр. 2/2010 година LXII, стр: 317-330. ISSN 0042-8426 УДК 355/359 УДК 351.862.21(497.11) COBISS.SR-ID: 180026380
Ненад Перић, “Војска Србије као бренд“, Војно дело, бр. 2/2008 година LX, стр: 127-135. ISSN 0042-8426 УДК 355.1 (497.11) : 659.4 COBISS.SR-ID: 157464076
Mилена Савић, Ненад Перић, Радмила Савић, „Мулти-сензорски маркетинг“, Економски изазови, 9/17, 2020. стр: 45-57. ISSN: 2217-8821
Стефан Алимпић, Ненад Перић, “Различити облици импулсивног понашања потрошача“, Анали Економског факултета у Суботици, Vol 55. 42/2019. стр: 49-63. УДК: 658.8.013 ISSN: 0350-2120
Mилан Личина, Ненад Перић, „Виртуелна реалност и видео игре као проширени медији филма“, Phlogiston 27, 2019. стр: 185-201. ISSN 035-6640 UDC 001(091)
Ненад Перић, Jeлена Рашевић, „Е-учење: глобална анализа“, Образовна технологија, 3/2017, стр ISSN 1450-9407 УДК 37.02 COBISS.SR-ID 105310732
Ненад Перић, Mирјана Миловановић, “Effects Of Sales Promotion Activities Upon Entering The Famous Brand In A New Market”, Анали пословне економије бр. 9, 2013. Бања Лука, стр: 152-161. ISSN 1840-3298 УДК:339.138 COBBIS.BH-ID: 3986968 DOI: 10.7251/APE09
Ненад Перић, “Представљање зборника Србија на прагу Европске уније“, Национални интерес, 1/2011 год. VII vol., Београд, стр: 396-403. ISSN: 1820-4996 COBISS.SR-ID 125448460
Ненад Перић, „Медијски рат НАТОа против српског народа као увод у рат са СРЈ 1999.“, Одбрана од НАТО агресије – 20 година после, Универзитет одбране, 2019/2020., у штампи
Ненад Перић, “Kреирање и евалуација медијске политике (на примеру Војске Србије)“, докторска дисертација, Факултет за културу и медије, 2008. Ментор: проф. др Србобран Бранковић
Ненад Перић, кустос изложбе Дан/ноћ Душана Нађевића, пароброд, 2021
Ненад Перић, Милица Васиљевић Благојевић, “Смешна страна ПРа”, мултимедијална изложба, ДКСГ, Београд, март 2013.
Ненад Перић, “Добар, лош...”, изложба o медијским кампањама са проценом њихове ефективности, Међународни културни центар, Београд, новембар 2008.