Марија Савић

Марија Савић

ИСТРАЖИВАЧ - САРАДНИК

докторанд

Биографија
Библиографија

МАРИЈА САВИЋ је рођена 30. априла 1984. године у селу Јелакцу, општине Лепосавић.

Основну и средњу школу завршила у Лепосавићу.

Основне и мастер студије завршила на Филозофском факултету у Београду на одељењу за археологију.

Од 2013 године је на докторским студијама на Филозофском факултету у Београду, смер археологија, на катедри за антички период.

Од 2013. године запослена је на Институту за српску културу у Приштини са привременим седиштем у Лепосавићу.

Током студија била је учесник многобројних археолошких истраживања широм Србије.

КатегоријаНазив
M52Марија Савић, Антички рударски центри Косова и Метохије, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 444, 34, pp. 230 - 247, 0353-9008, 904:622"652"(497.115); , 2013.
M53М. Савић, Н. Ђокић, Римска војска у Мезији Прими и Дарданији, по подацима из Notitia Dignitatum-a, Лесковачки зборник LVII, Народни музеј Лесковац, Народни музеј Лесковац, pp. 63 - 103, ISSN 0459-1070, 930.2:355.48“03/04“(497.11)904:72“652“(497.11), 2017.
M52Марија Савић, Ђокић Небојша, „Континуитет антиких комуникација на тлу римске провинције Горња Мезија“ , Baština, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић , 41, pp. 51 - 73, 0353-9008 , 904:625.7”652”(398), 2016.
M52Марија Савић, Трговинска и занатска делатност на Косову и Метохији у римском периоду , Baština, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 37, pp. 41 - 59, 0353-9008 , 904:339.1(398) 904904:334.712(398)904:339.1"652"(409-115), , 2014.
M49М. Савић, Н. Ђокић, Крушевачки крај у античким изворима, Тематски зборник: Загрлата у историји српског народа, Историјски архив Крушевац, Месна заједница Велики Шиљеговац, pp. 19 - 30, 978-86-80836-03-4, 2017.
M33Милан Крајиновић, Анка Поповић-Врањеш, Давид Цветановић, Jovanović S., Savić M., Grubačić M., Pihler I., Technological Quality of Vlaška Vitoroga Sheep Milk, 22nd International Symposium Food safety production, University of Novi Sad Faculty of Agriculture, pp. 57 - 59, 978-86-7520-219-6, 338.439.4:616-092.11, Bosnia and Herzegovina, 19. - 25. Jun, 2011
M52Марија Савић, Prezentacija i popularizacija rimskog grada Municipium DD (Municipijum Dardanorum) kod Sočanice, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 35, pp. 107 - 114, 0353-9008, 904"652"(497.115), 2013.
M52Д. Јањић, М. Савић, Континуитет базилика на Косову и Метохији, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 38, pp. 21 - 41, 0353-9008, 904:726.54(497.115)"03/11, 2015.
M52Марија Савић, Материјална култура Дарданаца у предримском периоду, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 39, pp. 67 - 84, 0353-9008, 903/904(497.115), 2015.
M44Марија Савић, Античке сполије у црквеним споменицима Косова и Метохије, Тематрски зборник радова од националног интереса ,,Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији“, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, pp. 155 - 183, 978-86-6349-021-53, 94(497.115)(082) 930.85(497.115)(082) 323.1(=163.41)(497.115)(082) 821.163.41.09(497.115)(082), , 2014.
M45М. Савић, Н. Ђокић, Крушевачки крај у античким изворима, Тематски зборник: Загрлата у историји српског народа, Историјски архив Крушевац, Месна заједница Велики Шиљеговац, pp. 19 - 30, 978-86-80836-03-4, 2017.
M44Марија Савић, „Римска виле рустике на Косову и Метохији“, Тематски зборник од водећег националног значаја „Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић , књ. 2, pp. 55 - 63, 978-86-89025-26-2 , 904:728.8(497.115)”02/03” 904:338.43(497.115)”02/03”, 2016.
M42М. Савић, Н. Ђокић, А. Костић Ђекић, 3. Антонијевић, Археолошки локалитети у селу Вреоци, Црква и парохијски живот у селу Вреоци, Библиотека Димитрије Туцовић Лазаревац, Црквена општина Вреоци, 987 - 86 - 81335 - 59 - 8, 2017.
M52Марија Савић, Римска пољопривреда на Косову и Метохији , Baština, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 36, pp. 113 - 134, 0353-9008 , 904:632(398);904:631, 2014.
M34М. Савић, Н. Ђокић, Дарданија у Нотицији дигнитатум, научни скуп, Филозофски факултет Косовска Митровица, 2017.
M53М. Савић, Н. Ђокић, Два мање позната средњовековна насеља у околини Крушевца, Расински анали 15,, Историјски архив Крушевац, pp. 29 - 34, 2017.