Back

Мирослав Милошевић

Истраживач-сарадник
Биографија
Библиографија

МИРОСЛАВ МИЛОШЕВИЋ, мастер историчар, истраживач-сарадник, рођен 10. 5. 1994. године у Гњилану. Живи у Партешу.

Основне академске студије завршио је 2018. године на Катедри за историју Филозофског факултета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

На мастер академским студијама дипломирао је 2020. године, одбранивши мастер рад под називом: Стара Србија у дипломатској мисији Стојана Новаковића.

Студент је четврте године докторских академских студија на Филозофском факултету у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Тренутно ради на изради докторске дисертације под насловом: Организација и делатност српских дипломатских представништава у Османском царству (1878–1914).

Радно искуство:

Од јула 2022. године запослен је као истраживач-приправник на Институт за српску културу Приштина-Лепосавић на Одељењу за историју, од децембра 2023. стиче звање истраживач-сарадник. Претходно радно искуство стицао је као професор историје у средњој стручној школи. Од маја 2021. до јула 2022. био је ангажован у раду НИО Институт за српску културу Приштина-Лепосавић као Стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У јулу 2022. године похађао је Летњу школу у манастиру Преподобног Прохора Пчињског са темом Православни Балкан у 19. и 20. веку.

Служи се енглеским и албанским језиком.

 

БИБЛИОГРАФИЈА

Чланци:

М. Милошевић, „Делатност руских конзула на Косову и Метохији у XIX и почетком XX века“, Косово и Метохија кроз чињенице, тумачења и симболе : тематски зборник. Књ. 2, Историја и етнологија, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, 105-128. УДК 341.7/.8(470:497.115)”18/19″ COBISS.SR-ID 123596041

М. Милошевић, „Оснивање женског добротворног друштва „Српкиња“ у Призрену 1909. године“, Баштина, 55/2021, Приштина-Лепосавић: Институт за српску културу, 407-417. УДК 061.23-055.2(497.115)”1909″(093.2), doi: 10.5937/bastina31-34549 COBISS.SR-ID 55536905 (M24)

М. Милошевић, „Процес конституисања ксенократије међу балканским државама током XIX века“, Баштина, 58/2022, Приштина-Лепосавић: Институт за српску културу, 333-344. УДК 94(497)”19″929.731(497)”19″ doi: 10.5937/bastina32-39908 COBISS.SR-ID82986761 (М24)

М. Милошевић, „Стојан Новаковић и скопско митрополитско питање“, Топлички зборник, 5/2020, Прокупље: Народни музеј Топлице, Историјски архив Топлице, 249-266. УДК94:327(497.11)”188/190″271.2-722.51(560:497.11-89)”188/190″32:929 Новаковић С. COBISS.SR-ID 29347081

М. Милошевич, С. Станоевич, „Русская дипломатия на Балканах: миссии Я. Н. Озерецковского и Е. П. Ковалевского в Черногории (1837-1838). Часть 1“, Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Исторические науки, т. 4, 1/2022, Самара: Самарский научный центр Российской академии наук, 69-77. doi: 10.37313/2658-4816-2021-4-1-69-77  COBISS.SR-ID 112304649

М. Милошевич, С. Станоевич, „Русская дипломатия на Балканах: миссии Я. Н. Озерецковского и Е. П. Ковалевского в Черногории (1837-1838). Часть 2“, Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Исторические науки, т. 4, 2/2022, Самара: Самарский научный центр Российской академии наук, 85-92. doi: 10.37313/2658-4816-2022-4-2-85-92 COBISS.SR-ID 114703625

Miroslav Milošević, „The western media reports about war in Ukraine – truth or propaganda?“, «ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ: ПРАВО СИЛЫ VS СИЛА ПРАВА», Сборник научных трудов XL Международного Харакского форума (Ялта, 5-7 ноября 2022 г.), 188-199. ISBN 978-5-907656-69-7 УДК 32 (31) ББК 74.00

Прикази:

М. Милошевић, „Нова књига Јурија Аншакова, (Аншаков Юурий, Черногория – «горное соколиное гнездо» свободы на Балканах. Жизнь общества, становление государства, освободительная борьба, внешняя политика (1711-1860 гг.). (Москва: Институт славяноведения, 2019, 512 стр.)“, Српска баштина, VI-1/2021, Никшић: Институт за српску културу, 295-297. M51

М. Милошевић, „Из историје Срба у Хабзбуршкој Монархији (Дејан Микавица, Горан Васин, Ненад Нинковић, Пречански Срби у Великом рату, Нови Сад: Прометеј, 2018, 345. стр.)“, Топлички зборник, 6/2021, Прокупље: Народни музеј Топлице, Историјски архив Топлице, 175-180. M54