Back

Мр Драгана Рајовић

ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК
Биографија
Библиографија

Биографија:

Драгана Рајовић, магистар књижевноисторијских наука, истраживач приправник, рођена 09. 11. 1971. године у Приштини.

Образовање:

Основне академске студије завршила на Филозофском  факултету у Приштини, на студијском програму: Југословенске књижевности и српски језик.

Звање магистра књижевноисторијских наука стекла је на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву  одбранивши магистарски рад под називом: Патријархални свет Старе Србије у приповедном опусу Григорија Божовића.

Тренутно је докторанд Универзитета у Источном Сарајеву, на студијском програму: филологија. Тема докторске дисертације на  којој тренутно ради: Библијски мотиви и мотиви из православне традиције у књижевном делу Григорија Божовића.

Радно искуство:

Од септембра 2021. године запослена је на Институту за српску културу Приштина/ Лепосавић као истраживач-приправник. Током претходних година стекла је вишегодишње радно искуство као професор српског језика и књижевности, са положеним државним испитом, са прекидима од 1996–2021. Осим у настави, радила је на месту главног и одговорног уредника ЈП Радио Телевизија Трстеник (2001‒2004), на месту директора и главног одговорног уредника прве телевизије СПЦ у Србији, Телевизије Логос православне Епархије жичке (2004–2012), као и на месту заменика уредника Телевизије Храм, Архиепископије београдско-карловачке (2015–2021).

Радове објављује у научним часописима, тематским зборницима и зборницима са научних скупова.

Библиографија:

  • Рајовић, Д. Идеолошке импликације у Траговима Вукашина Филиповића, објављен у тематском зборнику од водећег националног значаја: Живот и дело Вука Филиповића [уредници Драгомир Костић, Урош Шуваковић]. ‒ Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2013. године, стр. 69-80. ISBN 978-86-6349-011-6
  • Рајовић, Д. Породични и брачни морал у приповедном опусу Григорија Божовића, објављен у Зборнику радова Високе школе за васпитаче струковних студија у Гњилану ‒ Бујановац, број 2/3, Бујановац 2016/2017. године, стр. 23-38. ISSN 2406-2200
  • Рајовић, Д. Сакрализација језика и стила у приповедном опусу Григорија Божовића, објављен у Зборнику радова Језик и (псеудо) особеност, Центар за афирмацију слободне мисли, Сремски Карловци 2018. године, стр. 347-361. ISBN 978-86-919377-3-7
  • Рајовић, Д. Улога менаџмента у основном и средњем образовању током ванредног стања у Републици Србији, објављен у научно-стручном часопису: Друштво, истраживање, технологије, број 34, Зрењанин,  октобар 2020. године, стр. 95-99. ISSN 0354-7140

Контакт:

draganarajovic71@gmail.com

Библиографија:

  • Рајовић, Д. Идеолошке импликације у Траговима Вукашина Филиповића, објављен у тематском зборнику од водећег националног значаја: Живот и дело Вука Филиповића [уредници Драгомир Костић, Урош Шуваковић]. ‒ Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2013. године, стр. 69-80. ISBN 978-86-6349-011-6
  • Рајовић, Д. Породични и брачни морал у приповедном опусу Григорија Божовића, објављен у Зборнику радова Високе школе за васпитаче струковних студија у Гњилану ‒ Бујановац, број 2/3, Бујановац 2016/2017. године, стр. 23-38. ISSN 2406-2200
  • Рајовић, Д. Сакрализација језика и стила у приповедном опусу Григорија Божовића, објављен у Зборнику радова Језик и (псеудо) особеност, Центар за афирмацију слободне мисли, Сремски Карловци 2018. године, стр. 347-361. ISBN 978-86-919377-3-7
  • Рајовић, Д. Улога менаџмента у основном и средњем образовању током ванредног стања у Републици Србији, објављен у научно-стручном часопису: Друштво, истраживање, технологије, број 34, Зрењанин,  октобар 2020. године, стр. 95-99. ISSN 0354-7140

Контакт:

draganarajovic71@gmail.com