Back

Борис Бурсаћ

НАУЧНИ САРАДНИК
Биографија
Библиографија

Биографија доц. др Борис Бурсаћ

Образовање

Стекао титулу дипломирани економиста 2013. године на Факултету за пословну економију. Потом, следе мастер академске студије, област – Тероризам, организовани криминал и безбедност, при Универзитету у Београду, где је успешно одбранио мастер рад на тему „Терористичке организације у Русији у XIX веку “. Након мастер студија, уписује и у року завршава, специјалистичке студије – „Тероризам, организовани криминал и безбедност “ на Факултету политичких наука у Београду, где је одбранио специјалистички рад на тему „Исламска држава “. На Универзитету у Београду, Факултету политичких наука, уписује и завршава докторске студије, на смеру „Међународни односи и европске студије“. Са највишом оценом, одбранио је докторат под називом „Врсте и актери исламистичког екстермизам у Нигерији почетком 21. века“, код ментора Драгана Симеуновића, и тиме стекао звање доктора политичких наука.

Радно искуство

Члан Градског већа, Град Београд: 2022-

Доцент на Факултету друштвених наука у Београду: 2022-

Народни посланик у Народној скупштини Републике Србије: 2020-2022

Аутор је и коаутор више научних радова објављених у домаћим и страним часописима. Учествовао је на више научних конференција у земљи и иностранству.

Научна интересовања у академској каријери су из области тероризма безбедности, геополитике.

Говори енглески језик.

Др Борис Бурсаћ

Библиографија одабраних радова са приказом бодова

M42 (7) – Mонографија националног значаја

Бурсаћ, Б. (2023) Политиколошка анализа терористичких организација у Русији у XIX веку, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, ISBN 978-86-89025-94-1

М24 (4) Рад у националном часопису међународног значаја

 1. Бурсаћ, Б. (2022), Биотероризам, Баштина, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић,
 2. Бурсаћ, Б. (2021), Постколонијални систем власти као основа конфликата у Нигерији, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, UDK 325.3:32(669.1)“1960/2021“, DOI: https://doi.org/10.22182/spm.7332021.3.

М23 (4) Рад у часопису међународног значаја

 1. Бурсаћ, Б. (2021), Улога религије и њен утицај на сукобе у Нигерији, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, Косовска Митровица, ISSN 0354-3293, DOI: 5937/ZRFFP51-34131.

М51 (3) Рад у врхунском часопису националног значаја

 1. Бурсаћ, Б. (2020), Могућности одговора Европске уније на савремене терористичке претње, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, UDK 323.28(4-672EU), DOI: https://doi.org/10.22182/pr.6532020.1.

М52 (1.5) Рад у истакнутом националном часопису

 1. Бурсаћ, Б. (2022) , Еко тероризам, Наука и друштво, Београд, UDK 343.326:504.61, DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7643060

М53 (1) Рад у научном часопису

 1. Бурсаћ, Б. (2020), Транснационални тероризам у пост-хладноратовском периоду, Београд, FBIM Transactions

М54 (2) Домаћи новопокренути научни часопис

 1. Бурсаћ, Б. (2019), Терористичке организације у Сирији, Београд, FBIM Transactions
 2. Бурсаћ, Б. (2019), Порекло Исласмке државе, Београд, FBIM Transactions, DOI https://doi.org/10.12709/fbim.07.07.01.05

М70 (6) Одбрањена докторска дисертација

 1. Врсте и актери исламистичког екстремизма у Нигерји почетком 21. века, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, 08. јул 2021. године.

https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/ubsm/45167881

Радови објављени по „JEL“ ( Journal of Economic Literature) класификационом систему:

 1. Бурсаћ, Б. (2018), Верски фундаментализам, Београд, FBIM Transactions, DOI 10.12709/fbim.06.06.02.01
 2. Бурсаћ, Б; Глумац, С. (2017), Аграрна реформа у Русији у XIX веку и њен утицај на руску привреду, Београд, FBIM Transactions, DOI 10.12709/fbim.05.05.02.02
 3. Бурсаћ, Б; Глумац, С. (2017), Терористичке организације у Русији у XIX веку, Београд, FBIM Transactions, DOI 10.12709/fbim.05.05.01.04