Back

Јована Сувајџић

Истраживач приправник
Биографија
Библиографија

Јована Сувајџић, истраживач-приправник, докторанд,  jovana.suvajdzic@gmail.com  

Јована Сувајџић, истраживач-приправник, рођена је 1994. године у Крушевцу. Основну и средњу школу завршила је у Београду.

Дипломирала је 2020. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима (просечна оцена 9,87) с темом  „Деперсонализација као аспект модернизације приповедања у Новембру Гистава Флобера и Дневнику о Чарнојевићу Милоша Црњанскогˮ. Мастер академске студије завршила је 2021. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду (просечна оцена 10,00) одбранивши завршни мастер рад „Декадентна имагинација у драми Маска Милоша Црњанскогˮ. Студент је докторских академских студија на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

Волонтерски је радила као лектор за српски језик у редакцији хуманитарног Ред Инфо Портала Црвеног крста Београд од јануара до децембра 2017. године. У 2019. и 2020. години била је коаутор приручника за наставнике уз комплете уџбеника за српски језик и књижевност у издавачкој кући „Нови Логосˮ. У мају и јуну 2022. године радила је као истраживач-приправник при Филолошком факултету Универзитета у Београду.

Током студија била је добитница награда за најуспешније студентске и завршне радове: награде из Фонда „Владан Недићˮ за најбољи семинарски рад и одличан успех из предмета Књижевни фолклор у школској 2013/2014. години; меморијалне награде „Миодраг Павловићˮ Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима за најбољи студентски рад из Методике наставе књижевности и српског језика, школска 2016/2017. година; треће Бранкове награде Матице српске за школску 2019/2020. годину за дипломски рад „Деперсонализација као аспект модернизације приповедања у Новембру Гистава Флобера и Дневнику о Чарнојевићу Милоша Црњанскогˮ; награде из Фонда „Радмила Поповићˮ за најбољи дипломски рад из Српске књижевности двадесетог века за школску 2019/2020. годину. Награда „Проф. др Радмила Милентијевићˮ била јој је додељена за успех на основним студијама из области српске књижевности у школској 2019/2020. години. У оквиру 58. „Дисовог пролећаˮ (2021) есеј „Снуждени ходочасник у врту књижевности: једна слика из кореспонденције Владислава Петковића Диса” понео је трећу награду на конкурсу за Eсеј о Дисовом стваралаштву.

Учествовала је у раду студентских округлих столова, излагала је радове на националним и међународним конференцијама. Од јуна 2017. године до јуна 2018. године била је сарадник, а потом, до октобра 2018. године, један од уредника студентског листа Весна при Филолошком факултету Универзитета у Београду.

Главне области интересовања у досадашњем истраживачком раду били су модернизам српске прозе XX века, генеза модернистичког романа у европској књижевности; findesiècle књижевност, декадентни покрет у европској и светској књижевности и његови рефлекси у модерној српској драми и поезији; рано стваралаштво Милоша Црњанског; рецепција дела Гистава Флобера у модерној и савременој српској књижевности; интермедијални приступ српској књижевности XX века.

Говори енглески и француски језик.

  • „Рецепција романа Велики Мак Ериха Коша и поетика ’социјалистичке сатире’ˮ, Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, год. 16, Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2021, стр. 153–173. (https://doi.org/10.18485/godisnjak.2021.16.8)
  • Повлашћено читање краја романа Лелејска гора Михаила Лалића у истоименом филму Здравка Велимировићаˮ, Рашка: часопис за књижевност, уметност, науку и културу, год. LI, бр. 44, Рашка: Центар за културу, образовање и информисање „Градацˮ, 2021, стр. 30–
  • „Тријумфи и беде сатиричара: фигура Данијела Дефоа у есеју ’Песник на стубу срама’ Ериха Коша у контексту Кошевих рефлексија о сатири и цензуриˮ, зборник радова са Прве међународне конференције Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Књижевне и културне интерференције између књижевности на српском и на енглеском језику (1st International Conference of the Department of Serbian Literature with South Slavic Literatures and the English Department Literary and Cultural Interconnections between Serbian and Anglophone Literaturе (рад је предат на рецензирање).