Др Јасмина Ахметагић

ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
Биографија
Библиографија

Јасмина Ахметагић, виши научни сарадник, рођена је 1970. у Београду.

Дипломирала је 1994. на Филолошком факултету Универзитета у Београду, где је и магистрирала, 2000. године, са темом „Антички мит у прози Борислава Пекића” и докторирала 2005. године, са темом „Библијски подтекст српске прозе (Борислав Пекић, Данило Киш, Милорад Павић, Мирко Ковач, Владан Добривојевић)”.

Од 2005. године ради као професор на Интернационалном факултету у Новом Пазару, а од 2006. ангажована је  на Институту за српску културу Приштина – Лепосавић, на пројекту Духовне појаве и стваралаштво српског народа на Косову и Метохији од ХV до ХХ века. Од 2007. до 2010. предаје на Државном универзитету у Новом Пазару, да би потом прешла на Факултет за стране језике „Алфа“ универзитета у Београду и стекла звање ванредног професора. Од 2011. године поново је ангажована на Институту за српску културу Приштина – Лепосавић, на пројекту Материјална и духовна култура Косова и Метохије (Ев.бр. 178028).

Добитник је награде „Исидоријана” за најбоље књиге српске књижевности у 2007. години (за дела Антропопеја: библијски подтекст Пекићеве прозе и Унутрашња страна постмодернизма: поглед на теорију / Павић). За књигу Приповедач и прича добила је 2014. године награду „Никола Милошевић”. За свој рецензентски рад награђена је повељом „Истакнути рецензент” 2020. године.

Говори енглески.

Аутор је 12 научних монографија и једне песничке збирке.

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

Монографије:

  1. Ахметагић Јасмина, Приповедач и прича, Институт за српску културу, Лепосавић, 2014.
  2. Ахметагић Јасмина, Књига о Достојевском: Болест прекомерног сазнања, Дерета, Београд, 2013.
  3. Ахметагић Јасмина, Невидљиво збивање: православна духовност у прози Григорија Божовића, Лепосавић, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2012.
  4. Ахметагић Јасмина, Прича о Нарцису злостављачу: злостављање и књижевност, Службени гласник, Београд, 2011.
  5. Ахметагић Јасмина, Дажд од живога угљевља: читање с Библијом у руци (проза Данила Киша и Мирка Ковача), Драслар, Београд, 2007.
  6. Ахметагић Јасмина, Антропопеја: библијски подтекст Пекићеве прозе, Драслар, Београд, 2006.
  7. Ахметагић Јасмина, Унутрашња страна постмодернизма: Павић / Поглед на теорију, Рашка школа, Београд, 2005.
  8. Ахметагић Јасмина, Потрага која јесам: о прози Владана Добривојевића, Драслар, Београд, 2002.
  9. Ахметагић Јасмина, Антички мит у прози Борислава Пекића, Књижевна реч, Београд, 2001.