Back

Др Ивана Женарју Рајовић

ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
Биографија
Библиографија

Ивана Женарју Рајовић, виши научни сарадник, рођена је 1985. године у Сарајеву.

Образовање

  1. године дипломирала, Филозофски факултет у Београду, Одељење за историју уметности;
  2. године одбранила мастер рад, Филозофски факултет у Београду, Одељење за историју уметности;
  3. године докторирала, Филозофски факултет у Београду, Одељење за историју уметности. Одбранила докторску дисертацију под називом „Црквена уметност и верска обнова у Рашко-призренској епархији 1839–1912“.

Радно искуство

Од 2011. је запослена на Институту за српску културу.

Од 2011. године др Ивана Женарју Рајовић учествује у реализацији пројекта „Материјална и духовна култура Косова и Метохије“ (ев. бр. 178028), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја. У периоду 2014–2019. на овом пројекту је руководила пројектним задатком под називом „Црквена баштина Косова и Метохије. Била је сарадник на пројекту Музеја у Пријепољу под називом „На светим водама Лима“ од 2012. до 2016. године. Активни је сарадник у изради Српске енциклопедије од 2012. године, и Српског биографског речника од 2019.

Од 2020. године сарадник је на пројекту Horizont 2020 под називом „Visual Culture, Piety and Propaganda: Transfer and Reception of Russian Religious Art in the Balkans and the Eastern Mediterranean (16th – early 20th century) који реализују Foundations for Research and Technology Hellas и Institute for Mediterranean Studies са Крита.

Библиографија

I. Ženarju Rajović (2021), Pilgrimage and visual cuture in 19th-century Kosovo and Metohija, Journeys, Art reading, ed. By E. Moutafov, M. Kuyumdzhieva, Institute of Art Studies, Sofia, 239–257. ISBN 978-954-8594-98-1

Ženarju Rajović (2020), Economy and Cult of Relics: The Miracle-Working Icon of the Virgin and Financing the Patriarchate of Peć Monastery, in: Cultures of Economy in South-Eastern Europe. Spotlights and Perspectives, in: J. Murašov, D. Beganović, A. Lešić (eds.), Transcript Verlag, Bielefeld, 111–122.

DOI: 10.14361/9783839450260-006

I. Ženarju Rajović (2017)The Rise of Church Art in the Last Century of Ottoman Rule, Artistic Heritage of the Serbian People in Kosovo and Metohija: History, Identity, Vulnerability, Protection, eds. D. Vojvodić, M. Marković, SASA, Belgrade, 325–339. ISBN 978-86-7025-758-0

И. Женарју Рајовић (2016) Црквена уметност у Рашко-призренској епархији (1839–1912), Институт за српску културу Приштина, Лепосавић. ISBN 978-86-89025-30-9

И. Женарју (2014), Представе и култ мученице Босиљке у Пасјану, Зборник Матице српске за ликовне уметности 42, Матица српска, Нови Сад, 187–202.

