Др Јасмина Кнежевић

НАУЧНИ САРАДНИК
Биографија
Библиографија

ДР ЈАСМИНА КНЕЖЕВИЋ је рођена 1974. године у Новоме Саду, где је, након завршене Карловачке гимназије, године 2004. дипломирала на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета, потом 2014. магистрирала на Одсеку за српску књижевност, а тренутно је докторант на Одсеку за српску књижевност поменутог факултета.

На Институту за српску културу – Приштина/Лепосавић запослена је од 2004. године и ради као истраживач – сарадник.

У интервалу од 2006. до 2008. године боравила је као лектор за српски језик на Институту за словенску филологију Јагјелонског универзитета у Кракову (Пољска).

За ТВ Нови Сад је превела са француског на српски језик две епизоде из серијала научних репортажа под називом Човек и море.

Учествовала је на научним скуповима у земљи и иностранству, а радове је објављивала у БаштиниПрилозима проучавању језика и Стању ствари. Говори француски, енглески и пољски језик.

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

 1. Кнежевић Јасмина, ,,Фразеологија у драмама Душана Ковачевића”, Прилози проучавању језика, 35/2004, Одсек за српски језик и лингвистику Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2004, стр. 231-285.
 2. Кнежевић Јасмина, ,,Фаустовски мотиви у роману Испод вулкана Малкома Лаурија”, Стање ствари (часопис за различите видове уметничког изражавања), бр. 11, Нови Сад, 2005, стр. 167-182.
 3. Кнежевић Јасмина, ,,Женски ликови у приповедачкој прози Григорија Божовића (Мој Колашин)”, Зборник радова са научног скупа одржаног 15. децембра 2009. у Лепосавићу под називом ,,Културно наслеђе Косова и Метохије – научно виђење исходишта, развоја, значаја и чувања”, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2009, стр. 329-339.
 4. Кнежевић Јасмина, ,,Фрaзеолошки подтекст као полазиште за реконструкцију једног минулог света”, Баштина, св. 27, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2009, стр. 45-56.
 5. Кнежевић Јасмина, ,,Речник фразеологизама Григорија Божовића (Мој Колашин)”, Баштина, св. 28, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2010, стр. 75-147.
 6. Кнежевић Јасмина, ,,Фразеолошке особености спортске рубрике дневног листа Јединство“, Баштина, св. 30, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2011.
 7. Кнежевић Јасмина, ,,Косовски мит у поезији Ђуре Јакшића”, Баштина, св. 31, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2011, стр. 87-100.
 8. Кнежевић Јасмина, ,,Хумористичка страна Јединства као извор смехотворне културе”, тематски зборник ,,Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју”, Лепосавић, 2012, стр. 155-175.
 9. Кнежевић Јасмина, ,,Фразеологизам као стожер афористичког мишљења и казивања”, Баштина, св. 32, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2012, стр. 75-85.
 10. Кнежевић Јасмина, ,,Костићев повратак у будућност”, Баштина, св. 33, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2012, стр. 57-72.
 11. Кнежевић Јасмина, ,,Закон гостопримства, јачи од смрти”, Баштина, св. 34, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2013, стр. 79-92.

Монографије:

Кнежевић Јасмина, Наличје форме и идеје: књижевност и језик у контексту културе и традиције, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 2013.