Back

Ања Марковић

Истраживач-приправник
Биографија
Библиографија
Ања Марковић рођена је у Београду, где је завршила друштвено-језички смер у Шестој београдској гимназији.
Основне академске студије уписује 2016. године на Факултету политичких наука у Београду, смер Социјална политика и социјални рад и завршава их у року са просечном оценом 9.20.
Мастер академске студије Социјалног рада уписује 2020. године, такође на Факултету политичких наука у Београду, када почиње и њен ангажман као сарадника-демонстратора  за научну област теорија и методологија социјалног рада. Мастер академске студије завршава 2023. године са просечном оценом 9.50.
Докторске академске студије уписује 2023. године, на Факултету политичких наука у Београду, смер Социјална политика и социјални рад, где је такође ангажмана као сарадник-демонстратор у настави, као и сарадник на пројектима Центра за истраживања у социјалној политици и социјалном раду.
Од неформалног образовања похађала је „Школу људских права – Војин Димитријевић“ током новембра 2023. године и летњу школу о присилним миграцијама „Interdisciplinary Summer School on Forced Displacement“ током јула 2023. године. Завршила је и основну обуку за медијатора-посредника у марту 2022. године.
Радно искуство има у међународној организацији Save the Children - Balkans Migration and Displacement Hub (2023) као стажисткиња-истраживачица, затим као асистенткиња тренинг тима у сектору људских ресурса у компанији Нелт (2021 – 2022) и као лични пратилац у невладиној организацији „Дечије срце“ (2021).
Од јуна 2024. године запослена је као истраживач приправник у Институту за српску културу Приштина – Лепосавић, са привременим седиштем у Лепосавићу.
Области интересовања током њеног даљег усавршавања укључују: заштиту деце и породица у миграцијама, развој резилијентности, ментално здравље, психосоцијалну подршку у хуманитарним кризама, социјални рад са децом и младима, приступ заснован на знањима о трауми и дечија и људска права.
Од страних језика течно говори енглески језик, а познаје и руски језик.
БИБЛИОГРАФИЈА
Марковић, А. (2024). Резилијентност код деце и младих у присилним миграцијама на Балканској рути. Годишњак Факултета политичких наука.
КОНФЕРЕНЦИЈЕ
Национална научна конференција „Међународни аспекти социјалне политике и социјалног рада у време криза и конфликата“,Београд: Факултет политичких наука, 12. децембар 2023. године.