Назив
Ивана Женарју, „Слике рата у илустрованом часопису Српска зора (1876–1881)“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 31, pp. 381 - 404, 0353-9008, 75: 050 СРПСКА ЗОРА (436.1) “1876/1881”, 2011.
Ивана Женарју, „Зидно сликарство цркве Успења Богородице у Доњем Кормињану“, Baština, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 37, pp. 281 - 306, 0353-9008 , 75.052.046.3(497.115)"1870", , 2014.
Ивана Женарју, Благовештењска црква у Штиткову, Милешевски записи, Музеј у Пријепољу, 10, pp. 99 - 116, 0354-6926, 726.54:75.052(497.11), 2014.
Ивана Женарју, Ходочасничка икона Јерусалим из манастира Врачева, Baština, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић , 38, pp. 199 - 227, 0353-9008, 75.046.3(497.115), 2015.
Ивана Женарју, „Сакрална топографија манастира Сочанице“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 30, pp. 313 - 330, 0353-9008, 726.71 (497.115) 7.033.046.3 (497.115) 271.222 (497.115)-523.6, 2011.
Ивана Женарју, „Врање. Споменици културе“, Српска енциклопедија, том 2, В-Вшетечка, Матица српска, Нови Сад – Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике, Београд , pp. 753 - 754, 978-86-7946-121-6, 281167623, 2013.
Ивана Женарју, „Улога Одбора госпођа Књагиња Љубица у одржавању живота цркве на Косову и Метохији“, Косовско-метохијски зборник , Српска академија наука и уметности, , br. 5, pp. 169 - 195, 3054-284X, 93/94, 2013.
И. Женарју Рајовић, St Sava in the religious art of the Raška and Prizren Diocese in the last century of the Ottoman rule, Ниш и Византија, Град Ниш, Универзитет у Нишу, Православна епархија Нишка, Нишки културни центар, 15, pp. 361 - 376, 930.85(497.11)(082)(0.034.2) 930.85(495.02:4)(082)(0.034.2) 75.052.046(497)(082)(0.034.2) 904"653"(497.11)(082)(0.034.2), 978-86-6101-136-8 (НКЦ), 2017.
Ивана Женарју, “Visual culture of the 19th century in Kosovo and Metohija“, Visual Culture of the Balkans: State of Research and Further Directions, Abstracts of papers, Center for Visual Culture of the Balkans, Faculty of Philosophy Univeristy of Belgrade, pp. 40 - 40, 978-86-88803-79-3, 208353548, Србија, 2014.
Ивана Женарју, Благовештењска црква у Штиткову, Милешевски записи, Музеј у Пријепољу, 10, pp. 99 - 116, 0354-6926, 726.54:75.052(497.11), 2014.
Ивана Женарју, Хероји, политика, свакодневница: илустровани свет српске зоре (1876–1881), Хероји, политика, свакодневница: илустровани свет српске зоре (1876–1881), Задужбина Андрејевић, pp. 5 - 101, 978–86–525–0009–3, 766.04:050SRPSKA ZORA(436.1)\"1876/1881\", 2012.
Ивана Женарју, Прилог познавању делатности велешких зографа у Рашко-призренској епархији, Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава, Тематски зборник од водећег националног значаја , Институт за српску културу Приштина, Лепосавић , књ. I, pp. 95 - 106, 978-86-89025-26-2, 75.052.046(497)ʺ19ʺ, 2016.
Ивана Женарју, „Патронажни механизам и градитељска пракса у XIX веку на територији Рашко-призренске епархије“ , Културно наслеђе Косова и Метохије: историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности , Канцеларија за Косово и Метохију Владе Републике Србије, Београд – Универзитет у Приштини, Косовска Митровица , 2, pp. 519 - 534, 978-86-6349-015-4 , 726.54(497.115)ˮ18ˮ, 2013.
И. Женарју Рајовић, Иконопис у цркви Светог Николе у Штитарима код Новог Пазара, Милешевски записи, Музеј у Пријепољу, 11, pp. 109 - 115, 75.052.046(497.11), 2016.
Ивана Женарју, „Зидно сликарство цркве Светог Прохора Пчињског у XIX и XX веку“, Манастир Свети Прохор Пчињски, Епархија врањска Српске православне цркве, Српски православни манастир свети Прохор Пчињски, Центар за визуелну културу Балкана Филозофског факултета Универзитета у Београду, pp. 321 - 362, 978-86-87029-10-1, 271.222(497.11)-523.6-9(082) 726.71(497.11)(082), 2015.
И. Женарју Рајовић, Замах црквене уметности у последњем веку Османске власти, Уметничко наслеђе српског народа на Косову и Метохији: историја, идентитет, угроженост, заштита, САНУ, pp. 325 - 339, 930.85(=163.41)(497.115)(082) 323.1(=163.41)(497.115)(091)(082) 726.5/.7(497.115)(082) 72/75(=163.41)"12/18"(082), 978-86-7025-754-2, 2017.
Ивана Женарју, „Слике и фотографије у Мокрањчевој кући" , Мокрањчева кућа у Неготину, Музеј Крајине, Неготин , pp. 47 - 78, 978-86-87691-07-0, 069.5:727.2(497.11)(082), 2015.
Ивана Женарју, „Спомен-храм Светог архангела Михаила у Штимљу“ , Leskovački zbornik, Народни музеј, Лесковац, св. 53, pp. 277 - 292, Народни музеј, Лесковац, 726.54(497.11) 271.222(497.11)-523.4, 2013.
Ивана Женарју, „Црква Свете Параскеве на Шапраначком гробљу у Врању“, Leskovački zbornik,Leskovački zbornik, Народни музеј - Лесковац, св. 52/2012, pp. 167 - 186, 0459–1070, UDC: 726.54 (497.11)ˮ1925/1929ˮ 271.222(497.11)-523.6ˮ1925/1926ˮ, 2012.
Ивана Женарју, Иконопис у цркви Светог Николе у Штитарима код Новог Пазара, Милешевски записи, Музеј у Пријепољу, 11, pp. 109 - 115, 0354-6926, 75.052.046(497.11), 2016.
Ивана Женарју, „Изградња и опремање цркве Светог Саве у Косовској Митровици (1896–1913)“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 34, pp. 393 - 417, 0353-9008, 726.54(497.115), 2013.
Ивана Женарју, Три иконе Теофана Исаиловића Буџароског у манастиру Грачаници, Косовско-метохијски зборник , Српска академија наука и уметности, Београд , зборник 6, pp. 185 - 190, 3054-284X, 93/94, 2015.
И. Женарју Рајовић, Зидно сликарство у цркви Светог Георгија у Станишору код Гњилана, ПАТРИМОНИУМ.МК, Списание за културното наследство – споменици, реставрација, музеи, Центар за духовно и културно наследство Каламус, 9, 14, pp. 285 - 298, 1857-5811, 75.052.046.3(497.115 Станишор)“19“, 2016.
Ивана Женарју, Црквена уметност и верска обнова у Рашко-призренској епархији (1839–1912) , Црквена уметност и верска обнова у Рашко-призренској епархији (1839–1912) , Филозофски факултет у Београд, 396, pp. ---- - ----, 726.54(497.11) "1839/1912"(043.3) 75.046:2(497.11) "1839/1912"(043.3), 726.54(497.11) , 2014.
Ивана Женарју, „Развој црквене уметности у Рашко-призренској епархији од 1894. до 1912. године“, Тематски зборник од водећег националног значаја „Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији“, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, pp. 201 - 217, 978-86-89025-13-2, UDC: 94(497.115)(082) 930.85(497.115)(082) 323.1(=163.41)(497.115)(082) 821.163.41.09(497.115)(082), 2014.
Ивана Женарју, „Представе и култ мученице Босиљке у Пасјану“, Zb MS za lik umetnosti, Матица српска, Нови Сад , 42, pp. 187 - 202, 0352-6844, 271.222(497.11)-526.62(497.11 Pasjan)”18”, 2014.
Ивана Женарју, „Црква Светог Илије у Вучитрну“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 33, pp. 383 - 411, 0353-9008, 726.54 (497.115), 2012.
Ивана Женарју, „Црква Светих Козме и Дамјана у Врачеву: рад на очувању верског и националног идентитета у XIX веку“, Тематски зборник Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 457 - 478, 978–86–89025–03–3 , 930.85(497.115)(082), 821.163.41.09(082), 94(497.115)(082). , 2012.
Ивана Женарју, „Зидно сликарство у цркви Свете Петке у селу Стража код Гњилана“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 35, pp. 315 - 343, 0353-9008, 75.052.046.3(497.115), 2013.
Ивана Женарју, Црква Свете Тројице у Банатском Новом Селу, Саопштења, Републички завод за заштиту споменика културе, 46, pp. 193 - 214, 0354-4346, 7(497.11) 271.222(497.11)-523.6-9, 2014.
Ивана Женарју, Црквена уметност у Рашко-призренској епархији (1839–1912), Црквена уметност у Рашко-призренској епархији (1839–1912), Институт за српску културу Приштина, Лепосавић , pp. 10 - 302, 978-86-89025-30-9, 271.222(497.11)-774(497.115)"1839/1912" 75.052(497.11)"1839/1912" 726(497.11)"1839/1912", 2016.
Ивана Женарју, „Вучитрн. Црква“, Српска енциклопедија, том 2, Матица српска, Нови Сад – Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике, Београд , pp. 953 - 953. , 978-86-7946-121-6, 281167623, 2013.
Ивана Женарју, „Црква Светог Димитрија у Митровој Реци“ , Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 39, pp. 265 - 278, 0353-9008, 271.222 (497.11 Нови Пазар) – 523.4 – 526.62 726.54 (497.11 Нови Пазар), 2015.
Ивана Женарју, Дебарски зографи на Косову и Метохији, Саопштења, Републички завод за заштиту споменика културе, 44, pp. 207 - 227, 0354-4346, 7 + 902 / 904, 2012.
Ивана Женарју, „Балкански рат у слици и речи: Косовски осветници“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 32, pp. 339 - 357, 0353-9008, 77: 050 БАЛКАНСКИ РАТ У СЛИЦИ И РЕЧИ (497.11) “1913”, 2012.
I. Ženarju Rajović, Church Architecture and Politics in the Last Century of Ottoman Rule: The Case of the Diocese of Raška and Prizren, in: The Relationship Between Art and Politics in the 19th Century Ottoman Empire: Institutionalization, Change and Continuity, eds. A. Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu, H. Toker, F. Nardella, Istanbul University Press 2021, 179 - 211.

DOI :10.26650/B/AA09.2021.007.07